close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
АНАЛІЗ
роботи шкільної предметної науково-методичної
комісії природничо-математичного циклу за 2012-2013н.р.
ТЗШ І-ІІ ступенів № 15
Керівник ШПНМК ХРУЩОВА О.О.
Однією з головних задач навчання стає розвиток творчого мислення,
пізнавальних здібностей учнів, вміння самостійно поповнювати знання.
Розв’язання цієї задачі органічно пов'язане з активізацією навчання, з
розробкою системи методів і прийомів навчання , що спрямовані на
формування пізнавальної активностіучнів , засвоєння ними навчального
матеріалу , розвиток інтелектуальних здібностей учнів й уміння працювати з
сучасною технікою .
Тож перед кожним учителем стоїть дуже важливе завдання – створення
сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його
самореалізації у
навчально-виховномупроцесі.
Сьогодні
відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до
розробок і впровадження новітніх освітніх технологій. Серед них
найперспективнішою видається інтерактивна технологія. Завдяки їй учень
стає активним учасником процессу навчання.
Кожний член нашої ПНМК протягом року працював над впровадженням і
вдосконаленням певних технологій навчання.
Методична комісія спрямовувала свою роботу на якісне засвоєння учнями
вимог навчальної програми, на вдосконалення уроку, як основної форми
навчально-виховного процесу в школі, над пошуком різних форм занять,
впровадженням у практику інтеграційного методу викладання предмету і
перспективного педагогічного досвіду, поліпшенням диференційного
навчання учнів. Паралельно вирішувались питання організації позакласної
роботи з предметів, роботи з обдарованими дітьми, проведення консультацій
для дітей з низьким і високим рівнем навчання.
Вчителі розробили проекти,що знаходяться на різних стадіях реалізації, а
саме:
« Збережемо першоцвіт»,
Проект з трудового виховання «Парк щастя»,
«Шкільне подвір’я моєї мрії»,
«Пташина хатка».
Методичну роботу предметна комісія в школі проводила
в
індивідуальній, груповій та колективній формах. Індивідуальна самоосвіта
педагогів охоплювала систематичне вивчення методичної, психологопедагогічної, наукової літератури, роботу з інтернет-джерелами. В основному
це була робота педагогів за індивідуальними планами самовдосконалення
педагогічної діяльності. Кожен вчитель має портфоліо своїх наробок,
методичні предметні кейси. Педагоги брали участь у роботі шкільних,
міжшкільних та міських методичних об’єднаннях, семінарах. Серед групових
форм були організовані методичні секції, творчі групи, експериментальні
лабораторії, предметні тижні. Серед колективних форм практикувались
семінари-практикуми, тренінги,творчі звіти.
Також, були проведені відкриті уроки,на яких педагоги презентували
свою роботу з обдарованими дітьми, з виховання пізнавального інтересу
учнів до предмету та здійснення диференційованого навчання учнів на
уроках. Основне завдання відкритого уроку: впровадження у практику
передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної
науки. Істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності вчителів
мало взаємовідвідування уроків. Були проведені опитування, анкетування,
співбесіди з учнями, спрямовані на орієнтування у сучасному світі професій;
розвиток пізнавально- розвивальної направленості учнів; проводились
предметні декади, географічні та тематичні вечори; презентації уроків; свята:
«Парад професій», «Юні математики». Проведена психолого-педагогічна
діагностика учнів щодо виявлення здібностей до того чи іншого напрямку
освітньої діяльності в умовах допрофільного навчання. Проведені екскурсії,
спрямовані на залучення учнів до відвідування станцій технічної творчості.
Учителі разом з учнями готували додаткові матеріали для проведення
практичних і лабораторних робіт, відвідували «дні відкритих дверей»
навчальних закладів міста для подальшого навчання і отримання професії.
Поглиблено вивчалися на диференційованій основі такі предмети: географія,
економіка, біологія. Працювала мала академія наук (МАН), були проведені
олімпіади з предметів природничо-математичного циклу.
Протягом року вивчався досвід роботи вчителя біології та хімії
Донченко А.Ю. з теми « Теоретичні основи АСН». Колеги ознайомлені з
теорією Границької щодо організації уроку з використанням елементів
адаптивної системи, із структурою уроку в системі АСН.
Вчителями-предметниками природничо-математичного циклу на уроках
впроваджувались елементи інноваційних технологій:
-
Особистісно-орієнтоване навчання;
Проблемне навчання;
ІКТ;
Опорні сигнальні конспекти по Шаталову;
ПРуЦ;
Різнорівнева диференціація;
Розвиток творчих здібностей учнів;
Інтерактивні технології.
Завдяки чому , згідно результатів моніторингу, простежується позитивна
динаміка середнього балу якості знань учнів по показникам контрольних
робіт і семестрового оцінювання.
На жаль,у цьому році вчителі приділили недостатньо уваги участі у
міських професійних конкурсах, але була організована активна участь учнів
школи у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах « КОЛОСОК», «
КЕНГУРУ». Маємо золотих призерів, більшість учнів- учасників показала
відмінний і добрий результат.
Згідно
внутрішньо-шкільного контролю здійснено : персональний
контроль (ПК) « Викладання математики»; «Стан ведення зошитів з
предметів природничо-математичного циклу» ; тематичний контроль
« Формування пізнавальної компетентності на уроках географії»,
« Виконання рекомендацій з ОЖ учнів на уроках фізкультури»,
персональний контроль « Використання елементів інноваційних технологій
на уроках фізики».
У 2012-2013 навчальному році вчителі природничо-математичного
циклу показали такі результати своєї роботи :
1.Вчитель географії Зламанюк Т.В. прийняла участь в міському конкурсі
«Сучасний Є- урок». Також прийняла участь в конкурсі розробок найкращих
уроків «Панорама творчих уроків -2013 р.» :
«Інтегроване навчання з використанням ІКТ», «Зміст ринкової конкуренції
та її роль в організації ринкової економіки», «Води суходолу. Річки» і стала
лауреатом конкурсу.
Прийняли участь у конкурсі- захисті науково-дослідницьких робіт МАН:
«Удосконалення управління конкурентоспроможності підприємства» 9 кл.
Деньгуб Ю. 2 етап 1 місце (міський); 3 етап - обласний
Учні прийняли участь у XII обласній науково-практичній конференції
школярів по міні- МАН Європейського Університету « Економіка України
очима молоді» (Нікуліна А., Педенюк Т., Дзо В.,Семенова В.) – отримали
сертифікат:
Нікуліна
А.
«Аналіз
конкурентоспроможності
машинобудівельного заводу »(наук.кер. Зламанюк Т.В.);
Сніжнянського
Семенова В. «Разработка службы маркетинга на предприятии»(наук.кер.
Зламанюк);
Педенюк Т. «Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності
підприємства» (наук.кер. Зламанюк Т.В.);
Дзо В. «Аналіз екологічного стану Донецької області» (наук.кер. Зламанюк
Т.В.)
Всі роботи були опубліковані в збірнику «Матеріали XII науковопрактичної конференції учнів по міні- МАН Європейського університету
«Економіка України очима молоді» Т 1, Т 2 – 2013, Донецьк.
Учні прийняли участь у конкурсі «Колосок» і отримали сертифікати
«Золотий колосок» (Кулинич О., Грибенникова І.)
Учениця 8 класу Нікуліна А. прийняла участь у Всеукраїнському
конкурсі для школярів «Молодь тестує якість».
Учениці Кулинич О.(6 клас) і Мальована М.(4 клас) брали участь у
конкурсі « Донбас мій рідний край» : «Білосарайська коса, її історія
дослідження».
2. Учитель Хрущова О.О. підготувала призера(2 місце) ІІ етапу конкурсу із
предметно-наукової олімпіади з математики (Гриненко Д., 7 кл.). Її учні
прийняли активну участь у міжнародному конкурсі «Кенгуру» з такими
результатами: відмінний результат Гриненко Д.(7 клас) , п’ять учнівстаршої ланки показали добрий результат.
3. Учитель Донченко А.Ю. з учнями 7 класу підготувала проект для участі
у міському конкурсі проектів « Шкільне подвір’я моєї мрії » (ІІ місце).
4.Учитель Андрусенко Я.Ю. підготувала для участі у міському етапі
предметних олімпіад із трудового навчання ученицю 7 класу
ЖурбіновуАрину, яка посіла ІІІ місце. Була керівником проекту учениці 7
класу Воропаєвої Олени «Пташина хатка».
ЗАДАЧІ на 2013-14 навчальний рік :
- удосконалення змісту і форм навчання на засадах гуманізації,
демократизації відповідно до концепції національної школи:
впровадження різнорівневої диференціації та допрофільного навчання в
середніх класах;
- методичне забезпечення впровадження інноваційних технологій;
-підвищення якості підготовки
олімпіадах,
учні для участі у предметних
- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
- активізація участі учнів у предметних тижнях;
- поповнення
методичного кейсу дидактичними матеріалами,
олімпіадними завданнями;
- стимулювання вчителів до участі у професійних конкурсах всіх
рівнів.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа