close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
І. Управлінська підсистема
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
1
Створення творчої
групи по роботі над
проблемою
вересень
Шклярук Н.А.
Очікувані
результати
План роботи
2
Затвердження планів
роботи ТГ
вересень
Шклярук Н.А.
План роботи
3
Організаційне
забезпечення
ґрунтовного вивчення
вчителями питання
щодо креативного
потенціалу інноваційної
особистості
жовтень грудень
Педик О.М.
Рішення
педради
4
Інструктивно-методична листопад
нарада щодо вивчення
творчих здібностей,
нахилів учасників
навчально-виховного
процесу
Керівник ТГ
Матеріали
наради
5
Видання наказів про
вересень
напрямки проведення
моніторингових
досліджень, що
регламентують роботу
по відстеженню творчих
здібностей учнів
Педик О.М.
Накази
6
Призначення
відповідальних за
окремі напрямки роботи
з обдарованими та
здібними дітьми
Педик О.М.
Наказ
вересень
ІІ. Дидактична підсистема
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
Очікувані
результати
Програма
1
Створити програму
розвитку творчого
потенціалу вчителів
вересень
Шклярук Н.А.
2
Створити програму
розвитку творчого
потенціалу учнів
вересень
Члени ТГ
Зуб С.О.
Програма
3
Заповнення карт творчої
самореалізації учасників
навчально-виховного
процесу
протягом
року
Овечка С.І.
Карти творчої
самореалізації
4
Використання активних
форм роботи з учнями,
оновлення структури
уроку на засадах
особистісноорієнтованого навчання
протягом
року
Шклярук Н.А.
Методичні
рекомендації,
розробки
уроків
5
Моніторинг
ефективності організації
навчально-виховного
процесу,
результативність роботи
вчителів і учнів
грудень,
травень
Керівники МО
Моніторингові
карти
6
Складання діаграм,
визначення рейтингу
навчальних предметів
грудень,
травень
Керівники МО
Діаграмна
картина
7
Презентація портфоліо
учасників навчальновиховного процесу
травень
Шклярук Н.А.
ІІІ. Науково-методична підсистема
№
Зміст роботи
1
Вивчення та
обговорення програми
розвитку творчого
потенціалу учнів
Теоретичні семінари для
вчителів
- Теоретичні
аспекти
креативності
- Психологічні і
соціальні
особливості
обдарованих дітей
Створення системи
підвищення рівня
фахової майстерності,
самоосвіти
Тестування педагогів
для визначення рівня
науково-теоретичної,
методичної та
практичної підготовки
Створення моделі
професійної
компетентності
педагогів
Психолого-педагогічний
консиліум «Робота з
банком даних
обдарованих дітей»
Атестація педагогічних
працівників. Творче
звітування вчителів, які
атестуються
Систематизація науковометодичного та
інформаційноаналітичного матеріалу
2
3
4
5
6
7
8
Термін
Відповідальні
Очікувані
результати
Конспекти
вересень жовтень
Керівники ТГ
протягом
року
Шклярук Н.А.
протягом
року
Шклярук Н.А.
вересень жовтень
Бабич Н.І.
Діагностична
карта
листопад
Члени МР
Модель
грудень
Беззуб Л.Є.
березень
Шклярук Н.А.
квітень
Завгородня Т.І.
Рекомендації,
бюлетень
Банк даних
ІV. Соціально-психологічна підсистема
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
1
Підготовка
інструментарію для
вивчення творчого
потенціалу учнів
вересень
Беззуб Л.Є.
2
Діагностування учнів з
питань виявлення
обдарованих і
талановитих
протягом
року
Беззуб Л.Є.
3
Створення банку даних
здібних і талановитих
школярів на всіх
ступенях навчання
листопад грудень
Беззуб Л.Є.,
Овечка С.І.
Очікувані
результати
Банк
діагностичних
методик для
учнів
Банк даних
(електронний
і паперовий
варіант)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа