close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Tenderdə iştirak üçün dəvət (TİD)
Elanın verilmə tarixi: 2 iyul, 2014-cü il
Azərbaycan Respublikası
Sosial Müdafiənin İnkişafı Layihəsi
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üçün elektron
məlumat mübadiləsi sisteminin və interaktiv zəng mərkəzinin yaradılması məqsədilə
proqram təminatının alınması
Kredit #4418AZ
NCB No. 1- A 1.1.1-G-b
Tenderdə iştirakla bağlı hazırkı dəvət müvafiq layihə ilə bağlı BMTİP-in internet
saytında 16 noyabr, 2008-ci il tarixində 738 nömrə altında yerləşdirilmiş Ümumi
Satınalma Qeydinin (ÜSQ) davamıdır.
1.
2.
Azərbaycan Hökuməti Sosial Müdafiənin İnkişafı Layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından kredit almışdır və kreditin bir hissəsini hazırkı TİD
çərçivəsində əldə ediləcək razılaşma (razılaşmalar) istiqamətində ödənişlər üçün sərf etmək
niyyətindədir: NCB No. 1-A 1.1.1-G-a. Tender Dünya Bankının uyğunluq qaydalarına və
prosedurlarına əsasən həyata keçiriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi layihə
çərçivəsində icraçı təşkilat qismində çıxış edir və aşağıdakı istiqamət üzrə uyğun
təşkilatları möhürlənmiş təkliflər paketi təqdim etməyə dəvət edir:
3.

ƏƏSMN üçün elektron məlumat mübadiləsi sisteminin və interaktiv zəng
mərkəzinin yaradılması məqsədilə proqram təminatının hazırlanması
Tender iştirakçıları lotda olan bütün maddələr üzrə qiymət təklifini təqdim etməlidir. Təkliflər
bütün maddələr üzrə qiymətləndiriləcək və ümumi paket üzrə ən aşağı qiymət təklif edən
iştirakçıya üstünlük veriləcəkdir.
Təchizat və quraşdırma müddəti aşağıdakı kimidir:
Maddə
Sayt
Qəbul
(qüvvədə
olan
müddətdən
başlayan
həftələr)
1
Layihə planı
H1
2
Sistemin arxitektura planı
H1
3
Server qurğusunun çatdırılması
Mərkəzi Məlumat Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi. Bakı şəhəri, AZ1009,
H3
S. Əsgərova küçəsi 85
4
Əmək müqaviləsi bildirişləri barədə
məlumatın
digər
təşkilatlara
verilməsi
Mərkəzi Məlumat Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi. Bakı şəhəri, AZ1009,
H5
S. Əsgərova küçəsi 85
5
Digər informasiya resurslarına
inteqrasiya
Mərkəzi Məlumat Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi. Bakı şəhəri, AZ1009,
H7
S. Əsgərova küçəsi 85
6
Operatorun iş yeri modulu
Mərkəzi Məlumat Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi. Bakı şəhəri, AZ1009,
H7
S. Əsgərova küçəsi 85
7
Zəng mərkəzi menecerinin iş yeri
modulu
Mərkəzi Məlumat Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi. Bakı şəhəri, AZ1009,
H8
S. Əsgərova küçəsi 85
8
9
İşçilərə onlarla bağlanan əmək
müqaviləsinin təfərrüatları barədə
məlumat vermək üçün E-hökumət
vasitəsilə elektron xidmətlərin
yaradılması modulu
Mərkəzi Məlumat Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi. Bakı şəhəri, AZ1009,
İnteraktiv zəng mərkəzi vasitəsilə
işçiyə məlumat verilməsi modulu
Mərkəzi Məlumat Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi. Bakı şəhəri, AZ1009,
H9
S. Əsgərova küçəsi 85
H9
S. Əsgərova küçəsi 85
10
İnteraktiv
səs
yaradılması modulu
menyusunun
Mərkəzi Məlumat Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi. Bakı şəhəri, AZ1009,
H10
S. Əsgərova küçəsi 85
11
Zəng mərkəzi vasitəsilə zənglərin
edilməsi modulu
Mərkəzi Məlumat Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi. Bakı şəhəri, AZ1009,
H11
S. Əsgərova küçəsi 85
12
Təlimlər
Mərkəzi Məlumat Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi. Bakı şəhəri, AZ1009,
H12
S. Əsgərova küçəsi 85
13
Sistemin istifadə üçün qəbulu
Mərkəzi Məlumat Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi. Bakı şəhəri, AZ1009,
S. Əsgərova küçəsi 85
H12
Tender Dünya Bankının Təlimatlarında (2004-cü ilin may ayında təsdiq edilmiş və 2006cı ilin oktyabr və 2010-cu ilin may aylarında yenilənmiş satınalma şərtləri) müəyyən
edilən BYİB Kreditləri və BİA kreditləri çərçivəsində Milli Rəqabətli Tender (MRT)
prosedurlarından istifadə etməklə həyata keçiriləcəkdir və sözügedən təlimatda əks
olunan uyğunluq meyarlarına və əvvəlki təcrübə, maliyyə potensialı və s. (Tender
məlumat vərəqi, tender iştirakçıları üçün təlimatın 6.1.(a) bəndi) ilə bağlı əsas
kvalifikasiya meyarlarına cavab verən bütün iştirakçılar üçün açıqdır.
4.
Tender iştirakçıları üçün kvalifikasiya tələblərinə aşağıdakılar daxildir:
a) Tender iştirakçısı Azərbaycanda qeydiyyatda olmalı.
b) Maliyyə baxımdan dayanıqlı olmalıdır:
Tender iştirakçıları aşağıdakı maliyyə tələbinə (tələblərinə) cavab verdiyinə dəlalət edən sənədlər
təqdim etməlidir:

Son üç il üçün (2011-2013) orta illik dövriyyənin həcmi 220 000 ABŞ dollarından (və ya
digər ekvivalent valyutada) az olmamalıdır.
c) Təcrübə və texniki potensial:
Tender iştirakçıları aşağıdakı təcrübə tələbinə (tələblərinə) cavab verdiyinə dəlalət edən sənədlər
təqdim etməlidir:

Proqram təminatının hazırlanması sahəsində ən azı 3 (üç) illik (2011-2013) iş təcrübəsi.

Tender iştirakçısı son üç (3) il ərzində (2011-2013) oxşar funksional / texniki
göstəricilərə malik informasiya sistemlərinin hazırlanması, quraşdırılması və texniki
dəstəyin göstərilməsi ilə bağlı ən azı bir (1) uğurlu müqaviləni tamamlamalıdır. Tarixlər
və rəqəmlər daxil olmaqla müvafiq müqavilələrin təqdim olunması xahiş edilir.

1- saylı əlavədə qeyd edilən minimum əsas işçi heyəti tələbləri.
Qeyd edilən tələblər birgə müəssisələrin bütün tərəfdaşlarına tam olaraq şamil ediləcəkdir.
Eyni zamanda, birgə müəssisənin bütün üzvləri tələb olunan texniki sahə üzrə təcrübəyə malik
olmalı və birgə müəssisənin hər bir üzvü tələb olunan dövriyyənin ən azı 25%-ni ödəməlidir.
Yerli şəraitdə istehsal edilən müəyyən məhsul növləri üzrə heç bir imtiyaz tətbiq olunmamalıdır.
Əlavə təfərrüatlar tender sənədlərində təqdim olunur.
5.
Maraq göstərən uyğun təşkilatlar əlavə məlumatı Azərbaycan Respublikası Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi / Sosial Müdafiənin İnkişafı Layihəsinin Layihə
İdarəetmə Qrupundan əldə edə bilər və tender sənədlərini aşağıda verilmiş ünvanda
saat 10:00-dan 17:00-dək nəzərdən keçirə bilər.
6.
Maraqlı tərəflər tender sənədlərinin ingilis dilində olan tam toplusunu aşağıdakı ünvana
yazılı müraciət etməklə satın ala bilər: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi / Sosial Müdafiənin İnkişafı Layihəsi / Kredit#4418AZ,
Azərbaycan Respublikası, AZ 1009, Bakı şəhəri, Salatın Əsgərova küçəsi 85. Sənədlərin
satış qiyməti 200 (iki yüz) manatdır və edilən ödənişlər geri qaytarılmır. Ödəniş metodu
aşağıdakı bank hesabına bank transferi sifarişidir:
Benefisiarın adı: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial müdafiəsi Nazirliyi nəzdində
Sosial Müdafiənin İnkişafı Layihəsinin Layiq İdarəetmə Qrupu
Bank: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
Kod: 805240
Vergi kodu: 9900001881
Corr. acc: AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T: IBAZAZ2X
Acc.no: AZ66IBAZ38190038409330186120
Benefisiarın vergi kodu: 1302176421
7.
Tender təklifləri 01 avqust 20104-cü il tarixində saat 16:00-a (Bakı vaxtı ilə) qədər
aşağıdakı ünvana çatdırılmalıdır. Tender təklifləri 5000 (beş min) manatdan və ya tenderin
valyutasında ekvivalent məbləğdən və ya sərbəst dönərli digər valyutada ekvivalent məbləğdən
az olmayaraq zəmanət məbləği ilə təmin edilməlidır.
Qeyd edilən vaxtdan sonra təqdim edilən tender təklifləri qəbul edilməyəcəkdir. Tender təklifləri
tender iştirakçılarının nümayəndələrinin könüllü iştirakı ilə 01 avqust 2014-cü il tarixində saat
16:00-da (Bakı vaxtı ilə) açılacaqdır.
8.
Potensial tender iştirikaçılarının diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, (i) onlar bütün proqram
təminatının qüvvədə olan lisenziyaya malik olmasını və ya onların tender iştirakçı
tərəfindən istehsal edildiyini sübut edən sənədləri əlavə etməlidirlər və (ii) müvafiq
tələblərin pozulması fırıldaqçılıq kimi nəzərdən keçiriləcəkdir ki, bu da Dünya Bankının
maliyyələşdirdiyi müqavilələrdən kənarlaşdırma üçün əsas yaradır.
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində Layihə
İdarəetmə Qrupu
Zaur Cəfərli, Satınalma üzrə mütəxəssis
Tamara Qurbanova, Satınalma üzrə köməkçi
Azərbaycan Respublikası, AZ1009, Bakı şəhəri, S. Əsgərova küçəsi 85, 3-cü mərtəbə, 303cü otaq.
Tel: + 994-12-596-0936; +994-12-596-0984;
Fax: +994-12-596-0923
E-poçt: [email protected] ; [email protected]
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа