close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
ТИП ЗУСТРІЧІ
засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
ДАТА
29 січня 2015 року (четвер)
МІСЦЕ
вул. Прорізна, 2
ГОЛОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
РАДИ
Артеменко Юрій
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
СЕКРЕТАР
Котенко Катерина
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Герасим'юк Ольга
Ільяшенко Олександр
Котенко Катерина
Севрюков Владислав
Черниш Олег
Шверк Григорій
ПРИСУТНІ ПРЕДСТАВНИКИ
АПАРАТУ
ЗАПРОШЕНІ
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
1.
ПИТАННЯ
ТЕМА
Про зміни у складі конкурсної комісії на заміщення
вакантних посад державних службовців та комісії з
підведення підсумків стажування фахівців в апараті
Національної ради.
Конкурсна комісія
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
АРТЕМЕНКО Ю.А.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ВУСИК Н.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Для забезпечення ефективної роботи конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців
Національної ради та комісії з підведення підсумків стажування фахівців в апараті Національної ради
Національна рада вирішила:
Внести зміни до рішень Національної ради від 16.06.2009 р. № 1093 та від 16.06.2009 р. № 1094, а
саме:
1. Ввести до складу членів конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців
Національної ради та комісії з підведення підсумків стажування фахівців в апараті Національної ради
Севрюкова В.В., члена Національної ради.
2. Виконання цього рішення покласти на сектор персоналу.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради Ю.А. Артеменка.
2.
ПИТАННЯ
ТЕМА
Про розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо
участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях)» (реєстр. №
1768), що надійшов від Держкомтелерадіо.
Розгляд проекту Закону
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ШВЕРК Г.А.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ФЕЩУК У.Ю.
1
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Розглянувши та обговоривши проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про
телебачення і радіомовлення (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях)” (реєстр. № 1768 від
15.01.2015), керуючись частиною другою статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення”, Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити пропозиції та зауваження до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України
“Про телебачення і радіомовлення (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях)” (реєстр. № 1768 від
15.01.2015), що додаються.
2. Направити рішення Національної ради до Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Г.А. Шверка.
Пропозиції та зауваження
до проекту Закону України “Про внесення змін до
Закону України “Про телебачення і радіомовлення (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях)”
(реєстр. № 1768 від 15.01.2015)
Національна рада в цілому підтримує проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про
телебачення і радіомовлення (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях)”. Разом з тим, вважаємо за
доцільне висловити певні зауваження щодо пропонованої редакції законопроекту.
1. З метою покращення інвестиційного клімату в країні, розвитку телерадіоінформаційного простору,
підтримки суб’єктів господарювання, вважаємо за доцільне обмежити участь у статутному капіталі
телерадіоорганізацій лише осіб іноземної держави, визначеної чинним законодавством державою-агресором,
із зазначенням відповідних обмежень у статті 12 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.
2. Також, є доцільним доповнити статтю 12 частиною шостою такого змісту:
“6. З метою встановлення дотримання ліцензіатом вимог цієї статті, Національна Рада має право
витребувати додаткові документи, які дозволяють встановити кінцевого вигодоодержувача.
Ліцензіат зобов’язаний надати визначені Національною Радою документи у встановлені нею строки
(нотаріально посвідчені копії, українською мовою та/або з перекладом, належним чином легалізовані для їх
законного обігу в Україні).”.
3. З метою уникнення різного тлумачення норм, пропонуємо абзац перший частини третьої статті 12
Закону України “Про телебачення і радіомовлення” виключити, оскільки Господарським кодексом України
регулюються загальні норми ведення господарської діяльності, в той час як Законом України “Про телебачення
і радіомовлення” передбачені спеціальні для телерадіоорганізацій.
4. Частиною п’ятою статті 24 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” встановлюється
вичерпний перелік документів, які має право витребувати Національна рада під час ліцензування мовлення для
забезпечення дотримання визначених законодавством обмежень стосовно частки іноземних власників у
статутному капіталі телерадіоорганізації.
Оскільки зазначеною нормою також передбачена заборона вимагати будь-які інші документи,
з’ясування дотримання заявником положень статті 12 зазначеного Закону не є можливим.
У зв’язку з цим пропонуємо у статті 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
1) абзац перший частини п’ятої після слів “у статутному капіталі телерадіоорганізацій” доповнити
словами “, а також з метою встановлення дотримання вимог статті 12 цього Закону”;
2) доповнити частину п’яту новим абзацом такого змісту:
“інші документи, що підтверджують виконання зазначених норм”;
3) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
2
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
“12. Строк розгляду заяви про видачу, продовження та переоформлення ліцензії на мовлення,
обчислюється з моменту подання повного пакету документів, достатнього для розгляду заяви і прийняття
рішення Національною радою.
5. У прикінцевих положеннях законопроекту є необхідним передбачити обов’язок телерадіоорганізацій
подати у шестимісячний строк інформацію щодо:
кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника,
якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія
та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
структури власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна
громадянства, серія та номер паспорта громадянина або паспортного документа іноземця, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)”.
3. Про призначення позапланової перевірки ТОВ «ТРК
ПИТАННЯ
«ДИВОСВІТ», м. Київ (НР № 00184-м від 19.02.2003).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
позивні: «ВЕСТИ.РАДИО»
ТЕМА
Призначення позапланової перевірки
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Дивосвіт»
КЕРІВНИК
Кугут Дмитро Григорович
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Київ та райони, (м Біла Церква, м. Бориспіль, м. Бровари, м. Васильків,
м. Ірпінь, смт Буча, смт Ворзель, смт Гостомель, смт Коцюбинське, м.
Переяслав–Хмельницький, м. Прип’ять, м. Фастів та райони:
Баришівський,
Білоцерківський,
Бориспільський,
Бородянський,
Броварський,
Васильківський,
Володарський,
Вишгородський,
Згурівський,
Іваньківський,
Кагарлицький,
Києво-Святошинський,
Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький,
Поліський, Рокитянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський,
Тетіївський, Фастівський район, Яготинський)
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: Національна рада 19.12.2014 р. та повторно 16.01.2015 р. відправила ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «ДИВОСВІТ», м. Київ, листи на адресу, зазначену в
Державному реєстрі телерадіоорганізацій України (вул. Отто Шмідта, буд. 6, м. Київ, 04107). Однак ці листи до
компанії не дійшли і були повернені до Національної ради із зазначенням, що адресат вибув.
Станом на 23.01.2015 р. ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ» не подавало до Національної ради заяву про
переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною місцезнаходження ліцензіата, що свідчить про наявність ознаки
порушення частини 4 статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (при виникненні підстав
для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності
ліцензіата він зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати до Національної ради заяву про переоформлення
ліцензії та відповідні документи або їх нотаріально засвідченні копії, які підтверджують зазначені зміни).
У ході підготовки проекту рішення за адресою (вул. Шовковична, 42/44), вказаною на сайті http://radio.vestiukr.com було доставлено нарочно повідомлення про запрошення на засідання Національної ради, але і за цією
адресою компанія була відсутня.
Лист було доставлено нарочно за адресою Спортивна площа, 1 (башта А) поверх 32.
Рішення:
Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «ДИВОСВІТ», м. Київ (НР № 00184-м від 19.02.2003), з метою перевірки дотримання
вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
3
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ПИТАННЯ
4.
Про призначення позапланової перевірки ДП «НОВИЙ
ОБРІЙ», м. Київ (НР № 00204-м від 15.06.2011).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
Позивні: „Super Radio”
ТЕМА
Призначення позапланової перевірки
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Дочірнє підприємство „Новий Обрій”
КЕРІВНИК
Мора Валентин Миколайович
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
53 частоти в 23 областях України та м. Київ, м. Севастополь
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: У зв’язку із загибеллю мирних жителів біля м. Волноваха 13.01.2015 внаслідок обстрілу
пасажирського автобуса терористами, з метою влаштування пам’яті загиблих Указом Президента України від
14.01.2015 № 17/2015 в Україні було оголошено 15.01.2015 днем жалоби. Телерадіоорганізації зобов’язано
внести зміни до програм теле- та радіопередач. За результатами моніторингу ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ
(загальнонаціональне ефірне РМ, позивні: «Super Radio»), який був проведений 15.01.2015 р., зафіксовано
ознаки порушення компанією вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- п. б) ч. 1 ст. 59 (виконувати рішення Національної ради та судових органів), оскільки зафіксовано
рекламу розважального центру «Ігроленд» о 09:15, 17:08, 18:09, що є невиконанням рішення № 116 від
08.02.2012 «Про затвердження Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи,
жалоби) та дні пам’яті».
Окрім того, за результатами моніторингу який був проведений 16.01.2015 р. зафіксовано ознаки порушення
компанією вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- ч. 1 ст. 9 (у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має
становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців);
- ч. 4 ст. 28 (ліцензіати у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між
українськими та іноземними програмами у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців
повинні становити не менше 50 відсотків загального щотижневого обсягу мовлення), оскільки в ефірі
радіокомпанії частка музичних творів українських авторів та виконавців становить 43%, а музичних творів
українських авторів та виконавців з 7 до 23 години - 16 %;
- ч. 8 ст. 28 (ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної концепції мовлення), оскільки
збільшено:
- обсяг розважальних передач за ліцензією 4 год. 30 хв./добу, фактично 8 год. 30 хв./добу);
зменшено:
- обсяг інформаційно-аналітичних передач (за ліцензією 45 хв./добу, фактично 21 хв./добу);
відсутні культурно-мистецькі передачі (за ліцензією 45 хв./добу);
Рішення:
Призначити позапланову перевірку діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВИЙ ОБРІЙ», Київ (НР № 00204м від 15.06.2011), з метою перевірки дотримання вимог ч. 1 ст. 9, ч. 4, 8 ст. 28, п. б) ч. 1 ст. 59 Закону України
«Про телебачення і радіомовлення» та Указу Президента України від 14.01.2015 № 17/2015.
5.
ПИТАННЯ
Про заяву ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, щодо
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00204-м від
15.06.2011).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
Позивні: „Super Radio” – змінюються на «РАДИО ПЯТНИЦА»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Дочірнє підприємство „Новий Обрій”
КЕРІВНИК
Мора Валентин Миколайович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
30 грудня 2014 року
4
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
53 частоти в 23 областях України та м. Київ, м. Севастополь
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 30 грудня 2014 року до Національної ради (13 січня 2015 року до управління) надійшла заява ДП
«НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00204-м від 15.06.2011 у зв’язку зі
змінами:
-
Позивних
Було
стало
«РАДИО ПЯТНИЦА»
(розписка про одержання заявки на знак для товарів і
послуг ДП «Український інститут промислової власності» m
2014 17312)
За інформацією управління контролю та аналізу телерадіомовлення, станом на 30.12.2014 в ефірі
звучить позивний «Super Radio».
«Super Radio»
банківських реквізитів
було
п/р 26005002006751 в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», м. Київ,
МФО 380236
-
стало
п/р 26001014044575 у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО
380333
Рішення:
Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00204-м від 15.06.2011 (дата видачі бланка ліцензії 21.08.2014)
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ у зв’язку зі зміною позивних, банківських реквізитів,
зазначивши в ліцензії:
- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «РАДИО ПЯТНИЦА».
6.
ПИТАННЯ
Про
призначення
позапланової
перевірки
ПрАТ
«ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ», м. Київ (НР № 00102-м від
15.10.2013).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
логотип: ”ТЕТ”
ТЕМА
Призначення позапланової перевірки
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Приватне акціонерне товариство «Телекомпанія «ТЕТ»
КЕРІВНИК
Федорцова Ірина Олександрівна
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Київ та Київська область
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: У зв’язку із загибеллю мирних жителів біля м. Волноваха 13.01.2015 внаслідок обстрілу
пасажирського автобуса терористами, з метою влаштування пам’яті загиблих Указом Президента України від
14.01.2015 № 17/2015 в Україні було оголошено 15.01.2015 днем жалоби. Телерадіоорганізації зобов’язано
внести зміни до програм теле- та радіопередач. За результатами моніторингу ПрАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ», м.
Київ (загальнонаціональне ефірне ТБ, логотип: «ТЕТ»), який був проведений 15.01.2015 р., зафіксовано ознаки
порушення компанією вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- п. б) ч. 1 ст. 59 (виконувати рішення Національної ради та судових органів), оскільки зафіксовано
трансляцію розважальної передачі «Панянка-селянка» о 15:00 та не було зафіксовано поширення інформації
про день жалоби в Україні, що є невиконанням рішення № 116 від 08.02.2012 «Про затвердження Правил
ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті».
5
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Рішення:
Призначити позапланову перевірку діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕКОМПАНІЯ
«ТЕТ», м. Київ (НР № 00102-м від 15.10.2013), з метою перевірки дотримання вимог п. б) ч. 1 ст. 59 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення» та Указу Президента України від 14.01.2015 № 17/2015.
ПИТАННЯ
7.
Про призначення позапланової перевірки ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ
МЕДІА СЕРВІС», м. Київ (НР № 00044-м від 01.08.2014).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
Логотип: „К1”
ТЕМА
Призначення позапланової перевірки
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіоорганізація
„Мульті Медіа Сервіс”
КЕРІВНИК
Задорожна Ольга Миколаївна
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
27 каналів в 24 областях України
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: У зв’язку із загибеллю мирних жителів біля м. Волноваха 13.01.2015 внаслідок обстрілу
пасажирського автобуса терористами, з метою влаштування пам’яті загиблих Указом Президента України від
14.01.2015 № 17/2015 в Україні було оголошено 15.01.2015 днем жалоби. Телерадіоорганізації зобов’язано
внести зміни до програм теле- та радіопередач. За результатами моніторингу ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА
СЕРВІС», м. Київ (загальнонаціональне ефірне ТБ, логотип: «К1»), який був проведений 15.01.2015 р.,
зафіксовано ознаки порушення компанією вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- п. б) ч. 1 ст. 59 (виконувати рішення Національної ради та судових органів), оскільки зафіксовано
трансляцію кулінарних передач «Люблю готувати» о 05:33, «Їмо вдома» о 05:57, та передачі «Орел та решка»,
що є невиконанням рішення № 116 від 08.02.2012 Про затвердження «Правил ведення мовлення на теле- і
радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті».
Рішення:
Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ (НР № 00044-м від 01.08.2014), з метою перевірки
дотримання вимог п. б) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та Указу Президента
України від 14.01.2015 № 17/2015.
8.
ПИТАННЯ
Про призначення позапланової перевірки ТОВ «ТРК
«ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. Енергодар
Запорізької обл. (НР № 1117-п від 17.10.2012).
ТЕМА
Призначення позапланової перевірки
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія
„Енергодарські телевізійні системи”
КЕРІВНИК
Жук Сергій Павлович
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Енергодар Запорізької області
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: за результатами моніторингу ТОВ „ТРК „ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ” (провайдер
програмної послуги), який був проведений 17.12.2014 р., зафіксовано ознаки порушення компанією вимог
Закону України „Про телебачення і радіомовлення”:
- ч. 2 ст. 42 (суб'єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті
здійснювати ретрансляцію і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під
6
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську
конвенцію про транскордонне телебачення, зобов'язаний адаптувати зміст призначених для ретрансляції
програм до вимог законодавства України), оскільки ретранслюється 1 програма, зміст якої не відповідає
вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення: „История” (згідно з рішенням НР № 830 від
04.09.2014);
- ч. 5 ст. 42 (провайдери програмної послуги здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм та
передач у багатоканальних телемережах відповідно до переліку телерадіопрограм та передач, які
передбачено надавати у складі програмної послуги), оскільки:
- загальна кількість програм за ліцензією – 108, фактично – 141;
- без дозволу Національної ради транслюється 38 програм;
- не ретранслюються передбачені ліцензією 5 програм (Ескулап, М-2, News one, Ru music, Disney).
Рішення:
Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ „ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ”, м. Енергодар Запорізької обл. (НР № 1117-п
від 17.10.2012), з метою перевірки дотримання вимог ч. 2, 5 ст. 42 Закону України „Про телебачення і
радіомовлення”.
9.
ПИТАННЯ
Про розгляд питання щодо проведення позапланової
перевірки ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м.
Київ (НР № 0645-п від 30.01.2009).
ТЕМА
Проведення позапланової перевірки
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „Українська Мультисервісна
Мережа”
КЕРІВНИК
Нагаєвський Ігор Володимирович
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Дарницький район м. Києва згідно з додатком №4
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: на виконання наказу голови Національної ради № 5/486 від 19.01.2015 головний
спеціаліст секретаріату представника у м. Києві Пузирей М. М. і провідний спеціаліст відділу нормативноправового забезпечення юридичного управління Корж О.А. мали здійснити позапланову перевірку ТОВ
«Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ. Проте здійснити перевірку виявилось неможливо, про що
складено відповідний Акт від 19.01.2015, моніторинг здійснено 12.01.2015 у м. Києві, провайдер програмної
послуги з використанням технології IPTV.
Здійснити перевірку не вдалося.
ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ, було направлено повідомлення про проведення
позапланової перевірки рекомендованим листом (вих. № 17/26 від 12.01.2015 р.) за місцем знаходження
ліцензіата. Однак лист повернувся у зв’язку з тим, що адресат вибув.
Робоча група намагалась повідомити компанію про перевірку телефонограмою. Однак, за телефонами,
вказаними у Державному реєстрі телерадіоорганізацій України, зв’язатися з керівництвом компанії не вдалось.
Представники ліцензіата не повідомили його фактичне місце перебування та контактні телефони і після
24.12.2014 р., коли на засіданні Національної ради було розглянуто питання про порушення
ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ, вимог законодавства.
Перевірку здійснити не вдалося, оскільки за місцезнаходженням ліцензіата та за адресою
місцезнаходження головної станції, зазначених у ліцензії НР № 0645-п від 30.01.2009, ліцензіата виявлено не
було.
Результатами моніторингу (здійсненого за адресою м. Київ, просп. Рокосовського, 3, кв. 219),
здійсненого 12.01.2015, який мав бути використаний під час перевірки, що не відбулася, зафіксовано
порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
 частини 5 статті 42, оскільки:
 ресурс багатоканальної мережі: за ліц. – 57 каналів, факт. – 161 каналів;
7
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

загальна кількість програм: за ліц. – 59, факт. – 161 (з них вітчизняних за ліц. – 34, факт. – 68), в т.ч. 3
програми, щодо яких не приймалось рішення Національної ради стосовно відповідності змісту
іноземних програм вимогам чинного законодавства, що регулюють відносини в сфері
телерадіомовлення: Armenia TV, Shant TV, ТВ3;
 кількість програм УПП: за ліц. – 17, факт. – 16;
 частини 2 статті 42, оскільки:
- в мережі ретранслюється 1 програма, зміст якої не відповідає вимогам Європейської конвенції про
транскордонне телебачення згідно з рішенням Національної ради від 15.10.2014 № 1087: 365 дней;
- не виконано ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.03.2014 № 826/3456/14щодо
тимчасового припинення ретрансляції програм – зафіксовано ретрансляцію «РТР-Планета».
Таким чином, ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ, не виконано рішення Національної
ради № 1560 від 24.12.2014 р. і не приведено свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.
Пояснення керівництва: станом на 26.01.2015 відсутні.
Рішення:
1. Визнати порушення ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ, п. 2.3 «Положення про
порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги» в частині зобов'язання провайдера програмної
послуги виконувати умови ліцензії та ч. 2, 5 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
2. ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ, оголосити попередження
3. Зобов’язати ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ, протягом місяця привести свою
діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення
Національна рада може призначити позапланову перевірку або оголосити попередження на підставі
документальних свідчень про невиконання рішення, що передбачено ч. 5 та ч. 6 ст. 72 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення», або звернутися до суду про анулювання ліцензії у зв’язку з систематичними
порушеннями ліцензіатом законодавства України, що передбачено ч. 7 ст. 40 Закону України «Про телебачення
і радіомовлення».
4. Звернутися до Державної фіскальної служби України та Державної реєстраційної служби України за
місцем реєстрації ліцензіата з метою встановлення його місцезнаходження.
ПИТАННЯ
10. Про результати планової перевірки ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м.
Київ (НР № 1369-п від 30.12.2013).
ТЕМА
Планова перевірка
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю “Воля - Кабель”
КЕРІВНИК
Жембері Джордж Ласло
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Обухів та м. Українка Київської обл.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: на виконання наказу голови Національної ради № 5/478 від 23.12.2014 головний спеціаліст
секретаріату представника Національної ради у м. Києві Пузирей М.М. та головний спеціаліст відділу технічного
контролю каналів та регулювання телерадіомовлення Рубанік О.В. здійснили планову перевірку ТОВ «ВОЛЯКАБЕЛЬ», м. Київ, Акт № 6(І)П/Кв/СА/15 від 16.01.2015, моніторинг від 12.01.2015 у м. Києві, провайдер
програмної послуги.
Плановою перевіркою встановлено (територія розташування багатоканальної мережі - м. Обухів та м. Українка
Київської обл.):

ресурс багатоканальної мережі: за ліц. – 76 каналів, факт. – 157 каналів;

загальна кількість програм: за ліц. – 79, факт. – 73 в аналоговому стандарті (з них вітчизняних за ліц. 57, факт. – 58);
Крім того, зафіксовано ретрансляцію 160 програм (з них 87 вітчизняних) у цифровому стандарті, не
8
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
передбачених чинною ліцензією.

кількість програм УПП за ліц. – 38, факт. – 37 (ТОВ «ТОТВЕЛЬД» призупинило мовлення);
Універсальну програмну послугу включено до всіх пакетів програм. Надання УПП окремим пакетом не
передбачено.
Зафіксовано порушення ч. 5 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та п. 2.3
Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, оскільки:
у аналоговому стандарті:
 не ретранслюються 19 програм, передбачених ліцензією: ТОВ «ТОТВЕЛЬД» (відсутнє мовлення), ТОВ
«ІЛОНІТ ТВ» (відсутнє мовлення), Гумор ТБ (відсутнє мовлення), NEWS ONE, ТОВ «АР Ю М’ЮЗІК», Viasat Nature,
AXN Sci-Fi, Viasat History, Viasat Explorer, Nat Geo Wild, 24 техно, RTVI, Детский мир/Телеклуб, ТВ 1000 Русское
кино, TV 1000 East, Наше кино, National Geographic Channel, TV 1000 Action;
 без дозволу ретранслюються 13 програм: ТВі, ЧП.INFO, ФУТБОЛ 2, Телеканал 100, O-TV, Бігуді, Animal
Planet, Discovery Channel, TLC, Время: далекое и близкое, Карусель, Моя планета, Наука 2.0;
У цифровому стандарті без дозволу Національної ради ретранслюються 93 програми.
Ретрансляції програм, зміст яких не адаптовано до вимог чинного законодавства України, не
зафіксовано. На виконання рішення суду припинено ретрансляцію програм РТР-планета, Первый канал.
Всемирная сеть.
Зафіксовано порушення ч. 7 ст. 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки
відсутня угода між абонентом і ліцензіатом.
Місцезнаходження ліцензіата, оператор телекомунікацій (ТОВ «КИЇВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ
МЕРЕЖІ», м. Київ), територія розташування багатоканальної мережі (м. Обухів та м. Українка Київської обл.) та
місцезнаходження головної станції (вул. Райдужна, 27, м. Київ) відповідають умовам ліцензії.
Угоди з правовласниками програм – наявні на всі програми.
Фактична кількість абонентів – 14726.
Пояснення керівництва:
Керівництво ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» заперечує наведені в акті перевірки ознаки порушень умов ліцензії та
чинного законодавства, оскільки:
 вважає, що до повноважень Національної ради не належить визначати, які телепрограми можна
ретранслювати;
 Національна рада не розглянула заяву про переоформлення ліцензії у зв’язку зі збільшенням
ресурсу багатоканальної телемережі, розширенням технології розповсюдження сигналу телепрограм та зміною
орієнтовного переліку телепрограм, подану 22.05.14;
 укладання угоди між ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» і абонентом здійснюється шляхом ознайомлення
абонента з пропозицією ліцензіата про надання телекомунікаційної послуги та підписання абонентом
протоколу замовлених послуг та обладнання про згоду отримувати вказану послугу на умовах запропонованих
ліцензіатом, без складання єдиного документу. Протокол є складовою частиною угоди між ТОВ «ВОЛЯКАБЕЛЬ» і абонентом.
Рішення:
1. Визнати порушення ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ, НР № 1369-п від 30.12.2013, вимог частини 7 статті
39, частини 5 статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та п. 2.3 Положення про порядок
видачі ліцензії провайдера програмної послуги.
2. ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ, НР № 1369-п від 30.12.2013, оголосити попередження.
3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ, протягом місяця привести свою діяльність у
відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення по завершенні
вказаного у рішенні терміну Національна рада може призначити позапланову перевірку або оголосити
попередження на підставі документальних свідчень про невиконання рішення, що передбачено ч. 5 та ч. 6 ст.
72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або звернутися до суду про анулювання ліцензії у
зв’язку з систематичними порушеннями ліцензіатом законодавства України, що передбачено ч. 7 ст. 40 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення».
ПИТАННЯ
11. Про результати планової перевірки ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА», м.
Львів (НР № 1337-п від 11.11.2013).
ТЕМА
Планова перевірка
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „Ейбі Україна”
9
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
КЕРІВНИК
Хван Альберт В’ячеславович
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Луцьк Волинської обл.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: на виконання наказу голови Національної ради № 5/441 від 24.11.2014 представник
Національної ради у Львівській області Цеголко П.П. та провідний спеціаліст секретаріату представника у
Львівській
області
Шоробура
Т.Я.
здійснили
планову
перевірку
ТОВ
«ЕЙБІ
УКРАЇНА»,
м. Львів, Акт № 149/2(ІІ)Лв./П/14-24/ від 24.12.2014, моніторинг від 15.12.2014 у м. Луцьку, провайдер
програмної послуги (технологія IPTV).
Плановою перевіркою встановлено:
 ресурс багатоканальної мережі: за ліц. – 75 каналів, факт. – 54 канали;
 загальна кількість програм: за ліц. – 77, факт. – 56 (з них вітчизняних за ліц. - 50, факт. – 44);
 кількість програм УПП за ліц. – 34, факт. – 33 (у цифровому форматі не ретранслюється програма
ТОВ «Слово Волині»);
Зафіксовано порушення ч. 5 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки не
ретранслюються 20 програм, передбачених ліцензією: Меню-ТВ, ТОВ «Світ ТВ», ФУТБОЛ, ФУТБОЛ+, TV XXI, RTVI,
Наше кино, Шансон-ТВ, FINE LIVING NETWORK, CBS Reality, CBS Drama, Jim Jam, Cartoon Network, Boomerang,
CNN International, Zee TV, КХЛ, TVCI, AB Moteurs, RTG TV.
Місцезнаходження ліцензіата, оператор телекомунікацій (ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА», м. Львів), територія
розташування багатоканальної мережі та місцезнаходження головної станції відповідають умовам ліцензії.
Угоди з правовласниками програм – наявні на всі програми.
Угода з абонентами – наявна. У Додатку до угоди міститься перелік програм.
Фактична кількість абонентів – 112.
Додаткова інформація: ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА» подала до Національної ради заяву про переоформлення
ліцензії (вх. № 7/837 від 27.10.2014) з метою змінити концепцію добору програм для ретрансляції. Станом на
22.01.2015 документи перебувають на опрацюванні у зв’язку з необхідністю усунення провайдером недоліків.
Пояснення керівництва: 1. Через складну ситуацію у країні керівництво ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА» прийняло
рішення змінити формат надання послуг, тому було припинено ретрансляцію 20 програм, передбачених
ліцензією.
2. Програма ТОВ «Слово Волині» не ретранслювалася через відсутність технічної можливості (цифровий
формат).
1.
2.
Рішення:
Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА», м. Львів, вимог частини 5 статті 42
Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА», м. Львів, протягом місяця привести свою діяльність у
відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення по
завершенні вказаного у рішенні терміну Національна рада може призначити позапланову перевірку
або оголосити попередження на підставі документальних свідчень про невиконання рішення, що
передбачено ч. 5 та ч. 6 ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або звернутися
до суду про анулювання ліцензії у зв’язку з систематичними порушеннями ліцензіатом
законодавства України, що передбачено ч. 7 ст. 40 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення».
ПИТАННЯ
12. Про результати планової перевірки ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА», м.
Львів (НР № 1338-п від 11.11.2013).
ТЕМА
Планова перевірка
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „Ейбі Україна”
КЕРІВНИК
Хван Альберт В’ячеславович
10
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Хмельницький
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: на виконання наказу голови Національної ради № 5/439 від 24.11.2014 представник
Національної ради у Львівській області Цеголко П.П. та провідний спеціаліст секретаріату представника у
Львівській області Шоробура Т.Я. здійснили планову перевірку ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА», м. Львів, Акт №
149/2(ІІ)Лв./П/14-25/ від 25.12.2014, моніторинг від 24.12.2014 у м. Хмельницькому, провайдер програмної
послуги (технологія IPTV).
Плановою перевіркою встановлено:

ресурс багатоканальної мережі: за ліц. – 80 каналів, факт. – 50 каналів;

загальна кількість програм: за ліц. – 87, факт. – 56 (з них вітчизняних за ліц. - 60, факт. – 46);

кількість програм УПП за ліц. – 42, факт. – 39 (у цифровому форматі не ретранслюються 3 програми
УПП: Хмельницька ОДТРК «Поділля-центр», ДП «Дитяче телевізійне агентство», ТОВ ТК «Проскурів»).
Зафіксовано порушення ч. 5 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки не
ретранслюються 28 програм, передбачених ліцензією: ПП «АРТ-Відео», English club TV, КРТ, Перший діловий,
NEWS ONE, Меню-ТВ, UBR, ТОВ «Світ ТВ», MUSIC BOX, ФУТБОЛ, ФУТБОЛ+, TV XXI, RTVI, Наше кино, Шансон-ТВ,
TLC, Discovery World, CBS Reality, CBS Drama, Jim Jam, Cartoon Network, Boomerang, CNN International, Zee TV,
КХЛ, TVCI, AB Moteurs, RTG TV.
Місцезнаходження ліцензіата, оператор телекомунікацій (ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА», м. Львів), територія
розташування багатоканальної мережі та місцезнаходження головної станції відповідають умовам ліцензії.
Угоди з правовласниками програм – наявні на всі програми.
Угода з абонентами – наявна. У Додатку до угоди міститься перелік програм.
Фактична кількість абонентів – 158.
Додаткова інформація: ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА» подала до Національної ради заяву про переоформлення
ліцензії (вх. № 7/838 від 27.10.2014) з метою змінити концепцію добору програм для ретрансляції. Станом на
22.01.2015 документи перебувають на опрацюванні у зв’язку з необхідністю усунення провайдером недоліків.
Пояснення керівництва: 1. Через складну ситуацію у країні керівництво ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА» прийняло
рішення змінити формат надання послуг, тому було припинено ретрансляцію 28 програм, передбачених
ліцензією.
2. Програми УПП Хмельницька ОДТРК «Поділля-центр», ДП «Дитяче телевізійне агентство», ТОВ ТК
«Проскурів» не ретранслювалися через відсутність технічної можливості (цифровий формат).
1.
2.
Рішення:
Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА», м. Львів, вимог частини 5 статті 42 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення».
Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ЕЙБІ УКРАЇНА», м. Львів, протягом місяця привести свою діяльність у
відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення по
завершенні вказаного у рішенні терміну Національна рада може призначити позапланову перевірку або
оголосити попередження на підставі документальних свідчень про невиконання рішення, що
передбачено ч. 5 та ч. 6 ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або звернутися до
суду про анулювання ліцензії у зв’язку з систематичними порушеннями ліцензіатом законодавства
України, що передбачено ч. 7 ст. 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
ПИТАННЯ
13. Про результати планової перевірки ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО «СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Київ (НР № 1852-м від
20.12.2013).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
Позивні: „Радіо Блік”
ТЕМА
Планова перевірка
11
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „Комунікаційне агентство
„СУМА ТЕХНОЛОГІЙ”
КЕРІВНИК
Череповська Людмила Володимирівна
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Кременчук, м. Комсомольськ (міськрада) та Кременчуцький район, м.
Нова Каховка (міськрада) та Бериславський, Горностаївський, Каховський
райони, смт Чемерівці та Чемеровецький, Дунаєвецький, Кам’янецьПодільський, Городоцький райони, м. Умань та Уманьський,
Христинівський, Маньківський райони, м. Вінниця та Вінницький,
Жмеринський, Калинівський, Липовецький, Літинський, Тиврівський
райони, м. Артемівськ (міськрада) та Артемівський район, м. Новий Буг та
Новобузький район
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: на виконання наказу голови Національної ради № 5/463 від 17.12.2014 провідний спеціаліст
секретаріату представника Національної ради у м. Києві Федорук М. М. та головний спеціаліст відділу контролю
у сфері телерадіомовлення Ласкава М. В. здійснили планову перевірку ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО
«СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Київ, Акт № 144/(ІV)/Кв/СА/14 від 16.01.2015, вид мовлення – місцеве ефірне
радіомовлення, позивні: «Радіо Блік», моніторинг:
- від 21.12 2014, здійснено на частоті 104,8 МГц у м. Вінниця;
- від 23.12.2014, здійснено на частоті 102,5 МГц у м. Кременчуці Полтавської обл.
Перевіркою встановлено:
Місцезнаходження телерадіокомпанії, інформація про органи управління та власників, код ЄДРПОУ
відповідають умовам, зазначеним у ліцензії
Порядок та трансляція вихідних даних (позивні: «Радіо Блік») відповідають ліцензійним умовам та
вимогам статті 46 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Загальний обсяг мовлення (24 год./добу), частка програм національного виробництва відповідають
умовам ліцензії.
Зафіксовано порушення ч. 7 ст. 27 (ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії) Закону України
«Про телебачення і радіомовлення», оскільки ліцензіат не отримав дозволи на експлуатацію РЕЗ протягом
одного року, що передбачено Додатком 5 до чинної ліцензії.
Станом на день перевірки дозволи на експлуатацію РЕЗ відсутні. Ліцензіат звернувся до ДП «Український
державний центр радіочастот» від 17.11.2014 стосовно надання висновків щодо ЕМС РЕЗ.
Також за інформацією представника Національної ради у Херсонській області Радіонова С.О., 15.01.2015
мовлення ліцензіата у м. Нова Каховка Херсонської області на частоті 101,5 МГц не зафіксовано.
Зафіксовано порушення ч. 8 ст. 28 (ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної
концепції мовлення) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки зменшено обсяг програм
власного виробництва: за ліц. – 24 год./добу, факт. – 16 год. 15 хв. (будні) та 15 год. 5 хв. (вихідні).
Крім того, у зв’язку зі зменшенням обсягу категорії «Інше», зокрема реклами (за ліц. – 2 год. 30 хв./добу,
факт. – 5 хв./добу) збільшено обсяг інформаційних, культурологічних, просвітницьких, дитячих передач та
підбірки музичних творів:
Категорія
Інформаційні передачі:
Культурологічні передачі:
Просвітницькі передачі:
Підбірка музичних творів:
За ліцензією та
фактично 23.12.2014
(будні)
за ліц. - 10 год. 20 хв.
факт. - 13 год. 12 хв.
за ліц. - 23 хв.
факт. - 59 хв.
за ліц. - 51 хв.
факт. - 1 год. 27 хв.
за ліц. - 8 год. 36 хв.
факт. - 7 год. 45 хв.
12
За ліцензією та
фактично 21.12.2014
(вихідні)
за ліц. - 9 год. 53 хв.
факт. - 12 год. 05 хв.
за ліц. - 20 хв.
факт. - 59 хв.
за ліц. - 39 хв.
факт. - 1 год. 26 хв.
за ліц. - 9 год. 18 хв.
факт. - 8 год. 54 хв.
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Дитячі передачі:
за ліц. - 20 хв.
за ліц. - 20 хв.
факт. - 28 хв.
факт. - 28 хв.
Частка
музичних
творів
українських
авторів
чи
виконавців
відповідає
ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (становить 100 %).
вимогам
Пояснення керівництва:
1. Відсутність мовлення 15.01.2014 у м. Нова Каховка спричинено технічними проблемами (вх. № 16/142
від 16.01.2015).
2. Відсутність дозволів на експлуатацію РЕЗ пов’язана з затримкою їх видачі Українським державним
центром радіочастот. 22.01.2015 радіоорганізація повторно подала заяву про видачу висновків щодо ЕМС РЕЗ.
3. Підбірка музичних творів, на думку ліцензіата, є власним продуктом радіокомпанії, оскільки п. 15 ч. 1
ст. 8 Закону України «Про авторське і суміжні права» встановлено, що об'єктами авторського права є твори у
галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та
антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за
добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до
них як складові частини.
Рішення:
1. Визнати порушення ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Київ, НР № 1852-м від
20.12.2013, вимог ч. 7 ст. 27, ч. 8 ст. 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
2. ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Київ,НР № 1852-м від 20.12.2013,
оголосити попередження.
3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Київ, протягом
місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання
ліцензіатом цього рішення Національна рада може призначити позапланову перевірку або оголосити
попередження на підставі документальних свідчень про невиконання рішення, що передбачено ч. 5 та ч. 6 ст.
72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або звернутися до суду про анулювання ліцензії у
зв’язку з невиконанням розпорядження про усунення порушень, що передбачено п. в) ч. 5 ст. 37 Закону України
«Про телебачення і радіомовлення».
ПИТАННЯ
14. Про розгляд питання щодо проведення позапланової
перевірки ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ (НР №
0077-м від 02.02.2007).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
Логотип: „ПЛАНЕТА”, стилізована літера „П”
ТЕМА
Позапланова перевірка
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „Телемережа „Уніка-TV”
КЕРІВНИК
Чуковецький Євген Володимирович
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Україна та інші країни в межа зони впевненого прийому сигналу із
супутника
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: на виконання наказу голови Національної ради № 5/485 від 29.12.2014 головний спеціаліст
секретаріату представника у м. Києві Пузирей М.М., головний спеціаліст відділу моніторингу та аналізу
телерадіомовлення управління контролю та аналізу телерадіомовлення Леонтьєва Н.М., головний спеціаліст
відділу нормативно-правового забезпечення юридичного управління Плевако С.П. мали здійснити позапланову
перевірку ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ, Акт щодо неможливості здійснення перевірки
телерадіоорганізації від 14.01.2015, моніторинг від 05.12.2014, вид мовлення – супутникове ТБ, логотип:
«ПЛАНЕТА», стилізована літера «П».
Здійснити перевірку не вдалося.
Повідомлення про здійснення перевірки було направлено до ліцензіата ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м.
Київ, рекомендованою поштою 05.01.2015, повернулось до Національної ради у зв’язку з вибуттям адресата.
13
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
У день проведення перевірки 14.01.2015 за адресами, зазначеними у ліцензії телерадіоорганізації,
фактичною (вул. Червоноармійська, буд. 43/16, кв. 18, м. Київ) та знаходження студії (вул. Шевцова, 1, м. Київ)
ліцензіата виявлено не було.
За телефоном, вказаним у Державному реєстрі телерадіоорганізацій України, зв’язатись з представниками
компанії не вдалося. За номером: 287-32-67 абонент повідомив, що ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV» відсутня за
цією адресою вже понад два роки.
30.12.2014 р. через веб-сайт каналу (www.tkplaneta.com) здійснено запит про фактичні контакти та
передано інформацію про здійснення позапланової перевірки. На запит відгукнувся Заєць М.В., який
представився головним інженером ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV». Він повідомив, що колектив компанії
перебуває у м. Житомир, де обладнано офіс і студію, а власники телеканалу наразі перебувають у справах в
Ізраїлі і уповноваженої особи для проведення перевірки не залишили.
Заєць М.В. вказав на адресу вул. Червоноармійська, буд. 43/16, кв. 18, м. Київ, як таку, що є юридичною
адресою ліцензіата. Однак це не відповідає дійсності, оскільки в ліцензії її зазначено як фактичну адресу, крім
того за цією адресою ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», виявлено не було.
Таким чином, ліцензіат порушив вимоги статті 11 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Суб'єкт господарювання під час здійснення
державного нагляду (контролю) зобов'язаний: допускати посадових осіб органу державного нагляду
(контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю)…).
5 грудня 2014 було проведено моніторинг ТОВ «Телемережа «Уніка –TV», який мав бути використаний
під час перевірки, що не відбулася.
Моніторингом зафіксовано, що загальний обсяг мовлення відповідає умовам ліцензії.
Збільшено обсяг іноземних, розважальних передач та категорії «інше»:
- іноземні програми за ліц. - 4 год./добу, факт. – 18 год. 19 хв./добу;
- розважальні передачі за ліц. – 1 год./добу, факт. – 3 год. 36 хв./добу;
- інше за ліц. – 7 год./добу, факт. – 14 год. 42 хв./добу.
Зменшено обсяг власних, вітчизняних, інформаційних, просвітницьких програм:
- власні передачі за ліц. - 12 год./добу, факт. – 3 год. 47 хв./добу;
- вітчизняні передачі за ліц. - 20 год./добу, факт. – 5 год. 40 хв./добу;
- інформаційні передачі за ліц. - 4 год./добу, факт. – 37 хв./добу;
- просвітницькі передачі за ліц. - 11 год./добу, факт. – 6 год. 03 хв./добу;
Ліцензією передбачені культурологічні програми обсягом 1 год./добу, але фактично не транслюються.
Натомість в ефірі наявний фільмопоказ обсягом 12 год. 9 хв./добу, що не передбачено ліцензією.
Отже моніторингом було зафіксовано ознаки порушення ч. 8 ст. 28 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», оскільки програмна концепція мовлення не відповідає заявленій у ліцензії.
Крім того, зафіксовано ознаки порушення Закону України «Про рекламу», оскільки
1) в ефірі зафіксовано не ідентифіковану рекламу, що є порушенням ч. 2 ст. 9 (реклама у теле- і
радіопередачах, програмах повинна бути чітко відокремлена від інших програм, передач на їх початку і
наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, рекламного логотипу або коментарів
ведучих з використанням слова «реклама»);
2) час мовлення, відведений на рекламу, становив 54% фактичного обсягу мовлення протягом доби, що є
порушенням ч. 1 ст. 13 (час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15% фактичного обсягу
мовлення протягом доби);
3) частка реклами протягом кожної астрономічної години становила від 30% до 65%, що є порушенням ч.
2 ст. 13 (частка реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна
перевищувати 20%);
4) в ефірі телекомпанії транслювалися рекламні ролики такого змісту:
- «Эффективное лечение без лекарств. Продукция DeVita поможет победить теберкулёз, очистить
организм, избавиться от паразитов. 097-8000-300»;
- «Уникальное лечение заболеваний позвоночника (сколиоз, грыжи дисков) www.4wertebra.sp.ua (061)2-170-180, (061)-2-70-80-03»,
що є порушенням ч. 9 ст. 12 (у рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів,
медичних виробів, методів, профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також у рекламі харчових
продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних
добавок забороняється посилатись на те, що вони мають лікувальні властивості).
Реклама на телеканалі транслювалась у вигляді рухомого рядка протягом всієї доби.
Пояснення керівництва: порушення Закону України «Про рекламу» ліцензіат пояснює відсутністю
фінансування з інших джерел, зобов’язується усунути всі порушення протягом 30 днів та висловлює активну
14
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
патріотичну громадську позицію.
Рішення:
1. Вказати керівнику ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ, на неприпустимість у подальшому
порушення вимог чинного законодавства, зокрема статті 11 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» і пунктів 4.2 та 2.12 Інструкції про
порядок здійснення перевірок.
2.
Призначити позапланову перевірку ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ на предмет
дотримання абз. 3, 5 ч. 2 ст. 6, ч. 8 ст. 28, ч. 4 ст. 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 2
ст. 9, ч. 1, 2 ст. 13, ч. 4, 9 ст. 21 Закону України «Про рекламу».
3.
Звернутись до Державної фіскальної служби України та Державної реєстраційної служби
України за місцем реєстрації ліцензіата з метою встановлення його місцезнаходження.
4.
Звернутись до Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів щодо порушень
ліцензіатом рекламного законодавства.
ПИТАННЯ
15. Про розгляд заяви ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ,
про скасування санкції «оголошення попередження» (НР №
00293-м від 23.08.2011).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
Логотип: „Dobro”
ТЕМА
Призначення позапланової перевірки
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „Нові
комунікації”
КЕРІВНИК
Товстонюк Олександр Анатолійович
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Україна
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
СЕВРЮКОВ В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
КІФЛЮК Р.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання: ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ (багатоканальне мовлення у телемережі МХ-3),
звернулось до Національної ради із заявою від 04.12.2014 вх. № 16/4457 про скасування санкції «оголошення
попередження», яку було застосовано відповідно до рішення Національної ради від 25.09.2014 № 964.
Цим рішенням Національна рада визнала факт порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про
телебачення і радіомовлення»:
- ч. 8 ст. 28 (ліцензіат зобов’язаний дотримуватися визначеної програмної концепції мовлення);
- п. а) ч. 1 ст. 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана дотримуватися законодавства України та вимог
ліцензії).
Також компанію було зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до умов
ліцензії та чинного законодавства України й упродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради
звіт, завізований представником НР у м. Києві.
Звіт про виконання рішення Національної ради від 25.09.2014 № 964 зареєстрований у Національній
раді 11.11.2014 вх. № 16/4099 без візи представника Національної ради у м. Києві.
ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» не зверталось до суду із позовом до Національної ради щодо скасування
рішення від 25.09.2014 № 964.
Рішення:
Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ (НР № 00293-м від 23.08.2011), з метою перевірки
дотримання вимог ч. 8 ст. 28, п. а) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
ПИТАННЯ
16. Про заяву ПРИВАТНОЇ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ФІРМИ «ДЕЛЬТА»,
м. Ізмаїл Одеської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення.
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
логотип: «1 Р»
ТЕМА
Видача ліцензії
15
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Приватна багатопрофільна фірма «ДЕЛЬТА»
КЕРІВНИК
Томєв Тимур Борисович
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Ізмаїл Одеської обл. у межах території розташування багатоканальної
телемережі ПБФ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ІЛЬЯШЕНКО О.Б.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання дата надходження заяви до Національної ради – 17.11.2014 (01.12.2014 – до управління).
Враховуючи зауваження управлінь Національної ради, 15.12.2014, 29.12.2014 та 13.01.2015, компанія надала
доповнення до пакету документів та уточнення до заяви про видачу ліцензії на мовлення.
Власник:
Тимур Борисович Томєв, частка статутного фонду – 100%.
Пов’язані особи – відсутні.
Редакційний статут надано.
Вид мовлення – кабельне.
Територіальна категорія мовлення – місцеве.
Рішення:
Видати ПРИВАТНІЙ БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ ФІРМІ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл., ліцензію на мовлення у
багатоканальній телемережі ПБФ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл., зазначивши в ліцензії:
- вид мовлення – кабельне;
- територіальна категорія мовлення – місцеве;
- вихідні дані (логотип) – «1 Р»;
- програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення;
- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 12 годин 10 хвилин на добу у відрізках часу: щодня – 07:00 до
13:30 та з 18:00 до 23:40.
- адреса студії – вул. Кишинівська, 91 Б, м. Ізмаїл Одеської обл.;
- оператор телекомунікацій – ПБФ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл.;
- провайдер програмної послуги – ПБФ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл.;
- канал мовлення – 11 у багатоканальній телемережі ПБФ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл.;
- ресурс багатоканальної телемережі – 1 канал;
- кількість домогосподарств – 27885;
- територія розповсюдження програм – м. Ізмаїл Одеської обл. у межах території розташування
багатоканальної телемережі ПБФ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл.;
- місцезнаходження головної станції – вул. Кишинівська, 91 Б, м. Ізмаїл Одеської обл.;
- cтрок дії ліцензії – 10 років.
ПИТАННЯ
17. Про заяву ПРИВАТНОЇ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ФІРМИ «ДЕЛЬТА»,
м. Ізмаїл Одеської обл., щодо переоформлення ліцензії
провайдера програмної послуги (НР № 1293-п від
23.08.2013).
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Приватна багатопрофільна фірма «ДЕЛЬТА»
КЕРІВНИК
Томєв Тимур Борисович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
13.01.2015 року
16
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Ізмаїл Одеської області
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання дата подачі заяви до Національної ради: 13.01.2015 вх. № 7/9 (22.01.2015 до управління
ліцензування).
Переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 1293-п від 23.08.2013 у зв’язку зі:
- зміною оператора телекомунікацій:
Був:
Став:
ФОП Штирбулов В.І., м. Ізмаїл Одеської обл.
ПРИВАТНА БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА «ДЕЛЬТА», м.
Ізмаїл Одеської обл.
- зменшенням ресурсу багатоканальної телемережі з 72 до 42 каналів;
- зменшенням кількості програм з 75 до 45;
- зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції
(пропозиції абонентам).
Максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології
– 42 канали, кількість програм – 45, із них вітчизняних програм – 23. Частка вітчизняних програм – 51%,
іноземних – 49%.
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
ПРИВАТНОЇ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ФІРМИ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл., у складі програмної послуги в м.
Ізмаїлі Одеської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережі
Перелік програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження програм – у відкритому
вигляді):
№ з/п Канал (ТВК) прийому
Програми
1.
27
Національна телекомпанія України / ТОВ „ТРК „ЕРА”
2.
22
ПрАТ „ТЕЛЕКАНАЛ „ІНТЕР”
3.
34
Обласний центр естетичного виховання/ ТОВ „Телерадіокомпанія „ГРАД”
4.
3
ТРК "Студія "1+1" у формі ТОВ
5.
29
Редакція районного телерадіомовлення „Кілія - Контакт”/
ТОВ "ТРК "Україна"
6.
44
ТОВ "Телестудія "Служба інформації"
7.
51
ТОВ "Міжнародна комерційна ТРК" (ICTV)
8.
56
ПрАТ "Міжнародний Медіа Центр-СТБ"
9.
64
ПрАТ "ТК "ТЕТ"
Перелік програм для надання програмної послуги:
Програми
№ Канал прийому
з/п
Умови
розповсюдження
(доступ) – відкритий
або кодований
Номер та дата дозволу
10.
11.
супутниковий
супутниковий
РАДА
ФУТБОЛ 1
відкритий
відкритий
12.
13.
14.
15.
16.
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
17.
супутниковий
NEWS ONE
КРТ
ТОВ «ТРК «Глас»
О-TV
ТОВ «МУЗИЧНИЙ
ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК»
Перший діловий
Договір від 01.04.2013 №1264
Договір
від
24.12.2012
№Ф/Ф+000524/2012
Договір від 01.02.2003 №02/13
Договір від 01.02.2003 №02/13
Договір від 01.10.2007 №90-р
Договір від 01.04.2013 №1016
Договір від 01.02.2003 №02/13
відкритий
Договір від 14.07.2009 №148-р
17
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
супутниковий
кабельний
кабельний
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
Спорт 1
1Р
Бессарабія ТВ
Телеканал «Ностальгия»
Наше Кино
Детский Мир
Oxoта и рыбалка
RTVI
Карусель
Наука 2.0
Шансон-ТВ
Multimania TV
Ретро
ТДК
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
32.
33.
34.
35.
36.
37.
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
Fashion TV
ТВ1000 Русское кино
TV 1000 Action
Viasat Explore
Viasat Nature
EUROSPORT
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
38.
39.
40.
41.
42.
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
Discovery Channel
Animal Planet
Discovery World
Viasat History
СNL TV
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
Договір від 01.01.2013 №068/13
Окрема ліцензія Національної ради
Договір від 01.01.2013 №148
Договір від 01.04.2014 №372/Н
Договір від 23.11.2012 №S-290
Договір від 23.11.2012 №S-290
Договір від 01.03.2012 №26/60-Н
Договір від 23.11.2012 №S-290
Договір від 01.08.2013 №123-ДТ
Договір від 01.11.2013 №Н-123
Договір від 01.04.2013 №46/13
Договір від 27.10.2008 №26/58-Н
Договір від 01.03.2012 №26/60-Н
Договір
від
01.09.2006
№v4.060904.tdk
Договір від 01.12.2006 №123-фт
Договір від 01.01.2014 №26/23-Н
Договір від 01.01.2014 №26/23-Н
Договір від 01.01.2014 №26/23-Н
Договір від 01.01.2014 №26/23-Н
Договір
від
01.02.2012
№6366.7/32/12.024565
Договір від 01.05.2013 №288/13
Договір від 01.05.2013 №288/13
Договір від 01.05.2013 №288/13
Договір від 01.01.2014 №26/23-Н
Договір від 01.01.2013 №26/84-Н
Рішення:
1. Переоформити ліцензію провайдера програмної послуги НР № 1293-п від 23.08.2013 ПРИВАТНОЇ
БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ФІРМИ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл., у зв’язку зі зміною оператора телекомунікацій,
зменшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 42 каналів, кількості програм до 45 та зміною загальної
концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), шляхом
видачі ліцензії провайдера програмної послуги на новому бланку, на підставі наданої інформації:
- кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, яка
використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 45 програм – 42 канали;
- оператор телекомунікацій – ПРИВАТНА БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл.;
- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу – вул.
Кишинівська, буд. 91-б, м. Ізмаїл Одеської обл.
2. Затвердити ПРИВАТНІЙ БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ ФІРМІ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл., перелік програм
універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Затвердити ПРИВАТНІЙ БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ ФІРМІ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл., загальну
концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до
рішення.
4. Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, в ліцензії
провайдера програмної послуги ПРИВАТНОЇ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ФІРМИ «ДЕЛЬТА», м. Ізмаїл Одеської обл.,
зазначити:
- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі – м. Ізмаїл Одеської обл.;
- загальна кількість програм програмної послуги – 45, із них вітчизняних програм – 23.
- технологія розповсюдження програм – аналогова.
ПИТАННЯ
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
18. Про заяву ТОВ «ТРК «ПОГОДА ТБ», м. Київ, щодо
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00288-м від
18.01.2008).
логотип: «BUSINESS»
18
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „Погода
ТБ”
КЕРІВНИК
Сідоров Сергій Сергійович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
15 січня 2015 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Україна та інші країни в межах зони впевненого прийому сигналу з
супутника
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ІЛЬЯШЕНКО О.Б.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 15 січня 2015 року до Національної ради (20.01.2015 – до управління) надійшла заява ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПОГОДА ТБ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00288-м від
18.01.2008 у зв’язку зі змінами:
- відомостей про пов’язаних осіб:
Було
1. ТОВ «ПРО РАДІО», м. Київ
(частка статутного фонду – 99,999716 %)
2. ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові
комунікації», м. Київ
(частка статутного фонду – 0,000284 %)
стало
Юридична особа за законодавством Чеської
республіки Компанія Медіа Європа а.с., Чеська
республіка
м. Прага (частка статутного фонду ТОВ «ПРО
РАДІО», - 100% )
Рішення:
Переоформити додаток 1 (дата видачі додатка 23.10.2014) до ліцензії на мовлення НР № 00288-м від 18.01.2008
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПОГОДА ТБ», м. Київ, у зв’язку зі зміною
відомостей про пов’язаних осіб.
ПИТАННЯ
19. Про заяву ТОВ «ТРК «ПОГОДА ТБ», м. Київ, щодо
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00292-м від
23.08.2011).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
логотип: «BUSINESS»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „Погода
ТБ”
КЕРІВНИК
Сідоров Сергій Сергійович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
15 січня 2015 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Україна
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ІЛЬЯШЕНКО О.Б.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 15 січня 2015 року до Національної ради (20.01.2015 – до управління) надійшла заява ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПОГОДА ТБ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00292-м від
23.08.2011 у зв’язку зі змінами:
- відомостей про пов’язаних осіб:
1.
Було
ТОВ «ПРО РАДІО», м. Київ
стало
Юридична особа за законодавством Чеської
19
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
(частка статутного фонду – 99,999716 %)
2. ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові
комунікації», м. Київ
(частка статутного фонду – 0,000284 %)
республіки Компанія Медіа Європа а.с., Чеська
республіка
м. Прага (частка статутного фонду ТОВ «ПРО
РАДІО», - 100% )
Рішення:
Переоформити додаток 1 (дата видачі додатка 27.10.2014) до ліцензії на мовлення НР № 00292-м від
23.08.2011 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПОГОДА ТБ», м. Київ, у
зв’язку зі зміною відомостей про пов’язаних осіб.
20. Про заяву ТОВ «АСПЕРА 2011», м. Київ, щодо
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00150-м від
26.08.2011).
ПИТАННЯ
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
логотип: «ЕСКУЛАП-TV»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „АСПЕРА 2011”
КЕРІВНИК
Букрєєв Іван Миколайович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
30 грудня 2014 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Україна
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ІЛЬЯШЕНКО О.Б.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 30 грудня 2014 року до Національної ради (15 січня 2015 року – до управління) надійшла заява
ТОВ «АСПЕРА 2011», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00150-м від 26.08.2011 у
зв’язку зі зміною:
1. Місцезнаходження ТРО:
було:
стало:
м. Київ, вул. Булаховського, 30-А
м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4
2. Власників:
був:
ТОВ «ТОПФІЛЬМ МЕДІА»
статутного фонду – 100%.
стали:
(м.
Київ),
частка
ТОВ «МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА» (м. Київ), частка
статутного фонду – 99%;
ТОВ «ТЕЛЕ ПРО» (м. Київ), частка статутного фонду –
1%.
3. Пов’язаних осіб:
була:
стали:
20
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Кропива Ірина Олександрівна
ТОВ «ТРКК «СИГМА» (м. Маріуполь Донецької обл.);
ТОВ «ТРКК «СІГМА ТВ» (м. Маріуполь Донецької обл.);
ТОВ “ТЕЛЕКОМПАНІЯ “ТВ-СФЕРА” (м. Харцизьк Донецької
обл.);
ТОВ «ДІДЖІТАЛ СКРІНЗ» (м. Київ);
ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» (м. Київ);
ТОВ «МЕДІАПАРТНЕРСТВО» (м. Київ);
ТОВ «МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА» (м. Київ);
Компанія «ТРК МЕДІА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр);
ТОВ «ТЕЛЕ ПРО» (м. Київ);
ТОВ «МЕДІА ПАРТНЕРСТВО БАІНГ» (м. Київ);
SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED (Кіпр);
ТОВ “ТРК “УКРАЇНА” (м. Донецьк);
ТОВ “ДОПОМОЖЕМО ТВ” (м. Київ);
ТОВ «ФРОНТ СІНЕМА» (м. Київ)
4. Керівника (директор):
був:
став:
Кропива Ірина Олександрівна
Букрєєв Іван Миколайович
5. Складу редакційної ради:
були:
стали:
Кропива Ірина Олександрівна;
Землицька Юлія Альтіївна.
Букрєєв Іван Миколайович;
Філатова Ксенія Сергіївна.
6. Адреси студії:
була:
стала:
м. Київ, вул. Мельникова, 42
м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4
Рішення:
Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00150-м від 26.08.2011 (дата видачі бланка ліцензії 21.08.2014) та
додатки 1, 2 та 5 до ліцензії (дата видачі додатків 21.08.2014) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АСПЕРА 2011», м. Київ, у зв’язку зі зміною місцезнаходження ТРО, власників, пов’язаних осіб, керівника,
складу редакційної ради, адреси студії, зазначивши в ліцензії:
- адреса студії: вул. Героїв Космосу, 4, м. Київ.
ПИТАННЯ
21. Про заяву ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДТРК, м. Запоріжжя, щодо
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1397-м від
07.09.2011).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
логотип: «Запоріжжя»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Запорізька обласна державна телерадіокомпанія
КЕРІВНИК
Тихонов Сергій Олександрович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
12 січня 2015 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Бердянськ та прилеглі райони, м. Запоріжжя та прилеглі райони, смт
Комиш Зоря та прилеглі райони, м. Мелітополь та прилеглі райони, м.
Оріхів та прилеглі райони
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ІЛЬЯШЕНКО О.Б.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 12 січня 2015 року до Національної ради (20 січня 2015 року – до управління) надійшла заява
21
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДТРК, м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1397-м від 07.09.2011
у зв’язку зі зміною:
1. Керівника (генеральний директор):
був:
став:
Володимир Васильович Кузенко
Сергій Олександрович Тихонов
2. Складу редакційної ради:
були:
стали:
Курдінович Олександр В’ячеславович;
Абрамов Сергій Олександрович;
Кузенко Володимир Васильович;
Власов В’ячеслав Вікторович;
Смоков Олександр Іванович;
Чикулова Наталя Валентинівна;
Левіч Світлана Володимирівна;
Коваленко Олександр Сергійович
Кравченко Дмитро Володимирович;
Абрамов Сергій Олександрович;
Тихонов Сергій Олександрович;
Саричев В’ячеслав Дмитрович;
Смоков Олександр Іванович;
Чикулова Наталя Валентинівна;
Швець Олексій Петрович;
Дубінін Герман Юрійович
3. Місцезнаходження ТРО:
було:
стало:
вул. О. Матросова, 24, м. Запоріжжя, 69057
вул. О. Матросова, 24-А, м. Запоріжжя, 69057
Рішення:
Переоформити ліцензію на мовлення НР № 1397-м від 07.09.2011 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, м. Запоріжжя, у зв’язку зі зміною керівника, складу редакційної ради та
місцезнаходження ТРО.
ПИТАННЯ
22. Про заяву ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДТРК, м. Запоріжжя, щодо
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1163-м від
23.12.2003).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
логотип: «Запоріжжя»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Запорізька обласна державна телерадіокомпанія
КЕРІВНИК
Тихонов Сергій Олександрович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
12 січня 2015 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Запоріжжя та Запорізький, Оріхівський, Вільнянський,
Новомиколаївський райони, м. Дніпрорудне та Василевський,
Михайлівський райони, смт В. Білозерка та Великобілозерський район,
смт Веселе та Веселівський район, м. Мелітополь та Мелітопольський,
Якимівський, Приазовський райони, м. Токмак та Токмацький район, м.
Приморськ та Приморський район, м. Бердянськ та Бердянський район
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 12 січня 2015 року до Національної ради (20 січня 2015 року – до управління) надійшла заява
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДТРК, м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1163-м від 22.12.2003
у зв’язку зі зміною:
1. Керівника (генеральний директор):
був:
став:
22
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Володимир Васильович Кузенко
Сергій Олександрович Тихонов
2. Складу редакційної ради:
були:
стали:
Курдінович Олександр В’ячеславович;
Абрамов Сергій Олександрович;
Кузенко Володимир Васильович;
Власов В’ячеслав Вікторович;
Смоков Олександр Іванович;
Чикулова Наталя Валентинівна;
Левіч Світлана Володимирівна;
Коваленко Олександр Сергійович
Кравченко Дмитро Володимирович;
Абрамов Сергій Олександрович;
Тихонов Сергій Олександрович;
Саричев В’ячеслав Дмитрович;
Смоков Олександр Іванович;
Чикулова Наталя Валентинівна;
Швець Олексій Петрович;
Дубінін Герман Юрійович
3. Місцезнаходження ТРО:
було:
стало:
вул. О. Матросова, 24, м. Запоріжжя, 69057
вул. О. Матросова, 24-А, м. Запоріжжя, 69057
Враховуючи рекомендації управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю також в проекті рішення
передбачено уточнення територіальної категорії мовлення відповідно до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору України:
було:
стало:
регіональне (в межах області)
регіональне
Рішення:
Переоформити ліцензію на мовлення НР № 1163-м від 22.12.2003 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, м. Запоріжжя, у зв’язку зі зміною керівника, складу редакційної ради, місцезнаходження
ТРО та уточненням територіальної категорії мовлення, зазначивши в ліцензії:
- територіальна категорія мовлення: регіональне.
ПИТАННЯ
23. Про заяву ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДТРК м. Запоріжжя, щодо
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00317-м від
18.06.2009).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
позивні: «Радіо Запоріжжя FM»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Запорізька обласна державна телерадіокомпанія
КЕРІВНИК
Тихонов Сергій Олександрович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
12 січня 2015 року; 21 січня 2015 року; 27 січня 2015 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Запоріжжя та прилеглі райони
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 12 січня 2015 року до Національної ради (20 січня 2015 року – до управління) надійшла заява
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДТРК, м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00317-м від 18.06.2009 у
зв’язку зі зміною керівника та складу редакційної ради.
21 та 27 січня 2015 року до Національної ради надійшли уточнення до заяви у зв’язку зі зміною також
програмної концепції мовлення.
Заява щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00317-м від 18.06.2009 подана у зв’язку зі зміною:
1. Керівника (генеральний директор):
був:
став:
23
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Володимир Васильович Кузенко
Сергій Олександрович Тихонов
2. Складу редакційної ради:
були:
стали:
Курдінович Олександр В’ячеславович;
Абрамов Сергій Олександрович;
Кузенко Володимир Васильович;
Власов В’ячеслав Вікторович;
Смоков Олександр Іванович;
Чикулова Наталя Валентинівна;
Левіч Світлана Володимирівна;
Коваленко Олександр Сергійович
Кравченко Дмитро Володимирович;
Абрамов Сергій Олександрович;
Тихонов Сергій Олександрович;
Саричев В’ячеслав Дмитрович;
Смоков Олександр Іванович;
Чикулова Наталя Валентинівна;
Швець Олексій Петрович;
Дубінін Герман Юрійович
3. Програмної концепції мовлення:
Частка програм власного
виробництва
Мінімальна частка
національного
аудіовізуального продукту
Максимальна
частка
аудіовізуальної
продукції
іноземного виробництва
Максимальні
обсяги
ретрансляції
Формат
була:
стала:
3 години 45 хвилин на добу, 94%
3 години 50 хвилин на добу, 95.8%
4 години на добу, 100%
4 години на добу, 100%
-
-
-
-
інформаційно-просвітницький.
просвітницько-інформаційний.
Жанровий розподіл програмного наповнення (загальний обсяг):
Інформаційно-аналітичні та
1 година 20 хвилин на добу
1 година 45 хвилин на добу
публіцистичні передачі
Культурно-мистецькі
передачі
Науково-просвітницькі
передачі
40 хвилин на добу
35 хвилин на добу
1 година на добу
45 хвилин на добу
Розважальні
та музичні передачі
Підбірка музичних творів
(для радіомовлення) та
музичних кліпів (для
телебачення)
Дитячі передачі та
аудіовізуальні твори,
розраховані на дитячу
аудиторію (час трансляції
06:00 – 22:00, крім
спеціалізованих каналів
дитячого мовлення)
Фільмопоказ
(для телебачення)
Передачі іншого
тематичного спрямування
Інше:
30 хвилин на добу
25 хвилин на добу
-
-
10 хвилин на добу
10 хвилин на добу
-
-
-
-
реклама
елементи оформлення
ефіру
15 хвилин на добу
2 хвилини на добу
4 хвилини на добу
4 хвилини на добу
24
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
анонси, спонсорство,
соціальна реклама
Телеторгівля
3 хвилини на добу
12 хвилин на добу
-
-
Рішення:
Переоформити додатки 2 та 4 (дата видачі додатків 06.11.2014) до ліцензії на мовлення НР № 00317-м від
18.06.2009 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, м. Запоріжжя, у зв’язку зі зміною
керівника, складу редакційної ради та програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення.
24. Про заяву ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДТРК, м. Запоріжжя, щодо
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00376-м від
03.07.2013).
ПИТАННЯ
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
позивні: «Радіо Запоріжжя FM»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Запорізька обласна державна телерадіокомпанія
КЕРІВНИК
Тихонов Сергій Олександрович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
12 січня 2015 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Токмак та прилеглі райони: Мелітопольський, Михайлівський
Оріхівський, Пологівський, Приазовський, Токмацький, Чернігівський, м.
Мелітополь м. Дніпрорудне та прилеглі райони: Василівський,
Великобілозерський, Кам’янко-Дніпровський
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 12 січня 2015 року до Національної ради (20 січня 2015 року – до управління) надійшла заява
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДТРК, м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00317-м від 18.06.2009
у зв’язку зі зміною:
1. Керівника (генеральний директор):
був:
став:
Володимир Васильович Кузенко
Сергій Олександрович Тихонов
2. Складу редакційної ради:
були:
стали:
Курдінович Олександр В’ячеславович;
Абрамов Сергій Олександрович;
Кузенко Володимир Васильович;
Власов В’ячеслав Вікторович;
Смоков Олександр Іванович;
Чикулова Наталя Валентинівна;
Левіч Світлана Володимирівна;
Коваленко Олександр Сергійович
Кравченко Дмитро Володимирович;
Абрамов Сергій Олександрович;
Тихонов Сергій Олександрович;
Саричев В’ячеслав Дмитрович;
Смоков Олександр Іванович;
Чикулова Наталя Валентинівна;
Швець Олексій Петрович;
Дубінін Герман Юрійович
Рішення:
Переоформити додатки 2 та 4 (дата видачі додатків 16.12.2014) до ліцензії на мовлення НР № 00376-м від
03.07.2013 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, м. Запоріжжя, у зв’язку зі зміною
керівника, складу редакційної ради та програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення.
ПИТАННЯ
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
25. Про заяву ПП «ТРК «ЦЕНТР», м. Київ, щодо переоформлення
ліцензії на мовлення (НР № 00092-м від 24.07.2009).
Позивні: „ЛЮБИМОЕ РАДИО”
25
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Приватне підприємство „Телерадіокомпанія „Центр”
КЕРІВНИК
Євтухов Євгеній Анатолійович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
18 грудня 2014 року; 15 січня 2015 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Чернігів та прилеглі райони
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 18 грудня 2014 року до Національної ради (23.12.2014 року – до управління) надійшла заява ПП
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЦЕНТР», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00092-м від
24.07.2009.
На зауваження юридичного управління 15.01.2015 (вх. № 16/108) телерадіокомпанією було надано
додаткові документи до заяви про переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі зміною:
власника ТРО:
Було
Літвінов Роман Вікторович
(частка у статутному капіталі -100%)
стало
Євтухов Анатолій Людвигович
(частка у статутному капіталі -100%)
Рішення:
Переоформити додаток 1 (дата видачі додатка 12.08.2014) до ліцензії на мовлення НР № 00092-м від 24.07.2009
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЦЕНТР», м. Київ, у зв’язку зі зміною власника ТРО .
ПИТАННЯ
26. Про заяву ПП «ТРК «ЕФІР-Р», м. Київ, щодо переоформлення
ліцензії (НР № 1048-м від 09.07.2003).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
позивні: «РАДІО-Р»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Приватне підприємство “Телерадіокомпанія “Ефір - Р”
КЕРІВНИК
Карпій Андрій Станіславович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
24 грудня 2014 року; 19 січня 2015 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Рені
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 24 грудня 2014 року до Національної ради (13 січня 2015 року до управління) надійшла заява ПП
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕФІР-Р», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1048-м від
09.07.2003.
19 січня 2015 року, на зауваження управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
телерадіокомпанією було надано (вх. № 16/164) уточнення до заяви про переоформлення ліцензії на мовлення
у зв’язку зі змінами:
-
місцезнаходження ТРО
Було
стало
26
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
вул. Леніна, 76, кв. 19, м. Рені Одеської області
-
вул. Довженка, 14, офіс 157, м. Київ
власників
Було
Колношеєв Олександр Володимирович-частка
статутного фонду – 50 %
Карпій Андрій Станіславович – частка статутного
фонду – 50 %
Стало
Карпій Андрій Станіславович – частка статутного
фонду – 100 %
директора
-
Було
Колношеєв Олександр Володимирович
Стало
Карпій Андрій Станіславович
складу редакційної ради
Було
Колношеєв Олександр Володимирович
Карпій Андрій Станіславович
Стало
Карпій Андрій Станіславович
Білокопитов Дмитро Володимирович
-
оператора телекомунікацій
Було
Одеський ОРТПЦ
-
Стало
ТОВ «Українське сервісне підприємство», м. Київ
(Договір № 10-12/2014 від 10.12.2014
Рішення:
Переоформити ліцензію на мовлення НР № 1048-м від 09.07.2003 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕФІР-Р», м. Київ, у зв’язку зі зміною місцезнаходження ТРО, власників, директора,
складу редакційної ради, оператора телекомунікацій, зазначивши в ліцензії:
- оператор телекомунікацій: ТОВ «Українське сервісне підприємство», м. Київ.
27. Про заяву ТОВ «ТРК ОНІКС», м. Харків, щодо
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00161-м від
23.04.2013).
ПИТАННЯ
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
позивні: «ПЕРЕЦЬ FM» - змінюються на «ВЕСТИ РАДИО»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю “ТРК ОНІКС”
КЕРІВНИК
Кугут Дмитро Григорович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
25 грудня 2014 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
22 частоти в 15 областях України
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 25 грудня 2014 року до Національної ради (13.01.2015 року – до управління) надійшла заява ТОВ
«ТРК ОНІКС», м. Харків, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00161-м від 23.04.2013 у зв’язку зі
змінами:
- позивних:
Було
Стало
«ПЕРЕЦЬ FM»
«ВЕСТИ РАДИО»
Договір № б/н про передачу невиключних
майнових прав на знак для товарів і послуг від
03.09.2014.
-
програмної концепції мовлення:
27
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
(обсяг мовлення 24 години на добу)
Частка програм власного
виробництва
Мінімальна частка національного
аудіовізуального продукту
Максимальна
частка
аудіовізуальної
продукції
іноземного виробництва
Максимальні обсяги ретрансляції
Формат
Інформаційно-аналітичні і
публіцистичні передачі
Культурно-мистецькі передачі
Науково-просвітницькі передачі
Розважальні та музичні передачі
Було
стало
8 годин на добу, 33,33%
4 години на добу, 16,67%
21 година на добу, 87,5%
24 години на добу, 100%
3 години на добу, 12,5%
---
--розважально-інформаційний
--інформаційно-розважальний
Жанровий розподіл програмного наповнення
1 година
13 годин 48 хвилин на добу
19 годин
12 хвилин
Підбірка музичних творів (для
радіомовлення) та музичних кліпів
(для телебачення)
Дитячі передачі
та аудіовізуальні твори,
розраховані
на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 – 22:00, крім
спеціалізованих каналів дитячого
мовлення)
Фільмопоказ (для ТБ)
Передачі іншого
спрямування
Інше:
-------
---
---
---
тематичного
Реклама
елементи оформлення ефіру
анонси, спонсорство, соціальна
реклама
телеторгівля
-
48 хвилин на добу
--3 години 40 хвилин на добу
3 години 36 хвилин
2 години 24 хвилини на добу
06 хвилин
56 хвилин на добу
2 години 24 хвилини на добу
06 хвилин
-
-
була:
стала:
4 години на добу, 33,33%
2 години на добу, 16,67%
10 годин 30 хвилин на добу,
87,5%
1 година 30 хвилин на добу, 12,5%
12 годин на добу, 100%
--розважально-інформаційний
--інформаційно-розважальний
програмної концепції мовлення:
(обсяг мовлення 12 годин на добу)
Частка програм власного
виробництва
Мінімальна частка національного
аудіовізуального продукту
Максимальна
частка
аудіовізуальної
продукції
іноземного виробництва
Максимальні обсяги ретрансляції
Формат
---
Жанровий розподіл програмного наповнення
28
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Інформаційно-аналітичні і
публіцистичні передачі
Культурно-мистецькі передачі
Науково-просвітницькі передачі
Розважальні та музичні передачі
Підбірка музичних творів (для
радіомовлення) та музичних кліпів
(для телебачення)
Дитячі передачі
та аудіовізуальні твори,
розраховані
на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 – 22:00, крім
спеціалізованих каналів дитячого
мовлення)
Фільмопоказ (для ТБ)
Передачі іншого тематичного
спрямування
Інше:
30 хвилин
6 годин 54 хвилин на добу
9 годин
36 хвилин
24 хвилини на добу
--1 година 50 хвилин на добу
---
-----
---
Реклама
елементи оформлення ефіру
анонси, спонсорство, соціальна
реклама
Телеторгівля
---
---
1 година 48 хвилин
1 година 12 хвилин на добу
3 хвилини
28 хвилин на добу
1 година 12 хвилин на добу
3 хвилини
Рішення:
Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00161-м від 23.04.2013 (дата видачі бланка ліцензії
22.12.2014) та додаток 4 (дата видачі додатка 22.08.2014) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРК ОНІКС», м. Харків, у зв’язку зі зміною позивних, програмної концепції мовлення, зазначивши у ліцензії:
- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «ВЕСТИ РАДИО»;
- програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення.
ПИТАННЯ
28. Про заяву ТОВ «ТРК ОНІКС», м. Харків, щодо
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00164-м від
02.12.2012).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
позивні: «ПЕРЕЦЬ FM» - змінюються на «ВЕСТИ РАДИО»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю “ТРК ОНІКС”
КЕРІВНИК
Кугут Дмитро Григорович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
25 грудня 2014 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Старобільськ та прилеглі райони: Біловодській, Білокуракинський,
Кремінський, марківський, Новоайдарський, Сватівський, Старобільський
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 25 грудня 2014 року до Національної ради (13.01.2015 року – до управління) надійшла заява ТОВ
«ТРК ОНІКС», м. Харків, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00164-м від 02.12.2012, у зв’язку зі
змінами:
29
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
-
позивних:
Було
«ПЕРЕЦЬ FM»
-
Стало
«ВЕСТИ РАДИО»
Договір № 03042014/2 про передачу невиключних
майнових прав на знак для товарів і послуг від
03.09.2014.
програмної концепції мовлення:
Частка програм власного
виробництва
Мінімальна частка національного
аудіовізуального продукту
Максимальна
частка
аудіовізуальної
продукції
іноземного виробництва
Максимальні обсяги ретрансляції
Формат
Було
стало
8 годин на добу, 33,33%
4 години на добу, 16,67%
21 година на добу, 87,5%
24 години на добу, 100%
3 години на добу, 12,5%
---
--розважально-інформаційний
--інформаційно-розважальний
Жанровий розподіл програмного наповнення (загальний обсяг):
Інформаційно-аналітичні і
1 година
13 годин 48 хвилин на добу
публіцистичні передачі
Культурно-мистецькі передачі
48 хвилин на добу
Науково-просвітницькі передачі
--Розважальні та музичні передачі
19 годин
3 години 40 хвилин на добу
12 хвилин
Підбірка музичних творів (для
--радіомовлення) та музичних кліпів
--(для телебачення)
Дитячі передачі
--та аудіовізуальні твори,
розраховані
на дитячу аудиторію
--(час трансляції 06:00 – 22:00, крім
спеціалізованих каналів дитячого
мовлення)
Фільмопоказ (для ТБ)
----Передачі іншого тематичного
спрямування
Інше:
3 години 36 хвилин
2 години 24 хвилини на добу
Реклама
елементи оформлення ефіру
06 хвилин
56 хвилин на добу
анонси, спонсорство, соціальна
2 години 24 хвилини на добу
06 хвилин
реклама
Телеторгівля
Рішення:
Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00164-м від 02.12.2012 (дата видачі бланка ліцензії 22.12.2014) та
додаток 4 до ліцензії (дата видачі додатка 22.08.2014) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРК
ОНІКС», м. Харків, у зв’язку зі зміною позивних, програмної концепції мовлення, зазначивши у ліцензії:
- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «ВЕСТИ РАДИО»;
- програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення.
ПИТАННЯ
29. Про заяву ТОВ «ТРК «СТИЛЬНЕ РАДІО», м. Мелітополь
Запорізької обл., щодо переоформлення ліцензії на
30
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
мовлення (НР № 00059-м від 06.06.2009).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
позивні: «DJ FM» - змінюються на «ВЕСТИ РАДИО»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія „Стильне
радіо”
КЕРІВНИК
Кугут Дмитро Григорович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
25 грудня 2014 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Мелітополь та Мелітопольський район
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 25 грудня 2014 року до Національної ради (13.01.2015 року – до управління) надійшла заява ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТИЛЬНЕ РАДІО», м. Мелітополь, Запорізька обл., щодо переоформлення ліцензії на
мовлення НР № 00059-м від 06.06.2009 у зв’язку зі змінами:
-
позивних:
Було
стало
«DJ FM»
«ВЕСТИ РАДИО»
Договір № б/н про передачу невиключних
майнових прав на знак для товарів і послуг від
03.09.2014.
-програмної концепції мовлення:
Частка програм власного
виробництва
Мінімальна частка національного
аудіовізуального продукту
Максимальна
частка
аудіовізуальної
продукції
іноземного виробництва
Максимальні обсяги ретрансляції
Формат
Було
стало
20 годин на добу, 83%
4 години на добу, 16,67%
20 годин на добу, 83%
24 години на добу, 100%
4 години на добу, 17%
---
--розважально-музичний
--інформаційно-розважальний
Жанровий розподіл програмного наповнення (загальний обсяг):
Інформаційно-аналітичні і
30 хвилин
13 годин 48 хвилин на добу
публіцистичні передачі
Культурно-мистецькі передачі
48 хвилин на добу
Науково-просвітницькі передачі
--Розважальні та музичні передачі
12 годин
3 години 40 хвилин на добу
Підбірка музичних творів (для
--радіомовлення) та музичних кліпів
6 годин
(для телебачення)
31
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Дитячі передачі
та аудіовізуальні твори,
розраховані
на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 – 22:00, крім
спеціалізованих каналів дитячого
мовлення)
Фільмопоказ (для ТБ)
Передачі іншого
спрямування
Інше:
---
---
---
---
тематичного
Реклама
елементи оформлення ефіру
анонси, спонсорство, соціальна
реклама
Телеторгівля
3 години 30 хвилин
2 години 24 хвилини на добу
1 година
56 хвилин на добу
2 години 24 хвилини на добу
1 година
За інформацією управління бухгалтерської служби, ТРО отримувало знижку у розмірі 30% за
програмне наповнення відповідно до рішення Національної ради № 403 від 24.07.2014.
Рішення:
Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00059-м від 06.06.2009 (дата видачі бланка ліцензії 06.08.2014) та
додаток 4 (дата видачі додатка 06.08.2014) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТИЛЬНЕ РАДІО», м. Мелітополь, Запорізька обл., у зв’язку зі зміною позивних,
програмної концепції мовлення, зазначивши у ліцензії:
- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «ВЕСТИ РАДИО»;
- програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення.
30. Про заяву ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОВИДАВНИЧА
КОМПАНІЯ
ПИТАННЯ
«КОМРА», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на
мовлення (НР № 00396-м від 24.04.2009).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
позивні: «Best FM»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіовидавнича
компанія «КОМРА»
КЕРІВНИК
Кугут Дмитро Григорович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
25 грудня 2014 року; 22 січня 2015 року; 27 січня 2015 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Маріуполь та прилеглі райони
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 18 грудня 2014 року до Національної ради (26 грудня 2014 року– до управління) надійшла заява
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОВИДАВНИЧА КОМПАНІЯ «КОМРА», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР №
0906-м від 24.04.2009 у зв’язку зі зміною директора, складу редакційної ради, пов’язаних осіб.
11 грудня 2014 року Національна рада прийняла рішення № 1417, яким переоформила ліцензію на
мовлення НР № 0906-м від 24.04.2009 в частині місцезнаходження ТРО. В частині зміни позивного та
програмної концепції мовлення – ТРО відмовлено.
25 грудня 2014 року ТОВ «ТЕЛЕРАДІОВИДАВНИЧА КОМПАНІЯ «КОМРА», м. Київ, надіслала до
Національної ради долучення та уточнення до заяви, додавши до переліку змін також зміну позивного та
програмної концепції.
32
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Після сплати ліцензійного збору за переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0906-м від 24.04.2009
відповідно до рішення № 1417 від 11.12.2014 16 січня 2015 року ТРО оформлено ліцензію на мовлення на
новому бланку НР № 00396-м від 24.04.2009.
22 січня 2015 року ТРО надала уточнення до заяви про переоформлення ліцензії, замінивши номер
ліцензії, що переоформлюється, на НР № 00396-м від 24.04.2009.
27 січня 2015 року ТОВ «ТЕЛЕРАДІОВИДАВНИЧА КОМПАНІЯ «КОМРА», м. Київ, надіслала до
Національної ради уточнення до заяви, вилучивши з переліку зміну позивних та програмної концепції
мовлення.
Заява про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00396-м від 24.04.2009 подана у зв’язку зі
зміною:
1. Директора:
був:
став:
Карпій Андрій Станіславович
Кугут Дмитро Григорович
2. Складу редакційної ради:
були:
стали:
Кривець Альона Василівна;
Латошин Сергій Михайлович
Кугут Дмитро Григорович;
Водолажко Олена Леонідівна
3. Пов’язаних осіб:
були:
стали:
Карпій Єлизавета Петрівна (громадянка України)
1. ТОВ «ТРК «Стильне радіо»
(м. Мелітополь Запорізької обл.);
2. ТОВ «МЕДІА ІНВЕСТ ПЛЮС» (м. Київ);
3. Компанія «НЕДЕРМЕН Лімітед» (Кіпр);
4. Александрова Тетяна Віталіївна (громадянка
України).
Власники ТОВ «ТРВК «КОМРА», м. Київ:
1. ТОВ «ТРК «НОТА», місцезнаходження: вул. Чернишевська, 15, м. Харків, код ЄДРПОУ 25612307, частка
статутного фонду – 100%.
Рішення:
Переоформити додатки 1, 2 (дата видачі додатків 16.01.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00396-м від
24.04.2009 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОВИДАВНИЧА КОМПАНІЯ «КОМРА», м.
Київ, у зв’язку зі зміною директора, складу редакційної ради, пов’язаних осіб.
ПИТАННЯ
31. Про заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОМОВНА КОМПАНІЯ РАДІО
ХВИЛЯ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на
мовлення (НР № 1822-м від 10.09.2003).
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
позивні: «Радіо Шансон»
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіомовна компанія
“Радіо Хвиля”
КЕРІВНИК
Смілка Ірина Михайлівна
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
18 грудня 2014 року; 15 січня 2015 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Кривий Ріг, м. Жовті Води, Криворізький, Апостоловський та
Широківський райони
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
33
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 18 грудня 2014 року до Національної ради (26 грудня 2014 року– до управління) надійшла заява
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОМОВНА КОМПАНІЯ РАДІО ХВИЛЯ», м. Київ. Враховуючи зауваження юридичного управління,
15 січня 2015 року ТРК надала додаткові документи до заяви щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР
№ 1822-м від 10.09.2003 у зв’язку зі зміною:
1. Місцезнаходження ТРО:
було:
стало:
вул. Рогальова, 9, кв. 32, м. Дніпропетровськ, 49027
бульв. Т. Шевченка, 54/1, 7 поверх,
м. Київ, 01032
Рішення:
Переоформити ліцензію на мовлення НР № 1822-м від 10.09.2003 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОМОВНА КОМПАНІЯ РАДІО ХВИЛЯ», м. Дніпропетровськ, у зв’язку зі зміною
місцезнаходження ТРО.
ПИТАННЯ
32. Про заяву ФОП Донченка С.О., м. Первомайськ
Миколаївської обл., щодо переоформлення ліцензії
провайдера програмної послуги (НР № 0594-п від
14.11.2008).
ТЕМА
Переоформлення ліцензії
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
Донченко Сергій Олександрович
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ
14 січня 2015 року; 22 січня 2015 року
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Первомайськ згідно з додатком № 5
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання дата подачі заяви до Національної ради: 14.01.2015 вх. № 7/15 (19.01.2015 до управління
ліцензування).
Додаткові заявні документи від 22.01.2015 вх. № 16/230 (недоліки виправлені).
-
Переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0594-п від 14.11.2008 у зв’язку зі:
збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі з 60 до 80 каналів;
збільшенням кількості програм з 63 до 82;
зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам).
Максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової
технології – 80 каналів, кількість програм – 82, із них вітчизняних програм – 51. Частка вітчизняних програм –
62%, іноземних – 38%.
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) Фізичної особи-підприємця
Донченка С.О., м. Первомайськ Миколаївської обл., у складі програмної послуги у м. Первомайську
Миколаївської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережі
Перелік програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження програм – у відкритому
вигляді):
№ з/п
Канал (ТВК) прийому
Програма
1.
7
Національна телекомпанія України / ТОВ «ТРК «ЕРА»
2.
12
ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ
3.
29
ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»
34
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
№
з/п
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
35
51
37
43
48
64
41
53
ТОВ «Міжнародна комерційна ТРК» (ICTV)
ТОВ «ТРК «Експрес-інформ»
ТОВ «Новий канал»
ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»
ТОВ «ТРК «Україна» (логотип «Україна»)
ТОВ «Телестудія «Служба інформації»
ПрАТ «Телекомпанія «ТЕТ»
ТОВ «Телеканал «Тоніс»
Командитне товариство «Первомайський центр Телевізійного
мовлення «Телеком-1» / Миколаївська ОДТРК
9
Перелік програм для надання програмної послуги:
Канал прийому
Програми
Умови
розповсюдження
(доступ) – відкритий
або закритий
3 Супутниковий
РАДА
відкритий
Супутниковий
УНІАН
відкритий
Супутниковий
112 УКРАЇНА
відкритий
Супутниковий
24
відкритий
Супутниковий
ЕСПРЕСО ТV
відкритий
МХ-5
ТОВ «Телевізійні кабельні
відкритий
мережі «Всесвіт»
супутниковий
ЧП.INFO
відкритий
супутниковий
UBR
відкритий
супутниковий
ТВі
відкритий
супутниковий
К1
відкритий
супутниковий
К2
відкритий
супутниковий
2+2
відкритий
супутниковий
Індиго tv
відкритий
26.
27.
28.
29.
30.
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
супутниковий
супутниковий
бігуді
Максі-ТВ
Ентер-фільм
ТОВ «Світ ТВ»
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ТРОФЕЙ ТВ»
ТОВ «Телеканал «МЕГА»
НЛО.TV
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
ZOOM
ДТРК «Культура»
Телеканал «Надія»
ПІКСЕЛЬ TV
Малятко-TV
ПЛЮСПЛЮС
QTV
ОЕ
М1
A ONE
Спорт 1
Спорт 2
ФУТБОЛ 1
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
46.
супутниковий
ФУТБОЛ 2
відкритий
відкритий
відкритий
35
Номер та дата дозволу
Договір від 08.05.2008 №781
Договір від 01.01.2015 №111521
Договір від 01.01.2015 №336/93
Договір від 10.04.2008 №10-04.2008/4
Договір від 01.01.2015 №336/96
Договір від 06.08.2008 №15
Договір від 22.04.2009 №35/2009К
Договір від 01.01.2015 №336/64
Договір від 05.05.2008 №336/59
Договір від 01.01.2014 №04/09/08
Договір від 01.01.2014 №04/09/08
Договір від 01.01.2015 №111521
Договір від 29.12.2014
№УН1021968/2014
Договір від 01.01.2015 №111521
Договір від 05.11.2012 №0511Д
Договір від 01.03.2013 №780/РФМ
Договір від 01.01.2015 №А111514
Договір від 01.09.2014 №Т-783
Договір від 01.01.2014 №04/09/08
Договір від 29.12.2014
№УН1021968/2014
Договір від 01.01.2014 №04/09/08
Договір від 01.01.2011 №86
Договір від 23.12.2013 №24-12/13
Договір від 01.03.2013 №780/РФМ
Договір від 26.08.2009 №61
Договір від 01.01.2015 №111521
Договір від 01.01.2014 №04/09/08
Договір від 01.01.2015 №111521
Договір від 27.03.2008 №703-К
Договір від 01.08.2011 №04/09/08
Договір від 16.12.2014 №336/91
Договір від 16.12.2014 №336/91
Договір від 31.12.2014 №Ф1/Ф2021963/2014
Договір від 31.12.2014 №Ф1/Ф2-
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
супутниковий
SHOPPING-TV
English club TV
EURONEWS
Беларусь 24
Ретро
Время: далекое и близкое
Телеканал «Ностальгия»
Телекафе
Усадьба-ТВ
Drive
Oxoта и рыбалка
Домашние животные
Моя планета
Наука 2.0
DOCUBOX HD
Da Vinci learning
Карусель
Viasat Nature
Viasat History
Viasat Explore
TV 1000 East
(06.00 – 23.00)
TV 1000 Action
TV 1000 Соmedy HD
ТВ1000 Русское кино
Русский иллюзион
Иллюзион+
Дом кино
Filmbox
FilmBox Arthouse
FIGHTBOX HD
360tunebox
Fastnfunbox HD
Шансон-ТВ
FASHIONBOX HD
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
021963/2014
Договір від 15.02.2010 №17-02/10
Договір від 01.01.2015 №e4.150104.eng
Договір від 05.12.2011 №70
Договір від 01.01.2015 №04/09/08
Договір від 11.12.2014 №336/60
Договір від 01.09.2014 №780-ДТВК
Договір від 15.11.2012 №232/Н
Договір від 01.09.2014 №780-ДТВК
Договір від 11.12.2014 №336/60
Договір від 11.12.2014 №336/60
Договір від 11.12.2014 №336/60
Договір від 11.12.2014 №336/60
Договір від 01.09.2014 №МП-22
Договір від 01.09.2014 №Н-22
Договір від 16.12.2014 №336/53
Договір від 01.01.2015 №у4.150103.dvl
Договір від 01.09.2014 №780-ДТВК
Договір від 21.08.2014 №68-14 VU/D
Договір від 21.08.2014 №68-14 VU/D
Договір від 21.08.2014 №68-14 VU/D
Договір від 21.08.2014 №66-14 VU/D
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
відкритий
Договір від 21.08.2014 №66-14 VU/D
Договір від 21.08.2014 №68-14 VU/D
Договір від 21.08.2014 №68-14 VU/D
Договір від 01.12.2014 №336/86
Договір від 01.12.2014 №336/86
Договір від 01.09.2014 №780-ДТВК
Договір від 16.12.2014 №336/53
Договір від 16.12.2014 №336/53
Договір від 16.12.2014 №336/53
Договір від 16.12.2014 №336/53
Договір від 16.12.2014 №336/53
Договір від 01.01.2015 №336/98
Договір від 16.12.2014 №336/53
Рішення:
1. Переоформити ліцензію провайдера програмної послуги НР № 0594-п від 14.11.2008 Фізичної особипідприємця Донченка Сергія Олександровича, м. Первомайськ Миколаївської обл., у зв’язку зі збільшенням
ресурсу багатоканальної телемережі до 80 каналів, кількості програм до 82, зміною загальної концепції
(принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), шляхом видачі ліцензії
провайдера програмної послуги на новому бланку, на підставі наданої інформації:
- кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, яка
використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 82 програм – 80 каналів;
- оператор телекомунікацій – ПАТ «Телевізійні кабельні мережі «Всесвіт», м. Первомайськ
Миколаївської обл.;
- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу – вул.
Корабельна, буд. 19-а, м. Первомайськ Миколаївської обл.
2. Затвердити Фізичній особі-підприємцю Донченку С.О., м. Первомайськ Миколаївської обл., перелік
програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Затвердити Фізичній особі-підприємцю Донченку С.О., м. Первомайськ Миколаївської обл., загальну
концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до
рішення.
4. Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, в ліцензії
провайдера програмної послуги Фізичної особи-підприємця Донченка С.О., м. Первомайськ Миколаївської обл.,
36
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
зазначити:
територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі – м. Первомайськ
Миколаївської обл., в межах вулиць та провулків: 20 років Жовтня, 40 років Перемоги, 8 ПДД,
Бабушкіної, Базарної, Більшовицької, Брянської, Вавілова, Волгоградської, Гагаріна, Гвардійської,
Дєжнєва, Декабристів, Дніпровської, Достоєвського, Дунайської, Жуковського, Зелинського,
Індустріальної, Кам’яномостівської, Карпинського, Коккінакі, Комарова, Коротченка, Космонавтів,
Червоноармійської, Кренкеля, Кривої, Крупської, Куйбишева, Лейтенанта Шмідта, Лізи Чайкіної,
Лобачевського, Луначарського, Машинобудівельної, Медвєдєва, Мендєлєєва, Мічуріна, Молокова,
Нахімова, Недєліна, Некрасова, Нижньодніпровської, Нової, Одеської, Первомайської, Польової,
Поперечної, Правди, Пролетарської, Розової, Свердлова, Будівельної, Тельмана, Тихої, Тулаєва,
Урицького, Устюжаніна, Фурманова, Херсонської, Чегодаєва, Челюскінців, Черняховського, Чехова,
Юмашева, Ціолковського, 1-го Травня, Лесі Українки, Крилова, пров. Дальнього, Довженка, Лютневого,
Шкільного, Весняного, Патона, Прибузького, Вузького;
загальна кількість програм програмної послуги – 82, із них вітчизняних програм – 51;
- технологія розповсюдження програм – аналогова.
33. Про заяви Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород, щодо
переоформлення та продовження строку дії ліцензії на
мовлення (НР № 0482-м від 11.03.2008).
ПИТАННЯ
ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП
позивні: інструментальне виконання приспіву пісні “Верховино, мати
моя”, автор М. Машкін
ТЕМА
Переоформлення та продовження ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія
КЕРІВНИК
Мещеряков Віталій Володимирович
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
с. Добрянське
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання 17 листопада 2014 року до Національної ради (01 грудня 2014 року – до управління) поштою
надійшла заява ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., про продовження строку дії ліцензії на
мовлення НР № 0482-м від 11.03.2008.
19 січня 2015 року до Національної ради надійшла заява ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДТРК, м. Ужгород
Закарпатської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0482-м від 11.03.2008 у зв’язку зі
зміною:
1. Обсягу мовлення:
було:
стало:
15 годин 01 хвилина на тиждень у відрізках часу
мовлення
15 годин 20 хвилин на тиждень у відрізках часу
мовлення (рішення Національної ради від 20.01.2010 №
41 «Про ліцензування мовлення Закарпатської ОДТРК з
використанням першого каналу проводового мовлення
(УР-1), а також розповсюдження програм першого
каналу проводового мовлення (УР-1) з використанням
ефірних частот»)
2. Програмної концепції мовлення (у зв’зку зі зміною обсягу мовлення):
було:
Мова
(и),
якою
(ими)
вестимуться передачі
Частка
програм
власного
виробництва
стало:
українська не менше 80%
-----
15 годин 01 хвилина на тиждень,
100%
15 годин 20 хвилина на тиждень,
100%
37
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Мінімальна
частка 15 годин 01 хвилина на тиждень,
15 годин 20 хвилина на тиждень,
національного аудіовізуального
100%
100%
продукту
Максимальна
частка
----------аудіовізуальної
продукції
іноземного виробництва
Максимальні обсяги ретрансляції
---------Формат
інформаційно-просвітницький
інформаційно-просвітницький
Жанровий розподіл програмного наповнення (загальний обсяг):
Інформаційно-аналітичні та
9 годин 10 хвилин на тиждень
8 годин 52 хвилини на тиждень
публіцистичні передачі
Культурно-мистецькі передачі
1 година 48 хвилин на тиждень
1 година 52 хвилини на тиждень
Науково-просвітницькі передачі
2 години 42 хвилини на тиждень
2 години 55 хвилин на тиждень
Розважальні
-------------та музичні передачі
Підбірка музичних творів (для
радіомовлення) та музичних
--------------кліпів (для телебачення)
Дитячі передачі та аудіовізуальні
твори, розраховані на дитячу
аудиторію (час трансляції 06:00 –
29 хвилин на тиждень
28 хвилин на тиждень
22:00, крім спеціалізованих
каналів дитячого мовлення)
Фільмопоказ (для ТБ)
----Передачі іншого тематичного
----спрямування
Інше:
52 хвилини на тиждень (решта
Реклама
42 хвилини на добу
передач, реклама, заставки,
елементи оформлення ефіру
20 хвилин на добу
анонси, жанрово
неструктурований ефір, для т/б:
анонси, спонсорство, соціальна
11 хвилин на добу
фільмопоказ)
реклама
Телеторгівля
--Під час розгляду ліцензійної документації ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл., щодо
продовження строку дії ліцензії НР № 0482-м від 11.03.2008 управління радіочастотного ресурсу та технічного
контролю зауважило, що потребує уточнення відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення територія
розповсюдження програм. Враховуючи зауваження управління 30 грудня 2014 року ТРК надала виправлення
до заяви про продовження строку дії ліцензії на мовлення. З огляду на це, в проекті рішення передбачено
уточнення території відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, що не суперечить нормі п. 5 ст. 33
Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Власник:
1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України, м. Київ, частка статутного фонду – 100%.
Ліцензія НР № 0482-м від 11 березня 2008 р., дійсна по 11 березня 2015 р.
Граничний термін подачі заяви – 11.09.2014 (заява подана із запізненням на 66 днів) – ТРК надала роз’яснення
щодо порушення термінів подачі заяви (пов’язано із організацією та забезпеченням діяльності ТРК під час
виборчого процесу з позачергових виборів народних депутатів України).
Рішення:
1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0482-м від 11.03.2008 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, м. Ужгород Закарпатської обл., у зв’язку зі зміною обсягу мовлення та
програмної концепції мовлення згідно з рішенням Національної ради від 20.01.2010 № 41.
2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0482-м від 11.03.2008 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, м. Ужгород Закарпатської обл., та видати ліцензію на мовлення на новому
бланку з використанням частоти 100,5 МГц у с. Добрянському Тячівського району Закарпатської обл.,
38
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
потужність передавача – 0,1 кВт, з урахуванням уточнення території розповсюдження програм, зазначивши у
ліцензії:
- вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): інструментальне виконання приспіву пісні “Верховино, мати моя”,
автор М. Машкін;
- строк дії ліцензії: 7 років;
- програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатком 3 до рішення;
- оператор телекомунікацій – ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ», м. Луцьк.
34. Про заяву ТЕЛЕСТУДІЇ «ЕКРАН» У ФОРМІ ПП, м. Обухів
Київської обл., щодо анулювання ліцензії провайдера
програмної послуги (НР № 1190-п від 21.03.2013).
ПИТАННЯ
ТЕМА
Анулювання ліцензії
ЮРИДИЧНА ОСОБА
Телестудія «ЕКРАН» у формі приватного підприємства
КЕРІВНИК
Король Віктор Олександрович
ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
м. Обухів та м. Українка Київської обл.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ
ЧЕРНИШ О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Суть питання Національна рада отримала заяву ТЕЛЕСТУДІЇ „ЕКРАН” У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, м.
Обухів Київської обл. (вх. № 7а/12 від 14.01.2015) щодо анулювання ліцензії провайдера програмної послуги
НР № 1190-п від 21.03.2013 (ресурс багатоканальної телемережі – 81 канал, територія розповсюдження – м.
Обухів та м. Українка Київської обл., термін дії ліцензії до 21.03.2023) у зв’язку з реорганізацією та
запровадженням нових видів діяльності.
Місцезнаходження юридичної особи: вул. Київська, буд. 162-а, м. Обухів, Київська обл., 08703.
Директор – Віктор Олександрович Король.
Власник:
-
Ігор Геннадійович Рома.
Інших ліцензій компанія не має.
Ліцензію провайдера програмної послуги ТЕЛЕСТУДІЯ „ЕКРАН” У ФОРМІ ПП, м. Обухів Київської обл. до
Національної ради не повернула.
Рішення:
1.
Анулювати ліцензію провайдера програмної послуги НР № 1190-п від 21.03.2013 ТЕЛЕСТУДІЇ
„ЕКРАН” У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, м. Обухів Київської обл.
2.
Управлінню ліцензування вилучити ТЕЛЕСТУДІЮ „ЕКРАН” У ФОРМІ ПП, м. Обухів Київської обл.
із Державного реєстру телерадіоорганізацій України.
3.
Зобов’язати ТЕЛЕСТУДІЮ „ЕКРАН” У ФОРМІ ПП, м. Обухів Київської обл. повернути до
Національної ради ліцензію провайдера програмної послуги НР № 1190-п від 21.03.2013 протягом десяти днів з
дати прийняття цього рішення.
4. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, управління радіочастотного ресурсу
та технічного контролю, управління контролю та аналізу телерадіомовлення та управління представників
Національної ради.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
39
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа