close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Прізвище, ім’я ____________________________________
Підсумкова контрольна робота з української мови
11 клас
1. Дотримано літературних норм в обох словосполученнях рядка
А пам’ятник Франка; жити за законами
Б найкраща дівчина; розпродаж пальт
В знати по газетам; сімдесятьом учням
Г розплющити очі; думати на протязі дня
2. Правильно написано всі слова в рядку
А Петрів зошит; Харківський Національний університет; проспект Дружби Народів
Б Канівське водосховище; Обласне управління освіти; Народний рух України
В Міністерство фінансів України; Шевченківський стиль; всесвітня Рада Миру
Г Народний артист України; лауреат Нобелівської премії; урочище Маслів Став
3. Закінчення -у(-ю) мають всі іменники в рядку
А гострого бол..; будова атом..
Б кущі бузк..; хвилі Дуна..
В вулиці Києв..; довгого вік..
Г нового будинк..; курорти Крим..
4. Обставина, виражена дієприслівником, НЕ виділяється в реченні (розділові знаки
пропущено)
А Дівчина стрепенувшись відвела голову (О. Гончар).
Б Вранці прокинувшись ми побігли до озера вмиватись (Я. Стельмах).
В Усяка пташечка радіючи співала (Л. Глібов).
Г Не взявшись до сокири не зробиш хати (Нар. тв.).
Д Вона не звикла сидіти склавши руки (І. Нечуй-Левицький).
5. Установіть відповідність між розділовим знаком та реченням, у якому він пропущений.
1 тире
А Дивлюсь я на небо та й думку гадаю
2 кома
чому я не сокіл, чому не літаю? (М.
3 двокрапка
Петренко)
4 дужки
Б У морях та океанах як і в прісних
водоймах, живуть рослинні організмиводорості (З журналу).
В Навіть немовлята а їх там було кілька
лежали тихі і не репетували (Ю.
Смолич).
Г Там яснії зорі і тихії квіти єднаються в
дивній розмові (Л. Українка).
Д Стерня, свіже литво полукіпків, снопи
все виблискує золотом, все бризкає
жнив’яним сонцем (О. Гончар).
6. Установіть відповідність між виділеним у реченні словом і частиною мови (або
формою дієслова), до якої воно належить (цифра позначає наступне слово).
Піддубний (1) усе ще сидів на (2)
А іменник
ганку, виставляючи до сонця (3)
Б займенник
заплющене обличчя і (4) погладжуючи
В прислівник
кішку (В. Шевчук).
Г дієприкметник
Д дієприслівник
7. Запишіть речення. Розставте, де потрібно, розділові знаки. Накресліть схему речення .
Коли зійшло сонце шторм почав потроху слабшати але море клекотіло весь день і тільки
надвечір хвилі стали широкими пласкими без косматих грив на гострих хребтах (З. Тулуб).
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Складіть і запишіть невеликий роздум (10-12 речень) на тему: «Культурна людина. Якою я
її бачу?» Сформулюйте тезу висловлювання, наведіть два-три переконливі докази, що
найкраще аргументують Ваші думки. Зробіть висновок.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оцінка __________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа