close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

29053_Тести 8 клас

код для вставкиСкачать
Тестові завдання із світової літератури 8 клас
для використання у середовищі Net місто
Тестові завдання із світової літератури для поточного та тематичного
оцінювання знань учнів 8 класу складені відповідно до чинних
програм із світової літератури для загальноосвітніх навчальних
закладів. Пропоновані тести допоможуть вчителеві здійснити
ефективний контроль над рівнем засвоєння учнями навчального
матеріалу, а учневі-зорієнтуватися у тестових завданнях та набути
навичок швидкого та безпомилкового виконання тестів у середовищі
Net
місто.
1
Тема «Національна література у всесвітньому літературному
процесі»
1. Що оспівує В. Вордсворт у сонеті «До прекрасного»?
А) природу;
Б) мистецтво;
В) кохання;
Г) Всесвіт.
2. Яке походження має Коран?
А) давньогрецьке;
Б) давньоіндійське;
В) давньоарабське;
Г) давньоєврейське.
3. Укажіть ім’я одного з творців Нового Заповіту:
А) Мойсей;
Б) Іоанн;
В) Соломон;
Г) Ісайя.
4. Укажіть, коли були створені Веди:
А) ХІІ ст.. до н.е.;
Б) ІІ ст.. до н.е.;
В) І тис. до н.е.;
Г) ХІХ ст. н.е.
5. Що, на думку В.Вордсворта, здатне «вирвать мить із плину часу»?
А) література;
Б) література та живопис;
В) усі види мистецтв;
Г) музика.
6. Укажіть назву священної книги, в якій усі розділи, крім одного,
починаються словами: «В ім’я Аллаха милостивого, милосердного»:
А) Старий Заповіт;
Б) Новий Заповіт;
В) Рігведа;
Г) Коран.
7. Як називається поступальний розвиток світової літератури від
найдавніших часів до сьогодення?
А) загальнолюдська література;
Б) всесвітній літературний процес;
В) світова література;
Г) світове мистецтво.
8. Як називається сукупність літератур народів усього світу?
А) світова література;
2
Б) всесвітній літературний процес;
В) національна література;
Г) новий літературний процес.
9. Укажіть, яке походження мають Веди:
А) давньокитайське;
Б) давньоіндійське;
В) давньоєгипетське;
Г) давньоскандинавське.
10. За яким принципом розміщені сури в Корані?
А) від найдовших до найкоротших;
Б) від найкоротших до найдовших;
В) у хронологічному порядку;
Г) за темами.
11. Що провіщується у Старому Заповіті?
А) прихід Ісуса Христа на землю;
Б) про діяння апостолів;
В) про пророчі видіння майбутнього;
Г) про боротьбу добра і зла і кінець світу.
12 П’ятикнижжя Мойсеєве або Тора є складовою частиною:
А) Нового Заповіту;
Б) Старого Заповіту;
В) Вед;
Г) Корану.
Тема «Давньогрецька міфологія. Гомер.»
1. Який період охоплює доба Античності?
А) VI – III ст. н.е.;
Б) кінець ХІХ - поч. ХХ ст. н.е.;
В) X ст. до н.е. – V ст. до н.е.;
D) XVII – XVIII ст. н.е.
2. Укажіть географічні межі античного світу:
А) Єгипет, Мала Азія;
Б) Балканський та Апеннінський півостріви;
В) Вавілонія, Месопотамія;
Г) Іранське нагір’є.
3. Укажіть ім’я одного з грецьких героїв, який здійснив 12 подвигів:
А) Орфей;
Б) Геракл;
В) Тесей;
Г) Персей.
4. Укажіть ім’я головного героя фіванського циклу міфів:
А) Ясон;
Б) Одіссей;
3
В) Ахілес;
Г) Едіп.
5. Який принцип є основою античної культури?
А) аскетизм;
Б) антропоцентризм;
В) індивідуалізм;
Г) зооморфізм.
6. Головний герой фіванського циклу міфів:
А) Едіп;
Б) Еней;
В) Пенелопа;
Г) Гектор.
7. У якому рядку всі герої належать до Троянського циклу міфів?
А) Аспірт, Медея, Тесей;
Б) Лай, Антігона, Іокаста;
В) Менелай, Паріс, Потрокл;
Г) Ясон, Ахіллес, Гектор.
8. Щит Ахілла викував:
А) Геліоз;
Б) Гермес;
В) Гефест.
9. Що таке гекзаметр?
А) найкоротший відрізок віршованого розміру;
Б) трискладова стопа з наголосом на першому складі;
В) пауза, яка ділить довгий віршований рядок;
Г) шестистопний дактиль з паузою після другого складу 3 стопи.
10. Одіссей вибрався з печери Кіклопа за допомогою:
А) коней;
Б) корів;
В) овець.
11. Ім’я героя поеми «Ілліада», якого стосується епітет «щоломосяйний»:
А) Гектор;
Б) Ахілл;
В) Одіссей;
Г) Агамемнон.
12. Хто такий Поліфем?
А) герой Троянської війни;
Б) кіклоп;
Б) сліпий співець;
Г) друг Одіссея.
Тема «Давньогрецька лірика»
1. На які різновиди поділяють давньогрецьку лірику?
4
А) елегійну і ямбічну;
Б) декламаційну і мелічну;
Б) пісенну і декламаційну;
Г) елегійну і хорову.
2. Укажіть одну з головних ознак давньогрецької лірики:
А) автор переповідає про богів та їхній вплив на світ;
Б) автор розповідає про якісь значні події з життя героя, народу;
В) автор ідеалізує світ минулого;
Г) автор намагається змалювати внутрішній світ людини.
3. Які поетичні твори в Давній Греції називалися ямбічними?
А) вірші, написані ямбом;
Б) жартівливі веселі вірші;
В) вірші, що оспівували богів та героїв;
Г) вірші, в яких виражені настрої смутку, журби.
4. Які поетичні твори називали елегіями?
А) похвальні вірші, присвячені важливим історичним подіям та особам;
Б) пісні, що співали під час роботи або дозвілля;
В) вірші, написані елегійним двовіршем, у якому перший рядок – гекзаметр;
Г) невеликі вірші на тему кохання.
5. Укажіть найвідоміших виконавців елегій та ямбів:
А) Сапфо і Анакреонт;
Б) Тіртей і Архілох;
В) Сапфо і Архілох;
Г) Анакреонт і Архілох.
6. У якому рядку позначені двоскладові розміри вірша?
А) гекзаметр і пантаметр;
Б) дактиль і анапест;
В) ямб і хорей;
Г) дактиль і ямб.
7. Яка провідна тематика творчості Тіртея?
А) кохання;
Б) життєві насолоди;
В) патріотизм і мужність;
Г) звеличення стійкості у змінах долі.
8. Хто наслідував поезії Анакреонта?
А) Леся Українка;
Б) Олександр Пушкін;
В) Анна Ахматова;
Г) Архілох.
9.Кому належіть провідний мотив твору стійкості в бою, відваги?
А) Сапфо;
Б) Тіртей;
В) Анакреонт;
Г) Архілох.
10. Чию долю детально змальовує Тіртей у поезії «Добро вмирати тому…»?
5
А) нещасного поета;
Б) воїна-зрадника;
В) воїна-захисника.
11 Поет, засновник ямбічного жанру:
А) Сапфо;
Б) Анакреонт;
В) Архілох;
Г) Тіртей.
12. До кого звертається Сапфо в поезії «Барвношатна владарка…»?
А) до Артеміди;
Б) до Афіни;
В) до Афродіти.
Тема «Античний театр. Давньогрецька трагедія»
1. Укажіть ім’я бога, з яким пов’язують виникнення театру в Давній Греції:
А) Апполон;
Б) Зевс;
В) Діоніс.
2. Що в перекладі з грецької означає слово «трагедія»?
А) героїчна пісня;
Б) сумна пісня;
В) козлина пісня;
Г) весільна пісня.
3. Укажіть ім’я драматурга, якого вважають «Батьком трагедії» класичної
Греції:
А) Евріпід;
Б) Аристофан;
В) Софокл;
Г) Есхіл.
4. Антігона з трагедії Софокла є героїнею давньогрецьких міфів з:
А) троянського циклу;
Б) фіванського циклу;
В) циклу про аргонавтів.
5. Намет для переодівання акторів:
А) театрон;
Б) орхестра;
В) скене.
6. Головний конфлікт у п’єсі Есхіла «Прометей закутий » відбувається між:
А) Прометеєм і людьми;
Б) Зевсем і людьми;
В) Прометеєм і Зевсем.
7. Укажіть ім’я героя давньогрецької трагедії, яке відкриває галерею вічних
образів у світової літературі:
А) Едіп;
6
Б) Прометей;
В) Геракл;
Г) Антігона.
8.У творчості драматурга Софокла головними є проблеми:
А) моралі;
Б) політики;
В) історії.
9.У трагедії Софокла «Антігона» одну з пісень хору називають гімном:
А) Зевсу;
Б) людині;
В)мистецтву.
10. Хто наказав замурувати дівчину живою у в’язницю?
А) Едіп;
Б) Креонт;
В) Тіресій.
11.Давньогрецький театр став популярним, оскільки:
А) уславляв богів;
Б) був проявом демократії;
В) був інструментом влади.
12.Кому належать слова з драми Есхіла «То ж я їм , дітям нетямущим, розум
дав, я наділив їх мудрою розважністю…»?
А) Прометею;
Б) Зевсу;
В) Гефесту.
Тема «Джованні Боккаччо»
1.Укажіть місце народження Джованні Боккаччо:
А) Париж;
Б) Флоренція;
В) достеменно невідомо;
Г) Неаполь.
2.Укажіть ім’я музи Боккаччо:
А) Лаура;
Б) Марія;
В) Беатриче;
Г) ім’я невідоме.
3. Визначте, що в перекладі з грецької означає «Декамерон»:
А) «п’ятиденний»;
Б) «новелістичний»;
В) «щоденний»;
Г) «десятиденник».
4. «Декамерон» був написаний у:
А) 1353 р.;
Б) 1453 р.;
7
В) 1553 р.
5. Визначте, скільки новел вміщено в «Декамероні»:
А) сто;
Б) тисяча;
В) сто десять.
6.Боккаччо вважається «батьком європейської…»:
А) поезії;
Б) новели;
В) драми.
7. Вкажіть, протягом якого часу юнаки та дівчата розповідають оповідки в
«Декамероні»:
А) п’яти днів;
Б) десяти днів;
В) ста днів.
8. Написання збірки «Декамерон» пов’язане з:
А) зустріччю Боккаччо з Марією Аквіно у 1336 р.;
Б) епідемією чуми у Флоренції у 1348 р.;
В) обранням Боккаччо до уряду Флорентійської комуни у 1340 р.
9. Оповідачі в «Декамероні» :
А) сповнені печалі й жаху від трагізму життя;
Б) люблять життя у всіх його проявах;
В) уникають реалій життя.
10 Уперше в «Декамероні» предметом художнього зображення постає:
А) індивідуальна свідомість. Поведінка людини в повсякденних ситуаціях;
Б) почуття й поведінка людини у непередбачуваних обставинах;
В) випробування людини богом.
11. Які художні прийоми використовує автор в «Декамероні»?
А) метафора, гіпербола;
Б) парадокс і сатира;
В) персоніфікація.
12. Жанр новели характеризує:
А) гостра, напружена дія, несподіваний фінал;
Б) наявність кількох сюжетних ліній;
В) велика кількість другорядних персонажів;
Г) складний, заплутаний сюжет.
Тема «Мігель де Сервантес Сааведра»
1.Сервантес є письменником:
А) італійським;
Б) іспанським;
В) англійським.
2.Творчість Сервантеса належіть до епохи:
А) Античності;
Б) Середньовіччя;
8
В) Відродження
3. Роман Сервантеса «Дон Кіхот» є:
А) лицарським романом;
Б) пародією на лицарський роман;
В) пародією на історичний роман.
4. Мету своїх мандрів Дон Кіхот визначив як:
А) допомогу усім знедоленим;
Б) написання лицарського роману;
В) складання історії Іспанії.
5.Люди, яких зустрічав мандрівний лицар , вважали його:
А) героєм;
Б) божевільним;
В) захисником знедолених.
6. Дон Кіхот потрапляв у кумедні та печальні ситуації, тому що:
А) занадто зухвалий;
Б) не знав правил поведінки;
В) реальні речі вважав зачарованими.
7. Образ лицаря Сумного Образу Дон Кіхота є:
А) типовим;
Б) вічним;
В) давнім.
8.Санчо Панса є втіленням здорового:
А) тіла;
Б) глузду;
В) духу.
9.Скільки персонажів у романі «Дон Кіхот»?
А) 600;
Б) 450;
В) 660.
10.Де була розпочата робота над «Дон Кіхотом»?
А) в армії;
Б) у полоні;
В) у в’язниці.
11. За кількістю перекладів роман «Дон Кіхот » поступається лише…
А) «Пісні про Роланда»;
Б) Біблії;
В) «Божественній комедії».
12.Укажіть, які заняття були для Дон Кіхота найулюбленішими:
А) рицарські турніри;
Б) читання рицарських романів;
В) полювання.
9
Тема «Петрарка, Боккаччо, Сервантес, Шекспір»
1.Петрарка був не лише поетом, але й …
А) істориком;
Б) художником;
В) філософом.
2. Найзнаменитіший твір Петрарки:
А) «Книга пісень»;
Б) «Нове життя»;
В) «Лист до нащадків».
3. Петрарка мріяв про відродження:
А) Флоренції;
Б) Риму;
В) Ареццо.
4.Кому присвячена збірка поезій «Канцоньєре»?
А) Беатріче;
Б) Лаурі;
В) Дульсінеї Тобоській.
5.У якому творі герой змагається з вітряками?
А)»Божественна комедія»;
Б) «Декамерон»;
В) «Премудрий ідальго Дон Кіхот із Ламанчі».
6.Герої новел Дж. Боккаччо:
А) вищі верстви суспільства;
Б) нижчі верстви суспільства;
В) люди різного соціального стану.
7. Своєрідність побудови «Декамерона» полягає у:
А) поєднанні невеликих поем;
Б) це - оповідь романного типу;
В) поєднанні невеликих прозових новел.
8.Розвязка в новелах Дж. Боккаччо:
А) непередбачувана;
Б) передбачувана;
В) відсутня (відкритий фінал).
9. Клавдій, коли влаштував поєдинок Лаерта і Гамлета, мав за мету:
А) посміятися над Гамлетом;
Б) убити Гамлета;
В) розважити королеву Гертруду.
10. Слова Гамлета «бути чи не бути» означають:
А) жити чи не жити при королівському дворі;
Б) змиритися з долею чи повстати проти несправедливості,
активно діяти, протистояти злу;
В) кохати чи не кохати.
11. Символом гармонії у трагедії «Ромео і Джульєтта» є:
А) кохання;
10
Б) доля;
В) влада.
12. У п’єсі В.Шекспіра «Ромео і Джульєтта» кохання головних героїв
протиставляється:
А) релігійним традиціям;
Б) ворожнечі сімей;
В) соціальній нерівності.
11
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа