close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
уточнюючих розрахунках з ПДВ з метою застосування
податкового компромісу платник податку повинен правильно та
об’єктивно відобразити всі операції відповідно до первинних
документів та податкових накладних, які були здійснені, але не
були задекларовані, або були задекларовані без наявності
відповідних підтверджуючих документів. У результаті
проведеного уточнення має бути збільшення податкових
зобов’язань з ПДВ (позитивне значення графи 6 рядка 9 розд. I
уточнюючого розрахунку з ПДВ) та/або зменшення податкового
кредиту з ПДВ (від’ємне значення графи 6 рядка 17 розд. II
уточнюючого розрахунку з ПДВ) та збільшення сум податку до
сплати в бюджет (рядки 18 та 25 уточнюючого розрахунку з
ПДВ) порівняно з попередньо поданою податковою звітністю за
відповідні періоди.
При цьому в графі 6 рядка 25 уточнюючого розрахунку з ПДВ
зазначається не вся сума заниженого податкового зобов’язання з
ПДВ, а лише 5 відсотків такої суми ((графа 4 уточнюючого
розрахунку з ПДВ - графа 5 уточнюючого розрахунку з ПДВ) x 5
відсотків).
У разі уточнення показників декларації, які потребують
подання окремих додатків до декларації, уточнюючий
розрахунок з ПДВ подається платниками податку разом з такими
додатками.
Показники уточнюючих розрахунків з ПДВ з метою
застосування податкового компромісу не переносяться до
податкової звітності з ПДВ за звітний період, в якому такі
розрахунки подані, а відображаються в особових рахунках
платника податків.
4
Офіційний веб-портал Державної фіскальної служби України: sfs.gov.ua
Інформаційно-довідковий департамент ДФС: 0-800-501-007
"Гаряча лінія "ДФС "Пульс ": 044-284-00-07 Акредитований центр сертифікації ключів: 044-284-00-10
Державна фіскальна
служба України
04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8
тел.: 044-272-51-59
Особливості уточнення податкових
зобов’язань з податку на додану вартість
під час застосування процедури
податкового компромісу
0 2 лютого 2015 року
Згідно з п. 2 розд. ІІ «Прикінцевих положень» Закону
України від 25 грудня 2014 року № 63-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо особливостей
уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток
підприємств та податку на додану вартість у разі застосування
податкового
компромісу»
до
затвердження
форми
уточнюючого розрахунку для застосування податкового
компромісу платник податків має право подати уточнюючий
розрахунок за діючою на час подання формою як окремий
документ з переліком (описом) операцій, щодо яких здійснено
уточнення показників податкової декларації.
Пунктом 3.4 Методичних рекомендацій щодо особливостей
уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток
підприємств та податку на додану вартість у разі застосування
податкового компромісу, затверджених наказом ДФС України
від 17.01.2015 №13, (далі – Методичні рекомендації)
визначено, що до затвердження форми уточнюючого
розрахунку для застосування податкового компромісу
платник податків має право подати уточнюючий розрахунок
за діючою на час подання формою як окремий документ із
Заявою про компроміс.
Відповідно до п. 3.4 Методичних рекомендацій до
затвердження окремої форми уточнюючого розрахунку
платникам ПДВ, які бажають скористатись податковим
компромісом відповідно до підр. 9 прим. 2 розд. ХХ
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755
– VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), слід
використовувати форму уточнюючого розрахунку податкових
зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно
виявлених помилок, яка затверджена наказом Міністерства
фінансів України від 23.09.2014 № 966 та зареєстрована у
Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2014 року за
№ 1267/26044 (далі - уточнюючий розрахунок з ПДВ).
При цьому з метою віднесення уточнюючого розрахунку з
ПДВ до такого, що поданий для застосування податкового
компромісу, у його заголовній частині у графі 2, призначеній
для відмітки про подання уточнюючого розрахунку як
окремого документа, проставляється помітка ”ПК”.
Аналогічна помітка проставляється і в крайній правій графі
рядка 0110 ”Загальна”.
З метою застосування податкового компромісу платник
подає окремий уточнюючий розрахунок з ПДВ за кожний
окремий звітний період.
Оскільки
процедура
податкового
компромісу
застосовується за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014
року з урахуванням строків давності, встановлених ст. 102
ПКУ (п. 1 підрозд. 9 прим. 2 розд. XX ПКУ), подання
уточнюючих розрахунків з ПДВ обмежується звітними
періодами (місяць, квартал), які припадають на період з квітня
2011 року по березень 2014 року включно.
При складанні уточнюючого розрахунку з ПДВ з метою
застосування податкового компромісу слід враховувати, що
п. 1 підрозд. 9 прим. 2 розд. XX ПКУ встановлено, що платник
податків,
який
вирішив
скористатися
процедурою
податкового компромісу, має право подати відповідні
уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з ПДВ, в яких
визначає суму завищення податкового кредиту з ПДВ.
Оскільки причиною завищення податкового кредиту могло
бути як неповне декларування податкових зобов’язань з ПДВ,
так і надмірне декларування податкового кредиту, в
2
3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа