close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
РОЗДІЛ VII. Група 39
РОЗДІЛ VII
ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ;
КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ
Примітки:
1. Товари, подані в наборах, що складаються з двох або більше різних компонентів, які
повністю або частково входять до цього розділу і призначені для змішування з метою створення
продукту, зазначеного в розділі VI або VII, слід класифікувати у товарній позиції, що відповідає
цьому продукту, за умови, що ці компоненти:
(a) з огляду на спосіб їх пакування явно призначені для використання разом без
попереднього перепакування;
(b) подаються разом; і
(c) визначаються або їх власною природою, або за їх співвідношенням i доповнюють один
одного.
2. За винятком виробів товарної позиції 3918 або 3919, пластмаси, каучук та вироби з них,
покриті рельєфом або зображенням, спеціально на них нанесеними для їх основного призначення,
класифікуються у групі 49.
Додаткова примітка України:
1. У цьому розділі терміни “що використовуються (використовується) для промислового
складання моторних транспортних засобів” застосовуються лише до товарів, які
використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій
87018705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Загальні положення до розділу VII
Примітка 1 до розділу VII
Це пояснення стосується класифікації товарів, що подані в наборах з двох або більше
окремих компонентів, деякі або всі з яких включаються до розділу VII. Пояснення, проте,
обмежується тільки комплектами, компоненти яких призначені для змішування разом з метою
одержання готового продукту, що включається до розділу VI або VII. Такі комплекти слід
включати до товарної позиції, яка відповідає цьому продукту, за умови, що його компоненти
задовольняють умовам пунктів (а) – (с) Приміток до цього розділу.
Слід зазначити, що Пояснення 1 до цього розділу не поширюється на товари, що
представлені в комплектах з двох або більше окремих компонентів, частина яких або усі входять
до розділу VII, якщо компоненти призначені для використання послідовно без попереднього
їхнього змішування. Такі товари, що постачаються для роздрібної торгівлі, слід класифікувати
відповідно до Основних правил інтерпретації Гармонізованої Системи (зазвичай Правило 3 (b)); у
разі, якщо товари постачаються не для роздрібної торгівлі, компоненти комплектів слід
класифікувати окремо.
Примітка 2 до розділу VII
Товари позиції 3918 (покриття для підлоги та покриття для стін чи стель з пластмас) та
товарної позиції 3919 (самоклеючі плити і т.д. з пластмас), навіть якщо вони вкриті рельєфом або
зображенням, спеціально на них нанесеними для їх основного призначення, не потрапляють до
групи 49, а включаються до вищезгаданих товарних позицій. Проте всі інші товари з пластмас або
972
РОЗДІЛ VII. Група 39
гуми чи каучуків, типу описаних у цьому розділі, включаються до групи 49 за умови, що малюнки
на них є спеціально нанесеними для їх основного призначення.
Група 39
Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них
Примітки:
1. В УКТЗЕД термін “пластмаси” означає матеріали товарних позицій 3901 — 3914, що
здатні при полімеризації або на будь-якій наступній стадії набувати заданої форми під впливом
зовнішньої дії (як правило, температури і тиску, а при необхідності і з використанням розчинника
або пластифікатора) та зберігати її після усунення зовнішньої дії, такої як пресування, лиття,
екструзія, каландрування або іншої.
В УКТЗЕД термін “пластмаси” означає також вулканізоване волокно, однак не
застосовується до матеріалів, які розглядають як текстильні в розділі XI.
2. До цієї групи не включаються:
(a) Мастильні матеріали товарних позицій 2710 або 3403;
(b) воски товарної позиції 2712 або 3404;
(c) окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу (група 29);
(d) гепарин або його солі (товарна позиція 3001);
(e) розчини (крім колодію), які складаються з будь-яких продуктів товарних позицій 3901 —
3913 в летких органічних розчинниках, за умови, що частка розчинника становить більше 50
мас.% розчину (товарна позиція 3208); фольга для тиснення товарної позиції 3212;
(f) органічні поверхнево-активні речовини та препарати товарної позиції 3402;
(g) природні переплавлені смоли або складні ефіри цих смол (товарна позиція 3806);
(h) готові присадки, добавки до нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин,
які використовуються з тією самою метою, що й нафтопродукти (товарна позиція 3811);
(ij) готові гідравлічні рідини на основі полігліколів, силіконів або інших полімерів групи 39
(товарна позиція 3819);
(k) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці з пластмаси (товарна позиція 3822);
(l) синтетичний каучук, групи 40, або вироби з нього;
(m) шорно-сідлові вироби або упряж (товарна позиція 4201), або валізи, кейси, сумки та інші
вироби товарної позиції 4202;
(n) плетені, кошикові вироби, матеріали для плетіння групи 46;
(o) настінні покриття товарної позиції 4814;
(p) товари розділу XI (текстильні матеріали та вироби з них);
973
РОЗДІЛ VII. Група 39
(q) вироби розділу XII (наприклад взуття, головні убори, парасольки від сонця і дощу,
палиці, ціпки, пуги, батоги та їх частини);
(r) біжутерія (імітації ювелірних виробів) товарної позиції 7117;
(s) товари розділу XVI (машини та механічне або електричне обладнання);
(t) частини літальних апаратів або транспортних засобів розділу XVII;
(u) вироби групи 90 (наприклад оптичні елементи, оправи для окулярів, креслярські
інструменти);
(v) вироби групи 91 (наприклад годинники, корпуси годинників усіх видів);
(w) вироби групи 92 (наприклад музичні інструменти та їх частини);
(x) вироби групи 94 (наприклад меблі, лампи та освітлювальні прилади, світлові вивіски,
збірні будівельні конструкції);
(y) вироби групи 95 (наприклад іграшки, ігри, спортивний інвентар);
(z) вироби групи 96 (наприклад щітки, ґудзики, застібки - “блискавки”, гребінці, мундштуки,
чубуки до люльок або подібні вироби, частини для термосів або подібні вироби, авторучки,
цангові олівці).
3. До товарних позицій 3901 — 3911 включаються лише товари, отримані в результаті
хімічного синтезу:
(a) рідкі синтетичні поліолефіни, менше 60 об.% яких методом дистиляції при низькому
тиску переганяється при температурі 300 °С, після приведення температури до тиску 1013 мбар
(товарні позиції 3901 і 3902);
(b) смоли з низьким ступенем полімеризації кумарон-інденового типу товарної позиції 3911;
(c) інші синтетичні полімери, що містять у середньому щонайменше 5 мономерних ланок;
(d) силікони (товарна позиція 3910);
(e) резоли (товарна позиція 3909) та інші преполімери (форполімери).
4. Термін "співполімери" (сополімери) означає усі полімери, в яких частка жодної
мономерної ланки не становить 95 мас.% або більше загального вмісту полімеру.
Якщо у контексті не обумовлено інше, у цій групі співполімери (включаючи
співполіконденсати, продукти адитивної співполімеризації, блокспівполімери і прищеплені
співполімери) та суміші полімерів повинні включатися до тієї ж самої товарної позиції, що і
полімери співмономерної (сомономерної) ланки, яка переважає за масою порівняно з будь-якою
іншою індивідуальною співмономерною ланкою. У даній примітці співмономерні ланки, що
утворюють полімери однієї товарної позиції, розглядаються разом як один співмономер.
У разі коли не переважає жоден співмономерний ланцюг, співполімери або полімерні суміші,
залежно від конкретного випадку, повинні зазначатися в останній за чергою в зростанні кодів тих
рівнозначних товарних позицій, які розглядаються і до яких вони можуть бути включені.
974
РОЗДІЛ VII. Група 39
5. Хімічно модифіковані полімери, в яких тільки бокові ланцюги головної полімерної ланки
змінено хімічним впливом, зазначаються у товарній позиції, що відповідає немодифікованому
полімеру. Ця умова не стосується прищеплених співполімерів.
6. У товарних позиціях 3901 — 3914 термін “первинні форми” означає тільки такі форми:
(a) рідини і пасти, включаючи дисперсії (емульсії та суспензії) та розчини;
(b) блоки неправильної форми, шматки (грудки), порошки (включаючи формувальні
порошки), гранули, пластівці та подібні об’ємні форми.
7. Товарна позиція 3915 не включає відходи, обрізки і скрап однорідного за складом
термопластичного матеріалу, переробленого в первинні форми (товарні позиції 3901 — 3914).
8. У товарній позиції 3917 терміни “труби, трубки, шланги” означають порожнисту
продукцію незалежно від того, йдеться про напівфабрикати чи про готову продукцію, яку
використовують, як правило, для транспортування, проведення або розподілу газів і рідин
(наприклад ребристі шланги для поливу, перфоровані труби). Ці терміни стосуються також
трубкових оболонок сосисок, ковбас та інших плоских труб і трубок, за винятком продукції, що
має інший поперечний переріз, ніж круглий, овальний, прямокутний (довжина якого не більш як у
1,5 раза перевищує ширину), або форму правильного багатокутника, яку слід розглядати не як
труби, трубки або шланги, а як фасонні профілі.
9. У товарній позиції 3918 термін “пластмасові покриття для стін або стелі” означає
продукцію у рулонах із шириною не менш як 45 см, яку використовують як оздоблення для стін
або стель і яка складається з пластмас, нерозривно з’єднаних з основою з будь-якого матеріалу,
крім паперу; до того ж шар пластмаси (на лицьовій поверхні), як правило, оздоблений і має
зернистий рельєф, рельєфний малюнок, забарвлену поверхню, друкований малюнок чи орнамент
або декорований інакше.
10. У товарних позиціях 3920 і 3921 терміни “плити, листи, плівки, стрічки і смужки”
означають тільки плити, листи, плівки, стрічки і смужки (крім включених до групи 54) і блоки
правильної геометричної форми з малюнком чи без нього, включаючи ті, що мають рельєф або
поверхню, оброблену інакше, нерозрізані або розрізані на прямокутники (включаючи квадрати),
але без подальшої обробки (навіть у разі коли в результаті обробки набувають вигляду готових до
використання виробів).
11. До товарної позиції 3925 включаються лише такі вироби, за умови, що вони не включені
до попередніх товарних позицій підгрупи II цієї групи:
(a) резервуари, баки (включаючи септик-баки), бочки та аналогічні ємності місткістю більш
як 300 л;
(b) конструкційні елементи, що використовують, наприклад, для підлог, стін, перегородок,
стель;
(c) ринви та фітинги до них;
(d) двері, вікна та рами, наличники та пороги для дверей;
(e) балкони, балюстради, перила та аналогічні огорожі;
(f) віконниці, штори (включаючи венеціанські жалюзі) та аналогічні вироби, їх частини та
доповнення;
975
РОЗДІЛ VII. Група 39
(g) великогабаритні конструкційні елементи полиць для складання і стаціонарного
встановлення, наприклад, у магазинах, майстернях, складах;
(h) декоративні архітектурні деталі, наприклад канелюри, куполи, голуб’ятні; та
(ij) фітинги та кріпильні комплекти, призначені для стаціонарного встановлення у/або на
дверях, вікнах, сходах, стінах або інших частинах будівель, наприклад кнопки, ручки, гаки, скоби,
гачки для рушників, плати для вимикачів та інші захисні плати.
Примітки до товарних підпозицій:
1. До будь-якої товарної позиції цієї групи полімери (включаючи співполімери) і хімічно
модифіковані полімери слід включати відповідно до таких положень:
(a) якщо існує товарна підпозиція “інші” на тому самому рівні:
(1) наявність префікса “полі” у назві специфічного полімеру у формулюванні товарної
підпозиції (наприклад, поліетилен або поліамід-6,6) означає, що основна мономерна ланка або
мономерні ланки зазначеного полімеру, взяті разом, повинні становити 95 мас.% або більше
загального вмісту полімеру;
(2) співполімери, наведені у товарних підпозиціях 3901 30, 3903 20, 3903 30 і 3904 30, слід
класифікувати у цих товарних підпозиціях за умови, що співмономерні ланки зазначеного
співполімеру становлять 95 мас.% або більше загального вмісту полімеру;
(3) хімічно модифіковані полімери включаються до товарної підпозиції “інші” за умови,
якщо ці хімічно модифіковані полімери не включені до іншої більш специфічної товарної
підпозиції;
(4) полімери, що не відповідають умовам, вищенаведеним у пунктах (1), (2) або (3), повинні
включатися до тієї самої товарної підпозиції з числа тих, що залишилися, товарних підпозицій
того самого рівня, яка включає полімери з мономерною ланкою, що домінує за масою серед будьяких інших індивідуальних співмономерів. З цією метою мономерні ланки, з яких складаються
полімери, зазначені в одній і тій самій підпозиції, повинні розглядатися разом. Порівнювати
необхідно тільки ті співмономерні ланки, з яких складається полімер і які входять до підпозицій
одного рівня;
(b) у разі відсутності підпозиції “інші” на тому самому рівні:
(1) полімери повинні включатися до підпозиції, яка включає полімери з мономерною
ланкою, що домінує за масою серед будь-яких інших індивідуальних співмономерних ланок. З
цією метою основні мономерні ланки, з яких складаються полімери, зазначені в одній і тій самій
підпозиції, повинні розглядатися разом. Порівнюватися повинні тільки такі співмономерні ланки,
з яких складаються полімери, що входять до підпозицій одного рівня;
(2) хімічно модифіковані полімери повинні включатися до товарної підпозиції, яка
відповідає немодифікованому полімеру.
Полімерні суміші потрібно включати до тієї самої товарної підпозиції, що і полімери,
отримані з тих самих мономерних ланок у тих самих пропорціях.
2. У товарній підпозиції 3920 43 термін “пластифікатори” означає вторинні пластифікатори.
976
РОЗДІЛ VII. Група 39
Додаткова примітка:
1. У випадку, коли, тканини або полотна трикотажні, повсть чи фетр, або неткані матеріали,
які присутні просто в цілях армування, рукавички, рукавиці або мітенки, просочені або вкриті
пористою пластмасою, розглядаються у групі 39, навіть якщо вони:
- виготовлені з тканин або полотен трикотажних (крім тих, що відносяться до товарної
позиції 5903), повсті або фетру, або нетканих матеріалів, просочених або вкритих пористою
пластмасою, або
- виготовлені з непросочених або невкритих, тканин або полотен трикотажних, повсті або
фетру, або нетканих матеріалів, які потім було піддано просоченню або вкриванню пористою
пластмасою.
(Примітка 3(с) до групи 56 та примітка 2 (а) (5) до групи 59).
Додаткова примітка України:
До товарної підкатегорії 3926 90 97 20 включають пломби з пластмас, кожна з яких має
номерне маркування та на яку може бути нанесене зображення чи текст. Такі пломби
встановлюються, як правило, без застосування спеціальних пристроїв.
До цієї товарної підкатегорії включають також пристрої контролю доступу, які мають спеціальну
пломбувальну камеру для номерної одноразової пломби або номерне маркування та на які може
бути нанесене зображення чи текст. Пломби та пристрої контролю доступу використовують для
пломбування транспортних засобів, приміщень, мішків, дверних замків, лічильників, приладів,
сейфів, дверей, ключів, шухляд тощо.
Загальні положення
До цієї групи включаються речовини, які називають полімерами, напівпродукти та вироби з
них, за умови, що вони не виключені Приміткою 2 до цієї групи.
Полімери
Полімери складаються з молекул, що характеризуються повторенням одного або кількох
типів мономерних ланок.
Полімери можуть утворюватися в результаті реакції між декількома молекулами того ж
самого чи різного хімічного складу. Процес, у результаті якого утворюються полімери,
називається полімеризацією. Цей термін означає такі основні типи реакцій:
(1) Поліприєднання (полімеризація приєднанням, адитивна полімеризація), в якому окремі
молекули з етиленовою ненасиченістю реагують з кожною другою шляхом простого приєднання,
без утворення води чи інших побічних продуктів, утворюючи полімерний ланцюг, що містить
лише вуглець – вуглецеві зв’язки, наприклад, утворення поліетилену з етилену чи співполімерів
етиленвінілацетату з етилену і вінілацетату. Цей тип полімеризації іноді називається просто
полімеризацією або співполімеризацією (сополімеризацією).
(2) Полімеризація з перегрупуванням, в якій молекули з функціональними групами, що
містять такі атоми як кисень, азот чи сірку, реагують з кожною другою шляхом приєднання з
попереднім внутрішньомолекулярним перегрупуванням без утворення води та інших побічних
продуктів. При цьому утворюється полімерний ланцюг, в якому мономерні ланки зв’язані одна з
одною ефірними, амідними, уретановими або іншими зв’язками, як, наприклад, в процесі
утворення поліметиленоксиду (поліформальдегіду) з формальдегіду, поліаміду-6 з капролактаму
977
РОЗДІЛ VII. Група 39
чи поліуретанів з поліолу і діізоціанату. Такий тип полімеризації також називається
полімеризацією поліприєднанням.
(3) Поліконденсація – реакція, в якій молекули з функціональними групами, що містять такі
атоми як кисень, азот чи сірку, реагують з кожною другою шляхом реакції конденсації з утворенням
води та інших побічних продуктів. При цьому утворюється полімерний ланцюг, в якому мономерні
ланки зв’язані одна з одною ефірними, складноефірними, амідними чи іншими зв’язками, як,
наприклад, в процесі утворення поліетилентерефталату з етиленгліколю і терефталевої кислоти чи
поліаміду-6,6 з гексаметилендіаміну та адипинової кислоти. Цей тип полімеризації також
називається конденсацією або поліконденсацією.
Полімери можуть бути хімічно модифіковані, як, наприклад, під час хлорування
поліетилену чи полівінілхлориду, під час хлорсульфування поліетилену, під час ацетилування чи
нітрування целюлози або під час гідролізу полівінілацетату.
Скорочені назви полімерів
Багато полімерів, описаних у цій групі, відомі також під скороченими назвами. Список
деяких найчастіше вживаних абревіатур наведений нижче:
АЦ (CA)
БАЦ (CAB)
КМЦ (CMC)
ЛПЕНГ (LLDPE)
ПБТФ (PBT)
ПВА (PVAC)
ПВБ (PVB)
ПВФ (PVDF)
ПВС (PVAL)
ПВП (PVP)
ПВХ (PVC)
ПДМС (PDMS)
ПЕ (PE)
ПЕВГ (HDPE)
ПЕНГ (LDPE)
ПЕО (PEOX)
ПЕТФ (PET)
ПІБ (PIB)
ПММА (PMMA)
ПП (PP)
ППО (PPOX)
ПС (PS)
ПТФЕ (PTFE)
ПФО (PPO)
ПФС (PPS)
ПЦ (CP)
АБС (ABS)
ЕВА (EVA)
САН (SAN)
ХПЕ (CPE)
Ацетат целюлози
Бутират ацетату целюлози
Карбоксиметилцелюлоза
Лінійний поліетилен низької густини
Полібутилентерефталат
Полівінілацетат
Полівінілбутераль
Полівініліденфторид
Полівініловий спирт
Полівінілпиролідон
Полівінілхлорид
Полідиметилсилоксан
Поліетилен
Поліетилен високої густини
Поліетилен низької густини
Поліетиленоксид (поліоксиетилен)
Поліетилентерефталат
Поліізобутилен
Поліметилметакрилат
Поліпропілен
Поліпропіленоксид (поліоксипропілен)
Полістирол
Політетрафторетилен
Поліфеніленоксид
Поліфеніленсульфід
Пропіонат целюлози
Співполімер акрилонітрилу та бутадієнстиролу
Співполімер етилену та вінілацетату
Співполімер стиролу та акрилонітрилу
Хлорований поліетилен
Слід зазначити, що полімери, які серійно виготовляються іноді містять більше мономерних
ланок, ніж подано в абревіатурі таких полімерів (наприклад, лінійний поліетилен низької густини
(ЛПЕНГ), який є переважно полімером етилену з вмістом невеликої кількості (часто більше 5 %)
α-олефінових мономерних ланок). Більше того, відповідні кількості мономерних ланок у полімері
можуть розташовуватися не в тому порядку, як зазначено в абревіатурі цього полімеру
978
РОЗДІЛ VII. Група 39
(наприклад, співполімер акрилонітрилу та бутадієнстиролу (АВС), що містить стирол як
переважну мономерну ланку).
Тому абревіатури полімерів потрібно використовувати лише як допоміжну назву. У таких
випадках класифікація повинна проводитися із застосуванням відповідних Приміток до групи і
Приміток до підпозицій та з врахуванням складу мономерних ланок у полімері (дивись Примітку 4
до цієї групи та Примітку 1 до підпозицій).
Пластмаси
Термін “пластмаси”, визначений у Примітці 1 до цієї групи, означає матеріали товарних
позицій 3901–3914, які під діє зовнішнього впливу (зазвичай, температури і тиску, а за потреби –
дії розчинника чи пластифікатора), здатні під час полімеризації чи на якій-небудь подальшій стадії
набувати у процесі пресування, лиття, екструзії чи іншого процесу заданої форми, яку вони здатні
зберігати і після закінчення цього впливу. У всій УКТЗЕД термін “пластмаси” стосується також і
вулканізованого волокна (фібри).
Проте цей термін не стосується матеріалів, що розглядаються як текстильні в розділі XI. Слід
зазначити, що це визначення “пластмас” застосовується у всій УКТЗЕД.
Термін “полімеризація” використовується у цьому визначенні в широкому смислі та означає
будь-який метод утворення полімеру, включаючи поліприєднання, полімеризацію з
перегрупуванням, а також поліконденсацію.
Якщо матеріал цієї групи можна розм’якшувати повторно шляхом термообробки, надати
йому форми виробу, наприклад, пресуванням, а потім він твердне під час охолодження, то такий
матеріал називається “термопластичним”. Якщо його можна перетворити або він уже
перетворений у неплавкий продукт хімічним чи фізичним шляхом (наприклад, шляхом
нагрівання), то він називається “термореактивним”.
Пластмаси мають майже необмежені галузі застосування, але багато продуктів на їх основі
можуть класифікуватися і в іншому місці (дивись Примітку 2 до цієї групи).
Загальна організація групи
Група поділяється на дві підгрупи. Підгрупа I включає полімери в первинних формах, а
підгрупа II – відходи, обрізки та скрап, а також напівфабрикати та готові вироби.
У підгрупі I, що стосується первинних форм, продукти товарних позицій 3901–3911
отримують у результаті хімічного синтезу, а продукти товарних позицій 3912 і 3913 або є
природними полімерами, або утворюються з них шляхом хімічної обробки. До товарної позиції
3914 включаються іонообмінні смоли на основі полімерів товарних позицій 3901–3913.
У підгрупі II до товарної позиції 3915 входять відходи, обрізки і скрап пластмас. До
товарних позицій 3916 – 3925 входять напівфабрикати або спеціальні вироби з полімерних
матеріалів і пластмас. Товарна позиція 3926 є залишковою товарною позицією, до якої входять
вироби, ніде не згадані чи нікуди не включені, з полімерних чи інших матеріалів товарних позицій
3901–3914.
Загальний огляд товарних позицій 3901 – 3911
Межі цих товарних позицій визначаються Приміткою 3 до цієї групи. Ці товарні позиції
застосовні лише до товарів, одержуваних шляхом хімічного синтезу, які входять до таких
категорій:
(а) Рідкі синтетичні поліолефіни, які є полімерами, одержаними з етилену, пропілену,
бутиленів (бутенів) або інших олефінів. Вони включаються до товарної позиції 3901 або 3902 за
умови, що менш як 60 об.% яких методом дистиляції при низькому тиску переганяється при
температурі 300°С, після приведення температури до тиску 1013 мбар.
(b) Смоли, полімеризовані не до високої молекулярної маси, кумарон-інденового типу,
одержані шляхом співполімеризації змішаних мономерів (включаючи кумарин та інден),
виділених з кам’яновугільного дьогтю (товарна позиція 3911).
979
РОЗДІЛ VII. Група 39
(c) Інші синтетичні полімери, які містять у середньому щонайменше 5 мономерних
ланок, які з’єднані неперервною послідовністю. До них відносяться полімери, зазначені в
Примітці 1 до цієї групи.
Для підрахунку середнього числа мономерних ланок, відповідно до Примітки 3 (с) до цієї
групи, слід врахувати, що поліконденсати та деякі полімери, одержані полімеризацією з
перегрупуванням, можуть складатися з більш ніж однієї мономерної ланки, кожна з яких має
різний хімічний склад. Мономерна ланка – це найбільша ланка, що включається однією
мономерною молекулою в процес полімеризації. Не слід плутати її ні з повторюваною основною
ланкою, яка є найменшою складовою одиницею, що описує полімер шляхом повторення, ні з
терміном “мономер”, що означає молекулу, з якої може бути утворений полімер.
Приклади:
(a) Полівінілхлорид
Нижченаведений ланцюг являє три мономерних ланки:
─ CH2 ─ CHCl ─ CH2 ─ CHCl ─ CH2 ─ CHCl ─
└────┬────┴──────┬──┴───────┬────┘
1
2
3
мономер
мономерна
повторювана
вінілхлорид
ланка
основна ланка
(СН2 ═ СНCl)
─ СН2 ─ СНСl ─
─ СН2 ─ СНСl ─
(У цьому випадку мономерна ланка і повторювана основна ланка мають однакову
структуру).
(b) Поліамід-6,6
Нижченаведений ланцюг являє собою чотири мономерних ланки:
O
O
O
O
║
║
║
║
─ NH ─ (CH2)6 ─ NH ─ C ─ (CH2)4 ─ C ─ NH ─ (CH2)6 ─ NH ─ C ─ (CH2)4 ─ C ─
└─────┬──────┴──────┬──────┴──────┬──────┴─────┬────────┘
1
2
3
4
мономери
мономерні ланки
повторювана основна ланка
гексаметилендіамін ─ NH ─ (CH2)6 ─ NH ─
O
O
(NH2 ─ (CH2)6 ─ NH2 )
║
║
─ NH ─ (CH2)6 ─ NH ─ C ─ (CH2)4 ─ C ─
та
та
адипінова кислота
(HOOC ─ (CH2)4 ─ COOH)
O
O
║
║
─ C ─ (CH2)4 ─C ─
(У цьому випадку є дві різні мономерні ланки, і повторювані основна ланка складається з
двох мономерних ланок).
(c) Етиленвінілацетатний співполімер
Нижченаведений ланцюг являє шість мономерних ланок:
─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH ─ CH ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─
│
│
│
980
РОЗДІЛ VII. Група 39
AcO
OAc
OAc
└──┬────┴──────┬───┴───┬───┴───┬───┴─────┬────┴─────┬────┘
1
2
3
4
5
6
(де Ac означає CH3 ─ C ─ )
║
O
мономери
мономерні ланки
етилен
(CH2 ═ CH2)
─ CH2 ─ CH2 ─
та
та
вінілацетат
(СН2 ═ СН ─ ОАс) ─ СН2 ─ CH ─ OАc
│
повторювана основна ланка
(*)
(d) Силікони – це продукти невизначеного хімічного складу, що містять у молекулі більш
як один зв’язок кремній – кисень – кремній і містять органічні групи, що зв’язані з атомами
кремнію прямими зв’язками вуглець – кремній (товарна позиція 3910).
(e) Резоли (товарна позиція 3909) та інші форполімери. Форполімери – це продукти, що
характеризуються незначною кількістю повторюваних мономерних ланок, причому форполімери
можуть містити мономери, які не прореагували. Форполімери зазвичай не використовуються як
такі, а призначаються для перетворення подальшою полімеризацією в полімери з більш високою
молекулярною масою. Тому до цієї товарної позиції не включаються кінцеві продукти, такі як
діізобутилени (товарна позиція 2710) чи змішані поліетиленгліколі з дуже низькою
молекулярною масою (товарна позиція 3824). Прикладами форполімерів є епоксиди на основі
бісфенолу-А чи фенолформальдегіду та епіхлоргідрину і полімерних ізоціанатів.
Співполімери та суміші полімерів
Термін “співполімери” визначений у Примітці 4 до цієї групи та означає усі полімери, в
яких частка жодного з мономерів не становить 95 мас. % або більше від загального вмісту
полімеру.
Так, наприклад, полімер, що містить 96 % пропіленових мономерних ланок і 4 % інших
олефінових мономерних ланок, не розглядається як співполімер.
Співполімери включають продукти співполіконденсації, продукти, що утворюються
приєднанням, блок-співполімери і прищеплені співполімери.
Блок-співполімери – це співполімери, що складаються принаймні з двох зв’язаних
полімерних послідовностей, які мають різні комбінації мономерних ланок (наприклад, співполімер
етилену та пропілену з вмістом альтернативних сегментів поліетилену та поліпропілену).
Прищеплені співполімери – це співполімери, що складаються з основних полімерних
ланцюгів, які мають бокові полімерні ланцюги з різною комбінацією мономерних ланок.
Прикладами є співполімер стиролу і бутадієну з прищепленим полістиролом (полістирол
прищеплюється до стиролбутадієнового співполімеру) та співполімер стиролу та акрилонітрилу з
прищепленим полібутадієном.
Для класифікації співполімерів (включаючи співполіконденсати, полімери, що утворюються
приєднанням, блок-співполімери та прищеплені співполімери) та сумішей полімерів слід
* У цьому випадку мономерні ланки, що мають випадковий розподіл, і поняття “повторювана основна
ланка” не застосовно.
981
РОЗДІЛ VII. Група 39
керуватися Приміткою 4 до цієї групи. Якщо у контексті не зазначено інші вимоги, ці продукти
слід включати до тієї самої товарної позиції, що і полімери тієї співмономерної ланки, яка
переважає за масою порівняно з будь-яким іншим індивідуальним співмономером. Згідно з цим,
співмономери, які утворюють полімери, потрапляють до однієї і тієї самої товарної позиції,
розглядаються разом як один співмономер.
Якщо жоден з індивідуальних співмономерів (чи груп співмономерів, полімери яких
потрапляють до однієї товарної позиції) не переважає, співполімери чи полімерні суміші, оскільки
такі випадки можливі, включаються до тієї товарної позиції, яка виявляється останньою в порядку
зростання кодового позначення серед розглядуваних рівнозначних товарних позицій.
Так, наприклад, співполімер вінілхлориду і вінілацетату з вмістом 55 % мономерних ланок
вінілхлориду, потрапляє до товарної позиції 3904, але той самий співполімер з вмістом 55 %
мономерних ланок вінілацетату, включається до товарної позиції 3905.
Аналогічно, співполімер з вмістом 45 % етиленових, 35 % пропіленових і 20 %
ізобутиленових мономерних ланок, включається до товарної позиції 3902, оскільки пропіленові та
ізобутиленові мономерні ланки, полімери яких потрапляють до товарної позиції 3902, взяті разом,
становлять 55 % цього співполімеру і переважають.
Суміш полімерів, яка складається з 55 % поліуретану, одержаного з толуїлендіізоціанату
(діізоціанатотолуол), поліефірполіолу та 45 % поліоксиксилілену, слід включати до товарної позиції
3909, оскільки мономерна ланка поліуретану переважає над мономерною ланкою
поліоксиксиліленового поліефіру. Згідно з контекстом щодо визначення поліуретанів, усі мономерні
ланки поліуретану, включаючи мономерні ланки поліефірполіолу, що утворюють частину
поліуретану, повинні розглядатися разом як мономерні ланки, що потрапляють до товарної позиції
3909.
Хімічно модифіковані полімери
Хімічно модифіковані полімери, в яких лише бокові ланцюги головного полімерного
ланцюга змінено шляхом хімічної реакції, повинні включатися до товарної позиції, що відповідає
немодифікованому полімеру (дивись Примітку 5 до цієї групи). Це положення не стосується
прищеплених співполімерів.
Так, наприклад, хлорований поліетилен і хлорсульфований поліетилен включаються до
товарної позиції 3901.
Полімери, які хімічно модифіковані з утворенням реакційноздатних епоксидних груп так,
що вони перетворилися в епоксидні смоли (дивись пояснення до товарної позиції 3907),
включаються до товарної позиції 3907. Наприклад, феноло-альдегідні смоли, хімічно
модифіковані епіхлоргідрином, слід класифікувати як епоксидні смоли, а не як хімічно
модифіковані феноло-альдегідні смоли товарної позиції 3909.
Суміш полімерів, в якій кожен із складників був хімічно модифікований, розглядається як
повністю хімічно модифікована.
Первинні форми
До товарних позицій 3901–3914 включаються товари лише в первинних формах. Термін
“первинні форми” визначений у Примітці 6 до цієї групи. Він застосовується виключно до таких
форм:
(1) Рідини і пасти. Вони можуть бути основним полімером, який потребує затвердіння під
дією температури чи інакше для утворення кінцевого матеріалу, або дисперсіями (емульсіями чи
суспензіями) або розчинами незатверділих чи частково незатверділих матеріалів. Крім речовин,
необхідних для затвердіння (таких як отверджувачі (реагенти для утворення поперечних зв’язків)
або інші допоміжні реагенти і прискорювачі), ці рідини або пасти можуть містити інші матеріали,
такі як пластифікатори, стабілізатори, наповнювачі та барвники, загалом призначені для надання
кінцевим продуктам спеціальних фізичних властивостей або інших необхідних характеристик.
982
РОЗДІЛ VII. Група 39
Рідини та пасти використовуються для лиття, екструзії і т.д., а також як просочувальні матеріали,
поверхневі покриття, основи для лаків і фарб, або як клеї, згущувачі, коагулянти і т.д.
Якщо в результаті додання певних речовин одержані продукти можна віднести до більш
конкретної товарної позиції УКТЗЕД, вони не включаються до групи 39; так, наприклад,
відбулося з:
(a) готовими клеями – дивись пункт (b) винятків у загальних положеннях до цієї групи;
(b) готовими добавками до мінеральних масел (товарна позиція 3811).
Слід також зазначити, що розчини (крім колодіїв) з вмістом кожного з продуктів товарних
позицій 3901–3913 у летких органічних розчинниках, маса яких перевищує 50 % від маси цього
розчину, не включаються до цієї групи, а включаються до товарної позиції 3208 (дивись
Примітку 2 (е) до цієї групи).
Рідкі полімери без розчинника, які чітко призначені для використання лише як лаки (в яких
утворення плівки відбувається під дією нагрівання, атмосферної вологи або кисню, а не в
результаті додання отверджувача), включаються до товарної позиції 3210. Якщо немає такої
визначеності в призначенні, вони потрапляють до цієї групи.
Полімери в первинних формах, що містять в необхідних пропорціях всі компоненти, які
роблять ці продукти придатними для їх заявленого використання в якості мастик, повинні
включатися в товарну позицію 3214.
(2) Порошки, гранули і пластівці. У цьому вигляді вони використовуються для
формування, а також для виготовлення лаків, клеїв і т.д., і як згущувачі, коагулянти і т.д. Вони
можуть складатися з непластифікованих матеріалів, що стають пластичними в процесі
формування та затвердіння, або з матеріалів, до яких можуть бути додані пластифікатори; ці
матеріали можуть включати наповнювачі (наприклад, деревне борошно, целюлозу, текстильні
волокна, мінеральні речовини, крохмаль), барвники чи інші речовини, перераховані в пункті (1)
вище. Порошки можуть використовувати, наприклад, для покриття предметів під час нагрівання із
застосуванням чи без застосування статичної електрики.
(3) Блоки неправильної форми, шматки та аналогічні насипні форми, з вмістом або без
вмісту наповнювачів, барвників чи інших речовин, перерахованих у пункті (1) вище. Блоки
правильної геометричної форми не є первинними формами і визначаються терміном “плити, листи,
плівка, стрічки і смужки “ (дивись Примітку 10 до цієї групи).
Відходи, обрізки і скрап окремого термопластичного матеріалу, перетворені в первинні
форми, включаються до товарних позицій 3901 – 3914 (залежно від матеріалу), а не до товарної
позиції 3915 (дивись Примітка 7 до цієї групи).
Труби, трубки та шланги
Термін “труби, трубки та шланги”, який використовують у товарній позиції 3917,
визначений у Примітці 8 до цієї групи.
Плити, листи, плівка, стрічки і смужки товарної позиції 3920 або 3921
Термін “плити, листи, плівка, стрічки і смужки”, який використовують у товарних позиціях
3920 і 3921, визначений у Примітці 10 до цієї групи.
Такі плити, листи і т.д., з обробленою чи необробленою поверхнею (включаючи квадрати та
інші прямокутники, нарізані з них), зі шліфованими краями, просвердлені, фрезеровані, із
загнутою крайкою, скручені, обрамлені або інакше оброблені чи нарізані на форми, крім
прямокутної (включаючи квадратні), зазвичай включаються до товарних позицій 3918, 3919 або
3922 – 3926.
Пористі (комірчасті) пластмаси
Пористі (комірчасті) пластмаси – це полімерні матеріали, що мають багато вічок (або
відкритих, або закритих, або тих і інших), розподілених по всій масі. Вони включають спучені
983
РОЗДІЛ VII. Група 39
полімерні матеріали, губчаті чи мікропористі полімерні матеріали. Вони можуть бути або
гнучкими, або твердими.
Пористі (комірчасті) пластмаси одержують різними способами. До них відносяться такі
способи як додання газу в полімерний матеріал (наприклад, механічне змішування, випаровування
розчинника з низькою температурою кипіння, деструкція матеріалу, що виділяє газ), змішування
полімерного матеріалу з порожніми мікросферами (наприклад, скло чи феноло-альдегідна смола),
агломерація гранул полімерного матеріалу, а також змішування полімерних матеріалів з водою чи
матеріалами, що є для них розчинниками, які під час виділення з полімерного матеріалу
утворюють порожнечі.
Полімерні матеріали в сполученні з текстильним матеріалом
Покриття для стін або стель, згідно з Приміткою 9 до цієї групи, включаються до товарної
позиції 3918. Інакше кажучи, класифікація полімерних матеріалів та їхніх сполучень з
текстильними матеріалами здійснюється відповідно до Примітки 1 (h) до розділу XI, Примітки 3
до групи 56 і Примітки 2 до групи 59. До цієї групи також включаються такі продукти:
(a) повсть, просочена, з покриттям або дубльована полімерними матеріалами, яка містить
50 мас. % або менше текстильного матеріалу, або повсть, повністю закладена в полімерний
матеріал;
(b) текстильні тканини та неткані матеріали, повністю закладені в полімерні матеріали або
повністю покриті ними по обидва боки, за умови, що такі покриття видно неозброєним оком, при
цьому не приймається до уваги будь-яка подальша зміна кольору;
(с) текстильні тканини, просочені, з покриттям або дубльовані полімерними матеріалами,
які не можна зігнути вручну без зламу навколо циліндра діаметром 7 мм за температури від 15 С
до 30 С;
(d) плити, листи, смуги, смужки або стрічки з пористих (комірчастих) пластмас сполучених
з текстильними матеріалами повстю або фетром, або нетканими матеріалами (як визначено в
Примітці 1 до групи 59), за умови, що ці текстильні матеріали використовуються тільки для
армування.
При цьому однотонні, невідбілені, відбілені або однорідно забарвлені текстильні матеріали,
повсть або фетр, або неткані матеріали, розглядаються тільки як армувальний матеріал за умови,
що вони прикріплені тільки до однієї сторони плит, листів, смуг або стрічок. Візерункові,
друковані або більш оброблені тканини (наприклад, шляхом ворсування (начіс) та спеціальні
матеріли, такі як ворсовані тканини, тюль, мереживо, а також текстильні матеріали товарної
позиції 5811 відносяться до матеріалів, які виконують більш широкі функції, ніж тільки функцію
армування.
Плити, листи смуги, смужки або стрічки з пористих (комірчастих) пластмас у сполученні з
текстильним матеріалом по обидва боки, незалежно від природи цього матеріалу, не
включаються до цієї групи (зазвичай товарна позиція 5602, 5603 або 5903).
Сполучення полімерних матеріалів з матеріалами, крім текстильних
До цієї групи також включаються такі продукти, незалежно від того, чи були вони одержані
під час однієї чи низки послідовних операцій, за умови, що вони зберігають основні властивості
полімерних матеріалів:
(a) плити, листи і т.д., що включають армувальну чи опорну сітку з іншого матеріалу (дріт,
скловолокно і т.д.), закладені в полімерні матеріали;
(b) плити, листи і т.д. з полімерного матеріалу, відділені шаром іншого матеріалу, такого як
металева фольга, папір, картон.
Продукти з паперу чи картону, покритих тонким шаром полімерного матеріалу по обидва
боки, не включаються до цієї групи за умови, що вони зберігають основні властивості паперу чи
картону (зазвичай товарна позиція 4811);
984
РОЗДІЛ VII. Група 39
(с) шаруваті полімерні листи, армовані чи зміцнені папером, і продукти з одного шару
паперу чи картону, покриті шаром полімерного матеріалу, що становить більше половини
загальної товщини, крім настінних покриттів товарної позиції 4814;
(d) продукти із скловолокна чи листів паперу, просочених полімерним матеріалом і
спресованих разом, за умови, що ці матеріали набувають твердості та жорсткості. (Якщо вони
зберігають властивості паперу чи виробів зі скловолокна, то включаються до групи 48 або 70
залежно від конкретного випадку).
Положення попереднього пункту також застосовуються, за внесення відповідних змін
(mutatis mutandis), до монониток, прутків, стержнів, фасонних профілів, труб, трубок, шлангів і
виробів.
Слід зазначити, що металева сітка чи плетиво з недорогоцінного металу, які були просто
занурені в полімерні матеріали, не включаються (розділ XV), навіть якщо отвори в результаті
занурення виявляються заповненими.
До цієї групи включаються ті плити та листи, що складаються із шарів деревини та
полімерного матеріалу, в яких деревина служить лише для підтримування або зміцнення полімеру;
ті вироби, в яких полімерні матеріали становлять лише допоміжну функцію (а саме, коли вони є
основою для ошатного (декоративного) облицювання), з розгляду виключаються (група 44). У
зв’язку з цим слід зазначити, що будівельні панелі з шарів деревини і полімерного матеріалу,
включаються, як правило, до групи 44 (дивись загальні положення до цієї групи).
Крім винятків, згаданих у Примітці 2 до розділу, до цієї групи не включаються:
(a) концентровані дисперсії барвника в полімерному матеріалі, які мають властивості
продуктів групи 32; дивись, наприклад, пояснення до товарної позиції 3204 (пункт I (С) щодо
концентрованих дисперсій барвників у полімерному матеріалі і пункт II (2), що стосується
органічних люмінофорів, а саме родаміну В у полімерному матеріалі), товарної позиції 3205
(сьомий абзац, що стосується концентрованих дисперсій кольорових лаків у полімерному
матеріалі) і товарної позиції 3206 (пункт А (I), що стосується концентрованих дисперсій інших
барвників у полімерному матеріалі);
(b) готові препарати, спеціально призначені для використання як клеїльні речовини, що
складаються з полімерів чи їх сумішей товарних позицій 3901 – 3913, які крім будь-яких
дозволених добавок до продуктів цієї групи (наповнювачів, пластифікаторів, розчинників,
пігментів і т.д.) містять речовини, не включені до цієї групи (наприклад, воски), і продукти
товарних позицій 3901 – 3913, розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї чи адгезиви масою
нетто не більше 1 кг (товарна позиція 3506);
(с) полімерні матеріали і вироби з них (крім товарів позиції 3918 або 3919) з літерами,
цифрами чи малюнками, які не є випадковими щодо їх основного призначення (група 49).
Пояснення до товарних підпозицій.
Примітка 1 до товарних підпозицій
Ця Примітка визначає (регламентує) класифікацію полімерів (включаючи співполімери),
хімічно модифікованих полімерів і сумішей полімерів на рівні підпозицій. Перш ніж ці продукти
класифікувати на рівні підпозицій, їх спочатку слід включити до відповідної товарної позиції
згідно з Примітками 4 і 5 до цієї групи (дивись загальні положення до цієї групи).
Класифікація полімерів (включаючи співполімери) та хімічно модифікованих
полімерів
Відповідно до Примітки 1 до підпозицій, полімери (включаючи співполімери) і хімічно
модифіковані полімери слід класифікувати згідно з умовами пункту (a) чи (b) цієї Примітки
залежно від того, чи існує підпозиція “інші” на одному і тому самому рівні підпозицій.
Підпозиція, що називається “інші” не включає такі підпозиції як “інші поліефіри складні” та
“з інших пластмас”.
985
РОЗДІЛ VII. Група 39
Вираз “на одному і тому самому рівні” стосується підпозицій того ж самого рівня, а саме:
однодефісні підпозиції (рівень 1) чи двохдефісні підпозиції (рівень 2) (дивись пояснення до
Правила 6 Основних правил інтерпретації Гармонізованої Системи).
Слід зазначити, що деякі товарні позиції (наприклад, товарна позиція 3907) містять
підпозиції обох рівнів.
(A) Класифікація у випадку існування підпозиції “інші” того ж рівня
(1) Цей підпункт (a) (1) Примітки 1 до підпозиції визначає полімери з префіксом “полі”
(наприклад, поліетилен і поліамід-6,6), як полімери, в яких основна мономерна ланка або основні
мономерні ланки названого полімеру, взяті разом, становлять 95 мас. % або більше від загального
вмісту полімеру. У разі, якщо названі класи полімерів позначені префіксом “полі” (наприклад,
політерпени підпозиції 3911 10), всі мономерні ланки, що потрапляють у той же клас (наприклад,
різні терпенові мономерні ланки у випадку політерпенів), повинні складати 95 мас. % або більше
від загального вмісту полімеру.
Слід підкреслити, що це визначення стосується лише полімерів підпозицій, що мають
підпозицію “інші”, на тому ж рівні.
Таким чином, наприклад, полімер, що складається з 96 % етиленових мономерних ланок і
4 % пропіленових мономерних ланок з питомою густиною 0,94 або більше (і відноситься до
полімерів товарної позиції 3901 у контексті Примітки 4 до цієї групи), слід розглядати як
поліетилен підпозиції 3901 20 тому, що етиленові мономерні ланки становлять більше 95 % від
загального вмісту полімеру та існує підпозиція “інші” цього ж рівня.
Вищевказане позначення полімерів префіксом “полі” у випадку полівінілових спиртів не
вимагає, щоб 95 мас. % або більше мономерних ланок називалися “вініловий спирт”. Проте воно
вимагає, щоб мономерні ланки вінілацетату і вінілового спирту, взяті разом, складали 95 мас. %
або більше від загального вмісту полімеру.
(2) Цей пункт (a) (2) Примітки 1 до підпозицій трактує класифікацію продуктів підпозицій
3901 30, 3903 20, 3903 30 і 3904 30.
Співполімери, які класифікуються в цих чотирьох підпозиціях, повинні містити 95 мас. %
або більше основних мономерних ланок вказаного у цій підпозиції полімеру.
Так, наприклад, співполімер з 61 % вінілхлоридних, 35 % вінілацетатних і 4 % малеїнових
ангідридних мономерних ланок (будучи полімером товарної позиції 3904), слід розглядати як
співполімер вінілхлориду і вінілацетату підпозиції 3904 30, тому що вінілхлоридні та вінілацетатні
мономерні ланки, взяті разом, становлять 96 % від загального вмісту полімеру.
З іншого боку, співполімер з 60 % стирольних, 30 % акрилонітрильних і 10 %
вінілтолуольних мономерних ланок (будучи полімером товарної позиції 3903), слід включати до
підпозиції 3903 90 (‘‘інші’’), а не до підпозиції 3903 20, тому що стирольні та акрилонітрильні
мономерні ланки, взяті разом, становлять лише 90 % від загального вмісту полімеру.
(3) Цей пункт (a) (3) Примітки 1 до підпозицій трактує класифікацію хімічно
модифікованих полімерів. Такі полімери слід включати до підпозицій “інші” за умови, що
хімічно модифіковані полімери більш докладно не описані в жодній іншій підпозиції. Логічним
наслідком цієї Примітки є те, що хімічно модифіковані полімери не включаються до тієї ж
підпозиції, що і немодифікований полімер, якщо сам немодифікований полімер не включається до
підпозиції “інші”.
Так, наприклад, хлорований чи хлорсульфований поліетилен, який є хімічно
модифікованим поліетиленом товарної позиції 3901, повинен включатися до підпозиції 3901 90
(“інші”).
З іншого боку, полівініловий спирт, який одержують шляхом гідролізу полівінілацетату,
слід включати до підпозиції 3905 30, яка спеціально призначена для нього.
986
РОЗДІЛ VII. Група 39
(4) Підпункт (а) (4): полімери, які не можна класифікувати відповідно до умов пунктів
(а) (1), (а) (2) чи (а) (3), включаються до підпозиції “інші”, якщо немає більш специфічної
товарної підпозиції того ж рівня, що включає полімери тієї мономерної ланки, що переважає за
масою над іншими мономерними ланками. Для цієї мети основні мономерні ланки полімерів, що
потрапляють до тієї самої підпозиції, слід підсумовувати. При цьому порівнювати можна лише
основні мономерні ланки полімерів однакового рівня класифікації.
Назви таких специфічних підпозицій записуються як “полімер х”, “х-співполімери” чи “хполімери” (наприклад, співполімери пропілену (підпозиція 3902 30), фторполімери (підпозиції
3904 61 і 3904 69).
Для включення в ці підпозиції мономерна ланка, зазначена в підпозиції, має переважати над
кожною іншою окремою мономерною ланкою того ж рівня класифікації. Так, не обов’язково, щоб
мономерна ланка, зазначена в підпозиції, становила більше 50 % від загального вмісту полімеру в
розглянутій послідовності.
Так, наприклад, етиленпропіленовий співполімер з 40 % етиленових і 60 % пропіленових
мономерних ланок (будучи полімером товарної позиції 3902), повинен включатися до підпозиції
3902 30 як співполімер пропілену, тому що пропілен є єдиною основною мономерною ланкою,
прийнятою до розгляду.
Так само співполімер з 45 % етиленових, 35 % пропіленових і 20 % ізобутиленових
мономерних ланок (будучи полімером товарної позиції 3902), повинен включатися до підпозиції
3902 30 тому, що порівнюються лише мономерні ланки пропілену та ізобутилену (мономерна
ланка етилену не враховується), і при цьому пропіленова мономерна ланка переважає над
ізобутиленовою.
З іншого боку, співполімер з 45% етиленових, 35% ізобутиленових і 20% пропіленових
мономерних ланок (будучи полімером товарної позиції 3902), повинен включатися до підпозиції
3902 90, тому що порівнюються лише мономерні ланки ізобутілену і пропілену, і при цьому
ізобутиленова мономерна ланка переважає над поліпропіленовою.
(B) Класифікація в тому випадку, коли не існує підпозиції “інші” того ж рівня
(1) Цей пункт (b) (1) Примітки 1 до підпозицій регламентує класифікацію полімерів
підпозиції, що включає полімери тієї мономерної ланки, яка домінує за масою серед будь-яких
інших індивідуальних співмономерів у випадку, коли не існує підпозиції “інші” того ж рівня
класифікації. З цією метою основні мономерні ланки полімеру, що потрапляють до тієї самої
підпозиції, повинні класифікуватися разом.
Метод класифікації аналогічний методу класифікації полімерів на рівні товарної позиції,
описаному в Примітці 4 до цієї групи.
Застосовується підхід переваги однієї мономерної ланки над іншою крім ситуації, коли
полімери містять мономерні ланки, що потрапляють до підпозицій різного рівня класифікації. За
таких обставин можуть порівнюватися між собою лише мономерні ланки, що відносяться до
полімерів того самого рівня класифікації.
Так, наприклад, співполіконденсати сечовини і фенолу з формальдегідом (які є полімерами
товарної позиції 3909) повинні включатися до підпозиції 3909 10, якщо мономерна ланка сечовини
переважає над фенольною мономерною ланкою, і до підпозиції 3909 40, якщо домінує фенольна
мономерна ланка, оскільки не існує підпозиції “інші” на тому ж рівні класифікації.
Слід пам’ятати, що позначення полімерів префіксом “полі” в пункті 1 (a) Примітки 1 до
підпозицій не застосовне до підпозицій, які потрапляють до розглянутої категорії.
Так, наприклад, співполімери, що містять основні мономерні ланки як полікарбонату, так і
поліетилентерефталату, повинні включатися до підпозиції 3907 40, якщо домінує перша
мономерна ланка, і до підпозицій 3907 60, якщо переважає остання мономерна ланка, тому що не
існує підпозиції “інші” на тому ж рівні класифікації.
987
РОЗДІЛ VII. Група 39
(2) Цей підпункт (b) (2) Примітки 1 до підпозицій трактує класифікацію хімічно
модифікованих полімерів. Вони повинні включатися до тієї ж підпозиції, що і немодифікований
полімер, якщо не існує підпозиції “інші” на тому ж рівні класифікації.
Так, наприклад, ацетильовані феноло-альдегідні смоли (які є полімерами товарної позиції
3909) повинні включатися до підпозиції 3909 40 як феноло-альдегідні смоли, оскільки ця товарна
позиція не має підпозиції “інші”.
Класифікація сумішей полімерів
Останній пункт Примітки 1 до підпозицій регламентує класифікацію полімерних сумішей.
Вони повинні включатися до тієї ж підпозиції, що й полімери, одержані з тих самих мономерних
ланок у тих самих пропорціях.
Подальші приклади ілюструють класифікацію сумішей полімерів:
– Суміш полімерів з питомою вагою більше 0,94, що складається з 96 % поліетилену і 4 %
поліпропілену, повинна включатися до підпозиції 3901 20 як поліетилен, тому що етиленова
мономерна ланка становить більше 95 % від загального вмісту цього полімеру.
– Суміш полімерів з 60 % поліаміду-6 і 40 % поліаміду-6,6 повинна включатися до
підпозиції 3908 90 (“інші”), оскільки жодна з основних мономерних ланок полімерів не становить
95 мас. % або більше від загального вмісту полімеру.
– Суміш поліпропілену (45 %), полібутилентерефталату (42 %) і поліетиленізофталату
(13 %) повинна включатися до товарної позиції 3907, оскільки основні мономерні ланки двох
поліефірів у сумі переважають над пропіленовою мономерною ланкою. Мономерні ланки
полібутилентерефталату та поліетиленізофталату повинні розглядатися незалежно від того, як
вони можуть сполучатися в різних полімерах цієї суміші. У цьому прикладі одна з мономерних
ланок поліетиленізофталату та інша з полібутилентерефталату є тими самими мономерними
ланками, що і основні мономерні ланки поліетилентерефталату. Проте суміш повинна включатися
до підпозиції 3907 99, оскільки, розглядаючи лише поліефірні мономерні ланки, основні
мономерні ланки “інших поліефірів”, у точному стехіометричному співвідношенні,
переважають над мономерними ланками “поліетилентерефталату”.
Підгрупа I
Первинні форми
Пояснення до товарної позиції 3901:
3901
3901 10
3901 10 10 00
3901 10 90 00
3901 20
3901 20 10 00
3901 20 90 00
Полiмери етилену в первинних формах:
- полiетилен з питомою густиною менш як 0,94:
- - полiетилен лiнiйний
- - iнший
- полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше:
- - полiетилен, зазначений у примiтцi 6 (b) до цiєї групи, питомою густиною
0,958 або бiльше при температурі 23 °С з вмiстом:
— 50 мг/кг або менше алюмiнiю;
— 2 мг/кг або менше кальцiю;
— 2 мг/кг або менше хрому;
— 2 мг/кг або менше залiза;
— 2 мг/кг або менше нiкелю;
— 2 мг/кг або менше титану; та
— 8 мг/кг або менше ванадiю, що використовується для виробництва
хлорсульфованого (сульфохлорованого) полiетилену
- - iншi
988
РОЗДІЛ VII. Група 39
3901 30 00 00
3901 90
3901 90 30 00
3901 90 90
3901 90 90 10
3901 90 90 90
- співполімери етилену з вiнiлацетатом
- iншi:
- - iономер (іономерний полімер), що складається із солi тримеру етилену з
iзобутилакрилатом і метакрилової кислоти; А-Б-А блок-співполімер з
полiстиролу, етилен-бутиленового співполімеру та полiстиролу з вмiстом
35 мас.% або менше стиролу в одній з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї
групи
- - інші:
- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - - інші
До цієї товарної позиції включається поліетилен і хімічно модифікований поліетилен
(наприклад, хлорований поліетилен і хлорсульфований поліетилен). До неї також входять
співполімери етилену (наприклад, співполімери етилену та вінілацетату і співполімери етилену та
пропілену), в яких етилен є переважною співмономерною ланкою. Для класифікації полімерів
(включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і сумішей полімерів дивись загальні
положення до цієї групи.
Поліетилен це напівпрозорий матеріал, що має дуже широкий діапазон застосування.
Поліетилен низької густини (ПЕНГ, LDPE), а саме поліетилен питомою вагою при 20 С менше
0,94 (розрахована для полімеру без жодних добавок), використовується переважно у вигляді
пакувальної плівки, особливо для харчових продуктів, як покриття для паперу, картону,
алюмінієвої фольги і т.д., як електроізоляційний матеріал і для виготовлення різних побутових
виробів, іграшок і т.д. До цієї товарної позиції також включаються лінійний поліетилен низької
густини (ЛПЕНГ, LLDPE). Поліетилен високої густини (ПЕВГ, HDPE) являє собою поліетилен з
питомою густиною при 20 С 0,94 або більше (розрахована для полімеру без жодних добавок). Він
використовується для виготовлення різних виробів методом формування видуванням і литтям під
тиском, виготовлення плетених мішків, ємностей для бензину і нафти, труб методом екструзії і т.д.
Співполімери етилену і вінілацетату застосовуються для виготовлення кришок, внутрішніх
прокладок контейнерів і упаковок, що розтягуються.
До цієї товарної позиції не включаються:
(a) рідкий синтетичний поліетилен, що не відповідає вимогам Примітки 3 (a) до цієї групи
(товарна позиція 2710);
(b) поліетиленові воски (товарна позиція 3404).
Пояснення до товарної позиції 3902:
3902
3902 10 00 00
3902 20 00 00
3902 30 00
3902 30 00 10
3902 30 00 90
3902 90
3902 90 10 00
3902 90 20 00
Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах:
- полiпропiлен
- полiізобутилен
- співполімери пропiлену:
- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - інші
- iншi:
- - А-Б-А блок-співполімер полiстиролу, етилен-бутиленового співполімеру та
полiстиролу з вмiстом стиролу 35 мас.% або менше в одній з форм, зазначених у
примiтцi 6 (b) до цiєї групи
- - полі(бут-1-ен) (полібутилен-1), співполімер бут-1-ену (бутилену-1) та етилену з
вмістом 10 мас.% або менше етилену, або суміш з полі(бут-1-ену) (полібутилену-1)
з поліетиленом та/або поліпропіленом з вмістом 10 мас.% або менше поліетилену
989
РОЗДІЛ VII. Група 39
3902 90 90
3902 90 90 10
3902 90 90 90
та/або 25 мас.%, або в одній із форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
- - інші:
- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - - інші
До цієї товарної позиції включаються полімери всіх олефінів (а саме ациклічні вуглеводні з
одним або більше подвійних зв’язків) крім етилену. Важливими полімерами цієї товарної позиції є
поліпропілен, поліізобутилен і співполімери пропілену. Для класифікації співполімерів, хімічно
модифікованих полімерів і сумішей полімерів дивись загальні положення до цієї групи.
Основні фізичні властивості поліпропілену подібні до властивостей поліетилену високої
густини. Поліпропілен і співполімери пропілену також мають широкий діапазон застосування,
наприклад, для виготовлення пакувальної плівки, формованих деталей автомобілів, електричних
пристроїв, побутових виробів і т.д., ізоляції проводів і кабелів, кришок харчових контейнерів,
матеріалів з покриттям і шаруватими матеріалами, пляшок, підносів і контейнерів для зберігання
прецизійного устаткування, трубопроводів, футерування резервуарів, труб для хімічних
підприємств, основ (підкладок) ворсових килимів.
Поліізобутилен високого ступеня полімеризації нагадує каучук, але не включається до
групи 40, тому що він не відповідає визначенню синтетичного каучуку. Він використовується для
водонепроникних покриттів і для модифікації інших полімерів.
Поліізобутилен з малим ступенем полімеризації і який відповідає вимогам Примітки 3 (a) до
цієї групи також включається до цієї товарної позиції. Це в’язка рідина, використовувана для
модифікування мастил.
До цієї товарної позиції, проте, не включаються рідкий синтетичний поліізобутилен та
інші рідкі синтетичні поліолефіни, що не відповідають вимогам Примітки 3 (а) до цієї групи
(товарна позиція 2710).
Пояснення до товарної позиції 3903:
3903
3903 11 00 00
3903 19 00 00
3903 20 00 00
3903 30 00 00
3903 90
3903 90 10 00
3903 90 20 00
3903 90 90 00
Полiмери стиролу у первинних формах:
- полiстироли:
- - призначені для спучування або спінювання
- - iншi
- співполімери стиролакрилонiтри-льні (SAN)
- співполімери акрилонiтрилбута-дiєнстирольні (ABS)
- iншi:
- - співполімери тільки стиролу з алiловим спиртом, з ацетильним числом 175
або бiльше
- - полiстирол бромований з вмiстом брому 58 мас.% або бiльше, але не бiльш
як 71 мас.% в одній з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи
- - iншi
До цієї товарної позиції включаються полістирол і співполімери стиролу. Найважливішими
співполімерами стиролу є співполімери стиролакрилонітрилу (САН, SАN), співполімери
акрилонітрилбутадієнстиролу (АБС, АВS), співполімери стиролбутадієну. Велика частина
співполімерів стиролу і бутадієну з високим вмістом бутадієну відповідає вимогам Примітки 4 до
групи 40 і тому вони включаються до групи 40 як синтетичний каучук. Для класифікації полімерів
(включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і полімерних сумішей дивись
загальні положення до цієї групи.
Неспучений полістирол являє собою безбарвний, прозорий термопластичний матеріал, що
знаходить широке застосування в електротехнічній і радіотехнічній промисловості. Він також
990
РОЗДІЛ VII. Група 39
застосовується під час упакування, наприклад, харчових продуктів і косметики. Використовується
для виробництва іграшок, футлярів для годинників і грамофонних платівок.
Спучений (комірчастий) полістирол містить гази, ті, що вже використовувались в процесі
спучування, і має низьку об’ємну густину. Він широко використовується як теплоізоляційний
матеріал для дверей холодильників, корпусів кондиціонерів повітря, холодильних і морозильних
камер та в складі конструкційних матеріалів. Застосовується також для упаковок разового
використання і предметів сервірування.
Деякі хімічно модифіковані співполімери стиролу є іонообмінними смолами (товарна
позиція 3914).
Співполімери стиролакрилонітрилу (САН, SАN), що мають високу міцність на розрив,
добру технологічність у процесі формування та високу хімічну стійкість, використовуються для
виготовлення чашок і склянок, клавіш друкарських машинок, частин холодильників, ємностей для
масляних
фільтрів
і
деяких
видів
кухонного
устаткування.
Співполімери
акрилонітрилбутадієнстиролу (АБС, АВS), що мають високу ударну міцність і стійкість до
атмосферного впливу, використовуються для виготовлення частин і приладдя корпусів
транспортних засобів, дверей холодильників, телефонів, пляшок, каблуків взуття, корпусів і
футлярів різної апаратури та устаткування, труб для води, будівельних панелей, посудин і т.д.
Пояснення до товарної позиції 3904:
3904
3904 10 00 00
3904 21 00 00
3904 22 00 00
3904 30 00 00
3904 40 00 00
3904 50
3904 50 10 00
3904 50 90 00
3904 61 00 00
3904 69
3904 69 10 00
3904 69 20 00
3904 69 80 00
3904 90 00 00
Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв у первинних
формах:
- полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами
- полiвiнiлхлорид iнший:
- - непластифiкований
- - пластифiкований
- співполімери вiнiлхлориду та вiнiлацетату
- iншi співполімери вiнiлхлориду
- полiмери вiнiлiденхлориду:
- - співполімер вiнiлiденхлориду з акрилонiтрилом у виглядi кульок, що здатні
розширюватись, дiаметром 4 мкм або бiльше, але не бiльш як 20 мкм
- - iншi
- фторполiмери:
- - полiтетрафторетилен
- - iншi:
- - - полiвінілфторид в одній з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи
- - - фтореластомер FKM
- - - iншi
- iншi
До цієї товарної позиції включаються полівінілхлорид (ПВХ, PVC), співполімери
вінілхлориду, полімери вініліденхлориду, фторполімери і полімери інших галогенованих олефінів.
Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і
полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.
Полівінілхлорид (ПВХ, PVC) є твердим безбарвним матеріалом з обмеженою
теплостійкістю, що має здатність прилипати до металевих поверхонь під час нагрівання. З цих та
інших причин часто необхідно додавати стабілізатори, пластифікатори, розріджувачі, наповнювачі
і т.д. для надання полімерам необхідних властивостей. У формі гнучких листів полівінілхлорид
991
РОЗДІЛ VII. Група 39
(ПВХ, PVC) широко використовується як водостійкий матеріал для фіранок, фартухів, плащів і
т.д. і як високосортна штучна шкіра для оббивання і декорування салонів усіх видів
пасажирського транспорту. Тверді листи ПВХ знаходять застосування у виготовленні кожухів,
трубопроводів, футеровки резервуарів і багатьох інших предметів обладнання хімічних заводів.
Плитка для підлоги з ПВХ також дуже поширена.
Найважливішими співполімерами вінілхлориду є співполімери вінілхлориду з
вінілацетатом, що загалом використовуються для виготовлення грамофонних платівок і настилу
підлог.
Співполімери вініліденхлориду використовуються загалом для упакування харчових
продуктів, матеріалів для оббивання, для виготовлення волокон, щетини і латексних покриттів і
для виготовлення труб для хімічного устаткування.
Політетрафторетилен (ПТФЕ, PTFE), один з найважливіших фторполімерів, має дуже
широке застосування в електротехніці, хімічній промисловості та машинобудуванні. Завдяки
високій термостабільності він є відмінним ізоляційним матеріалом і не руйнується під впливом
хімічних реагентів.
До інших фторполімерів відносяться хлортрифторетилен, полівініліденфторид і т.д.
Пояснення до товарної позиції 3905:
Полiмери вiнiлацетату або iнших складних вінілових ефiрiв у первинних
формах; iншi вiнiловi полiмери у первинних формах:
- полiвiнiлацетат:
- - диспергований у воді
- - iншi
- співполімери вiнiлацетату:
- - диспергований у воді
- - iншi
- спирт полiвiнiловий, який мiстить або не мiстить негiдролiзованi ацетатнi
групи
- iншi:
- - співполімери
- - iншi:
- - - полiвiнiл-формаль однієї з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи,
молекулярна маса якого 10 000 або бiльше, але не більш як 40 000, мiстить:
— 9,5 мас.% або бiльше, але не більш як 13 мас.% ацетильних груп, у
перерахунку на вiнiлацетат; та
— 5 мас.% або бiльше, але не бiльш як 6,5 мас.% гiдроксильних груп, у
перерахунку на вініловий спирт
- - - iншi
3905
3905 12 00 00
3905 19 00 00
3905 21 00 00
3905 29 00 00
3905 30 00 00
3905 91 00 00
3905 99
3905 99 10 00
3905 99 90 00
До цієї товарної позиції включаються всі полімери вінілу, крім полімерів товарної позиції
3904. Вініловим полімером є полімер, мономер якого має формулу
Н
CH2 =
/
С
\
,
X
де зв’язок C – X не є ні зв’язком вуглець – вуглець, ні
зв’язком вуглець – водень. Полівінілкетони, де зв’язок C – X
є зв’язком вуглець – вуглець, не включаються (товарна
позиція 3911).
992
РОЗДІЛ VII. Група 39
Полімери вінілацетату або інших ефірів вінілу, з яких полівінілацетат є найважливішим, не
підходять для виготовлення виробів, тому що вони занадто м’які та еластичні. Вони зазвичай
використовуються для одержання лаків, фарб, клеїв, апретурних або просочувальних складів для
оброблення тканин і т.д. Розчини та дисперсії (емульсії і суспензії) полівінілацетату
використовуються, наприклад, як клеї.
Полівініловий спирт, зазвичай отримують методом гідролізу полівінілацетату. Полівінілові
спирти бувають різних марок залежно від вмісту негідролізованих вінілацетатних груп. Вони є
відмінними емульгаторами та диспергувальними агентами і використовуються як захисні колоїди,
клей, зв’язувальні речовини і згущувачі у фарбах, у фармацевтиці і косметиці та у текстильній
промисловості. Волокна, виготовлені з полівінілових спиртів, придатні для виготовлення нижньої
білизни, ковдр, одягу і т.д.
Полівінілацеталі можуть бути приготовлені шляхом взаємодії полівінілового спирту з
альдегідом, таким як формальдегід чи масляний альдегід, або взаємодії самого полівінілацетату з
альдегідом.
До інших полімерів вінілу відносяться полівінілові прості ефіри, полівінілкарбазол і
полівінілпіролідон.
Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і
полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.
Пояснення до товарної позиції 3906:
3906
3906 10 00 00
3906 90
3906 90 10 00
3906 90 20 00
3906 90 30 00
3906 90 40 00
3906 90 50 00
3906 90 60 00
3906 90 90 00
Акриловi полiмери у первинних формах:
- полiметилметакрилат
- iншi:
- - полi [N-(3-гiдроксіiмiно-1,1-диметилбутил) акриламiд]
- - співполімер 2-діiзопропiламiно-етилметакрилату з децилметакрилатом, у
формі розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 55 мас.% або бiльше
співполімеру
- - співполімер акрилової кислоти з 2-етилгексилакрилатом з вмiстом 10 мас.% або
бiльше, але не бiльш як 11 мас.% 2-етилгексилакрилату
- - співполімер акрилонiтрилу з метилакрилатом, модифiкований
полібутадієнакрилонiтрилом (NBR)
- - продукт полiмеризацiї акрилової кислоти з алкілметакрилатом та з
невеликим вмістом інших мономерiв, що використовується як загусник для
виробництва пастоподібних друкарських фарб для текстилю
- - співполімер метилакрилату з етиленом та мономером, який містить як
замісник некінцеву карбоксильну групу, з вмiстом 50 мас.% або бiльше
метилакрилату, в тому числi змішаний або не змішаний з кремнеземом
- - iншi
Термін “акрилові полімери” означає полімери акрилової чи метакрилової кислоти, їхніх
солей чи складних ефірів, або відповідних альдегідів, амідів чи нітрилів.
Поліметилметакрилат є найважливішим полімером цієї категорії. Завдяки відмінним
оптичним властивостям і міцності він використовується як склувальний матеріал, для вуличних
знаків і вивісок та для інших виробів, у виготовленні штучних очей, контактних лінз і зубних
протезів.
Полімери акрилонітрилу можуть використовуватися у виготовленні синтетичних волокон.
Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і
полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.
До цієї товарної позиції не включаються:
993
РОЗДІЛ VII. Група 39
(a) акрилові полімери, що є іонообмінними смолами (товарна позиція 3914);
(b) співполімери акрилонітрилу, що відповідають вимогам Примітки 4 до групи 40 (група
40).
Пояснення до товарної позиції 3907:
3907
3907 10 00 00
3907 20
3907 20 11 00
3907 20 21 00
3907 20 29 00
3907 20 91 00
3907 20 99 00
3907 30 00 00
3907 40 00 00
3907 50 00 00
3907 60
3907 60 20 00
3907 60 80 00
3907 70 00 00
3907 91
3907 91 10
3907 91 10 10
3907 91 10 90
3907 91 90 00
3907 99
3907 99 11 00
3907 99 19
3907 99 19 10
3907 99 19 90
3907 99 91 00
3907 99 98 00
Полiацеталі, iншi прості полiефiри (поліетери) та епоксиднi смоли, у
первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi
ефiри та iншi складні поліефіри (поліестери), у первинних формах:
- полiацеталі
- полiефiри простi iншi:
- - простi полiефiроспирти:
- - - полiетиленглiколi
- - - iншi:
- - - - з гiдроксильним числом не бiльш як 100
- - - - iншi
- - iншi:
- - - співполімер 1-хлор-2,3-епоксипропану та етилен оксиду
- - - інші
- смоли епоксиднi
- полiкарбонати
- смоли алкiднi
- полi(етилентерефталат):
- - що має характеристичну в’язкість 78 мл/г або вищу
- - інші
- полілактид
- полiефiри складнi iншi:
- - ненасиченi:
- - - рідкі:
- - - - що використовуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - - - інші
- - - iншi
- - iншi:
- - - з гiдроксильним числом не бiльш як 100:
- - - - полi(етиленнафталін-2,6-дикарбоксилат)
- - - - iншi:
- - - - - полібутилентерефталат з питомою густиною не менш як 1,29 г/см3, але
не більш як 1,33 г/см3
- - - - - інші
- - - iншi:
- - - - полi(етиленнафталін-2,6-дикарбоксилат)
- - - - iншi
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Поліацеталі. Це полімери, одержані з альдегіду, зазвичай формальдегіду, які
характеризуються наявністю ацетальних функціональних груп у полімерному ланцюзі. Їх не слід
плутати з полівінілацеталями товарної позиції 3905, в якій ацетальні функціональні групи є
замісниками в полімерному ланцюзі. Ця група полімерів включає співполімери ацеталей і
стосується конструкційних видів поліамідів, використовуваних для виготовлення кільцевих
підшипників, кулачків, ящиків для автомобільного інструменту, дверних ручок, крильчаток для
994
РОЗДІЛ VII. Група 39
насосів і повітродувок, каблуків взуття, механічних іграшок, фітингів для водопровідних труб і
т.д.
(2) Інші прості поліефіри. Це полімери, одержані з епоксидів, гліколів чи аналогічних
матеріалів, що характеризуються наявністю простих ефірних функціональних груп у полімерному
ланцюзі. Їх не слід плутати з полівініловими ефірами товарної позиції 3905, в яких ефірні
функціональні групи є замісниками в полімерному ланцюзі. Найважливішими представниками цієї
групи є поліетиленоксид, поліпропіленоксид і поліфениленоксид (РФО, PPO) (більш точною назвою
є полідиметилфеніленоксид). Ці продукти мають широке застосування, РФО використовується,
подібно до поліацеталей, як конструкційні полімерні матеріали, поліпропіленоксид – як
напівпродукт для пінополіуретану.
В дану товарну позицію також включаються пегільовані (полімерами полі етиленгліколю(або
ПЕГ) похідні продуктів Групи 29 (підгруп І-Х та товарних позицій 2940 та 2942).
Пегільовані продукти, непегільовані форми яких включаються або в Групу 29 (товарні
позиції2936-2939 та 2941), або в Групу 30, виключаються та, як правило, включаються в ту ж
товарну позицію, що і їхні непегільовані форми.
(3) Епоксидні смоли. Це полімери, одержані, наприклад, конденсацією епіхлоргідрину
(1-хлор-2,3-епоксипропану) з бісфенолом А (4,4-ізопропілiдендифенолом), новолаковою (фенолоальдегідною) смолою або іншими полігідроксисполуками чи епоксидуванням ненасичених
полімерів. Незалежно від основної структури полімеру, ці смоли характеризуються наявністю
реактивних епоксидних груп, що дозволяє їм легко утворювати поперечні зв’язки під час
застосування, наприклад, у процесі додання аміносполуки, органічної кислоти чи ангідриду,
комплексу трифториду бору чи органічного полімеру.
Діапазон епоксидних смол охоплює рідини низької в’язкості та тверді речовини з високою
температурою плавлення; вони використовуються як поверхневі покриття, клеї, як смоли для
формування і заливання і т.д.
Епоксидовані тваринні чи рослинні олії включаються до товарної позиції 1518.
(4) Полікарбонати. Це полімери, одержані, наприклад, конденсацією бісфенолу-А з
фосгеном (карбонілхлорид) чи дифенілкарбонатом і які характеризуються наявністю карбогрупи
ефіру в полімерному ланцюзі. Вони знаходять промислове застосування, особливо для
формування виробів і для одержання глазурованих покриттів.
(5) Складні поліефіри. Ці полімери характеризуються наявністю карбоксильної групи
ефіру в полімерному ланцюзі і одержуються, наприклад, конденсацією багатоатомного спирту
(поліспирту) та полікарбонової кислоти. Отже, вони відрізняються від полівінілових ефірів
товарної позиції 3905 і поліакрилових ефірів товарної позиції 3906, в яких складноефірні групи в
полімерному ланцюзі є замісниками. Складні поліефіри включають:
(a) Алкідні смоли. Продукти поліконденсації багатоатомних спиртів (поліспиртів) і
поліфункціональних кислот та їхніх ангідридів, з яких принаймні один має бути частково або
повністю трьохфункціональним або більше, модифікуються іншими речовинами, такими як жирні
кислоти або тваринні чи рослинні олії, монофункціональні кислоти чи спирти, каніфоль. Вони не
включають алкіди без вмісту олій (дивись пункт (d) нижче). Ці смоли використовуються загалом
як покриття та лаки високоякісних сортів і зазвичай постачаються у вигляді в’язких продуктів або
у вигляді розчинів.
(b) Складні поліалільні ефіри. Спеціальна група ненасичених складних поліефірів (термін
“ненасичений” дивись пункт (d) нижче), одержаних з ефірів алілового спирту і двохосновних
кислот, наприклад, з діалілфталату. Вони використовуються як зв’язувальні речовини для
шаруватих пластиків, покриттів, лаків, а також для виготовлення матеріалів, що забезпечують
високу проникність електромагнітних хвиль.
(c) Поліетилентерефталат (ПЕТФ, PET). Полімер, що зазвичай утворюється
етерифікацією терефталевої кислоти етиленгліколем або реакцією диметилтерефталату з
995
РОЗДІЛ VII. Група 39
етиленгліколем. Крім дуже важливого використання в текстильній промисловості, він знаходить
застосування, наприклад, у виробництві пакувальної стрічки, магнітофонних стрічок, пляшок для
безалкогольних напоїв.
(d) Полілактид. Звичайно виготовляється з молочної кислоти, отриманої синтезом чи
шляхом ферментації (в цьому методі використовується сировина, яка складається переважно з
гексоз чи сполук, які легко розщеплюються на гексози, наприклад, цукри, меляси, сік цукрового
буряка, сульфітних лугів, сироватки чи крохмалів). Молочна кислота перетворюється в димер
циклічного лактиду, в якого на етапі заключної полімеризації розкривається циклічна структура.
Галузь застосування включає виробництво текстильних волокон, пакувальних матеріалів та
матеріалів, що застосовують в медицині.
(е) Інші складні поліефіри. Вони можуть бути ненасиченими або насиченими.
Ненасиченими складними поліефірами є ті, які мають достатню етиленову ненасиченість, і
це дозволяє їм легко утворювати (або вже мати) поперечні зв’язки з мономерами, що мають
етиленовий зв’язок з утворенням термореактивних матеріалів. До ненасичених поліефірів
відносяться поліалільні ефіри (дивись пункт (b) вище) та інші поліефіри (включаючи алкіди без
вмісту олій) ненасиченої кислоти, наприклад, малеїнової чи фумарової. Ці продукти, що зазвичай
бувають у формі рідких форполімерів, загалом використовуються для виробництва армованих
скловолокном шаруватих пластиків і термореактивних прозорих литих виробів.
Насичені поліефіри включають полімери на основі терефталевої кислоти, наприклад,
полібутилентерефталат і насичені, без вмісту олій, алкідні смоли. Вони, загалом,
використовуються для текстильних волокон і плівок.
Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і
полімерних сумішей дивись Загальні положення до цієї групи.
Пояснення до товарної позиції 3908:
3908
3908 10 00
3908 10 00 10
3908 10 00 90
3908 90 00 00
Полiамiди у первинних формах:
- полiамiд-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:
- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - інші
- iншi
До цієї товарної позиції включаються поліаміди і їхні співполімери. Лінійні поліаміди
відомі під назвою “нейлони”.
Поліаміди одержують шляхом поліконденсації двохосновних органічних кислот
(наприклад, адипінової кислоти, себацинової кислоти) з діамінами чи деякими амінокислотами
(наприклад, 11-аміноундекановою кислотою) чи шляхом полімеризації з перегрупуванням
лактамів (наприклад, -капролактаму).
Найважливішими поліамідами цього типу найлону є поліамід-6, поліамід-11, поліамід-12,
поліамід-6,6, поліамід-6,9, поліамід-6,10 і поліамід-6,12. Прикладами нелінійних поліамідів є
продукти конденсації димеризованих кислот рослинної олії з амінами.
Поліаміди мають високу міцність на розрив і стійкість до ударних навантажень. Вони також
мають відмінну хімічну стійкість, особливо до дії ароматичних та аліфатичних вуглеводнів,
кетонів і складних ефірів.
Крім використання в текстильній промисловості, поліаміди широко застосовуються як
термопластики для формування різних виробів. Їх також використовують як покриття, клеї,
пакувальна плівка. У розчинниках вони знаходять застосування як лаки.
996
РОЗДІЛ VII. Група 39
Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і
полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.
Пояснення до товарної позиції 3909:
3909
3909 10 00 00
3909 20 00 00
3909 30 00 00
3909 40 00 00
3909 50
3909 50 10 00
3909 50 90
3909 50 90 10
3909 50 90 90
Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та полiуретани у
первинних формах:
- смоли карбамiднi; смоли тiокарбамiднi
- смоли меламiновi
- смоли амiноальдегідні iншi
- смоли фенолоальдегідні
- полiуретани:
- - поліуретан 2,2'-(трет-бутилімiно)дiетанолу та 4,4'метилендициклогексилдіізоцiанату у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi з
вмiстом 50 мас.% або бiльше полiмеру
- - інші:
- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - - інші
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Аміно-альдегідні смоли (аміносмоли).
Це смоли, утворені конденсацією амінів чи амідів з альдегідами (формальдегідом,
фурфуролом і т.п.). Найважливішими є карбамідні смоли (наприклад, мочевино-формальдегідна
(карбамідо-формальдегідна) смола), тіокарбамідні смоли (наприклад, тіосечовино-формальдегідна
(тіокарбамідо-формальдегідна) смола), меламінові смоли (наприклад, меламіно-формальдегідна
смола) та анілінові смоли (наприклад, аніліно-формальдегідна смола).
Ці смоли використовуються для виготовлення прозорих, напівпрозорих чи яскраво
забарвлених виробів із пластмас і, загалом, застосовуються для виготовлення посуду,
галантерейних виробів та електротоварів. У розчинах і дисперсіях (емульсіях і суспензіях)
(модифікованих чи не модифікованих маслами, жирними кислотами, спиртами чи синтетичними
полімерами) аміно-альдегідні смоли використовуються як клеї, для апретування тканин і т.д.
(дивись загальні положення до цієї групи, винятки (b) для класифікації клеїв).
Поліметиленфенілізоціанат (поліметиленполіфенілізоціанат) (часто зазначені як
“неочищений МДІ” (crude MDI) або “полімерний МДІ” (polymeric MDI), є темною, темнокоричневою або світлокоричневою рідиною, який синтезують реакцією аніліну з формальдегідом з
отриманням поліметиленполіфеніламіну, що відповідно реагує з фосгеном при підвищеній
температурі з утворенням ізоціанатних функціональних груп. Продукт є хімічно модифікований
полімер аніліну та формальдегіду (хімічно модифікована аміносмола). Отриманий полімер має
середній вміст мономерних ланок між 4 та 5, і є важливим преполімером для одержання
поліуретанів.
Поліамінні смоли, такі як полі(етиленаміни), не відносяться до аміно-альдегідних смол і
включаються до товарної позиції 3911 згідно з вимогами Примітки 3 до цієї групи.
(2) Феноло-альдегідні смоли (фенольні смоли).
Вони включають велику групу смол, одержаних конденсацією фенолу або його гомологів
(крезолу, ксиленолу і т.д.) чи заміщених фенолів з альдегідами, такими як формальдегід,
ацетальдегід, фурфурол і т.д. Властивості одержуваних продуктів залежать значною мірою від
умов, за яких проводиться реакція, і від того, чи модифікована вона введенням інших речовин.
997
РОЗДІЛ VII. Група 39
Отже, до цієї групи включаються:
(a) Смоли (новолаки), що здатні багаторазово плавитися і розчинятися в спирті або інших
органічних розчинниках і які одержують у кислому середовищі. Новолаки використовуються для
виготовлення лаків і формувальних порошків (прес-порошки) і т.д.
(b) Термореактивні феноло-альдегідні смоли, що утворюються в лужному середовищі.
При цьому на різних стадіях реакції одержують різні продукти. Спочатку одержують резоли у
формі рідин, паст чи твердих речовин, які використовують як основу для лаків, просочувальних
складів і т.д. Потім утворяться резитоли, які використовуються як формувальні порошки, і
наприкінці реакції одержують резити, які входять до складу готових матеріалів, наприклад, плит,
листів, стержнів, труб або інших виробів, включаються зазвичай до товарних позицій 3916–3926.
Деякі смоли цього типу є іонітами і включаються до товарної позиції 3914.
(c) Маслорозчинні феноло-альдегідні смоли (розчинні в оліях, що висихають),
виготовлені з бутилфенолу, амилфенолу, парагідроксидифенілу чи інших заміщених фенолів.
Вони використовуються переважно для виготовлення лаків.
(d) Продукти на основі смол, що включаються до пунктів (а), (b), (c) вище, модифікованих
уведенням каніфолі або інших природних і синтетичних смол (особливо алкідних смол),
рослинних олій, спиртів, органічних кислот або інших компонентів, що впливають на їхню
розчинність в оліях, що висихають. Ці продукти використовуються для виготовлення лаків і фарб,
як поверхневі покриття або суміші для просочення.
(3) Поліуретани.
До цього класу включаються всі полімери, одержані в результаті взаємодії
поліфункціональних ізоціанатів з полігідроксисполуками, такими як рицинова олія, бутан-1,4-діол,
поліоли простих і складних поліефірів. Поліуретани існують у різних формах, з яких
найважливішими є пінопласти, еластомери і покриття. Вони також використовуються як клеї,
формувальні композиції і волокна. Ці продукти зазвичай представлені
на ринку як
однокомпонентні або як багатокомпонентні системи.
До цього класу продуктів також включаються суміші поліуретану з непрореагувавшими
поліфункціональними діізоціанатами (наприклад, толуїлендіізоціанату).
Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і
полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.
Пояснення до товарної позиції 3910:
3910 00 00
3910 00 00 10
3910 00 00 50
3910 00 00 90
Силiкони у первинних формах:
- силiконовi масла
- силiконовi еластомери
- інші
Силікони цієї товарної позиції є продуктами невизначеного хімічного складу, що містять у
молекулі більше одного зв’язку кремній – кисень – кремній та органічні групи, зв’язані з атомами
кремнію прямими зв’язками кремній – вуглець.
Вони мають високу стабільність і можуть бути рідкими, напіврідкими чи твердими. До цих
продуктів відносяться силіконові масла, мастила, смоли та еластомери.
(1) Силіконові масла і мастила використовуються як змащувальні речовини, що зберігають
стабільність за високих чи низьких температур, як водовідштовхувальні просочувальні засоби, як
діелектричні матеріали, як піногасники, як антиадгезійні мастила і т.д. Змащувальні композиції,
що складаються із сумішей силіконових мастил чи масел, включаються до товарної позиції 2710
або 3403 (дивись відповідні пояснення).
998
РОЗДІЛ VII. Група 39
(2) Силіконові смоли використовуються переважно у виготовленні лаків, ізолюючих або
водовідштовхувальних покриттів і т.д., де потрібна стійкість до високої температури. Вони також
використовуються для одержання шаруватих пластиків, що містять скловолокно, азбест чи слюду
як армувальний матеріал, а також для виготовлення гнучких форм і для герметизації
електротехнічних виробів.
(3) Силіконові еластомери хоч і не потрапляють під визначення “синтетичний каучук” у
групі 40, мають певну здатність до розтягування, яка не змінюється за високих чи низьких
температур. Ця властивість робить їх придатними для використання у виробництві прокладок або
інших ущільнювальних матеріалів, що піддаються дії високих чи низьких температур. У медицині
вони застосовуються для виготовлення автоматичних мозкових клапанів, використовуваних при
водянці головного мозку.
Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і
полімерних сумішей дивись загальні положеннядо цієї групи.
До цієї товарної позиції не включаються силікони, що відповідають вимогам Примітки 3
до групи 34 (товарна позиція 3402).
Пояснення до товарної позиції 3911:
3911
3911 10 00 00
3911 90
3911 90 11 00
3911 90 13 00
3911 90 19 00
3911 90 92 00
3911 90 99 00
Смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумароноiнденовi та полiтерпени,
полiсульфіди, полісульфони та iншi речовини, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї
групи, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицій:
- смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумароноiнденовi та полiтерпени
- iншi:
- - продукти, одержані конденсацією або полiмеризацiєю з перегрупуванням,
хiмiчно модифiковані або немодифiковані:
- - - полi(окси-1,4-фенiленсульфонiл-1,4-фенiленокси-1,4-фенiленiзопропiлi-ден1,4-фенiлен) в одній з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи
- - - полi (тiо-1,4-фенiлен)
- - - iншi
- - iншi:
- - - співполімер п-крезолу та дивiнiлбензолу у формі розчину в
N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 50 мас.% або бiльше полiмеру, гiдрогенованi
співполімери вiнiлтолуолу та альфа-метилстиролу
- - - iншi
До цієї товарної позиції включаються такі продукти:
(1) Смоли нафтові, кумаронові, інденові або кумароно-інденові смоли та політерпени,
що складають групу смол, з невисоким ступенем полімеризації, одержаних шляхом полімеризації
фракцій малого ступеня очищення, виділених, відповідно, із нафтових дистилятів, підданих
процесу глибокого крекінгу, з кам’яновугільного дьогтю чи скипидару або інших джерел терпенів.
Ці смоли використовуються в складі адгезивів і покриттів і часто додаються як пластифікатори до
гуми чи полімерних матеріалів, наприклад, у процесі виготовлення плиток для підлоги.
(2) Полісульфіди, що є полімерами, які характеризуються наявністю моносульфідних
зв’язків у полімерному ланцюзі, наприклад, поліфеніленсульфід. На відміну від тіопластів групи
40, що містять зв’язок сірка – сірка, у полісульфідах кожен атом сірки зв’язаний з обох сторін з
атомами вуглецю. Полісульфіди використовуються в складі покриттів та у формованних виробах,
наприклад, у процесі виготовлення деталей літаків та автомобілів, деталей робочих коліс насосів.
(3) Полісульфони, що є полімерами, які характеризуються наявністю сульфонових зв’язків
у полімерному ланцюзі, наприклад, продукт, одержаний реакцією натрієвої солі бісфенолу А (4,4’ізопропілидендифенол) з біс(4-хлорфенил) сульфоном. Вони використовуються для виготовлення
деталей електротехнічних виробів, побутових електроприладів і т.д.
999
РОЗДІЛ VII. Група 39
(4) Полімери з ізоціанатними групами, в іншому місці не зазначенні та не включені, такі
як:
(a) полісечовини (полікарбаміди) на основі гаксаметилендіізоціанату (HDI), синтезовані
реакцією
гаксаметилендіізоціанату з водою з утворенням преполімерів з середнім числом
мономерної ланки від 3 до 4. Продукти використовуються для виробництва фарб та лаків.
(b) поліізоціанурати на основі гаксаметилендіізоціанату (HDI), синтезовані реакцією
гаксаметилендіізоціанату для одержанням преполімерів, що містять ізоціануратні зв’язки між
мономерними ланками. Преполімери мають середнє число мономерних ланок між 3 та 5.
Продукти використовуються для виробництва фарб та лаків.
(5) Інші продукти, визначені в Примітці 3 до цієї групи, включають поліксилольні смоли,
полі(1,4-діізопропілбензол), полівінілкетони, поліетилениміни і полііміди.
Для класифікації полімерів (включаючи співполімери) хімічно модифікованих полімерів і
полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.
Пояснення до товарної позиції 3912:
3912
3912 11 00 00
3912 12 00 00
3912 20
3912 20 11 00
3912 20 19 00
3912 20 90 00
3912 31 00 00
3912 39
3912 39 20 00
3912 39 85 00
3912 90
3912 90 10 00
3912 90 90 00
Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у первинних формах, не включенi до iнших
товарних позицій:
- ацетати целюлози:
- - непластифіковані
- - пластифіковані
- нiтрати целюлози (включаючи колодiї):
- - непластифiкованi:
- - - колодiй та целоїдин
- - - iншi
- - пластифiкованi
- ефiри целюлози простi:
- - карбоксиметил-целюлоза та її солi
- - iншi:
- - - гiдроксипропiл-целюлоза
- - - iншi
- iншi:
- - ефiри целюлози складнi
- - iншi
(A) Целюлоза
Целюлоза є високомолекулярним вуглеводом, що утворює тверду структуру рослинної
речовини. Вона міститься у бавовні майже в чистому стані. Целюлоза в первинних формах, не
зазначена в іншому місці, включається до цієї товарної позиції.
Регенерована целюлоза є блискучим прозорим матеріалом, зазвичай одержуваним у
результаті осадження і коагуляції, коли лужний розчин ксантогенату целюлози екструдується в
кислотну ванну. Переважно вона має вигляд тонких прозорих листів, що включаються до товарної
позиції 3920 або 3921, чи текстильних ниток групи 54 або 55.
Вулканізоване волокно, що виробляється шляхом оброблення паперу чи листів целюлозної
маси хлоридом цинку, зазвичай має форму стержнів, трубок, листів, плит, смужок і стрічок і тому
також не включається (переважно вони включаються до товарних позицій 3916, 3917, 3920 або
3921).
(B) Хімічні похідні целюлози
1000
РОЗДІЛ VII. Група 39
До цієї групи включаються хімічні похідні целюлози, що є основою у виробництві
пластмас, а також для інших цілей.
Основними хімічними похідними целюлози, пластифікованими чи непластифікованими, є:
(1) Ацетати целюлози. Їх одержують шляхом обробки целюлози (переважно бавовняних
пачосів або розчинних сортів деревної целюлози) оцтовим ангідридом та оцтовою кислотою в
присутності каталізатора (наприклад, сірчаної кислоти). У разі додання пластифікатора вони
можуть утворювати полімерні матеріали, що не займаються і придатні для лиття під тиском.
Переважно вони мають форму порошків, гранул або розчинів. Ацетати целюлози, що мають
форму листів, плівок, стержнів, трубок і т.д., не включаються (переважно товарні позиції 3916,
3917, 3920 або 3921).
(2) Нітрати целюлози (нітроцелюлоза). Ці продукти одержують обробленням целюлози
(зазвичай бавовняних пачосів) сумішшю азотної і сірчаної кислот. Вони легко займаються, а
сильніше нітровані різновиди використовуються як вибухові речовини; з метою безпеки їх слід
транспортувати змоченими в спирті, зазвичай етиловому, ізопропіловому чи бутиловому, або
просоченими чи пластифікованими фталатами. Нітрат целюлози, пластифікований камфорою, у
присутності спирту утворює целулоїд. Целулоїд поданий переважно у формі листів, плівок,
стержнів чи трубок або інших екструдованих форм і в такому вигляді не включається до цієї
товарної позиції (переважно товарні позиції 3916, 3917, 3920 або 3921); він непридатний для
лиття під тиском і тому не розфасовується у вигляді формувального порошку.
Нітрат целюлози, змішаний з іншими типами пластифікаторів, широко використовується як
основа для лаків і з цією метою може бути приготовлений у вигляді сухого чи пастоподібного
продукту. Розчини нітроцелюлози в суміші ефіру (діетилового ефіру) і спирту (етанолу) є
колодіями, що також включаються до цієї товарної позиції. Якщо розчин частково випаровується,
утворюється твердий целоїдин.
(3) Ацетобутират целюлози і пропіонат целюлози. Це складні ефіри целюлози, що
утворюють пластмаси того ж типу, що й ацетат целюлози.
(4) Прості ефіри целюлози. Найважливішими є карбоксиметилцелюлоза, метилцелюлоза та
оксиетилцелюлоза. Вони розчинні у воді і використовуються як згущувачі чи як клеї (дивись
загальні положення до цієї групи, виняток (b), для класифікації клеїв). До інших ефірів целюлози
промислового значення слід віднести й етилцелюлозу, що являє собою легкий полімерний
матеріал.
Пластмаси, одержані з целюлози хімічним шляхом, зазвичай потребують додання
пластифікаторів.
Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і
полімерних сумішей дивись загальні положення до цієї групи.
Пояснення до товарної позиції 3913:
3913
3913 10 00 00
3913 90 00
3913 90 00 10
3913 90 00 90
Полiмери природнi (наприклад, альгiнова кислотa) та полiмери природнi
модифiкованi (наприклад, затвердiлi протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi
натурального каучуку) у первинних формах, не включенi до iнших
товарних позицій:
- кислота альгiнова, її солi та складнi ефiри
- iншi:
- - декстран
- - інші
Нижче перераховано такі з основних природних чи модифікованих природних полімерів
цієї товарної позиції:
(1) Альгінова кислота, її солі та складні ефіри.
1001
РОЗДІЛ VII. Група 39
Альгінову, чи поліуронову, кислоту видобувають з бурих водоростей (водорості
Phaeophyta) шляхом вимочування в лужному розчині. Вона може бути одержана шляхом
осадження екстракту мінеральною кислотою або шляхом переведення екстракту в забруднений
альгінат кальцію, що під час обробки мінеральною кислотою перетворюється в альгінову кислоту
високої чистоти.
Альгінова кислота не розчинна у воді, але її солі амонію і солі лужних металів легко
розчиняються в холодній воді, утворюючи в’язкі розчини. Здатність до утворення в’язких розчинів
залежить від джерела і ступеня чистоти альгінатів. Водорозчинні альгінати використовуються як
згущувачі, стабілізатори, гелеутворювачі та плівкоутворювачі, наприклад, у фармацевтичній,
харчовій, текстильній і паперовій промисловості.
Ці продукти можуть містити консерванти (наприклад, бензоат натрію) і бути
стандартизовані доданням гелеутворювачів (наприклад, солей кальцію), уповільнювачів
(наприклад, фосфатів, цитратів), прискорювачів (наприклад, органічних кислот) і регуляторів
(наприклад, цукрози, сечовини). Така добавка робить продукт придатним не стільки для
специфічного, скільки для ширшого застосування.
Серед складних ефірів альгінат пропіленгліколю використовується в харчових продуктах і
т.д.
(2) Затверділі протеїни.
Протеїни являють собою азотисті сполуки дуже високої молекулярної маси рослинного чи
тваринного походження. Вони придатні для переробки в пластмаси. До цієї товарної позиції
включаються лише протеїни, що були хімічно оброблені для їхнього затвердіння. Лише деякі з них
мають промислове значення.
Затверділі протеїни зазвичай існують у вигляді блоків правильної форми, листів, стержнів
чи труб. У цих формах вони не включаються до цієї товарної позиції (переважно товарні позиції
3916, 3917, 3920 або 3921).
(3) Хімічні похідні натурального каучуку.
Натуральний каучук, що є полімером з високою молекулярною масою, утворює під час
хімічної обробки різні речовини з пластичними властивостями.
До них відносяться:
(a) хлорований каучук. Він зазвичай одержується у формі невеликих білих гранул.
Використовується для виготовлення фарб і лаків, що після застосування утворюють плівку, стійку
до впливу атмосферних і хімічних впливів;
(b) гідрохлорований каучук. Зазвичай використовується для упаковок, а в
пластифікованому вигляді – для виготовлення захисного одягу;
(с) оксидований каучук, одержаний шляхом окиснення нагрітого каучуку в присутності
каталізатора. Це матеріал, використовуваний у деяких типах лаків;
(d) циклокаучук, одержаний шляхом оброблення каучуку, наприклад, сірчаною кислотою,
сульфурилхлоридом чи хлоролов’яною кислотою. Цей тип каучуків складається з ряду продуктів
різної твердості, використовуваних як основа для виготовлення фарб, водонепроникних покриттів і
деякою мірою у виробництві формованих продуктів.
(4) Декстран, глікоген (“тваринний крохмаль”) і хітин та пластмаси, одержані з
лігніну.
До цієї товарної позиції також включаються ізольований амілопектин та ізольована амілаза,
одержані у процесі фракціонування крохмалю.
Для класифікації полімерів (включаючи співполімери), хімічно модифікованих полімерів і
сумішей полімерів дивись загальні положення до цієї групи.
До цієї товарної позиції не включаються:
1002
РОЗДІЛ VII. Група 39
(a) немодифіковані природні смоли (товарна позиція 1301);
(b) етерифіковане та естерефіковане борошно ендосперму насіння ріжкового дерева або
насіння гуара (товарна позиція 1302);
(с) ліноксин (товарна позиція 1518);
(d) гепарин (товарна позиція 3001);
(e) прості та складні ефіри крохмалю (товарна позиція 3505);
(f) каніфоль, смоляні кислоти та їх похідні (включаючи складноефірні смоли і смоляні
залишки (товарна позиція 3806).
Пояснення до товарної позиції 3914:
3914 00 00 00
Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв товарних позицiй 3901 —
3913, у первинних формах
Смоли іонообмінні цієї товарної позиції є полімерами з поперечними зв’язками, зазвичай в
гранульованій формі, що містять активні іонні групи (переважно сульфогрупи, карбоксильні,
фенольні чи аміногрупи). Ці активні іонні групи дозволяють полімерам під час контактування з
розчином електроліту обмінюватися одним з їхніх власних іонів на один з тих іонів (того ж знаку,
позитивного чи негативного), які містяться в розчині. Вони використовуються для пом’якшення
води, пом’якшення молока, у хроматографії, для вилучення урану з кислотних розчинів і
стрептоміцину з рідких середовищ та для різних інших промислових цілей.
Найбільш розповсюджені іонообмінні смоли – хімічно модифіковані співполімери стиролу
і дивінілбензолу, акрилові полімери чи феноло-альдегідні смоли.
До цієї товарної позиції не включаються іонообмінні колонки, заповнені іонообмінними
смолами цієї товарної позиції (товарна позиція 3926).
Підгрупа II
Відходи, обрізки та скрап; напівфабрикати; вироби
Пояснення до товарної позиції 3915:
3915
3915 10 00 00
3915 20 00 00
3915 30 00 00
3915 90
3915 90 11 00
3915 90 80 00
Вiдходи, обрiзки та скрап із пластмас:
- полiмерiв етилену
- полiмерiв стиролу
- полiмерiв вiнiлхлориду
- інших пластмас:
- - полімерів пропілену
- - iншi
Продукція цієї товарної позиції може складатися зі зламаних чи зношених виробів з
пластмас, безпосередньо не використовуваних для їхніх первинних цілей, чи з відходів
виробництва (стружок, пилу, обрізків і т.д.). Деякі відходи можна використовувати повторно як
формувальний матеріал, основи для лаку, наповнювачів і т.д.
Проте до цієї товарної позиції не включаються відходи, обрізки, скрап одного
термопластичного матеріалу, перероблені в первинні форми (товарні позиції 3901 – 3914).
Відходи, обрізки та скрап одного термореактивного матеріалу чи двох або більше
термопластичних матеріалів, змішаних разом, навіть перероблені в первинні форми, включаються
до цієї товарної позиції.
1003
РОЗДІЛ VII. Група 39
До цієї товарної позиції також не включаються відходи, стружки та скрап пластмас з
вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінного металу, використовувані переважно для
видобування дорогоцінного металу (товарна позиція 7112).
Пояснення до товарної позиції 3916:
3916
3916 10 00
3916 10 00 10
3916 10 00 90
3916 20 00
3916 20 00 10
3916 20 00 90
3916 90
3916 90 10
3916 90 10 10
3916 90 10 90
3916 90 50 00
3916 90 90 00
Моноволокна з максимальним поперечним перетином більш як 1 мм
(мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або
необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з
полiмерних матерiалiв:
- з полiмерiв етилену:
- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - інші
- з полiмерiв вiнiлхлориду:
- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - інші
- з iнших пластмас:
- - з продуктів, одержаних конденсацією або полiмеризацiєю з
перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих чи не модифікованих:
- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - - інші
- - з продуктiв полiприєднання (адитивної полімеризації)
- - iншi
До цієї товарної позиції включаються моноволокно (мононитка), розмір поперечного
перерізу якого більше 1 мм, прутки, стержні та профілі фігурні. Їх одержують за розміром за одну
операцію (зазвичай екструзією) і вони мають постійний чи повторюваний поперечний переріз по
всій довжині. Порожисті профілі фігурні мають поперечний переріз, що відрізняється від перерізу
труб, трубок і шлангів товарної позиції 3917 (дивись Примітку 8 до цієї групи).
До цієї товарної позиції також включаються такі продукти, що були просто нарізані за
довжиною, яка перевищує розмір максимального поперечного перерізу, або продукти з
обробленою поверхнею (полірованою, матованою і т.д.), але не оброблені інакше. Профілі фігурні
з клейкою поверхнею, використовувані для ущільнення віконних рам, включаються до цієї
товарної позиції.
Вироби, що були нарізані за довжиною, яка не перевищує розмір максимального
поперечного перерізу, або які були оброблені інакше (розсвердлені, фрезеровані, склеєні чи
прошиті і т.д.), не включаються до цієї товарної позиції. Вони розглядаються як вироби
товарних позицій 3918–3926, якщо не входять до більш конкретної позиції УКТЗЕД.
Для класифікації моноволокна, прутків, стержнів і фігурних профілів з полімерних
матеріалів, з’єднаних з іншими матеріалами, дивись загальні положення до цієї групи.
Пояснення до товарної позиції 3917:
3917
3917 10
3917 10 10 00
3917 10 90 00
Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад, з’єднання, колiна,
муфти) із пластмаси:
- оболонки штучнi (для ковбасних виробів) із затвердiлих протеїнiв або з
целюлозних матерiалiв:
- - із затвердiлих протеїнiв
- - із целюлозних матерiалiв
1004
РОЗДІЛ VII. Група 39
3917 21
3917 21 10 00
3917 21 90
3917 21 90 10
3917 21 90 30
3917 21 90 90
3917 22
3917 22 10 00
3917 22 90
3917 22 90 30
3917 22 90 90
3917 23
3917 23 10 00
3917 23 90
3917 23 90 30
3917 23 90 90
3917 29 00
3917 29 00 10
3917 29 00 20
3917 29 00 90
3917 31 00
3917 31 00 10
3917 31 00 90
3917 32 00
3917 32 00 10
3917 32 00 20
3917 32 00 90
3917 33 00
3917 33 00 30
3917 33 00 90
3917 39 00
3917 39 00 30
3917 39 00 90
3917 40 00
3917 40 00 30
3917 40 00 90
- труби, трубки і шланги, жорсткi:
- - з полiмерiв етилену:
- - - безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного
перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого
iншого оброблення
- - - iншi:
- - - - що використовуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
- - - - інші
- - з полiмерiв пропілену:
- - - безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного
перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого
iншого оброблення
- - - iншi:
- - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
- - - - інші
- - з полiмерiв вiнiлхлориду:
- - - безшовнi, нарiзанi на вiдрiзки, довжина яких перевищує максимальний
розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але
без будь-якого iншого оброблення
- - - iншi:
- - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
- - - - інші
- - інші:
- - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
- - - інші
- iншi труби, трубки та шланги гнучкi:
- - труби, трубки та шланги гнучкі, що мають мінімальний тиск розриву
27,6 МПа:
- - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
- - - інші
- - iншi, не армованi або не комбiнованi з iншими матерiалами i без фітингів:
- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - - оболонки штучнi для ковбасних виробiв
- - - інші
- - iншi, не армованi та не комбiнованi з iншими матерiалами, з фiтингами:
- - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
- - - інші
- - інші:
- - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
- - - інші
- фiтинги:
- - для цивільної авіації
- - інші
Згідно з Приміткою 8 до цієї групи, термін “труби, трубки і шланги” означає:
(i) порожнисту продукцію незалежно від того, чи йдеться про напівфабрикати, чи про
готову продукцію, яку використовують, як правило, для транспортування, проведення або
розподілу газів і рідин (наприклад, ребристі шланги для поливу, перфоровані труби), за умови, що
1005
РОЗДІЛ VII. Група 39
їхній внутрішній поперечний переріз може бути круглим, овальним, прямокутним (в якому
довжина не більше у 1,5 рази перевищує ширину) чи у формі правильного багатокутника; та
(ii) оболонки для ковбасних виробів (зв’язані чи незв’язані або інакше оброблені) та інші
труби, які набувають плоску форму.
До цієї товарної позиції включаються також фітинги з пластмас для труб, трубок і шлангів
(наприклад, з’єднання, коліна, муфти).
Труби, трубки і шланги та їхні фітинги можуть бути твердими чи гнучкими, армованими чи
комбінованими з іншими матеріалами. (Для класифікації труб, трубок і т.д. із пластмас, з’єднаних
з іншими матеріалами, дивись загальні положення до цієї групи).
Пояснення до товарної позиції 3918:
3918
3918 10
3918 10 10
3918 10 10 10
3918 10 10 90
3918 10 90 00
3918 90 00 00
Покриття пластмасовi для пiдлоги, самоклейні або несамоклейні, у рулонах
або пластинах; покриття пластмасовi для стiн або стелі, зазначенi у примiтцi
9 до цiєї групи:
- з полiмерiв вiнiлхлориду:
- - що складаються з основи, просоченої або покритої полiвiнiлхлоридом:
- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - - інші
- - iншi
- з iнших пластмас
Перша частина цієї товарної позиції включає полімерні матеріали, зазвичай
використовувані для покриття підлог, у рулонах чи пластинах. Слід зазначити, що самоклейні
покриття для підлоги включаються до цієї товарної позиції.
Друга частина цієї товарної позиції, загальний характер якої визначений у Примітці 9 до
цієї групи, включає покриття полімерні для стін або стель, включаючи ті, які мають текстильну
підкладку. Шпалери чи аналогічні настінні паперові покриття з полімерним покриттям не
включаються (товарна позиція 4814).
Слід зазначити, що до цієї товарної позиції включаються вироби, вкриті рельєфом або
зображенням, спеціально на них нанесеними для їх основного призначення (дивись Примітку 2 до
розділу VII).
Пояснення до товарної позиції 3919:
3919
3919 10
3919 10 11 00
3919 10 13 00
3919 10 15 00
3919 10 19 00
3919 10 31 00
3919 10 38 00
Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi пластмасовi форми, з
пластмас самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
- у рулонах завширшки не бiльш як 20 см:
- - смуги або стрічки з покриттям з невулканiзованого натурального або
синтетичного каучуку:
- - - з пластифiкованого полiвiнiлхлориду або полiетилену
- - - з непластифiкованого полiвiнiлхлориду
- - - з полiпропiлену
- - - iншi
- - iншi:
- - - з продуктів, одержаних конденсацією або полiмеризацiєю з
перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:
- - - - із складних полiефiрiв
- - - - iншi
- - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полімеризації):
1006
РОЗДІЛ VII. Група 39
3919 10 61 00
3919 10 69 00
3919 10 90
3919 10 90 10
3919 10 90 90
3919 90
3919 90 10 00
3919 90 31 00
3919 90 38 00
3919 90 61 00
3919 90 69 00
3919 90 90 00
- - - - з пластифiкованого полiвiнiлхлориду або полiетилену
- - - - iншi
- - - інші:
- - - - що використовуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - - - інші
- iншi:
- - пiдданi подальшому обробленню, крiм оброблення поверхні, або нарiзанi на
форми, крiм квадратної чи прямокутної
- - iншi:
- - - з продуктів, одержаних конденсацією або полiмеризацiєю з
перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:
- - - - з полiкарбонатiв, алкiдних смол, поліалiлових складних ефiрiв або iнших
складних полiефiрiв
- - - - iншi
- - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полімеризації):
- - - - з пластифiкованого полiвiнiлхлориду або з полiетилену
- - - - iншi
- - - iншi
До цієї товарної позиції включаються всі полімерні матеріали плоских форм, самоклейні, у
рулонах або не у рулонах, крім покриттів для підлоги, стін чи стель товарної позиції 3918. До цієї
товарної позиції, проте, включаються лише полімерні матеріали плоских форм, чутливі до тиску,
тобто які за кімнатної температури, без нанесення клею чи інших добавок, є постійно липкими (з
одного чи обох боків) і які щільно приклеюються до різних поверхонь у процесі простого
контакту, що не вимагає великих зусиль, крім натискання пальця чи руки.
Слід зазначити, що до цієї товарної позиції включаються матеріали, вкриті рельєфом або
зображенням, спеціально на них нанесеними для їх основного призначення (дивись Примітку 2 до
розділу VII).
Пояснення до товарної позиції 3920:
3920
3920 10
3920 10 23 00
3920 10 24 00
3920 10 25 00
3920 10 28 00
3920 10 40 00
3920 10 81 00
3920 10 89
3920 10 89 10
Іншi плити, листи, плiвки, стрічки та пластини з пластмаси, непористi,
неармовані, нешаруваті, без пiдкладки та не поєднані подібним способом з
іншими матеріалами:
- з полiмерiв етилену:
- - завтовшки не бiльш як 0,125 мм:
- - - з полiетилену з питомою густиною:
- - - - менш як 0,94:
- - - - - плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як
40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, які використовують у
виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем
- - - - - плівка, що здатна розтягуватись (stretch film), недрукована
- - - - - iншi
- - - - 0,94 або бiльше
- - - iншi
- - завтовшки більш як 0,125 мм:
- - - синтетична паперова маса (пульпа) у виглядi вологих аркушів (листків),
отримана з незв’язаних розгалужених окремих полiетиленових тонких волокон,
що легко вiддiляються один вiд одного, у тому числi змiшанi або не змішані з
волокнами целюлози в кількості не бiльш як 15 %, із вмiстом зволожувального
агента полiвiнiлового спирту, розчиненого у водi
- - - інші:
- - - - що використовуються для промислового складання моторних
1007
РОЗДІЛ VII. Група 39
3920 10 89 90
3920 20
3920 20 21 00
3920 20 29 00
3920 20 80
3920 20 80 01
3920 20 80 09
3920 20 80 11
3920 20 80 99
3920 30 00
3920 30 00 10
3920 30 00 90
3920 43
3920 43 10 00
3920 43 90
3920 43 90 10
3920 43 90 90
3920 49
3920 49 10 00
3920 49 90 00
3920 51 00 00
3920 59
3920 59 10 00
3920 59 90 00
3920 61 00 00
3920 62
3920 62 12 00
3920 62 19
3920 62 19 10
3920 62 19 90
3920 62 90 00
3920 63 00 00
3920 69 00 00
3920 71 00 00
3920 73
3920 73 10 00
транспортних засобів
- - - - інші
- з полiмерiв пропiлену:
- - завтовшки не бiльш як 0,10 мм:
- - - бiаксеально орiєнтованi
- - - iншi
- - завтовшки більш як 0,10 мм:
- - - смуга або стрiчка завширшки більш як 5 мм, але не бiльш як 20 мм, що
використовується для пакування:
- - - - стрiчка декоративна
- - - - iншi
- - - інші:
- - - - що використовуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - - - інші
- з полiмерiв стиролу:
- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - інші
- з полiмерiв полiвiнiлхлориду:
- - які містять за масою не менш як 6 % пластифікаторів:
- - - завтовшки не більш як 1 мм
- - - завтовшки більш як 1 мм:
- - - - що використовуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - - - інші
- - інші:
- - - завтовшки не більш як 1 мм
- - - завтовшки більш як 1 мм
- з акрилових полiмерiв:
- - з полiметил-метакрилату
- - iншi:
- - - співполімер акрилового та метакрилового складного ефiру у виглядi плiвки
завтовшки не бiльш як 150 мкм
- - - iншi
- з полiкарбонатiв, з алкiдних смол, з полiалiльних складних ефiрiв або
полiефiрiв складних iнших:
- - з полiкарбонатiв
- - з полiетилен-терефталату:
- - - завтовшки не бiльш як 0,35 мм:
- - - - плiвка з полiетилентерефта-лату завтовшки 72 мкм або бiльше, але не
бiльш як 79 мкм, для виробництва гнучких магнiтних дисків; плiвка з
полiетилентерефта-лату завтовшки 100 мкм або бiльше, але не бiльш як 150 мкм,
для виробництва фотополiмерних друкованих пластин
- - - - iншi:
- - - - - плівка з поліетилентерефта-лату завтовшки не більш як 50 мкм
- - - - - інші
- - - завтовшки більш як 0,35 мм
- - з ненасичених складних полiефiрiв
- - з iнших складних полiефiрiв
- з целюлози або її хiмiчних похiдних:
- - з регенерованої целюлози
- - з ацетату целюлози:
- - - плiвки у рулонах, котушках або у виглядi стрічок для кiнематографiї або
1008
РОЗДІЛ VII. Група 39
3920 73 80 00
3920 79
3920 79 10
3920 79 10 10
3920 79 10 90
3920 79 90 00
3920 91 00
3920 91 00 10
3920 91 00 90
3920 92 00 00
3920 93 00 00
3920 94 00 00
3920 99
3920 99 21 00
3920 99 28 00
3920 99 52 00
3920 99 53 00
3920 99 59 00
3920 99 90 00
фотозйомки
- - - iншi
- - з iнших похiдних целюлози:
- - - з вулканiзованого волокна:
- - - - що використовуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - - - інші
- - - інші
- з iнших пластмас:
- - з полiвiнiлбутиралю:
- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - - інші
- - з полiамiдiв
- - з амiноальдегідних смол
- - з фенолоальдегідних смол
- - з iнших пластмас:
- - - з продуктів, одержаних конденсацією або полiмеризацiєю з
перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих чи немодифікованих:
- - - - листи та смуги або стрічки полiімiднi, не покритi або покритi, або покриті
тiльки пластмасою
- - - - iншi
- - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полімеризації):
- - - - лист з полi(вiнiлфториду); плiвка з полiвiнiлового спирту двовісьної
(біаксіальної) орiєнтацiї з вмiстом 97 мас.% або бiльше полiвiнiлового спирту,
без покриття, завтовшки не бiльш як 1 мм
- - - - iонообмiннi мембрани з фторованих пластмас для використання в
електролізерах з хлоролужним електролiтом
- - - - iншi
- - - iншi
До цієї товарної позиції включаються плити, листи, плівка, а також стрічки і смужки з
полімерних матеріалів (неармованих, нешаруватих (неламінованих), без підкладок і не
комбінованих аналогічно з іншими матеріалами), крім тих, які включені до товарної позиції 3918
або 3919.
До цієї товарної позиції також включається синтетична паперова маса, що складається з
пластин незв’язаних поліетиленових чи поліпропіленових волокон (фібрил) із середньою
довжиною близько 1 мм і вологістю зазвичай 50 %.
До цієї товарної позиції не включаються продукти, що були армовані, шаруваті
(ламіновані), на підкладці або аналогічно комбіновані з іншими матеріалами, крім полімерних
матеріалів, (товарна позиція 3921). Для цієї цілі “аналогічно з’єднані” повинні представляти
з’єднання полімерних матеріалів з матеріалами, крім полімерних, що підвищують міцність
полімерного матеріалу (наприклад, закладена металева сітка і плетене скловолокно, а також
мінеральні волокна, спіральні контактні пружини і нитки).
Однак продукти, що виготовлені з пластмаси, яка містить наповнювач у вигляді порошку,
гранул, кульок чи пластівців, розглядаються в цій товарній позиції. Крім того, незначне
оброблення поверхні, таке як фарбування, нанесення рельєфу (дивись Примітку 2 до розділу VII),
вакуумне осадження металу, не повинне вважатися армуванням чи аналогічним з’єднанням у цій
товарній позиції.
1009
РОЗДІЛ VII. Група 39
До цієї товарної позиції не включаються пористі продукти (товарна позиція 3921) і смуги або
стрічки з полімерних матеріалів завширшки не більше 5 мм (група 54).
Відповідно до Примітки 10 до цієї групи, термін “плити, листи, плівка, стрічки і смужки”
означає лише плити, листи, плівки, стрічки та смужки і блоки правильної геометричної форми, з
малюнком або без нього, або з поверхнею, обробленою інакше (наприклад, поліровані, тиснені,
фарбовані, просто вигнуті чи рифлені), нарізані чи не нарізані на прямокутники (включаючи
квадрати), але без подальшої обробки (навіть якщо в результаті подібних операцій вони стають
готовою продукцією, наприклад, скатертини).
Плити, листи і т.д., з обробленою чи необробленою поверхнею (включаючи квадрати та інші
прямокутники, нарізані з них), зі шліфованими краями, просвердлені, фрезеровані, із загнутою
крайкою, скручені, обрамлені або інакше оброблені чи нарізані на форми, крім прямокутної
(включаючи квадратну), зазвичай розглядаються як вироби товарних позицій 3918, 3919 або 3922
– 3926.
Пояснення до товарних підпозицій:
Товарні підпозиції 3920 43 і 3920 49
Продукти цих товарних підпозицій розрізняються за вмістом у них пластифікатора. Первинні
пластифікатори та вторинні пластифікатори повинні бути внесені разом (дивись Примітку 2 до
товарних підпозицій цієї групи).
Первинні пластифікатори - це матеріли, що мають низьку леткість, які при добавлянні в
полімер в загальному випадку призводять до підвищення його еластичності (наприклад, складні
ефіри фталевої, адипінової, тримелітової, фосфорної, себацинової, азелаїнової кислот).
Вторинні пластифікатори, також відомі як наповнювачі, рідко використовуються самі по собі
як пластифікатори. Коли вторинні пластифікатори представлені в комбінації з первинними
пластифікаторами, дію первинного пластифікатора можливо модифікувати чи підсилити.
Вторинні пластифікатори також діють як сповільнювачі горіння (наприклад, хлоровані парафіни)
або змащуючи масла (наприклад, епоксидована соєва олія, епоксидована лляна олія).
Пояснення до товарної позиції 3921:
3921
3921 11 00 00
3921 12 00 00
3921 13
3921 13 10
3921 13 10 11
3921 13 10 19
3921 13 10 90
3921 13 90 00
3921 14 00 00
3921 19 00 00
3921 90
3921 90 10 00
Іншi плити, листи, плiвки та смуги або стрічки з пластмаси:
- пористi:
- - з полiмерiв стиролу
- - з полiмерiв вiнiлхлориду
- - з полiуретанiв:
- - - гнучкi:
- - - - з пінополі-уретанів:
- - - - - що використовуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - - - - інші
- - - - iншi
- - - інші
- - з регенерованої целюлози
- - з iнших пластмас
- інші:
- - з продуктів, одержаних конденсацією або полiмеризацiєю з
перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:
- - - із складних полiефiрiв
1010
РОЗДІЛ VII. Група 39
3921 90 30 00
3921 90 41 00
3921 90 43 00
3921 90 49 00
3921 90 55
3921 90 55 10
3921 90 55 90
3921 90 60 00
3921 90 90 00
- - - з фенолоальде-гідних смол
- - - з амiноальде-гідних смол:
- - - - шаруваті (ламіновані):
- - - - - шаруваті (ламіновані) високого тиску з декоративною поверхнею з
одного або з обох боків
- - - - - iншi
- - - - iншi
- - - iншi:
- - - - що використовуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - - - інші
- - з продуктiв полiприєднання (адитивної полімеризації)
- - iншi
До цієї товарної позиції включаються плити, листи, плівка, стрічки і смужки з пластмас,
крім включених до товарних позицій 3918, 3919 або 3920 чи до групи 54. Сюди тому
включаються лише пористі продукти або продукти, армовані, шаруваті, на підкладці або
аналогічно з’єднані з іншими матеріалами. (Для класифікації плит і т.д. з’єднаних з іншими
матеріалами дивись загальні положення до цієї групи).
Згідно з Приміткою 10 до цієї групи, термін “плити, листи, плівки, та стрічки і смужки”
означає лише плити, листи, плівку, стрічки, смуги, смужки і блоки правильної геометричної
форми, з малюнком або без нього, або з поверхнею, обробленою інакше (наприклад, поліровані,
тиснені, фарбовані, просто вигнуті чи рифлені), нарізані чи не нарізані на прямокутники
(включаючи квадрати), але без подальшої обробки (навіть якщо в результаті подібних операцій
вони стають готовою продукцією).
Плити, листи і т.д. з обробленою чи необробленою поверхнею (включаючи квадрати та інші
нарізані з них прямокутники), зі шліфованими краями, просвердлені, фрезеровані, із загнутою
крайкою, скручені, обрамлені або інакше оброблені чи нарізані на форми, крім прямокутної
(включаючи квадратну), зазвичай розглядаються як вироби товарних позицій 3918, 3919 або 3922
– 3926.
Пояснення до товарної позиції 3922:
3922
3922 10 00 00
3922 20 00 00
3922 90 00 00
Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них,
бачки зливні та аналогiчнi вироби санiтарно-технічного призначення з
пластмас:
- ванни, душi, раковини для стоку води та раковини для умивальників
- сидiння та кришки для унiтазiв
- iншi
До цієї товарної позиції включаються фітинги, призначені для того, щоб бути стаціонарно
закріпленими на одному місці, у Приміщенні і т.п., зазвичай для з’єднання систем подачі води чи
стічних вод. Вона також охоплює інші вироби для санітарно-технічних цілей, подібні за розмірами
і використанням, такі як переносні біде, дитячі ванни і туалети для кемпінгу.
Промивні цистерни з пластмас включаються до цієї товарної позиції незалежно від того,
мають вони чи не мають механізми.
Проте до цієї товарної позиції не включаються:
(a) маленькі переносні предмети санітарно-гігієнічного призначення, такі як судна та нічні
горщики (товарна позиція 3924);
1011
РОЗДІЛ VII. Група 39
(b) мильниці, вішалки для рушників, підставки для зубних щіток, тримачі туалетного
паперу, гачки для рушників та аналогічні вироби для ванних кімнат, туалетів чи кухонь; якщо
вони призначені для постійної установки в/чи на стінах або в інших частинах будинку, то ці
предмети потрапляють до товарної позиції 3925, у протилежному випадку – до товарної позиції
3924.
Пояснення до товарної позиції 3923:
3923
3923 10 00 00
3923 21 00 00
3923 29
3923 29 10 00
3923 29 90 00
3923 30
3923 30 10 00
3923 30 90 00
3923 40
3923 40 10 00
3923 40 90 00
3923 50
3923 50 10 00
3923 50 90 00
3923 90 00 00
Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарiв; пробки,
кришки, ковпаки та iншi вироби з пластмаси для герметизації,
закупорювання:
- коробки, ящики, кошики та аналогічні вироби
- мiшки, пакети, сумочки (включаючи конічні (кульки):
- - з полiмерiв етилену
- - з iнших пластмас:
- - - з полiвiнiл-хлориду
- - - iншi
- бутлі, пляшки, фляги та аналогічні вироби:
- - вмiстом не бiльш як 2 л
- - вмiстом більш як 2 л
- бобiни, котушки, шпулi та аналогічні основи для намотування:
- - бобiни, котушки та аналогiчнi вироби для намотування фото- та кiноплiвок
або стрiчок, плiвок тощо, зазначенi у товарних позицiях 8523 i 8524
- - iншi
- пробки, кришки, ковпачки та iншi пристосування для герметизації,
закупорювання:
- - кришки та ковпачки для закупорювання пляшок
- - iншi
- iншi
До цієї товарної позиції включаються всі вироби з пластмас, зазвичай використовувані для
упакування чи транспортування всіх видів продуктів. До цих виробів відносяться:
(a) контейнери, такі як коробки, ящики, кошики, мішки і сумки (включаючи конічні мішки
та мішки для сміття), бочки, каністри, сулії, пляшки і фляги.
До цієї товарної позиції також включаються:
(i) чаші без ручок типу контейнерів, використовувані для упакування чи
транспортування деяких харчових продуктів, незалежно від того, чи можуть вони
використовуватися також як посуд чи туалетно-гігієнічні вироби;
(ii) преформи, що є проміжним виробом для виготовлення пляшок з пластмаси,
циліндричної форми, один кінець якого запаяний а інший відкритий та має різь для
нагвинчування кришки. Місце нижче кінця, що має різь, призначене для видування до
потрібного розміру і форми.
(b) котушки, шпулі, бобіни та аналогічні вироби, включаючи відео- та аудіокасети без
магнітної стрічки;
(с) пробки, кришки, ковпачки та інші пристрої для закупорювання.
До цієї товарної позиції не включаються, серед іншого (inter alia): предмети домашнього
вжитку, такі як кошики для сміття і чаші, що використовуються як посуд, або столові прибори, або
туалетно-гігієнічні вироби і не призначені для упакування чи транспортування товарів незалежно
від того, використовуються вони іноді для цих цілей чи ні (товарна позиція 3924), контейнери
товарної позиції 4202 і гнучкі проміжні контейнери великої ємності товарної позиції 6305.
1012
РОЗДІЛ VII. Група 39
Пояснення до товарної позиції 3924:
3924
3924 10 00 00
3924 90 00
3924 90 00 10
3924 90 00 90
Посуд та прибори столові або кухонні, iншi речi домашнього вжитку,
гiгiєнiчнi або туалетні вироби з пластмас:
- посуд та прибори столові або кухонні
- інші:
- - з регенерованої целюлози:
- - iншi
До цієї товарної позиції включаються вироби з пластмас:
(A) Столовий посуд, такий як кавові сервізи, тарілки, супниці, салатниці, блюда і підноси
усіх видів, кавники, чайники для заварки, цукорниці, пивні кухлі, чашки, соусниці, вази для
фруктів, графинчики (карафки) для оцту та олії, сільнички, гірчичниці, підставки для яєць,
підставки для чайників, серветки під блюда, підставки для ножів чи виделок, кільця для серветок,
ножі, виделки та ложки.
(B) Кухонний посуд, такий як миски, формочки для желе, горщики для м’яса, банки для
зберігання продуктів, ящички та коробки (коробки для чаю, кошики для хліба і т.д.), лійки, ковші,
мірний посуд з поділками та качалки.
(C) Інші речі домашнього вжитку, такі як попільниці, грілки, тримачі сірникових коробок,
ящики і кошики для сміття, відра, лійки, коробочки для легкого сніданку, фіранки, портьєри,
скатертини та чохли для меблів (накидки).
(D) Туалетно-гігієнічні вироби (для використання всередині будинку і поза ним), такі як
туалетні речи (глечики для вмивання, миски), санітарні бачки, підкладні судна, настінні пісуари,
нічні горщики, плювальниці, очні ванночки; соски на пляшки (соски для годування) і напальники,
мильниці, поперечини для рушників, тримачі для зубних щіток, тримачі для туалетного паперу,
гачки для рушників та аналогічні предмети для ванних кімнат, туалетів чи кухонь, не призначені
для довгострокової установки на стіни. Проте такі предмети, призначені для довгострокової
установки в/чи на стіни або інші частини будинків (наприклад, за допомогою шурупів, цвяхів,
болтів чи адгезивів), не включаються (товарна позиція 3925).
До цієї товарної позиції також входять чаші (без ручок) для використання як посуд або
предмети туалету і не призначені як контейнери для упакування чи транспортування товарів
незалежно від того, використовуються вони іноді для цих цілей чи ні. До цієї товарної позиції не
включаються, проте, чаші без ручок, що мають властивості контейнерів, використовуваних для
упакування чи транспортування товарів (товарна позиція 3923).
Пояснення до товарної позиції 3925:
3925
3925 10 00 00
3925 20 00 00
3925 30 00 00
3925 90
3925 90 10 00
3925 90 20 00
3925 90 80 00
Вироби будiвельнi з пластмас, не зазначені в іншому місці:
- резервуари, цистерни, баки, чани, бочки, дiжки та аналогiчнi ємності
місткістю більш як 300 л
- дверi, вiкна та їх рами, наличники і пороги
- вiконницi, штори (включаючи венеційські жалюзi), аналогiчнi вироби та їх
частини
- iншi:
- - фітинги та кріпильні комплекти, призначенi для постійного встановлення
в/або на дверях, вiкнах, східцях, стiнах або iнших частинах будинків
- - магістральні, канальні та кабельні лотки, жолоби для електричних мереж
- - інші
До цієї товарної позиції включаються лише вироби, згадані в Примітці 11 до цієї групи.
1013
РОЗДІЛ VII. Група 39
Пояснення до товарної підпозиції.
Товарна підпозиція 3925 20
До підпозиції 3925 20 включаються двері, стулчасті (на петлях) чи ковзні, які
використовуються для закривання входу в будинок, кімнати і т.д. Сюди не включаються
огородження для входу до садів, полів, скотарень тощо. (які називаються “хвіртки”) (товарна
підпозиція 3925 90).
Пояснення до товарної позиції 3926:
3926
3926 10 00 00
3926 20 00 00
3926 30 00
3926 30 00 10
3926 30 00 90
3926 40 00 00
3926 90
3926 90 50 00
3926 90 92
3926 90 92 30
3926 90 92 90
3926 90 97
3926 90 97 10
3926 90 97 20
3926 90 97 30
3926 90 97 90
Іншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй
39013914:
- приладдя канцелярське або шкiльне
- одяг та додаткові речі до одягу (включаючи рукавиці, рукавички та мітенки)
- кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні вироби для меблiв, кузовів,
транспортних засобiв:
- - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - інші
- статуетки та iншi декоративнi вироби
- iншi:
- - ємності перфорованi та аналогiчнi вироби для фiльтрування води на вході до
дренажної системи
- - iншi:
- - - виготовленi з листів:
- - - - для цивільної авіації
- - - - інші
- - - інші:
- - - - що використо-вуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - - - номерні пломби; пристрої контролю за доступом
- - - - для цивільної авіації
- - - - інші
До цієї товарної позиції включаються вироби, в іншому місці не зазначені, із пластмас (як
визначено в Примітці 1 до цієї групи) чи з інших матеріалів товарних позицій 3901–3914.
До них відносяться:
(1) Одяг та додаткові речі (крім іграшок), виконані зшиванням чи склеюванням листів
пластмаси, наприклад, фартухи, ремені, дитячі нагрудники, плащі, підпахівники і т.д. Знімні
пластмасові каптури включаються до цієї товарної позиції, якщо вони подані разом з
пластмасовими плащами, до яких вони належать.
(2) Пристосування (кріпильні вироби та фурнітура) до меблів, транспортних засобів або
аналогічні вироби.
(3) Статуетки та інші декоративні вироби .
(4) Пилозахисні покриття, захисні мішки, навіси, швидкозшивачі, папки для документів і
книжок, обкладинки книжок і т.п. захисні вироби, виготовлені шляхом зшивання або склеювання
листів з полімерних матеріалів.
1014
РОЗДІЛ VII. Група 39
(5) Прес-пап’є, ножі для різання паперу, блокноти з промокальним папером, футляри для
ручок, закладки для книг і т.д.
(6) Гвинти, болти, шайби та аналогічні вироби загального користування.
(7) Транспортерні стрічки, привідні паси чи елеваторні паси, нескінченні чи розрізані
уздовж та з’єднані кінцями або оснащені кріпленнями.
Транспортерні стрічки, привідні паси чи елеваторні паси, або іншого типу, подані з
машинами чи апаратурою, для якої вони призначені, змонтовані чи незмонтовані, класифікуються
разом з цією машиною або пристроєм (наприклад, у розділі XVI). Крім того, до цієї товарної
позиції не включаються транспортерні стрічки або привідні паси з текстильного матеріалу,
просоченого, з покриттям чи дубльованого (прошарованого) полімерним матеріалом (розділ XI,
наприклад, товарна позиція 5910).
(8) Іонообмінні колонки, заповнені полімерами товарної позиції 3914.
(9) Пластмасові
контейнери,
проміжок
між
стінками
карбоксиметилцелюлозою (використовувані як ємності для льоду).
яких
заповнено
(10) Коробки чи ящики для інструментів, що не мають спеціальної форми чи спеціальних
пристосувань усередині для розміщення конкретних інструментів, разом з їх приладдям або без
них (дивись пояснення до товарної позиції 4202).
(11) Соски-пустушки; пузирі для льоду; спринцівки; клізми; калоприймачі та пристрої для
них; подушки для інвалідів та аналогічні подушки для догляду за хворими; пессарії; презервативи
(профілактичні засоби); балони для шприців.
(12) Різні інші вироби, такі як застібки для сумок, куточки для валіз, підвісні гачки, захисні
ковпачки і прокладки, установлювані під меблями, ручки (на робочих інструментах, ножах, вилках
і т.п.), намистини, стекла годинників, цифри та літери, ярлики для багажу.
Група 40
Каучук, гума та вироби з них
Примітки:
1. Якщо у контексті не обумовлене інше, то за всіма розділами УКТЗЕД термін “каучук” та
“гума” означає таку продукцію, вулканізовану або невулканізовану, затверділу або незатверділу:
природний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та аналогічні природні смоли, синтетичний
каучук, фактис, одержаний з олій або масел, та ці самі матеріали у регенерованому вигляді.
2. До цієї групи не включаються:
(a) товари розділу XI (текстильні матеріали і текстильні вироби);
(b) взуття та частини взуття групи 64;
(c) головні убори та частини головних уборів, включаючи купальні шапочки, групи 65;
(d) механічні чи електричні пристрої та їх частини, включаючи електротовари усіх видів, із
твердої гуми розділу XVI;
(e) вироби груп 90, 92, 94 або 96; або
(f) вироби групи 95, крім спортивних рукавичок і виробів товарних позицій 4011 — 4013.
3. У товарних позиціях 4001 — 4003 та 4005 термін “первинні форми” означає такі форми:
(a) рідини та пасти (включаючи латекс, підвулканізований або непідвулканізований та інші
дисперсії та розчини);
(b) блоки неправильної форми, шматки, пачки, порошки, гранули, кришка та аналогічні
насипні форми.
1015
РОЗДІЛ VII. Група 39
4. У примітці 1 до цієї групи та у товарній позиції 4002 термін "каучук синтетичний" означає:
(a) ненасичені синтетичні речовини, які способом вулканізації сіркою можуть бути
необоротно перетворені в нетермопластичні речовини, що при температурі від 18 оС до 29 оС
спроможні без розриву витримувати розтягування, що збільшує їх первинну довжину в 3 рази, а
при розтягуванні із збільшенням первинної довжини в 2 рази і протягом 5 хвилин повертаються до
довжини, що перевищує первинну довжину не більш як у півтора раза. Під час згаданого
випробування дозволяється додання речовин, необхідних для утворення поперечних зв’язків,
зокрема, таких як активатори або прискорювачі вулканізації. Допускається також присутність
речовин, розглянутих у примітці 5 (B) (ii) та (iii). Водночас не допускається наявність будь-яких
речовин, не призначених для створення поперечних зв’язків, таких як розріджувачі,
пластифікатори та наповнювачі;
(b) тіопласти (ТМ); та
(c) природний каучук, модифікований прищепленням або змішуванням із пластмасами,
деполімеризований природний каучук і суміші ненасичених синтетичних речовин з насиченими
синтетичними високомолекулярними полімерами, за умови, що ці продукти відповідають
вимогам, зазначеним у пункті 4 (a) цієї примітки, щодо вулканізації, розтягування та відновлення
розмірів.
5. - (A) До товарних позицій 4001 і 4002 не включаються каучук або суміші каучуків, якщо
вони до або після коагуляції були змішані з:
(i) вулканізуючими агентами, прискорювачами, уповільнювачами або активаторами (крім
тих, що були додані для приготування підвулканізованого каучукового латексу);
(ii) пігментами або іншими барвниками, крім тих, що використовуються тільки з метою
ідентифікації;
(iii) пластифікаторами або наповнювачами (крім мінеральних масел у випадку
маслонаповненого каучуку), наповнювачами, зміцнювальними агентами, органічними
розчинниками або будь-якими іншими речовинами, крім згаданих у пункті 5 (B).
(B) Наявність таких речовин у каучуку або суміші каучуків не впливатиме на їх віднесення
до товарної позиції 4001 або 4002 за умови, що такий каучук або суміш каучуків зберігають свої
основні характеристики як сировинного матеріалу:
(i) емульгаторів або антиадгезивів;
(ii) невеликих кількостей продуктів розпаду емульгаторів;
(iii) дуже невеликі кількості термочутливих речовин (здебільшого з метою отримання
термочутливих каучукових латексів), катіонних поверхневоактивних речовин (здебільшого з
метою отримання електропозитивних каучукових латексів), антиоксидантів, коагулянтів, речовин,
що сприяють перетворенню каучуку в кришиво, речовин, які забезпечують морозостійкість
пептизаторів, антикоагулянтів, стабілізаторів, агентів, що регулюють в’язкість, або інших
подібних добавок спеціального призначення.
6. У товарній позиції 4004 термін “відходи, обрізки та скрап” означає відходи, обрізки та
скрап, що утворюються під час виробництва або оброблення каучуку або виробів з каучуку (гуми),
які абсолютно непридатні для використання як вироби через пошкодження, зношеність або з
інших причин.
7. Нитки, що повністю складаються з вулканізованої гуми з найбільшим поперечним
перерізом більш як 5 мм, повинні класифікуватись як смуги, стрічки, прутки, профілі фасонні в
товарній позиції 4008.
8. До товарної позиції 4010 включаються конвеєрні та транспортерні стрічки, приводні паси
або бельтинг з текстильних матеріалів, просочені, покриті, облицьовані або шаруваті (ламіновані)
гумою, або вироблені з текстильної пряжі або корду, що просочені, покриті або захищені гумою.
9. У товарних позиціях 4001, 4002, 4003, 4005 і 4008 терміни “плити”, “листи” та “смуги та
1016
РОЗДІЛ VII. Група 39
стрічки” означають лише плити, листи, смуги, стрічки та блоки правильної геометричної форми,
не розрізані або розрізані на прямокутну (включаючи квадратну) форми, що є або не є готовими
виробами з тисненою або нетисненою, або обробленою іншим способом поверхнею, крім
матеріалів, нарізаних на куски іншої форми або піддані подальшій обробці.
Терміни “прутки” і “профілі” товарної позиції 4008 означають тільки вироби з поверхневою
обробкою або без поверхневої обробки, розрізані або не розрізані за визначеною довжиною, але
без іншої подальшої обробки.
Додаткова примітка:
1. У випадку, коли, тканини або полотна трикотажні, повсть чи фетр, або неткані матеріали,
які присутні просто в цілях армування, рукавички, рукавиці або мітенки, просочені або вкриті
пористою гумою, розглядаються у групі 40, навіть якщо вони:
- виготовлені з тканин або полотен трикотажних (крім тих, що відносяться до товарної
позиції 5906), повсті або фетру, або нетканих матеріалів, просочених або вкритих комірчастою
(пористою) гумою, або
- виготовлені з непросочених або невкритих, тканин або полотен трикотажних, повсті або
фетру, або нетканих матеріалів, які потім було піддано просоченню або вкриванню пористою
гумою.
(Примітка 3(с) до групи 56 та примітка 4, останній абзац, до групи 59).
Загальні положення
Визначення терміну “каучук і гума”
Термін “каучук і гума” визначений у Примітці 1 до цієї групи. Там, де цей термін
використовується без застережень у цій та інших групах УКТЗЕД, він означає такі продукти:
(1) Натуральний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та аналогічні (тобто
каучукоподібні) природні смоли (див. Пояснення до товарної позиції 4001).
(2) Синтетичний каучук, як визначено в Примітці 4 до цієї групи. Для випробувань,
необхідних у Примітці 4, зразок ненасиченої синтетичної речовини або речовини типу зазначеної
у Примітці 4 (с) (для невулканізованої сировини) повинен вулканізуватися сіркою і потім
піддаватися випробуванню на розтягування і подальше поновлення довжини (див. пояснення до
товарної позиції 4002). Відповідно, якщо речовини містять компоненти, що не допускаються
Приміткою 4, такі як мінеральне масло, випробування повинне проводитися на зразку без вмісту
таких компонентів чи з якого такі компоненти були вилучені. Якщо вироби з вулканізованого
каучуку не можна випробувати як такі, необхідно одержати зразок невулканізованої сировини, з
якого роблять вироби для проведення випробування. Проте випробування не потрібно проводити
для тіопластів, які за визначенням вважаються синтетичним каучуком.
(3) Фактис, одержаний з олій або масел (див. пояснення до товарної позиції 4002).
(4) Регенерований каучук (див. пояснення до товарної позиції 4003).
Термін “каучук і гума” означає усі вищезгадані продукти, невулканізовані, вулканізовані
або тверді.
Термін “вулканізовані” відноситься взагалі до каучуку і гуми (включаючи синтетичний
каучук), в яких утворилися поперечні зв’язки за допомогою сірки чи будь-якого іншого
вулканізуючого агента (як, наприклад, хлорид сірки, деякі оксиди багатовалентних металів, селен,
телур, тіурам ди– та тетрасульфіди, деякі органічні пероксиди і синтетичні полімери) під час
використання або без використання нагрівання, чи тиску, або шляхом впливу високої енергії,
радіації, внаслідок чого каучук переходить від переважно пластичного стану до переважно
еластичного стану. Слід зазначити, що критерій, оцінюваний за вулканізованими сіркою зразками,
доречний лише у випадку Примітки 4, а саме для встановлення того, чи є речовина синтетичним
каучуком чи ні. Після того як вже визначено, що речовина є синтетичним каучуком, продукти на
1017
РОЗДІЛ VII. Група 39
його основі вважаються продуктами, виготовленими з вулканізованого каучуку, і включаються до
товарних позицій 4007 – 4017, незалежно від того, чи вони були вулканізовані сіркою або будь-яким
іншим вулканізувальним агентом.
Під час вулканізації крім вулканізаторів зазвичай додаються й інші речовини, такі як
прискорювачі, активатори, уповільнювачі, пластифікатори, розріджувачі, наповнювачі, армувальні
речовини чи будь-які інші добавки, згадані в Примітці 5 (b) до цієї групи. Такі суміші, що
піддаються вулканізації, розглядаються як гума і включаються до товарної позиції 4005 або 4006
залежно від їх форми подання.
Тверда гума (наприклад, ебоніт) одержується вулканізацією гуми з високим вмістом сірки
до того моменту, коли вона практично стає негнучкою і нееластичною.
Загальні поняття групи
До цієї групи включаються каучук і гума, вищевизначені, у вигляді сировини чи
напівфабрикату, вулканізованого чи невулканізованого, затверділого чи незатверділого, і вироби,
повністю виготовлені з гуми або які мають її основні властивості, крім продуктів, виключених
Приміткою 2 до цієї групи.
Загальна класифікація товарних позицій така:
(a) за умови додержання Примітки 5, до товарних позицій 4001 і 4002 загалом включається
сировинний каучук у первинних формах або у вигляді пластин, листів або стрічок;
(b) до товарних позицій 4003 і 4004 включаються регенерований каучук у первинних
формах або у вигляді пластин, листів або стрічок і відходи, обрізки та скрап гуми (крім твердої
гуми) та порошки і гранули, одержані з них;
(c) до товарної позиції 4005 включається невулканізована гумова суміш, у первинних
формах або у вигляді пластин, листів або стрічок;
(d) до товарної позиції 4006 включаються інші форми і заготівки з невулканізованої гуми з
наповнювачем або без нього;
(e) до товарних позицій 4007 – 4016 включаються напівфабрикати і вироби з незатверділої
вулканізованої гуми;
(f) до товарної позиції 4017 включається тверда гума у будь-яких формах, включаючи
відходи та скрап, і вироби з твердої гуми.
Первинні форми (товарні позиції 4001 – 4003 та 4005)
Термін “первинні форми” визначений у Примітці 3 до цієї групи. Слід зазначити, що
підвулканізований латекс спеціально включений до визначення “первинні форми” і тому має
розглядатися як невулканізований. Оскільки до товарних позицій 4001 і 4002 не включаються
каучук або суміші каучуків, до яких додані органічні розчинники (див. Примітку 5), термін “інші
дисперсії і розчини” у Примітці 3 відноситься лише до товарної позиції 4005.
Пластини, листи, смуги або стрічки (товарні позиції 4001, 4002, 4003, 4005 та 4008)
Ці терміни визначені в Примітці 9 до цієї групи та означають блоки правильної
геометричної форми. Пластини, листи, смуги або стрічки можуть бути поверхнево оброблені
(тисненням, гофруванням, рифленням, оздобленням каналів, ребер і т.д.) або просто нарізані на
прямокутники (включаючи квадрати) незалежно від того, чи мають вони властивості виробів чи
ні, але не можуть бути інакше нарізані на шматки іншої форми або піддані подальшій обробці.
Пориста, комірчаста гума
Пориста, комірчаста гума – це гума, що має багато пор (відкритих, закритих або тих та
інших), розподілених по всій масі. Вона включає губчату чи спучену гуму, спучену гуму і
мікропористу або ніздрювату гуму. Вона може бути гнучкою або жорсткою (наприклад, ебонітова
губка).
1018
РОЗДІЛ VII. Група 39
Примітка 5
Примітка 5 до цієї групи передбачає критерії відмінності каучуку або сумішей каучуків у
первинних формах, у вигляді пластин, листів або стрічок, що не були змішані з іншими
компонентами (товарні позиції 4001 і 4002), від тих, які були змішані з іншими компонентами
(товарна позиція 4005). У цій Примітці не робиться будь-якого розмежування відповідно до того,
чи було проведене змішування до або після коагуляції. Воно, проте, допускає наявність певних
речовин у каучуку або сумішах каучуків товарних позицій 4001 і 4002 за умови, що каучук або
суміш каучуків зберігають свої основні властивості сировини. До таких речовин відносяться
мінеральне масло, емульгатори чи антиадгезиви (реагенти, що перешкоджають злипанню),
невеликі кількості (переважно не більше 5 %) продуктів розпаду емульгаторів і дуже невеликі
кількості (переважно менше 2 %) добавок спеціального призначення.
Гума у сполученні з текстильними матеріалами
Класифікацію гуми у сполученні з текстильними матеріалами по суті визначають Примітка
1(ij) до розділу XI, Примітка 3 до групи 56 і Примітка 4 до групи 59, а що стосується
транспортерних стрічок або привідних пасів або бельтингу (гумована тканина для пасів) –
Примітка 8 до групи 40 і Примітка 6 (b) до групи 59. До цієї групи відносяться такі продукти:
(a) повсть, просочена, з покриттям або дубльована гумою, що містить 50 мас. % або менше
текстильного матеріалу, і повсть, повністю закладена в гуму;
(b) неткані матеріали, повністю втоплені у гуму або повністю покриті таким матеріалом по
обидва боки за умови, що такі покриття можуть бути видні неозброєним оком, а зміни в кольорі не
беруться до уваги;
(c) текстильні матеріали (як визначено у Примітці 1 до групи 59), просочені, з покриттям
або дубльовані гумою, масою понад 1500 г/м2 і з вмістом 50 мас. % або менше текстильного
матеріалу;
(d) пластини, листи, смуги або стрічки з пористої гуми в сполученні з текстильними
тканинами (як визначено в Примітці 1 до групи 59), повстю чи нетканими матеріалами, де
текстильний матеріал присутній лише для армування матеріалу.
До цієї групи не включаються вироби, згадані в Примітці 2 до цієї групи. Додаткові
винятки зазначені в поясненнях до певних товарних позицій цієї групи.
Пояснення до товарної позиції 4001:
4001
4001 10 00 00
4001 21 00 00
4001 22 00 00
4001 29 00 00
4001 30 00 00
Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні
природнi смоли у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок
або стрiчок:
- каучуковий латекс натуральний, пiдвулканiзований або непiдвулканiзований
- каучук натуральний в iнших формах:
- - смокед-шитс (марка каучуку натурального)
- - каучук натуральний, технiчно специфiкований (TSNR)
- - iнший
- балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природнi смоли
До цієї товарної позиції включаються:
(A) Натуральний латекс (підвулканізований або непідвулканізований).
Натуральний латекс є рідиною, яку виділяють, переважно, каучуконосні дерева і, зокрема,
каучуконосна рослина Hevea brasiliensis. Ця рідина складається з водного розчину органічних і
мінеральних речовин (білків, жирних кислот та їхніх похідних, солей, цукрів і глікозидів), що
містить у суспензії від 30 до 40 % каучуку (а саме поліізопрену з високою молекулярною масою).
1019
РОЗДІЛ VII. Група 39
Сюди включаються:
(1) Стабілізований або концентрований натуральний латекс. Натуральний латекс має
властивість мимовільно коагулюватися через кілька годин після витікання з розрізу, зробленого на
каучуконосі. Тому його необхідно стабілізувати, щоб забезпечити зберігання та запобігти
загнивання або коагуляцію. Це зазвичай здійснюється шляхом додання в латекс 5 – 7 г аміаку на
1 л латексу, що дає продукт, відомий за назвою “високоаміачний” або тип FA. Другий спосіб
стабілізації, що дає “низькоаміачний” продукт або тип LA, полягає в доданні дуже невеликої
кількості (1–2 г/л латексу) слабоконцентрованої суміші аміаку з такими речовинами, як
тетраметилтіурамдисульфід і оксид цинку.
Існують також морозостійкі натуральні латекси, стабілізовані доданням, зокрема, дуже
малих кількостей саліцилату натрію або формальдегіду і призначені для використання в умовах
холодного клімату.
Натуральні латекси концентруються (переважно для транспортних цілей) різними
способами (наприклад, центрифугуванням, випаровуванням, відстоюванням).
Вміст каучуку в промислових латексах зазвичай становить 60–62 %; зустрічаються і більш
високі концентрації, а в деяких випадках вміст твердої речовини може перевищувати 70 %.
(2) Термочутливі (теплочутливі) натуральні каучукові латекси. Їх одержують шляхом
додання теплочутливих агентів. Під час нагрівання ці типи латексів швидше желатинуються, ніж
нетермочутливий латекс. Вони зазвичай використовуються для виробництва виробів шляхом
мочання чи формування або для виготовлення спученої чи губчатої гуми.
(3) Електропозитивні латекси. Ці латекси відомі також як “латекси з оборотним
електричним зарядом”, тому що їх одержують зміною заряду часток нормально концентрованого
латексу на зворотний. Це зазвичай досягається шляхом додання катіонних поверхнево-активних
речовин.
Використання таких латексів зменшує опір більшості текстильних волокон просоченню
каучуком (тому що, подібно звичайному латексу, електростатичний заряд волокон у присутності
лугів негативний).
(4) Натуральний латекс, підвулканізований. Цей латекс одержується шляхом взаємодії
вулканізуючого агента з латексом під час нагрівання за температури переважно нижче 100 C.
Частинки каучуку, що містяться в латексі, вулканізуються під час додання надлишку
осадженої або колоїдної сірки, оксиду цинку і прискорювачів (наприклад, дитіокарбамату).
Ступінь вулканізації кінцевого продукту можна змінювати за бажанням шляхом зміни
температури, часу нагрівання або пропорцій використовуваних інгредієнтів. Зазвичай
вулканізуються лише зовнішні шари частинок каучуку. Щоб уникнути перевулканізації латексу,
надлишок інгредієнтів видаляється центрифугуванням після нагрівання.
Зовнішній вигляд підвулканізованого латексу такий самий, як і в нормального латексу.
Загальний вміст сірки зазвичай порядку 1 %.
Використання підвулканізованого латексу дозволяє виключити ряд операцій (наприклад,
стирання, змішування). Він використовується у виробництві продуктів шляхом мочання або
литтям (фармацевтичних і медичних товарів) і, більшою мірою, у текстильній промисловості та як
адгезиви. Він також використовується у виробництві певних сортів паперу і композиційної шкіри,
а також гуми з відмінними електроізолюючими властивостями (завдяки низькому вмісту білків і
розчинних речовин).
Натуральний латекс транспортується або у футерованих зсередини бочках (місткістю
близько 200 л) чи у великих посудинах.
(B) Натуральний каучук в інших формах.
У цій товарній позиції термін “натуральний каучук” стосується каучуку Hevea, який
традиційно постачається морським транспортом з місця виробництва, зазвичай після первинної
1020
РОЗДІЛ VII. Група 39
обробки, що полегшує його транспортування і забезпечує зберігання, або для надання
натуральному каучуку певних властивостей, що полегшує його подальше використання або
поліпшує якість кінцевих продуктів. Для класифікації в цій товарній позиції каучук,
оброблюваний таким чином, не повинен, проте, втратити основні властивості сировини; більше
того, він не має містити додані сажу, діоксид кремнію чи будь-які інші речовини, заборонені
Приміткою 5 (A)
Коагуляція натурального латексу відбувається в резервуарах різних форм, що можуть бути
оснащені рухливими перегородками. Для того щоб відокремити глобули каучуку від водної
сироватки, латекс коагулюють шляхом легкого підкислення, наприклад, 1 % оцтовою кислотою
або 0,5 % мурашиною кислотою. Наприкінці процесу продукт коагуляції виділяється або у вигляді
пластини, або неперервної стрічки.
Подальше оброблення залежить від того, чи виробляються “копчені” листи чи світлий або
коричневий крепи, повторно агломеровані гранули чи вільно сипучі порошки.
(1) Каучукові листи і крепи.
Для виготовлення листів каучукова смуга або стрічка подається на вальцювання, причому
остання група вальців залишає на поверхні стрічки властиве тиснення (для полегшення
висушування шляхом збільшення площі випаровування). У міру того як гумова стрічка (товщиною
від 3 до 4 мм) сходить з вальців, вона нарізається на листи. Потім їх поміщають до сушильної чи
коптильної камери. Метою копчення є сушіння каучуку і просочення його креозотовими
речовинами, що служать антиокислювачами та антисептиками.
Для виготовлення світлого крепу каучуковий коагулят подається в батарею крепувальних
машин. Перші машини мають ролики з пазами, а останні машини мають гладкі ролики, що
обертаються з різною швидкістю. Ця операція відбувається за неперервної подачі води, так що
каучук ретельно промивається. Потім він висушується за кімнатної температури або гарячим
повітрям у вентильованій сушильній камері. Для утворення однієї пластини крепу два шари його
або більше можуть накладатися один на одного.
Листи також виготовляються за допомогою такого процесу: після коагуляції латексу в
циліндричних резервуарах коагулят розрізають тонкими шарами на довгі стрічки, які потім ріжуть
на листи і висушують (зазвичай без копчення).
Деякі типи каучуків (зокрема, креп, крім світлого крепу) не виготовляються безпосередньо
шляхом коагуляції латексу, а виробляються шляхом подальшої реагломерації і промивання в
“креп-машинах” коагуляту, що утворився ще під час видобутку латексу або в процесі заводської
обробки. Одержані листи різної товщини висушуються таким самим способом, як і світлий креп.
Натуральний каучук у тому вигляді, як описано вище, зазвичай постачається на ринок
відповідно до свого зовнішнього вигляду у формах і марках, що відповідають міжнародним
стандартам, установленим відповідними міжнародними організаціями.
Найбільш розповсюдженими типами є “копчені” листи та їх розкрій, світлі крепи та їх
розкрій, коричневі крепи та рифлені і висушені на повітрі листи.
(2) Технічно специфікований натуральний каучук (TSNR).
Це висушений сировинний натуральний каучук, що був оброблений, випробуваний і
класифікований на п’ять загальних марок (сортів) (5L, 5, 10, 20 і 50) відповідно до специфікації,
приведеної в такій таблиці:
Марки TSNR і максимально припустимі границі для кожного параметру
Марка
5L
5
10
20
50
Параметр
Включення, що осіли на ситі з розміром
вічка 325 (макс. мас.%)
Вміст золи (макс. мас.%)
0,05
0,05
0,10
0,20
0,50
0,60
1021
0,60
0,75
1,00
1,50
РОЗДІЛ VII. Група 39
Марки TSNR і максимально припустимі границі для кожного параметру
Марка
Параметр
Вміст азоту (макс. мас.%)
Леткі речовини (макс. мас.%)
Пластичність за Уоллесом – мін.
початкова величина (Р0)
Показник зберігання пластичності, ПЗП
(мін. %)
Границя кольору (шкала Ловібонда,
макс.)
5L
5
10
20
50
0,70
1,00
30
0,70
1,00
30
0,70
1,00
30
0,70
1,00
30
0,70
1,00
30
60
60
50
40
30
6,00
–
–
–
–
Технічно специфікований натуральний каучук (TSNR) повинен супроводжуватися
сертифікатом про випробування, виданим компетентними органами країни-виробника, де
вказується марка, специфікація і результати випробувань каучуку. Деякі країни-виробники можуть
мати марки з більш високими вимогами, ніж викладені в таблиці. TSNR упаковується в паки по
33 1/3 кг і загортається в поліетилен. Переважно 30 або 36 таких паків укладаються в палети і
прокладаються зсередини поліетиленовими покриттями, або герметизуються поліетиленом, який
дає усадку. Кожен пак або палета має спеціальне маркування для фіксування марки, маси, коду
виробника і т.д.
(3) Повторно агломеровані гранули каучуку.
Методи, використовувані для оброблення гранульованого каучуку, призначені для того,
щоб одержати чистіший продукт з постійними властивостями і кращим зовнішнім виглядом, ніж
каучукові листи або крепи.
Процес виробництва включає грануляцію коагуляту, особливо ретельне очищення, сушіння
і запресовування в паки. Для грануляції може використовуватися широкий діапазон машин, таких
як обертові лопатеві рубильні машини, молоткова дробарка, гранулятори і креп-машини. Чисто
механічна дія може бути посилена шляхом добавлення дуже невеликої кількості (від 0,2 до 0,7 %)
рицинової олії, стеарату цинку чи інших агентів, що сприяють перетворенню каучуку в крихту, які
додаються в латекс перед коагуляцією. Ці агенти не позначаються на подальщому використанні
або на властивостях каучуку.
Гранули висушуються в напівнеперервних сушарках пересувного типу, у сушарках
тунельного типу чи шнекових сушарках.
Висушені гранули остаточно спресовують під високим тиском у паки форми
паралелепіпеда масою від 32 до 36 кг. Гранули реагломерованого каучуку зазвичай продаються з
гарантованими технічними специфікаціями.
(4) Легкосипучі порошки натурального каучуку.
Вони одержуються так само, як зазначено вище в пункті (3), але без пресування. Для
запобігання реагломерації гранул під дією їхньої власної маси їх змішують під час підготовки з
порошкоподібними інертними речовинами, такими як тальк або інші антиадгезиви (реагенти, що
перешкоджають злипанню).
Каучукові порошки можна також одержати впорскуванням у сушильні камери разом з
латексом інертних речовин, таких як кремнезем, з метою запобігання агломерації часток.
(5) Спеціальні типи натурального каучуку.
Різні спеціальні типи натурального каучуку можна одержати у формах, описаних у пунктах
1–4 вище. Основними типами є:
(a) CV–каучук (постійної в’язкості) і LV-каучук (низької в’язкості).
1022
РОЗДІЛ VII. Група 39
CV-каучук одержують доданням дуже невеликої кількості (0,15%) гідроксиламіну перед
коагуляцією, а LV-каучук – доданням, також перед коагуляцією, невеликої кількості мінерального
масла.
Гідроксиламін запобігає самовільному збільшенню в’язкості натурального каучуку під час
зберігання. Використання цих каучуків дозволяє виробникам планувати час пластикації.
(b) Пептизований каучук.
Його одержують доданням до латексу перед коагуляцією приблизно 0,5 % пептизуючого
агента, який знижує в’язкість каучуку під час сушіння. Цей каучук, відповідно, потребує більш
короткого періоду пластикації.
(c) Натуральний каучук з високими технологічними властивостями.
Його одержують шляхом коагуляції суміші звичайного та підвулканізованого латексу, або
шляхом змішування коагуляту натурального латексу з коагулятом підвулканізованого латексу;
його використання полегшує екструзію і каландрування.
(d) Очищений каучук.
Його одержують без додання сторонніх речовин шляхом зміни звичайних стадій
виробництва каучуку, наприклад, центрифугуванням латексу.
Використовується для виготовлення хлорованого каучуку та у виробництві деяких
вулканізованих виробів (електрокабелів і т.д.), чиї властивості змінюються в гіршу сторону через
домішки, що зазвичай містяться в каучуку.
(e) Каучук із “знятого” латексу.
Цей тип каучуку одержують коагуляцією побічного продукту переробки латексу –
“знятого” латексу.
(f) Каучук, стійкий до кристалізації.
Його одержують шляхом додання тіобензойної кислоти в латекс до коагуляції. Завдяки
цьому він стає морозостійким.
(C) Балата.
Балатова смола, чи балата, видобувається з латексу деяких рослин родини Sapotaceae, особливо
з дерева-булет (Manilkara bidentata), яке росте переважно в Бразилії.
Балата – червонуватий продукт, переважно транспортується морським транспортом у
блоках масою до 50 кг, але іноді також і в листах товщиною від 3 до 6 мм.
Переважно вона використовується для виготовлення транспортерних стрічок, привідних
пасів або бельтингу (прогумованої тканини для пасів). Також застосовується в суміші з
гутаперчею для виготовлення підводних кабелів і м’ячів для гольфу.
(D) Гутаперча.
Гутаперча вилучається з латексу різних дерев родини Sapotaceae (наприклад, роду
Palaquium чи роду Payena).
Вона жовта або жовтувато-червона. Залежно від того, де виробляється, вона
транспортується морським транспортом у брикетах масою 0,5–3 кг або в блоках від 25 до 28 кг.
Крім використання в суміші з балатою у виготовленні підводних кабелів, м’ячів для гольфу
і бельтингу (прогумованої тканини для пасів), вона також застосовується у виготовленні
ущільнювальних кілець у насосах або клапанах, валків прядильної машини для льону, для
футеровки резервуарів, сулій для фторводневої кислоти, клею і т.д.
(E) Гваюла.
1023
РОЗДІЛ VII. Група 39
Вона вилучається з латексу Partheum argentatum, каучуконосного чагарнику, що росте в
Мексиці.
Гваюла-каучук зазвичай транспортується морським транспортом у брикетах або листах.
(F) Чикл.
Він видобувається з латексу, що міститься в корі деяких дерев родини Sapotaceae, які
ростуть у тропічних районах Америки.
Це червонувата смола, зазвичай транспортується морським транспортом у брикетах різних
розмірів чи у блоках масою приблизно 10 кг.
Переважно використовується для виготовлення жувальної гумки. Вона також застосовується
для виготовлення, у певних випадках, хірургічних пов’язок і зубних протезів.
(G) Аналогічні природні смоли, наприклад, джелутонг.
Для включення до цієї товарної позиції ці смоли повинні за своїми властивостями
нагадувати каучук.
(H) Суміші будь-яких вищевказаних продуктів.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) суміші будь-якого продукту цієї товарної позиції з будь-яким продуктом товарної
позиції 4002 (товарна позиція 4002);
(b) натуральний каучук, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природні смоли,
наповнені до чи після коагуляції речовинами, забороненими Приміткою 5 (a) до цієї групи
(товарна позиція 4005 або 4006).
Пояснення до товарної позиції 4002:
4002
4002 11 00 00
4002 19
4002 19 10 00
4002 19 20 00
4002 19 30 00
4002 19 90 00
4002 20 00 00
4002 31 00 00
4002 39 00 00
4002 41 00 00
4002 49 00 00
4002 51 00 00
4002 59 00 00
Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних
формах або у формі пластин, листiв чи стрiчок; сумiшi будь-якого
продукту товарної позицiї 4001 з одним з продуктів цiєї товарної позиції у
первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:
- каучук стирол-бутадiєновий (SBR); карбоксил-стирол-бутадiєновий каучук (XSBR):
- - латекс
- - iнший:
- - - каучук стирол-бутадiєновий, одержаний емульсійною полімеризацією (E-SBR), у
вигляді тюків, паків або пачок
- - - стирол-бутадiєн-стироловий блок-співмономер, одержаний полімеризацією в
розчині (SBS, термопластичний еластомер), у вигляді гранул, крихти або
порошку
- - - стирол-бутадiєновий каучук, одержаний полімеризацією в розчині (S-SBR),
у вигляді тюків, паків або пачок
- - - інші
- каучук бутадiєновий (BR)
- каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR); каучук галоген-iзобутиленiзопреновий (CIIR або BIIR):
- - каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR)
- - iнший
- каучук хлоропреновий (хлорбутадiєновий) (CR):
- - латекс
- - iнший
- каучук акрилонiтрил-бутадiєновий (NBR):
- - латекс
- - iнший
1024
РОЗДІЛ VII. Група 39
4002 60 00 00
4002 70 00 00
4002 80 00 00
4002 91 00 00
4002 99
4002 99 10 00
4002 99 90 00
- каучук iзопреновий (IR)
- каучук етиленпропiлендiєно-вий неспряжений (EPDM)
- сумiшi речовин товарної позицiї 4001 з речовинами цiєї товарної позицiї
- iнший:
- - латекс
- - iншi:
- - - продукти, модифiкованi включенням пластмас
- - - iншi
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Синтетичний каучук, визначений у Примітці 4 до цієї групи (див. нижче). Сюди
відноситься синтетичний каучуковий латекс, підвулканізований або непідвулканізований, і
синтетичний каучук в інших первинних формах або у вигляді пластин, листів або стрічок. До цієї
товарної позиції також включається синтетичний каучук, що був оброблений з метою полегшення
транспортування або забезпечення зберігання або з метою надання певних властивостей,
призначених для полегшення його подальшого використання чи поліпшення якості кінцевого
продукту. Таке оброблення не повинне, проте, змінити його основні властивості як сировини.
Зокрема, він не повинен містити речовин, заборонених Приміткою 5 (а) до цієї групи.
Серед наповнених продуктів, що включаються до цієї товарної позиції положеннями
Примітки 5, відзначимо маслонаповнені каучуки; вони містять до 50 % масла.
(2) Фактис, одержаний з олій. Фактис – це продукт реакції деяких рослинних або риб’ячих
жирів (окиснених чи неокиснених, або частково гідрованих) з сіркою чи хлоридом сірки.
Фактис є фізично неміцним і використовується переважно в суміші з натуральним чи
синтетичним каучуком, а також у виготовленні гумок (ластиків) канцелярських.
(3) Суміші будь-яких вищевказаних продуктів.
(4) Суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з будь-якими продуктом цієї товарної
позиції.
Примітка 4 (Визначення синтетичного каучуку)
Ця Примітка складається з трьох пунктів. Якщо продукти, включені до пунктів (а) і (c)
повинні задовольняти критеріям вулканізації, подовження і поновлення, згаданим у пункті (а), то
тіопласти пункту (b) звільнені від цих вимог. Слід зазначити, що термін “синтетичний каучук”
стосується не лише товарної позиції 4002, але і до Примітки 1. Отже, коли вживається термін
“каучук” в УКТЗЕД, він також включає “синтетичний каучук” відповідно до визначення в
Примітці 4.
Термін “синтетичний каучук” означає:
(а) Ненасичені синтетичні речовини, що відповідають критеріям, які стосуються
вулканізації, подовження і поновлення, як зазначено в пункті (а) Примітки. Для випробування
можуть бути додані речовини, необхідні для утворення поперечних зв’язків, такі як активатори
вулканізації, прискорювачі або уповільнювачі. Допускається також наявність невеликих
кількостей продуктів розпаду емульгаторів (Примітка 5 (b) (ii) і дуже невеликих кількостей
добавок спеціального призначення, згаданих у Примітці 5 (b) (iii). Проте не допускається
наявність будь-яких речовин, не призначених для утворення поперечних зв’язків, таких як
пігменти (крім тих, які були додані лише з метою ідентифікації), пластифікатори, розріджувачі,
наповнювачі, армувальні речовини, органічні розчинники. Так, під час випробувань не
допускається присутність мінерального масла чи діоктилфталату.
Відповідно, для речовин з вмістом матеріалів, які не допускаються Приміткою 4, такі як
мінеральне масло, випробування повинні проводитися на зразку, без вмісту таких матеріалів або з
якого такі матеріали були вилучені. У разі вулканізованих виробів, які не можна випробувати як
такі, необхідно одержати зразок невулканізованої сировини, з якого вироби виготовляються для
того, щоб провести випробування.
1025
РОЗДІЛ VII. Група 39
До таких ненасичених синтетичних речовин відносяться стирол-бутадієновий каучук (SBR),
карбоксилований стирол-бутадієновий каучук (XSBR), бутадієновий каучук (BR), ізобутиленізопреновий (бутилкаучук) (IIR), галоген-ізобутилен-ізопреновий каучук (CIIR або BIIR),
хлоропреновий (хлорбутадієновий) каучук (CR), акрилонітрилбутадієновий каучук (NBR),
ізопреновий каучук (IR), етиленпропілендієновий каучук (EPDM), карбоксилированний
акрилонітрилбутадієновий каучук (XNBR), ізопреннітрильний каучук (NIR). Для того, щоб
відповідати вимогам синтетичних каучуків, усі ці речовини повинні відповідати критеріям
вулканізації, подовження і поновлення, згаданим вище.
(b) Тіопласти (TM), які є насиченими синтетичними речовинами, одержаними реакцією
аліфатичних дигалогенідів з полісульфідом натрію; вони зазвичай вулканізуються із
застосуванням вулканізаторів класичного типу. Механічні властивості деяких типів тіопластів
гірше властивостей інших типів синтетичного каучуку, але вони мають перевагу, будучи стійкими
до розчинників. Їх не слід плутати з полісульфідами товарної позиції 3911 (див. пояснення до
товарної позиції 3911.
(c) Продукти, перераховані нижче, за умови, що вони задовольняють умовам, описаним
вище в пункті (а) щодо вулканізації, подовження і поновлення:
(1) Модифікований натуральний каучук, одержаний шляхом щеплення або змішування
каучуку з пластмасою.
Такий каучук одержують зазвичай шляхом зв’язування мономера, який полімеризується, з
каучуком у присутності каталізатора полімеризації або шляхом співосадження натурального
латексу з синтетичним полімерним латексом.
Основною властивістю модифікованого натурального каучуку є те, що він певною мірою
“самозміцнений”, його властивості в цьому відношенні аналогічні властивостям сажонаповненої
суміші на основі натурального каучуку.
(2) Деполімерізований натуральний
(дробленням) за певної температури.
каучук,
одержаний
механічною
обробкою
(3) Суміші ненасичених синтетичних речовин з насиченими синтетичними полімерами
(наприклад, суміші бутадієннітрильного каучуку і полівінілхлориду).
До цієї товарної позиції не включаються:
(a) еластомери, що не відповідають умовам Примітки 4 до цієї групи (переважно група 39);
(b) продукти цієї товарної позиції, наповнені до чи після коагуляції речовинами,
забороненими Приміткою 5 (a) до цієї групи (товарна позиція 4005 або 4006).
Пояснення до товарної позиції 4003:
4003 00 00 00
Каучук регенерований у первинних формах або у вигляді пластин, листів
або стрічок
Регенерований каучук одержують з використаних гумових виробів, особливо шин, чи з
відходів або скрапу вулканізованої гуми шляхом розм’якшення (“девулканізації”) її та видалення
деяких небажаних речовин різними хімічними чи механічними засобами. Продукт містить залишки
сірки або суміш інших вулканізаторів, і поступається каучуку, що не був у вживанні, оскільки більш
пластичний і клейкий. Його можна використовувати в листах, пересипаних тальком або розділених
поліетиленовою плівкою.
До цієї товарної позиції включається регенерований каучук у первинних формах або у
вигляді пластин, листів або стрічок, змішаний чи не змішаний з каучуком, що не був у
використанні, чи з іншими додатковими речовинами за умови, що продукт має основні
властивості регенерованого каучуку.
Пояснення до товарної позиції 4004:
1026
РОЗДІЛ VII. Група 39
4004 00 00 00
Відходи, уламки та скрап каучука або гуми (крім твердого каучука
(ебоніту), порошки та гранули, отримані з каучука або гуми
Термін “відходи, обрізки і скрап” визначений у Примітці 6 до цієї групи.
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Відходи гуми, обрізки та скрап, що залишаються під час виробництва чи
оброблення невулканізованої або вулканізованої гуми (крім твердої гуми).
(2) Вироби з гуми (крім твердої гуми), непридатні для використання за призначенням
через порізи, зношеність або з інших причин.
До цієї категорії включаються зношені гумові шини або покришки, непридатні для
поновлення, і скрап таких зношених гумових шин та покришок, зазвичай одержуваний такими
процесами:
(a) розрізуванням шини або покришки спеціальним верстатом як до бортового дроту чи
п’яти;
(b) розсіченням з видаленням протектору;
(c) розрізуванням на шматки.
До цієї товарної позиції не включаються шини та покришки, що були у використанні,
придатні для відновлення (товарна позиція 4012).
(3) Порошки та гранули, одержані з товарів, перерахованих вище в пунктах 1 та 2.
Вони являють собою перемелені відходи вулканізованої гуми. Вони можуть використовуватися
як наповнювачі у матеріалах для дорожніх покрить або в інших гумових сумішах, або для формування
безпосередньо у вироби, які не потребують великої міцності.
До цієї товарної позиції не включаються відходи, обрізки, скрап, порошки і гранули
твердої гуми (товарна позиція 4017).
Пояснення до товарної позиції 4005:
4005
4005 10 00
4005 10 00 10
4005 10 00 90
4005 20 00 00
4005 91 00
4005 91 00 10
4005 91 00 90
4005 99 00 00
Невулканiзованi гумові сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин,
листiв, смужок або стрiчок:
- гумова сумiш з доданням сажi (технічного вуглецю) або діоксиду кремнiю:
- - що використовується для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - інша
- розчини; iншi дисперсiї, крiм зазначених у товарній підпозиції 4005 10
- iншi:
- - пластини, листи, смужки або стрічки:
- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - - інші
- - iншi
До цієї товарної позиції включається невулканізована гумова суміш у первинних формах
або у вигляді пластин, листів або стрічок.
Термін “каучук і гума” має те саме значення, що і в Примітці 1 до цієї групи. Тому до цієї
товарної позиції включаються натуральний каучук, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні
природні смоли, синтетичний каучук, фактис, одержаний з олій, і регенеровані матеріали за умови,
що вони були наповнені іншими речовинами.
1027
РОЗДІЛ VII. Група 39
Відповідно до Примітки 5 (a) до цієї групи, до товарних позицій 4001 і 4002 не входять
будь-який каучук або суміші каучуків, що були змішані до чи після коагуляції з вулканізаторами,
прискорювачами, уповільнювачами чи активаторами (крім тих, що були додані для виготовлення
підвулканізованого каучукового латексу), пігментами чи іншими барвниками (крім тих, що
використовуються лише з метою ідентифікації), пластифікаторами чи розріджувачами (крім
мінерального масла у випадку маслонаповненого каучуку), наповнювачами, підсилювальними
речовинами, органічними розчинниками або будь-якими іншими речовинами, крім тих, які
допускаються Приміткою 5 (b)
До цієї товарної позиції включаються:
(A) Гумова суміш з доданням технічної сажі або діоксиду кремнію (з мінеральним
маслом або без, із іншими інгредієнтами або без них).
До цієї категорії відноситься сажонаповнена суміш, що складається з приблизно 40–70 частин
технічної сажі (вуглецю) на 100 частин сухого каучуку; вона зазвичай постачається на ринок у паках.
(B) Гумові суміші без вмісту сажі чи діоксиду кремнію.
Вони містять такі речовини як органічні розчинники, вулканізатори, прискорювачі,
пластифікатори, розріджувачі, згущувачі та наповнювачі (крім сажі чи діоксиду кремнію). Деякі з
них можуть містити червону глину або білки.
До цих двох категорій відносяться такі типи продуктів:
(1) Наповнений латекс (включаючи підвулканізований латекс) за умови, що в результаті
наповнення він не набуде більш специфічних ознак, які дозволяють виділити його до іншої
товарної позиції УКТЗЕД.
Так, до цієї товарної позиції не включаються, серед іншого, лаки з латексу та фарби
(група 32).
(2) Дисперсії і розчини невулканізованої гуми в органічних розчинниках, використовуваних
для виготовлення виробів мочанням чи для покриття готових виробів.
(3) Пластини, листи, смуги та стрічки, що складаються з текстильних тканин у сполученні з
гумовою сумішшю масою понад 1500 г/м2 і з вмістом не більш к 50 мас. % текстильного
матеріалу.
Такі матеріали одержують шляхом або каландрування, або “гумування”, або комбінуванням
обох процесів. Вони використовуються загалом для виробництва автомобільних шин (покришок),
труб, трубок і т.д.
(4) Інші пластини, листи, смуги та стрічки з гумової суміші, що можуть використовуватися,
наприклад, для ремонту шин (покришок) чи гумових камер (гарячою обробкою), для виготовлення
клейких латок, ущільнювачів для деяких герметиків, гумових гранул і т.д., для формування
гумових підошов.
(5) Гумова суміш у формі гранул, готових для вулканізації і використовуваних у такому
вигляді для формування (наприклад, у взуттєвій промисловості).
Пластини, листи, смуги та стрічки (включаючи блоки правильної геометричної форми) цієї
товарної позиції можуть бути поверхнево оброблені (тисненням, гофруванням, рифленням,
оздобленням каналів, ребер і т.д.) чи просто розрізані на прямокутники (включаючи квадрати)
незалежно від того, чи мають вони властивості виробів чи ні, але не можуть бути інакше нарізані
на шматки іншої форми або піддані подальшій обробці.
До цієї товарної позиції не включаються:
(a) концентровані дисперсії барвників (включаючи кольорові лаки) у каучуку, використовувані як
сировина для забарвлення гуми в масі (товарні позиції 3204, 3205 або 3206);
1028
РОЗДІЛ VII. Група 39
(b) більш-менш пастоподібні продукти на основі латексу чи іншого каучуку,
використовувані як мастики, наповнювачів фарб або невогнетривких сумішей для підготовки
поверхні (товарна позиція 3214);
(c) готові клеї та інші готові адгезиви, що складаються з каучукових розчинів чи дисперсій з
доданням наповнювачів, вулканізаторів і смол, і каучукові розчини та дисперсії, розфасовані для
роздрібної торгівлі як клеї чи адгезиви, масою нетто не більше 1 кг (товарна позиція 3506);
(d) суміші речовин товарної позиції 4001 з будь-якими речовинами товарної позиції 4002
(товарна позиція 4002);
(e) регенерований каучук, змішаний з каучуком, що не був у використанні, або іншими
додатковими речовинами, які мають основні властивості регенерованого каучуку (товарна
позиція 4003);
(f) пластини, листи, смуги та стрічки з невулканізованої гуми, оброблені інакше, ніж
поверхнева обробка, або нарізані на форми, крім прямокутної (включаючи квадратну) (товарна
позиція 4006);
(g) пластини, листи смуги або стрічки , що складаються з паралельних текстильних ниток,
агломерованих за допомогою гуми (товарна позиція 5906).
Пояснення до товарної позиції 4006:
4006
4006 10 00 00
4006 90 00
4006 90 00 10
4006 90 00 90
Iншi форми (наприклад, прутки, трубки, профiлi фасоннi) та вироби
(наприклад, диски та кiльця) з невулканiзованої гуми:
- протекторнi заготiвки для вiдновлення гумових шин
- інші:
- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - інші
До цієї товарної позиції включаються невулканізована гума у формах, що не ввійшли до
попередніх товарних позицій цієї групи, і вироби з невулканізованої гуми, наповненої або
ненаповненої.
До цієї товарної позиції включаються:
(A) Профілі фасонні з невулканізованої гуми, наприклад, пластини смуги або стрічки
непрямокутного поперечного перерізу, які зазвичай виготовляють екструзією. До цієї товарної
позиції входять, зокрема, стрічки “протекторної заготовки” з неявно вираженим трапецеподібним
поперечним перерізом для поновлення шин.
(B) Труби з невулканізованої гуми, виготовлені екструзією і використовувані, зокрема,
для покриття із внутрішньої сторони труб товарної позиції 5909.
(C) Інші вироби (заготовки) з невулканізованої гуми, наприклад:
(1) Гумові нитки, виготовлені гелікоїдальним нарізуванням листів невулканізованої гуми або
екструзією сумішей на основі латексу (включаючи підвулканізований латекс).
(2) Кільця, диски та шайби з невулканізованої гуми, використовувані переважно для
ущільнення деяких видів герметичних контейнерів або ущільнення з’єднань між двома (зазвичай
твердими) деталями.
(3) Пластини, листи, смуги або стрічки з невулканізованої гуми, оброблені не по
поверхні, а інакше, або нарізані на форми, крім прямокутної (включаючи квадратну).
До цієї товарної позиції не включаються:
1029
РОЗДІЛ VII. Група 39
(a) клейкі стрічки, незалежно від типу матеріалу, який використовують як основу
(розглядаються відповідно до цього матеріалу, наприклад, у товарних позиціях 3919, 4008, 4823,
5603 або 5906);
(b) диски та кільця з невулканізованої гуми разом з прокладками та аналогічними
з’єднаннями з інших матеріалів, поміщені в мішечки, конверти або аналогічні упакування
(товарна позиція 8484).
Пояснення до товарної позиції 4007:
4007 00 00 00
Нитки і корд з вулканізованої гуми
Нитку з гуми можна одержувати нарізуванням листів або пластин вулканізованої гуми чи
вулканізацією нитки, одержаної екструзією.
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Нитка, що складається повністю з вулканізованої гуми (одиночна нитка) будь-якого
поперечного перерізу за умови, що розмір поперечного перерізу не більше 5 мм. Якщо цей розмір
перевищений, то нитка не включається (товарна позиція 4008).
(2) Корд (із багатокрутильних (багатостренгових) ниток), незалежно від товщини ниток, з
яких він складається.
До цієї товарної позиції не включаються текстильні матеріали в сполученні з гумовими
нитками (розділ XI). Наприклад, гумова нитка і корд з текстильним покриттям включається до
товарної позиції 5604.
Пояснення до товарної позиції 4008:
4008
4008 11 00 00
4008 19 00 00
4008 21
4008 21 10 00
4008 21 90 00
4008 29 00
4008 29 00 10
4008 29 00 30
4008 29 00 90
Пластини, листи, стрiчки, смужки, прутки і фасоннi профiлi з
вулканiзованої гуми, крім твердої гуми:
- з пористої гуми:
- - пластини, листи і смужки або стрiчки
- - iншi
- з непористої гуми:
- - пластини, листи і смужки або стрiчки:
- - - покриття для пiдлоги i мати
- - - iншi
- - iншi:
- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - - фасонні профілі, нарізані за розміром, для цивільної авіації
- - - інші
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Довгомірні пластини, листи, смуги або стрічки (з будь-яким розміром поперечного
перерізу понад 5 мм) або просто нарізані за довжиною чи на прямокутники (включаючи
квадрати).
(2) Блоки правильної геометричної форми.
(3) Прутки та профілі фасонні (включаючи нитки з будь-якою формою поперечного
перерізу, в яких будь-який розмір поперечного перерізу понад 5 мм). Довгомірні профілі
фасонні одержують за одну операцію (переважно екструзією), мають постійний чи повторюваний
1030
РОЗДІЛ VII. Група 39
поперечний переріз від одного кінця до іншого. Вони включаються до цієї товарної позиції
незалежно від того, нарізані вони чи не нарізані за довжиною. При цьому довжина куска, що
відрізається, не повинна бути меншою за найбільший розмір поперечного перерізу.
Продукти цієї товарної позиції можуть бути з обробленою поверхнею (тиснені, гофровані,
рифлені, з оздобленням каналів, ребер і т.д.); вони можуть також бути простими чи забарвленими
(у масі або на поверхні). Профілі фігурні з клейкою поверхнею, використовувані для ущільнення
віконних рам, включаються до цієї товарної позиції. До неї також включається гумовий матеріал
для підлоги в кусках, плитах, матах та інших виробах, одержаних просто нарізуванням пластин чи
листів гуми на прямокутні (включаючи квадратні) форми.
Класифікація продуктів, виготовлених з вулканізованої гуми (крім твердої гуми) у
сполученні (у масі або на поверхні) з текстильним матеріалом, обговорена в Примітці 3 до групи
56 і Примітці 4 до групи 59. Сполучення вулканізованої гуми (крім твердої гуми) з іншими
матеріалами включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони зберігають основні
властивості гуми.
Отже, до цієї товарної позиції включаються:
(A) Пластини, листи, смуги або стрічки з пористої гуми в сполученні з текстильними
матеріалами (як визначено в Примітці 1 до групи 59), з повстю, фетром, або нетканими
матеріалами, за умови, що ці текстильні матеріали використовуються тільки з метою армування
(зміцнення) виробу.
При цьому однотонні, невибілені, вибілені чи однорідно забарвлені текстильні тканини з
повсть, фетр, або нетканні матеріали розглядаються лише як армуючий (зміцнювальний) матеріал
за умови, що вони закріплені лише з однієї сторона пластин, листів смуг або стрічок. Візерункові,
надруковані або більш складніше оброблені тканини та спеціальні матеріали, такі як ворсові
тканини, тюль і мереживо, вважаються матеріалами, що виконують більш ширші функції, ніж
армування (зміцнення).
Пластини, листи, смуги або стрічки з пористої гуми, з’єднані з текстильним матеріалом з
обох сторін, незалежно від властивостей тканини, не включаються до цієї товарної позиції
(товарні позиції 5602, 5603 або 5906).
(B) Повсть або фетр, просочені, з покриттям або дубльовані вулканізованої гумою (крім
твердої гуми), що містить 50 мас. % або менше текстильного матеріалу або повністю
впровадженого у гуму.
(C) Неткані матеріали, або повністю впроваджені в гуму, або повністю покриті по обидва
боки гумою за умови, що таке покриття можна побачити неозброєним оком без врахування зміни
забарвлення, яке може відбутися.
До цієї товарної позиції не включаються, серед іншого (inter alia):
(a) транспортерні стрічки або привідні паси або бельтинг з вулканізованої гуми, нарізані або
не нарізані по довжині (товарна позиція 4010);
(b) пластини, листи смуги або стрічки, з обробленою чи необробленою поверхнею
(включаючи квадратні або прямокутні вироби, вирізані з них), зі скошеними чи формованими
краями, із закругленими кутами, з ажурними краями або оброблені інакше, чи нарізані на форми,
крім прямокутних (включаючи квадратні) (товарні позиції 4014, 4015 або 4016);
(c) ткані текстильні вироби в сполученні з гумовою ниткою (групи 50–55 або 58);
(d) продукти товарної позиції 5602 або 5603;
(e) текстильні килими чи покриття з підкладкою з пористої гуми (група 57);
(f) тканини кордні для покришок (товарна позиція 5902);
(g) прогумовані текстильні матеріали, як визначено в Примітці 4 до групи 59 (товарна
позиція 5906);
1031
РОЗДІЛ VII. Група 39
(h) трикотажне полотно машинного чи ручного в’язання в сполученні з гумовою ниткою
(група 60).
Пояснення до товарної позиції 4009:
4009
4009 11 00 00
4009 12 00 00
4009 21 00 00
4009 22 00 00
4009 31 00 00
4009 32 00 00
4009 41 00 00
4009 42 00 00
Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми, з
фiтингами або без фiтингiв (наприклад, патрубками, колiнами,
з’єднаннями):
- неармованi або некомбiнованi iншим способом з iншими матерiалами:
- - без фiтингiв
- - з фiтингами
- армованi або комбiнованi iнакше тільки з металом:
- - без фiтингiв
- - з фiтингами
- армованi або комбiнованi iнакше тільки з текстильними матерiалами:
- - без фiтингiв
- - з фiтингами
- армованi або комбiнованi iнакше з iншими матерiалами:
- - без фітингів
- - з фiтингами
До цієї товарної позиції включаються труби, трубки і шланги, що складаються повністю з
вулканізованої гуми (крім твердої гуми), і вулканізовані гумові труби, трубки та шланги
(включаючи шланги-трубопроводи), армовані стратифікацією, що складаються, наприклад, з
одного або кількох “шарів” текстильної тканини чи одного або кількох шарів паралельних
текстильних ниток або металевих ниток, впроваджених у гуму. Такі труби, трубки та шланги
можуть також покриватися оболонкою з тонкої тканини чи тканини, сплетеної з текстильних
ниток різної товщини; вони також можуть бути армовані зовнішньою чи внутрішньою спіраллю з
дроту.
До цієї товарної позиції не включаються труби, трубки та шланги з текстильних матеріалів,
які іноді називають “тканими рукавами”, які набувають водонепроникності за рахунок
внутрішнього покриття з латексу або в які впресовано окремий гумовий вкладиш. Такі вироби
включаються до товарної позиції 5909.
Труби, трубки та шланги залишаються в цій товарній позиції, навіть якщо вони подані з
фітингами (наприклад, з’єднаннями, колінами, фланцями), за умови, що вони зберігають основні
відмітні ознаки трубопроводів або труб.
До цієї товарної позиції також включаються труби з вулканізованої гуми, нарізані чи не
нарізані за довжиною, але не нарізані по довжині, меншій, ніж діаметр найбільшого поперечного
перерізу, наприклад, довжина труби для виготовлення камер для автомобільних шин.
Пояснення до товарної позиції 4010:
4010
4010 11 00 00
4010 12 00
4010 12 00 10
4010 12 00 90
4010 19 00 00
Конвеєрні стрiчки або привіднi паси, або бельтинг з вулканiзованої гуми:
- конвеєрні стрiчки або бельтинг:
- - армованi тільки металом
- - армованi тільки текстильними матеріалами:
- - - конвеєрні стрічки завширшки не менш як 800 мм, але не більш як 1200 мм
- - - інші
- - iншi
1032
РОЗДІЛ VII. Група 39
4010 31 00 00
4010 32 00 00
4010 33 00 00
4010 34 00 00
4010 35 00 00
4010 36 00 00
4010 39 00 00
- привіднi паси або бельтинг:
- - паси привіднi із з’єднаними кінцями (нескінченні) трапецiєподібного
поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола
більш як 60 см, але не більш як 180 см
- - паси привіднi із з’єднаними кінцями трапецiєподібного поперечного
перетину (V-видні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш
як 60 см, але не більш як 180 см
- - паси привіднi із з’єднаними кінцями трапецiєподібного поперечного
перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як
180 см, але не більш як 240 см
- - паси привіднi із з’єднаними кінцями трапецiєподібного поперечного
перетину (V-видні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш
як 180 см, але не більш як 240 см
- - паси привіднi синхронні (зубчасті) з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см,
але не більш як 150 см
- - паси привіднi синхроннi (зубчасті) із з’єднаними кінцями з довжиною
зовнішнього кола більш як 150 см, але не більш як 198 см
- - iншi
До цієї товарної позиції включаються транспортерні стрічки або привідні паси або бельтинг
(гумована тканина для пасів) повністю з вулканізованої гуми чи з тканини, просоченої, з покриттям
або дубльованою гумою, чи з тканини, що виготовлена з текстильної пряжі чи корду, просочених
або покритих гумою (див. Примітку 8 до цієї групи). До неї також включаються паси або бельтинг з
вулканізованої гуми, армованої склотканиною чи скловолокном, чи полотном з металевого дроту.
Паси та бельтинг (крім пасів та бельтингу повністю з вулканізованої гуми) зазвичай
складаються з каркасу, зробленого з декількох шарів тканини, прогумованої чи непрогумованої,
(наприклад, тканини з основними та утоковими нитками, трикотажних тканин машинного чи
ручного в’язання, шарів паралельних ниток), з металокорду та сталевих канатів або стрічки,
повністю покритих вулканізованою гумою.
До цієї товарної позиції включаються бельтинг (для подальшого нарізування за довжиною),
а також паси, вже нарізані за довжиною (незалежно від того, чи з’єднані вони кінцями чи оснащені
кріпленнями). Сюди також включаються нескінченні паси.
Усі ці товари можуть бути прямокутної, трапецієподібної (V-подібні паси та V-подібний
бельтинг), круглої або іншої форми в поперечному перерізі.
Паси або бельтинг трапецієподібного поперечного перерізу являють собою вироби, що
мають у поперечному перерізі одне або кілька потовщень V-подібної форми. V-подібні поверхні
призначені для забезпечення ефективної клинової дії і мінімального проковзування уздовж сторін
блоку. Ця категорія включає, наприклад, паси або бельтинг з поперечним перерізом:
(A) Простої трапецієподібної форми.
(B) З трапецієподібною формою
протилежних сторін.
(C) З двома або більше трапецієподібними
формами на одній стороні.
Ребристі паси трапецієподібного поперечного перерізу являють собою нескінченні ребристі
паси, своєю зовнішньою окружністю входять в зачеплення та фіксуються за рахунок тертя у
виїмках подібної форми блоків. Ребристі паси трапецієподібного поперечного перерізу є
різновидом пасів трапецієподібного поперечного перерізу.
1033
РОЗДІЛ VII. Група 39
Виїмки (формовані чи вирізані) у V-подібних пасах або бельтингу зменшують напругу згину
і допомагають розсіяти нагрівання від швидкого згинання; це особливо важливо під час запуску,
коли ремені рухаються на невеликих шківах з високими швидкостями. Такі виїмки на деяких
видах V-подібних пасів або V-подібного бельтингу не впливають на класифікацію.
Синхронні привідні паси (див. мал.) призначені для передачі енергії під час підтримки
постійного обертального співвідношення між шківами. Закінчений виріб часто просто розглядається
як регулювальний пасок. Виїмки, зазвичай на внутрішній поверхні паска, роблять для м’якого
керування зубцюватими шківами. Синхронні паси або бельтинг не мають трапецієподібного
поперечного перерізу.
Паси цієї товарної позиції можуть бути подані у формі рукава (туби), з якого можна нарізати
потрібні вироби; такий вид виробу не впливає на класифікацію.
Транспортерні стрічки або привідні паси або бельтинг, подані разом з
машинами чи пристроями, для яких вони призначені, повинні класифікуватися разом
з цими машинами чи устаткуванням незалежно від того, змонтовані вони фактично
чи ні (наприклад, розділ XVI).
Пояснення до товарної позиції 4011:
4011
4011 10 00
4011 10 00 10
4011 10 00 90
4011 20
4011 20 10 00
4011 20 90 00
Шини та покришки пневматичнi гумові новi:
- для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобіліфургони та гоночні автомобілі):
- - що використовуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - інші
- для автобусiв і вантажних автомобiлiв:
- - з iндексом навантаження не більш як 121
- - з індексом навантаження більш як 121
1034
РОЗДІЛ VII. Група 39
4011 30 00
4011 30 00 30
4011 30 00 90
4011 40 00 00
4011 50 00 00
4011 61 00 00
4011 62 00 00
4011 63 00 00
4011 69 00 00
4011 92 00 00
4011 93 00 00
4011 94 00 00
4011 99 00 00
- для літальних апаратів:
- - для цивільної авіації
- - інші
- для мотоциклiв
- для велосипедiв
- iншi з протектором типу “ялинка” або з подібними малюнками протектора:
- - для використання на сiльськогосподарських або лiсогосподарських
транспортних засобах і машинах
- - для використання на будівельних або промислових вантажнорозвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний
діаметр обода не більш як 61 см
- - для використання на будівельних або промислових вантажнорозвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний
діаметр обода більш як 61 см
- - iншi
- iншi:
- - для використання на сiльськогосподарських або лiсогосподарських
транспортних засобах і машинах
- - для використання на будівельних або промислових вантажнорозвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний
діаметр обода не більш як 61 см
- - для використання на будівельних або промислових вантажнорозвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний
діаметр обода більш як 61 см
- - iншi
Ці шини та покришки можуть бути призначені для будь-якого типу транспортного засобу
чи літального апарату, іграшок з колесами, машин різного типу, артилерійських гармат і т.д. Вони
можуть використовуватися як з камерами, так і без них.
Пояснення до товарних підпозицій:
Товарні підпозиції 4011 61 - 4011 69
Нижче подані зображення деяких типів шин та покришок, що включаються до цих товарних
підпозицій.
1035
РОЗДІЛ VII. Група 39
Товарні підпозиції 4011 62, 4011 63, 4011 93 та 4011 94
В цих товарних підпозиціях, термін "будівельні або промислові вантажно-розвантажувальні
транспортні засоби i машини" включає також транспортні засоби i машини, призначені для
гірничої промисловості.
Пояснення до товарної позиції 4012:
4012
4012 11 00 00
Шини та покришки пневматичнi гумові, вiдновленi або тi, що
використовувалися; масивні шини (литі шини) або еластик-шини
(подушкові шини), шинні протектори, ободовi стрiчки, гумові:
- шини та покришки вiдновленi:
- - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобіліфургони та гоночні автомобілі)
1036
РОЗДІЛ VII. Група 39
4012 12 00 00
4012 13 00
4012 13 00 30
4012 13 00 90
4012 19 00 00
4012 20 00
4012 20 00 30
4012 20 00 90
4012 90
4012 90 20 00
4012 90 30 00
4012 90 90 00
- - для автобусiв або вантажних автомобiлiв
- - для літальних апаратів:
- - - для цивільної авіації
- - - інші
- - iншi
- пневматичні шини та покришки, що використовувались:
- - для цивільної авіації
- - інші
- інші:
- - масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини)
- - протектори для шин та покришок
- - стрічки для ободів
До цієї товарної позиції включаються відновлені пневматичні шини (камерні або
безкамерні) та покришки гумові та пневматичні шини (камерні або безкамерні) та покришки
гумові, що використовувались, придатні для подальшого використання, або для відновлення.
Масивні шини встановлюються, наприклад, на іграшках з колесами та пересувними
видами меблів. Еластик-шини (подушкові шини), які є масивними шинами з герметизованим
внутрішнім повітряним проміжком, використовуються на тачках і візках. Змінні протектори
підігнані під каркас шини, для якої вони спеціально призначені. Вони використовуються для
відновлення пневматичних шин. В цю товарну позицію включаються також взаємозамінні шинні
протектори , які виготовлені у формі кілець та підігнані під каркас шини чи покришки, для якої
вони призначені. Ободні стрічки використовуються для захисту камери від металевого обода чи
кінців спиць.
До цієї товарної позиції не включаються масивні чи еластик-шини (подушкові шини) і
шини групи 39, наприклад, поліуретанові (зазвичай розділ XVII) та зношені шини, непридатні для
повторного відновлення протектора (товарна позиція 4004).
Пояснення до товарних підпозицій:
Товарні підпозиції 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 та 4012 20
У товарних підпозиціях 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 та 4012 20 термін “шини та
покришки вiдновлені” означає шини та покришки у яких зношений протектор видалений з
каркасу, а новий протектор створюється двома способами: (i) протектор формується з
невулканізованої гуми на шинному каркасі або (ii) вулканізований протектор з’єднується з
каркасом за допомогою стрічки, яка піддається вулканізації. Такі шини та покришки можуть бути
віднесені до шин та покришок, у яких відновлено тільки протектор, відновлено протектор та
верхні частини боковин, або відновлено протектор та боковини (повністю або частково).
Шини та покришки, товарної підпозиції 4012 20, що були у використанні можуть бути
піддані нарізуванню або заглибленню малюнка протектора, завдяки цьому зношені (але, видимі)
канавки протектора заглиблюються нарізуванням. Таке відновлення зазвичай виконується на
шинах та покришках, що використовуються на важких транспортних засобах (наприклад,
автобусах або моторних транспортних засобах для перевезення вантажів). Шини та покришки,
що були у використанні та були піддані нарізуванню або заглибленню малюнка протектора не
відносяться до товарних підпозицій 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19.
Шини та покришки товарних підпозицій 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 та 4012 20
можуть також бути піддані додатковому нарізанню протекторів, при якому поперечні та
діагональні канавки добавляються нарізуванням до існуючого малюнку протектора. Таке
додаткове нарізання не впливає на віднесення відновлених шин та покришок до товарних
підпозицій 4012 11, 4012 12, 4012 13, 4012 19 або тих, що були у використанні шин та покришок
товарної позиції 4012 20.
1037
РОЗДІЛ VII. Група 39
Однак, нові пневматичні шини та покришки, на яких було проведено додаткове нарізання
канавок на протекторі, включаються у відповідну товарну підкатегорію товарної позиції 4011.
Пояснення до товарної позиції 4013:
4013
4013 10 00
4013 10 00 10
4013 10 00 90
4013 20 00 00
4013 90 00 00
Камери гумові:
- для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобіліфургони та гоночні автомобілі), автобусiв або вантажних автомобілів:
- - для автобусiв i вантажних автомобiлiв
- - інші
- для велосипедiв
- iншi
Камери призначені для відповідних шин та покришок, наприклад, легкових автомобілів,
трейлерів чи велосипедів.
Пояснення до товарної позиції 4014:
4014
4014 10 00 00
4014 90 00
4014 90 00 10
4014 90 00 90
Вироби гiгiєнiчнi або фармацевтичнi (включаючи соски) з вулканiзованої
гуми, крiм твердої (ебоніту), з фiтингами з твердої гуми або без них:
- оболонкові контрацептиви
- інші:
- - рiзнi типи сосок та аналогiчнi вироби для дiтей
- - iншi
До цієї товарної позиції включаються товари з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (з
фітингами, виготовленими з твердої гуми чи інших матеріалів, або без фітингів), використовувані
(для гігієнічних чи профілактичних цілей. До цієї товарної позиції включаються, серед іншого,
(inter alia) оболонкові контрацептиви, порожнисті голки, спринцівки і колби для спринцівок,
випарники, крапельниці і т.д., соски, щитки для сосок, мішечки для льоду, грілки, кисневі
подушки, напальчники, надувні подушки спеціально для догляду за хворими (наприклад,
кільцевого типу).
До цієї товарної позиції не включаються одяг чи додаткові речі (наприклад, хірургічні та
рентгенівські фартухи і рукавички) (товарна позиція 4015).
Пояснення до товарної позиції 4015:
4015
4015 11 00 00
4015 19 00 00
4015 90 00 00
Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з незатвердiлої
вулканiзованої гуми будь-якого призначення:
- рукавиці, рукавички та мітенки:
- - хiрургiчнi
- - iншi
- iншi
До цієї товарної позиції включаються одяг та додаткові речі (включаючи рукавиці,
рукавички та мітенки), наприклад, захисні рукавички та одяг для хірургів, рентгенологів,
водолазів і т.д., склеєні чи зшиті або виготовлені іншим способом. Ці товари можуть бути
виготовлені:
(1) Повністю з гуми.
(2) З тканини, трикотажних полотен, машинного чи ручного в’язання, повсті чи нетканих
матеріалів, просочених, покритих або дубльованих гумою, крім тих, які включені до розділу XI
(див. Примітку 3 до групи 56 і Примітку 4 до групи 59).
(3) З гуми з деталями з текстильної тканини за умови, що гума являє собою такий
компонент, який надає товарам їх основні відмітні ознаки.
1038
РОЗДІЛ VII. Група 39
Товари трьох перерахованих вище категорій включають плащі, фартухи, захисний одяг,
дитячі нагрудники, пояси та корсетні пояси.
Такі вироби не включаються до цієї товарної позиції:
(a) одяг і додаткові речі з текстильних матеріалів у сполученні з гумовими нитками (група
61 або 62);
(b) взуття та його частини групи 64;
(c) головні убори (включаючи купальні шапочки) і частини головних уборів групи 65.
Пояснення до товарної підпозиції.
Підпозиція 4015 11
Хірургічні рукавички – тонкі вироби з високим опором роздиранню, які виготовляються
мочанням, призначені для хірургів. Вони зазвичай постачаються в стерильних упакуваннях.
Пояснення до товарної позиції 4016:
4016
4016 10 00
4016 10 00 10
4016 10 00 30
4016 10 00 90
4016 91 00 00
4016 92 00 00
4016 93 00
4016 93 00 10
4016 93 00 30
4016 93 00 90
4016 94 00 00
4016 95 00 00
4016 99
4016 99 52
4016 99 52 10
4016 99 52 90
4016 99 57
4016 99 57 10
4016 99 57 90
4016 99 91 00
4016 99 97
4016 99 97 10
4016 99 97 90
Іншi вироби з вулканiзованої гуми, крім твердої:
- з пористої гуми:
- - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - для цивільної авіації
- - інші
- iншi:
- - покриття для пiдлоги та килимки
- - гумки (канцелярськi)
- - прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, тощо:
- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - - для цивільної авіації
- - - інші
- - амортизатори для причалювання човнiв, надувнi або ненадувнi
- - iншi надувнi вироби
- - iншi:
- - - для автомобiлiв товарних позицiй 8701—8705:
- - - - частини гумометалевi (металовмісних гум):
- - - - - що використовуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - - - - інші
- - - - iншi:
- - - - - що використовуються для промислового складання моторних
транспортних засобів
- - - - - інші
- - - інші:
- - - - частини гумометалевi (металовмісних гум)
- - - - інші:
- - - - - для цивільної авіації
- - - - - інші
До цієї товарної позиції включаються всі вироби з вулканізованої гуми (крім твердої гуми),
не включені до попередніх товарних позицій цієї групи або інших груп.
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Вироби з пористої гуми.
1039
РОЗДІЛ VII. Група 39
(2) Покриття для підлоги та килимки (включаючи килимки для ванни), крім прямокутних
(включаючи квадратні) килимків, нарізаних з пластин або листів гуми та без подальшої обробки,
крім обробки поверхні (див. пояснення до товарної позиції 4008).
(3) Гумки канцелярські.
(4) Прокладки, шайби та інші ущільнювачі.
(5) Човнові або причальні амортизатори, надувні або ненадувні.
(6) Надувні матраци, подушки та інші надувні вироби (крім включених до товарної
позиції 4014 або 6306); водяні матраци.
(7) Гумові стрічки; мішечки для тютюну; літери і цифри для штампів дат та подібні
пристосування.
(8) Пробки та кільця для пляшок.
(9) Ротори насосів, форми і виливниці; гумові гільзи (соскова гума) для доїльних апаратів;
крани, втулки, клапани, та подібні пристрої; інші вироби для технічних цілей (включаючи частини
та приладдя машин і устаткування розділу XVI та інструментів і апаратів групи 90).
(10) Гумові вироби, що монтуються на шасі, фартухи і покриття педалей в автомобілях,
гальмові блоки, щитки від бруду та педальні блоки для велосипедів та інші частини і приладдя для
транспортних засобів, літальних апаратів або суден розділу XVII.
(11) Пластини, листи смуги або стрічки , просто нарізані на непрямокутні форми, і вироби,
не включені до товарної позиції 4008 з тієї причини, що вони оброблені на фрезерному чи
токарському верстаті, зібрані з деталей шляхом склеювання або зшивання або оброблені інакше.
(12) Прямокутні (включаючи квадратні) шматки із загнутими краями і шматки будь-якої
іншої форми для ремонту камер, одержані в процесі формування, різання чи шліфування, що
складаються зазвичай із шару самовулканізованої гуми та основи з вулканізованої гуми, і, за
умови дотримання положень Примітки 4 до групи 59, такі шматки, що складаються з декількох
шарів тканини і гуми.
(13) Молотки з гумовою головкою
(14) Невеликі присоски, підставки для посуду, зливні пробки для раковин, плунжери для
раковин, дверні обмежувачі, гумові накладки для меблевих ніжок та інші речі для домашнього
використання.
Такі вироби не включаються до цієї товарної позиції:
(a) вироби з тканини, трикотажних полотен, машинного чи ручного в’язання, повсті чи
нетканих матеріалів, просочені, з покриттям чи дубльовані гумою, що потрапляють до розділу XI
(див. Примітку 3 до групи 56 і Примітку 4 до групи 59), і вироби, виготовлені з текстильних
матеріалів у сполученні з гумовими нитками (розділ XI);
(b) взуття та його частини групи 64;
(c) головні убори (включаючи купальні шапочки) і частини головних уборів групи 65;
(d) вакуумні тримачі (присоски), що складаються з основи, ручки і вакуумного важеля з
недорогоцінного металу і гумових дисків (розділ XV);
(e) гумові човни та плоти (група 89);
(f) частини і приладдя музичних інструментів (група 92);
(g) матраци, подушки з пористої гуми, покриті чи непокриті, включаючи подушки з
електропідігріванням, що складаються з пористої гуми, товарної позиції 9404;
(h) іграшки, ігри та спортивний інвентар і їх частини групи 95;
1040
РОЗДІЛ VII. Група 39
(ij) штампи про дату, засвідчувальні, нумерувальні та аналогічні пристрої, призначені для
ручної роботи, та інші вироби групи 96.
Пояснення до товарної позиції 4017:
4017 00 00
4017 00 00 10
4017 00 00 90
Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи,
скрап та уламки; вироби з твердої гуми:
- гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи,
скрап та уламки
- iншi
Тверда гума (наприклад, ебоніт) одержується вулканізацією гуми з високим вмістом сірки
(більше 15 частин на 100 частин каучуку). Тверда гума може також містити пігменти і велику
кількість наповнювачів, наприклад, вугілля, глин і діоксиду кремнію. За відсутності наповнювачів,
пігментів і пористих структур тверда гума являє собою твердий коричнувато-чорний (чи іноді
червоний) матеріал, що є відносно негнучким і нееластичним і може пресуватися, розпилюватися,
розсвердлюватися, піддаватися токарній обробці, поліруванню і т.д. Багато твердих гум набувають
блиску за остаточної обробки та полірування.
До цієї товарної позиції входить тверда гума, включаючи пористі види, у всіх формах,
включаючи відходи та скрап.
До цієї товарної позиції також включаються усі вироби з твердої гуми, в іншому місці не
зазначені. Сюди відносяться баки, лотки, жолоби, деталі трубопроводів, ручки ножів і ручки
дверей, ручки затискачів та аналогічні ручки усіх видів, санітарні і гігієнічні вироби.
До цієї товарної позиції не включаються, серед іншого (inter alia):
(a) механічні чи електричні пристрої або їх частини розділу XVI (включаючи
електротовари усіх видів) з твердої гуми (ебоніту);
(b) частини та приладдя з твердої гуми для транспортних засобів, літальних апаратів і т.д.,
що потрапляють за класифікацією до будь-якої товарної позиції груп 86 – 88;
(c) прилади та пристрої для медичних, хірургічних, стоматологічних чи ветеринарних цілей
та інші інструменти і апарати групи 90;
(d) музичні інструменти та їх частини і приладдя (група 92);
(e) пластинки до прикладів та інші частини зброї (група 93);
(f) меблі, світильники, освітлювальне устаткування та інші вироби групи 94;
(g) іграшки, ігри та спортивний інвентар (група 95);
(h) щітки та інші вироби групи 96.
1041
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа