close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Середня спеціалізована школа №16
З поглибленим вивчанням англійської мови
План
відкритого уроку з англійської мови
для 5 класу за темою
“See new Places. Meet new Faces”
(Travelling)
Вчитель-методист
Полякова Світлана
Миколаївна
Київ 2015 р.
Мета уроку: Активізувати лексику теми. Закріпити граматичний матеріал: вживання граматичних
структур Present Simple та Past Simple в усному мовленні. Продовжувати розвивати
навички діалогічного мовлення. Розвивати вміння висловлювати свою думку,
відстоювати точку зору. Вдосконалювати техніку читання. Сприяти розвитку пам’яті та
мовної здогадки. Тренувати учнів у письмі. Виховувати культуру поведінки у суспільстві.
Виховувати уважне ставлення до навколишнього світу.
Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи, картки для роботи в парах,
для самостійної роботи.
Хід уроку:
I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.
Greeting 1. Привітання.
Клас разом із учителем хором декламують вірш “Good morning”. Потім один-двоє учнів
розповідають його перед класом.
Good morning
Good morning, good morning!
School has begun.
Good morning, good morning!
Isn`t it fun
Pencils and crayons,
Scissors and glue,
Erasers and paper,
Reading books too.
Good morning, good morning!
School has begun.
Good morning, good morning!
Isn`t it fun!
Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.
T: Today we`ll continue speaking about travelling and we`ll speak about the ways of travelling to long
distances. During our lesson we will discuss the reasons of travelling, the ways of travelling, the
ways of travelling and how to plan our trips. You`ll speak how you prefer to travel and what
you can learn while travelling.
Warming up 3. Введення у іншомовну атмосферу. Вивчення віршу “The song of travellers”. Учні
отримують картки, уважно слухають текст вірша та заповнюють пропуски. Потім читають
вірш. Учитель пояснює значення незнайомих слів. По закінченні один з учнів записує на
дошці встановлені слова, а вчитель та решта класу перевіряють правильність виконання
завдання. Потім учні хором читають вірш, один-двоє учнів декламують його самостійно.
The song of travellers
___________ whistle blowing (train)
Makes a _______ noise. (sleepy)
Undermeath this blankets
Go all the _____ and _____ . (boys girls)
Heading from the ________ (station)
Out along the bay,
All bound for Morning town,
__________ miles away. (many)
Maybe it is ________ (raining)
Where are __________ will ride, (train)
All the ________ travellers (little)
Are _________ and snug inside. (warm)
II. Основна частина уроку.
Check on Homework
1. Перевірка домашнього завдання.
1) Вправа 1 ст. 48.
Учні ланцюжком читають речення з обраними словами.
2) Вправа 3 ст. 49.
Учні ланцюжком читають доповнені речення вправи. Учитель контролює правильність
виконання завдання.
3) Вправа 5 ст. 50.
Дві-три пари учнів інсценують доповнений діалог. Учитель слідкує за правильністю мовлення
слів.
2. Гра “Complete the sentences”
Учитель розкладає на столі картки із словами до тексту. Учні розподіляються на групи, беруть картки і
доповнюють речення правильним словом. За кожне правильне доповнення група отримує один бал.
Перемагає та група, яка набере більше балів.
The ___________ of travelling by plane is that it takes not much time. When we arrived at the __________
, our friends were leaving the plane. The _________ of travelling by plane is that the tickets are expansive.
We should hurry to the ___________ because the train starts in half an hour. They decided to spend this
_________ at the seaside. Before going to the trip you should ___________ everything for it. We wanted to
_________ a new way of fishing.
The _____________ from the hotel window was wonderfull.
3. Брейн-рінг “Swap your Place”
1) Учитель розкладає картки на столі текстом до низу. Один із учнів бере картку і читає
речення на ній, а решта класу відповідає, про яку країну йдеться мова. Той, хто відгадав,
читає наступну картку і т.д.
There are two
official languages
in this country.
English and French.
(Canada)
This country is
famos for its
unusual animals
like koala.
(Australia)
This country is
famous for its
Pyramids.
(Egypt)
You can take part
in the carnival in
this country.
(Brazil)
If you want to see
the Eiffel Tower
you should go to
this country.
(France)
You can try
different kinds of
fish in this country.
(Japan)
This country is the
home of spaghetti
and pizza.
(Italy)
If you want to ride
an elephant, you
should go there.
(India)
The statue of
Liberty is in this
country.
(The USA)
You`ll enjoy five
o`clock tea in this
country.
(Englend)
2) “Letters from Friends”.
Учень отримує картку, читає текст на ній, решта учнів відгадують назву описаної країни.
Name: Kyoko.
Food: rice and fish.
Clothes: kimono.
Country _______
(Japan)
Name: Ben.
Food: hamburger.
Name: John.
Food: pudding and
tea.
Clothes: trousers and
shirt.
Country _______
(England)
Name: Abdul.
Food: bananas,
Name: Pedro.
Food: meat and
vegetables.
Clothes: jeans and
sombrero.
Country _______
(Brazil)
Name: Paula.
Food: Pizza.
Name: Nisha.
Food: curry.
Clothes: sari.
Country _______
(India)
Name: Zi Hua.
Food: rice,
Clothes: T-Shirt,
oranges.
Clothes: nice dress.
jeans.
Clothes: robe
Country: ________
Country ________
Country _________
(Italy)
(the USA)
(Egypt)
vegetables.
Clothes: pants, shirt,
big hat.
Country __________
(China)
3) “Guess the world”.
Частина учнів отримують картки з питаннями, решта учнів відгадують відповіді та питання.
What is the largest
country in the world?
(Russia)
What is longest river in
the world?
(the Nile)
What is the highest
mountain in the world?
(Everest)
What is the coldest
continent in the world?
(Antarctic Continent)
What is the smallest
country in the world?
(Vatican city)
What is the largest city
in the world?
(Mexico city)
What is the largest
continent in the world?
(Europe)
To what country can you
travel from Europe
under the water?
(to Great Britain)
What is the city of skyWhat country is the
What is the largest
What is the largest
scrapers?
home of sushi?
waterfall in the world?
desert in the world?
(New York)
(Japan)
(Niagara)
(Gobi)
4. Reading
Подання тексту для читання. Вправа 4 ст. 83, вправа 19 ст. 87 (Enterprise 1).
1) Pre-reading activity.
Етап підготовки до читання. Бесіда з учнями за малюнками на ст. 82 та 87.
2) Reading.
Учні ланцюжком читають тексти “Los Angeles – the city of Angels” та “Stratford-upon-Avon”.
Учитель контролює правильність вимови слів, робить пояснення в складних ситуаціях.
3) Post-reading activity.
Етап перевірки розуміння змісту тексту.
a. Бесіда з учнями та виконання вправ на перевірку розуміння прочитаного.
Вправа 4 ст. 83
Вправа 19 (а) ст. 87
b. Складання єдиного плану для переказу змісту текстів:
Plan
1. Accommodation.
2. Places to visit.
3. Eating out.
4. Shopping.
5. Entertainment
c. Учні ланцюжком передають стислий зміст прочитаних текстів.
5. Speaking
Розвиток умінь мовлення. Робота проводиться у парах. Учні отримують картки і складають діалоги за
наданим завданням. Учитель контролює правильність вимови слів.
1) Make up a dialogue.
You have just come from Los-Angeles. Tell your friend:
- How you travelled there?
- How you enjoyed visiting Venice Beach or Griffith Park?
- Where did you go shopping?
2) Make up a dialog.
Your friend has just come from Stratford-upon-Avon. Ask him/her:
- What country he/she has been to?
- What places he/she has visited?
- What are his/her overall impressions?
6. Listening Comprehension
Аудіювання. Учні слухають звукозапис двічі та на розданих картках позначають правильність речень
за змістом прослуханого (T - вірно, F - не вірно):
a) Games Cook gave English name to new lands. ____ (T)
b) Francis Drake was a famous English captain and pirate. ____ (T)
c) Francis Drake gave much gold to Spain. ____ (F)
d) Captain Cook put English flag in Australia. ____ (T)
e) Francis Drake was the first English man who sailed around the world. ____ (T)
f) Games Cook didn`t see new plants and animals in Australia. ____ (F)
7. Writing
Розвиток навичок писемного мовлення. Учні складають та пишуть міні твір за планом, написаним на
дошці:
a) Place to start from.
b) Means of transport for travelling.
c) First to visit … because …
d) After that … because …
e) Finally to see … because …
Учні пишуть міні твір. По закінчення роботи учні по черзі читають свої твори вголос. Учитель може
перевірити два-три зошити.
III. Заключна частина уроку.
1. Homework
Домашнє завдання:
a) WB вправи 6-10 ст. 49
b) WB вправа 11 ст. 50
c) написати міні твір “See new places, meet new faces”
2. Summarizing
Підведення підсумків уроку.
Бесіда з учнями в режимі T -> Class
T:
Did you like our lesson today?
Did you like games?
What task was the most interesting for you?
What facts do you remember after our lesson?
Оцінки дітям за роботу на уроці.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа