close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Книга 3
Номер
позиції
Виробництва, роботи, цехи, професії та посади
Максимальна
тривалість
щорічної
додаткової
відпустки за
роботу із
шкідливими і
важкими
умовами праці,
календарних
днів
Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування
4
електроустаткування, зайняті у цехах сухого помелу
68.
Транспортувальник, підсобний робітник
4
69.
Укладальник-пакувальник
4
ЗАВОДИ ТА ЦЕХИ З ВИРОБНИЦТВА ГІРСЬКОГО ВОСКУ ТА ВУГЛЕЛУЖНИХ
РЕАГЕНТІВ
70.
Апаратник виробництва реагентів
7
71.
Дозувальник, дозувальник реагентів
7
Машиніст розфасувально-пакувальних машин, машиніст насосних
установок, машиніст живильника, машиніст вентиляційної та
аспіраційної установок:
72.
зайняті у виробничих цехах
7
з обслуговування насосних та вентиляційних установок у
4
спеціальних приміщеннях
73.
Оператор пульта керування
4
Робітник, зайнятий на роботах:
з обслуговування лотків та жолобів; з видавання та приймання
брудного спецодягу, з обслуговування сушарок виробничих лазень
при ручному пранні спецодягу, з чищення місць загального
користування та вигрібних ям; при механічному пранні спецодягу
7
74.
та дезінфекції; з підготовки лужних реагентів; прибиранням
виробничого пилу в основних цехах та вибиранням породи у
приміщеннях, у цехах з виробництва гірського воску
з відбору проб воску та розчинників; з відбору та розбирання проб;
4
при механічному пранні спецодягу та дезінфекції
75.
Сушильник
7
Слюсар-ремонтник, слюсар-електрик з ремонту
76.
електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування
4
електроустаткування, зайняті на підстанціях електрофільтрів
Слюсар-ремонтник, слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування під час роботи з ремонту устаткування на
дільницях, де більшість робітників мають право на щорічну
77.
додаткову відпустку за роботу із шкідливими та важкими умовами
праці тривалістю до:
7 календарних днів
7
67.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4 календарних днів
4
Керівники і фахівці, зайняті у виробничих цехах
7
Майстер відділу технічного контролю, диспетчер
4
ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБКИ
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
приладист, слюсар з ремонту технологічних установок, підсобний
робітник, зайняті на діючих технологічних установках, не
4
передбачених у відповідних виробництвах з переробки нафти,
газу, сланцю та вугілля
Мастильник, зайнятий у насосних та компресорних станціях на
4
промислах; обхідник лінійний, зайнятий на промислах
Оператор технологічних установок, машиніст компресорних
установок, машиніст технологічних насосів, мастильник, слюсар з
7
ремонту технологічних установок та механік, зайняті у
виробництві скрапленого газу
Робітники, зайняті на роботах з покривання устаткування та труб
склом, епоксидними смолами, силікатними емалями та лаками із
7
застосуванням хімічних реагентів
Робітники станції із збирання та очищення конденсату,
4
забрудненого нафтопродуктами та хімічними продуктами
Робітники з ремонту та обслуговування промислової каналізації,
пасток, очисних споруд, нафтовіддільників та тунелів
7
нафтогазопереробних заводів, станцій, нафтобаз та промислів
Чистильник, зайнятий внутрішнім очищенням апаратури, коксових
та асфальтових кубів, амбарів, резервуарів, цистерн, мірників,
7
барж, суден з-під нафти тощо, нафтопродуктів та хімпродуктів
V. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ ТА ВОДИ.
ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Виробництво електроенергії тепловими, атомними електростанціями та
гідроелектростанціями
Апаратник з приготування хімреагентів, зайнятий
7
хімводоочищенням
Апаратник хімводоочищення електростанції, зайнятий:
веденням процесу хлорування
14
на інших роботах
7
Бляхар, зайнятий обшиванням термоізоляції котлів та
теплопроводів на теплових електростанціях та у теплових
7
мережах
Бункерувальник, зайнятий обслуговуванням бункерів перед
14
котлами, шнеків та автостел
Вантажник, зайнятий вантаженням та розвантаженням твердого
7
палива, промислових відходів та колчедану
Вантажник, зайнятий вантаженням та розвантаженням
екібастузького вугілля у закритих приміщеннях теплових
14
електростанцій
Вогнезахисник, зайнятий обмуровуванням котлів та теплопроводів
14
на тепловій електростанції та у тепловій мережі
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Електромонтер головного щита керування електростанцією,
зайнятий чергуванням біля щита, розташованого у приміщенні
турбінного цеху (відділення) теплової електростанції
Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайнятий
розбиранням кабелю зі свинцевою оболонкою у лабораторії
кабельної мережі
Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів
вимірювань електростанцій, електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, зайняті обслуговуванням
електротехнічного устаткування, засобів релейного захисту,
контролю та автоматики, пускорегулювальної апаратури у
котлотурбінних, котельних, турбінних цехах (відділеннях),
подаванням палива та пилоприготуванням, у закритих
приміщеннях паливно-транспортного цеху і нафтогосподарствах
теплових електростанцій
Електрослюсар з ремонту електричних машин, електромонтер з
ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики, зайняті
ремонтом електротехнічного устаткування, засобів релейного
захисту, пускорегулювальної апаратури, приладів контролю та
автоматики у котлотурбінних, котельних, турбінних цехах
(відділеннях), подаванням палива та пилоприготуванням у
закритих приміщеннях паливно-транспортного цеху та
нафтогосподарствах теплових електростанцій
Ізолювальник з термоізоляції, зайнятий термоізоляцією
устаткування теплових електростанцій та теплових мереж
Котлочистильник, зайнятий чищенням котлів
Машиніст берегових насосних станцій, зайнятий обслуговуванням
устаткування та установок, розташованих безпосередньо у
приміщенні турбінного відділення (цеху)
Машиніст блочної системи керування агрегатами (котел-турбіна)
Машиніст вагоноперекидача
Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок, зайнятий
обслуговуванням димососів та вентиляторів, установлених у
приміщенні
Машиніст газотурбінних установок
Машиніст двигунів внутрішнього згоряння, зайнятий
обслуговуванням устаткування дизельних електростанцій
Машиніст енергоблока, старший машиніст енергоблока, зайняті
обслуговуванням енергоблока одиничною потужністю 150 тис.
кВт та більше
Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий видаленням золи та шлаку
з локомобіля
Машиніст котлів, старший машиніст котлотурбінного цеху,
старший машиніст котельного устаткування під час роботи котлів
на газі, рідкому паливі та механічного подавання твердого палива
Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий вилученням золи та шлаку
ручним способом
Машиніст крана (кранівник), зайнятий у котлотурбінному та
котельному цехах (котельній), турбінному відділенні (цеху), у
закритому складі палива теплової електростанції
7
14
7
7
14
14
7
7
7
7
7
7
7
4
7
14
7
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Машиніст насосних установок, зайнятий перекачуванням мазуту
та інших нафтопродуктів
Машиніст-обхідник з котельного устаткування
Машиніст-обхідник з котельного устаткування, зайнятий
обдуванням та розшлакуванням котлів
Машиніст-обхідник з турбінного устаткування
Машиніст-обхідник з турбінного устаткування, зайнятий
обслуговуванням живильних насосів та деараторів
Машиніст-обхідник з котельного устаткування, старший машиніст
котельного устаткування та машиніст котлів, зайняті ручним
завантажуванням палива
Машиніст парової машини та локомобіля
Машиніст парових турбін, старший машиніст турбінного
відділення (цеху)
Машиніст пилових насосів, зайнятий у цехах пилоприготування (у
цехах з розмелу палива)
Машиніст сушильної установки, зайнятий у цехах
пилоприготування (у цехах з розмелу палива)
Машиніст подавання палива, зайнятий на:
теплових електростанціях, де спалюють екібастузьке вугілля
інших теплових електростанціях
Моторист багерної (шламової) насосної
Моторист з прибирання устаткування електростанцій, зайнятий у
котлотурбінному та котельному цехах (котельних), цехах
подавання палива
Оператор теплового пункту, зайнятий обслуговуванням
тепломережних бойлерних установок, розташованих
безпосередньо у турбінних цехах
Підсобний робітник, зайнятий на теплоізолювальних роботах
Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий у паливнотранспортному цеху та на подаванні палива
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
котлотурбінному та котельному цехах (котельній) та на
пилоприготуванні теплової електростанції
Робітники, зайняті на антисептуванні деревини і фарбуванні опор
мереж електропередачі кам’яновугільними та бітумними лаками
Робітники, зайняті на електростанції відбиранням, розфасуванням
та відвантаженням золи
Робітники, зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування
плавучих газотурбінних електростанцій
Робітники, зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування
підземних теплових електростанцій
7
7
7
7
7
14
7
7
7
7
14
7
7
7
7
7
7
7
7
14
7
14
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Робітники, зайняті на теплових електростанціях, які спалюють
вугілля, що видобувається відкритим способом (кансько-ачинське,
нюренгрінське, приморське), і те, що сильно порошить;
вантажник; машиніст бульдозера, зайнятий укладанням штабелів
вугілля, що сильно порошить; машиніст котлів, зайнятий у
котлотурбінному та котельному цехах (котельнях); машиніст
крана (кранівник), зайнятий у котлотурбінному та котельному
цехах (котельнях); машиніст-обхідник із золовидалення, зайнятий
у котлотурбінному та котельному цехах (котельнях); машиністобхідник з котельного устаткування, зайнятий у котлотурбінному
та котельному цехах (котельнях); моторист з прибирання
устаткування електростанцій, зайнятий у котлотурбінному та
котельному цехах (котельнях), цехах подавання палива; моторист
автоматизованого подавання палива; слюсар з обслуговування
устаткування електростанцій, безпосередньо зайнятий
обслуговуванням подавання палива; слюсар з ремонту
устаткування подавання палива
Робітники, зайняті цементуванням бетонних споруд у патернах та
інших приміщеннях гідротехнічних споруд
Слюсар з обслуговування теплових мереж
Слюсар з обслуговування теплових пунктів, зайнятий у тепловій
мережі
Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій, зайнятий
обслуговуванням устаткування котлотурбінного та котельного
цехів (котельні)
Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій,
безпосередньо зайнятий обслуговуванням устаткування подавання
палива на:
теплових електростанціях, де спалюють екібастузьке вугілля
інших теплових електростанціях
Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій,
безпосередньо зайнятий обслуговуванням устаткування
турбінного цеху (відділення), закритого складу палива,
нафтогосподарства, на пилоприготуванні
Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування
Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування та теплових
електростанцій
Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж, зайнятий
ремонтом теплопроводів та споруд теплових мереж
Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих
цехів, зайнятий ремонтом парових котлів теплових
електростанцій
Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих
цехів, зайнятий ремонтом устаткування у котельних цехах та
пилоприготуванням
Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом устаткування у закритих
складах палива та нафтогосподарств на теплових електростанціях,
а також ремонтом устаткування у тунелях та теплофікаційних
камерах на теплових електростанціях та теплових мережах
14
7
7
7
14
14
7
7
7
7
7
14
7
7
Слюсар з ремонту устаткування подавання палива, зайнятий
роботами на:
59.
теплових електростанціях, де спалюють екібастузьке вугілля
14
інших теплових електростанціях
7
Такелажник, зайнятий на роботах у діючих котлотурбінних та
котельних цехах (котельнях), турбінних відділеннях (цехах), цехах
60.
4
пилоприготування (цехах з розмелу палива) і подаванні палива
теплових електростанцій
Тесляр, зайнятий виготовленням риштувань для ремонту котлів
61.
4
теплової електростанції
Шурувальник палива, зайнятий роботами на решітках котлів і в
62.
4
бункерах перед котлами
РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА СИСТЕМОЮ ТРУБОПРОВОДІВ
63.
Апаратник випарювальної установки
7
64.
Генераторник ацетиленової установки
7
65.
Електрогазозварник-врізальник
7
66.
Зливальник-розливальник, зайнятий зливанням зрідженого газу
7
Ізолювальник з термоізоляції, зайнятий ізоляцією гарячих
67.
7
поверхонь трубопроводів
Маляр, зайнятий фарбуванням газового устаткування
68.
4
нітрофарбами
Машиніст газороздавальної станції, зайнятий у насоснокомпресорних цехах газороздавальної та газонаповнювальної
станцій при роботі на:
69.
одоризованому газі
7
інших видах газу
4
Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії, зайнятий
70.
4
вимірюванням блукаючих струмів
Наповнювач балонів, зайнятий наповненням балонів зрідженим та
71.
7
стисненим газом, приймальник та випробувач балонів
Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування,
зайнятий:
на роботах з обслуговування, ремонту та регулювання
устаткування газгольдерної та газорегуляторної станцій; ремонтом
газового устаткування будинків, газової апаратури; на роботах з
7
72.
обслуговування, експлуатації та ремонту установок та місткостей
зрідженого газу; виконанням робіт з урізання та вирізання діючих
газопроводів
ремонтом балонів та устаткування газороздавальної та
газонаповнювальної станцій; установленням балонів; контролем та
4
прийманням газової апаратури та устаткуванням газових мереж
Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів,
зайнятий:
73.
на роботах з ремонту та експлуатації підземних газопроводів;
7
таруванням, ремонтом та регулюванням газових лічильників
обслуговуванням та ремонтом конденсатозбірників; обходом трас
4
ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ТЕПЛА
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
1.
2.
3.
4.
Апаратник хімводоочищення
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
зайнятий ремонтом електроустаткування паросилового
господарства
Ізолювальник з термоізоляції
Котлочистильник
Машиніст котельної установки, зайнятий обслуговуванням котлів,
що працюють на нафті, мазуті та газі
Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий золовилученням:
механізованим або гідравлічним
ручним
Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий обслуговуванням котлів,
що працюють на твердому паливі:
при завантаженні ручним способом
при механічному завантаженні
Машиніст парових турбін
Машиніст парової машини та локомобіля
Підсобний робітник, зайнятий вантаженням вугілля, сланців та
торфу у закритих приміщеннях; на ізолювальних та
обмурувальних роботах; обслуговуванням нафтогосподарства; у
приміщеннях котельних цехів
Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий обслуговуванням
паливно-транспортних цехів
Робітники, зайняті обслуговуванням пиловугільних дробарок,
шарових млинів, вугільних бункерів, трясунів, транспортерів,
елеваторів, шнеків та інших механізмів подавання палива та
пилоприготування у виробничих котельних
Слюсар-ремонтник, зайнятий:
ремонтом гарячих котлів
на інших роботах паросилового господарства
Тесляр, зайнятий ремонтом котельного устаткування на гарячих
дільницях роботи
VI. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ
МЕТАЛЕВЕ ЛИТТЯ
Робітники
Вагранник
Вальцювальник стана гарячого прокату, зайнятий на роботі з
прокатки тонколистової сталі з підсмічуванням
Вибивальник відливок, зайнятий:
автоматичним вибиванням (пульт управління віддалений або
ізольований від вибивної решітки)
іншими роботами
Виробник каркасів, зайнятий виготовленням та ремонтом
металевих каркасів
4
4
7
7
4
4
7
7
4
4
4
4
4
4
7
4
4
7
7
4
7
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Водій електро- та автовізка, зайнятий у плавильному,
заливальному, формувальному, стрижневому, сушильному та
обрубному відділеннях ливарного цеху
Гідропіскоструминник, гідрочистильник
Завалювальник шихти у вагранки та печі:
ручним способом
механізованим способом
Заварник відливок
Заливальник металу
Землероб
Ковшовий
Контролер у ливарному виробництві, безпосередньо зайнятий
поопераційним контролем на гарячих ділянках робіт у ливарних
цехах; на виробничих дільницях та робочих місцях в обрубному,
формувальному, стрижневому та землепідготовчому відділеннях
Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового
лиття, зайнятий на машинах відцентрового лиття
Ливарник на машинах для лиття під тиском
Маркувальник, зайнятий тавруванням лиття на обрубувальній та
вибивальній дільницях
Машиніст мотовоза, водій електро- та автовізка, зайняті
транспортуванням рідкого металу
Модельник виплавних моделей, формувальник з виплавлюваних
моделей
Модельник дерев’яних моделей та модельник з металевих
моделей, зайняті ремонтом моделей та шаблонів на формувальній
та заливальній дільницях
Налагоджувальник ливарних машин
Налагоджувальник формувальних і стрижневих машин
Обрубувач
Плавильник металу та сплавів
Правильник на машинах, зайнятий правленням лиття на пресах
Прибиральник у ливарних цехах, зайнятий обслуговуванням
конвеєрів з прибирання горілої землі у тунелях ливарних цехів
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням на
гарячих ділянках робіт
Пультівник електроплавильної печі
Робітники на дільниці оболонкових форм, зайняті формуванням
оболонкових форм; приготуванням сполук; клеєнням оболонкових
форм бакелітовим клеєм; виготовленням оболонкових форм із
пульвербакеліту
Робітники, безпосередньо зайняті у відділеннях (на дільницях)
заливання та вибивання лиття
Робітники, зайняті:
підвішуванням гарячого лиття на конвеєрі, обслуговуванням та
ремонтом устаткування у тунелях ливарних цехів
4
4
7
4
7
7
4
4
4
7
7
4
4
4
4
7
4
7
7
4
7
4
4
7
4
7
на землепідготовчих дільницях ливарних цехів
4
Розмітник, зайнятий розмічуванням лиття в обрубувальному
30.
4
відділенні
Розподілювач робіт, зайнятий на плавильній, заливальній,
31.
землепідготовчій, формувальній, стрижневій та обрубувальній
4
дільницях ливарних цехів
Складальник форм, зайнятий:
перекладанням вантажів на опоках при заливанні
7
32.
на решті видів робіт, у тому числі на скріплюванні та
4
розкріплюванні опок на конвеєрі
Слюсар-ремонтник, зайнятий налагоджуванням та ремонтом
33.
7
кокілів у гарячому стані
34.
Сталевар конвертера
7
Стрижневик машинного формування, стрижневик ручного
35.
4
формування
Стропальник, безпосередньо зайнятий на обрубувальних
36.
4
дільницях ливарних цехів
37.
Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів
4
38.
Терміст, зайнятий відпалюванням лиття
4
39.
Транспортувальник у ливарному виробництві
4
Формувальник машинного формування, формувальник ручного
40.
4
формування
Чистильник металу, відливок, виробів та деталей, зайнятий
очищенням:
41.
сухим піском та металевою тирсою; дробоструминними машинами
7
у дробоструминних камерах (сухим способом)
на галтувальних барабанах
4
Шихтувальник, який працює у закритих приміщеннях, пов’язаних
42.
4
з гарячими ділянками робіт
Керівники і фахівці
Майстер зміни та інженер плавильної, заливальної та
43.
7
обрубувальної дільниць
44.
Майстер зміни та інженер у ливарному цеху на інших дільницях
4
ВИРОБНИЦТВО МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФТОРИСТИХ
ПРИСАДОК
Робітники
Пірометрист, безпосередньо зайнятий контролем розплавленого
45.
7
металу
Робітники, зайняті на роботах у плавильному, заливальному та
46.
7
вибивальному відділеннях у цехах лиття магнієвих сплавів
Робітники, зайняті обробкою та підготовкою стрижнів,
47.
холодильників, каркасів у загальному залі, де ведеться заливання
7
металу
Стрижневик машинного формування, зайнятий у загальному залі,
48.
7
де ведеться заливання металу
Стрижневик ручного формування, зайнятий у загальному залі, де
49.
7
ведеться заливання металу
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Укладач фтористих присадок, зайнятий приготуванням флюсів, що
містять хлористі та фтористі солі для плавки магнієвих сплавів, у
залі, де ведеться заливання металу
Формувальник машинного формування, зайнятий у загальному
залі, де ведеться заливання металу
Формувальник ручного формування, зайнятий у загальному залі,
де ведеться заливання металу
Керівники
Майстер зміни плавильного, заливального та вибивального
відділень
КУВАННЯ, ШТАМПУВАННЯ, КАРБУВАННЯ
Робітники
Вальцювальник стана гарячого прокату
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
зайнятий на гарячих ділянках робіт
Клепальник
Коваль на молотах та пресах
Коваль ручного кування
Коваль-штампувальник
Контролер ковальсько-пресових робіт, безпосередньо зайнятий
поопераційним контролем на гарячих дільницях робіт у
ковальсько-пресових цехах
Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах, зайнятий
обробленням гарячого металу
Нагрівальник (зварник) металу
Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування, зайнятий
на гарячих ділянках робіт
Підсобний робітник, зайнятий у ковальському цеху та на
дільницях гарячого штампування
Правильник на машинах та правильник ручним способом, зайняті
правленням гарячого металу
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням на
гарячих ділянках робіт
Пружинник, зайнятий на гарячих роботах
Різальник гарячого металу
Розподілювач робіт, зайнятий на гарячих ділянках робіт
Слюсар-ремонтник, зайнятий на гарячих ділянках робіт
Керівники і фахівці
Майстер зміни та інженер ковальського цеху, зайняті на гарячих
ділянках робіт
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ
Робітники
Контролер з термообробки, безпосередньо зайнятий
поопераційним контролем на гарячих ділянках робіт у термічних
цехах
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
4
4
4
7
4
4
4
4
4
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Нейтралізаторник ціанистих розчинів, зайнятий нейтралізацією
відходів виробництва, що містять ціанисті сполуки
Підсобний робітник, зайнятий у термічних цехах
Правильник ручним способом та правильник на машинах, зайняті
правленням гарячих виробів
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням на
гарячих ділянках робіт
Робітники, зайняті розфасуванням ціану та ціанистих солей
Розподілювач робіт, зайнятий на дільницях термічної обробки
Терміст, зайнятий роботою на:
свинцевих та ціанистих ваннах; хлористо-барієвих та селітрових
ваннах
всіх інших видах термічного оброблення
Терміст на установках НВЧ, терміст
Керівники
Майстер термічного цеху
ПОКРИТТЯ МЕТАЛУ
Робітники
Воронувальник
Гальванник, зайнятий на:
ціанистих ваннах
інших ваннах
Готувач емалевих порошків, зайнятий заготовкою вихідних
матеріалів для шихти
Емалювальник, безпосередньо зайнятий нанесенням холодної
емалювальної маси на вироби гарячим способом (не
гальванічним)
Контролер емалевого покриття, безпосередньо зайнятий
поопераційним контролем на виробничих дільницях та робочих
місцях в емалювальному цеху
Контролер робіт на металопокриттях, безпосередньо зайнятий
контролем процесу покриття сталевої стрічки свинцевим сплавом
Контролер робіт на металопокриттях, безпосередньо зайнятий
поопераційним контролем на виробничих дільницях та робочих
місцях у гальванічних цехах; обпаяних радіаторів свинцевими
сплавами та освинцьованих бензобаків
Коректувальник ванн, зайнятий на:
ціанистих ваннах, оксидуванні та воронуванні
інших ваннах
Лудильник гарячим способом
Мельник емалевих матеріалів, безпосередньо зайнятий
приготуванням емалювальної маси з шихти
Металізатор, зайнятий роботами з міддю та її сплавами, свинцем,
цинком та кадмієм; на інших роботах
Мідник
7
4
4
4
7
4
7
4
4
4
7
7
4
7
4
4
7
4
7
4
7
7
7
7
Обпалювач емалі, зайнятий випалюванням виробів, покритих
7
емалями
Освинцювальник, зайнятий освинцюванням гарячим способом (не
95.
7
гальванічним)
Оцинковник гарячим способом, зайнятий на оцинкуванні гарячим
96.
7
способом (не гальванічним)
Робітники, безпосередньо зайняті обслуговуванням машин для
97.
7
нанесення розплавленого свинцевого сплаву на сталеві стрічки
Робітники, зайняті золотінням гарячим способом (не
98.
7
гальванічним)
Керівники
Майстер емалювального цеху та дільниці, безпосередньо зайнятий
99.
заготовкою емалювальної маси та випалюванням емальованих
7
деталей
100. Майстер на дільниці покриття металів
4
ВИРОБНИЦТВО НАГРІВАЛЬНИХ КОТЛІВ, БУДУВАННЯ ТА РЕМОНТ СУДЕН
Металеві судна та котельне виробництво
Арматурник залізобетонних суден, зайнятий роботою на
101. вібростолах, вібромайданчиках, касетних установках та з ручними
4
вібраторами
Вулканізаторник, зайнятий вулканізацією гребних валів та
102.
4
переробкою гумових сумішей
Гумівник металовиробів, зайнятий на роботах з гумування
103.
7
суднових конструкцій
Електромонтажник судновий, зайнятий:
роботою на суднах (за винятком відкритих безпалубних суден) та
на берегових підземних спорудах; заготовленням, перемотуванням
104.
4
свинцевого кабелю, обробкою та окінцюванням кінців кабелю,
набиванням кабельних пробок та сальників на суднах
на суднах, що ремонтуються (крім відкритих безпалубних суден)
7
105. Електрохімоброблювач, зайнятий на анодно-механічному різанні
7
106. Зварник пластмас, зайнятий зварюванням пластикату
4
107. Ізолювальник судновий
7
Клепальник, зайнятий клепанням пневматичним молотком ручним
108. способом суднових виробів та металоконструкцій; нагріванням
7
заклепок
109. Кольчужник у суднобудуванні
7
Котельник судновий та котельник, зайняті:
безпосередньо виготовленням котлів, резервуарів, цистерн,
посудин та інших металевих місткостей та на згинанні виробів
4
110.
(деталей) з котельного заліза
ремонтом металоконструкцій та устаткування, на роботах
7
пневматичним інструментом, ремонтом гарячих котлів
Мідник з виготовлення суднових виробів, зайнятий на гарячих
111.
7
роботах
Машиніст крана (кранівник), зайнятий у заготівельних,
112.
4
корпусоскладальному цехах та в елінгу
94.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Перевірник судновий, зайнятий на роботах з секційного,
блокового та стапельного складання надводних суден
Плавильник, зайнятий плавкою периклазу
Правильник ручним способом, зайнятий правленням перегородок
та інших суднових конструкцій з місцевим нагріванням
Радіомонтажник судновий, зайнятий:
роботою на суднах (за винятком відкритих безпалубних суден)
роботою на суднах, що ремонтуються (за винятком відкритих
безпалубних суден)
Робітники машинної команди плавучих кранів
Робітники, зайняті приготуванням смоли та пластики з формаліну
Рубач судновий, зайнятий роботами з ручним пневматичним
інструментом
Свердлувальник-пневматик, зайнятий роботами з
пневмоінструментом на суднах
Складальник корпусів металевих суден, зайнятий на роботах з
секційного, блокового та стапельного складання надводних суден:
за умови постійного суміщення своєї роботи з
електроприхоплюванням, газорізкою і обробкою металу ручним
пневматичним інструментом
на інших роботах
Складальник корпусів металевих суден, зайнятий ремонтом суден
Складальник-добудовник судновий, зайнятий на роботі всередині
суден, що будуються та ремонтуються (крім відкритих
безпалубних суден)
Слюсар з механоскладальних робіт, зайнятий виготовленням
хвилеводів із застосуванням абразивних матеріалів сухим
способом, припоїв та зварювання
Слюсар-механік з випробувань установок та апаратури, зайнятий
регулюванням та випробуванням суднових дизелів у закритих
приміщеннях та всередині суден
Слюсар-монтажник судновий, зайнятий:
монтажем всередині суден (крім відкритих безпалубних суден)
монтажем всередині суден при ремонті (крім відкритих
безпалубних суден); регулюванням та випробуванням газових
турбін, суднових дизелів та холодильних установок у закритих
приміщеннях та всередині суден
Слюсар-судноремонтник, зайнятий на роботах всередині суден
(крім відкритих безпалубних суден)
Столяр судновий, зайнятий у закритих відсіках суден
Суднокорпусник-ремонтник
Такелажник судновий, зайнятий монтажем устаткування на суднах
та ремонтом суден (крім відкритих безпалубних суден)
Тесляр судновий, зайнятий у відкритих відсіках суден
Трубозгинальник судновий, зайнятий виготовленням суднових
трубопроводів з нагріванням
Трубопровідник судновий, зайнятий монтажем та ремонтом
4
7
4
4
7
7
7
7
7
7
4
7
4
4
7
4
7
7
4
7
4
4
7
7
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
Чеканник, зайнятий на роботах ручним пневматичним
інструментом
Виробництво суднових конструкцій з пластмас
Робітники
Апаратник приготування зв’язувальних (смол), зайнятий на
роботах із застосуванням поліефірних та епоксидних смол
Апаратник оброблення та складальник пластмасових суден,
зайнятий формуванням корпусу та складанням (обробленням)
склопластикових конструкцій та виробів
Оброблювач виробів із пластмас, зайнятий:
обробленням склопластикових деталей та матеріалів
зачищенням виробів з пластмас та інших фенолвмісних матеріалів
із застосуванням абразивних матеріалів
Оброблювач виробів з пластмас, зайнятий обробкою виробів з
поропластів
Підсобний робітник, зайнятий у цехах та на дільницях
виробництва поропластів та виробів з них
Підсобний робітник, зайнятий на дільницях виробництва суднових
конструкцій з пластмас
Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий у цехах та на дільницях
виробництва поропластів та виробів з них
Столяр, зайнятий клеєнням та обробленням склопластикових
конструкцій та виробів з них
Формувальник склопластикових виробів та виробник
склопластикових гребних гвинтів, зайняті на роботах з
поліефірними та епоксидними смолами
Формувальник виробів з поропластів
Керівники і фахівці
Майстер зміни і фахівець зміни, безпосередньо зайняті у
формуванні та обробленні пластмасових суднових конструкцій
Майстер зміни і фахівець зміни, безпосередньо зайняті у
виробництві поропластів та виробів із них
ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ
Газорізальник, зайнятий на:
роботах у закритих місткостях (котлах, резервуарах, баках,
відсіках, трюмах); роботах у приміщеннях; роботах з
високомарганцевими сталями та титаном; роботах стисненим
повітрям ручним способом
машинному різанні; зовнішніх роботах
Газозварник, зайнятий на:
роботах у закритих місткостях (котлах, резервуарах, баках,
відсіках, трюмах); роботах у приміщеннях; роботах з
високомарганцевими сталями та титаном; роботах стисненим
повітрям ручним способом; зварюванням освинцьованих деталей
зовнішніх роботах
Генераторник ацетиленової установки
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
7
4
7
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Електродник
Електрозварник на автоматичних машинах, електрозварник на
напівавтоматичних машинах, електрозварник ручного зварювання,
електрогазозварник, зайнятий на:
роботах у закритих місткостях (котлах, резервуарах, баках,
відсіках, трюмах); роботах у приміщеннях; роботах з
високомарганцевими сталями та титаном; зварюванням
освинцьованих деталей; роботах у приміщенні
зовнішніх роботах
Машиніст крана (кранівник), зайнятий в електрозварних,
котельно-зварних та зварно-складальних цехах
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий в електродних та
флюсових цехах та на дільницях
Слюсар з механоскладальних робіт:
зайнятий зачищенням зварних швів терпугом та пневмозубилом
який безпосередньо працює з газозварником та електрозварником
у замкнених посудинах (котлах, резервуарах, баках, цистернах,
відсіках суден)
Слюсар з механоскладальних робіт, слюсар із збирання металевих
конструкцій та слюсар-монтажник, які постійно суміщують роботу
з електрогазорізанням або прихваткою
Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом ацетиленових установок,
трубопроводів та апаратури
Стропальник, безпосередньо зайнятий у зварних, котельних,
котельно-зварних та зварно-складальних цехах
Флюсувальник
VII. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТУРИ
ВИРОБНИЦТВО ІЗОЛЬОВАНОГО ДРОТУ ТА КАБЕЛЮ
Робітники
Апаратник на виготовленні мікропроводів у скляній ізоляції,
зайнятий в електротермічному виробництві найтонших мідних та
манганінових проводів у скляній ізоляції
Бронювальник кабелів
Вальцювальник гумових сумішей, зайнятий змішуванням
ізоляційних сумішей
Вальцювальник холодного металу
Варник кабельної маси
Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик
Випробувач проводів та кабелів, зайнятий тільки випробуванням
ізольованих жил на апаратах сухого випробування
Виробник фільєр, зайнятий обробкою волок з твердого сплаву та
алмазів
Відпальник кабельних виробів
Волочильник дроту, зайнятий волочінням дроту з кольорових
металів
Вулканізаторник кабельних виробів
4
7
4
4
4
4
7
4
7
4
4
7
4
7
4
4
7
4
4
4
4
7
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
безпосередньо зайнятий у цехах та відділеннях:
емалювання лаками електроізоляційними; гарячопрокатних,
травильних та свинцевих пресів
гумозаготівельному та гуморобному; лудіння та відпалювання
Електрополірувальник, зайнятий поліруванням дроту
електрохімічним способом
Емалювальник дроту, зайнятий:
емалюванням дроту електроізоляційними та кремнійорганічними
лаками гарячим способом; у цехах та відділеннях
гарячепрокатних, травильних, свинцевих пресів
у цехах та відділеннях лудіння та відпалювання; у
гумозаготівельних та гуморобних цехах та відділеннях
Знімач оболонки з кабельних виробів, зайнятий тільки зніманням
свинцевої оболонки
Ізолювальник жил кабелю, зайнятий ізолюванням:
стирофлексом, дельтаазбестом, капроном, гумовою та
фторопластовою стрічкою
скловолокном, склотканиною, склострічкою, а також ізолюванням
із застосуванням кремнійорганічних лаків
Ізолювальник проводів, зайнятий ізолюванням:
стирофлексом, дельтаазбестом, капроном, гумовою та
фторопластовою стрічкою
скловолокном, склотканиною, склострічкою, а також із
застосуванням кремнійорганічних лаків
Каландрувальник гумових сумішей
Контролер кабельних виробів, зайнятий:
у відділенні свинцевих пресів, обробки волок із твердих сплавів та
алмазів; у цехах та відділеннях емалювання, гарячого прокату та
накладення скляної ізоляції, а також у цехах та відділеннях
лудіння дроту
міжопераційним контролем у цехах та відділеннях емалювання
електроізоляційними лаками
Лакувальник проводів та кабелів, зайнятий лакуванням:
лаками, що містять бензол, метанол та їхні похідні (толуол, ксилол
та складні спирти); проводів із фторопластовою ізоляцією
кремнійорганічними лаками з одночасним термотренуванням
бронестрічки бітумними лаками
Лудильник гарячим способом, зайнятий лудінням кабельних
виробів та арматури
Мастильник, який працює на:
гарячих ділянках робіт у прокатному цеху
дільницях гуморобній та гумоприготувальній
Машиніст крана (кранівник), зайнятий:
у волочильних та холоднопрокатних цехах та відділеннях; на
гарячих ділянках робіт біля свинцевих пресів
у травильному відділенні; у гарячепрокатних цехах та відділеннях
7
4
4
7
4
4
4
7
4
7
7
4
7
7
4
7
7
4
4
7
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Машиніст стрейнера, зайнятий обробленням:
фторопластової маси у гарячому стані
інших матеріалів
Монтажник технологічних трубопроводів, зайнятий:
роботою біля гарячепрокатних станів
обслуговуванням бітумосховища та трубопроводів з гарячою
бітумною та кабельною масою
Монтер кабельного виробництва, зайнятий тільки на роботах з
паяння свинцем та його сплавами
Нагрівальник (зварник) металу, зайнятий нагріванням мідних та
алюмінієвих зливків
Намотувальник дроту та тросів, зайнятий на роботах із
скловолокном та дротом, лудженим свинцево-олов’янистими
сплавами
Обплітальник проводів та кабелів, зайнятий обплетенням дроту,
проводів та кабелів скловолокном та дротом, лудженим свинцевоолов’янистими сплавами
Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою,
зайнятий обпресуванням:
гумою гарячим способом на шприц-пресах та агрегатах
безперервної вулканізації, а також гумовою стрічкою в холодному
стані
пластмасами гарячим способом; фторопластом та його
співполімерами гарячим способом
Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою,
зайнятий ізолюванням фторопластом та його співполімерами
проводів та кабелів у гарячому стані
Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм, зайнятий
обпресуванням гарячим способом:
свинцем
алюмінієм
Оператор дротового прокатного стана, зайнятий на роботах з:
гарячим металом
холодним металом
Перемотувальник, зайнятий:
перемотуванням та ремонтом освинцьованого кабелю; проводів,
емальованих лаками електроізоляційними та кремнійорганічними;
кабельних виробів, ізольованих скловолокном; перемотуванням та
гарячим лагодженням кабельних виробів із поліхлорвініловими
покриттями; перемотуванням просоченого джгуту
перемотуванням кабельних виробів, просочених
кремнійорганічними лаками у сирому вигляді
Підсобний робітник, зайнятий у цехах та відділеннях ізолювання
проводів із застосуванням кремнійорганічних лаків; у цехах та
відділеннях емалювання лаками електроізоляційними;
вантаженням та розвантаженням технічного вуглецю (сажі)
Пресувальник електротехнічних виробів
7
4
7
4
7
7
7
7
4
7
7
7
4
7
4
4
7
7
7
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Прокатник гарячого металу
Пропарювач
Просівальник сипких матеріалів, зайнятий у кабельному
виробництві
Просочувальник електротехнічних виробів
Просочувальник кабелів та проводів, зайнятий просочуванням:
кремнійорганічними лаками
сполуками із застосуванням бітуму, озокериту, парафіну;
просочуванням та сушінням кабелів, джгуту та паперу,
маслонаповнених кабелів з одночасним застосуванням паяння
свинцево-олов’янистими припоями
Просочувальник кабелів та проводів, зайнятий сушінням
поліхлорвінілового пластику, проводів та кабелів, ізольованих
поліхлорвініловим пластиком
Різальник матеріалів кабельного виробництва, зайнятий різанням
гуми, склотканини, прогумованої тканини
Робітники, зайняті відвезенням гарячого металу у прокатному
цеху
Робітники, зайняті очищенням та лагодженням тари та сит з-під
сипких інгредієнтів гуми
Розчиняльник лаку
Складач навісок інгредієнтів, зайнятий складанням гумової маси
Скручувальник виробів кабельного виробництва, зайнятий на тричотириліхтарних крутильних машинах
Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий:
у цехах та відділеннях емалювання лаками електроізоляційними
емалюванням іншими лаками гарячим способом (у тому числі
масляними лаками)
Слюсар-ремонтник, зайнятий налагодженням устаткування у цехах
та відділеннях волочильних, бронювальних, гарячепрокатних,
травильних, емалювальних, ізолювання із застосуванням
кремнійорганічних лаків, освинцювання
Термообробник проводів та кабелів, зайнятий на роботах з
пластикатовою, фторопластовою та пластмасовою ізоляцією
Термопластикаторник, зайнятий термообробленням каучуку
Токар, зайнятий обробленням прокатних валків
Травильник, зайнятий травленням мідної катанки та підкатки
Шліфувальник, зайнятий обробкою прокатних валків
Керівники і фахівці
Майстер, зайнятий:
у цехах та відділеннях емалювання лаками електроізоляційними;
цехах, відділеннях, дільницях: емалювання, лакування лаками, що
містять бензол, метанол та їхні похідні (толуол, ксилол та складні
спирти); гумозаготівельному та гуморобному; свинцевих пресів;
опресування пластмасами у гарячому стані; у цехах, відділеннях,
дільницях: гарячепрокатному, лудильному, травильному,
відпалювальному
7
7
7
7
7
4
4
4
7
4
7
7
4
7
4
4
7
7
4
7
4
7
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
волочильному
Інженер-технолог, технік старший та технік, безпосередньо зайняті
у цехах та відділеннях емалювання електроізоляційними лаками
ВИРОБНИЦТВО ВУГІЛЬНИХ ТА ГРАФІТОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ
Робітники, керівники і фахівці цехові, безпосередньо зайняті у
виробництві електровугільних та електрощіткових виробів на
основі зв’язувальних кам’яновугільного пеку та смоли, із
застосуванням металевих порошків свинцю, міді та олова
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОКЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ
Робітники
Армувальник електрокерамічних виробів, зайнятий на роботах із
застосуванням:
свинцевих сплавів
цементного розчину
Вибивальник виробів із гіпсових форм, зайнятий вибиванням
електрокерамічних виробів
Вибірник фарфорових, фаянсових і керамічних виробів, зайнятий
вибиранням керамічних виробів із капселів після випалу
Глазурувальник електрокерамічних виробів
Готувач мас, зайнятий заготовкою капсельної маси та готуванням
керамічної маси
Дробильник-розмелювач, зайнятий:
дробленням (розмелюванням) керамічних матеріалів на дробарках
та бігунах
розмелюванням керамічних матеріалів у млинах
Забирач фарфорових, фаянсових та керамічних виробів, зайнятий
забиранням електрокерамічних виробів
Ливарник гіпсових форм
Машиніст мийних машин, зайнятий промиванням деталей
бензином
Модельник керамічного виробництва
Обпалювач електрокерамічних виробів, зайнятий:
під час випалу у круглих горнах
у тунельних печах
Оправник електрокерамічних виробів, зайнятий на роботі сухим
способом
Оправник-чистильник, зайнятий чищенням керамічних виробів
сухим способом
Пресувальник електрокерамічних виробів у гумових формах
Робітники, зайняті на електричних та термічних випробуваннях
фарфорових ізоляторів
Робітники, зайняті механічною обробкою керамічних виробів
сухим способом
Склеювач електрокерамічних виробів, зайнятий на роботі з
діановою та епоксидною смолами
4
4
7
7
4
4
4
4
7
7
4
4
4
4
4
7
4
7
7
4
4
7
4
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням устаткування на
дільницях приготування керамічної та капсельної маси та на
дільницях круглих горнів
Ставильник-вибірник виробів з печей, зайнятий роботою біля:
круглих горнів
тунельних печей
Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних виробів і
сировини, зайнятий сушінням керамічних виробів
Фільтр-пресувальник, зайнятий фільтр-пресуванням керамічної
маси
Формувальник електрокерамічних виробів
Шліфувальник електрокерамічних виробів, зайнятий шліфуванням
сухим способом
Керівники
Майстер, безпосередньо зайнятий у гарячих та глазурувальних
цехах
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Робітники
Апаратник-сушильник, зайнятий сушінням електроізоляційних
матеріалів та виробів, просочених:
кремнійорганічними лаками та лаками, що містять 40 відсотків та
більше бензолу, толуолу, ксилолу, токсичні розчинники та
токсичні компоненти
іншими лаками
Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик, зайнятий
варінням синтетичних смол на основі фенолу, крезолу, аніліну,
формаліну, а також варінням смол та лаків із застосуванням як
розчинники ацетону, бутанолу, метанолу та ароматичних
вуглеводів
Дробильник, зайнятий розмелюванням смоли
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
безпосередньо зайнятий у цехах та відділеннях виробництва
штучних смол, лаків, емалей, шаруватих пластиків, у
просочувальному та пресовому цехах
Кабестанник
Клеїльник міканітів, зайнятий клеєнням мікаслюдиніту,
мікафолію, міканіту та мікастрічок із застосуванням лаків, що
містять токсичні розчинники
Клеїльник плівкоелектрокартону
Комірник, зайнятий відпусканням хімсировини та хімпродуктів у
закритих складах
Контролер, безпосередньо зайнятий у пресових цехах та
відділеннях виробництва пластмас та шаруватих пластиків
Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів,
безпосередньо зайнятий:
4
7
4
4
4
4
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
4
4
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
у цехах та відділеннях: просочувальному, лаковарильному та
намотувальному, смоловарильному (штучні смоли); приготування
кремнійорганічних лаків та лаків, що містять 40 та більше
відсотків бензолу, толуолу, ксилолу
випробуванням фольгованих матеріалів
Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів, зайнятий
роботою з лаками, що містять токсичні речовини
Накатник-обкатник
Намотувальник електроізоляційних виробів
Обпалювач слюди
Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий:
у цехах та відділеннях виробництва штучних смол, лаків, емалей
та у просочувальних цехах
у пресових цехах та відділеннях виробництва пластмас та
шаруватих пластиків
Пресувальник ізоляційних матеріалів
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий:
прибиранням виробничих приміщень у цехах та відділеннях
виробництва штучних смол, лаків, емалей та у просочувальному
цеху
у пресових цехах та відділеннях виробництва пластмас та
шаруватих пластиків
Просочувальник паперу та паперових виробів
Просочувальник паперу та тканини
Регенераторник слюди
Робітники, зайняті механічною та ручною обробкою деталей
(виробів) із склотекстоліту
Робітники, зайняті зачищенням виробів із склотканини, просоченої
епоксидними смолами або кремнійорганічними лаками
Розподілювач робіт, зайнятий безпосередньо у просочувальному
та пресовому цехах та відділеннях
Розчиняльник лаку, зайнятий приготуванням кремнійорганічних
лаків та лаків, що містять 40 та більше відсотків бензолу, толуолу,
ксилолу; електроізоляційних лаків, що містять токсичні
розчинники та токсичні компоненти
Слюсар-ремонтник, зайнятий налагодженням устаткування у цехах
та відділеннях приготування та застосування лаків, що містять
токсичні розчинники та токсичні компоненти
Слюсар-ремонтник та монтажник технологічних трубопроводів,
слюсар з виготовлення вузлів та деталей технологічних
трубопроводів, безпосередньо зайняті у цехах та відділеннях
виробництва штучних смол, лаків, емалей, шаруватих пластиків, у
просочувальних та пресових цехах
Сортувальник електроізоляційних матеріалів
Укладальник-пакувальник, який працює безпосередньо у цехах та
відділеннях просочувальному та пресовому
7
4
7
7
7
4
7
4
7
7
4
7
7
7
7
7
4
7
7
7
4
4
Фрезерувальник, токар, шліфувальник, свердлувальник, зайняті
110. механічною обробкою текстоліту, міканіту, гетинаксу та інших
4
шаруватих пластиків
Керівники та фахівці
Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті в цехах та відділеннях
111. виробництва штучних смол, лаків, емалей, шаруватих пластиків,
7
просочувальних та пресових цехах
ЗАГОТІВЕЛЬНО-ІЗОЛЯЦІЙНІ ТА НАМОТУВАЛЬНО-ОБМОТУВАЛЬНІ РОБОТИ
Робітники
Бандажувальник, зайнятий паянням бандажів свинцево112.
4
олов’янистим припоєм
Виробник трафаретів, шкал та плат, зайнятий на роботах із
113.
4
травлення та гальванопокриття
Електромонтажник-схемник, зайнятий більше половини робочого
114. часу паянням свинцево-олов’янистими сплавами в
4
електротехнічній промисловості
Заготівник ізоляційних деталей, зайнятий на роботі із заготовлення
ізоляційних матеріалів:
просочених кремнійорганічними лаками та лаками, що містять 20
7
115. відсотків та більше бензолу, толуолу, ксилолу
із скловолокна, склотканини, склострічки, а також матеріалів,
просочених лаками, що містять менше 20 відсотків бензолу,
4
толуолу, ксилолу та інших токсичних розчинників
Ізолювальник, зайнятий ізолюванням секцій та котушок:
сирою мікастрічкою, виготовленою на лаках, що містять 20
відсотків та більше бензолу, толуолу, ксилолу або
скломікострічкою, промазаною кремнійорганічними лаками;
7
скляною ізоляцією (склотканина, скловолокно, склострічка) із
116. застосуванням кремнійорганічних лаків
сирою мікастрічкою, виготовленою на лаках, що містять менше 20
відсотків бензолу, толуолу, ксилолу або інші токсичні розчинники;
скляною ізоляцією (склотканина, скловолокно, склострічка),
4
поліхлорвініловою стрічкою у гарячому стані та листовим
азбестом
Ізолювальник, зайнятий ізолюванням обмоток трансформаторів
епоксидними та поліефірними смолами; виробник стрічкових
117.
7
осердь та відпальник-вакуумник, зайняті на роботах із
застосуванням чотирихлористого вуглецю
Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів,
безпосередньо зайнятий в ізоляційних, обмотувальних цехах
118.
4
(дільницях) контролем обмоток секцій та котушок, ізольованих
склоізоляцією (склотканина, скловолокно, склострічка)
Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів,
безпосередньо зайнятий прийманням та контролем секцій,
котушок та ізоляційних матеріалів, а також підсобний робітник та
119. майстер, безпосередньо зайняті у цехах (дільницях), де
застосовується сира мікастрічка, виготовлена:
на кремнійорганічних лаках та лаках, що містять 20 відсотків і
7
більше бензолу, толуолу, ксилолу
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
на лаках, що містять менше 20 відсотків бензолу, толуолу,
ксилолу
Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів
Намотувальник котушок для електроприладів та апаратів,
безпосередньо зайнятий на роботах із застосуванням:
сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що містять 20 відсотків
та більше бензолу, толуолу, ксилолу
скляної ізоляції (склотканина, скловолокно, склострічка), сирої
мікастрічки, що містить менше 20 відсотків бензолу, толуолу,
ксилолу або інші токсичні розчинники
Намотувальник котушок та секцій електромашин, безпосередньо
зайнятий намотуванням із застосуванням:
сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що містять 20 відсотків
та більше бензолу, толуолу, ксилолу
скляної ізоляції (склотканина, скловолокно, склострічка), сирої
мікастрічки, що містить менше 20 відсотків бензолу, толуолу,
ксилолу або інші токсичні розчинники
Намотувальник котушок трансформаторів, безпосередньо
зайнятий намотуванням із застосуванням:
сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що містять 20 відсотків
та більше бензолу, толуолу, ксилолу
скляної ізоляції (склотканина, скловолокно, склострічка), сирої
мікастрічки, що містить менше 20 відсотків бензолу, толуолу,
ксилолу або інші токсичні розчинники
Обмотувальник елементів електричних машин, зайнятий
ізолюванням схем та з’єднань із застосуванням:
сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що містять 20 відсотків
та більше бензолу, толуолу, ксилолу або скломікастрічки,
виготовленої на кремнійорганічних лаках
сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що містять менше 20
відсотків бензолу, толуолу, ксилолу або інші токсичні розчинники;
скляної ізоляції (склотканина, скловолокно, склострічка), а також
із застосуванням електрозварювання
Обмотувальник елементів електричних машин, зайнятий
обмотуванням із застосуванням кремнійорганічних лаків
Обмотувальник елементів електричних машин, зайнятий
обмотуванням статорів та роторів:
проводом та секціями, ізольованими скляною ізоляцією
(склотканина, скловолокно, склострічка)
скляною ізоляцією з одночасним застосуванням матеріалів, що
містять токсичні хімічні речовини
Паяльщик, зайнятий лудінням та паянням обмоток електричних
машин
Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у намотувальному,
обмотувальному та ізоляційному цехах (дільницях), де
застосовується скляна ізоляція
Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у цехах (дільницях),
де застосовується сира мікастрічка, виготовлена на:
4
7
7
4
7
4
7
4
7
4
7
4
7
7
4
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
кремнійорганічних лаках та лаках, що містять 20 відсотків та
більше бензолу, толуолу, ксилолу
лаках, що містять менше 20 відсотків бензолу, толуолу, ксилолу
Пресувальник ізоляційних матеріалів, зайнятий пресуванням
ізоляційних матеріалів у гарячому стані
Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних
машин і апаратів, зайнятий гарячим пресуванням ізоляційних
матеріалів, виготовлених із застосуванням:
кремнійорганічних, бакелітових та інших лаків, що містять
токсичні розчинники
інших лаків
Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо зайнятий
прибиранням виробничих приміщень у намотувальному,
обмотувальному та ізоляційному цехах (дільницях), де
застосовується скляна ізоляція
Просочувальник електротехнічних виробів, зайнятий
просочуванням лаками, що містять токсичні речовини, та бітумом
Робітники, зайняті зачищенням мідних автошин та проводів від
скляної ізоляції
Робітники, зайняті жолобуванням колекторів з ізоляцією з
міканіту
Робітники підприємств, що виробляють турбогенератори та
гідрогенератори, зайняті приготуванням ізоляційної суміші,
ізоляції та пресуванням стрижнів турбогенераторів та
гідрогенераторів із застосуванням епоксидної смоли, стиролу,
малеїнового ангідриду та поліефірів
Робітник, зайнятий зважуванням сирої мікастрічки, виготовленої
на:
кремнійорганічних лаках, що містять 20 відсотків та більше
бензолу, толуолу, ксилолу
лаках, що містять менше 20 відсотків бензолу, толуолу, ксилолу
Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий в ізоляційному,
намотувальному, обмотувальному цехах (дільницях)
комплектуванням виробів (деталей), ізольованих скляною
ізоляцією та кремнійорганічними лаками
Розтягальник секцій та котушок електричних машин, зайнятий
розтяганням та рихтуванням секцій, ізольованих скляною
ізоляцією
Свердлувальник, зайнятий на роботах з обробки азбоцементу
Складальник обмоток трансформаторів
Складальник-обробник котушок трансформаторів, зайнятий на
роботах із стягування, обробки та пресування гарячих обмоток,
просочених лаками
Складальник трансформаторів, зайнятий заливанням
трансформаторів маслом та совтолом
Слюсар з виводів та обмоток електричних машин
Токар, зайнятий проточуванням колекторів якорів з ізоляцією з
міканіту
7
4
7
7
4
4
7
7
4
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
Токар, зайнятий обробленням азбоцементу
Фрезерувальник, зайнятий обробленням азбоцементу
Керівники
Майстер, безпосередньо зайнятий у цехах, на дільницях, де
застосовується сира мікастрічка, виготовлена:
на кремнійорганічних лаках та лаках, що містять 20 відсотків та
більше бензолу, толуолу, ксилолу
лаках, що містять менше 20 відсотків бензолу, толуолу, ксилолу
ВИРОБНИЦТВО АКУМУЛЯТОРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ БАТАРЕЙ
Виробництво кислотних (свинцевих) акумуляторів
Робітники
Автоклавник-сушильник акумуляторних пластин у виробництві
свинцевих акумуляторів
Апаратник електролізу, зайнятий одержанням водню
електролізом
Вантажник, зайнятий завантаженням та вивантаженням свинцю,
свинцевих окислів та виробів з них у цехах: млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному,
трубконабивальному, глетомішальному, складальному
Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик, зайнятий
варінням мастик для свинцевих акумуляторів
Варник суспензій
Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий ремонтом спецвзуття,
забрудненого свинцем
Випробувач-формувальник, зайнятий випробуваннямформуванням акумуляторів
Виробник сепараторів, зайнятий у виробництві кислотних
(свинцевих) акумуляторів
Водій електро- та автовізка, зайнятий у млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному,
трубконабивальному та складальному цехах
Гардеробник, безпосередньо зайнятий у млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному,
трубконабивальному, глетомішальному та складальному цехах
Готувач активних мас
Готувач розчинів та електролітів, зайнятий приготуванням
електролітів
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
зайнятий безпосередньо в млиновому, намазувальному,
формувальному, ливарному, трубконабивальному,
глетомішальному та складальному цехах
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
зайнятий ремонтом обмоток електродвигунів з основних цехів
виробництва кислотних (свинцевих) акумуляторів поза
приміщеннями цих цехів
Комірник, зайнятий безпосередньо в млиновому, намазувальному,
формувальному, ливарному, трубконабивальному,
глетомішальному та складальному цехах
4
4
7
4
7
4
7
7
7
4
7
7
7
4
7
7
7
4
7
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
Комірник, зайнятий зберіганням спецодягу, забрудненого свинцем
Контролер в акумуляторному й елементному виробництві,
зайнятий у виробництві кислотних (свинцевих) акумуляторів
прийманням та поопераційним контролем у млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному, глетомішальному,
трубконабивальному, складальному цехах та прийманням готової
продукції
Лаборант хімічного аналізу, зайнятий відбором та аналізом проб у
млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному,
глетомішальному, трубконабивальному, складальному цехах
Ливарник виробів із свинцевих сплавів
Машиніст із прання та ремонту спецодягу, зайнятий пранням
спецодягу, забрудненого свинцем
Машиніст млина, зайнятий розмелюванням свинцевого порошку
Мішальник сухої маси (для свинцевих акумуляторів)
Намазувальник акумуляторних пластин
Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)
Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному, глетомішальному,
трубконабивальному та складальному цехах
Підсобний робітник, зайнятий прибиранням тари з-під глету та
сурику та відходів акумуляторного виробництва на території
заводу
Плавильник свинцевих сплавів
Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий ремонтом та
зшиванням стрічок на намазувальних машинах в акумуляторному
виробництві
Робітники, зайняті зачищенням свинцевих деталей ручним
способом
Розрубник акумуляторних пластин, зайнятий штампуваннямрозділенням відформованих пластин
Складальник свинцевих акумуляторів та батарей, зайнятий
складанням кислотних (свинцевих) акумуляторів
Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо у млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному,
трубконабивальному, глетомішальному та складальному цехах
Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням свинцевих
пластин ручним способом; свинцевих акумуляторів у приміщенні
складального цеху
Керівники і фахівці
Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на виробничих
дільницях у млиновому, намазувальному, формувальному,
ливарному, трубконабивальному, глетомішальному та
складальному цехах акумуляторного виробництва
Виробництво лужних акумуляторів
Робітники
Апаратник з окислення кадмію, зайнятий у виробництві лужних
акумуляторів
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
Апаратник хімводоочищення, зайнятий на дільницях виготовлення
активних мас
Випробувач-формувальник, зайнятий амальгамуванням:
електродних пластин
інших видів пластин
Виробник сепараторів, зайнятий у виробництві лужних
акумуляторів
Водій електро- та автовізка, безпосередньо зайнятий на дільницях
виготовлення активних мас та ламельних електродів
Готувач активних мас
Готувач розчинів та електролітів, зайнятий:
у цехах активних мас
приготуванням електроліту
Електродник безламельних чи ламельних акумуляторів та
елементів, зайнятий:
засипанням прес-форм порошком окису кадмію та окису цинку,
клеєнням сепарації дихлоретаном, амальгуванням електродних
пластин ртутною амальгамою; виготовленням негативного
електрода для срібно-цинкових акумуляторів
на інших видах робіт
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
безпосередньо зайнятий на дільницях виготовлення активних мас
та ламельних і безламельних електродів
Комірник, безпосередньо зайнятий тільки на дільницях
виготовлення активних мас та ламельних електродів
Комірник, зайнятий прийманням, зберіганням та відпусканням
кислот та лугів
Контролер в акумуляторному та елементному виробництві,
зайнятий в акумуляторному виробництві на дільницях
приготування активних мас, виготовлення електродів, складання
та зварювання акумуляторів та батарей, фарбування, формування
та гальванічній
Машиніст із прання та ремонту спецодягу, безпосередньо
зайнятий пранням спецодягу робітників, зайнятих на дільницях
виготовлення активних мас, електродів та складання акумуляторів
Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди, зайнятий
у виробництві лужних акумуляторів з механічного збагачення
руди; з хімічного збагачення руди, приготування рудного
концентрату та окису заліза
Монтажник технологічних трубопроводів, безпосередньо зайнятий
на дільницях виготовлення активних мас та ламельних електродів
Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів,
безпосередньо зайнятий на дільницях виготовлення активних мас
та ламельних і безламельних електродів
Налагоджувальник холодноштампувального устаткування,
безпосередньо зайнятий на дільницях виготовлення активних мас
та ламельних електродів
Намазувальник акумуляторних пластин, зайнятий роботою:
4
7
4
4
4
7
7
4
7
4
4
4
4
4
4
7
4
4
4
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
з активними масами, що містять окис кадмію, цинку, ртуті,
свинцю
з іншими активними масами
Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий на дільницях
виготовлення активних мас та ламельних електродів
Підсобний робітник, зайнятий на складі прийманням, зберіганням
та відпусканням кислот та лугів
Підсобний робітник, зайнятий у формаційних цехах
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням
дільниць виготовлення активних мас, ламельних електродів та
дільниць формування
Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий різанням
електродних пластин на ножицях та пресах безпосередньо на
дільниці складання електродів
Робітники, безпосередньо зайняті ремонтом серветок на дільницях
виготовлення активних мас
Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий на дільницях
виготовлення активних мас та ламельних електродів
Складальник лужних акумуляторів та батарей, зайнятий:
складанням лужних акумуляторів під час роботи з лаками та
клеями, що містять токсичні розчинники; заливанням ґрунтшпаклівкою срібно-цинкових акумуляторів
на інших роботах
Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий ремонтом
устаткування на дільницях виготовлення активних мас та
ламельних і безламельних електродів
Фільтр-пресувальник, зайнятий у цехах активних мас
Керівники і фахівці
Майстер, майстер старший, начальник дільниці, інженер зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях виготовлення активних мас та
ламельних електродів
Виробництво електричних батарей
Робітники
Автоматник елементного виробництва
Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик
Готувач активних мас
Готувач розчинів та електролітів
Заварник пасти
Заливальник смолкою, зайнятий на роботах з:
пековою смолкою
бітумною смолкою
Ізолювальник елементного виробництва, зайнятий на роботах із
застосуванням лаків або епоксидних смолок або інших
композицій, що містять поліхлорвініл; з парафінування парафіноканіфольною композицією на потоці
Контролер в акумуляторному й елементному виробництві,
зайнятий:
7
4
4
4
4
4
4
4
4
7
4
4
4
4
4
7
7
7
4
7
4
4
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
у млиново-змішувальному, пресовому та електролітному цехах та
відділеннях
на дільницях складання галетних елементів, батарей та в
пастонамазувальному відділенні
Машиніст млинів
Налагоджувальник автоматів елементного виробництва, зайнятий
у складальному відділенні
Намазувальник електропровідного шару
Намазувальник пасти
Обв’язувальник агломератів
Обклеювач батарей, зайнятий на конвеєрі
Підсобний робітник, зайнятий:
у млиново-змішувальному, пресовому та електролітному цехах та
відділеннях
на дільницях складання галетних елементів, батарей та в
пастонамазувальному відділенні
Пресувальник агломератів
Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо зайнятий
прибиранням виробничих приміщень:
у млиново-змішувальному, пресовому та електролітному цехах та
відділеннях
на дільницях складання галетних елементів, батарей та в
пастонамазувальному відділенні
Просівальник сипких матеріалів
Просочувальник електротехнічних виробів
Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий:
у млиново-змішувальному, пресовому та електролітному цехах та
відділеннях
на дільницях складання галетних елементів, батарей та в
пастонамазувальному відділенні
Складальник гальванічних елементів та батарей, зайнятий
складанням галетних елементів, секцій, батарей у виробничому
потоці; заряджанням елементів
Слюсар-ремонтник, зайнятий налагодженням устаткування
пресового та млиново-змішувального відділень
Сушильник елементного виробництва
Шприцювальник
Керівники і фахівці
Керівники і фахівці змін, безпосередньо зайняті у млиновозмішувальному та пресовому цехах та відділеннях
Робітники та майстри, безпосередньо зайняті у виробництві
джерел струму (елементів та батарей) на основі ртуті та її сполук
Виробництво елементів і батарей на основі свинцю та його сполук
Робітники та майстри, безпосередньо зайняті у виробництві
джерел струму (елементів та батарей) на основі свинцю та його
сполук
7
4
7
4
4
4
4
4
7
4
7
7
4
7
7
7
4
4
7
7
7
7
7
7
ВИРОБНИЦТВО АСФАЛЬТОПЕКОВОЇ МАСИ
Робітники
239. Апаратник змішування, зайнятий обслуговуванням змішувачів
7
Апаратник плавлення, зайнятий плавленням та облагородженням
240.
7
пеку
241. Апаратник сушіння, зайнятий сушінням кізельгуру
7
242. Вантажник, зайнятий підвезенням пеку
7
Гардеробник, безпосередньо зайнятий обслуговуванням
243.
7
працівників виробництва
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
244.
7
безпосередньо зайнятий в основних виробничих цехах
245. Ізолювальник з термоізоляції
7
246. Комірник, зайнятий зберіганням та видаванням хімсировини
7
247. Кочегар технологічних печей
7
248. Машиніст шприц-машини
7
249. Машиніст млинів, зайнятий розмелюванням кізельгуру
7
Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо зайнятий в
250.
7
основних виробничих цехах
Пробовідбірник, зайнятий відбором проб та контролем
251.
7
безпосередньо у виробництві асфальтопекової маси
252. Робітники, зайняті розпушуванням волокнистих матеріалів
7
Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та обслуговуванням
253.
7
устаткування в основних виробничих цехах
Керівники і фахівці
Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у виробництві
254.
7
асфальтопекової маси
ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З АСФАЛЬТОПЕКОВОЇ МАСИ ТА ПРЕС-МАТЕРІАЛІВ
Робітники
255. Апаратник змішування, зайнятий виготовленням композицій
7
256. Вантажник, зайнятий підвезенням сировини та відвезенням баків
7
Виробник деталей та вузлів трубопроводів з пластмас, зайнятий
257.
7
згинанням царг
258. Гардеробник, безпосередньо зайнятий у виробничих цехах
7
259. Дробильник, зайнятий дробленням відходів пресування
7
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
260.
7
безпосередньо зайнятий у пресовому цеху
Зварник пластмас, зайнятий зварюванням вставок струмами
261.
7
високої частоти
Комірник, зайнятий на складі баків, феноліту, ігеліту, свинцевих
262.
7
втулок
Контролер, зайнятий прийманням асфальтопекових баків та
263.
7
виробів з пластмас
Лаборант хімічного аналізу, безпосередньо зайнятий у
264.
7
виробництві виробів з пластмас
Машиніст насосних установок, зайнятий обслуговуванням
265.
7
установок, розташованих безпосередньо у пресовому цеху
Оброблювач виробів з пластмас, зайнятий зачищенням:
баків, а також обробкою свинцевих втулок, запресованих у
266.
7
кришках
кришок
4
267. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у пресовому цеху
7
268. Пресувальник виробів з пластмас
7
Прибиральник виробничих приміщень та прибиральник
269.
7
службових приміщень, зайняті прибиранням душових та санвузлів
Різальник заготовок та виробів з пластичних мас, зайнятий
270.
7
рубанням заготовок з асфальтопекової маси
Робітники, зайняті приготуванням клею для склеювання виробів з
271.
7
асфальтопекової маси та прес-матеріалів
272. Склеювач, зайнятий склеюванням вставок
7
Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом, налагодженням та
273.
7
обслуговуванням устаткування в основних виробничих цехах
274. Таблетувальник
7
Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням акумуляторних
275.
7
баків безпосередньо у пресовому цеху
Керівники і фахівці
Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на виробничих
276.
7
дільницях
ВИРОБНИЦТВО ПОТУЖНОСТРУМОВИХ КОНДЕНСАТОРІВ
Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів,
277.
4
безпосередньо зайнятий у просочувальному цеху
Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у просочувальному
278.
4
цеху
Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо зайнятий у
279.
4
просочувальному цеху
Просочувальник електротехнічних виробів, зайнятий:
вантаженням та вивантаженням конденсаторів у вакуумні шафи
для просочування трихлордифенілом та його похідними;
просочуванням конденсаторним маслом та одночасним
280.
7
виконанням роботи з вантаження та вивантаження конденсаторів
із вакуум-установки та запаювання заливальних отворів
свинцевими припоями
веденням та контролем технологічного процесу просочування
4
281. Робітники, зайняті регенерацією трихлордифенілу
7
Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий у просочувальному
282.
4
цеху
Складальник потужнострумових конденсаторів, зайнятий
283. монтажем з паянням свинцевими припоями, а також ремонтом
7
просочених конденсаторів
Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий обслуговуванням та
284.
4
ремонтом устаткування у просочувальному цеху
VIII. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ І НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ
1.
Аквадувальник, зайнятий:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
на роботах з плавиковою кислотою
нанесенням суспензій пульверизатором
Алундувальник
Апаратник газогенерації, зайнятий у виробництві масок
кольорових кінескопів
Апаратник хлорування, зайнятий у виробництві масок кольорових
кінескопів
Апаратник печей відновлення, зайнятий відновленням металевих
порошків тугоплавких металів
Вальцювальник холодного металу, зайнятий вальцюванням
тугоплавких металів
Випробувач деталей та приладів, зайнятий випробуванням:
електровакуумних приладів на установках УКХ та на дільницях із
застосуванням ртуті
освітлювальних електроламп та електровакуумних приладів
Відкатник-вакуумник, зайнятий роботами:
на постах та багатопозиційному устаткуванні з парортутними
насосами або з апаратурою, що має відкриті поверхні ртуті
на багатопозиційному устаткуванні з газовими пальниками; на
постах з газовими пальниками
Відпальник-вакуумник, зайнятий відпалюванням:
у електричних і газових печах
на установці з ртутними контактами
Волочильник дроту, зайнятий волочінням дроту з тугоплавких
металів під час роботи на газових печах
Дистилювальник ртуті
Дозувальник ртуті, зайнятий у виробництві електровакуумних
приладів дозуванням:
відкритої ртуті ручним способом
ртуті механізованим способом
Заварник електровакуумних приладів, заварник
напівпровідникових приладів
Заварник на високочастотному індукторі
Заготівник газопоглинача
Заготівник деталей електровакуумних приладів, зайнятий:
на дільницях із застосуванням відкритої ртуті; на складальних
лінійках, де встановлені автомати з газовими пальниками;
вийманням деталей із бракованих радіоламп
на дільницях, де встановлені автомати з газовими пальниками;
операціями з виготовлення підігрівачів, покритих алундом
Заготівник хімічних напівфабрикатів, зайнятий:
роботами із застосуванням солей барію, свинцю, ванадію, сурми,
срібла, розчинників, міцних кислот, лугів та кремнієорганічних
сполук
приготуванням мастики для цоколівки
Заготівник хімічних напівфабрикатів тугоплавких металів
7
4
7
7
7
7
4
7
4
7
4
4
7
7
18
18
7
7
4
4
7
4
7
4
7
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Заливальник компаундами, зайнятий лакуванням переходів і
деталей лаками, що містять бензол, метанол, толуол, ксилол та
складні спирти
Заливальник цоколів:
розплавленим склом
мастикою та іншими матеріалами
Зварник виробів з тугоплавких металів
Зварник електровакуумних приладів
Карбідувальник
Карбонізатор
Коваль-штампувальник на ротаційних машинах
Контролер деталей та приладів, зайнятий контролем
електровакуумних приладів:
на складальних лінійках електроламп; на дільниці виготовлення
оксидних катодів
безпосередньо на дільницях, де встановлені автомати з газовими
пальниками, гарячої обробки скла, термообробки металу,
нанесення люмінофора, технохімічних операцій, скловарних,
виготовлення спіралей
Ливарник радіокераміки та феритів
Люмінофорник-екранувальник
Магнезувальник-вакуумник
Маркувальник деталей та приладів, зайнятий маркуванням:
електровакуумних приладів на устаткуванні з газовими
пальниками
на автоматах з газовими пальниками
Матувальник-вакуумник
Матувальник-вакуумник, зайнятий матуванням ручним способом
методом травлення плавиковою кислотою
Машиніст просіювальних установок, зайнятий просіюванням
порошків тугоплавких металів
Мийник колб із застосуванням кислотних розчинів, зайнятий на
роботах з плавиковою кислотою
Монтажник-вакуумник, зайнятий роботами на складальних
лінійках, де встановлені автомати з газовими пальниками;
виготовленням рентгенівських трубок із застосуванням свинцевого
порошку
Налагоджувальник автоматів зварювання виводів, зайнятий
газовим зварюванням
Налагоджувальник технологічного устаткування, зайнятий:
налагодженням та регулюванням устаткування з газовими
пальниками
на дільницях випробування та відкачування рентгенівських
трубок
Налагоджувальник технологічного устаткування, зайнятий
налагодженням та регулюванням устаткування з газовими
пальниками у напівпровідниковому виробництві
7
7
4
7
4
4
7
7
7
4
4
7
7
4
7
7
7
7
7
7
4
7
4
7
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Намотувальник дроту та тросів, зайнятий перемотуванням дроту
та спіралей з тугоплавких металів
Обпалювач ламп
Обпалювач радіокераміки, п’єзокераміки та феритів, зайнятий
обпалюванням (за умови завантаження ручним способом) у:
електричних печах
газових печах
Оксидувальник-вакуумник, зайнятий на роботах з
пульверизатором та електрофорезом
Оператор прецизійного різання, оператор дифузійних процесів,
зайняті різанням напівпровідникових матеріалів
Оператор нанесення газопоглинача та оператор прецизійної
фотолітографії
Оператор із захисних покриттів у виробництві масок кольорових
кінескопів
Оператор термоз’єднань, зайнятий паянням напівпровідників
свинцево-олов’янистим припоєм
Оператор ультразвукових установок
Плавильник-ливарник прецизійних сплавів, зайнятий на роботах з
токсичними речовинами (фосфором, сурмою, кадмієм, свинцем)
Плавильник металу та сплавів, зайнятий у виробництві
напівпровідникових приладів та у виробництві електровакуумних
приладів плавленням припоїв; приготуванням свинцевого припою;
виплавленням танталу
Полірувальник волок з алмазів та надтвердих матеріалів
Пресувальник твердих сплавів, зайнятий пресуванням тугоплавких
металів
Промивальник деталей та вузлів, зайнятий промиванням із
застосуванням кислотних розчинів та органічних розчинників:
трихлоретилену, дихлоретану та плавикової кислоти
різних кислот
Прокатник гарячого металу, зайнятий прокатуванням тугоплавких
металів
Протиральник електровакуумних приладів, зайнятий роботами:
із застосуванням токсичних розчинників
на складальних лінійках, де встановлені автомати з газовими
пальниками
Складальник напівпровідникових приладів, зайнятий на роботах з
механічної обробки графіту
Терміст
Травильник прецизійного травлення, зайнятий травленням
кристалів та переходів на роботах з кислотами, перекисом водню
та лугами
Укладальник деталей та виробів, зайнятий укладенням деталей
електровакуумних приладів (катодів) на дільниці виготовлення
оксидних катодів
4
7
4
7
7
4
7
7
4
4
7
7
4
7
7
4
7
4
7
4
4
7
7
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням приладів на
складальних лінійках, де встановлені автомати з газовими
пальниками
Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на роботах з фарбами
та лаками, що містять бензол, метанол та їх похідні (толуол,
ксилол і складні спирти)
Цокольник:
зайнятий на операції паяння виводів свинцево-олов’янистими
припоями
який працює на устаткуванні з газовими пальниками
Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів
Штампувальник ніжок, який працює на устаткуванні з газовими
пальниками
ВИРОБНИЦТВО СКЛОВИРОБІВ
Робітники
Видувальник скловиробів
Витягальник з вироблення скляних труб та дроту
Гончар
Готувач шихти напівпровідникових матеріалів
Дробильник-розмелювач
Засипальник шихти
Знімач скла і скловиробів, зайнятий сортуванням гарячих трубок
та дроту
Калібрувальник скловиробів, зайнятий гарячим калібруванням
скла
Кварцодув
Кварцоплавильник
Лакувальник форм, зайнятий на роботах з токсичними
розчинниками
Оплавлювач скла
Оператор склоформувальних машин
Пресувальник гарячого скла
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням на
дільницях варіння та гарячої обробки скла
Різальник скла на вогні
Різальник скла, зайнятий різанням сухим колесом
Розвальцювальник скла, зайнятий розвальцюванням скла ручним
способом та на простих машинах з газовим підігріванням скла
Складальник скломаси
Скловар
Склодув, зайнятий:
на склодувно-арматурних та склодувно-операційних роботах
на склодувно-універсальних роботах та видуванням з дроту
Сортувальник сировини, фарфорових, фаянсових і керамічних
виробів, зайнятий сортуванням глини та шамоту
7
7
7
4
4
7
7
7
4
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
4
4
7
7
7
7
4
7
4
Формотримач
7
Хальмівник
7
Шліфувальник скловиробів, зайнятий шліфуванням скла сухим
88.
7
способом
Штенгелювальник, зайнятий роботами:
89.
на багатопозиційному устаткуванні з газовими пальниками
7
ручним способом
4
Керівники
Майстер, майстер старший, безпосередньо зайняті на дільницях
90.
7
готування шихти та варіння скла
ВИРОБНИЦТВО АПАРАТУРИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦІЇ ТА РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ
В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів, заготівник
радіотакелажу та електрорадіоелементів, зайняті на роботах із
91.
4
застосуванням свинцево-олов’янистого припою, а також на
роботах із склоізоляції
Градуювальник радіоапаратури, зайнятий на роботах:
92.
з плавиковою кислотою
7
інших
4
93.
Малювальник світними фарбами
7
Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, зайнятий
94.
паянням свинцево-олов’янистими сплавами не менше половини
4
робочого часу
Просочувальник електротехнічних виробів, зайнятий у
95.
7
виробництві радіо- та телефонної апаратури
Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на роботах із
96.
застосуванням фарб, що містять бензол, метанол та їхні похідні
4
(толуол, ксилол і складні спирти)
ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВ ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ ТА
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ, СКЛОВИРОБІВ І АПАРАТУРИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦІЇ
ТА РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ
Апаратник електролізу, зайнятий на електролізерах відкритого
97.
4
типу
Виробник трафаретів, шкал і плат, зайнятий на роботах з лудіння,
98.
4
травлення та гальванопокриття
Водій електро- та автовізка, підсобний робітник,
99.
транспортувальник і вантажник, зайняті підвезенням шихти та
4
скляного бою у цехах
Випробувач герметичності, зайнятий перевіркою конденсаторів на
100. герметичність у гарячому маслі, етиленгліколі та інших токсичних
4
речовинах
101. Виробник стрічкових осердь
4
Гравер на роботах:
102. з плавиковою кислотою
7
інших
4
Доводжувач-притиральник, зайнятий на роботах сухим способом
103.
7
на верстатах з абразивним інструментом
86.
87.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
Комплектувальник виробів та інструменту, розподілювач робіт,
підсобний робітник, прибиральник виробничих приміщень,
безпосередньо зайняті на дільницях випробування та відкачування
рентгенівських трубок
Контролер деталей та приладів, контролер скляного виробництва,
слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, безпосередньо зайняті на дільницях варіння
скла, гарячої обробки скла, термообробки металу, сушіння
виробів, нанесення люмінофорів, з газовими пальниками; у
виробництві тугоплавких металів на дільницях приготування
шихти, випробування та відкачування рентгенівських трубок
Металізатор, зайнятий металізацією:
пульверизатором
хімічним способом, а також деталей у вакуумі
Працівники, зайняті випробуванням електровакуумних приладів з
анодною напругою понад 20 кВ
Працівники, безпосередньо зайняті виготовленням та
застосуванням пасти «Цето» з вмістом 80 відсотків торію
Робітники, зайняті на роботах у цехах складання, де у шихту
вводиться свинець, свинцевий сурик та миш’як
Робітники, керівники і фахівці змін, безпосередньо зайняті у цехах
та на дільницях виготовлення і регенерації електровакуумних
приладів із застосуванням ртуті
Слюсар-ремонтник; електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті ремонтом лінії виготовлення масок
кольорових кінескопів
Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням ртутних
приладів
ВИРОБНИЦТВО РАДІОДЕТАЛЕЙ
Готувач розчинів і сумішей, зайнятий приготуванням срібної пасти
із технічного вуглецю (сажі)
Готувач розчинів і сумішей, зайнятий приготуванням маси із
штучних смол (у тому числі електроізоляційної маси з
нагріванням) із застосуванням токсичних розчинників
Графітувальник
Заварник ізоляторів, який працює на устаткуванні з газовими
пальниками та на муфельних печах
Зачищувач, який працює із застосуванням абразивних кругів та
піскоструминного апарату
Калібрувальник магнітопроводів
Металізатор, зайнятий металізацією радіодеталей
Металізатор, зайнятий срібленням ручним способом та
пульверизатором
Навивальник магнітопроводів
Намотувальник котушок, зайнятий на роботах із застосуванням
сирої мікастрічки та склоізоляції
Оператор-нарізувач, зайнятий нарізуванням кераміки сухим
способом
4
4
7
4
7
21
7
7
4
7
4
7
4
7
7
4
7
4
4
4
4
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
Оператор-намазувальник, зайнятий нанесенням суспензій ручним
способом; у виробництві магнітопроводів
Паяльщик радіодеталей, зайнятий паянням свинцем, оловом та їх
сплавами:
конденсаторів та корпусних деталей
інших деталей
Просочувальник, зайнятий просочуванням у вакуумних
установках:
при температурі розчинів від 100° C і вище, а також у відкритих
ваннах
при температурі розчину нижче ніж 100° C
Різальник магнітопроводів
Робітники, зайняті зачищенням рамок та очищенням вакуумних
установок від срібла
Скляр резисторів
Спікальник стрічкових осердь
Травильник радіокераміки, зайнятий травленням плавиковою
кислотою
Травильник фольги
Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на роботах з
нітролаками, що містять бензол, метанол та їх похідні (толуол,
ксилол і складні спирти), під час лакування:
у відкритих ваннах
у закритих ваннах та напівавтоматах
Формувальник фольги
Юстирувальник деталей та приладів, зайнятий шліфуванням
абразивними кругами сухим способом
ВИРОБНИЦТВО РАДІОКЕРАМІКИ, П’ЄЗОКЕРАМІКИ ТА ФЕРИТІВ
Робітники
Глазурувальник електрокерамічних виробів, зайнятий на роботах
із свинцевою глазур’ю
Дробильник-розмелювач
Контролер деталей і приладів, слюсар-ремонтник, електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування і прибиральник
виробничих приміщень, безпосередньо зайняті у приміщеннях з
виробництва порошків та виробів із феритів
Ливарник радіокераміки та феритів, зайнятий литтям:
кераміки, що містить свинець
керамічних деталей
Налагоджувальник холодноштампувального устаткування,
зайнятий налагодженням пресів та штампів на пресуванні виробів
із феритів
Обпалювач радіокераміки, п’єзокераміки та феритів
Парафінувальник
Пресувальник виробів електронної техніки, зайнятий
пресуванням:
4
7
4
7
4
4
7
7
4
7
4
7
4
4
7
7
7
7
7
4
7
7
4
феритових виробів; кераміки, що містить свинець
7
керамічних виробів (деталей)
4
144. Різальник радіокераміки та феритів
4
Сушильник деталей та приладів, зайнятий сушінням керамічних
145. заготовок та радіодеталей після просочування, фарбування та
4
лакування
146. Формувальник радіокераміки
4
Шліфувальник виробів електронної техніки, який працює із
147.
7
застосуванням абразивних кругів сухим способом
Керівники і фахівці
Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у виробництві
148.
7
порошків та виробів із феритів
ВИРОБНИЦТВО СЕЛЕНОВИХ І КУПРОКСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВИПРЯМЛЯЧІВ
Робітники
149. Апаратник-сірнильник
4
Апаратник, зайнятий веденням процесу покривання заготовок
150.
7
селену
151. Апаратник з регенерації селену
7
152. Варник селену
7
Вимірювач випрямлячів та елементів, зайнятий на роботах із
153.
4
селеновими випрямлячами та елементами
Клеїльник-обпресувальник, зайнятий на роботах з:
154. триацетатною плівкою та хлороформом
7
іншими клеями
4
Контролер деталей і приладів, комплектувальник виробів та
інструменту, комірник, підсобний робітник і прибиральник
155.
4
виробничих приміщень, безпосередньо зайняті на дільницях, де
застосовується селен
156. Плавильник, зайнятий плавленням оловокадмієвого сплаву
7
Різальник металу на ножицях та пресах, зайнятий різанням
157.
4
алюмінієвих листів з нанесеним селеном
158. Робітники, зайняті протиранням кадмійованих пластин
7
159. Складальник випрямлячів
4
Слюсар з ремонту і обслуговування систем вентиляції та
160. кондиціювання, який зайнятий ремонтом вентиляційних пристроїв
4
у виробництві селенових і купроксних випрямлячів
Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування
161. електроустаткування, зайняті у виробництві селенових
4
випрямлячів
Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування
162. електроустаткування, зайняті гарячим ремонтом селенових та
7
шоопувальних апаратів (устаткування)
163. Терміст купроксних та селенових випрямлячів
4
164. Травильник купроксних випрямних елементів
4
Формувальник селенових елементів, зайнятий формуванням:
165.
елементів
7
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
випрямлячів
Шоопувальник елементів, зайнятий металізацією селенових
елементів
Штампувальник, зайнятий вирубуванням селенових елементів
Керівники і фахівці
Майстер, інженер-технолог, технік-технолог, зайняті
безпосередньо у виробництві селенових випрямлячів
ВИРОБНИЦТВО П’ЄЗОТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ
Штучне вирощування та обробка п’єзокварцу
Зарядник автоклавів
Оператор вирощування кристалів п’єзокварцу
Оператор прецизійного різання
Слюсар-обпресувальник, зайнятий очищенням автоклавів від
кварцу та ремонтом їх азбестової теплоізоляції
Травильник прецизійного травлення, зайнятий травленням
п’єзокварцу на роботах з плавиковою кислотою
Шліфувальник п’єзокварцових пластин та кристалів, зайнятий
шліфуванням:
мокрим
із застосуванням плавикової кислоти
Обробка водорозчинних кристалів та п’єзокераміки
Апаратник з кристалізації
Графітувальник
Поляризатор, зайнятий на роботах з керамічними пластинами, що
містять свинець
Склеювач п’єзоелементів, зайнятий на роботах з бензольними
лаками
Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на роботах з лаками,
що містять бензол, метанол та їх похідні (толуол, ксилол і складні
спирти)
Складання п’єзорезонаторів
Випробувач деталей та приладів, зайнятий випробуванням
п’єзорезонаторів із безпосереднім перебуванням у барокамерах
при температурі +40° C і вище та -60° C і нижче
Відкатник-вакуумник, зайнятий на роботах з газовим пальником
Складальник кварцових тримачів, зайнятий пресуванням тримача
склопорошком гарячим способом
Загальні професії виробництва п’єзотехнічних приладів
Контролер деталей і приладів, зайнятий у виробництві
п’єзотехнічних приладів на керамічній, травильній та
шліфувальній дільницях
Металізатор, зайнятий металізацією деталей гальванічним
способом
Рентгенгоніометрист
4
7
4
4
7
4
7
7
7
4
7
4
4
4
4
7
7
4
4
4
4
7
Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, підсобний робітник, безпосередньо зайняті
186.
4
на керамічних дільницях, де застосовується шихта, що містить
свинець
187. Токар, зайнятий обробкою керамічних виробів сухим способом
4
IX. АВІАЦІЙНЕ ТА ОБОРОННЕ ВИРОБНИЦТВА
ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ
Випробувальні станції, установки та стенди з випробування авіаційних двигунів
Робітники
Випробувач-механік двигунів та інші робітники, безпосередньо
зайняті на роботах з випробування, доведення і лаштування
1.
7
реактивних, турбогвинтових авіаційних двигунів та спецвиробів, а
також агрегатів, вузлів і деталей до них
Випробувач-механік двигунів та інші робітники, безпосередньо
зайняті на випробувальних станціях біля банажирів та стендів з
підготовки до випробувань, на роботах з випробування, доведення
та усунення дефектів двигунів, що працювали на етилованому
2.
бензині:
у боксах
7
на станціях відкритого типу
4
у боксах із застосуванням чистого бензину
4
Випробувач-механік двигунів та інші робітники, безпосередньо
зайняті випробуванням, контролем і доведенням блокових
установок, карбюраторів, жиклерів, масляних помп, нагнітачів та
доведенням гвинтів під час роботи двигунів на етилованому
3.
бензині:
у приміщеннях
7
на стаціонарних установках відкритого типу
4
Слюсар-складальник двигунів та інші робітники, зайняті
розбиранням, перебиранням і промиванням двигунів та
карбюраторів, що працювали на етилованому бензині:
4.
у приміщеннях
7
надворі
4
Слюсар-складальник двигунів; контролер складально-монтажних
та ремонтних робіт, зайняті ремонтом та контролем двигунів та
карбюраторів, що працювали на етилованому бензині:
5.
у приміщеннях
7
надворі
4
Керівники і фахівці
Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на роботах з
випробування, доведення та лаштування реактивних,
6.
7
турбогвинтових двигунів та спецвиробів, а також агрегатів, вузлів
і деталей до них
Майстер, безпосередньо зайнятий на випробувальних станціях
біля банажирів та стендів з підготовки до випробувань, доведення
та усунення дефектів двигунів, що працювали на етилованому
7.
бензині:
у боксах
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
на станціях відкритого типу
у боксах із застосуванням чистого бензину
Майстер, зайнятий випробуванням та доведенням блокових
установок, карбюраторів, жиклерів, масляних помп, нагнітачів та
доведенням гвинтів у разі роботи двигуна на етилованому
бензині:
у приміщеннях
на стаціонарних установках відкритого типу
ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЛІТАКІВ
Складальні роботи
Герметизаторник, зайнятий приготуванням:
герметизувальної пасти (ВТУР), що містить діізоціанти, епоксидні
смоли та ароматичні вуглеводні, та покриттям цією пастою вузлів і
виробів авіаційної техніки
інших герметизувальних паст, шпаклівок та покриттям цими
пастами вузлів та виробів авіаційної техніки
Складальник-клепальник, зайнятий складанням вузлів і виробів
авіаційної техніки із застосуванням пневмоінструментів
Слюсар-випробувач, зайнятий випробуванням вузлів і агрегатів
виробів авіаційної техніки щодо герметичності
Шпалерні роботи
Оббивальник, зайнятий:
розкроюванням і оббиванням виробів матеріалами із склотканини
та скловолокна із застосуванням клеїв
підготовкою виробів до наклеювання шпалерних матеріалів із
застосуванням рідин для змивання бензину, ацетону та інших
розчинників і наклеюванням шпалерних матеріалів із
застосуванням клею № 88 та інших спеціальних клеїв
Прибиральник виробничих приміщень і підсобний робітник,
зайняті прибиранням з робочих місць розкрійного та оббивального
відділень відходів склотканини
Виробництво свинцево-цинкових штампів
Робітники
Плавильник металу та сплавів; заливальник металу, зайняті
плавленням, розливанням та рафінуванням свинцево-цинкових
сплавів
Слюсар-інструментальник, зайнятий обробкою свинцево-цинкових
штампів
Керівники і фахівці
Майстер та начальник дільниці (зміни), зайняті на дільницях
плавлення, розливання та рафінування свинцево-цинкових сплавів
Аерогідродинамічні випробування авіаційної техніки
Робітники
Машиніст крана (кранівник), безпосередньо зайнятий
обслуговуванням випробувань авіаційної техніки в
аеродинамічних трубах з рівнем високочастотного шуму:
від 90 до 100 децибел
4
4
7
4
7
4
7
4
7
4
4
7
7
7
4
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
100 децибел і вище
Модельник аерогідродинамічних моделей з металу, модельник
аерогідродинамічних моделей з неметалу, безпосередньо зайняті
доведенням моделей в аеродинамічних трубах з випробування
авіаційної техніки з рівнем високочастотного шуму 90 децибел і
вище
Слюсар-випробувач та інші робітники, безпосередньо зайняті
підготовкою та проведенням випробувань виробів у натурі,
моделей та деталей в аеродинамічних трубах з рівнем
високочастотного шуму 90 децибел і вище
Керівники і фахівці
Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті підготовкою та
проведенням випробувань виробів у натурі, моделей та деталей в
аеродинамічних трубах з рівнем високочастотного шуму 90
децибел і вище
Працівники, безпосередньо зайняті випробуванням спецвиробів на
буксирувальних візках гідроканалів НДІ
ОПТИКО-МЕХАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
Виробництво вогнетривких та керамічних виробів
Виробник скловарних керамічних місткостей
Гончар, зайнятий виготовленням виробів:
ручним способом
за допомогою пневматичного інструменту
Дробильник-розмелювач, зайнятий дробленням:
керамічних матеріалів
шамоту, що містить понад 10 відсотків вільного двоокису
кремнію
Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних
виробів, зайнятий на дільниці розмелювання та дроблення
прийманням керамічних матеріалів
Обпалювач електрокерамічних виробів
Плавильник виробів з кварцового непрозорого скла
Різальник скловиробів, зайнятий на роботах сухим способом
Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних виробів і
сировини, зайнятий обслуговуванням сушильних печей
Шихтувальник, зайнятий готуванням керамічної шихти
Виробництво скла та скловиробів
Відламувач скла від машин
Відпальник скловиробів
Видувальник скловиробів, зайнятий видуванням ручним способом
Дробильник-розмелювач, зайнятий приготуванням шихти або
дробленням гірського кришталю
Засипальник шихти, зайнятий засипанням шихти та бою у печі
Кварцоплавильник
Контролер скляного виробництва, зайнятий прийманням гарячого
скла
7
7
7
7
7
4
4
7
7
7
4
7
7
4
4
7
7
4
7
7
7
7
4
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Машиніст машин витягування скла
Молірувальник скла, зайнятий на роботах у плазмових та
електричних печах
Муляр (пічник) черговий біля печей, зайнятий обслуговуванням та
поточним ремонтом гарячих печей
Плавильник зневодненого кварцового скла, зайнятий
переплавленням кварцового скла
Пресувальник виробів з оптичного скла та кристалів
Різальник скла
Різальник скла, зайнятий різанням скла після перевірки його у
розчині альфа-монобромнафталіну
Розбирач оптичного скла та кристалів
Розвідник (розпускальник) халяв
Сепараторник
Складальник скломаси
Скловар
Укладач шихти
Обробка скла
Аерозольник, зайнятий нанесенням струмопровідних плівок
Блокувальник скловиробів, зайнятий на роботах з наклеювання
оптичних деталей із застосуванням кам’яновугільної та деревної
смол
Варник гіпсу
Варник смолки
Виробник світлофільтрів та поляроїдів
Виробник світлофільтрів та поляроїдів, який працює з
органічними розчинниками
Виробник шкал та сіток фотоспособом, зайнятий на роботах із
застосуванням азотної та сірчаної кислот
Гартівник скла
Готувач оптичних клеїв, зайнятий:
виготовленням бальзаму та бальзаміну
виготовленням клеїв ОК-50, акрилового, компаундів-31
Градуювальник оптичних деталей, зайнятий на роботах з
плавиковою кислотою
Класифікаторник крокусу та наждаку, зайнятий виготовленням
шліфувально-полірувальних порошків
Контролер оптичних деталей та приладів, який працює із
сульфамонобромнафталіном, плавиковою кислотою
Лакувальник оптичних деталей, який працює з лаками, що містять
бензол, толуол, ксилол та інші токсичні речовини
Нормалізаторник, який працює з органічними розчинниками
Оператор з вирощування кристалів, безпосередньо зайнятий у
виробництві кристалів та солей фторидів
7
7
7
4
7
4
7
4
7
4
7
7
7
7
4
7
7
4
7
4
4
4
7
7
7
4
7
7
7
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Оператор з нанесення просвітлювальних та захисних покриттів,
зайнятий на роботах із застосуванням ефіроспиртових сумішей,
титанових та кремнієвих ефірів
Оптик, зайнятий шліфуванням та поліруванням деталей хромовою
пастою
Паяльщик сіток та шинок на склі, зайнятий на роботах із
застосуванням свинцевих припоїв
Полірувальник оптичних деталей, налагоджувальник устаткування
оптичного виробництва, шліфувальник оптичних деталей та оптик,
зайняті поліруванням та шліфуванням оптичних деталей із
застосуванням поляриту
Складальник скловиробів, зайнятий:
на роботах з органічними розчинниками
склеюванням виробів з органічного скла
Склеювач оптичних деталей, який працює:
з бальзамом та бальзаміном, а також із застосуванням епоксидної
смоли
з клеями ОК-50, ПУ-2, № 88 та іншими спецклеями
Склодув, зайнятий:
на роботах із застосуванням гасових та газових пальників
виготовленням виробів з жароміцного кварцового скла
Спікальник кювет
Сріблильник, зайнятий на роботах з оптичними деталями
Травильник скла плавиковою кислотою
Фацетник, зайнятий на роботах ручним способом
Шліфувальник оптичних деталей, зайнятий на роботах ручним
способом
Оптико-механічні роботи
Чистильник оптики, зайнятий на роботах із застосуванням
сірчаного ефіру
Загальні професії оптико-механічного виробництва
Контролер скляного виробництва, зайнятий на роботах з шамотом,
доломітом, магнезитом та склом
Підсобний робітник та прибиральник виробничих приміщень,
зайнятий на дільницях виготовлення шліфувально-полірувальних
порошків
Полірувальник оптичних деталей, зайнятий шліфуванням скла та
синтетичних кристалів
Промивальник оптичних деталей, зайнятий на роботах:
з ацетоном, бензолом, толуолом
з бензином
Розпилювач оптичного скла, зайнятий роботами на алмазних
пилках з охолодженням гасом або соляровим маслом
Центрувальник оптичних деталей, зайнятий роботою із
застосуванням масла, гасу та наждакових порошків
4
4
7
4
7
4
4
7
4
7
4
4
7
4
4
4
4
4
4
7
4
4
4
Шліфувальник оптичних деталей, зайнятий шліфуванням скла
4
абразивами
ПІДПРИЄМСТВА ОБОРОННОГО ВИРОБНИЦТВА
Робітники
Випробувач двигунів, зайнятий випробуванням двигунів
86.
4
внутрішнього згоряння та агрегатів на двигунах
Випробувач двигунів та інші робітники, безпосередньо зайняті
випробуванням двигунів, силових установок, дизельних моторів та
87.
7
генераторів у закритих боксах з рівнем високочастотного шуму
100 децибел і вище
Маляр, зайнятий фарбуванням деталей на установках
88.
4
електростатичного поля
Машиніст мийних машин, зайнятий миттям деталей оптичних
89.
4
приладів бензином та уайт-спіритом
Машиніст мийних машин, зайнятий миттям машин, агрегатів та
90.
4
деталей бензином та газойлем після випробувань
Пресувальник виробів з пластмас, зайнятий пресуванням виробів з
91.
4
капрону гарячим способом
Різальник теплоізоляційних та акустичних виробів, зайнятий
92.
4
виготовленням пакетів з міпори та пінопласту
93.
Робітники, зайняті приготуванням хромової пасти
7
94.
Робітники, зайняті хімічною обробкою майна
4
Слюсар з ремонту бойових систем та установок, зайнятий
95.
4
виготовленням графітомарлевих сальників
Слюсар з ремонту бойових та спеціальних машин, зайнятий
96.
4
ремонтом танкових корпусів
Чистильник металу, відливків, виробів та деталей, зайнятий
97.
7
очищенням кісточковою крихтою
98.
Чистильник оптики
4
Чистильник та машиніст мийних машин, зайняті зніманням старої
99.
фарби з бойової техніки, машин та озброєння сухим способом та із
7
застосуванням мийних розчинів та розчинників
Керівники і фахівці
Інженер та технік, безпосередньо зайняті на випробуванні
двигунів, силових установок, дизельних моторів і генераторів у
100.
7
закритих боксах з рівнем високочастотного шуму 100 децибел і
вище
ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ АВІАЦІЙНОГО ТА ОБОРОННОГО ВИРОБНИЦТВА (У ТОМУ
ЧИСЛІ РЕМОНТ ЛІТАКІВ ТА АВІАДВИГУНІВ)
Апаратник електролізу, зайнятий виробленням водню та кисню з
101.
4
води
Апаратник повітроподілу, зайнятий одержанням кисню на
102.
4
спеціальних кисневих установках
Випробувач агрегатів, приладів та чутливих елементів, слюсарвипробувач, зайняті випробуванням агрегатів, приладів та виробів
103.
7
на вібростендах, а також механічним випробуванням на
спеціальних стендах щодо віброміцності
85.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
Виробник тензорезисторів, зайнятий виготовленням тензодатчиків
із застосуванням клеїв способом зварювання та паяння
Давильник, зайнятий видавлюванням ручним способом
спеціальних виробів із сталі та спеціальних сплавів з підігріванням
газовими пальниками або на горні
Електроерозіоніст та електрохімоброблювач, зайняті обробкою
металовиробів анодомеханічним та електроіскровим способами із
застосуванням гасу, масла, рідкого скла та інших рідин
Заливальник компаундів, зайнятий заливанням приладів і вузлів
виробів компаундами, що містять фенольно-формальдегідні та
інші смоли
Клеїльник силової арматури та м’яких баків, слюсар з
механоскладальних робіт, зайняті складанням та розбиранням
форм усередині м’яких гумових баків під час їх виготовлення та
монтажу
Контролер складально-монтажних та ремонтних робіт, зайнятий
поопераційним контролем на прийманні виробів, склеєних клеєм
ВІАМ Б-3
Машиніст висотно-компресорної установки та інші робітники,
безпосередньо зайняті на роботах у висотно-компресорних
станціях на випробуванні авіаційної техніки
Машиніст компресорних установок, який працює на аміачних та
фреонових компресорах
Машиніст крана (кранівник), зайнятий обслуговуванням кранів і
тельферів на гарячих ділянках робіт, у травильному відділенні та
на дільницях заливання і вибивання литва, а також у цехах, де як
технологічне паливо застосовується високосірчистий мазут
Машиніст крана (кранівник), зайнятий обслуговуванням
шаржирних та мостових кранів у скловарних цехах
Машиніст мийних машин, зайнятий промиванням
бензозаправників та бензоцистерн
Машиніст мийних машин, зайнятий промиванням деталей із
застосуванням рідини для змивання «РДВ» та креоліну у закритих
приміщеннях
Металізатор
Монтажник тензорезисторів, зайнятий підготовкою поверхні для
наклеювання датчиків, нанесенням підшару та наклеюванням
тензодатчиків на деталі, вузли та агрегати
Обпалювач матеріалів, зайнятий випалюванням керамічних
виробів
Оператор заправних станцій, зайнятий приготуванням сумішей
авіаційного палива для заправлення літальних апаратів та
випробуванням двигунів:
ручним способом
механічним способом
Паяльщик, зайнятий на роботах із золотими, срібними, мідноцинковими та мідно-фосфорними припоями
Полірувальник лопаток, зайнятий поліруванням абразивними та
м’якими кругами сухим способом
4
4
4
7
4
4
7
4
7
7
4
4
7
4
4
7
4
7
7
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
1.
Полірувальник, зайнятий поліруванням керамічних вставок
(напрямних вставок соплового апарата)
Пресувальник електрокерамічних виробів з порошкових мас
Робітники, зайняті безпосередньо електрогідравлічною обробкою
деталей
Робітники, безпосередньо зайняті підготовкою та проведенням
випробувань на маслі АГМ, МГЕ-10А та АМГ-10 гідроприводів та
їх елементів
Робітники, безпосередньо зайняті приготуванням компонентів та
нанесенням жароміцного покриття на метал, а також
силіціюванням графітових виробів
Робітники, зайняті виготовленням селенових фотоелементів
Робітники, зайняті герметизацією всередині кесонбаків
Робітники, зайняті спіканням ковару із склом
Слюсар з механоскладальних робіт, зайнятий обробкою
металокерамічних деталей авіадвигунів абразивними кругами
сухим способом
Слюсар з виготовлення та ремонту трубопроводів, зайнятий
згинанням труб ручним способом з підігріванням газовим
пальником
Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом змішувальних установок
та заправних колонок, приладів, що працювали на етилованому
бензині
Слюсар-складальник авіаційних приладів, слюсар-механік з
ремонту авіаційних приладів і монтажник радіо- та спеціального
устаткування літальних апаратів, зайняті не менше половини
робочого часу паянням свинцево-олов’янистими сплавами
Слюсар-складальник виробів з органічного скла, зайнятий
склеюванням органічними розчинниками
Слюсар-складальник двигунів, безпосередньо зайнятий
консервацією та розконсервацією із застосуванням спецмастил та
розчинників
Слюсар-складальник двигунів, зайнятий розбиранням двигунів
літальних апаратів та їх агрегатів
Токар, зайнятий обточуванням виробів із вставними елементами з
кераміки абразивними кругами сухим способом
Фотоплазокопіювальник, зайнятий виготовленням та нанесенням
світлочутливої плівки на метал, фотодрукуванням та проявленням
плазових кривих
Фрезерувальник, токар та інші робітники, зайняті обробкою на
верстатах деталей авіаційної техніки і спецвиробів, склеєних
спеціальними клеями, що містять високотоксичні речовини
Шихтувальник, зайнятий дробленням та готуванням шихти для
керамічних виробів
X. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ
ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТУ, ВАПНА ТА ГІПСУ
Підготовка сировини для виробництва цементу
Бункерувальник, зайнятий розбиванням та зваленням сировини
7
7
4
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Дозувальник, зайнятий обслуговуванням вагових дозаторів шихти
Дозувальник-змішувач на шнеках
Дробильник
Змішувальник борошна на силосах
Машиніст сировинних млинів, зайнятий:
мокрим помелом
сухим помелом
Машиніст скреперної лебідки, зайнятий на роботах у клінкерних
та закритих вугільних складах
Моторист трієра
Помічник машиніста сировинних млинів, зайнятий:
мокрим помелом
сухим помелом
Робітники, зайняті приготуванням суміші
Робітники, зайняті подаванням суміші у преси та вальці при
сухому способі виробництва
Випал клінкеру та помел цементу
Аспіраторник
Вантажник, зайнятий відвезенням мішків з цементом
Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та стінових виробів,
зайнятий завантаженням шахтних печей; завантажувач мелючих
тіл, зайнятий завантаженням млинів з одночасним очищенням
міжкамерних перегородок
Завантажувач сушильних барабанів, зайнятий обслуговуванням
сушильних барабанів та бункерів
Кочегар сушильних барабанів
Маркувальник, зайнятий на роботах в одному приміщенні з
пакувальниками цементу
Машиніст вугільних млинів
Машиніст гвинтових помп (фулерувальник), зайнятий
обслуговуванням бункерів і електрофільтрів обертових печей
Машиніст гранулятора, зайнятий обслуговуванням обертових
печей
Машиніст кальцинаторів, зайнятий роботами на обертових печах
та конвеєрних кальцинаторах
Машиніст крана (кранівник), що обслуговує грейферний кран на
складах клінкеру та домішок, що здіймають пил
Машиніст (випалювач) обертових печей
Машиніст пакувальної машини, зайнятий пакуванням цементу
Машиніст пневматичних помп, зайнятий подаванням сировинного
борошна, цементу
Машиніст цементних млинів
Насипальник цементу
Оператор механізованих та автоматизованих складів, зайнятий
подаванням цементу
4
4
4
7
4
7
7
4
4
7
4
4
4
7
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Пакувальник цементу
Помічник машиніста вугільних млинів
Помічник машиніста цементних млинів
Помічник машиніста (обпалювача) обертових печей
Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб цементу та проб для
титрування
Транспортувальник гарячого клінкеру, зайнятий у закритих
приміщеннях транспортуванням клінкеру, цементу, гарячої
сировини та домішок, що здіймають пил
Футерувальник-муляр, зайнятий:
футеруванням цементних печей
виламуванням футерівки цементних печей
Чистильник з очищення пилових камер
Шламівник, зайнятий обслуговуванням печей випалювання
клінкеру, що працюють на:
природному газі та рідкому паливі
твердому паливі
Обслуговування виробництва цементу
Робітники
Бункерувальник, зайнятий обслуговуванням цементних бункерів
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
який працює у цехах сухого помелу, сушіння домішок,
випалювання та пакування цементу; на підстанціях
обслуговування електрофільтрів
Моторист-мастильник, який працює у цехах:
випалювання
сухого помелу, сушіння домішок, вуглеготування, пакування
цементу
Підсобний робітник, зайнятий у цехах сухого помелу, сушіння
домішок, випалювання та пакування цементу
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у цехах сухого
помелу, сушіння домішок, випалювання та пакування цементу
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням та ремонтом
устаткування у цехах сухого помелу, випалювання, сушіння
домішок та пакування цементу
Слюсар-ремонтник та робітники, безпосередньо зайняті середнім і
капітальним ремонтом технологічного устаткування та
виробничих комунікацій у цехах сухого помелу, сушіння домішок,
випалювання, пакування, цементних силосів
Чистильник з очищення шламових басейнів та кописток
Керівники і фахівці
Керівники і фахівці, які працюють позмінно і зайняті
безпосередньо у цехах випалювання, сухого помелу, сушіння
домішок та пакування
Виробництво вапна та гіпсу
Апаратник перегонки
7
4
7
7
4
7
7
4
7
4
7
7
4
7
4
4
4
7
7
4
7
7
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Варник гіпсу
Вивантажувач вапна з печей
Готувач розчинів та мас, зайнятий у виробництві гіпсової маси
Дробильник вапна
Дробильник, зайнятий дробленням каменю
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
зайнятий обслуговуванням технологічного устаткування у цехах
сухого помелу вапна
Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та стінових виробів,
зайнятий завантаженням шахтних печей
Клеєвар, зайнятий приготуванням лужної емульсії у виробництві
сухої штукатурки
Кочегар технологічних печей, зайнятий обслуговуванням топок
сушильних барабанів, сушарок, гіпсоварильних котлів, що
працюють на твердому паливі, із завантаженням палива ручним
способом
Машиніст (кочегар) котельні
Машиніст пакувальної машини, зайнятий пакуванням гіпсу
Мельник мінеральної сировини
Мельник вапна
Моторист холодильного барабана, який працює у закритому
приміщенні
Обпалювач стінових та в’яжучих матеріалів, що обслуговує печі,
які працюють:
на твердому паливі
на рідкому паливі та газі
Підсобний робітник та вантажник, зайняті вантаженням і
вивантаженням вапна на вапняних заводах
Робітники, зайняті пакуванням вапна
Розмелювач
Садчик каміння у випалювальні печі, зайнятий саджанням вапняку
у випалювальні печі
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням технологічного
устаткування у цехах сухого помелу вапна
Сортувальник вапна
Транспортувальник, зайнятий транспортуванням вапна та
силікатної маси у закритих приміщеннях
Транспортувальник, який працює на вапняних заводах і
обслуговує транспортери, елеватори, живильники під час
транспортування вапна та силікатної маси у закритих
приміщеннях
Укладальник-пакувальник, зайнятий укладанням гіпсу, крейди
Чистильник, зайнятий чищенням бункерів з-під сипких матеріалів
Шихтувальник, зайнятий дозуванням сипких матеріалів
АСФАЛЬТОБІТУМНЕ ВИРОБНИЦТВО
Апаратник окислення бітуму
7
7
4
7
4
7
4
4
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
4
7
7
4
7
7
4
4
4
4
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
Бункерувальник, зайнятий заповненням бункера:
пеком
бітумом, розливанням бітуму
Варник асфальтової маси, зайнятий роботами:
з пеком і (чи) бітумом у закритому приміщенні
на зовнішніх роботах
Дозувальник дробленого каменю та бітуму, зайнятий біля
варильної печі
Дробильник
Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням бітуму
Котлочистильник, зайнятий очищенням варильних котлів:
толевих котлів та ванн
бітумних котлів
Кочегар технологічних печей, що працюють на:
твердому паливі
рідкому та газовому паливі
Пресувальник асфальтових плиток, зайнятий пресуванням гарячих
плиток
Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом технологічного
устаткування бітумоварильних цехів
Формувальник асфальтових плиток
ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ, ЧЕРЕПИЦІ З ГЛИНИ
Вагар, зайнятий зважуванням вапна у масозаготівельних та
вапняних цехах (дільницях) у виробництві силікатної цегли
Виставник
Вогнетривник
Водій навантажувача, зайнятий транспортуванням цегли у
кільцеву піч, а також під час пакетного саджання
Гасильник вапна
Готувач розчинів і мас, зайнятий у масозаготівельних та вапняних
цехах (дільницях) у виробництві силікатної цегли
Дробильник
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
зайнятий у масозаготівельних та вапняних цехах (дільницях)
силікатної цегли
Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та стінових виробів,
зайнятий:
завантаженням сировини та палива в шахтні печі
завантаженням сировини та палива, а також переміщенням
вагонеток в інших печах
транспортуванням вагонеток з виробами до штучних сушарок
засипанням палива в паливні трубочки або шурапарати
Знімач-укладальник у виробництві стінових та в’яжучих
матеріалів, зайнятий:
укладанням та сортуванням випалених виробів у камерах печей
7
4
7
4
4
7
4
4
7
7
4
4
4
4
7
7
4
7
7
7
7
4
4
7
4
7
7
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
зніманням силікатної цегли
4
Клеєвар
4
Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий обслуговуванням:
випалювальних печей, штучних сушарок, підтоплюванням
4
сушарок та сушильних барабанів
димоходів та газоходів
7
Мельник мінеральної сировини
7
Моторист передавального візка, зайнятий транспортуванням цегли
4
до гарячих автоклавів
Обпалювач стінових та в’яжучих матеріалів, зайнятий
обслуговуванням печей, що працюють на:
твердому паливі
7
рідкому та газовому паливі
4
Підсобний робітник, зайнятий прибиранням камерних та
4
тунельних сушарок
Пресувальник стінових виробів, зайнятий у виробництві
4
силікатної цегли
Пропарювач стінових матеріалів
4
Просівальник матеріалів, зайнятий:
просіюванням спіснювачів (крім тирси)
4
роботою на ситах
7
Робітники, зайняті обслуговуванням паропроводів у
4
масозаготівельних та вапняних цехах (дільницях) силікатної цегли
Розподілювач силікатної маси
7
Садчик, зайнятий саджанням цегли, вапна, черепиці та інших
7
виробів у піч
Слюсар-ремонтник, зайнятий у масозаготівельних та вапняних
4
цехах (дільницях) силікатної цегли
Сушильник виробів
4
ВИРОБНИЦТВО ЗБІРНИХ БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
Дозувальник компонентів бетонних сумішей, зайнятий дозуванням
4
цементу
Дробильник, зайнятий обслуговуванням каменедробарки
4
Дробильник-розмелювач, зайнятий обслуговуванням агрегатів на
7
помелі цементу та піску
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
зайнятий обслуговуванням електроустаткування камер
7
пропарювання, змішувальних вузлів та устаткування з
розвантаження та транспортування в’яжучих матеріалів
Емульсовар, зайнятий приготуванням мастила з мильної емульсії,
4
сірчаної кислоти та масел
Зварник арматурних сіток та каркасів
4
Ізолювальник на гідроізоляції, зайнятий ізоляцією сантехнічних
4
кабін бітумом
Машиніст устаткування конвеєрних та поточних ліній, зайнятий
4
управлінням роботою механізмів бетоноукладача
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
Машиніст крана (кранівник), зайнятий обслуговуванням мостового
крана, що працює у приміщенні
Машиніст формувального агрегата, зайнятий обслуговуванням
бетонувального комбайна, формувальної машини, центрифуги
Моторист бетонозмішувальних установок, зайнятий на роботах у
закритих приміщеннях
Обробник залізобетонних виробів, зайнятий обробкою
керамічного облицювання ручним способом із застосуванням
кислот
Обробник залізобетонних виробів, зайнятий промиванням на
мийній установці
Обробник залізобетонних виробів, зайнятий у трубному
виробництві
Оператор пульта керування устаткуванням залізобетонного
виробництва, який працює на складах цементу
Оператор установок для теплової обробки бетону, який працює в
автоклавах та камерах
Різальник бетонних та залізобетонних виробів, зайнятий
розпилюванням виробів сухим способом
Різальник теплоізоляційних та акустичних виробів, зайнятий
розрізанням та укладанням мінеральних виробів
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням технологічного
устаткування камер пропарювання змішувальних вузлів та
устаткування для розвантаження та транспортування в’яжучих
матеріалів
Транспортувальник, зайнятий:
подаванням та розвантаженням цементу, гіпсу, шлаку
подаванням інертних матеріалів, що здіймають пил; під час роботи
у підземних галереях та під час подавання матеріалів, що
здіймають пил, до бункерів підігрівання
Формувальник залізобетонних виробів та конструкцій, зайнятий на
вібростолах, вібромайданчиках, віброштампах, касетних
установках з ручними вібраторами під час проведення бетонних
робіт; на роботах з очищення касет у повноскладальному
житловому будівництві
ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З ВОЛОКНИСТОГО ЦЕМЕНТУ
Робітники
Бігунник, зайнятий на роботах:
під час сухого способу обробки
під час зволоження азбесту, що обробляється
Бункерувальник, зайнятий на роботах із цементом
Голендорник
Ґрунтувальник азбестоцементних та азбестосилітових виробів,
зайнятий на роботах із складання порожнистих азбестоцементних
виробів
Дозувальник азбесту, зайнятий на роботах з неавтоматичним
дозуванням
Машиніст листоформувальної машини
4
4
4
4
4
4
7
4
7
7
7
7
4
4
7
4
7
4
4
7
7
Машиніст трубної машини
7
Моторист змішувача та мішалки
7
Обшивальник циліндрів
7
Оператор заготівельного відділення, зайнятий в азбоцементному
139.
7
виробництві
140. Пропарювач азбестоцементних та азбестосилітових виробів
7
Різальник азбестоцементних та азбестосилітових виробів, зайнятий
141.
7
обрізанням азбестоцементних виробів сухим способом
Токар з обробки азбестоцементних труб та муфт, зайнятий
142.
7
обробкою азбестоцементних виробів сухим способом
ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОЇ ПЛИТКИ
143. Дозувальник компонентів бетонних сумішей
4
Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та стінових виробів,
144.
4
який відносить плитку до камери та вивантажує її з камери
145. Робітники, зайняті пресуванням цементно-піщаної плитки
4
146. Шихтувальник
4
ОБРОБКА ПЕКУ
Робітники
147. Завантажувач, зайнятий вантаженням пеку навалом
7
Маляр, зайнятий фарбуванням азбестоцементних облицювальних
148. плит перхлорвініловими, нітроцелюлозними та іншими емалями і
7
лаками, що містять метанол, бензол та їх похідні (толуол і ксилол)
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням устаткування у
149. заготівельному відділенні та відділенні фарбування
4
азбестоцементних облицювальних плит
Транспортувальник, зайнятий на роботі у закритому приміщенні
транспортуванням:
150.
цементу
7
азбесту
4
Фрезерувальник азбестоцементних плит, зайнятий на роботі з
151.
7
пеком
Шліфувальник азбестоцементних та азбестосилітових плит,
152.
7
зайнятий обробкою азбестоцементних виробів сухим способом
Керівники
Майстер, зайнятий безпосередньо на дільниці фарбування
азбестоцементних облицювальних плит перхлорвініловими,
153. нітроцелюлозними та іншими емалями і лаками, що містять
7
бензол, метанол та їх похідні (толуол і ксилол), у закритих
приміщеннях
Майстер, зайнятий у виробництві азбестоцементних плит із
154.
7
застосуванням пеку
ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ТА КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ
155. Ангобувальник санітарно-будівельних виробів
7
156. Варник рідкого скла
4
Глазурувальник виробів будівельної кераміки, зайнятий на
157.
7
роботах із глазур’ю, що містить свинець
136.
137.
138.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
Готувач ангобу та глазурі, зайнятий приготуванням ангобу та
глазурі, що містить свинець
Готувач мас, зайнятий заготовленням капсельної маси ямним
способом
Дозувальник керамічних матеріалів, зайнятий дозуванням під час
готування шихти
Дробильник-розмелювач, зайнятий дробленням сировини, шамоту,
глини
Завантажувач-вивантажувач випалювальних печей, зайнятий
вибиранням шамоту з печей періодичної дії
Завантажувач-вивантажувач сушарок, зайнятий обслуговуванням
немеханізованих сушарок
Завантажувач дробильно-помольного устаткування, зайнятий
завантаженням бігунів під час сухого помелу та кюбелів
порошками
Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних
виробів, зайнятий зачищенням виробів сухим способом
Кочегар технологічних печей, зайнятий обслуговуванням
сушильних барабанів, череневих і тунельних сушарок
Ливарник гіпсових форм
Машиніст мийних машин, зайнятий:
миттям мішалок із застосуванням лугів та кислот
миттям-дубленням фільтрпресових полотен
Обпалювач виробів будівельної кераміки, зайнятий роботами на
печах безперервної та періодичної дії, що працюють:
на твердому паливі
на газовому, рідкому паливі
Обпалювач виробів будівельної кераміки, зайнятий роботами на
електропечах
Обпалювач матеріалів, що обслуговує печі безперервної та
періодичної дії, що працюють:
на твердому паливі
на газовому, рідкому паливі
Обпалювач матеріалів, зайнятий роботами на електропечах
Оправник-чистильник, зайнятий чищенням опресованих виробів
Оправник-чистильник, зайнятий чищенням сухим способом:
фаєртонових виробів
фаянсових виробів
Пресувальник виробів будівельної кераміки, зайнятий
пресуванням керамічних виробів
Просівальник порошків, зайнятий на роботі:
механізованим способом
на трясунах та ручним способом
Різальник керамічних та фарфорових виробів
7
7
4
7
7
4
7
4
4
4
4
4
7
4
4
7
4
4
7
7
4
4
4
7
4
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
Ставильник-вибірник виробів з печей, зайнятий вибираннямвивантаженням виробів з печей; саджанням напівфабрикату та
виробів у печі; ставленням-вибиранням під час роботи у печах
Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних виробів і
сировини, зайнятий сушінням виробів у тунельних та камерних
сушарках
Транспортувальник, зайнятий відвезенням шлаку
Фритівник, зайнятий варінням свинцевої фрити
Чистильник, зайнятий чищенням лежаків печей, топок та вхідних
лійок сушильних барабанів
Шихтувальник, зайнятий:
дозуванням шихти
змішуванням (готуванням) шихти
Шліфувальник виробів будівельної кераміки, зайнятий
притиранням виробів із застосуванням шліфувальних абразивних
порошків
ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Виробництво мінеральної вати та виробів з мінеральної вати
Робітники
Бітумник
Бункерувальник
Вагар, зайнятий зважуванням мінеральної вати та виробів з
мінеральної вати
Вагранник
Варник бітуму
Водій навантажувача, зайнятий перевезенням мінеральної вати та
виробів з мінеральної вати
Дробильник теплоізоляційної сировини
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
зайнятий обслуговуванням технологічного устаткування у цехах
мінеральної вати та виробів з мінеральної вати
Знімач теплоізоляційних виробів, зайнятий на роботах з
мінеральною ватою та виробами з мінеральної вати
Машиніст крана (кранівник), зайнятий на роботі з переміщення
мінеральної вати та виробів з мінеральної вати
Машиніст скіпового підйомника, зайнятий вантаженням вагранок
Моторист передавального візка
Оператор конвеєрної лінії устаткування, зайнятий у виробництві
виробів з мінеральної вати
Оператор установки волокноутворення
Підсобний робітник, зайнятий роботою у цехах мінеральної вати
та виробів з мінеральної вати; на складі готової продукції
мінеральної вати та виробів з мінеральної вати
Пресувальник теплоізоляційних виробів, зайнятий роботою на
карусельних, гідравлічних та вакуумних пресах
Робітник, зайнятий обробкою відвалів шлаку, габро та інших
7
4
7
7
7
4
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням устаткування у
цехах мінеральної вати та виробів з мінеральної вати
Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних виробів, зайнятий
на роботах з мінеральною ватою та виробами з мінеральної вати
Сушильник теплоізоляційних виробів
Укладальник-пакувальник, зайнятий вантаженням та
вивантаженням сушильних вагонеток; прийманням виробів
Фенольник, зайнятий приготуванням зв’язки
Шихтовар
Шихтувальник
Керівники
Майстер, начальник зміни, зайняті у виробництві мінеральної вати
та виробів з мінеральної вати
Виробництво совеліту
Бігунник, зайнятий на роботах з розпушування азбесту
Гасильник вапна, зайнятий обслуговуванням апаратів безперервної
та періодичної дії з гасіння випаленого доломіту
Завантажувач тунельних печей, зайнятий обслуговуванням печей
під час випалювання доломіту
Змішувальник, зайнятий обслуговуванням голендора
Карбонізаторник
Обпалювач у виробництві теплоізоляційних матеріалів, зайнятий
випалюванням доломіту
Перекристалізаторник
Пресувальник теплоізоляційних виробів, зайнятий пресуванням
виробів із совеліту
Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних виробів, зайнятий
пакуванням совелітового порошку ручним способом
Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий обслуговуванням
штучних сушарок
Виробництво вулканіту
Автоклавник
Дробильник теплоізоляційної сировини
Змішувальник, зайнятий змішуванням азбесту, вапна та діатоміту
Мастильник, зайнятий змащуванням форм
Розпалубник теплоізоляційних та акустичних виробів, зайнятий
розпалубкою вулканітових виробів у гарячому стані
Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий обслуговуванням
штучних сушарок
Формувальник теплоізоляційних виробів, зайнятий формуванням
вулканіту
Виробництво торфоплит
Варник бітуму
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
7
4
4
4
4
4
7
4
4
4
4
4
7
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
зайнятий ремонтом та обслуговуванням сушильних камер,
варильних чанів та іншого технологічного устаткування у цехах
виробництва торфоплит
Змішувальник, зайнятий приготуванням гідромаси у виробництві
торфоплит
Пресувальник теплоізоляційних виробів, зайнятий пресуванням
торфоплит
Склеювач, зайнятий склеюванням торфоплит
Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та обслуговуванням
сушильних камер, варильних чанів та іншого технологічного
устаткування у цехах виробництва торфоплит
Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних виробів, зайнятий
сортуванням торфоплит
Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий сушінням
торфоплит
Шихтувальник, зайнятий дозуванням сировини
Виробництво вермикуліту
Бігунник, зайнятий обслуговуванням голендора
Бункерувальник
Водій навантажувача, зайнятий безпосередньо у цеху виробництва
вермикуліту
Дробильник теплоізоляційної сировини
Змішувальник
Моторист передавального візка
Налагоджувальник устаткування у виробництві теплоізоляційних
матеріалів, зайнятий обслуговуванням технологічного
устаткування у цеху
Обпалювач у виробництві теплоізоляційних матеріалів
Оператор завантажувальної та розвантажувальної установки
Підсобний робітник, зайнятий вантаженням вермикулітових
виробів у цеху
Пресувальник теплоізоляційних виробів
Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних виробів, який
безпосередньо працює у цеху
Сушильник теплоізоляційних виробів
Формувальник теплоізоляційних виробів
Виробництво перліту
Дробильник теплоізоляційної сировини
Завантажувач тунельних печей, зайнятий вивантаженням
перлітового порошку та виробів з випалювальних печей та
сушарок
Завантажувач тунельних печей, зайнятий завантаженням сирого
порошку у печі
Змішувальник, зайнятий приготуванням гідромаси
4
7
7
7
4
4
4
7
4
7
4
7
4
4
4
7
4
4
4
4
4
4
7
7
4
4
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
Обпалювач у виробництві теплоізоляційних матеріалів, зайнятий
7
випалюванням виробів з перліту
Обпалювач у виробництві теплоізоляційних матеріалів, зайнятий
7
випалюванням перліту
Пресувальник теплоізоляційних виробів, зайнятий пресуванням
4
виробів з перліту
Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних виробів, зайнятий
4
сортуванням-пакуванням виробів з перліту
Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий сушінням виробів
4
з перліту
Виробництво керамзиту
Завантажувач печей
4
Налагоджувальник устаткування у виробництві теплоізоляційних
7
матеріалів, зайнятий у виробництві керамзитового гравію
Обпалювач у виробництві теплоізоляційних матеріалів (в
7
обертових печах), зайнятий випалюванням керамзитового гравію
Сортувальник керамзиту
4
Виробництво випалювальних діатомітових та порошкоподібних матеріалів
Дробильник теплоізоляційної сировини
7
Завантажувач тунельних печей, зайнятий вивантаженням з
7
випалювальних печей та сушарок; саджанням сирцю
Знімач теплоізоляційних виробів
4
Обпалювач у виробництві теплоізоляційних матеріалів, зайнятий
обслуговуванням печей безперервної та періодичної дії (крім
7
підлогових печей)
Пресувальник теплоізоляційних виробів, зайнятий пресуванням
4
діатомітових виробів
Різальник теплоізоляційних та акустичних виробів, зайнятий на
4
роботах з діатомітовими виробами
Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий сушінням
4
діатомітових виробів та діатоміту
Формувальник теплоізоляційних виробів
4
Шихтувальник
7
ОБРОБКА КАМЕНЮ ТА ВИРОБНИЦТВО КАМЕНЕЛИВАРНИХ ВИРОБІВ
Обробка каменю
Грохотник, зайнятий на роботах із збагачення сухим способом
4
Дробильних, зайнятий дробленням кам’яних будівельних
7
матеріалів сухим способом у приміщеннях
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
4
зайнятий безпосередньо у цехах обробки та переробки каменю
Каменотес
7
Колій плит та блоків, який працює у приміщенні
4
Кочегар-випалювач, зайнятий випалюванням абразивного
7
інструменту
Машиніст живильника, зайнятий дробленням кам’яних
7
будівельних матеріалів сухим способом у приміщеннях
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
Машиніст скреперної лебідки, зайнятий на роботах у шламових
відстійниках та тунелях
Налагоджувальник устаткування для обробки каменю
Розпилювач каменю
Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо у цехах обробки та
переробки каменю
Транспортувальник, зайнятий подаванням матеріалів, що
здіймають пил, у цехах переробки та галереях
Формувальник абразивних виробів на бакелітовій, вулканітовій та
епоксидній зв’язках; на керамічній зв’язці
Фрезерувальник каменю
Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю
Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю, зайнятий
роботою:
на кругах сухим способом у закритих приміщеннях
із застосуванням абразивних кругів; на виготовленні розчинів та
укладанні плит
Виробництво каменеливарних виробів
Робітники
Заливальник каменеливарних виробів
Каменевар
Формувальник каменеливарного виробництва
4
4
4
4
4
7
4
4
7
4
7
7
7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа