close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
РОЗДІЛ XV
НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ
Примітки:
1. Цей розділ не включає:
(а) фарби та чорнило або інші вироби, виготовлені на основі металевої луски або
порошку (товарні позиції 3207 — 3210, 3212, 3213 або 3215);
(b) фероцерієві або інші пірофорні сплави (товарна позиція 3606);
(c) головні убори та їх частини товарної позиції 6506 або 6507;
(d) каркаси парасольок або інші вироби товарної позиції 6603;
(e) вироби групи 71 (наприклад сплави дорогоцінних металів, недорогоцінні метали,
плаковані дорогоцінними металами, біжутерія);
(f) вироби Розділу XVI (машини, механічне обладнання та електротовари);
(g) збірні секції залізничних або трамвайних колій (товарна позиція 8608) або інші
вироби Розділу XVII (транспортні засоби, судна та човни, літальні апарати);
(h) прилади та апарати Розділу XVIII, у тому числі пружини для годинників усіх видів;
(ij) свинцевий дріб для боєприпасів (товарна позиція 9306) та інші вироби Розділу ХIХ
(зброя та боєприпаси);
(k) вироби групи 94 (наприклад меблі, основи матрацні, ліхтарі та освітлювальне
обладнання, вивіски з підсвічуванням, збірні будівельні конструкції);
(l) вироби групи 95 (наприклад іграшки, ігри, спортивний інвентар);
(m) ручні сита, ґудзики, ручки для писання, тримачі для олівців, пера для авторучок або
інші вироби групи 96 (різні готові вироби); або
(n) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).
2. В УКТЗЕД термін “частини загального призначення” означає:
(a) вироби товарних позицій 7307, 7312, 7315, 7317 або 7318, а також аналогічні вироби з
інших недорогоцінних металів;
(b) пружини, ресори та заготівки для них з недорогоцінних металів, крім пружин для
годинників усіх видів (товарна позиція 9114); та
(c) вироби товарних позицій 8301, 8302, 8308, 8310, а також рами і дзеркала з
недорогоцінних металів товарної позиції 8306.
У групах 73 — 76 та 78 — 82 (за винятком товарної позиції 7315) посилання на частини
товарів не включають посилання на частини загального призначення, які визначені вище.
Згідно з положеннями вищезазначеного абзацу та приміткою 1 до групи 83 вироби груп
82 чи 83 виключаються з груп 72–76 та 78–81.
1541
3. В УКТЗЕД термін “недорогоцінні метали” означає чорні метали (залізо, чавун,
сталь), мідь, нікель, алюміній, свинець, цинк, олово, вольфрам, молібден, тантал, магній,
кобальт, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, марганець, берилій, хром, германій,
ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій.
4. В УКТЗЕД термін “металокераміка” означає матеріали, що містять гетерогенну
суміш мікроскопічних металевих і керамічних компонентів. Цей термін також включає
спечені (агломеровані) карбіди металів (карбіди металів, спечені (агломеровані) з
металом).
5. Класифікація сплавів (крім феросплавів і лігатур, визначених у групах 72 та 74):
(а) сплав недорогоцінних металів класифікується як сплав того металу, вміст якого
переважає за масою всі інші метали сплаву;
(b) сплав недорогоцінних металів цього розділу та елементів, що не входять до цього
розділу, класифікується як сплав недорогоцінних металів, перелічених у цьому розділі,
якщо загальна маса відповідних металів дорівнює або перевищує загальну масу інших
елементів у цьому сплаві;
(c) у цьому розділі термін “сплави” поширюється на спечені (агломеровані) суміші
металевих порошків, гетерогенні однорідні суміші, одержані сплавленням (крім
металокераміки), та інтерметалеві сполуки.
6. Якщо у контексті не зазначено інше, будь-яке посилання у цій Класифікації товарів на
недорогоцінний метал однаковою мірою поширюється на сплави, які згідно з зазначеною
вище приміткою 5 класифікуються як сплави цього металу.
7. Класифікація композитних виробів:
якщо у сформульованих позиціях не зазначено інше, вироби з недорогоцінних металів
(включаючи вироби із сумішей матеріалів, які розглядаються як вироби з недорогоцінного
металу відповідно до основних правил класифікації), що містять два чи більше
недорогоцінних метали, класифікуються як вироби з того недорогоцінного металу, який
переважає за масою інші метали.
Для цілей цієї примітки:
(а) чорні метали різних видів вважають одним і тим самим металом;
(b) відповідно до Примітки 5 до цього розділу сплав класифікується за одним металом;
та
(c) металокераміку, яку включено до товарної позиції 8113, класифікують як єдиний
недорогоцінний метал.
8. У цьому розділі наведені нижче терміни означають:
(а) “відходи і брухт” — металеві відходи і брухт, одержані у процесі виробництва або
механічного оброблення металів, і металеві вироби, які остаточно не придатні для
використання за призначенням унаслідок поломки, розрізів, зношення або інших причин;
(b) “порошки” — вироби, 90 % за масою або більше яких проходять крізь сито з
розміром вічка 1 мм.
1542
Додаткова примітка України:
1. У цьому розділі терміни "що використовуються (використовується) для промислового
складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних
транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому
виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701  8705, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Загальні положення
До цього розділу включаються недорогоцінні метали (включаючи метали в хімічно
чистому стані) і багато виробів з них. Перелік виробів з недорогоцінного металу, не включених
у цей розділ, наводиться наприкінці цих Пояснень. До цього розділу включаються також
самородні метали, відділені від пустої породи, мідні, нікелеві і кобальтові штейни. Металеві
руди і самородні метали, які містяться в гірських породах, у цей розділ не включаються
(товарні позиції 2601 – 2617).
Відповідно до Примітки 3 до цього розділу у всій Класифікації термін “недорогоцінні
метали” означає: чорні метали, мідь, нікель, алюміній, свинець, цинк, олово, вольфрам,
молібден, тантал, магній, кобальт, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, марганець, берилій,
хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій.
До кожної з груп 72 – 76 і 78 – 81 включаються конкретні необроблені недорогоцінні
метали і вироби з цих металів, такі як прутки, бруски, дріт або листи, а також вироби з них,
крім деяких визначених виробів з недорогоцінного металу, які, незалежно від виду їхнього
складового металу, відносяться до групи 82 або 83, причому до цих груп входять чітко
визначені вироби.
(А) Сплави недорогоцінних металів
Відповідно до Примітки 6 до цього розділу, якщо в контексті не зазначено інше
(наприклад, у разі легованих сталей), будь-яке посилання на недорогоцінний метал у групах 72
– 76 та 78 – 81 або де-небудь в іншому місці Класифікації поширюється також на сплави цього
металу. Аналогічно будь-яке посилання в групі 82 або 83 чи де-небудь в іншому місці
Класифікації на “недорогоцінний метал” поширюється також на сплави, класифіковані як
сплави з недорогоцінних металів.
Відповідно до Примітки 5 до групи 71 і Примітки 5 до цього розділу сплави
недорогоцінних металів класифікуються в такий спосіб:
(1) Сплави недорогоцінних металів з дорогоцінними металами.
Ці сплави класифікуються як недорогоцінні метали за умови, що вміст жодного з
дорогоцінних металів (срібла, золота і платини) у сплаві не перевищує 2 % за масою. Інші
сплави недорогоцінних металів з дорогоцінними металами включаються в групу 71.
(2) Сплави недорогоцінних металів.
Ці сплави класифікуються як метал, вміст якого за масою переважає в складі сплаву, крім
феросплавів (див. Пояснення до товарної позиції 7202) та мідних лігатур (див. Пояснення до
товарної позиції 7405).
(3) Сплави недорогоцінних металів цього розділу з неметалами або металами
товарної позиції 2805.
Ці сплави класифікуються як сплави недорогоцінних металів цього розділу за умови, що
загальна маса недорогоцінних металів цього розділу в сплаві дорівнює або перевищує загальну
масу інших присутніх у ньому елементів. У противному разі такі сплави переважно
включаються до товарної позиції 3824.
1543
(4) Спечені суміші, гетерогенні однорідні суміші, одержані сплавленням (крім
металокераміки), та інтерметалеві сполуки.
Спечені суміші металевих порошків і гетерогенні однорідні суміші, одержані сплавленням
(крім металокераміки), розглядаються як сплави. Останній тип суміші входить у спеціальні
зливки різного складу, одержані плавленням металевого брухту.
Проте класифікація сумішей металевих порошків, які не були спечені, проводиться відповідно до
Примітки 7 до цього розділу (багатокомпонентні вироби – див. пункт (B) нижче).
Інтерметалеві сполуки двох або більше недорогоцінних металів також розглядаються як
сплави. Суттєва різниця між інтерметалевими сполуками і сплавами полягає в тому, що атоми
різного виду в кристалічних ґратах інтерметалевої сполуки розташовані впорядковано, у той
час як у сплаві вони розташовуються безладно.
(B) Вироби з недорогоцінних металів
Відповідно до Примітки 7 до цього розділу вироби з недорогоцінних металів, що містять
два або більше недорогоцінних метали, класифікуються як вироби з того металу, який за масою
переважає в сплаві масу кожного іншого металу, крім випадків, коли в товарних позиціях є
спеціальне застереження (наприклад, цвяхи з чорних металів з мідними головками відносяться
до товарної позиції 7415, навіть якщо мідь не є основним компонентом). Те ж правило
застосовується до виробів, виготовлених частково з неметалів, за умови, що, відповідно до
Основних правил інтерпретації класифікації товарів, недорогоцінний метал визначає їхні
основні властивості.
Під час розрахунку співвідношень металів для цілей цього правила слід зазначити, що:
(1) Усі різновиди чорних металів вважаються як один і той самий метал.
(2) Сплав вважається як такий, що повністю складається з того металу, як сплав якого він
класифікується (наприклад, відповідно до цього, деталь, виготовлена з латуні, буде
розглядатися як повністю виготовлена з міді).
(3) Металокераміка товарної позиції 8113 вважається як один недорогоцінний метал.
(C) Частини виробів
Переважно ідентифіковані частини виробів розглядаються як їхні частини у відповідних
товарних позиціях Класифікації.
Проте частини загального призначення (як визначено в Примітці 2 до цього розділу),
подані окремо, не розглядаються як частини виробів, а відносяться до відповідних товарних
позицій цього розділу. Це може застосовуватися, наприклад, у випадку болтів, призначених для
радіаторів центрального опалення, або пружин, призначених для автомобілів. Болти будуть
включатися до товарної позиції 7318 (як болти), а не до товарної позиції 7322 (як частини
радіаторів центрального опалення). Пружини будуть включатися до товарної позиції 7320 (як
пружини), а не до товарної позиції 8708 (як частини автомобілів).
Слід зазначити, що пружини для годинників усіх видів не включаються в цей розділ,
відповідно до Примітки 2 (b) до цього розділу, а входять до товарної позиції 9114.
Як додаток до виробів, перерахованих у Примітці 1 до цього розділу, не включаються
також такі вироби:
(а) амальгами недорогоцінних металів (товарна позиція 2853);
(b) колоїдні суспензії недорогоцінних металів (зазвичай товарна позиція 3003 або 3004);
(c) цементи зубні та інші матеріали для пломбування зубів (товарна позиція 3006);
(d) сенсибілізовані фотоплатівки з металу, наприклад, для фотогравюр (товарна позиція
3701);
(e) матеріали для фотоспалахів, застосовувані у фотографії (товарна позиція 3707);
1544
(f) металізована нитка (товарна позиція 5605); тканини з такої нитки або з металевої
нитки, використовувані в одязі, для оббивки меблів та для аналогічних цілей (товарна
позиція 5809);
(g) вишивки та інші вироби, описані в Розділі XI, з металевої нитки;
(h) частини взуття, крім згаданих у примітці 2 до групи 64 (зокрема, накладки для
черевиків, вушка, гачки та пряжки) (товарна позиція 6406);
(ij) монети (товарна позиція 7118);
(k) відходи і брухт первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів;
відпрацьовані первинні елементи, відпрацьовані первинні батареї і відпрацьовані
електричні акумулятори (товарна позиція 8548);
(l) дротяні щітки (товарна позиція 9603).
Група 72
Чорні метали
Примітки:
1. У цій групі, а для підпунктів (d), (c) та (f) цієї примітки — для УКТЗЕД, терміни
означають:
(а) “переробний чавун”
— сплав заліза з вуглецем, не придатний для кування, з масовою часткою вуглецю понад
2 % та який може містити масову частку одного чи кількох інших елементів у такій пропорції:
хрому не більш як 10 %;
марганцю не більш як 6 %;
фосфору не більш як 3 %;
кремнію не більш як 8 % ;
інших елементів у цілому не більш як 10 % ;
(b) “дзеркальний чавун (шпігель)”
— сплав заліза з вуглецем, з масовою часткою марганцю понад 6%, але не більш як 30
%, а за іншими характеристиками — відповідає вимогам примітки 1 (а);
(c) “феросплави”
— сплави у формі чушок, болванок, кусків або інших первинних форм, одержані
внаслідок безперервного лиття, а також у гранулах чи порошках, агломерованих або
неагломерованих, що використовуються як добавки у виробництві інших сплавів або як
розкислювачі, десульфуранти чи для аналогічних цілей у чорній металургії і, як правило, не
придатні для кування, з масовою часткою заліза 4 % або більше та масовою часткою одного чи
кількох елементів у таких пропорціях:
хрому понад 10 %;
марганцю понад 30 %;
1545
фосфору понад 3 %;
кремнію понад 8 %;
з масовою часткою інших елементів у цілому, за винятком вуглецю, понад 10 %, при
цьому вміст міді не повинен перевищувати 10 %;
(d) “сталь”
— сплави на основі заліза, крім названих у товарній позиції 7203, які (за винятком
певних типів сталі, що виготовляються у формі відливок) придатні для кування з масовою
часткою вуглецю 2 % чи менше. Хромисті сталі, однак, можуть мати більший відсоток
вуглецю;
(e) “корозійностійка (нержавіюча) сталь”
— легована сталь з масовою часткою вуглецю 1,2 % чи менше та хрому 10,5 % чи
більше, з вмістом інших елементів або без них;
(f) “інші леговані сталі”
— сталі, які не відповідають визначенню “корозійностійка (нержавіюча) сталь”, з
масовою часткою одного чи кількох нижче перелічених елементів у такій пропорції:
алюмінію 0,3 % чи більше;
бору 0,0008 % чи більше;
хрому 0,3 % чи більше;
кобальту 0,3 % чи більше;
міді 0,4 % чи більше;
свинцю 0,4 % чи більше;
марганцю 1,65 % чи більше;
молібдену 0,08 % чи більше;
нікелю 0,3 % чи більше;
ніобію 0,06 % чи більше;
кремнію 0,6 % чи більше;
титану 0,05 % чи більше;
вольфраму 0,3 % чи більше;
ванадію 0,1 % чи більше;
цирконію 0,05 % чи більше;
1546
інших елементів 0,1% чи більше (крім сірки, фосфору, вуглецю та азоту), взятих окремо;
(g) “зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)”
— вироби, грубо відлиті у формі зливків без живильника або утеплювальної надставки,
чи у формі чушок, що мають явні дефекти поверхні та не відповідають хімічному складу
дзеркального чавуну, переробного чавуну або феросплавів;
(h) “гранули”
— вироби, менш як 90 % за масою яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм та 90
% за масою або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 5 мм;
(ij) “напівфабрикати”
— вироби сталого перерізу, одержані безперервним литтям, попередньо гарячекатані або
ні; та інші вироби сталого перерізу, які не піддавалися первинній обробці, крім гарячого
прокатування або формовки куванням, включаючи заготівки для кутиків, фасонних та
спеціальних профілів. Ці вироби не постачаються у рулонах;
(k) “плоский прокат”
— прокатані вироби сталого прямокутного перерізу (крім квадратного), які не
відповідають визначенням підпункту (ij) та випускаються у такій формі:
рулони з послідовно навернутими шарами, або
листи, які за товщини менш як 4,75 мм мають ширину не менш як у 10 разів більшу, ніж
товщина, а за товщини 4,75 мм або більше мають ширину більш як 150 мм, що становить
не менше ніж дві товщини.
До виробів плоского прокату включаються також вироби, які мають рельєфний малюнок
після прокатування (наприклад борозни, виступи, клітинки, ромби), а також перфоровані,
гофровані або поліровані вироби за умови, що після обробки вони не набули властивості
виробів, зазначених в інших товарних позиціях.
Плоский прокат, який має форму, відмінну від прямокутної або квадратної, за будь-яких
розмірів класифікується як вироби завширшки 600 мм або більше за умови, що вони не
набувають властивостей виробів, зазначених в інших товарних позиціях;
(l) “прутки та бруски гарячекатані, вільно згорнуті у бунти”
— гарячекатані вироби, вільно укладені в бунти, що мають суцільний поперечний
переріз у формі кругів, кругових сегментів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати),
трикутників або інших опуклих багатокутників (включаючи сплюснуті круги та
видозмінені прямокутники, в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих дуг, а
дві інші — прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Ці вироби можуть мати ямки,
виступи, борозни або інші рельєфи на поверхні, одержані у процесі прокатування (арматурні прутки та бруски);
(m) “інші прутки та бруски”
— вироби, які не відповідають будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (ij), (k)
або (l), або визначенню дроту та мають однаковий суцільний поперечний переріз за всією
довжиною у формі кругів, кругових сегментів, овалів, прямокутників (включаючи
квадрати), трикутників або інших опуклих багатокутників (у тому числі “сплюснуті
1547
круги” та “видозмінені прямокутники", в яких дві протилежні сторони мають форму
опуклих дуг круга, а дві інші — прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні).
Ці вироби можуть:
мати виїмки, виступи, борозни або інші рельєфи поверхні, одержані у процесі
прокатування (арматурні прутки та бруски);
бути скрученими після прокатування;
(n) “кутики, фасонні та спеціальні профілі”
— вироби, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною, і які
не відповідають будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (ij), (k), (l) або (m), або
визначенню дроту.
Група 72 не включає вироби товарної позиції 7301 чи 7302;
(o) “дріт”
— вироби у бухтах, отримані холодним деформуванням, із суцільним поперечним
перерізом будь-якої форми, однаковим за всією довжиною, і такі, що не відповідають
визначенню виробів з плоского прокату;
(p) “порожнисті прутки та бруски для бурових робіт”
— прутки з перерізом будь-якої форми, придатні для виготовлення бурів з найбільшим
зовнішнім розміром поперечного перерізу — понад 15 мм, але не більш як 52 мм, а
максимальний внутрішній розмір не перевищує 1/2 максимального зовнішнього розміру.
Порожнисті прутки з чорних металів, що не відповідають цьому визначенню, належать до
товарної позиції 7304.
2. Чорні метали, плаковані іншим чорним металом, класифікуються як вироби з того
чорного металу, масова частка якого домінує.
3. Вироби з чорних металів, одержані методом електролітичного осадження, литтям під
тиском або спіканням, класифікуються за їх формою, складом та зовнішнім виглядом у
товарних позиціях, які відповідають аналогічним гарячекатаним виробам.
Примітки до товарних підпозицій:
1. У цій групі терміни означають:
(а) “легований переробний чавун” — переробний чавун з масовою часткою
чи кількох елементів у такій пропорції:
одного
хрому понад 0,2 %;
міді понад 0,3 %;
нікелю понад 0,3 %;
будь-якого з таких елементів, як алюміній, молібден, титан, вольфрам, ванадій
понад 0,1 %;
1548
(b) “нелегована автоматна сталь” — нелегована сталь з масовою часткою одного чи
декількох елементів у таких пропорціях:
сірки 0,08 % чи більше;
свинцю 0,1 % чи більше;
селену понад 0,05 %;
телуру понад 0,01 %;
вісмуту понад 0,05 %;
(c) “кремнієва електротехнічна сталь” — леговані сталі з масовою часткою не менш
як 0,6 %, але не більш як 6 % кремнію та не більш як 0,08 % вуглецю. Вони також можуть
мати за масою 1 % або менше алюмінію, але не повинні містити будь-який інший елемент
у співвідношенні, що може надати їм властивості інших легованих сталей;
(d) “швидкорізальна сталь” — леговані сталі, що містять масову частку, разом з
іншими елементами або без них, принаймні два з трьох таких елементів, як молібден,
вольфрам і ванадій, з загальним вмістом за масою 7 % або більше цих елементів разом
узятих, та містить масову частку вуглецю 0,6 % або більше і масову частку хрому від 3 до
6 %;
(e) “кремнієвомарганцева сталь” — леговані сталі, з масовою часткою:
не більш як 0,7 % вуглецю;
0,5 % або більше, але не більш як 1,9 % марганцю; та
0,6 % або більше, але не більш як 2,3 % кремнію, за винятком будь-якого іншого
елемента у співвідношенні, що надає їй властивості іншої легованої сталі.
2. Під час класифікації феросплавів у товарній позиції 7202 слід додержуватися такого
правила: феросплав розглядається як бінарний сплав і включається до відповідної
підкатегорії (коли вона існує), якщо тільки вміст за масою одного з легуючих елементів
сплаву перевищує мінімальний вміст за масою, зазначений у примітці 1 (c) до цієї групи;
аналогічно він вважається відповідно потрійним або четвертним, якщо вміст за масою
двох або трьох легованих елементів сплаву більше ніж мінімальний вміст за масою,
зазначений у вищезгаданій примітці.
У разі застосування цього правила до “інших елементів”, зазначених у примітці 1 (c),
вміст за масою кожного елемента повинен перевищувати 10 %.
Додаткові примітки:
1. Наведені нижче терміни означають:
“електротехнічна” у підкатегоріях 7209 16 10 00, 7209 17 10 00, 7209 18 10 00, 7209 26
10 00, 7209 27 10 00, 7209 28 10 00 та 7211 23 20 00) — це прокат плоский, який при
змінному струмі з частотою 50 Гц та магнітній індукції 1 Тл зазнає втрати потужності
(Вт/кг), розрахованої за методом Епштейна:
2,1 Вт або менше, якщо їх товщина не більш як 0,20 мм;
1549
3,6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,20 до 0,60 мм;
6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,60 мм до 1,50 мм включно;
“біла жерсть” у підкатегоріях 7210 12 20 00, 7210 70 10 00, 7212 10 10 00 і 7212 40 20 00
— це плоский прокат (завтовшки менш як 0,5 мм), покритий металевим шаром з масовою
часткою олова 97 % або більше;
“інструментальна сталь” у підкатегоріях 7224 10 10 00, 7224 90 02 00, 7225 30 10 00,
7225 40 12 00, 7226 91 20 00, 7228 30 20 00, 7228 40 10 00, 7228 50 20 00, 7228 60 20 00 —
це легована сталь, крім корозійностійкої (нержавіючої) або швидкорізальної сталі, з
масовою часткою однієї з нижчезазначених композицій з іншими елементами або без них:
вуглецю менш як 0,6 % та кремнію 0,7 % або більше і ванадію 0,05 % або більше, або
вольфраму 4 % або більше;
вуглецю 0,8 % або більше та ванадію 0,05 % або більше;
вуглецю понад 1,2 % та хрому 11 % або більше, але не більш як 15 %;
вуглецю 0,16 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю 3,8 % або більше, але не
більш як 4,3 %, та хрому 1,1 % або більше, але не більш як 1,5 %, і молібдену 0,15 % або
більше, але не більш як 0,5 %;
вуглецю 0,3 % або більше, але не більш як 0,5 %, та хрому 1,4 % або більше, але не
більш як 2,1 %, і молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5%, та нікелю менш як
1,2 %;
вуглецю 0,3 % або більше, та хрому менш як 5,2 %, і молібдену 0,65 % або більше, та
вольфраму 0,4 % або більше;
вуглецю 0,5 % або більше, але не більш як 0,6 %, та нікелю 1,25 % або більше, але не
більш як 1,8 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 1,20 %, та молібдену 0,15 % або
більше, але не більш як 0,5 %.
Загальні положення
До цієї групи включаються чорні метали, тобто переробний чавун, дзеркальний чавун,
феросплави та інші первинні матеріали (підгрупа I), а також деякі вироби чорної металургії
(зливки та інші первинні форми, напівфабрикати та основні вироби, одержані з них),
виготовлені з чавуну або нелегованої сталі (підгрупа II), з корозійностійкої (нержавіючої) сталі
(підгрупа III) та з іншої легованої сталі (підгрупа IV).
Піддані подальшому обробленню вироби, такі як відливки, поковки і т.п., шпунтова паля,
зварені кутики, фасонні і спеціальні профілі, залізничні чи трамвайні рейки і труби, відносяться
до групи 73 або, у деяких випадках, до інших груп.
Як сировину в чорній металургії використовують різні залізні руди (оксиди, гідратовані
оксиди, карбонати), перелічені в Поясненнях до товарної позиції 2601, піритні недогарки
(спечені оксиди заліза, що залишилися після випалювання сірки з піриту, марказиту, піротиту і
т.п.), а також відходи і брухт чорних металів.
(I) Перероблення (відновлення) залізної руди.
Залізна руда під час відновлення перетворюється або в переробний чавун у доменних
печах чи електропечах, або в губчастий метал (губчасте залізо), або в кускове залізо під
час проведення різних процесів прямого відновлення; у тих випадках, коли потрібно
1550
залізо виняткової чистоти для спеціальних цілей (наприклад, у хімічній промисловості),
його одержують електролізом або за допомогою інших хімічних процесів.
(А) Перероблення залізної руди в доменному процесі.
Велика частина чавуну, одержаного з залізної руди, все ще виробляється в доменних
печах. У доменному процесі як сировину використовують переважно залізну руду,
але можна також використовувати металеві відходи і брухт, частково відновлену
залізну руду, а також інші відходи чорних металів.
Як відновник у доменних печах використовують переважно твердий кокс, іноді в
сполученні з невеликими кількостями вугілля або рідких чи газоподібних вуглеводнів.
Чавун, одержаний таким чином, є рідким переробним чавуном. Побічними
продуктами є шлак, доменний газ і колошниковий пил.
Велика частина одержуваного рідкого переробного
безпосередньо в сталь на металургійних заводах.
чавуну переробляється
Деяка частина чавуну може бути використана в ливарних цехах для виробництва
виливниць, чавунних труб і трубок і т.п.
Частина чавуну, що залишилася, може бути відлита у формі чушок або болванок на
розливних машинах чи в піщані форми, або може бути виготовлена у вигляді
безформених блоків, іноді відомих за назвою “товстолистовий чавун”, або може
бути гранульована шляхом зливу у воду.
Застиглий переробний чавун або переплавляється на сталеливарних заводах разом із
брухтом чорних металів під час виробництва сталі, або плавиться в чавуноливарних
цехах, у вагранках чи електропечах, знову з доданням брухту чорних металів і
переробляється в литі вироби.
(B) Переробка залізної руди в установках прямого відновлення.
На відміну від описаного вище процесу, у цьому випадку відновниками зазвичай є
газоподібні чи рідкі вуглеводні або вугілля, так що потреба у твердому коксі
відпадає.
У цих процесах температура відновлення нижче, тому кінцевий продукт (зазвичай
відомий як губчасте залізо) одержують без проходження крізь розплавлений стан, у
формі губчастого металу, металізованих котунів або кусків. З цієї причини вміст у
них вуглецю буває зазвичай нижче, ніж у доменному чавуні (де розплавлений метал
знаходиться в тісному контакті з вуглецем). Велика частина цих продуктів
переплавляється на металургійних заводах і переробляється в сталь.
(II) Виробництво сталі.
Переробний або ливарний чавун у розплавленому чи твердому вигляді і залізовмісні
вироби, одержані прямим відновленням (губчасте залізо), складають разом з металевими
відходами і брухтом вихідні матеріали для виробництва сталі. До цих матеріалів додають
деякі шлакоутворювальні добавки, такі як вапно, плавиковий шпат, розкиснювачі
(наприклад, феромарганець, феросиліцій, алюміній) і різні легуючі елементи.
Процеси виробництва сталі поділяються на два основних способи, а саме: конвертерний
процес, в якому розплавлений переробний чавун у конвертері рафінують від домішок,
продуваючи його киснем, і подовий процес, для здійснення якого використовуються
мартенівські чи електричні печі.
Конвертерні процеси не потребують зовнішнього джерела тепла. Вони застосовуються в
тому випадку, коли завантаження складається переважно з розплавленого переробного
чавуну. Окиснення деяких елементів, які присутні у чавуні (наприклад, вуглецю, фосфору,
кремнію і марганцю), забезпечує досить тепла, щоб утримувати сталь у рідкому стані і
навіть переплавити доданий брухт. Ці процеси містять у собі такі, при яких чистий кисень
вдувається в розплавлений метал (процеси Линца-Донавица: ЛД чи ЛДАС, ОБМ, ОЛП,
1551
Калдо та інші), і такі процеси, що нині вже застаріли, за яких використовується повітря,
іноді збагачене киснем (томасівський і бесемерівський процеси).
Подові процеси, проте, потребують зовнішнього джерела тепла. Вони застосовуються,
коли вихідним матеріалом служить тверда шихта (наприклад, відходи чи брухт, губчасте
залізо і твердий переробний чавун).
Двома основними процесами в цій категорії є мартенівський процес, за якого нагрівання
відбувається спалюванням мазуту або газу, і сталеплавильні процеси в дугових чи
індукційних печах, де нагрівання здійснюється електрикою.
Для виробництва деяких видів сталі можуть бути послідовно використані два різних
процеси (дуплекс-процес). Наприклад, процес плавки може початися в мартенівській печі,
а закінчитися в електропечі; або ж сталь, розплавлена в електропечі, може бути злита в
спеціальний конвертер, де зневуглецювання завершується шляхом вдування кисню та
аргону в рідку ванну (процес, використовуваний, наприклад, для виробництва
корозійностійкої (нержавіючої сталі)).
Виникло багато нових процесів виробництва сталей спеціального складу або зі
спеціальними властивостями. Ці процеси включають дуговий переплав у вакуумі,
електронно-променеву плавку і електрошлаковий переплав. В усіх цих процесах сталь
одержується з електрода, що переплавляється, який під час плавлення починає капати в
кристалізатор. Кристалізатор може бути виготовлений суцільним або його днище може
відділятися для того, щоб затверділий виливок можна було вийняти знизу.
Рідка сталь, одержана вищеописаними процесами, з подальшим рафінуванням чи без
нього, зливається в ківш. На цьому етапі до неї можуть бути додані легуючі елементи або
розкиснювачі. Процес також можна провести у вакуумі, що забезпечує зниження вмісту
газоподібних домішок у сталі.
Сталі, отримані цими процесами, підрозділяються відповідно до вмісту в них легуючих
елементів на “нелеговані сталі” і “леговані сталі” (корозійностійкі (нержавіючі) сталі або
інші види). Далі вони підрозділяються, відповідно до їхніх індивідуальних властивостей,
наприклад, на автоматну сталь, кремнієву електросталь, швидкорізальну сталь чи
кремнієвомарганцеву сталь.
(III) Виробництво зливків або інших первинних форм і напівфабрикатів.
Незважаючи на те, що розплавлена сталь може бути відлита (на ливарних заводах) в кінцеву
форму виробу (сталеве лиття), велика її частина розливається в зливки в виливниці.
На етапі розливання і на етапі затвердіння сталь підрозділяється на три основні групи:
кипляча сталь, спокійна сталь і напівспокійна сталь. Кипляча сталь називається так тому,
що під час процесу розливання і після нього відбувається реакція між киснем і вуглецем,
розчиненим у сталі, що змушує її “кипіти”. Під час охолодження домішки
концентруються в центральній частині і верхній половині зливків. Зовнішній шар, вільний
від цих домішок, у результаті забезпечить кращий зовнішній вигляд поверхні прокатаних
виробів, одержаних з цих зливків. Цей, найбільш економічний вид сталі, використовується
також для холодного штампування.
У багатьох випадках сталь не може задовільно розливатися в стані кипіння. Зокрема, це
стосується легованих і високовуглецевих сталей. У цих випадках сталь повинна бути
заспокоєна, тобто розкиснена. Розкиснення може частково здійснюватися обробленням у
вакуумі, але найчастіше воно досягається шляхом додання таких елементів як кремній,
алюміній, кальцій чи марганець. За такого способу домішки, що залишилися, більш
рівномірно розподіляються по зливку, забезпечуючи велику гарантію для деяких випадків
застосування, при цьому властивості сталі будуть однаковими по всій масі зливка.
Деякі сталі можуть бути розкиснені частково і тоді вони відомі як напівспокійні сталі.
Після затвердіння і вирівнювання температури зливків їх шляхом прокатування
перетворюють у напівфабрикати (блюми, заготовки прямокутного перерізу, круглі
1552
заготовки, сляби, листові заготовки) на обтискних станах (блюмінгах, слябінгах і т.п.) або
в штамповані напівфабрикати за допомогою молота чи преса.
Постійно зростає виробництво сталі у вигляді напівфабрикатів, одержаних на установках
безперервного лиття. Поперечний переріз цих напівфабрикатів у певних випадках
наближається до поперечного перерізу кінцевих продуктів. Напівфабрикати, одержані в
процесі безперервного лиття, характеризуються зовнішнім виглядом поверхні, на якій
зазвичай видно різнобарвні поперечні кільця, розташовані через більш-менш рівномірні
інтервали, а також зовнішнім виглядом поперечного зрізу, на якому зазвичай видно
радіальну кристалізацію, обумовлену швидким охолодженням. Сталь безперервного
розливання завжди спокійна.
(IV) Виробництво кінцевих продуктів.
Напівфабрикати, і в деяких випадках зливки, потім переробляються в кінцеві продукти.
Останні переважно поділяються на плоский прокат (“широка смугова сталь”, включаючи
“товстий лист”, “рулони широкої стрічки”, товстолистовий і тонколистовий прокат і
смуги) і довгомірний прокат (прутки та бруски гарячекатані у вільно укладених бунтах,
інші прутки та бруски, кутики, фасонні і спеціальні профілі та дріт).
Ці вироби одержують у результаті пластичної деформації або під час гарячого оброблення
безпосередньо зі зливків або напівфабрикатів (гарячим прокатуванням, штампуванням чи
гарячим волочінням), або під час холодного оброблення з гарячекатаних напівфабрикатів
(холодним прокатуванням, екструзією, волочінням дроту, холодним волочінням прутків).
Після цього в деяких випадках проводять оздоблювальні операції (наприклад,
холоднотягнуті прутки, одержані безцентровим шліфуванням або прецизійним
обточуванням).
Відповідно до Примітки 3 до цієї групи вироби чорної металургії, одержані в результаті
електролітичного осадження, лиття під тиском або спікання, повинні класифікуватися
відповідно до їхньої форми, складу і зовнішнього вигляду в товарних позиціях цієї групи,
що відносяться до аналогічних гарячекатаних виробів.
Відповідно до цієї Примітки приведені нижче терміни мають такі значення:
(1) Лиття під тиском.
Цей процес полягає у впорскуванні сплаву в розплавленому або пастоподібному
стані в ливарну форму під більш-менш високим тиском.
Цій процес забезпечує високу продуктивність і гарантує точність розмірів.
(2) Спікання.
Це операція порошкової металургії, за якої пресовки з порошків, одержані
формуванням, зазвичай в сполученні з пресуванням, потім нагріваються в
спеціальній печі.
Ця операція, яка надає матеріалам, що спікаються, остаточні властивості,
здійснюється відповідно до точно визначених температурних, часових і
атмосферних параметрів. У результаті відбувається спікання у твердому стані.
Спікання може також проводитися у вакуумі.
(А) Гаряче пластичне деформування.
(1) Гаряче прокатування означає прокатування за температури між температурою
рекристалізації і температурою плавлення. Інтервал температур залежить від різних
факторів, наприклад, від складу сталі. Як правило, кінцева температура оброблюваного
виробу під час гарячого прокатування складає близько 900 C.
(2) Кування означає гаряче деформування металу в масивних заготовках за допомогою
падаючих молотів або на кувальних пресах для одержання виробу будь-якої форми.
1553
(3) Під час гарячого волочіння сталь нагрівається і пропускається крізь філь’єру для
одержання брусків, прутків, труб або профілів різної форми.
(4) Гаряче кування і гаряче штампування означають виробництво металевих фасонних
профілів (зазвичай на конвеєрній лінії) шляхом деформування в гарячому стані заготовок
у штампах (закритих чи зі стиковими з’єднаннями) з використанням спеціальних
інструментів. Оброблення, здійснюване ударом або тиском, зазвичай проводиться
послідовними операціями після попередніх операцій прокатування, кування, ручного
кування або згинання.
(B) Холодне пластичне деформування.
(1) Холодне прокатування проводиться за температури заготовки, що дорівнює
температурі навколишнього середовища, тобто нижче температури рекристалізації.
(2) Холодне кування і холодне штампування означають виробництво фасонних профілів
процесами холодного деформування, аналогічними тим, що описані вище, у пункті (А) (4).
(3) Екструзія (пресування видавлюванням) являє собою зазвичай процес холодного
деформування (видавлювання) масивних заготовок сталі під дією високого тиску в
просторі між матрицею і пуансоном, закритому з усіх боків, крім тієї, крізь яку проходить
метал, що набуває необхідної форми.
(4) Волочіння дроту являє собою процес холодного деформування, за якого прутки у
вільно укладених бунтах протягаються крізь одну чи декілька філь’єр з високою
швидкістю для одержання дроту меншого діаметра.
(5) Холодне волочіння з одержанням світлої поверхні прутків являє собою процес
холодного деформування, за якого прутки, у вільно укладених бунтах або в іншому
вигляді, протягуються (за відносно низької швидкості) крізь одну чи декілька філь’єр для
одержання виробу меншого перерізу або перерізу іншої форми.
Вироби, одержані холодним обробленням (деформуванням), можуть відрізнятися від
виробів гарячого прокатування або гарячого волочіння за такими критеріями:
– поверхня виробів холодного оброблення має кращий зовнішній вигляд, ніж
поверхня виробів, одержаних у результаті гарячих процесів, і на ній ніколи немає
шару окалини;
–
допуски розмірів для виробів холодного оброблення менше;
–
тонколистовий прокат (“широкоштабовий рулон” з тонкого листа, листи, плити і
штаба) зазвичай виробляється методом холодного прокатування;
– мікроскопічне дослідження виробів холодного оброблення показує помітну
деформацію зерен і те, що зерна орієнтовані паралельно напрямку деформування. На
відміну від цього, у виробах, одержаних гарячим обробленням, у результаті
рекристалізації зерна будуть майже однорідними.
Крім того, холоднодеформовані вироби мають такі властивості, за якими вони можуть
бути розподілені з певними виробами гарячого прокатування або гарячого волочіння:
(а) завдяки деформаційному, або механічному, зміцненню, якому піддаються вироби
під час холодного деформування, вони мають велику твердість і високу границю міцності
на розтягання, хоча ці властивості можуть помітно знижуватися під час термічного
оброблення;
(b) видовження під час руйнуванні буде незначним для холоднодеформованих
виробів; воно збільшується у виробах, які пройшли відповідну термообробку.
Холодне прокатування з малими обтисненнями (відома як дресирування), якій піддаються
деякі гарячекатані пласкі вироби без значного зменшення їхньої товщини, не змінює
їхнього характеру як кінцевого гарячого прокату. Дресирування впливає суттєво лише на
поверхню виробів, у той час як холодне прокатування в буквальному значенні слова
1554
(відоме також як обтиснення в холодному стані) змінює кристалічну структуру
оброблюваного виробу за рахунок значного зменшення його поперечного перерізу.
(C) Подальше виробництво і чистове оброблення.
Кінцеві продукти можуть піддаватися подальшому чистовому обробленню або
перероблятися в інші вироби в результаті низки операцій, таких як:
(1) Механічне оброблення, тобто гостріння, фрезерування, шліфування, перфорування
або вирубання, вальцювання, калібрування, зачищення і т.п.; проте слід зазначити, що
грубе обточування, призначене лише для усунення окалини та шлакової охолоді, і грубе
зачищення не вважаються оздоблювальними операціями, що приводять до зміни в
класифікації.
(2) Поверхневе оброблення або інші операції, включаючи плакування, призначені для
поліпшення властивостей або зовнішнього вигляду металу, захисту його від іржавіння і
корозії і т.п. Крім тих випадків, коли в тексті деяких товарних позицій є спеціальні
застереження, таке оброблення не змінює товарної позиції, в яку включаються ці вироби.
До цих операцій відносяться:
(а) випалювання, загартування, відпускання, цементація, азотування та інші подібні
види термічного оброблення, призначені для поліпшення властивостей металу;
(b) видалення окалини, травлення, шабрування та інші процеси, призначені для
усунення окалини і кірки, що утворилися під час нагрівання металу;
(c) грубе покриття, призначене винятково для захисту виробів від іржавіння чи
інших видів окислювання, для запобігання ковзання під час транспортування і для
полегшення поводження з виробами, наприклад, фарби, що містять активний
антикорозійний пігмент (свинцевий сурик, цинковий пил, оксид цинку, хромат цинку,
оксид заліза, залізний сурик, крокус), і непігментовані покриття, основою яких служать
олія, жир, віск, парафін, графіт, дьоготь чи бітум;
(d) чистове оброблення поверхні, у тому числі:
(i) полірування і шліфування або аналогічне оброблення;
(ii) штучне оксидування (за допомогою різних хімічних процесів, наприклад,
шляхом занурення в окиснювальний розчин), патинування, воронування (чорне
випалювання), бронзування (за допомогою різних методів), яке також формують
плівку оксиду на поверхні вироби, щоб покращити зовнішній вигляд, Ці операції
підвищують опірність корозії;
(iii) хімічне оброблення поверхні, наприклад:
– фосфатування, що полягає в зануренні виробу в розчин фосфатів
металу, зокрема, марганцю, заліза і цинку; цей процес відомий за назвою
паркеризації або бондеризації, залежно від тривалості операції і температури
ванни;
– оксалатизація, борування і т.п., де використовуються методи,
аналогічні використовуваним під час фосфатування, із застосуванням
відповідних солей або кислот;
– хромування (ґрунтування металевої поверхні перед покриттям
антикорозійним складом), яке полягає в зануренні виробу в розчин, що
складається переважно з хромової кислоти або хроматів; цей процес
призначений для поверхневого оброблення, наприклад, для плакування
товстолистової сталі цинком або покриття цинком.
Ці види хімічного оброблення поверхні мають ту перевагу, що вони
полегшують будь-яке подальше холодне деформування виробів, а також
застосування фарб чи інших неметалічних захисних покриттів;
1555
(iv) покриття металом (металізація), при цьому основними процесами є такі:
– занурення виробу у ванну з розплавленим металом або сплавом,
наприклад, гаряче цинкування, лудіння, гаряче свинцювання, алітування;
– гальваностегія (катодне осадження покривального металу на виріб, що
покривається, шляхом електролізу відповідного розчину солей металу),
наприклад, із застосуванням цинку, кадмію, олова, свинцю, хрому,
хрому/хромату, міді, нікелю, золота чи срібла;
– дифузія або насичення (шляхом нагрівання виробу, що покривається,
разом з необхідним покривальним металом, що знаходиться в
порошкоподібному вигляді, наприклад, шерардизація (дифузійне цинкування),
алітування (дифузійне алюмінування) і дифузійне хромування (з дифузією);
– напилювання
(розпилення
розплавленого
металопокриття
і
направлення струменя на виріб, що покривається), наприклад, шоопірування і
напилювання газовим металізатором, електродугова металізація, плазмова
металізація та електростатична металізація;
– металізація шляхом випаровування покривального металу у вакуумі і
т.п.;
– металізація шляхом бомбардування покривального металу іонами в
тліючому розряді (іонна металізація);
– покриття шляхом катодного випару (напилювання);
(v) покриття неметалічними речовинами, наприклад, емалювання, лакування,
фарбування, друкування на поверхні, покриття керамічними або полімерними
матеріалами, у тому числі такі спеціальні процеси як тліючий розряд, електрофорез,
електростатичне проектування і занурення в електростатичну ванну з
псевдозрідженим шаром, після якого відбувається радіаційний обігрів і т.п.;
(e) плакування, тобто з’єднання шарів металів, що розрізняються за кольором або
сортом за рахунок взаємопроникнення атомів з поверхонь цих металів, що знаходяться в
контакті. Ця дифузія через границю розділу є характерною для плакованих виробів і
відрізняє їх від виробів, які піддавалися металізації тими способами, що зазначені в
попередніх пунктах (наприклад, звичайна гальваностегія).
Різні процеси плакування містять у собі нанесення розплавленого плакувального
металу на основний метал, після чого відбувається прокатування; просте гаряче
прокатування плакувального металу для забезпечення ефективного зварювання з
основним металом; будь-який інший метод нанесення плакувального металу, з подальшим
проведенням механічного чи термічного процесу для забезпечення зварювання шарів
(наприклад, електроплакування), за якого шар плакувального металу (нікель і т.п.)
наноситься на основний метал за допомогою гальваностегії, а взаємопроникнення атомів
на контактуючих поверхнях потім досягається шляхом термічного оброблення, проведеної
за відповідної температури і з подальшим холодним прокатуванням.
Вироби з чорних металів, плаковані кольоровими металами, залишаються у
відповідних товарних позиціях групи 72 за умови, що чорні метали залишаються
переважними за масою (див. Примітку 7 до Розділу XV). Вироби з чорних металів,
плаковані іншим чорним металом, які відповідно до хімічного складу плакованого виробу
або плакувального металу можуть розглядатися в двох підгрупах (II, III чи IV), повинні
аналогічним образом класифікуватися за металом, що переважає за масою (див. Примітку
2 до цієї групи); наприклад, пруток з нелегованої звичайної сталі, плакований
корозійностійкою (нержавіючою) сталлю, буде, отже, розглядатися в підгрупі II, якщо
перший метал переважає за масою, або в підгрупі III, у противному випадку;
(f) видалення невеликих кількостей металу для цілей дослідження;
1556
(g) ламінування, наприклад, накладення
шарів металу на проміжний шар
в’язкопружного матеріалу, останній шар призначений для ізоляції звуку.
Класифікація сплавів чорних металів і багатокомпонентних виробів розглядається в
Загальних положеннях до Розділу XV.
Підгрупа I
Первинні продукти; продукти у формі гранул та порошку
Загальні положення
До цієї підгрупи включаються:
(1) Первинні продукти чорної металургії (переробний чавун, дзеркальний чавун,
феросплави, вироби чорної металургії, одержані прямим відновленням залізної руди, інші
губчасті залізні продукти, відходи і брухт, а також у зливках відходи чавунні або сталеві
(шихтові зливки)) і залізо з мінімальною чистотою за масою 99,94 % (товарні позиції
7201 – 7204).
(2) Гранули та порошки, одержані з переробного чавуну, дзеркального чавуну, чорних
металів (товарна позиція 7205).
Пояснення до товарної позиції 7201:
7201
7201 10
7201 10 11 00
7201 10 19 00
7201 10 30 00
7201 10 90 00
7201 20 00 00
7201 50
7201 50 10 00
7201 50 90 00
Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або
iнших первинних формах:
- чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше
фосфору:
- - з масовою часткою марганцю не менш як 0,4 %:
- - - з масовою часткою кремнiю 1 % або менше
- - - з масовою часткою кремнiю понад 1 %
- - з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не більш як 0,4 %
- - з масовою часткою марганцю менш як 0,1 %
- чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 %
- чавун переробний легований; чавун дзеркальний:
- - чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0,3 %, але не
бiльш як 1 %, і ванадiю понад 0,5 %, але не бiльш як 1 %
- - iнший
(А) Переробний чавун
Визначення переробного чавуну подано в Примітці 1 (а) до цієї групи. Проте хромисті
сталі, що містять за масою більше 2 % вуглецю, повинні, відповідно до Примітки 1 (d) до цієї
групи, класифікуватися з іншими легованими сталями в підгрупі IV.
Переробний чавун являє собою основний первинний продукт чорної металургії, що
виробляється переважно шляхом відновлення і плавлення залізної руди в доменних печах або
плавленням відходів і брухту в електропечах чи вагранках. Він є залізовуглецевим сплавом, що
містить також інші елементи, такі як кремній, марганець, сірка, фосфор, які попадають у нього з
руди, брухту, флюсу чи палива, а іноді, крім того, ще інші елементи, такі як хром і нікель, додані
до нього для одержання спеціальних властивостей.
До цієї товарної позиції включається необроблений переробний чавун і переробний чавун,
який для зручності і досягнення визначених властивостей був переплавлений, рафінований,
дошихтований або легований, за умови, що хімічний склад переробного чавуну залишається в
межах, установлених Приміткою 1 (а). Переробний чавун може бути у формі чушок, болванок,
кусків, у розламаному чи суцільному стані, або в розплавленому стані, при цьому до цієї
1557
товарної позиції не включаються формовані чи оброблені вироби (наприклад, оброблені або
необроблені литі вироби чи труби).
Переробний чавун характеризується крихкістю і тим, що не піддається деформуванню; це
може бути усунуте до деякої міри шляхом випалювання, яке надає продукту зовні деякі
властивості сталі. Такий продукт відомий як “ковкий чавун” (білий чи сірий). На практиці
оброблення застосовується переважно до литих виробів, які розглядаються в іншому місці, але
будь-який такий матеріал у первинній формі чушок, болванок і т.п. включається до цієї
товарної позиції за умови, що вміст вуглецю за масою перевищує 2 %.
Легований переробний чавун являє собою чавун, що містить один чи декілька елементів,
зазначених у Примітці 1 (а) до підпозицій, у кількостях, встановлених у цій примітці.
(B) Дзеркальний чавун
Дзеркальний чавун визначений у Примітці 1 (b) до цієї групи. Іноді в торгівлі його
називають феросплавом, але включають його при цьому в ту ж товарну позицію, що і
переробний чавун, оскільки зазвичай його одержують безпосередньо з руди.
Він застосовується переважно у виробництві сталі для розкиснення і повторного
вуглецювання сталі, а також для легування. На зламі має дзеркальний блиск через високий
зміст марганцю; поданий у тих же формах, що і переробний чавун.
Пояснення до товарної позиції 7202:
7202
7202 11
7202 11 20 00
7202 11 80 00
7202 19 00 00
7202 21 00 00
7202 29
7202 29 10 00
7202 29 90 00
7202 30 00 00
7202 41
7202 41 10 00
7202 41 90 00
7202 49
7202 49 10 00
7202 49 50 00
7202 49 90 00
7202 50 00 00
7202 60 00 00
7202 70 00 00
7202 80 00 00
7202 91 00 00
7202 92 00 00
7202 93 00 00
7202 99
7202 99 10 00
7202 99 30 00
7202 99 80 00
Феросплави:
- феромарганець:
- - з масовою часткою вуглецю понад 2 %:
- - - у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою
марганцю понад 65 %
- - - iнший
- - iнший
- феросилiцiй:
- - з масовою часткою кремнiю понад 55 %
- - iнший:
- - - з масовою часткою магнiю 4 % або бiльше, але не бiльш як 10 %
- - - iнший
- феросилiкомарганець
- ферохром:
- - з масовою часткою вуглецю понад 4 %:
- - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не бiльш як 6 %
- - - з масовою часткою вуглецю понад 6 %
- - iнший:
- - - з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 %
- - - з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не бiльш як 0,5 %
- - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 %
- феросилiкохром
- феронiкель
- феромолiбден
- феровольфрам та феросилiковольфрам
- iнший:
- - феротитан i феросилiкотитан
- - ферованадiй
- - феронiобiй
- - iншi:
- - - ферофосфор
- - - феросилiкомагнiй
- - - iнший
1558
Феросплави визначені в Примітці 1 (c) до цієї групи.
Феросплави відрізняються від переробного чавуну тим, що вони містять більш низький
відсоток заліза, який є своєрідним “розчинником” для легуючих елементів, що складають
високий відсоток (наприклад, марганцю, хрому, вольфраму, кремнію, бору чи нікелю), а також
тим, що можуть містити за масою 2 % або менше вуглецю.
Феросплави, як правило, не піддаються прокатці, куванню або іншому обробленню,
принаймні в промислових цілях, навіть якщо деякі з них є ковкими. Вони використовуються в
чавуно- чи сталеливарній промисловості переважно для введення визначених кількостей
легуючих елементів у сталь або переробний чавун для надання їм особливих властивостей у тих
випадках, коли застосування відповідних чистих елементів є неможливе чи нерентабельне.
Деякі з них використовуються як розкиснювачі, десульфурати, для деазотування або для
заспокоєння сталі, у той час як інші використовуються в зварюванні або для нанесення
металопокриттів.
Деякі феросплави можуть бути використані безпосередньо для лиття. Для включення до
цієї товарної позиції феросплави повинні бути у формі чушок, болванок, кусків або аналогічних
первинних формах, у гранулах або порошкоподібній формі, або у формах, одержаних у
результаті безперервного лиття (наприклад, заготовок).
Феросиліцій використовується також у формі сферичних гранул, поверхня яких зміцнена
спеціальним обробленням, таким як під час гравітаційного збагачення металевих руд
(селективна флотація); проте він залишається в цій товарній позиції.
До цієї товарної позиції включаються також вироби цього типу, попередньо подрібнені до
гранул або порошку та агломеровані в брикети, циліндри, тонкі бруски і т.п., з використанням
цементу чи інших зв'язувальних речовин, а в деяких випадках із застосуванням екзотермічних
добавок.
Хоча деякі феросплави (наприклад, феромарганець чи феросиліцій) можуть бути одержані
в доменних печах, зазвичай їх виготовляють в електричних печах чи тиглях методом
металотермії і т.п.
До основних різновидів феросплавів відносяться такі:
(1) феромарганець;
(2) феросиліцій;
(3) феросилікомарганець;
(4) ферохром;
(5) феросилікохром;
(6) феронікель;
(7) феромолібден;
(8) феровольфрам і феросиліковольфрам;
(9) феротитан і феросилікотитан;
(10)
ферованадій;
(11)
фероніобій;
(12)
феросилікомагній і феросилікокальцій.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) хімічні вироби, використовувані для тих же цілей і тим же способом, що і феросплави,
наприклад, оксид молібдену, молібдат кальцію і карбід кремнію, а також силіцид кальцію та
силіцид марганцю, якщо сплави містять за масою менш як 4 % заліза (група 28);
(b) фероуран (товарна позиція 2844);
1559
(c) фероцерій та інші пірофорні залізовмісні сплави в усіх формах (товарна позиція
3606);
(d) продукти, що в ряді країн відомі іноді як феронікелі або феронікельхроми, які мають
ковкість і зазвичай не використовуються як “добавки” у чорній металургії (товарні позиції
7218 – 7229 або група 75).
Пояснення до товарної позиції 7203:
7203
7203 10 00 00
7203 90 00 00
Продукти прямого вiдновлення залiзної руди та iншi губчастi залiзнi
матерiали у шматках, котунах або подібних формах; залiзо, яке має
мiнiмальну чистоту за масою 99,94 % у шматках, котунах або
подібних формах:
- продукти прямого вiдновлення залiзної руди
- iншi
До цієї товарної позиції включаються продукти на основі заліза, одержані прямим
відновленням руди без її плавлення (див. Загальні положення до цієї групи, пункт (I) (B). Ці
продукти одержують з руди у вигляді кусків чи гранул або зі збагаченої руди у вигляді брикетів
чи котунів. Зазвичай вони містять понад 80 % за масою металевого заліза і мають губчасту
структуру (губчасте залізо). Ці продукти використовуються для виробництва сталі. Вироби цієї
товарної позиції у формі брикетів чи котунів не слід плутати з виробами зі збагаченої руди
товарної позиції 2601; перші помітно відрізняються від останніх за блиском на поверхні зрізу.
Продукти на основі заліза, одержані прямим відновленням, легко відрізнити від інших
губчастих чорних металів (одержаних з розплавленого переробного чавуну методом
розпилення) за тими ознаками, що перші мають шорсткувату і пористу поверхню, у той час як
останні мають округлену поверхню, яка ясно показує, що вони пройшли через стадію
плавлення.
До цієї товарної позиції включається також дуже чисте залізо (тобто залізо, що містить
домішок за масою не більш як 0,06 %). Це залізо, використовуване в дослідницьких
лабораторіях і в деяких галузях металообробної промисловості (наприклад, у порошковій
металургії), є гарним розріджувачем для металів.
До цієї товарної позиції не включається також металева “вовна” і т.п., іноді називана
“металевою губкою” (товарна позиція 7323).
Пояснення до товарної позиції 7204:
7204
7204 10 00 00
7204 21
7204 21 10 00
7204 21 90 00
7204 29 00 00
7204 30 00 00
7204 41
7204 41 10 00
7204 41 91 00
7204 41 99 00
7204 49
7204 49 10 00
Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металів для
переплавлення (шихтові зливки):
- вiдходи та брухт ливарного чавуну
- вiдходи та брухт легованої сталi:
- - корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
- - - з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше
- - - iншої
- - iншi
- вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi
- інші вiдходи та брухт:
- - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва,
ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або
непакетованi:
- - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та
ошурки
- - - вiдходи обрiзування або штампування:
- - - - пакетованi
- - - - iншi
- - iншi:
- - - подрiбненi (рiзанi)
1560
7204 49 30 00
7204 49 90 00
7204 50 00 00
- - - iншi:
- - - - пакетованi
- - - - iншi
- зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)
(А) Відходи та брухт
До цієї товарної позиції включаються відходи та брухт чорних металів, як визначено в
Примітці 8 (а) до Розділу XV.
Такі відходи і брухт чорних металів різноманітні за природою і, як правило, можуть бути
таких видів:
(1) Відходи та брухт у результаті виробництва або механічного оброблення чорних
металів (наприклад, обрізки, ошурки та токарна стружка).
(2) Вироби з чорних металів, певно непридатні для використання через поломку, надрізи,
знос або з інших причин; з метою задоволення вимог користувачів до розмірів і якості відходи
та брухт чорних металів зазвичай підготовляються за допомогою таких процесів:
(а) різання ножицями або газовим різаком важких і довгих деталей;
(b) пресування в пакети, особливо у разі легковагого брухту, використовуючи, наприклад,
гідравлічний прес;
(c) розбирання кузовів автомобілів та іншого легковагого брухту, після чого відбувається
сортування (можливо, магнітне), щоб одержати досить чистий продукт високої щільності;
(d) дроблення і пресування в брикети ошурок і стружки чорних металів;
(e) дроблення старих виробів із заліза.
Відходи та брухт зазвичай використовуються для видобування металу шляхом їхнього
переплавлення або для виробництва хімічних продуктів.
Проте до цієї товарної позиції не включаються вироби, які після ремонту чи
реконструкції або без них можуть бути використані для виконання ними колишніх функцій чи
пристосовані для інших цілей; також не включаються вироби, що можуть бути перероблені в
інші товари без того, щоб їх спочатку відновили як первинний метал. Отже, до цієї товарної
позиції не включаються, наприклад, сталеві конструкції, придатні для використання після
заміни зношених частин; зношені трамвайні рейки, які можна використовувати як копальні
стійки або переробити в інші вироби шляхом вторинного прокатування; сталеві напилки,
придатні для повторного використання після очищення і виправлення.
До цієї товарної позиції також не включаються:
(а) шлак, дрос, окалина або інші відходи виробництва чорних металів, навіть якщо вони
придатні для видобування металу (товарна позиція 2619);
(b) відходи та брухт, непридатні для безпосереднього використання в чорній металургії,
тому що вони є радіоактивними (товарна позиція 2844);
(c) розламані куски переробного чи дзеркального чавуну (товарна позиція 7201).
(B) Зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)
Ці вироби визначені в примітці 1 (g) до цієї групи. До них відносяться зливки або чушки,
зазвичай з високолегованої сталі, одержані в результаті переплавлення дрібного брухту
(наприклад, шліфувального пилу чи дрібних токарних стружок) і лиття. Вони не прокочуються
і застосовуються як добавки у виробництві сталі. Мають шорсткувату і нерівну поверхню з
раковинами, тріщинами, вдавлюваннями, які з'явилися внаслідок того, що виливок
виготовлявся у зношеній виливниці. Виливок у формі зливка виробляється без ливникової
лійки. Внаслідок цього в них немає живильника або літника, при цьому в них нерівна поверхня,
іноді у формі жолоба біля верхнього кінця. На цій поверхні часто бувають тріщини у вигляді
лунок, в яких можна спостерігати залишки пористого дросу.
1561
Пояснення до товарної позиції 7205:
7205
7205 10 00 00
7205 21 00 00
7205 29 00 00
Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних
металів:
- гранули
- порошки:
- - з легованої сталi
- - інші
(А) Гранули
Визначення гранул подане в Примітці 1(h) до цієї групи.
До цієї товарної позиції включаються гранули, тобто дріб більш-менш круглої форми, і
грановані “зірочки”.
Дріб одержують у результаті розливання рідких чорних металів у холодну воду або в
струмінь води; зірочки виходять дробленням великого дробу холодним дробленням листів і т.п.
зміцненого металу.
Ці вироби залишаються в цій товарній позиції незалежно від того, проводилася чи не
проводилося їхнє сортування за розміром.
Дріб і зірочки використовуються для очищення і видалення окалини або поверхневого
зміцнення (дробоструминне оброблення) металу, для полірування або гравірування металу чи
скла, для оброблення каменю і т.п. Вони також додаються в бетон як заповнювач, що підвищує
зносостійкість, або для підвищення його непроникності для рентгенівських променів і гаммапроменів.
До цієї товарної позиції також включаються дротяні котуни, одержувані шляхом
нарізання дроту великого діаметра з чорних металів, що використовується для цілей, описаних
вище.
(B) Порошки
Визначення порошків подане в Примітці 8 (b) до Розділу XV.
Порошки з переробного і дзеркального чавуну, чорних металів являють собою матеріали,
придатні для пресування або спікання, які одержують розпиленням розплавлених чорних
металів, відновленням оксидів заліза (сухий процес), подрібненням переробного чавуну,
губчастого заліза або сталевого дроту, осадженням (мокрий процес), розкладанням карбонілу
заліза, електролізом водних розчинів солей заліза або подрібненням чорних металів
(включаючи подрібнені ошурки).
З цих порошків (включаючи порошок губчастого заліза) можна шляхом спікання
одержувати різні вироби, у тому числі осердя для електромагнітних котушок,
використовуваних у телефонах, магнето і т.п. Вони також застосовуються у виробництві
зварювальних електродів і порошкових зварювальних флюсів, у хімічній промисловості
(особливо як відновники), а іноді для виготовлення фармацевтичних продуктів (порошок,
одержаний подрібнюванням залізних ошурок).
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) порошки радіоактивного заліза (ізотопи) (товарна позиція 2844);
(b) порошки заліза, що постачаються як медикаменти відповідно до товарної позиції 3003
чи 3004;
(c) гранули і порошки феросплавів (товарна позиція 7202);
(d) ошурки і токарна стружка чорних металів (товарна позиція 7204);
1562
(e) невеликі дефектні кульки для підшипників, які хоча часто використовуються для тих
же цілей, що і дріб, включаються до товарної позиції 7326 відповідно до Примітки 6 до групи
84. Такі кульки відрізняються від дробу тим, що мають більш правильну та оброблену
поверхню і виконані з більш якісної сталі.
Підгрупа II
Сталь вуглецева (сталь нелегована)
Загальні положення
За умови, що вироби виконані з вуглецевої (нелегованої) сталі, до цієї підгрупи
включаються:
(1) Зливки або інші первинні продукти, такі як пудлінгові бруски, пакети кричного заліза,
болванки, куски, включаючи сталь у розплавленому стані (товарна позиція 7206).
(2) Напівфабрикати, такі як блюми, заготовки, круглі заготовки, сляби, сутунки, грубо
оброблені куванням заготовки, заготовки для кутиків, фасонних та спеціальних профілів
(товарна позиція 7207).
(3) Плоский прокат (товарні позиції 7208 – 7212).
(4) Прутки, гарячекатані, вільно укладені в бунти (товарна позиція 7213) та інші прутки
(товарна позиція 7214 або 7215).
(5) Кутики, фасонні та спеціальні профілі (товарна позиція 7216).
(6) Дріт (товарна позиція 7217).
Пояснення до товарної позиції 7206:
7206
7206 10 00 00
7206 90 00 00
Вуглецева сталь у зливках або iнших первинних формах
(крім залiза товарної позицiї 7203):
- зливки
- iншi
(I) Зливки
Зливки являють собою первинні продукти, в які відливаються чорні метали після їхнього
виробництва за допомогою одного з процесів, описаних у Загальних положеннях до цієї групи.
Зазвичай вони мають квадратний, прямокутний чи восьмикутний поперечний переріз, при
цьому один кінець робиться товще іншого, щоб полегшити їхній витяг з виливниць. У них
правильна та однорідна поверхня і вони, власне кажучи, не містять дефектів.
Потім зливки піддаються прокатуванню або куванню, зазвичай для одержання
напівфабрикатів, але іноді вони переробляються безпосередньо в прутки, листовий прокат чи
інші кінцеві вироби.
(II) Інші первинні форми
Крім сталі в розплавленому стані, до цієї товарної позиції включаються також болванки,
куски, пудлінгові прутки і пакети кричного заліза.
Болванки і куски одержують переважно зі “спеків” або з “згустків”, що сформувалися в
результаті прямого відновлення залізної руди або електролітичного осадження. Коли основна
частина шлаку видаляється з болванок або кусків, що знаходяться в тістоподібному стані, за
допомогою пресування, проковування чи кування одержують пудлінгові бруски і пакети
кричного заліза, які після прокатування перетворюються у виріб з характерною хвилястою
структурою завдяки наявності шлаку. Ці вироби придатні для спеціального застосування,
наприклад, для якірних ланцюгів і підіймальних гаків.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) зливки для переплавляння (шихтові зливки) (товарна позиція 7204);
1563
(b) вироби, одержані методом безперервного лиття (товарна позиція 7207).
Пояснення до товарної позиції 7207:
7207
7207 11
7207 11 11 00
7207 11 14 00
7207 11 16 00
7207 11 90 00
7207 12
7207 12 10 00
7207 12 90 00
7207 19
7207 19 12 00
7207 19 19 00
7207 19 80 00
7207 20
7207 20 11 00
7207 20 15 00
7207 20 17 00
7207 20 19 00
7207 20 32 00
7207 20 39 00
7207 20 52 00
7207 20 59 00
7207 20 80 00
Напiвфабрикати з вуглецевої сталi:
- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
- - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина
якого менша, ніж подвiйна товщина:
- - - катанi або отриманi безперервним литтям:
- - - - з автоматної сталi
- - - - iншi:
- - - - - завтовшки не бiльш як 130 мм
- - - - - завтовшки понад 130 мм
- - - кованi
- - iншi, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу:
- - - катанi або одержанi безперервним литтям
- - - кованi
- - iншi:
- - - круглого або багатокутного поперечного перерiзу:
- - - - катанi або одержані безперервним литтям
- - - - кованi
- - - iншi
- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:
- - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина
якого менша, ніж подвiйна товщина:
- - - катанi або одержані безперервним литтям:
- - - - з автоматної сталi
- - - - iншi, з масовою часткою:
- - - - - вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %
- - - - - вуглецю 0,6 % або бiльше
- - - кованi
- - iншi, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу:
- - - катанi або одержані безперервним литтям
- - - кованi
- - круглого або багатокутного поперечного перерiзу:
- - - катанi або одержані безперервним литтям
- - - кованi
- - iншi
Визначення напівфабрикатів подане в Примітці 1 (ij) до цієї групи. У примітці термін
“попередньо гарячекатані” означає вироби, що пройшли операцію гарячого прокатування, що
надає їм шорсткуватої поверхні.
До цієї товарної позиції включаються блюми, прямокутні та круглі заготовки, сляби,
сутунки, грубо оброблені куванням вироби, заготовки для кутиків, фасонних і спеціальних
профілів та усі вироби, одержані методом безперервного лиття.
(А) Блюми, заготовки квадратного та круглого перерізу, сляби та сутунки
Усі ці вироби виробляються гарячим прокатуванням або куванням зливків, пудлінгові
бруски чи пакети кричного заліза включаються до товарної позиції 7206. Вони являють собою
напівфабрикати, призначені для подальшого гарячого прокатування і кування. Тому їхнє
виготовлення не вимагає особливої точності; крайки цих виробів нерівні, а поверхня часто
буває опуклою чи увігнутою і може мати дефекти, одержані під час виробничих процесів
(наприклад, сліди валків).
Блюми в поперечному перерізі зазвичай бувають квадратними і за розмірами більше, ніж
заготовки квадратного перерізу (білети); останні можуть бути квадратними чи прямокутними
1564
в поперечному перерізі. Обидва типи виробів застосовуються для прокатування стрижнів,
прутків, фасонних та спеціальних профілів або для виробництва поковок і штамповок.
Круглі заготовки мають круглий чи багатокутний (більше чотирьох кутів) поперечний
переріз і використовуються переважно як проміжні продукти для виробництва безшовних
сталевих труб. Вони можуть відрізнятися від прутків не лише загальними характеристиками,
властивими усім напівфабрикатам, але і тим, що вони зазвичай постачаються довжиною від
1 до 2 м та їхні кінці часто обрізані газовим різаком, що не виконується для прутків, які
зазвичай ріжуться ретельніше.
Сляби і сутунки (листові заготовки) також мають прямокутний (крім квадратного)
переріз, але їхня ширина значно більше їхньої товщини, причому товщина слябів більше
товщини сутунок. Тому сляби використовуються для прокатування в плити, тоді як сутунки
зазвичай використовуються для одержання листів чи штаби. Сутунка для прокатування з неї
жерсті являє собою листову заготовку, яка використовується для виробництва білої жерсті. Про
відмінності між слябами і сутунками і визначеними плитами див. Пояснення до товарної
позиції 7208 нижче.
(B) Ковані заготовки
Це напівфабрикати із шорсткуватою поверхнею і великими допусками за розмірами,
одержані з болванок або зливків під впливом механічних молотів або кувальних пресів. Їм може
надаватися наближена за розмірами форма, щоб виробництво кінцевого виробу могло
здійснюватися без надмірних відходів, але до цієї товарної позиції включаються лише ті
вироби, що потребують значної подальшої зміни форми за допомогою кування, пресування,
токарного оброблення і т.п. До цієї товарної позиції можна, наприклад, включати зливок, грубо
перероблений куванням у плоску зиґзаґоподібну заготовку, для якої потрібне подальше
оброблення для одержання з неї суднового колінчатого вала, але в неї не включається поковка
колінчатого вала, готова для чистового оброблення. Аналогічно до цієї товарної позиції не
включаються штамповані поковки і штамповки, одержані в матрицях, оскільки вироби після
цих операцій готові для чистового оброблення.
(C) Заготовки для кутиків, фасонних та спеціальних профілів
Заготовки для кутиків, фасонних та спеціальних профілів можуть мати поперечний
переріз складної форми, підігнаний під поперечний переріз кінцевого виробу і відповідний
процес прокатування. До цієї товарної позиції, наприклад, включаються заготовки для
широкополичних балок чи швелерів.
(D) Напівфабрикати, одержані безперервним литтям
У цю категорію виробів включаються всі напівфабрикати з вуглецевої (нелегованої) сталі
будь-якої форми, одержані в результаті безперервного лиття.
У цьому процесі сталь надходить з ковша в розподільний пристрій (проміжний ківш),
який живить різні ливарні лінії. Ці лінії включають:
(а) водоохолоджуваний кристалізатор без дна;
(b) зовнішню систему охолодження безперервновиливаної заготовки;
(c) систему опорних і витягаючих валків для безперервного витягання затверділого
металу; та
(d) систему відрізних машин з подальшим пристроєм для виймання виробів.
Критерії відмінностей між виробами, одержаними безперервним литтям, та іншими
виробами див. у пункті III Загальних положень до цієї групи.
Пояснення до товарної позиції 7208:
7208
Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше,
гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого
1565
7208 10 00 00
7208 25 00 00
7208 26 00 00
7208 27 00 00
7208 36 00 00
7208 37 00 00
7208 38 00 00
7208 39 00 00
7208 40 00 00
7208 51
7208 51 20 00
7208 51 91 00
7208 51 98 00
7208 52
7208 52 10 00
7208 52 91 00
7208 52 99 00
7208 53
7208 53 10 00
7208 53 90 00
7208 54 00 00
7208 90
7208 90 20 00
7208 90 80 00
покриття:
- у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, з
рельєфним малюнком
- інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого
прокатування, протравлений:
- - завтовшки 4,75 мм або бiльше
- - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм
- - завтовшки менш як 3 мм
- інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого
прокатування:
- - завтовшки понад 10 мм
- - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм
- - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм
- - завтовшки менш як 3 мм
- не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування,
з рельєфним малюнком
- інший, не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого
прокатування:
- - завтовшки понад 10 мм:
- - - завтовшки понад 15 мм
- - - завтовшки понад 10 мм, але не бiльш як 15 мм, завширшки:
- - - - 2050 мм або бiльше
- - - - менш як 2050 мм
- - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм:
- - - прокатаний за чотирма гранями
або у прямокутному закритому калібрі, завширшки не більш як 1250 мм
- - - інший завширшки:
- - - - 2050 мм або бiльше
- - - - менш як 2050 мм
- - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм:
- - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому
калібрі, завширшки не більш як 1250 мм і завтовшки 4 мм або більше
- - - інший
- - завтовшки менш як 3 мм
- iнший:
- - перфорований
- - інший
Визначення плоского прокату подано в Примітці 1 (k) до цієї групи.
Вироби цієї товарної позиції можуть піддаватися такому поверхневому обробленню:
(1) Видалення окалини, травлення, шабрування та інші процеси з видалення окалини і
кірки, що утворилися в процесі нагрівання металу.
(2) Нанесення грубого покриття, призначеного винятково для захисту виробів від іржі або
інших видів окиснення, для запобігання ковзання під час транспортування і для полегшення
поводження з ними, наприклад, нанесення лакофарбових покриттів, що містять активний
антикорозійний пігмент, наприклад, свинцевий сурик, цинковий пил, оксид цинку, хромат
цинку, оксид заліза (залізний сурик, крокус), і нанесення непігментованих покриттів на основі
олій, жиру, воску, парафіну, графіту, дьогтю чи бітуму.
(3) Полірування, шліфування або подібне оброблення.
(4) Штучне оксидування (шляхом різних хімічних процесів, таких як занурення в окисний
розчин), патинування, воронування (чорне випалювання), бронзування (різними методами), яке
1566
також утворює плівку оксиду на поверхні виробу, що покращує його зовнішній вигляд. Ці
операції підвищують корозійну стійкість виробу.
(5) Хімічне оброблення поверхні, наприклад:
– фосфатування, яке полягає в зануренні виробу в розчин фосфатів металів, зокрема
марганцю, заліза і цинку; цей процес відомий як паркеризація чи бондеризація залежно від
тривалості операції і температури ванни;
– оксалатизація, борування і т.п., за яких застосовуються методи,
застосовуваним для фосфатування, з використанням відповідних солей або кислот;
аналогічні
– хромування, що полягає в зануренні продукту в розчин, головні складові якого хромова
кислота або хромати.
Перевагами цих методів хімічного оброблення поверхні є те, що вони захищають
поверхню металу, полегшують подальше холодне деформування оброблених виробів і
застосування фарб або інших неметалічних захисних покриттів.
Плоский прокат цієї товарної позиції може мати рельєфний малюнок на поверхні,
одержаний безпосередньо в результаті прокатування, наприклад, жолобки, ребра, клітки,
прорізи, виступи, ромби, або ж такі форми можуть бути утворені після прокатування
(наприклад, перфорацією, ґофруванням, зняттям фаски чи заокругленням крайок) за умови, що
в результаті цих операцій прокат не набуває відмітних ознак виробів, що включаються в інші
товарні позиції.
Проте до цієї товарної позиції не включається плоский прокат, плакований, з
гальванічним чи іншим покриттям металом або з покриттям неметалічними матеріалами,
такими як фарби, емалі чи пластмаси (товарна позиція 7210).
До цієї товарної позиції також не включаються такі вироби плоского прокату, що
плаковані дорогоцінними металами (група 71).
“Гофрований листовий прокат” означає вироби, що мають правильну хвилеподібну форму
у вигляді кривої (наприклад, синусоїдальної) лінії. З метою класифікації виробів ширина
гофрованої сторони повинна прийматися рівній ефективній ширині в гофрованому вигляді.
Проте до цієї товарної позиції не включаються так називані ребристі вироби, що мають
кутовий профіль (наприклад, квадратний, трикутний чи трапецеїдальний) (зазвичай товарна
позиція 7216).
До цієї товарної позиції включається плоский прокат, що має форму, крім прямокутної чи
квадратної, будь-яких розмірів, за умови, що ці вироби не набувають відмітних ознак виробів
або продуктів інших товарних позицій.
До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia), “широкоштабові рулони”,
“листи” (тонколистовий прокат) і “плити” (товстолистовий прокат).
Крім того, до цієї товарної позиції включаються певні вироби, що називаються
“широкоштабовий прокат” (відомий у деяких частинах світу як “універсальна широкоштабова
сталь”).
У цій товарній позиції “широкоштабовий прокат” являє собою вироби прямокутного
(крім квадратного) поперечного перерізу, не у рулонах, що пройшли гаряче прокатування по
чотирьох гранях у закритому калібрі на універсальному стані, завтовшки не менш як 4 мм і
шириною 600 мм або більше, але не більш як 1250 мм.
Отже, “широкоштабовий прокат” має більш прямі, більш точно оброблені сторони і більш
гострі крайки, ніж “широкоштабовий рулон”, “тонколистовий прокат” чи “товстолистовий
прокат”. Вони ніколи не піддаються вторинній прокатці, а безпосередньо використовуються в
сталевих конструкціях і т.п., без подальшого механічного оброблення крайок.
“Широкоштабовий рулон”, “товстолистовий прокат” і “тонколистовий прокат” одержують
шляхом гарячого прокатування зливків, слябів і сутунок, після чого іноді проводиться їхнє
поперечне чи поздовжнє різання.
1567
“Широкоштабовий рулон” можна відрізнити від “тонколистового прокату” і
“товстолистового прокату”, оскільки “товстолистовий прокат” і “тонколистовий прокат”
випускаються в плоскому вигляді, у той час як “широкоштабовий рулон” постачається змотаним
у рулони, що складаються з послідовно накладених один на одного шарів з майже плоскими
сторонами.
Гарячекатані “широкоштабові рулони” використовуються або безпосередньо таким же
способом як “тонколистовий прокат” і “товстолистовий прокат”, або переробляються в інші
вироби, такі як “листи” і “плити”, зварені труби, гнуті фасонні і спеціальні профілі.
“Тонколистовий прокат” і “товстолистовий прокат” використовуються в суднобудуванні,
вагонобудуванні, виробництві резервуарів, парових котлів, мостів та інших конструкцій, де
необхідна висока міцність. Деякі “листи” і “плити” можуть мати розміри, схожі з розмірами
слябів і сутунок. Проте їх можна відрізнити від слябів і сутунок, оскільки:
(1) вони частіше піддаються поперечному прокатуванню (у поздовжньому і
поперечному напрямку), а іноді косому прокатуванню, а сляби і сутунки піддаються лише
чорновому прокатуванню в поздовжньому напрямку (на слябінгу або обтискному стані);
(2) їхні крайки зазвичай обрізані ножицями або газовим різаком і мають сліди
ножиць або полум'я, у той час як сляби і сутунки мають заокруглені крайки;
(3) допуски на товщини і поверхневі дефекти є дуже жорсткими, у той час як сляби і
сутунки не мають однакової товщини і мають різні поверхневі дефекти.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) просічно-витяжний лист з чорних металів (товарна позиція 7314);
(b) заготовки виробів групи 82.
Пояснення до товарних підпозицій.
7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27,
7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54
7208
36,
7208
37,
7208
38,
7208
39,
На додаток до гарячого прокатування, продукція, яка відноситься до цих підпозицій, може
бути піддана такому доробленню або поверхневому обробленню:
(1) Гарячому виправленню.
(2) Випалюванню, гартуванню, відпусканню, поверхневому зміцненню, азотуванню та
іншому аналогічному термічному обробленню з метою поліпшення властивостей
металу.
(3) Якщо в контексті не зазначено інше – поверхневому обробленню, описаному в
пунктах 1 і 2 Пояснень до товарної позиції 7208.
Видалення окалини досягається:
(а) кислотним травленням або відновленням (хімічні чи теплові процеси), разом чи
ні з обробленням вапняним молоком (вапнування);
(b) механічним способом (струганням, грубим поліруванням, грубим шліфуванням,
піскоструминним обробленням і т.п.).
Продукти, піддані видаленню окалини механічним способом, зазвичай можуть бути
визначені за такими властивими ознаками:
(i) стругана сталь має світлу поверхню з грубими безперервними
паралельними смугами, які ясно видно неозброєним оком і визначаються на дотик;
(ii) грубо шліфовані і піддані піскоструминному обробленню поверхні зазвичай
бувають нерівними з матовою поверхнею. Чітко видно сліди, залишені
шліфувальним інструментом. З іншого боку, тонке шліфування дає абсолютно
1568
гладку, світлу поверхню, яка може бути навіть дзеркальною. Часто сліди, що
залишаються робочим інструментом, практично не видно.
(4) Дресируванню, як описано в пункті (IV) (B) Загальних положень до цієї групи.
(5) Карбуванню, вирубуванню, друкуванню (набиванню) і т. п. простих написів типу
торговельних марок.
(6) Різанню на прямокутну (включаючи квадратну) форму.
(7) Операціям, спрямованим винятково на виявлення дефектів у металі.
Пояснення до товарної позиції 7209:
7209
7209 15 00 00
7209 16
7209 16 10 00
7209 16 90 00
7209 17
7209 17 10 00
7209 17 90 00
7209 18
7209 18 10 00
7209 18 91 00
7209 18 99 00
7209 25 00 00
7209 26
7209 26 10 00
7209 26 90 00
7209 27
7209 27 10 00
7209 27 90 00
7209 28
7209 28 10 00
7209 28 90 00
7209 90
7209 90 20 00
7209 90 80 00
Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм
або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані),
неплакований, без гальванічного або іншого покриття:
- у рулонах, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування
(обтиснення у холодному стані):
- - завтовшки 3 мм або бiльше
- - завтовшки понад 1 мм, але не бiльш як 3 мм:
- - - “електротехнiчний”
- - - iнший
- - завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм:
- - - “електротехнiчний”
- - - iнший
- - завтовшки менш як 0,5 мм:
- - - “електротехнiчний”
- - - iнший:
- - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше, але менш як 0,5 мм
- - - - завтовшки менш як 0,35 мм
- не у рулонах, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування
(обтиснення у холодному стані):
- - завтовшки 3 мм або бiльше
- - завтовшки понад 1 мм, але не бiльш як 3 мм:
- - - “електротехнiчний”
- - - iнший
- - завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм:
- - - “електротехнiчний”
- - - iнший
- - завтовшки менш як 0,5 мм:
- - - “електротехнiчний”
- - - iнший
- iнший:
- - перфорований
- - інший
Положення Пояснень до товарної позиції 7208 застосовуються з внесенням відповідних
змін (mutatis mutandis) до виробів цієї товарної позиції.
Критерії відмінностей між виробами холоднокатаними цієї товарної позиції і виробами
гарячекатаними товарної позиції 7208 визначені в Загальних положеннях до цієї групи – див.
пункт (IV) (B).
Завдяки своїм характерним властивостям (краща обробка поверхні, краща здатність до
холодного штампування, більш строгі допуски, як правило, менша товщина, більш висока
механічна міцність і т.п.), вироби цієї товарної позиції переважно застосовуються для цілей,
відмінних від цілей застосування гарячекатаних виробів, які вони все більше починають
заміняти. Зокрема, вони застосовуються для виробництва автомобільних кузовів, металевої
фурнітури, побутових приладів, радіаторів центрального опалення, а також для виготовлення
1569
кутиків, фасонних і спеціальних профілів шляхом холодного деформування (штампуванням або
фасонним обробленням). На них легко наноситься покриття (шляхом лудіння, гальваностегії,
лакування, емалювання, фарбування, нанесення пластмас і т.п.).
Вони часто поставляються після випалювання, нормалізації або іншої операції термічного
оброблення. Якщо вироби мають дуже маленьку товщину (як правило, менше 0,5 мм) і якщо
поверхня виробів піддавалася травленню, щоб стати придатною для лудіння, лакування чи
друкування, то такі вироби можна описувати як “чорну жерсть”, навіть якщо вони у рулонах.
Пояснення до товарних підпозицій.
7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7208 27 та 7209 28
На додаток до холодного прокатування, продукція, що відноситься до цих підпозицій,
може бути піддана такому доробленню або поверхневому обробленню:
(1) Виправленню.
(2) Випалюванню, гартуванню, відпусканню, цементації та іншому аналогічному
термічному обробленню з метою поліпшення властивостей металу.
(3) Травленню.
(4) Поверхневому обробленню, описаному в пункті 2 Пояснень до товарної позиції 7208.
(5) Карбуванню, вирубуванню, друкуванню (набиванню) і т.п. простих написів типу
торговельних марок.
(6) Різанню на прямокутну (включаючи квадратну) форму.
(7) Операціям, спрямованим винятково на виявлення дефектів у металі.
Пояснення до товарної позиції 7210:
7210
7210 11 00 00
7210 12
7210 12 20 00
7210 12 80 00
7210 20 00 00
7210 30 00 00
7210 41 00 00
7210 49 00 00
7210 50 00 00
7210 61 00 00
7210 69 00 00
7210 70
7210 70 10 00
7210 70 80 00
7210 90
7210 90 30 00
7210 90 40 00
7210 90 80 00
Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше,
плакований, з гальванічним або іншим покриттям:
- з гальванічним або іншим покриттям оловом:
- - завтовшки 0,5 мм або бiльше
- - завтовшки менш як 0,5 мм:
- - - бiла жерсть
- - - iнший
- з гальванічним або іншим покриттям свинцем, включаючи свинцевоолов’яний сплав
- електролiтично оцинкований
- іншим способом оцинкований:
- - гофрований
- - iнший
- з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом i
оксидами хрому
- з гальванічним або іншим покриттям алюмiнiєм:
- - з гальванічним або іншим покриттям сплавом алюмiнiю i цинку
- - iнший
- пофарбований, лакований або покритий пластмасою:
- - бiла жерсть та вироби з гальванічним або іншим покриттям оксидами
хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi
- - iнший
- iнший:
- - плакований
- - луджений з вiдбитком
- - iнший
1570
До цієї товарної позиції входить той же вид виробів, що описується в товарній позиції
7208 або 7209, але для включення до цієї товарної позиції ці вироби повинні бути плаковані,
мати гальванічне або інше покриття.
У контексті цієї товарної позиції термін “плаковані, з гальванічним або іншим покриттям”
застосовується до виробів, що пройшли оброблення, описане в пунктах (C) (2) (d) (iv), (d) (v) та
(e) Загальних положень до цієї групи.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) плоскі вироби, плаковані дорогоцінним металом (група 71);
(b) вироби товарної позиції 8310.
Пояснення до товарних підпозицій.
У підпозиціях товарної позиції 7210 вироби, що пройшли більше одного виду оброблення,
– плакування, гальванічне або інше покриття – повинні класифікуватися відповідно до
останнього виду оброблення, якому вони були піддані. Проте хімічне оброблення поверхні,
таке як хромування, не розглядається як останній вид оброблення.
7210 30, 7210 41 та 7210 49
Вироби підпозиції 7210 30 були піддані обробленню, описаному в пункті (IV) (C) (2) (d)
(iv) Загальних положень до групи 72, а вироби підпозицій 7210 41 і 7210 49 – іншому
обробленню, описаному в пункті (IV) (C) (2) (d) (iv) Загальних положень.
Для визначення, яким (електролітичним або іншим) способом здійснене покриття цинком,
може бути використана така процедура:
– вироби насамперед досліджуються на наявність блискіток візуально або за допомогою
мікроскопа;
– якщо виявлені блискітки, то вироби одержані шляхом занурення в розплавлений цинк.
Якщо навіть за 50-кратного збільшення блискітки знайти не вдається, то покриття потрібно
досліджувати хімічним способом;
– у разі виявлення алюмінію або у разі виявлення свинцю за масою понад 0,5 %
вважається, що покриття одержане шляхом занурення виробу в розплавлений цинк. У
противному разі виріб покритий цинком електролітичним способом.
Пояснення до товарної позиції 7211:
7211
7211 13 00 00
7211 14 00 00
7211 19 00 00
7211 23
7211 23 20 00
7211 23 30 00
7211 23 80 00
7211 29 00 00
7211 90
Прокат
плоский
з
вуглецевої
сталi,
завширшки
менш
як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття:
- гарячекатаний без подальшого оброблення:
- - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi,
завширшки понад 150 мм i завтовшки 4 мм або бiльше, не у рулонах i без
рельєфного малюнка
- - інший, завтовшки 4,75 мм або бiльше
- - iнший
- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у
холодному стані):
- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
- - - “електротехнiчний”
- - - інший:
- - - - завтовшки 0,35 мм або більше
- - - - завтовшки менш як 0,35 мм
- - iнший
- iнший:
1571
7211 90 20 00
7211 90 80 00
- - перфорований
- - інший
До цієї товарної позиції включаються ті ж види виробів, що описані в товарній позиції
7208 або 7209, але для включення до цієї товарної позиції вироби повинні бути завширшки
менше як 600 мм.
Положення Пояснень до товарних позицій 7208 і 7209 застосовні з внесенням відповідних
змін (mutatis mutandis) до виробів цієї товарної позиції, крім положень, що відносяться до
ширини (див. також Загальні положення до цієї групи).
Вироби цієї товарної позиції включають “широкоштабовий прокат”, (“універсальну
широкоштабову сталь”) завширшки понад 150 мм, але менш як 600 мм, а також дрібносортовий
прокат і штабову сталь.
Дрібносортовий прокат і штабова сталь зазвичай виготовляються шляхом гарячого
вторинного прокатування напівфабрикатів товарної позиції 7207. Потім вони можуть бути
піддані холодному прокатуванню, щоб одержати більш тонкий виріб і кращу якість оброблення.
Штаби одержують також шляхом поздовжнього різання “широкоштабових рулонів”,
“тонколистового прокату” чи “товстолистового прокату” товарної позиції 7208 або 7209.
Вироби цієї товарної позиції можуть піддаватися обробленню (наприклад, ґофрируванню,
ребренню, рифленню, карбуванню, скошуванню чи заокругленню крайок) за умови, що вони в
результаті цього не набувають характер виробів чи продуктів, що відносяться до інших
товарних позицій.
Ці вироби використовуються для багатьох застосувань, наприклад, для кріплення ящиків,
бочок та інших контейнерів; як вихідний матеріал для білої жерсті; для виробництва зварених
труб, інструментів (наприклад, полотен для пилок), холодногнутих кутиків, фасонних та
спеціальних профілів, конвеєрних і привідних пасів, в автомобільній промисловості для
виготовлення багатьох інших виробів (шляхом штампування, згинання і т.п.).
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) кручена штаба з чорних металів, використовувана для огородження (товарна позиція
7313);
(b) ґофрована штаба з однією зазубреною чи скошеною крайкою, що являє собою
ґофровані за довжиною цвяхи, використовувані для складання дерев'яних частин (товарна
позиція 7317);
(c) заготовки виробів, що включаються в групу 82 (у тому числі штабові заготовки для лез
безпечних бритв).
Пояснення до товарних підпозицій.
7211 13, 7211 14 і 7211 19
Див. Пояснення до підпозицій 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208
38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54.
7211 23 та 7211 29
Див. Пояснення до підпозицій 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7209 27
та 7209 28.
Пояснення до товарної позиції 7212:
7212
7212 10
7212 10 10 00
7212 10 90 00
7212 20 00 00
Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм,
плакований, з гальванічним або іншим покриттям:
- з гальванічним або іншим покриттям оловом:
- - бiла жерсть без подальшого оброблення, крiм оброблення поверхнi
- - інший
- електролiтично оцинкований
1572
7212 30 00 00
7212 40
7212 40 20 00
7212 40 80 00
7212 50
7212 50 20 00
7212 50 30 00
7212 50 40 00
7212 50 61 00
7212 50 69 00
7212 50 90 00
7212 60 00 00
- інакше оцинкований
- пофарбований, лакований або покритий пластмасою:
- - бiла жерсть, без подальшого оброблення, крім лакування; прокат
з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами
хрому, лакований
- - iнший
- інакше покритий:
- - з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами
хрому
- - з гальванічним або іншим покриттям хромом або нiкелем
- - з гальванічним або іншим покриттям мiддю
- - з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм:
- - - з гальванічним або іншим покриттям сплавами алюмiнiю та цинку
- - - iнший
- - інший
- плакований
До цієї товарної позиції входять ті ж види виробів, що описуються в товарній позиції
7210, але для включення до цієї товарної позиції вони повинні бути завширшки менше 600 мм.
До цієї товарної позиції не включається ізольована електрична штаба (товарна позиція
8544).
Пояснення до товарних підпозицій.
Див. Пояснення до підпозицій товарної позиції 7210 стосовно виробів, що мають більш
ніж один тип покриття.
7212 20 та 7212 30
Див. Пояснення до підпозицій 7210 30, 7210 41 та 7210 49.
Пояснення до товарної позиції 7213:
7213
7213 10 00 00
7213 20 00 00
7213 91
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
7213 99
7213 99 10 00
7213 99 90 00
Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з
вуглецевої сталi:
- що мають вм’ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створенi під час
прокатування
- інші, з автоматної сталi
- iнші:
- - круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм:
- - - для армування бетону
- - - для змiцнювання шинного корду
- - - iнші:
- - - - з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше
- - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 %
- - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,75 %
- - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,75 %
- - iнші:
- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %
- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше
Визначення прутків та брусків гарячекатаних вільно укладених у бунти наведено у
Примітці 1(l) до цієї групи.
Ці вироби (відомі також за назвою “катанка”) застосовуються переважно для одержання
дроту шляхом волочіння (товарна позиція 7217), але також їх можна використовувати в інших
цілях, зокрема, у будівництві (наприклад, у вигляді звареної сітки), у виробництві гайок і
болтів, у холодному волочінні і т.п., а також для виготовлення зварювальних електродів.
1573
До цієї товарної позиції включаються також прутки для виробництва арматури або
залізобетону; такі вироби прокочуються з виступами чи поглибленнями (наприклад, зубці,
борозни, гребені) за умови, що форма їхнього загального поперечного перерізу відповідає
одній з геометричних форм, визначених у Примітці 1(l) до цієї групи. Ці виступи або
поглиблення повинні призначатися винятково для поліпшення зчеплення з бетоном і т.п.
До цієї товарної позиції не включаються прутки такого типу, які випрямлені і розрізані
на мірні довжини (товарна позиція 7214).
Пояснення до товарної позиції 7214:
7214
7214 10 00 00
7214 20 00 00
7214 30 00 00
7214 91
7214 91 10 00
7214 91 90 00
7214 99
7214 99 10 00
7214 99 31 00
7214 99 39 00
7214 99 50 00
7214 99 71 00
7214 99 79 00
7214 99 95 00
Інші прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крім
кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого
пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
- кованi
- що мають вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створенi пiд час
прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування
- інші, з автоматної сталi
- iншi:
- - прямокутного
(крім квадратного) поперечного перерiзу:
- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %
- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше
- - iншi:
- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
- - - - для армування бетону
- - - - iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром:
- - - - - 80 мм або бiльше
- - - - - менш як 80 мм
- - - - iншi
- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:
- - - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:
- - - - - 80 мм або бiльше
- - - - - менш як 80 мм
- - - - iншi
Визначення інших прутків та брусків подано в Примітці 1(m) до цієї групи.
Прутки та бруски цієї товарної позиції зазвичай виробляються шляхом гарячого
прокатування або кування блюмів, заготовок, пудлінгових брусків чи пакетів кричного заліза;
іноді їх також виробляють шляхом гарячого волочіння або гарячого пресування
(екструдування). У загальному випадку прутки можна відрізнити від інших катаних, кованих
або тягнених виробів, оскільки:
(1) вони мають більш рівну та оброблену поверхню, ніж пудлінгові бруски (товарна
позиція 7206), блюми, прямокутні або круглі заготовки, сляби і сутунки (товарна позиція 7207).
Їхній поперечний переріз є однорідний, і за квадратної чи прямокутної форми вони мають
гострі крайки;
(2) вони відносно товстіше своєї ширини, ніж вироби товарної позиції 7208 або 7211.
Прутки цієї товарної позиції поставляються переважно у вигляді прямих відрізків або в
бунтах.
Вироби цієї товарної позиції можуть піддаватися такому поверхневому обробленню як:
(1) Видалення окалини, травлення, шабрування та інші процеси з видалення окалини
і кірки, що утворилися під час нагрівання металу.
(2) Нанесення грубого покриття, призначеного винятково для захисту виробів від
іржі або інших видів окиснення, для запобігання ковзання під час транспортування і для
1574
полегшення поводження з ними, наприклад, нанесення лакофарбових покриттів, що
містять активний антикорозійний пігмент, наприклад, свинцевий сурик, цинковий пил,
оксид цинку, хромат цинку, оксид заліза (залізний сурик, крокус), і непігментировані
покриття на основі олій, жиру, воску, парафіну, графіту, дьогтю чи бітуму.
(3) Зняття невеликих кількостей металу для випробування.
До цієї товарної позиції також включаються:
(1) Прутки та бруски, що прокочуються з виступами чи поглибленнями (наприклад,
зубцями, борознами, гребенями), за умови, що форма їхнього загального поперечного
перерізу відповідає однієї з геометричних форм, визначених у Примітці 1(m) до цієї
групи; ці виступи або поглиблення повинні бути призначені винятково для поліпшення
зчеплення з бетоном і т.п.
(2) Прутки та бруски, що були спеціально кручені після прокатування, наприклад,
прутки, прокатані з двома чи більш подовжніми гребенями, які набули спіральної форми
після скручування (сталеві “кручені прутки”); та
(3) Прутки та бруски з одним отвором для полегшення транспортування.
Проте до цієї товарної позиції не включаються:
(а) вироби, що складаються з двох чи більше катаних прутків чи брусків, скручених разом
(товарна позиція 7308);
(b) вирізані з прутків або брусків відрізки довжиною, що не перевищує максимальний
розмір поперечного перерізу (товарна позиція 7326).
Пояснення до товарної позиції 7215:
7215
7215 10 00 00
7215 50
7215 50 11 00
7215 50 19 00
7215 50 80 00
7215 90 00 00
Інші прутки та бруски з вуглецевої сталi:
- з автоматної сталi, без подальшого оброблення, крім холодного
деформування або оброблення в холодному стані
- інші, без подальшого оброблення, крім холодного деформування
або оброблення в холодному стані:
- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
- - - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу
- - - iншi
- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше
- iншi
До цієї товарної позиції включаються прутки та бруски, крім прутків та брусків товарної
позиції 7213 або 7214.
Прутки та бруски цієї товарної позиції можуть:
(1) бути одержані шляхом холодного деформування або оброблення в холодному
стані, тобто піддані холодному проходу крізь одну філь’єру або кілька (холоднотягнуті
прутки та бруски), або шліфуванню і точінню (шліфовані або калібровані прутки та
бруски);
(2) бути піддані обробленню (наприклад, свердлінню або доведенню до точного
розміру, або подальшому поверхневому обробленню, крім дозволеного для виробів
товарної позиції 7214, такого як гальваностегія, покриття, чи плакування (див. пункт (IV)
(C) Загальних положень до цієї групи), якщо вони в результаті цього не набувають
властивостей виробів чи продуктів, що включаються в інші товарні позиції.
Прутки та бруски, одержані холодним деформуванням або обробленням в холодному
стані, постачаються у вигляді прямих відрізків, тому їх можна відрізнити від дроту товарної
позиції 7217, який завжди постачається в бухтах.
1575
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) інші прутки та бруски з вуглецевої (нелегованої) сталі, що були закручені після
гарячого прокатування (товарна позиція 7214);
(b) прутки та бруски порожнисті для бурових робіт (товарна позиція 7228);
(c) вироби, що складаються з двох чи більше катаних прутків (брусків), скручених разом
(товарна позиція 7308);
(d) конічні прутки та бруски з чорних металів (товарна позиція 7326).
Пояснення до товарних підпозицій.
7215 10 та 7215 50
На додаток до холодного деформування або оброблення в холодному стані, вироби цих
підпозицій можуть бути піддані такому доробленню чи поверхневому обробленню:
(1) Виправленню.
(2) Поверхневому обробленню, описаному в пункті 2 Пояснень до товарної позиції 7208.
(3) Карбуванню, вирубуванню, друкуванню (набиванню) і т.п. простих написів типу
торговельних марок.
(4) Операціям, спрямованим винятково на виявлення дефектів у металі.
Пояснення до товарної позиції 7216:
7216
7216 10 00 00
7216 21 00 00
7216 22 00 00
7216 31
7216 31 10 00
7216 31 90 00
7216 32
7216 32 11 00
7216 32 19 00
7216 32 91 00
7216 32 99 00
7216 33
7216 33 10 00
7216 33 90 00
7216 40
7216 40 10 00
7216 40 90 00
Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталi:
- профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшого оброблення, крім гарячого
прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки менш як
80 мм
- профiлi L- або T-подiбнi, без подальшого оброблення, після гарячого
прокатування, гарячого волочіння або пресування заввишки менш як
80 мм:
- - профiлi L-подiбнi
- - профiлi T-подiбнi
- профiлi U-, I- або H-подiбнi, без подальшого оброблення, крім гарячого
прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або
бiльше:
- - профiлi U-подiбнi:
- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм
- - - заввишки понад 220 мм
- - профiлi I-подiбнi:
- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм:
- - - - з паралельними полицями
- - - - iншi
- - - заввишки понад 220 мм:
- - - - з паралельними полицями
- - - - iншi
- - профiлi H-подiбнi:
- - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 180 мм
- - - заввишки понад 180 мм
- профiлi L- або T-подібні, без подальшого оброблення, крім гарячого
прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або
бiльше:
- - профiлi L-подібні
- - профiлi T-подібні
1576
7216 50
7216 50 10 00
7216 50 91 00
7216 50 99 00
7216 61
7216 61 10 00
7216 61 90 00
7216 69 00 00
7216 91
7216 91 10 00
7216 91 80 00
7216 99 00 00
- інші кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення,
крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:
- - з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат із стороною не
бiльш як 80 мм
- - iншi:
- - - штабобульб
- - - iншi
- кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім
деформування або оброблення у холодному станi:
- - виробленi з плоского прокату:
- - - профiлi C-, L-, U-, Z-подiбнi, у формi омеги, або незамкнутi профiлi
- - - iншi
- - iншi
- iншi:
- - холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, одержанi з
плоского прокату:
- - - профільовані (ребристі) листи
- - - iншi
- - iншi
Визначення кутиків, фасонних і спеціальних профілів подано в Примітці 1(n) до цієї
групи.
До профілів, що найчастіше зустрічаються в цій товарній позиції, відносяться Н-подібні
(широкополичні двотаври), I-подібні (двотаври), Т-подібні (тавр), омегаподібні, Z- і U-подібні
профілі (включаючи жолоба) (швелери), тупокутні, гострокутні і прямокутні кутові профілі (Lподібні). Кути можуть бути прямими чи заокругленими, сторони рівними чи нерівними, і
крайки можуть бути чи не бути “бульбовими” (кутобульбові профілі або корабельні
бімсовшебалки).
Кутики, фасонні та спеціальні профілі зазвичай виготовляють гарячим прокатуванням,
гарячим волочінням, гарячим пресуванням, гарячим куванням, куванням блюмів або заготовок.
До цієї товарної позиції включаються вироби, що пройшли холодне деформування або
оброблення в холодному стані (наприклад, холодне волочіння і т.п.), а також кутики, фасонні та
спеціальні профілі, виготовлені на профілезгинальному стані або на штампувальному пресі. Так
звані “ребристі листи”, що мають кутовий профіль, також включаються до цієї товарної позиції.
Вироби цієї товарної позиції можуть піддаватися обробленню, такому як свердління,
вирубання та скручування, або такому поверхневому обробленню, як плакування, гальванічне
чи інше покриття, – див. пункт (IV) (C) Загальних положень до цієї групи, за умови, що вони в
результаті цього не набувають властиві ознаки виробів чи продуктів, що відносяться до інших
товарних позицій.
Більш важкі кутики, фасонні та спеціальні профілі (наприклад, балки і стояки)
використовуються для будівництва мостів, будинків, суден і т.п.; більш легкі профілі
застосовуються у виробництві сільськогосподарських знарядь, машин і механізмів, автомобілів,
огорож, меблів, напрямників для розсувних дверей чи штор, стрижнів для парасолів та
численних інших виробів.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) зварені кутики, фасонні та спеціальні профілі, а також шпунтові палі (товарна позиція
7301) і конструкційні матеріали для залізничних або трамвайних колій (товарна позиція 7302);
(b) вироби, призначені для використання в металоконструкціях (товарна позиція 7308).
Пояснення до товарних підпозицій.
7216 10, 7216 21, 7216 22, 7216 31, 7216 32, 7216 33 та 7216 40
1577
У разі включення в ці товарні підпозиції U-, I-, Н-, L- чи Т-подібних профілів (швелерів,
двотаврів, широкополичних двотаврів, кутових профілів або таврів) висота повинна
визначатися в такий спосіб:
– U-, I- чи Н-подібні профілі (швелери, двотаври чи широкополичні двотаври):
відстань між зовнішніми поверхнями двох паралельних площин;
– L-подібні профілі (кутові профілі): висота найбільшої зовнішньої сторони;
– Т-подібні профілі (таври): загальна висота профілю.
I-профіль (двотавр) (з вузькими чи середніми полками) являє собою виріб, в якого
ширина полиць не перевищує 0,66 висоти профілю і менше 300 мм.
7216 10, 7216 21, 7216 22, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40 та 7216 50
Положення Пояснень до товарної позиції 7214, що стосуються поверхневого оброблення,
застосовуються також до цих товарних підпозицій.
7216 61 та 7216 69
Див. Пояснення до товарних підпозицій 7215 10 та 7215 50.
Пояснення до товарної позиції 7217:
7217
7217 10
7217 10 10 00
7217 10 31 00
7217 10 39 00
7217 10 50 00
7217 10 90 00
7217 20
7217 20 10 00
7217 20 30 00
7217 20 50 00
7217 20 90 00
7217 30
7217 30 41 00
7217 30 49 00
7217 30 50 00
7217 30 90 00
7217 90
7217 90 20 00
7217 90 50 00
7217 90 90 00
Дрiт з вуглецевої сталi:
- неплакований або непокритий, шлiфований або нешлiфований:
- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм
- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм:
- - - - який має вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, отриманi у процесi
прокатування
- - - - iнший
- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %
- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше
- з гальванічним або іншим покриттям цинком:
- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм
- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм
- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %
- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше
- з гальванічним або іншим покриттям iншими недорогоцiнними металами:
- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
- - - покритий мiддю
- - - iнший
- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %
- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше
- iнший:
- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %
- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %
- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше
Визначення дроту цієї товарної позиції дається в Примітці 1(o) до цієї групи.
Дріт виготовляють переважно з гарячекатаних прутків товарної позиції 7213 волочінням
крізь філь’єру, але він може бути також одержаний будь-яким іншим процесом холодного
деформування (наприклад, холодним прокатуванням). Дріт постачається в бухтах (з
укладеними чи неукладеними витками, з бухтотримачем чи без нього).
Дріт, що піддався обробленню (наприклад, ґофруванню), залишається в цій товарній
позиції за умови, що в результаті цього він не набуває властивості виробів, що відносяться до
інших товарних позицій.
1578
Дріт, покритий матеріалом, наприклад, таким як текстильний, у тому випадку, коли
осердя з чорних металів є основним конструкційним елементом, а інший матеріал
використовується лише як покриття (наприклад, дріт з чорних металів для виробництва
каркасів капелюхів (капелюшний дріт), для виробництва стебел для штучних квітів або бігуді),
також включається до цієї товарної позиції.
Дріт використовується для багатьох застосувань, наприклад, для виготовлення огорож,
дротяних сіток, дротяних тканин, цвяхів, тросів, кнопок, голок, інструментів і пружин.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) металізована пряжа (товарна позиція 5605), мотузка або шнур, армований дротом
(товарна позиція 5607);
(b) кручений дріт, троси, канати та аналогічні вироби товарної позиції 7312;
(c) колючий дріт; плоский кручений одинарний дріт (колючий чи ні), використовуваний
для огорож (товарна позиція 7313);
(d) “спарений” дріт, що використовується для виготовлення ремізок ткацького верстата і
формується шляхом припаювання одна до одною двох ниток дроту після волочіння, дріт,
згорнутий у петельки в одного чи обох кінців для подальшого зв'язування (товарна позиція
7326);
(e) зварювальні електроди з покриттям і т.п. (товарна позиція 8311);
(f) пилкоподібний дріт, використовуваний як голчаста гарнітура (сталева голчаста
гарнітура) (товарна позиція 8448);
(g) ізольований електричний провід (у тому числі емальований провід) (товарна позиція
8544);
(h) струни музичних інструментів (товарна позиція 9209).
Пояснення до товарних підпозицій.
Див. Пояснення до підпозицій товарної позиції 7210 стосовно продукції, що має більш
одного виду покриття.
Підгрупа III
Сталь корозійностійка (нержавіюча)
Загальні положення
Жароміцна і жаростійка сталь, а також інші види сталі, що відповідають ознакам,
визначеним у Примітці 1(e) до цієї групи, повинні класифікуватися як корозійностійка
(нержавіюча) сталь.
Завдяки своїй високій корозійній стійкості, корозійностійка (нержавіюча) сталь знаходить
широке застосування в багатьох галузях, наприклад, у виробництві глушників, каталітичних
перетворювачів або баків трансформаторів.
До цієї підгрупи входить корозійностійка (нержавіюча) сталь у формах, зазначених у
товарних позиціях 7218 – 7223.
Пояснення до товарної позиції 7218:
7218
7218 10 00 00
7218 91
7218 91 10 00
7218 91 80 00
7218 99
Сталь корозійностійка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних
формах; напiвфабрикати з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
- зливки та iншi первиннi форми
- iнша:
- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу:
- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
- - iнша:
- - - квадратного поперечного перерiзу:
1579
7218 99 11 00
7218 99 19 00
7218 99 20 00
7218 99 80 00
- - - - катана або одержана безперервним литтям
- - - - кована
- - - iнша:
- - - - катана або одержана безперервним литтям
- - - - кована
Положення Пояснень до товарних позицій 7206 та 7207 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Пояснення до товарної позиції 7219:
7219
7219 11 00 00
7219 12
7219 12 10 00
7219 12 90 00
7219 13
7219 13 10 00
7219 13 90 00
7219 14
7219 14 10 00
7219 14 90 00
7219 21
7219 21 10 00
7219 21 90 00
7219 22
7219 22 10 00
7219 22 90 00
7219 23 00 00
7219 24 00 00
7219 31 00 00
7219 32
7219 32 10 00
7219 32 90 00
7219 33
7219 33 10 00
7219 33 90 00
7219 34
7219 34 10 00
7219 34 90 00
7219 35
7219 35 10 00
7219 35 90 00
7219 90
7219 90 20 00
7219 90 80 00
Прокат плоский з корозійностійкої (нержавiючої) сталi, завширшки
600 мм або бiльше:
- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах:
- - завтовшки понад 10 мм
- - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм:
- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
- - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм:
- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
- - завтовшки менш як 3 мм:
- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах:
- - завтовшки понад 10 мм:
- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
- - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм:
- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
- - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм
- - завтовшки менш як 3 мм
- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у
холодному стані):
- - завтовшки 4,75 мм або бiльше
- - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм:
- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
- - завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм:
- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
- - завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм:
- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
- - завтовшки менш як 0,5 мм:
- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
- iнший:
- - перфорований
- - інший
Положення Пояснень до товарних позицій 7208 – 7210 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Пояснення до товарних підпозицій.
1580
7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 та 7219 24
Див. Пояснення до підпозицій 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37,
7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54.
7219 31, 7219 32, 7219 33, 7219 34 та 7219 35
Див. Пояснення до підпозицій 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26,
7209 27 та 7209 28.
Пояснення до товарної позиції 7220:
7220
7220 11 00 00
7220 12 00 00
7220 20
7220 20 21 00
7220 20 29 00
7220 20 41 00
7220 20 49 00
7220 20 81 00
7220 20 89 00
7220 90
7220 90 20 00
7220 90 80 00
Прокат плоский з корозійностійкої (нержавiючої) сталi, завширшки
менш як 600 мм:
- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:
- - завтовшки 4,75 мм або бiльше
- - завтовшки менш як 4,75 мм
- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у
холодному стані):
- - завтовшки 3 мм або бiльше, з масовою часткою:
- - - нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - нiкелю менш як 2,5 %
- - завтовшки понад 0,35 мм, але менш як 3 мм, з масовою часткою:
- - - нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - нiкелю менш як 2,5 %
- - завтовшки не бiльш як 0,35 мм, з масовою часткою:
- - - нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - нiкелю менш як 2,5 %
- iнший:
- - перфорований
- - інший
Положення Пояснень до товарної позиції 7211 або 7212 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Пояснення до товарних підпозицій.
7220 11 та 7220 12
Див. Пояснення до підпозицій 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37,
7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54.
7220 20
Див. Пояснення до підпозицій 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26,
7209 27 та 7209 28.
Пояснення до товарної позиції 7221:
Прутки та бруски гарячекатані, вільно
корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
7221 00 10 00 - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
7221 00 90 00 - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
7221 00
укладені
в
бунти
з
Положення Пояснень до товарної позиції 7213 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Пояснення до товарної позиції 7222:
7222
Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавiючої) сталi; кутики
фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавiючої) сталі:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування,
гарячого волочiння або пресування:
1581
7222 11
7222 11 11 00
7222 11 19 00
7222 11 81 00
7222 11 89 00
7222 19
7222 19 10 00
7222 19 90 00
7222 20
7222 20 11 00
7222 20 19 00
7222 20 21 00
7222 20 29 00
7222 20 31 00
7222 20 39 00
7222 20 81 00
7222 20 89 00
7222 30
7222 30 51 00
7222 30 91 00
7222 30 97 00
7222 40
7222 40 10 00
7222 40 50 00
7222 40 90 00
- - круглого поперечного перерiзу:
- - - дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою:
- - - - 2,5 % або бiльше нiкелю
- - - - менш як 2,5 % нiкелю
- - - діаметром менш як 80 мм, з масовою часткою:
- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - - нiкелю менш як 2,5 %
- - iншi:
- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного
деформування або оброблення у холодному станi:
- - круглого поперечного перерiзу:
- - - дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою:
- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - - нiкелю менш як 2,5 %
- - - дiаметром 25 мм або бiльше, але менш як 80 мм, з масовою часткою:
- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - - нiкелю менш як 2,5 %
- - - дiаметром менш як 25 мм, з масовою часткою:
- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - - нiкелю менш як 2,5 %
- - iншi, з масовою часткою:
- - - нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - нiкелю менш як 2,5 %
- інші прутки та бруски:
- - кованi, з масовою часткою:
- - - нiкелю 2,5 % або бiльше
- - - нiкелю менш як 2,5 %
- - iншi
- кутики, фасонні та спеціальні профілі:
- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого
волочiння або пресування
- - без подальшого оброблення, крім холодного деформування або
оброблення у холодному станi
- - iншi
Положення Пояснень до товарних позицій 7214 – 7216 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Пояснення до товарних підпозиції.
7222 20
Див. Пояснення до товарних підпозицій 7215 10 та 7215 50.
Пояснення до товарної позиції 7223:
7223 00
7223 00 11 00
7223 00 19 00
7223 00 91 00
7223 00 99 00
Дрiт з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
- з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше:
- - з масовою часткою нiкелю 28 % або бiльше, але не бiльш як 31 %, та
хрому 20 % або бiльше, але не бiльш як 22 %
- - iнший
- з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %:
- - з масовою часткою хрому 13 % або бiльше, але не бiльш як 25 %, та
алюмiнiю 3,5 % або бiльше, але не бiльш як 6 %
- - iнший
1582
Положення Пояснень до товарної позиції 7217 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включається дуже тонкий стерильний дріт з корозійностійкої
(нержавіючої) сталі, використовуваний для накладення хірургічних швів (товарна позиція 3006).
Підгрупа IV
Сталь легована інша; прутки та бруски порожнисті
для бурових робіт з легованої або нелегованої сталі
Загальні положення
Визначення інших видів легованої сталі подано в Примітці 1(f) до цієї групи, а
визначення прутків та брусків порожнистих для бурових робіт – у Примітці 1(p) до цієї
групи.
До цієї підгрупи включаються леговані сталі, крім корозійностійкої (нержавіючої) сталі, у
формі зливків або інших первинних форм, напівфабрикатів (наприклад, блюмів, прямокутних і
круглих заготовок, слябів, сутунок, грубо оброблених куванням виробів), плоского прокату, у
рулонах чи ні (так звані широкоштабовий прокат, широкоштабові рулони, товстолистовий і
тонколистовий прокат або штаби), прутків (брусків), кутиків, фасонних або спеціальних
профілів чи дроту.
Усі ці вироби можуть бути піддані обробленню за умови, що в результаті цього вони не
набудуть відмітних ознак виробів чи продуктів, що відносяться до інших товарних позицій
(див. Пояснення до товарних позицій 7206 – 7217).
До металів, які найчастіше містяться в інших легованих сталях, відносяться марганець,
нікель, хром, вольфрам, молібден, ванадій і кобальт; до найбільш розповсюджених
неметалічних складників відноситься кремній. Ці легуючі матеріали надають сталі спеціальні
властивості, наприклад, підвищують ударну в'язкість і зносостійкість (наприклад,
марганцевисті сталі); поліпшують електричні властивості (кремнієві сталі); підвищують
сприйнятливість до відпускання (наприклад, ванадієві сталі); або підвищують швидкість
різання (наприклад, хромовольфрамові сталі).
Інша легована сталь застосовується для багатьох цілей, де вимагаються спеціальні
властивості (наприклад, довговічність, підвищена твердість, ударна в'язкість, міцність),
наприклад, для виробництва зброї, інструментів і ножових виробів, а також машин і механізмів.
Леговані сталі цієї підгрупи містять у собі:
(1) Леговані будівельні і конструкційні сталі, які зазвичай містять такі елементи: хром,
марганець, молібден, нікель, кремній і ванадій.
(2) Леговані сталі з підвищеною границею міцності при розтяганні і поліпшеній зварюваності,
що містять, зокрема, дуже маленький вміст за масою бору (0,0008 % або більше) чи ніобію (0,06 %
або більше).
(3) Леговані сталі, які містять хром чи мідь, що мають стійкість до атмосферної корозії.
(4) Леговані сталі, які називаються “трансформаторні” сталі (з малими магнітними
втратами), що зазвичай мають масову частку кремнію 3 – 4 % і, можливо, алюміній.
(5) Автоматні сталі, які не лише відповідають вимогам Примітки 1 (f), але і містять
принаймні один з таких елементів: свинець, сірку, селен, телур чи вісмут.
(6) Леговані сталі для підшипників (зазвичай містять хром).
(7) Леговані марганцевокремнієві пружинні сталі (містять марганець, кремній і, можливо,
хром чи молібден) та інші леговані сталі для пружин.
(8) Немагнітні леговані сталі, що мають стійкість до удару і стирання, з високим вмістом
марганцю.
1583
(9) Швидкорізальні сталі: леговані сталі, що містять, поряд з іншими легуючими
елементами або без них, принаймні два з трьох таких елементів: молібден, вольфрам і ванадій з
їх сумарною масовою часткою 7 % або більше, 0,6 % або більше вуглецю і 3 – 6 % хрому.
(10) Недеформувальні інструментальні сталі, зазвичай, з масовими частками 12 % або
більше хрому та 2 % чи більше вуглецю.
(11) Інші леговані інструментальні сталі.
(12) Сталі для постійних магнітів, що містять алюміній, нікель і кобальт.
(13) Немагнітні леговані сталі, які характеризуються вмістом у них марганцю або нікелю,
крім сталей, що відносяться до підгрупи III.
(14) Сталі для керуючих стрижнів ядерних реакторів (з великим вмістом бору).
До цієї підгрупи включаються також прутки (бруски) порожнисті для бурових робіт з
легованої або нелегованої сталі (товарна позиція 7228).
Пояснення до товарної позиції 7224:
7224
7224 10
7224 10 10 00
7224 10 90 00
7224 90
7224 90 02 00
7224 90 03 00
7224 90 05 00
7224 90 07 00
7224 90 14 00
7224 90 18 00
7224 90 31 00
7224 90 38 00
7224 90 90 00
Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах;
напiвфабрикати з iнших легованих сталей:
- зливки та iншi первиннi форми:
- - інструментальної сталі
- - інші
- iншi:
- - інструментальної сталі
- - інші:
- - - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу:
- - - - гарячекатанi або отриманi безперервним литтям:
- - - - - завширшки менше подвiйної товщини:
- - - - - - із сталi швидкорiзальної
- - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше і марганцю 0,5 % або
бiльше, але не бiльш як 1,2 %, та кремнiю 0,6 % або бiльше, але не бiльш як
2,3 %; з вмiстом бору 0,0008 % або бiльше за умови, що нiякий iнший
елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї
групи
- - - - - - iншi
- - - - - iншi
- - - - кованi
- - - iншi:
- - - - гарячекатанi або одержані безперервним литтям:
- - - - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і
хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену 0,5 %
або менше
- - - - - iнші
- - - - кованi
Положення Пояснень до товарних позицій 7206 та 7207 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Пояснення до товарної позиції 7225:
7225
7225 11 00 00
7225 19
7225 19 10 00
Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки
600 мм або бiльше:
- із кремнієвої електротехнiчної сталі:
- - текстурований з орiєнтованим зерном
- - iнший:
- - - гарячекатаний
1584
- - - холоднокатаний
- інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у
рулонах:
- - з інструментальної сталі
- - із сталi швидкорiзальної
- - інший
- інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування,
не у рулонах:
- - з інструментальної сталі
- - із сталi швидкорiзальної
- - інший:
- - - завтовшки понад 10 мм
- - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм
- - - завтовшки менш як 4,75 мм
- інший, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування
(обтиснення у холодному стані):
- - із сталi швидкорiзальної
- - інший
- iнший:
- - електролiтично оцинкований
- - інакше оцинкований
- - iнший
7225 19 90 00
7225 30
7225 30 10 00
7225 30 30 00
7225 30 90 00
7225 40
7225 40 12 00
7225 40 15 00
7225 40 40 00
7225 40 60 00
7225 40 90 00
7225 50
7225 50 20 00
7225 50 80 00
7225 91 00 00
7225 92 00 00
7225 99 00 00
Положення Пояснень до товарних позицій 7208 – 7210 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Пояснення до товарних підпозицій.
7225 30 і 7225 40
Див. Пояснення до підпозицій 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37,
7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54.
7225 50
Див. Пояснення до підпозицій 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7209 27
та 7209 28.
7225 91 і 7225 92
Див. Пояснення до підпозицій 7210 30, 7210 41 та 7210 49.
Пояснення до товарної позиції 7226:
7226
7226 11 00 00
7226 19
7226 19 10 00
7226 19 80 00
7226 20 00 00
7226 91
7226 91 20 00
7226 91 91 00
7226 91 99 00
7226 92 00 00
Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як
600 мм:
- з кремнієвої електротехнiчної сталі:
- - текстурований з орiєнтованим зерном
- - iнший:
- - - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування
- - - iнший
- із сталi швидкорiзальної
- iнший:
- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:
- - - з інструментальної сталі
- - - інший:
- - - - завтовшки 4,75 мм або більше
- - - - завтовшки менш як 4,75 мм
- - без подальшого оброблення, крім холодного прокатування
(обтиснення у холодному стані)
1585
7226 99
7226 99 10 00
7226 99 30 00
7226 99 70 00
- - iнший:
- - - електролітично оцинкований
- - - інакше оцинкований
- - - інший
Положення Пояснень до товарних позицій 7211 та 7212 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Пояснення до товарних підпозицій.
7226 91
Див. Пояснення до підпозицій 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37,
7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 та 7208 54.
7226 92
Див. Пояснення до підпозицій 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26,
7209 27 та 7209 28.
Пояснення до товарної позиції 7227:
7227
7227 10 00 00
7227 20 00 00
7227 90
7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00
Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з iнших
легованих сталей:
- із сталi швидкорiзальної
- із сталi кремнієво-марганцевої
- iнші:
- - з масовою часткою бору 0,0008 % або бiльше, при цьому нiякий iнший
елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до
цiєї групи
- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і
хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену
0,5 % або менше
- - iнші
Положення Пояснень до товарної позиції 7213 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Пояснення до товарної позиції 7228:
7228
7228 10
7228 10 20 00
7228 10 50 00
7228 10 90 00
7228 20
7228 20 10 00
7228 20 91 00
Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та
спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та
бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:
- прутки та бруски з швидкорiзальної сталі:
- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого
волочіння або пресування; гарячекатанi або гарячетягнутi або пресовані,
без подальшого оброблення, крім плакування
- - кованi
- - iншi
- прутки та бруски з кремнієво-марганцевої сталi:
- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за
чотирма гранями
- - iншi:
- - - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого
волочіння або пресування; гарячекатанi, гарячетягнутi або пресовані, без
подальшого оброблення, крім плакування
1586
7228 20 99 00
7228 30
7228 30 20 00
7228 30 41 00
7228 30 49 00
7228 30 61 00
7228 30 69 00
7228 30 70 00
7228 30 89 00
7228 40
7228 40 10 00
7228 40 90 00
7228 50
7228 50 20 00
7228 50 40 00
7228 50 61 00
7228 50 69 00
7228 50 80 00
7228 60
7228 60 20 00
7228 60 80 00
7228 70
7228 70 10 00
7228 70 90 00
7228 80 00 00
- - - iншi
- інші прутки та бруски без подальшого оброблення пiсля гарячого
прокатування, гарячого волочiння або пресування:
- - з iнструментальної сталi
- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш
як 1,15 %, і хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності
молiбдену 0,5 % або менше:
- - - круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше
- - - iншi
- - iншi:
- - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:
- - - - 80 мм або бiльше
- - - - менш як 80 мм
- - - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за
чотирма гранями
- - - iншi
- інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім кування:
- - з iнструментальної сталi
- - iншi
- інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного
деформування або оброблення у холодному станi:
- - з iнструментальної сталi
- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і
хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену
0,5 % або менше
- - iншi:
- - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:
- - - - 80 мм або бiльше
- - - - менш як 80 мм
- - - iншi
- інші прутки та бруски:
- - з iнструментальної сталi
- - iншi
- кутики, фасонні та спеціальні профiлi:
- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого
волочіння або пресування
- - iншi
- прутки та бруски порожнисті для бурiння
(А) Інші прутки та бруски; кутики, фасонні та спеціальні профілі
Положення Пояснень до товарних позицій 7214 – 7216 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
(Б) Прутки (бруски) порожнисті для бурових робіт
Визначення прутків та брусків порожнистих для бурових робіт дано в Примітці 1 (p) до
цієї групи. Вони відомі також як бурова сталь.
Бурова сталь виготовляється прошиванням заготовок з легованої або нелегованої сталі, які
потім повторно прокочуються. Зазвичай вони мають круглий, гексагональний, восьмикутний чи
квадратно-восьмикутний (квадратний зі стесаними кутами) переріз. Сталеві заготовки ріжуться
на короткі відрізки для виробництва бурових головок, що відносяться до товарної позиції 8207; ці
прутки (бруски) можна також використовувати відрізками довжиною відповідно 5 м або 6 м для
передавання енергії під час буріння. Канал, виконаний по всій довжині прутка (бруска),
забезпечує підведення рідини до різальної крайки, яка використовується як для змащення, так і
для усунення поширення пилу.
1587
Пояснення до товарної підпозиції.
7228 50
Див. Пояснення до товарних підпозицій 7215 10 та 7215 50.
Пояснення до товарної позиції 7229:
7229
7229 20 00 00
7229 90
7229 90 20 00
7229 90 50 00
7229 90 90 00
Дрiт з iнших легованих сталей:
- із сталi кремнієво-марганцевої
- iнший:
- - із сталi швидкорiзальної
- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 % , і
хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену
0,5 % або менше
- - iнший
Положення Пояснень до товарної позиції 7217 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Група 73
Вироби з чорних металів
Примітки:
1. У цій групі термін “чавунне литво” означає вироби, одержані литтям, у яких залізо
домінує за масою над кожним з інших елементів у сплаві та які не відповідають хімічному
складу сталей, про які йшлося у примітці 1 (d) до групи 72.
2. У цій групі термін “дріт” означає гаряче- або холоднодеформовані вироби будь-якої
форми поперечного перерізу, розмір якого не більш як 16 мм.
Загальні положення
До цієї групи включається визначена кількість специфічних виробів, що включаються до
товарних позицій 7301 – 7324, а до товарних позицій 7325 та 7326 відноситься група виробів,
неспецифічних і не включених у групу 82 або 83 і які не попадають в інші групи Класифікації,
виготовлених з чорних металів (у тому числі з ливарного чавуну, визначеного в Примітці 1 до
цієї групи) або зі сталі.
Стосовно цієї групи вирази “труби і трубки” та “профілі порожнисті” мають такі
значення:
(1) Труби і трубки.
Концентричні порожнисті вироби постійного поперечного перерізу лише з однією
замкнутою порожниною уздовж усієї їхньої довжини і мають однакові за формою внутрішню і
зовнішню поверхні. Сталеві труби переважно круглого, овального, прямокутного (включаючи
квадратне) поперечного перерізу, але, крім того, вони також можуть мати поперечний переріз
рівностороннього трикутника та інших правильних опуклих багатокутників. Вироби з
поперечним перерізом, відмінним від круглого, з округленими кутами по всій довжині і труби з
1588
обтиснутими (обсадними) кінцями слід розглядати як труби. Вони можуть бути поліровані, з
покриттям, вигнуті (включаючи змотані труби), мати різьблення, бути з’єднані чи ні,
просвердлені, мати звужену частину, бути розвальцьовані (розширені), оброблені на конус,
оснащені фланцями, буртами чи кільцями.
(2) Профілі порожнисті.
Порожнисті вироби, що не відповідають вищевказаному визначенню, і переважно ті
вироби, в яких внутрішня і зовнішня поверхні не мають однакової форми.
Загальні положення до групи 72 застосовуються з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) до цієї групи.
Пояснення до товарної позиції 7301:
7301
7301 10 00 00
7301 20 00 00
Палі шпунтовi з чорних металів, просвердленi або непросвердленi,
перфоровані або неперфоровані, монолiтнi або зробленi із збiрних елементiв;
кутики фасоннi та спецiальнi профiлi зварнi з чорних металів:
- палі шпунтовi
- кутики фасоннi та спецiальнi профiлi
Шпунтові конструкції складаються з профілів, одержаних шляхом прокатування,
волочіння, пресування, згинання на пресах чи на роликових машинах, або шляхом з’єднання
катаних частин (наприклад, клепанням, зварюванням, обтисненням). Ці профілі можна
приєднати один до одного або просто шпунтовим замиканням, або накладенням їхніх
подовжніх сторін. Для цього обидва типи цих конструкцій мають, принаймні на поздовжніх
сторонах, з’єднувальні пристрої (наприклад, жолобки, фланці, шпунти).
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Кутові чи ребристі частини шпунтових палів, які є секціями, призначеними для
утворення кутів; з цією метою використовуються або гнуті профілі, або профілі, розрізані
вздовж усієї довжини, після чого одержані в такий спосіб частини зварюються або склепуються
під кутом одна до одною.
(2) З'єднувальні профілі шпунтових конструкцій з трьома чи чотирма виступами для
утворення стінок перегородок.
(3) З'єднувальні профілі шпунтових конструкцій, форма яких забезпечує можливість
використання їх для з’єднання різних типів шпунтових конструкцій.
(4) Каналові шпунтові конструкції і колони, що забиваються в ґрунт таким чином, що
вони з'єднуються без примусового замкового з’єднання. Каналові шпунтові конструкції за
формою є хвилястими. Колони шпунтової конструкції зроблені з двох профілів, зварених разом.
Шпунтові конструкції використовуються переважно для зведення стінок у піщаних,
водонасичених чи затоплених ґрунтах для цивільних інженерних споруджень, таких як греблі,
дамби або траншеї.
До цієї товарної позиції також включаються кутики, фасонні і спеціальні профілі зварені.
Положення Пояснень до товарної позиції 7216 застосовуються з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) до профілів, одержаних за допомогою зварювання.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) зварені порожнисті профілі (товарна позиція 7306);
(b) шпунтові конструкції, зібрані в палі, в яких немає “замків” для зовнішнього з’єднання
(товарна позиція 7308).
Додаткові пояснення до товарної позиції:
Ця товарна позиція охоплює шпунтові палі і зварені кутики, фасонні та спеціальні
профілі, які були піддані такому обробленню, як свердління, скручування тощо, за умови, якщо
таке оброблення не надає їм характеру виробів, охоплених іншими товарними позиціями.
1589
Пояснення до товарної позиції 7302:
7302
7302 10
7302 10 10 00
7302 10 22 00
7302 10 28 00
7302 10 40 00
7302 10 50
7302 10 50 10
7302 10 50 90
7302 10 90 00
7302 30 00 00
7302 40 00 00
7302 90 00 00
Вироби з чорних металів для залiзничних або трамвайних колiй: рейки,
контррейки та зубчастi рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого
перетинання, перекладні штанги та iншi елементи з’єднання та розведення
рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорні плити,
крюкові рейкові болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпірнi
бруски, пластини та iншi деталi, спецiально призначенi для з’єднання або
закрiплення рейок:
- рейки:
- - струмопровiднi з деталями з кольорового металу
- - iншi:
- - - новi:
- - - - рейки широкопідошвові:
- - - - - з масою погонного метра 36 кг або бiльше
- - - - - з масою погонного метра менш як 36 кг
- - - - рейки з жолобом
- - - - інші:
- - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг
- - - - - інші
- - - що використовувалися
- рейки перекладні, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та iншi
елементи з’єднання та розведення рейок
- накладки стиковi та пiдкладки опорнi
- iншi
До цієї товарної позиції включаються конструктивні елементи залізничних і трамвайних
колій з чорних металів звичайної або вузької колії.
(1) Рейки для залізничних чи трамвайних шляхів являють собою гарячекатані вироби. До
цієї товарної позиції включаються всі рейки будь-якої довжини, у тому числі двоголовкові
рейки, широкопідошовні (з плоскою підошвою) рейки, жолобчасті трамвайні рейки, шліцьовані
рейки для електричних трамваїв і струмопроводи і т.п.
До цієї товарної позиції включаються всі рейки які, зазвичай використовують для
залізничних чи трамвайних рейкових колій незалежно від їхнього передбачуваного
застосування (підвісна дорога, самохідні крани і т.п.). Проте до неї не включаються рейки, що
не відносяться до типу залізничних чи трамвайних (наприклад, напрямні рейки розсувних
дверей або рейки ліфта).
Контррейки, також відомі як напрямні рейки або рейки безпеки, кріпляться до основних
рейок для запобігання сходу з рейок вагонів у стрілочних переводів і на кривих ділянках шляху.
Зубчасті рейки призначені для встановлення на крутих ділянках залізниці. Зубчасті рейки
одного типу складаються з двох довгих паралельних брусків, з'єднаних близько розташованими
поперечними стрижнями; інтервали між цими стрижнями призначені для зачеплення зубців
зубчастого колеса, розташованого під локомотивом. До другого типу відносяться зубчасті
рейки, які подібним способом зчіплюються з зубчастим колесом.
Усі вищеописані рейки можуть бути прямими, вигнутими або мати просвердлені отвори
для болтів.
(2) Стрілки, хрестовини глухого перетинання, розпірки між рейками та інші
поперечні з’єднання, які можуть бути одержані литтям або іншим способом,
використовуються на залізничних вузлах або на перетинах основної дороги.
(3) Шпали з чорних металів використовуються для того, щоб підтримувати рейки і
зберігати їхню паралельність. Вони зазвичай пресуються в остаточну форму після
прокатування, але можуть бути також складені зварюванням або склепуванням декількох
елементів разом. Зазвичай вони мають поперечний переріз у формі літери “U” чи “омега” з
1590
дуже короткими плічками, і вони включаються до цієї товарної позиції незалежно від того,
просвердлені вони чи ні, пробиті, мають прорізи, оснащені підкладками чи опорними плитами
або інтегральними кріпильними пристосуваннями.
(4) Стикові накладки являють собою гарячекатані, ковані або литі вироби різної форми
(плоскі, із заплечиками, кутикові і т.п.), які використовуються для приєднання однієї рейки до
наступної. Вони включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, просвердлені вони,
пробиті чи ні.
(5) Рейкові підкладки (зазвичай з ливарного чавуну) використовуються для кріплення
двоголовкових рейок до шпал; вони кріпляться костилями або болтами.
Підкладкові клини використовуються для утримання рейок на підкладці.
Опорні плити (шпальні плити) використовуються для кріплення широкопідошовних
рейок до шпал. Вони захищають шпали і кріпляться до них скобами, болтами, глухарями, чи
костилями, у випадку сталевих виробів, зварюванням.
Крюкові рейкові болти аналогічним чином використовуються для кріплення
широкопідошовних (з плоскою підошвою) рейок до шпал; вони прикріплюються болтами до
шпал і притискають до них плоску підошву рейки.
До цієї товарної позиції також включаються інші тверді кріпильні пристосування для
залізничних рейок, наприклад, одержані шляхом згинання сталевого стрижня приблизно в Lформі (формі нерівнобокового кутика); коротка сторона притискається до підошви рейки, а
довга сторона зі злегка розплющеним, але не загостреним кінцем фіксується в отворі,
попередньо просвердленому в шпалі.
Крім того, пружні кріпильні пристосування для рейок також включаються до цієї
товарної позиції. Вони виготовляються з пружинної сталі і кріплять рейку до шпали або до
опорної плити. Притискне зусилля досягається шляхом геометричного відхилення кріплення
від вихідного “промислового” положення. Між кріпленням і рейкою або між кріпленням і
шпалою встановлюється прокладка чи ізоляційне пристосування, зазвичай з ґуми або
полімерного матеріалу.
(6) Подушки і розтяжки використовуються для закріплення рейок у паралельному
положенні.
Деякі розтяжки та кутикові стрижні призначені для кріплення болтами до ряду послідовно
розташованих дерев'яних шпал; закріплені в такий спосіб під прямим кутом до шпал, вони
запобігають деформації (або “угону”) колії у визначених точках.
(7) Інші спеціальні протиугонові пристосування являють собою пристрої, що
кріпляться до рейки в тих місцях, де має місце поздовжній угон. Вони кріпляться до шпали
опорної плиті для запобігання такого поздовжнього зсуву.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) ґвинти, болти, гайки, заклепки і костилі, використовувані для кріплення конструктивних
елементів залізничної колії (товарні позиції 7317 і 7318);
(b) складені ланки шляху, поворотні круги, упорні буфери платформ і габаритні ворота
(товарна позиція 8608).
Пояснення до товарної підпозиції 7303:
7303 00
7303 00 10 00
7303 00 90 00
Труби, трубки i профiлi порожнистi, з ливарного чавуну:
- труби і трубки, якi використовуються у системах, що працюють пiд тиском
- iншi
До цієї товарної позиції включаються труби, трубки і порожнисті (пустотілі) профілі,
виготовлені з ливарного чавуну, відповідно до Примітки 1 до цієї групи.
Вони можуть бути виготовлені литтям у ливарні форми або відцентровим литтям; в
останньому випадку розплавлений чавун надходить у горизонтальний циліндр, що обертається
1591
з великою швидкістю, і метал під впливом відцентрових сил притискається до стінок, на яких
він твердіє.
Ці труби, трубки і порожнисті профілі можуть бути прямими чи вигнутими, з рівною
поверхнею чи ребристими. Вони можуть з'єднуватися розтрубами, фланцями, зварюванням або
згвинчуванням. Для полегшення складання труби з розтрубами повинні мати один розширений
кінець для введення в нього кінця іншої труби. Труби з фланцями можуть з'єднуватися
хомутами, гайками, болтами, скобами і т.п., у той час як труби з різьбленням і гладкими
трубами складаються за допомогою муфт, ущільнювальних кілець чи хомутів.
До цієї товарної позиції включаються також труби, трубки і порожнисті профілі, що
мають декілька отворів чи відгалужень, а також покриті, наприклад, цинком, полімерними
матеріалами, бітумом.
Труби і трубки цієї товарної позиції використовуються переважно для напірних чи
самопливних трубопроводів для води, каналізації, для газорозподільної мережі низького тиску,
як зливові лотки або дренажні труби.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) фітинги для труб або трубок (товарна позиція 7307);
(b) труби, трубки і порожнисті профілі, складені в ідентифіковані частини виробів, які
класифікуються у відповідних товарних позиціях, такі як, наприклад, секції радіаторів
центрального опалення (товарна позиція 7322) та частини машин (Розділ XVI).
Пояснення до товарної позиції 7304:
7304
7304 11 00
7304 11 00 10
7304 11 00 90
7304 19
7304 19 10
7304 19 10 10
7304 19 10 90
7304 19 30
7304 19 30 10
7304 19 30 90
7304 19 90
7304 19 90 10
7304 19 90 90
7304 22 00 00
7304 23 00 00
7304 24 00 00
7304 29
7304 29 10 00
7304 29 30 00
7304 29 90 00
7304 31
7304 31 20 00
7304 31 80
7304 31 80 10
7304 31 80 90
Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металів (крiм
чавунного литва):
- труби для нафто- та газопроводiв:
- - з корозійностійкої (нержавiючої сталi):
- - - з тепловою ізоляцією
- - - інші
- - інші:
- - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:
- - - - з тепловою ізоляцією
- - - - інші
- - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
- - - - з тепловою ізоляцією
- - - - інші
- - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:
- - - - з тепловою ізоляцією
- - - - інші
- труби обсаднi, насосно-компресорнi та бурильнi для бурiння нафтових та газових
свердловин:
- - труби бурильні з корозійностійкої (нержавiючої сталi)
- - інші труби бурильні
- - інші, з корозійностійкої (нержавiючої сталi)
- - iншi:
- - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм
- - - зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм
- - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм
- iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металів:
- - холоднотягнутi
або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):
- - - прецизiйнi труби
- - - інші:
- - - - з тепловою ізоляцією
- - - - інші
1592
7304 39
- - iншi:
7304 39 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для
використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого
перерiзу та iншої товщини стiнки
- - - iншi:
- - - - труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi
труби):
7304 39 52
- - - - - оцинкованi:
7304 39 52 10 - - - - - - з тепловою ізоляцією
7304 39 52 90 - - - - - - інші
7304 39 58
- - - - - інші:
7304 39 58 10 - - - - - - з тепловою ізоляцією
7304 39 58 90 - - - - - - інші
- - - - iншi, зовнiшнiм дiаметром:
7304 39 92
- - - - - не бiльш як 168,3 мм:
7304 39 92 10 - - - - - - з тепловою ізоляцією
7304 39 92 90 - - - - - - інші
7304 39 93
- - - - - понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
7304 39 93 10 - - - - - - з тепловою ізоляцією
7304 39 93 90 - - - - - - інші
7304 39 98
- - - - - понад 406,4 мм:
7304 39 98 10 - - - - - - з тепловою ізоляцією
7304 39 98 90 - - - - - - інші
- iншi, круглого поперечного перерiзу, з корозійностійкої (нержавiючої сталi):
7304 41 00
- - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):
7304 41 00 10 - - - з тепловою ізоляцією
7304 41 00 90 - - - інші
7304 49
- - iншi:
7304 49 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання
головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки
- - - iншi:
7304 49 93 00 - - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм
7304 49 95 00 - - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм
7304 49 99
- - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:
7304 49 99 10 - - - - - з тепловою ізоляцією
7304 49 99 90 - - - - - інші
- iншi, круглого поперечного перерiзу, з iншої легованої сталі:
7304 51
- - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):
- - - прямi та з рівномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, з масовою часткою
вуглецю 0,91,15 % та хрому 0,52 % або не бiльш як 0,5 % молiбдену, завдовжки:
7304 51 12 00 - - - - не бiльш як 0,5 м
7304 51 18 00 - - - - понад 0,5 м
- - - iншi:
7304 51 81 00 - - - - прецизiйнi труби
7304 51 89 00 - - - - інші
7304 59
- - iншi:
7304 59 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання
головним чином у виробництвi труб i трубок iншого поперечного перерiзу та iншої
товщини стiнки
- - - iншi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, масовою часткою
вуглецю 0,9—1,15 % та хрому 0,5—2 % або не бiльш як 0,5 % молiбдену завдовжки:
7304 59 32 00 - - - - не бiльш як 0,5 м
7304 59 38 00 - - - - понад 0,5 м
- - - iншi:
7304 59 92
- - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:
1593
7304 59 92 10
7304 59 92 90
7304 59 93
7304 59 93 10
7304 59 93 90
7304 59 99
7304 59 99 10
7304 59 99 90
7304 90 00 00
- - - - - з тепловою ізоляцією
- - - - - інші
- - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
- - - - - з тепловою ізоляцією
- - - - - інші
- - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:
- - - - - з тепловою ізоляцією
- - - - - інші
- інші
Труби, трубки і порожнисті профілі цієї товарної позиції можуть виготовлятися за
допомогою таких процесів:
(А) Гаряче прокатування проміжного продукту, яким може бути або прокатаний і
обточений зливок, або прямокутна чи кругла заготовка, одержана прокатуванням або
безперервним литтям. Цей процес виробництва містить у собі таке:
(1) Прошивання на стані поперечного прокатування (процес Маннесманна), на
прошивному дисковому стані або на прошивному прокатному стані для одержання
порожнистої заготовки (“гільзи”) з більшою товщиною стінок і великим зовнішнім діаметром і
меншою довжиною, ніж у кінцевого виробу.
(2) Гаряче розкочування “гільзи” на дорні або оправці:
– на тривалковому розкочувальному стані (системи Ассела чи Трансвала), який
використовується здебільшого для виробництва підшипникових труб, або на косовалковому
прокатному стані (стан Дишера), або на стані-подовжувачі, або
– на “безперервному трубопрокатному стані” із застосуванням “самоустановлюваної” чи
рухомої утримуваної оправки (процес Нейвала або Далмайна), або
– на пілігримовому стані, або
– на стані Штифеля, або
– на рейковому стані шляхом проштовхування заготовки в групу валків, або
– на редукційно-розтяжному стані. У цьому випадку одержують трубу, яка не потребує
подальшого оброблення.
(B) Гаряче пресування зі скломастилом (процес Южина-Сежурне) або іншою мастильною
речовиною. Цей метод включає такі операції: прошивання, з розширенням чи без нього, і
видавлювання.
За операціями, описаними вище, йдуть різні оздоблювальні операції:
– гаряче оброблення: у цьому випадку заготовка після повторного нагрівання проходить крізь
калібрований стан або крізь розтяжний стан і, нарешті, крізь правильний стан або
– холодне оброблення на оправці шляхом холодного волочіння на волочильному стані чи
холодного прокатування на пілігримовому стані (процес Маннесманна або Мегавала). Ці операції
дають можливість одержати з гарячекатаних або пресованих труб, використовуваних як
заготовки, труби з меншою товщиною стінок (слід зазначити, що процес Трансвала дозволяє
безпосередньо одержувати труби з малою товщиною стінок) або меншим діаметром, а також
труби з більш жорсткими допусками на діаметр чи товщину стінок. До методів холодного
оброблення включаються також хонінгування та обкатування роликами для одержання
полірованих поверхонь (труби з малим ступенем шорсткості), які потрібні, наприклад, для
пневматичних домкратів або гідравлічних циліндрів.
(C) Лиття або відцентрове лиття.
(D) Формування “гільзи” методом глибокої витяжки диска, розташованого поверх
формоутворювача, з подальшим її гарячим волочінням.
(E) Кування.
1594
(F) Механічне оброблення заготовок, з подальшим холодним волочінням або холодним
прокатуванням (обтисненням у холодному стані) (крім порожнистих прутків та брусків) для
бурових робіт, які включаються до товарної позиції 7228).
Див. Загальні положення до цієї групи, що відносяться до відмінностей між трубами і
трубками, з одного боку, і порожнистими профілями, з іншого.
Вироби цієї товарної позиції можуть бути покриті, наприклад, пластмасами або скловатою
в сполученні з бітумом.
До цієї товарної позиції включаються також ребристі труби або трубки і порожнисті
профілі, з подовжніми чи поперечними ребрами.
Вироби цієї товарної позиції містять у собі, зокрема, труби типу застосовуваних у
нафтопроводах чи газопроводах, обсадні, насосно-компресорні і бурильні труби для буріння
свердловин на нафтових і газових родовищах, труби і трубки, придатні для застосування в
парових котлах, паронагрівачах, теплообмінниках, конденсаторах, печах для рафінування,
підігрівниках живильної води для електростанцій, оцинковані чи чорні труби (так звані газові
труби) для паророзподільної чи для газорозподільної чи водорозподільної мережі високого або
середнього тиску в будинках, а також труби для вуличних магістральних водопроводів чи
газопроводів. Крім того, труби і трубки використовуються для виробництва частин автомобілів,
верстатів і механізмів, кілець для кулькових, роликових, конічних чи голчастих підшипників,
або для інших механічних цілей, для будівельних риштувань, трубчастих конструкцій або
будівельних споруд.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) труби і трубки з ливарного чавуну (товарна позиція 7303) та труби і трубки з чорних
металів товарної позиції 7305 або 7306;
(b) порожнисті профілі з ливарного чавуну (товарна позиція 7303) та порожнисті профілі
з чорних металів товарної позиції 7306;
(c) фітинги труб і трубок з чорних металів (товарна позиція 7307);
(d) гнучкі труби з чорних металів з фітингами чи без них (включаючи термостатичні
сильфони і компенсатори) (товарна позиція 8307);
(e) електроізоляційні трубки (товарна позиція 8547);
(f) труби, трубки і порожнисті профілі, складені в специфічні ідентифіковані вироби,
наприклад, підготовлені для використання в конструкціях (товарна позиція 7308), трубчасті
секції радіаторів центрального опалення (товарна позиція 7322), вихлопний трубопровід для
двигунів внутрішнього згоряння (товарна позиція 8409), інші частини машин (Розділ ХVI),
глушники і вихлопні труби для транспортних засобів групи 87 (наприклад, товарна позиція
8708 чи 8714), стійки сідел і рами для велосипедів (товарна позиція 8714).
Пояснення до товарних підпозицій.
7304 11, 7304 19, 7304 22, 7304 23, 7304 24 та 7304 29
У ці товарні підпозиції включаються всі подібні вироби незалежно від стандартів або
технічних умов, яким вони задовольняють (наприклад, стандарти 5L чи 5LU Американського
нафтового інституту (API) для магістральних труб і API стандарти 5A, 5AC чи 5AX для
обсадних, насосно-компресорних і бурильних труб).
7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51 та 7304 59
Щоб установити відмінності між виробами холодного прокатування та іншими виробами
цих підпозицій, див. Загальні положення до групи 72, пункт (IV) (B).
Пояснення до товарної позиції 7305:
7305
Інші труби і трубки (наприклад, зварнi, клепанi або з’єднані аналогічним
способом) круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад
1595
7305 11 00
7305 11 00 10
7305 11 00 90
7305 12 00
7305 12 00 10
7305 12 00 90
7305 19 00 00
7305 20 00 00
7305 31 00
7305 31 00 10
7305 31 00 90
7305 39 00
7305 39 00 10
7305 39 00 90
7305 90 00 00
406,4 мм з чорних металів:
- труби для нафто- та газопроводiв:
- - прямошовні, зваренi дуговим зварюванням пiд флюсом:
- - - з тепловою ізоляцією
- - - інші
- - iншi, зварнi, прямошовні:
- - - з тепловою ізоляцією
- - - інші
- - iншi
- труби обсаднi, використовуванi для бурiння нафтових та газових свердловин
- інші, зварнi:
- - зварнi, прямошовні:
- - - з тепловою ізоляцією
- - - інші
- - інші:
- - - з тепловою ізоляцією
- - - інші
- iншi
Труби і трубки цієї товарної позиції виготовляються, наприклад, шляхом зварювання або
клепання попередньо заготовлених, незамкнутих трубних заготовок, одержаних з плоского
прокату.
Трубні заготовки можуть виготовлятися:
– безперервним поздовжнім або спіральним формуванням безперервної штаби з рулонів
плоского прокату за допомогою формувальних валків; чи
– пресовим формуванням листів з використанням плоского прокату не в рулонах.
Стосовно до зварених труб стикні крайки зварюються без присадного металу шляхом
оплавлення або за допомогою контактного зварювання, індукційного зварювання, або дугового
зварювання з присадним металом і флюсом чи в газовому захисному середовищі для
запобігання окиснення. У виробах, одержаних клепкою, стикні крайки накладаються один на
одного і з'єднуються заклепками.
Вироби цієї товарної позиції можуть бути покриті, наприклад, пластмасами або скловатою
в сполученні з бітумом.
Ці вироби охоплюють магістральні труби для нафтопроводів чи газопроводів, обсадні
труби для нафтових чи газових свердловин, труби для магістральних водопроводів чи
пульпопроводів для вугілля або іншого твердого матеріалу, труби для шпунтових конструкцій
чи будівельних колон, а також для гідроенергетичних трубопроводів, зазвичай посилені
армувальними кільцями.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) труби, трубки і порожнисті профілі товарної позиції 7303, 7304 або 7306;
(b) фітинги для труб і трубок з чорних металів (товарна позиція 7307);
(c) труби і трубки, складені в специфічні ідентифіковані вироби.
Пояснення до товарних підпозицій.
7305 11, 7305 12, 7305 19 та 7305 20
Положення Пояснень до товарної підпозицій 7304 11, 7304 19, 7304 22, 7304 23, 7304 24 та
7304 29 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на ці товарні підпозиції.
7305 11
1596
До цієї товарної підпозиції включаються труби, виготовлені з листової сталі шляхом
безперервного або пресового формування або прокатування з подальшим дуговим зварюванням з
доданням металу і з флюсом для запобігання окиснення металу в момент плавлення.
Після зварювання залишається валик металу, “зварений шов”, який чітко видний на
зовнішній поверхні одержаної труби.
7305 12
До цієї товарної підпозиції включаються переважно труби, виготовлені з рулонів листової
сталі шляхом безперервного формування і подальшого контактного чи індукційного
зварювання без додання металу. Після зварювання на зовнішній поверхні одержаної труби
металевий валик відсутній.
Пояснення до товарної позиції 7306:
7306
7306 11
7306 11 10
7306 11 10 10
7306 11 10 90
7306 11 90
7306 11 90 10
7306 11 90 90
7306 19
7306 19 10 00
7306 19 90
7306 19 90 10
7306 19 90 90
7306 21 00 00
7306 29 00 00
7306 30
7306 30 11 00
7306 30 19 00
7306 30 41
7306 30 41 10
7306 30 41 90
7306 30 49
7306 30 49 10
7306 30 49 90
7306 30 72
7306 30 72 10
7306 30 72 90
7306 30 77
7306 30 77 10
7306 30 77 90
7306 30 80
7306 30 80 10
Інші труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи
зварнi, клепанi або з’єднані аналогічним способом) з чорних металів:
- труби для нафто- та газопроводiв:
- - зварнi, з корозійностійкої (нержавiючої сталi):
- - - зварнi прямошовні:
- - - - з тепловою ізоляцією
- - - - інші
- - - зварнi спіральношовні:
- - - - з тепловою ізоляцією
- - - - інші
- - інші:
- - - зварнi прямошовні
- - - зварнi спіральношовні:
- - - - з тепловою ізоляцією
- - - - інші
- труби обсаднi і труби, що використовуються для бурiння нафтових та газових
свердловин:
- - зварні, з корозійностійкої (нержавiючої сталi)
- - інші
- iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з чорних металів:
- - прецизiйнi труби з товщиною стiнки:
- - - не бiльш як 2 мм
- - - понад 2 мм
- - iншi:
- - - труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi
труби):
- - - - оцинкованi:
- - - - - з тепловою ізоляцією
- - - - - інші
- - - - інші:
- - - - - з тепловою ізоляцією
- - - - - інші
- - - iншi, зовнiшнiм дiаметром:
- - - - не бiльш як 168,3 мм:
- - - - - оцинкованi:
- - - - - - з тепловою ізоляцією
- - - - - - інші
- - - - - інші:
- - - - - - з тепловою ізоляцією
- - - - - - інші
- - - - понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
- - - - - з тепловою ізоляцією
1597
7306 30 80 90
7306 40
7306 40 20
7306 40 20 10
7306 40 20 90
7306 40 80
7306 40 80 10
7306 40 80 90
7306 50
7306 50 20 00
7306 50 80
7306 50 80 10
7306 50 80 90
7306 61
7306 61 10 00
7306 61 92 00
7306 61 99 00
7306 69
7306 69 10 00
7306 69 90 00
7306 90 00 00
- - - - - інші
- iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу, з корозійностійкої (нержавiючої)
сталi:
- - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):
- - - з тепловою ізоляцією
- - - інші
- - інші:
- - - з тепловою ізоляцією
- - - інші
- iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з iншої легованої сталi:
- - прецизiйнi труби
- - інші:
- - - з тепловою ізоляцією
- - - інші
- iншi, зварнi, некруглого поперечного перерiзу:
- - квадратного або прямокутного поперечного перерiзу:
- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі
- - - інші:
- - - - з товщиною стiнки не бiльш як 2 мм
- - - - з товщиною стiнки понад 2 мм
- - іншого некруглого поперечного перерізу:
- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі
- - - інші
- iншi
Положення Пояснень до товарної позиції 7305 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції також включаються:
(1) Труби і трубки, зварені куванням, відомі як труби і трубки, зварені встик.
(2) Труби і трубки із зімкнутими крайками, тобто труби і трубки, в яких крайки
торкаються або накривають одна одну і які відомі як труби з відкритим швом. Проте вироби, які
мають щілину по всій довжині, розглядаються як профілі в товарній позиції 7216, 7222 або
7228.
(3) Труби і трубки, в яких стикні крайки з'єднуються затискними скобами.
Деякі зварні прямошовні труби цієї товарної позиції піддаються гарячому чи холодному
волочінню або прокатуванню з метою одержання виробів із зменшеним зовнішнім діаметром
чи меншою товщиною стінок і більш жорсткими допусками на розміри. Ці методи холодного
оброблення дозволяють забезпечити різну поверхневу обробку, у тому числі поліровані
поверхні, як зазначено в поясненні до товарної позиції 7304.
Див. Загальні положення до цієї групи, щодо відмінностей між трубами і трубками та
порожнистими профілями.
До цієї товарної позиції включаються, зокрема, магістральні труби, використовувані для
нафтопроводів чи газопроводів, обсадні труби і насосно-компресорні, використовувані для
буріння свердловин на нафтових чи газових родовищах, труби і трубки, придатні для
використання в парових котлах, паронагрівачах, теплообмінниках, конденсаторах,
підігрівниках живильної води для електростанцій, оцинковані чи чорні труби (так звані газові
труби) для паророзподільної чи водорозподільної мережі високого або середнього тиску в
будинках, а також труби для вуличних водопровідних чи газових розподільних магістралей.
Крім того, труби, трубки і порожнисті профілі використовуються для виробництва частин
автомобілів, верстатів і механізмів, рам велосипедів, дитячих колясок або для інших
конструкційних цілей, для будівельних риштувань чи трубчастих конструкцій, або для
будівельних конструкцій. Труби “з відкритим швом” використовуються, наприклад, як каркаси
для металевих меблів.
1598
До цієї товарної позиції включаються також труби, трубки і порожнисті профілі, покриті
полімерними матеріалами або скловатою в сполученні з бітумом, а також ребристі труби з
подовжніми чи поперечними ребрами.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) труби і трубки з ливарного чавуну (товарна позиція 7303) та труби і трубки з чорних
металів товарної позиції 7304 або 7305;
(b) порожнисті профілі з ливарного чавуну (товарна позиція 7303) та порожнисті профілі
з чорних металів товарної позиції 7304;
(c) фітинги для труб і трубок з чорних металів (товарна позиція 7307);
(d) гнучкі труби з чорних металів, з фітингами чи без них (включаючи термостатичні
сильфони і компенсатори) (товарна позиція 8307);
(e) електроізоляційні трубки (товарна позиція 8547);
(f) труби, трубки і порожнисті профілі, складені в специфічні ідентифіковані вироби,
наприклад, підготовлені для використання в конструкціях (товарна позиція 7308), трубчасті
секції радіаторів центрального опалення (товарна позиція 7322), вихлопний трубопровід для
двигунів внутрішнього згоряння (товарна позиція 8409), інші частини машин (Розділ ХVI),
глушники і вихлопні труби для транспортних засобів групи 87 (наприклад, товарна позиція
8708 чи 8714), стійки сідел і рами для велосипедів (товарна позиція 8714).
Пояснення до товарних підпозицій.
7306 11, 7306 19, 7306 21 і 7306 29
Положення Пояснень до товарних підпозицій 7304 11, 7304 19, 7304 22, 7304 23, 7304 24 і
7304 29 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на ці товарні підпозиції.
Пояснення до товарної позиції 7307:
7307
7307 11
7307 11 10 00
7307 11 90 00
7307 19
7307 19 10 00
7307 19 90 00
7307 21 00 00
7307 22
7307 22 10 00
7307 22 90 00
7307 23
7307 23 10 00
7307 23 90 00
7307 29
7307 29 10 00
7307 29 80 00
7307 91 00 00
7307 92
7307 92 10 00
7307 92 90 00
7307 93
Фiтинги для труб і трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з чорних
металів:
- фiтинги литi:
- - з нековкого чавуну:
- - - використовувані у системах, що працюють пiд тиском
- - - iншi
- - iншi:
- - - з ковкого чавуну
- - - iншi
- iншi, з корозійностійкої (нержавіючої) сталi:
- - фланцi
- - колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:
- - - втулки
- - - колiна та патрубки
- - фiтинги для зварювання встик:
- - - колiна та патрубки
- - - iншi
- - iншi:
- - - з нанесеною рiзьбою
- - - iншi
- iншi:
- - фланцi
- - колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:
- - - втулки
- - - колiна та патрубки
- - фiтинги для зварювання встик:
1599
7307 93 11 00
7307 93 19 00
7307 93 91 00
7307 93 99 00
7307 99
7307 99 10
7307 99 10 10
7307 99 10 90
7307 99 80 00
- - - з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 609,6 мм:
- - - - колiна та патрубки
- - - - iншi
- - - з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром понад 609,6 мм:
- - - - колiна та патрубки
- - - - iншi
- - iншi:
- - - з нанесеною рiзьбою:
- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - інші
- - - iншi
До цієї товарної позиції включаються фітинги з чорних металів, використовувані
переважно для з’єднання двох труб разом або для приєднання труби до будь-якого пристрою,
або для заглушування труби. Проте до цієї товарної позиції не включаються вироби, що
використовуються для встановлення труб і трубок, але не складають одне ціле з ними
(наприклад, підвіски, стояки та аналогічні опорні пристрої, які лише закріплюють чи
підтримують труби і трубки на стінах, затискні кільця або хомути (шлангові хомути),
використовувані для кріплення гнучких труб чи шланга до твердих труб, кранам, з’єднувальним
деталям і т.п.) (товарна позиція 7325 або 7326).
З’єднання забезпечується:
– згвинчуванням, коли застосовуються нарізні фітинги з чорних металів;
– або зварюванням, коли застосовуються зварювальні встик чи розтрубні приварні сталеві
фітинги. У випадку зварювання встик кінці фітингів і труб повинні бути заторцьовані або на
них повинна бути знята фаска;
– або контактом, коли застосовуються зйомні сталеві фітинги.
Отже, до цієї товарної позиції включаються плоскі фланці і фланці з буртиками, коліна,
відводи і подвійні відводи, перехідні патрубки, трійники, хрестовини, заглушки і пробки,
штуцери, фітинги для трубчастих огорож і будівельних елементів, відгалуження, розгалуження,
муфти, патрубки, очисні люки, ніпелі, згони, затискачі і хомути.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) затискачі та інші пристрої, спеціально призначені для складання частин конструкцій
(товарна позиція 7308);
(b) болти, гайки, ґвинти і т.п., придатні для використання під час складання фітингів для
труб або трубок (товарна позиція 7318);
(c) термостатичні сильфони і компенсатори (товарна позиція 8307);
(d) підвіски, стояки та аналогічні опорні пристрої, описані вище, а також оправки для
труб, з різьбою чи без неї, оснащені кільцем, гаком і т.п. (наприклад, використовувані для
кріплення мийних ліній) (товарна позиція 7326);
(e) фітинги, оснащені кранами, затичками, клапанами і т.п. (товарна позиція 8481);
(f) ізоляційні з’єднання для труб електропроводки (товарна позиція 8547);
(g) з’єднувальні деталі для складання рам велосипедів чи мотоциклів (товарна позиція
8714).
Пояснення до товарної позиції 7308:
7308
Металоконструкцiї (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної
позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв,
башти, решітчасті щогли, покрiвлi, каркаси до покрівлі, дверi, вiкна та їх
рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних
металів; листи, стрижні, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi
1600
7308 10 00 00
7308 20 00 00
7308 30 00 00
7308 40 00 00
7308 90
7308 90 51 00
7308 90 59 00
7308 90 98 00
вироби, з чорних металів,
призначенi для використання у металоконструкцiях:
- мости та секцiї мостiв
- башти та решітчасті щогли
- дверi, вiкна та їх рами і пороги для дверей
- устаткування для металевих риштувань, опалубок, підпірок або крiплень для
шахт
- iншi:
- - головним чином або в основному виготовленi з листового матерiалу:
- - - панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрованого
(ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем
- - - iншi
- - іншi
До цієї товарної позиції включаються закінчені чи незакінчені металеві конструкції, а
також їх частини. Стосовно цієї товарної позиції ці конструкції характеризуються тим, що
встановлені один раз у якесь положення, вони, як правило, залишаються в цьому положенні.
Зазвичай вони збираються з прямокутних і круглих стрижнів, прутків, труб, кутиків, фасонних
профілів, тонких і товстих листів, обручної сталі, штабової сталі, кованих чи литих деталей, за
допомогою клепки, болтових з'єднань, зварювання і т.п. Такі конструкції іноді містять у собі
вироби інших товарних позицій, такі як дротяна сітка чи просічно-витяжні металеві листи
товарної позиції 7314. У частині конструкцій включаються скріпні пристосування та інші
пристрої, спеціально призначені для складання металевих конструкційних елементів круглого
поперечного перерізу (трубчастого чи іншої форми). Ці пристрої зазвичай мають виступи з
нарізними отворами, в які під час складання вставляються ґвинти для кріплення хомутів до
труб.
Крім металоконструкцій і частин конструкцій, згаданих у цій товарній позиції, до неї
також включаються такі вироби:
шахтні каркаси і надземні конструкції; регульовані або телескопічні стійки, трубчасті
стійки, висувні балки облицювального кріплення, трубчасті будівельні риштування та
аналогічне устаткування; шлюзні ворота, пірси, хвилеломи і моли; наземні конструкції маяка;
щогли, містки, леєра, перебірки і т.п. для судів; балкони і веранди; заслони (жалюзі), ворота,
розсувні двері; зібрані решітчасті чи поручневі огорожі; шлаґбауми для переїздів та аналогічні
огорожі; каркаси для теплиць і парників; багатополичні стелажі для складання і постійного
встановлення в магазинах, цехах, складах і т.п.; прилавки і стійки; деякі захисні огорожі для
автомобільних доріг, виконані з листового металу, кутиків або фасонних профілів.
До цієї товарної позиції також включаються такі частини як плоскі катані вироби,
“широкоштабовий прокат”, у тому числі так звана універсальна широкоштабова сталь, штаби,
кутики, стрижні, фасонні профілі та труби, що були піддані підготовчим операціям (наприклад,
просвердлені, зігнуті чи надрізані) для застосування в конструкціях.
Крім того, до цієї товарної позиції включаються вироби, що складаються з окремих
катаних прутків, скручених разом, які також використовуються для армування або
попереднього напруження бетону.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) збірні шпунтові конструкції (товарна позиція 7301);
(b) облицювальні панелі, призначені для укладання бетону, які мають властивості
опалубних форм (товарна позиція 8480);
(c) конструкції, чітко ідентифіковані як частини машинного устаткування (Розділ ХVI);
(d) конструкції Розділу ХVII, такі як шляхове устаткування і пристрої для залізничних і
трамвайних колій, і механічне сигнальне устаткування товарної позиції 8608; рами шасі
рухомого потягу і т.п., або транспортних засобів (група 86 чи 87) та плавучі конструкції групи
89;
1601
(e) пересувні стелажі (товарна позиція 9403).
Пояснення до товарної позиції 7309:
7309 00
7309 00 10 00
7309 00 30 00
7309 00 51 00
7309 00 59 00
7309 00 90 00
Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємностi з чорних металів, для будьяких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткістю понад 300 л, без
механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або
термоізоляцiйним покриттям чи без них:
- для газiв (за винятком стиснених або скраплених газiв)
- для рiдин:
- - з облицюванням або теплоiзоляцiйним покриттям
- - iншi, мiсткiстю:
- - - понад 100 000 л
- - - не бiльш як 100 000 л
- для твердих речовин
Ці контейнери зазвичай встановлюються як стаціонарні пристосування для зберігання або
для виробничих цілей, наприклад, на фабриках, хімічних заводах, фарбувальнях, газових
заводах, пивоварних заводах, на перегінних та рафінувальних заводах і, у меншому ступені, у
житлових будинках, магазинах і т.п. До цієї товарної позиції включаються контейнери для
будь-якого матеріалу, крім стиснутого чи скрапленого газу. Контейнери для подібного газу
класифікуються в товарній позиції 7311 незалежно від їхньої місткості. Контейнери, оснащені
механічним чи термічним устаткуванням, таким як мішалки, охолоджувальні чи нагрівальні
змійовики або електричні елементи, включаються в групу 84 або 85.
Проте контейнери, які просто обладнані кранами, клапанами, рівнемірами, запобіжними
клапанами, манометрами і т.п., залишаються в цій товарній позиції.
Контейнери можуть бути відкритими чи закритими, облицьованими ебонітом,
полімерними матеріалами чи кольоровими металами, або покриті термоізоляційними
матеріалами (наприклад, азбестом, шлако- чи скловатою), незалежно від того, захищене чи не
захищене це облицювання зовнішнім кожухом з листового металу.
До цієї товарної позиції також включаються контейнери, ізольовані за допомогою
подвійних стінок або подвійних днищ, за умови, що відсутній пристрій, призначений для
циркуляції обігрівальної чи охолоджувальної рідини між стінками. (Контейнери з такими
пристроями не включаються, див. товарну позицію 8419).
До цієї товарної позиції включаються:
резервуари для бензину чи нафти; чани, використовувані в солодовнях для вимочування
ячменю; бродильні чани для рідини (вина, пива і т.п.); чани для декантації чи освітлення рідин
будь-якого типу; ящики для відпускання та випалювання металевих виробів; резервуари для
зберігання води (побутові чи іншого типу), у тому числі порівнювальні резервуари для системи
центрального опалення; контейнери для твердих речовин.
До цієї товарної позиції також не включаються контейнери, спеціально призначені та
обладнані для перевезення одним чи декількома видами транспорту (товарна позиція 8609).
Пояснення до товарної позиції 7310:
7310
7310 10 00 00
7310 21
7310 21 11 00
7310 21 19 00
7310 21 91 00
Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємностi з чорних
металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газiв),
мiсткістю не бiльш як 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з
облицюванням або термоізоляцiйним покриттям чи без них:
- мiсткiстю 50 л або бiльше
- мiсткiстю менш як 50 л:
- - банки, що закриваються пайкою або відбортовкою:
- - - що використовуються для консервування харчових продуктiв
- - - що використовуються для консервування напоїв
- - - iншi, з товщиною стiнки:
- - - - менш як 0,5 мм
1602
7310 21 99 00
7310 29
7310 29 10 00
7310 29 90 00
- - - - 0,5 мм або бiльше
- - iншi:
- - - з товщиною стiнки менш як 0,5 мм
- - - з товщиною стiнки 0,5 мм або бiльше
У той час як до попередньої товарної позиції відносяться контейнери місткістю понад 300
л, зазвичай встановлювані як стаціонарні пристрої на заводах і т.п., до цієї товарної позиції
включаються контейнери місткістю не більш як 300 л, виконані з листового чорного металу, але
з розмірами, що дозволяють їх легко пересувати і транспортувати, зазвичай використовувані
для торговельних перевезень і упакування товарів, а також контейнери, установлювані
стаціонарно.
До більш великих контейнерів, що включаються до цієї товарної позиції, відносяться
бочки для дьогтю або нафти; каністри для бензину; фляги для молока; бочки і барабани для
спирту, латексу, каустичної соди, карбіду кальцію, барвників або інших хімічних реагентів. До
більш дрібних контейнерів відносяться ящики, бідони, банки і т.п., використовувані переважно
для торгового упакування олії, молока, пива, консервів, фруктів чи фруктового соку, печива,
чаю, кондитерських виробів, тютюну, сигарет, крему для взуття, медикаментів і т.п.
Бочки можуть бути, зокрема, оснащені обручами або іншими пристосуваннями для
полегшення їхнього транспортування або можуть бути ними зміцнені. Усі контейнери можуть
бути оснащені кранами, шпунтами, кришками або іншими закриваючими пристроями для
полегшення їхнього заповнення і спорожнювання.
До цієї товарної позиції також включаються бочки і т.п., ізольовані за допомогою
подвійних стінок або подвійних днищ, за умови, що відсутній пристрій для циркуляції
обігрівальної чи охолоджувальної рідини між стінками. (Контейнери з такими пристроями не
включаються, див. товарну позицію 8419).
До цієї товарної позиції також не включаються:
(а) вироби товарної позиції 4202;
(b) банки для печива, чайниці, цукорниці та аналогічні побутові чи кухонні контейнери і
банки (товарна позиція 7323);
(c) табакерки, портсигари, пудрениці, ящики для інструментів та аналогічні контейнери для
особистого чи професійного застосування (товарна позиція 7325 або 7326);
(d) сейфи, ящики для грошей або документів та аналогічні вироби (товарна позиція
8303);
(e) вироби товарної позиції 8304;
(f) декоративні коробки і скриньки (товарна позиція 8306);
(g) контейнери, спеціально призначені та обладнані для перевезення одним чи декількома
видами транспорту (товарна позиція 8609);
(h) термоси та вакуумні посудини інші в комплекті зі своїми корпусами товарної позиції
9617.
Пояснення до товарної позиції 7311:
7311 00
7311 00 11 00
7311 00 13 00
7311 00 19 00
7311 00 30 00
7311 00 91 00
Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металів:
- безшовні:
- - на тиск 165 бар або більше, місткістю:
- - - менше 20 л
- - - 20 л або більше, але не більш як 50 л
- - - понад 50 л
- - інші
- iншi, мiсткiстю:
- - менш як 1 000 л
1603
7311 00 99 00 - - 1 000 л або бiльше
До цієї товарної позиції включаються контейнери будь-якої місткості, що
використовуються для транспортування або зберігання стиснутого чи скрапленого газу
(наприклад, гелію, кисню, аргону, водню, ацетилену, діоксиду вуглецю чи бутану).
Деякі контейнери являють собою міцні циліндри, балони, сулії і т.п., випробувані за
високого тиску; вони можуть бути незварними чи зварними (наприклад, біля днища, навколо
середини або вздовж довжини). Інші контейнери складаються з внутрішньої посудини та однієї
чи декількох зовнішніх оболонок, причому проміжний простір може бути заповнено
ізоляційним матеріалом, підтримуватися під вакуумом або містити криогенну рідину, що в
такий спосіб створює умови для зберігання деяких скраплених газів за атмосферного чи
низького тиску.
Ці контейнери можуть бути оснащені керуючими, регулюючими і вимірювальними
приладами, наприклад, клапанами, кранами, манометрами, рівнемірами і т.п.
Деякі контейнери (наприклад, для ацетилену) містять інертну пористу речовину,
наприклад, кізельгур, деревне вугілля чи азбест, просочене зв'язувальною речовиною,
наприклад, цементом. Іноді для просочення використовують ацетон для полегшення
заповнення контейнера і запобігання небезпеки вибуху, що виникає, якщо стиску піддається
один ацетилен.
В інших контейнерах, наприклад, призначених для подавання рідини чи газу за вимогою,
скраплений газ випаровується винятково під впливом температури атмосферного повітря,
проходить по змійовику, прикріпленому до внутрішньої стінки зовнішньої оболонки.
До цієї товарної позиції не включаються парові акумулятори (товарна позиція 8404).
Пояснення до товарної позиції 7312:
7312
7312 10
7312 10 20 00
7312 10 41 00
7312 10 49 00
7312 10 61 00
7312 10 65 00
7312 10 69 00
7312 10 81 00
7312 10 83 00
7312 10 85 00
7312 10 89 00
7312 10 98 00
7312 90 00 00
Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів,
без електричної iзоляцiї:
- кручений дріт, троси, канати:
- - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi
- - iншi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:
- - - не бiльш як 3 мм:
- - - - з гальванiчним або іншим покриттям мiдно-цинковими сплавами (латунь)
- - - - iншi
- - - понад 3 мм:
- - - - кручений дріт:
- - - - - без покриття
- - - - - з покриттям:
- - - - - - оцинкований
- - - - - - iнший
- - - - троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах):
- - - - - без покриття або тiльки оцинкованi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу
яких:
- - - - - - понад 3 мм, але не бiльш як 12 мм
- - - - - - понад 12 мм, але не бiльш як 24 мм
- - - - - - понад 24 мм, але не бiльш як 48 мм
- - - - - - понад 48 мм
- - - - - iншi
- інші
До цієї товарної позиції включається кручений дріт, одержаний шляхом щільного
скручування двох чи більше дротів, а також троси і канати всіх розмірів, які у свою чергу
одержують шляхом скручування таких дротів разом. За умови, що вони за своєї суті
залишаються виробами з дроту чорних металів, троси і канати можуть виготовлятися з осердям
1604
з рослинних матеріалів (конопель, джуту і т.п.) або покриватися текстильними, пластмасами і
т.п.
Троси і канати зазвичай мають круглий поперечний переріз, але до цієї товарної позиції
також включаються шнури, що мають зазвичай прямокутний (у тому числі квадратний)
поперечний переріз, одержані плетивом одиночних чи скручених дротів.
До цієї товарної позиції включаються такі канати, троси, шнури і т.п. незалежно від того,
чи розрізані вони за довжиною чи не розрізані, чи мають гаки (крюки), карабіни, вертлюги,
кільця, наконечники (коуші), затискачі, замки і т.п. (за умови, що вони в результаті цього не
набувають відмітних ознак виробів інших товарних позицій), чи об'єднані в одинарні чи
складені ремені, стропи і т.п.
Ці вироби застосовуються для підіймання вантажів (за допомогою кранів, лебідок, блоків,
підйомників і т.п.) у гірництві, кар'єрних розробках, у морській справі і т.п.; для буксирування;
як троси; для привідних пасів; для встановлення і закріплення щогл, вишок і т.п.; для
огородження; для каменерізних робіт (зазвичай тристалковий дріт зі спеціальної сталі) і т.п.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) колючий дріт і неколючий дріт для огорож вільного подвійного скручування (товарна
позиція 7313);
(b) ізольований електричний кабель (товарна позиція 8544);
(c) гальмові троси, троси акселераторів та аналогічні троси, придатні для застосування в
транспортних засобах, групи 87.
Пояснення до товарної позиції 7313:
7313 00 00 00
Дрiт колючий з чорних металів; дрiт кручений або плоский, колючий або
неколючий, та вільно двічі кручений дріт для огорож з чорних металів
До цієї товарної позиції включаються такі види обручної сталі і дроту, які
використовуються для заборів і огорож (визначення дроту подане в Примітці 2 до цієї групи):
(1) Колючий дріт, що складається зі слабко скручених сталевих дротів, з колючками або
іноді невеликими загостреними шматочками стрічкового металу, розташованими на близькій
відстані один від одного.
(2) Вузька пласка обручна сталь або дріт, зазубрений через певні інтервали,
використовувана як альтернатива колючому дроту.
(3) Скручена обручна сталь або одинарний плоский дріт. Така стрічково-дротяна огорожа
часто використовується під назвою “торсадес”. Вона складається з вузької обручної штабової
сталі або плоского дроту, що легко скручується. Ці вироби включаються до цієї товарної
позиції незалежно від того, чи мають вони зубці чи не мають.
(4) Вільно скручений дріт, що складається з двох сталевих дротів і придатний для
використання як огорожа, також відомий під назвою “торсадес”.
До цієї товарної позиції також включаються “данертс” та аналогічні загородження з
колючого дроту, які іноді вже закріплені на дерев'яних чи металевих стовпах; вони
використовуються для військових цілей, огородження і т.п.
Обручна сталь і дріт зазвичай бувають оцинкованими або мають інше покриття
(наприклад, пластикове).
До цієї товарної позиції не включаються щільно скручені дріт або троси, які також іноді
застосовуються для огорож (товарна позиція 7312).
Пояснення до товарної позиції 7314:
7314
Тканина металева (включаючи безперервні стрiчки), ґрати, сiтки та огорожi з
1605
7314 12 00 00
7314 14 00 00
7314 19 00 00
7314 20
7314 20 10 00
7314 20 90 00
7314 31 00 00
7314 39 00 00
7314 41 00 00
7314 42 00 00
7314 49 00 00
7314 50 00 00
дроту з чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів:
- тканина плетена:
- - безперервні стрічки для машин з корозійностійкої (нержавiючої) сталi
- - інша тканина плетена з корозійностійкої (нержавiючої) сталi
- - iнша
- ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у точках перетину, з дроту, з найбiльшим розмiром
поперечного перерiзу
3 мм або бiльше i розмiром вiчка 100 см2 або бiльше:
- - з ребристого дроту
- - iншi
- інші ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у мiсцях перетину:
- - оцинкованi
- - iншi
- інші тканини металевi, ґрати, сітки та огорожi:
- - оцинкованi
- - покритi пластмасами
- - iншi
- просічно-витяжний лист
(А) Тканина (включаючи безперервні стрічки), ґрати, сітка та огорожі
Ці вироби виготовляються переважно шляхом переплетення дроту з чорних металів за
допомогою машини або вручну. Методи виробництва загалом нагадують методи, застосовувані
в текстильній промисловості (для простої основної чи утокової тканини, трикотажних виробів
чи кроше і т.п.).
До цієї товарної позиції включаються дротяні ґрати, в яких окремі дроти зварюються в
місцях перетину або зв'язуються в цих точках за допомогою додаткового дроту, незалежно від
того, були ці дроти переплетені чи ні.
Термін “дріт” означає вироби будь-якого поперечного перерізу, виготовлені шляхом
гарячого чи холодного деформування, з максимальним розміром поперечного перерізу не
більше 16 мм, такі як катаний дріт, дротяні прутки і плоска штаба, вирізаний з листового металу
(див. Примітку 2 до цієї групи).
Вироби цієї товарної позиції можуть використовуватися для багатьох застосувань,
наприклад, для промивання, сушіння та фільтрування багатьох матеріалів; для виготовлення
огорож, сіток для захисту харчових продуктів і сіток для захисту від комах, захисних огорож
для машинного устаткування, транспортерних стрічок, стелажів, матраців, оббивки для меблів,
сит і грохотів і т.п.; а також для армування залізобетону і т.п.
Матеріал може випускатися в рулонах, у вигляді безперервної стрічки (наприклад, для
транспортерних стрічок) або листів, розрізаних чи не розрізаних за формою; може бути двохчи багатошаровим.
(B) Просічно-витяжний металевий лист
Просічно-витяжний металевий лист являє собою виріб у вигляді сітки з ромбічними
вічками, одержаними шляхом розтягування листового або штабового металу, в якому зроблені
паралельні надрізи.
Виріб є досить твердий і міцний і застосовується замість дротяних ґрат або перфорованих
листів для огорож, огорож для машинного устаткування, настилів пішохідних чи містків
підкранових колій, армування різних будівельних матеріалів (наприклад, бетону, цементу,
штукатурки, скла) і т.п.
Крім виробів, виготовлених із дротяної сітки, які зазвичай не включаються до цієї
товарної позиції, такі вироби включаються в інші групи, а саме:
(а) ткані вироби з металевої нитки типу використовуваних в одязі, меблевій тканині або
аналогічні (товарна позиція 5809);
1606
(b) пластмаси або азбест, армовані дротяною сіткою, армоване скло (групи 39, 68 та 70,
відповідно); дранковий щит (дротяна сітка у випаленій глині, застосовувана в будівництві)
(група 69); покрівельні картонні щити, зазвичай просочені дьогтем і армовані дротяною сіткою
(група 48). Проте плетена сітка і т.п., злегка покрита пластмасами (навіть якщо заповнені
вічка), а також дротяна сітка або решітка з підкладкою з паперу, що застосовуються в
цементуванні, у штукатурних роботах і т.п., включаються до цієї товарної позиції;
(c) дротяна тканина і т.п., виконана у вигляді частин машинного обладнання, наприклад,
шляхом складання з іншими матеріалами (група 84 або 85);
(d) дротяна тканина і т.п., вставлена в ручні сита і решета (товарна позиція 9604).
Пояснення до товарних підпозицій.
7314 12, 7314 14 та 7314 19
Термін “тканина плетена” означає лише ті вироби з дроту, які виготовляються таким же
способом, як і текстильні тканини, із двонитковими системами, що перетинаються під прямими
кутами.
Тканина зазвичай має полотняне переплетення, хоча вона може мати також саржеве або
інше переплетення. Уток являє собою безперервну нитку, що проходить поперек основи справа
наліво і навпаки. Тканина виготовляється на ткацьких верстатах безперервної дії. Місця, де нитки
перетинаються, можуть бути посилені (наприклад, шляхом зв'язування додатковою ниткою).
Тканина такого типу може складатися з відносно широко розставлених ниток, утворюючи сітку з
квадратними вічками. Ґофровані різновиди виготовляються з ґофрованих ниток; згини взаємно
зв'язуються, надаючи місцям перетину більшу твердість. В інших випадках тканина може бути
одержана з прямих ниток, після чого її пресують; кінцева деформація в точках перетину зміцнює
переплетення.
Тканина може виготовлятися в рулонах або листах, розрізаних за довжиною або за
формою; крайки листів можуть бути заварені чи запаяні.
Пояснення до товарної позиції 7315:
7315
7315 11
7315 11 10 00
7315 11 90 00
7315 12 00 00
7315 19 00 00
7315 20 00 00
7315 81 00 00
7315 82 00 00
7315 89 00 00
7315 90 00 00
Ланцюги та їх частини з чорних металів:
- ланцюги шарнiрнi та їх частини:
- - ланцюги роликовi:
- - - для велосипедiв та мотоциклiв
- - - iншi
- - інші ланцюги
- - частини
- ланцюги проти ковзання
- інші ланцюги:
- - ланцюги плоскокiльцевi з розпiркою
- - iншi, із зварними кільцями
- - iншi
- iншi частини
До цієї товарної позиції включаються ланцюги з ливарного чавуну (зазвичай ковкого
ливарного чавуну), оброблених тиском (кованих) чорних металів, незалежно від розмірів,
процесу виготовлення, або у цілому, передбачуваного використання.
До неї включаються шарнірні ланцюги (наприклад, роликові ланцюги, безшумні ланцюги
і ланцюги Галля), безшарнірні ланцюги, включаючи плоскокільцеві ланцюги з розпіркою
(ковані, литі, зварені, штамповані з листового чи штабового металу або виконані з дроту і т.п.) і
втулково-коткові ланцюги.
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Трансмісійні ланцюги мотоциклів, автомобілів або верстатів.
1607
(2) Якірні чи швартовні ланцюги; підіймальні, транспортні чи тягові ланцюги; ланцюги
проти ковзання автомобілів.
(3) Ланцюги для матраців, ланцюжки для пробок раковин, зливних бачків і т.п.
Усі ці ланцюги можуть бути оснащені додатковими речами (наприклад, гачками,
карабінами, вертлюгами, муфтами, хомутами і рознімними хомутами, а також трійниками).
Ланцюги можуть мати різну довжину і використовуватися в різних цілях.
Частини з чорних металів, спеціально призначені для ланцюгів, наприклад, ланки, ролики,
втулки і т.п., для шарнірних ланцюгів, ланки і серги для безшарнірних ланцюгів також
розглядаються в цій товарній позиції.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) ланцюжки, що мають властивості біжутерії товарної позиції 7117 (наприклад,
ланцюжки для годинників і брелоків);
(b) ланцюги, оснащені різальними зубами, і т.п., що використовуються як ланцюгові
пилки чи різальні інструменти (група 82), або інші вироби, в яких ланцюги відіграють
допоміжну роль, наприклад, ковшові ланцюги, гакові конвеєрні ланцюги чи пристрої для
розтягування, призначені для оброблення в текстильній промисловості;
(c) закриваючі пристрою для дверей, оснащені ланцюжками (товарна позиція 8302);
(d) мірні (топографічні) ланцюги (товарна позиція 9015).
Пояснення до товарної позиції 7316:
7316 00 00 00
Якорі, гачки та їх частини з чорних металів
До цієї товарної позиції включається лише той тип якорів, що використовуються для
утримання на місці різнотонажних суден, морських платформ, буїв, бакенів, плавучих мін і т.п.;
до неї не включаються інші вироби, які іноді називаються “якорями” (анкерами) (наприклад,
вироби, використовувані для з’єднання цегельної кладки або для кріплення крокв до стін
будинку).
Якорі можуть бути оснащені поперечкою або штоком, виконаними іноді з дерева, із
жорстким чи нежорстким кріпленням лап якоря.
До цієї товарної позиції також включаються кішки; ці вироби менше, ніж якоря, і мають
більш двох лап (зазвичай чотири), але не мають штока. Вони використовуються для утримання
на місці невеликих суден, прикріплення їх до інших суден і т.п., для виловлювання потоплених
предметів і для зачеплення за дерева, скелі і т.п.
До цієї товарної позиції включаються також частини якорів чи кішок.
Пояснення до товарної позиції 7317:
Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярськi, рифлені цвяхи, скоби (крім тих,
що належать до товарної позиції 8305) та аналогiчнi вироби з чорних металів, з
головками або без головок з іншого матерiалу, крім виробів, що мають мiднi
головки:
- холодноштампованi з дроту:
7317 00 20 00 - - цвяхи, у стрiчках або рулонах
7317 00 60 00 - - iншi
7317 00 80 00 - iншi
7317 00
До цієї товарної позиції включаються:
(А) Цвяхи, кнопки, скоби (крім зазначених у товарній позиції 8305) та аналогічні
вироби, виготовлені такими способами:
(1) Холодне штампування з дроту потрібної товщини. Такі дротяні цвяхи зазвичай мають
плоску чи заокруглену головку, хоча деякі з них головок не мають і загострені з одного або
1608
двох кінців. Конусні цвяхи і кнопки виготовляють таким же способом, лише обрізаються
навскіс.
(2) Кування (вручну або машиною) із залізної заготовки необхідної товщини, яка спочатку
кується, після чого головка штампується на гвоздильному верстаті.
(3) Різання з листа чи штаби металу, після чого в разі потреби проводиться механічне або
ручне оброблення.
(4) Гаряче прокатування прутків (заготовки) у гвоздильних машинах, які одночасно
формують стрижень і головку цвяха.
(5) Штампування головки з невеликого металевого кружка, при цьому раніше
приготовлений стрижень одночасно з'єднується з головкою. Цей процес зазвичай
використовується для цвяхів з круглими головками, наприклад, оббивних цвяхів.
(6) Лиття цвяхів.
Існує багато типів аналогічних виробів, у тому числі:
дротяні цвяхи однорідного поперечного перерізу для теслярства і т.п.; формувальні цвяхи;
цвяхи для шибок; шевські цвяхи; скоби (ізольовані чи ні), загострені на обох кінцях, для
електропроводки, картинних рам, огорож і т.п., та інші скоби, не з’єднані між собою; загострені
ґвинтові цвяхи зі скрученими стрижнями і нешліцьовими головками; цвяхи з широкими
головками і шпильки для шевців, мебельників і т.п.; підошовні цвяхи для міцного взуття; цвяхи
для підвішування картин, дзеркал, для огорож і т.п.; ненарізні цвяхи для підковування тварин;
ненарізні цвяхи проти ковзання для тварин; невеликі трикутники і т.п. (зазвичай з жерсті),
використовувані для кріплення шибок у рамах; декоративні цвяхи для мебельників; цвяхи для
маркування залізничних шпал.
(B) Інші спеціальні типи цвяхів, костилів і т.п., такі як:
(1) Ковані скоби (зазвичай з прямокутним поперечним перерізом стрижня, який зігнутий
під прямим кутом і загострений на кінцях), які використовуються для кріплення кам'яної
кладки, важких лісоматеріалів і т.п.; костилі для кріплення рейок до шпал.
(2) Ґофровані цвяхи з однією крайкою, зазубреною чи скошеною, для складання
дерев'яних деталей; вони класифікуються в цій товарній позиції, навіть якщо подані у вигляді
заготовки (у формі штаби).
(3) Цвяхи з гаками і кільцями, які виготовляються штампуванням листового металу або
куванням. Один кінець таких цвяхів загострений, а інший зігнутий під прямим кутом або в
кільце; використовуються для підвішування різних предметів.
(4) Креслярські кнопки всіх типів для креслярських дошок, канцелярських цілей і т.п. із
плоскими чи заокругленими головками.
(5) Кардні голки для текстильних кардочесальних машин та аналогічні.
Усі вищевказані вироби включаються до цієї товарної позиції незалежно від наявності чи
відсутності головки з кольорових металів (крім міді чи її сплавів) або інших матеріалів
(фарфор, скло, дерево, каучук, пластмаса і т.п.), а також від того, мають вони чи не мають
гальванічне покриття міддю, позолочені, посріблені, покриті лаком і т.п. чи покриті будь-яким
іншим матеріалом.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) гаки і кільця вкручувані, гострі самонарізні ґвинти з прорізаною головкою і негострі
самонарізні ґвинти (товарна позиція 7318);
(b) набійки для взуття, з кріпильними шипами чи без них; гаки для картин з кріпильними
цвяхами; пряжки для ременів (товарна позиція 7326);
(c) цвяхи, кнопки і т.п., з головками з міді чи мідних сплавів (товарна позиція 7415);
1609
(d) скоби з’єднані між собою (наприклад, для канцелярських цілей, оббивки меблів,
упакування) (товарна позиція 8305);
(e) кілочки для фортепіано (вірбелі) (товарна позиція 9209).
Пояснення до товарної позиції 7318:
7318
7318 11 00 00
7318 12
7318 12 10 00
7318 12 90
7318 12 90 10
7318 12 90 90
7318 13 00 00
7318 14
7318 14 10 00
7318 14 91
7318 14 91 10
7318 14 91 90
7318 14 99
7318 14 99 10
7318 14 99 90
7318 15
7318 15 10
7318 15 10 10
7318 15 10 90
7318 15 20 00
7318 15 30 00
7318 15 41
7318 15 41 10
7318 15 41 90
7318 15 49 00
7318 15 51 00
7318 15 59
7318 15 59 10
7318 15 59 90
7318 15 61
7318 15 61 10
7318 15 61 90
7318 15 69
7318 15 69 10
7318 15 69 90
7318 15 70 00
Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти,
шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних
металів:
- вироби з рiзьбою:
- - глухарi
- - iншi шурупи для дерева:
- - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi
- - - інші:
- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - інші
- - гачки та кільця вкручувані
- - гвинти самонарiзнi:
- - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi
- - - iншi:
- - - - гвинти з рiзьбою, нанесеною на визначених ділянках:
- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - інші
- - - - інші:
- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - інші
- - iншi гвинти та болти, з гайками чи шайбами або без них:
- - - гвинти, виточенi з пруткiв, брусків, профілів або дроту, суцільного перерізу, із
стрижнем завтовшки не бiльш як 6 мм:
- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - інші
- - - iншi:
- - - - для фiксацiї конструкцiйних елементiв залізничних рейок
- - - - iншi:
- - - - - без головок:
- - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi
- - - - - - з iнших сталей, з межею мiцностi на розтягування:
- - - - - - - менш як 800 МПа:
- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - - - - інші
- - - - - - - 800 МПа або бiльше
- - - - - з головками:
- - - - - - гвинти з хрестоподiбним шлiцом:
- - - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi
- - - - - - - інші:
- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - - - - інші
- - - - - - гвинти з внутрiшнiм шестигранником:
- - - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - - - - інші
- - - - - - - інші:
- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - - - - інші
- - - - - - болти з шестигранною головкою:
- - - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi
1610
7318 15 81
7318 15 81 10
7318 15 81 90
7318 15 89
7318 15 89 10
7318 15 89 90
7318 15 90
7318 15 90 10
7318 15 90 90
7318 16
7318 16 10
7318 16 10 10
7318 16 10 90
7318 16 30
7318 16 30 10
7318 16 30 90
7318 16 50
7318 16 50 10
7318 16 50 90
7318 16 91
7318 16 91 10
7318 16 91 90
7318 16 99
7318 16 99 10
7318 16 99 90
7318 19 00
7318 19 00 10
7318 19 00 90
7318 21 00
7318 21 00 10
7318 21 00 90
7318 22 00
7318 22 00 10
7318 22 00 90
7318 23 00
7318 23 00 10
7318 23 00 90
7318 24 00
7318 24 00 10
7318 24 00 90
7318 29 00
7318 29 00 10
7318 29 00 90
- - - - - - - з iнших сталей, з межею мiцностi на розтягування:
- - - - - - - - менш як 800 МПа:
- - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - - - - - інші
- - - - - - - - 800 МПа або більше:
- - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - - - - - інші
- - - - - - інші:
- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - - - інші
- - гайки:
- - - виточенi з пруткiв, брусків, профілів або дроту суцільного перерізу, з дiаметром
отвору не бiльш як 6 мм:
- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - інші
- - - iншi:
- - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - інші
- - - - iншi:
- - - - - самостопорнi гайки:
- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - - інші
- - - - - iншi, з внутрiшнiм дiаметром:
- - - - - - не бiльш як 12 мм:
- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - - - інші
- - - - - - понад 12 мм:
- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - - - - інші
- - інші:
- - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - інші
- вироби без рiзьби:
- - пружинисті шайби та iншi стопорнi шайби:
- - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - інші
- - інші шайби:
- - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - інші
- - заклепки:
- - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - інші
- - шпонки та шплінти:
- - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - інші
- - інші:
- - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - інші
(А) Ґвинти, болти і гайки
Болти і гайки (включаючи різьбові стрижні), шпильки та інші ґвинти для металу, нарізані
на верстаті, мітчиком, плашкою або ненарізані, шурупи для дерева і глухарі мають різьбу (у
кінцевому виробі) і застосовуються для складання або кріплення виробів таким чином, щоб їх
можна було легко і без пошкоджень розібрати.
1611
Болти і ґвинти для металу являють собою стрижні циліндричної форми, які мають
щільну похилу різьбу; вони рідко загострені, мають шліцьові головки або головки для
кріплення гайковим ключем, або вони можуть бути потайними. Болт призначений для
кріплення гайкою, у той час як ґвинти для металу частіше вгвинчуються для закріплення в
отвір, нарізаний у матеріалі, і тому вони, як правило, мають різьбу по всій довжині, а болти
зазвичай мають частину стрижня без різьби.
До цієї товарної позиції включаються всі типи кріпильних болтів і металевих ґвинтів,
незалежно від форми і призначення, включаючи болти-скоби, різьбові стрижні (тобто
циліндричні стрижні з різьбою на одному кінці), шпильки (тобто короткі стрижні, що мають
різьбу з обох кінців) і штифти (тобто стрижні, що мають різьбу по всій довжині).
Гайки являють собою металеві деталі для кріплення болтів. Зазвичай вони мають різьбу
по всій довжині, але іноді бувають глухими. До цієї товарної позиції включаються баранці,
крильчасті гайки і т.п. З болтами іноді застосовуються стопорні гайки (зазвичай більш тонкі і
корончасті).
Заготовки для болтів і ненарізаних гайок також включаються до цієї товарної позиції.
Шурупи для дерева відрізняються від болтів і ґвинтів для металу конусоподібною
формою, загостреними кінцями і мають більш похилу різьбу для прорізання отвору в матеріалі.
Крім того, шурупи майже завжди мають шліцьові чи утоплені головки, вони ніколи не
використовуються з гайками.
Глухарі (костилі) являють собою великі шурупи з квадратними або шестигранними
нешліцьовими головками. Вони застосовуються для кріплення рейок до шпал і для складання
крокв та подібних великих дерев'яних конструкцій.
До цієї товарної позиції включаються самонарізні (Parker) ґвинти (саморізи); вони
нагадують шурупи тим, що мають шліцьову головку і нарізувальну різьбу, а також
загострюються або сходять на конус у кінця. Тому вони можуть самі вгвинчуватися в тонкі
листи металу, мармур, шифер, пластмасу і т.п.
До цієї товарної позиції також включаються всі незагострені, а також загострені ґвинти,
що забиваються, (або ґвинтові цвяхи) за умови, що вони мають шліцьові головки. Ґвинти, що
забиваються, мають різьбу з великим нахилом і часто заганяються в матеріал молотком, але
часто можуть бути видалені лише за допомогою викрутки.
До цієї групи не включаються:
(а) загострені ґвинтові цвяхи з нешліцьовими головками (товарна позиція 7317);
(b) заґвинчувальні пробки (товарна позиція 8309);
(c) ґвинтові механізми, які іноді називаються ґвинтами, що використовуються для
передавання руху або діючі іншим способом як активна частина машини (наприклад, ґвинти
Архімеда; черв'ячні механізми і нарізні вали для пресів; механізми закриття клапанів і вентилів
і т.п.) (група 84);
(d) кілочки для фортепіано (вірбелі) та аналогічні гвинтові частини музичних інструментів
(товарна позиція 9209).
(B) Вкручувані гаки та кільця
Ці вироби використовуються для підвішування або закріплення інших предметів і
відрізняються від дюбелів з гаками з попередньої товарної позиції лише тим, що мають різьбу.
(C) Заклепки
Заклепки відрізняються від виробів, описаних вище, тим, що в них відсутня різьба; вони
зазвичай циліндричні з круглою, плоскою, усічено-конічною чи потайною головкою.
Вони застосовуються для сталого з’єднання металевих частин (наприклад, у великих
каркасах, суднах і контейнерах).
1612
До цієї товарної позиції не включаються трубчасті або роздвоєні заклепки загального
призначення (товарна позиція 8308), але заклепки, які лише частково є порожнистими,
залишаються в цій товарній позиції.
(D) Шплінти і шпонки
Шплінти, зазвичай здвоєної форми, використовуються для установлення в отвори
шпинделів, валів, болтів і т.п., щоб запобігти зсуву закріплених на них деталей.
Шпонки і конічні штифти використовуються для аналогічних цілей, але зазвичай бувають
більш великими і масивними; вони можуть призначатися, як шплінти, для того, щоб вставлятися
в отвори (у цьому випадку вони часто мають клинчасту форму), або для установлення в пази чи
канавки, вирізані навколо вала, шпинделя і т.п., і в цьому випадку вони можуть мати різну форму,
наприклад, підковоподібну чи конічну.
Пружинні кільця виготовляються різної форми: від простого кільця з зазором до більш
складних видів (з вічками або борозенками для того, щоб полегшити їхнє застосування за
допомогою спеціальних кліщів). Вони завжди призначені, незалежно від форми, для
установлення в канавку, або навколо вала, або всередині циліндричного отвору, щоб запобігти
відносному переміщенню деталей.
(E) Шайби
Шайби зазвичай являють собою невеликі тонкі диски з отвором у середині; вони
містяться між гайкою та однією з деталей, що закріплюються, для її захисту. Шайби можуть
бути суцільними, розрізними (наприклад, пружинисті шайби Гровера), вигнутими,
конусоподібними і т. п.
Пояснення до товарних підпозицій.
7318 12
Термін “ґвинт” не поширюється на вкручувані гаки і кільця з ґвинтами, останні
включаються в товарну підпозицію 7318 13.
7318 14
У цю підпозицію включаються самонарізні ґвинти (Parker), описані в Поясненнях до
товарної позиції 7318, пункт (А).
Пояснення до товарної позиції 7319:
7319
7319 40 00 00
7319 90
7319 90 10 00
7319 90 90 00
Голки швейнi, спицi в’язальнi, шила, гачки в’язальнi, голки декернi та
аналогiчнi вироби для ручної роботи з чорних металів; англiйськi шпильки
та інші шпильки з чорних металів, в іншому місці не зазначені:
- англiйськi шпильки та iншi шпильки
- інші:
- - голки швейні, штопальні або декерні
- - інші
(А) Швейні голки, в'язальні спиці, шила, в'язальні крючки, голки декерні
та аналогічні вироби
До цієї товарної позиції включаються голки і спиці, використовувані для ручного шиття,
в'язання, вишивання, в'язання кроше, килимарства і т.п.
До неї включаються:
(1) Швейні голки, штопальні голки, вишивальні голки, рогожані голки, матрацні голки,
вітрильні голки, палітурні голки, меблеві голки, килимові голки, шевські голки (включаючи
шило з вушком), голки з трикутними вістрями для кушнірських робіт і т.п.
(2) В'язальні спиці (довгі голки без вічок).
1613
(3) Шила всіх типів (включаючи шнурувальні голки для футбольних м'ячів) для
протягання шнурків, струн, стрічок і т.п.
(4) В'язальні гачки (спиці з гачком на одному кінці, що використовуються для
виготовлення в’язаних виробів кроше).
(5) Голки декерні, що використовуються для проколювання тканини під час вишивання.
(6) Сітков’язальні голки, загострені з одного чи з двох кінців.
Деякі з цих виробів іноді мають рукоятки.
До цієї товарної позиції також включаються заготовки, наприклад, незакінчені держаки
виробів (з вічками чи без них); голки з вічками, але незагострені чи неполіровані; держаки
декерних голок і шил, не оснащені рукоятками.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) шевські шила без вічок, а також колючі інструменти типу стилета для кушнірських,
канцелярських і т.п. робіт (товарна позиція 8205);
(b) машинні голки для в'язання, виготовлення мережив, вишивання і т.п., (товарна
позиція 8448); голки для швейних машин (товарна позиція 8452);
(c) голки звукознімачів (товарна позиція 8522);
(d) голки для медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних цілей (товарна
позиція 9018).
(B) Англійські шпильки та інші шпильки, в іншому місці не зазначені
Шпильки цієї групи товарів можуть мати головки або інші допоміжні частини з інших
недорогоцінних металів, скла, пластмас і т.п. за умови, що вони не стають виробами, які мають
властивості прикрас, і залишаються, власне кажучи, шпильками з чорних металів. До цієї групи
включаються:
(1) англійські шпильки;
(2) звичайні шпильки.
До цієї групи товарів також включаються загострені голки для брошок, значків (із
шарнірними з’єднаннями або без них), шпильки для капелюхів і т.п.; шпильки і загострені
голки для прикріплення етикеток, насадження комах і т.п.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) краваткові шпильки, значки і т.п., шпильки для капелюхів та аналогічні вироби для
особистого прикрашування (товарна позиція 7117);
(b) креслярські кнопки (товарна позиція 7317);
(c) шпильки для волосся; шпильки для завивки, бігуді та аналогічні вироби (товарна
позиція 8516 чи 9615).
Пояснення до товарної позиції 7320:
7320
7320 10
7320 10 11 00
7320 10 19 00
7320 10 90 00
7320 20
7320 20 20 00
7320 20 81
7320 20 81 10
Пружини та листи для них з чорних металів:
- ресори листовi та листи для них:
- - вироблені в гарячому стані:
- - - ресори пластинчастi та листи для них
- - - iншi
- - iншi
- пружини спiральнi:
- - вироблені в гарячому стані
- - iншi:
- - - пружини стискання:
- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
1614
7320 20 81 90
7320 20 85
7320 20 85 10
7320 20 85 90
7320 20 89
7320 20 89 10
7320 20 89 90
7320 90
7320 90 10
7320 90 10 10
7320 90 10 90
7320 90 30
7320 90 30 10
7320 90 30 90
7320 90 90
7320 90 90 10
7320 90 90 90
- - - - інші
- - - пружини розтягання:
- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - інші
- - - інші:
- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - інші
- iншi:
- - пружини спiральнi плоскі:
- - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - інші
- - дискові пружини:
- - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - інші
- - інші:
- - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - інші
До цієї товарної позиції включаються пружини всіх типів з чорних металів, незалежно від
галузі їх застосування, крім пружин для годинників усіх видів товарної позиції 9114.
Пружини виготовляються з листового металу, дроту або прутків, які мають пружність, що
дозволяє повертатися до своєї первинної форми навіть після значної зміни форми.
До цієї товарної позиції включаються такі типи пружин:
(А) Листові ресори (одношарові чи багатошарові), що використовуються переважно в
підвісних системах транспортних засобів (наприклад, залізничних локомотивів і рухомого
складу, автомобілів і возів).
(B) Спіральні пружини, які поділяються на дві основні категорії:
(1) Спіральні ґвинтові пружини, які включають пружини стискання, розтягання і
крутіння, виготовлені з дроту або з прутків круглого чи прямокутного поперечного перерізу.
Вони використовуються для різних цілей (наприклад, у транспортних засобах і в
машинобудуванні).
(2) Спіральні пружини, зазвичай конічні, виготовлені з дроту або прутків прямокутного
чи овального поперечного перерізу, або з плоского штабового металу. Вони застосовуються
переважно в амортизаторах, буферах залізничних зчіпок, садових ножицях, машинках для
стрижки волосся і т.п.
(C) Плоскі пружини і плоскі спіральні пружини, які застосовуються в двигунах з
пружинним приводом, у замках і т.п.
(D) Тарілчасті пружини і кільцеві пружини (типу використовуваних у залізничних
буферах і т.п.).
Пружини можуть бути оснащені болтами-скобами (наприклад, для листових ресор) або
іншими з’єднувальними елементами для монтажу чи кріплення.
Листи для ресор також класифікуються в цій товарній позиції.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) пружини для стрижнів парасольок або для стійок тентів (товарна позиція 6603);
(b) пружинисті шайби (товарна позиція 7318);
(c) пружини в зборі з іншими виробами, наприклад, для утворення автоматичних засувок
дверей (товарна позиція 8302), ідентифікованих частин машин (Розділ XVI) або апаратури і
приладів груп 90, 91 і т.п.;
(d) амортизатори і торсійні вали Розділу XVII.
1615
Пояснення до товарної позиції 7321:
7321
7321 11
7321 11 10 00
7321 11 90 00
7321 12 00 00
7321 19 00 00
7321 81 00 00
7321 82 00 00
7321 89 00 00
7321 90 00 00
Печi опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли
(включаючи печі, якi можна використовувати з котлами для центрального
опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi їжi та аналогiчнi
неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних
металів:
- прилади для приготування та пiдiгрiвання їжi:
- - на газовому паливi або на газу та iнших видах палива:
- - - з духовкою, включаючи окремi духовки
- - - iншi
- - на рiдкому паливi
- - інші, включаючи прилади на твердому паливi
- iншi прилади:
- - на газовому паливi або на газовому та iнших видах палива
- - на рiдкому паливi
- - інші, включаючи прилади на твердому паливi
- частини
До цієї товарної позиції входить група приладів, які задовольняють усім таким вимогам:
(i) призначатися для одержання і використання тепла з метою обігрівання простору,
приготування їжі або доведення до температури кипіння;
(ii) використовувати тверде, рідке чи газове паливо, але не електрику;
(iii) застосовуватися в домашньому господарстві або у кемпінгах.
Ці прилади ідентифікуються відповідно до типу, одною чи кількома характеристиками,
такими як загальні розміри, конструкція, максимальна тепловіддача, місткість печі або топки у
випадку твердого палива, розмір бака у випадку застосування рідкого палива. Критерієм оцінки
характеристик розглянутих приладів є те, що вони не повинні працювати на рівні, що
перевищує вимоги домашнього господарства.
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Печі опалювальні, обігрівачі, топки і каміни типу застосовуваних для обігріву
простору, як жаровні і т.п.
(2) Газові і масляні радіатори, які містять нагрівальні елементи для виконання аналогічних
завдань.
(3) Кухонні плити, печі і варильні камери.
(4) Печі, що містять нагрівальні елементи (наприклад, для смаження, випікання хліба і
борошняних кондитерських виробів).
(5) Спиртові чи полуменеві печі, табірні печі, похідні печі і т.п.; газові пальники;
пластинчасті обігрівачі, що включають пристрій для нагрівання.
(6) Баки для кип'ятіння води з топками або іншими нагрівальними елементами.
До цієї товарної позиції також включаються печі з додатковими котлами для центрального
опалення. Проте до цієї товарної позиції не включаються прилади, в яких для нагрівання
одночасно використовується і електрика, також як і у випадку, наприклад, коли варильні
камери обладнані комбінованим газоелектричним обігрівом (товарна позиція 8516).
Усі ці вироби можуть бути покриті емаллю, нікелем, міддю і т.п., мати приладдя з інших
недорогоцінних металів або облицьовані жаростійкими матеріалами.
До цієї товарної позиції також включаються вироби, виготовлені з чорних металів і
ідентифіковані як частини вищевказаних приладів (наприклад, внутрішні полки печі, листи і
1616
решітки, зольники, вогневі коробки, газові пальники, нафтові пальники, дверцята, грилі, ніжки,
поручні, тримачі для рушників та стійки для тарілок).
До цієї товарної позиції також не включаються:
(а) радіатори для центрального опалення, повітрообігрівачі чи розподільники теплого
повітря, а також їхні частини, товарної позиції 7322;
(b) печі і котли, непридатні для оснащення їх нагрівальними елементами (товарна
позиція 7323);
(c) паяльні лампи та горни переносні (товарна позиція 8205);
(d) топкові пальники (товарна позиція 8416);
(e) промислові або лабораторні печі і камери товарної позиції 8417;
(f) машини та устаткування для нагрівання, варення, жарення, дистиляції і т.п., а також
аналогічне лабораторне обладнання товарної позиції 8419. До цієї товарної позиції
включаються, серед іншого (inter alia):
(i) неелектричні проточні чи місткісні водонагрівачі (для побутових чи непобутових
потреб);
(ii) деякі спеціалізовані прилади для нагрівання, варення і т.п., які зазвичай не
застосовуються в домашньому господарстві (наприклад, протитечійні кавоварки; фритюрниці;
стерилізатори, сушильні шафи, камери та інші пристрої з паровим чи непрямим обігріванням, які
часто містять нагрівальні спіралі, подвійні стінки, подвійні днища і т.п.);
(g) електротермічні апарати товарної позиції 8516.
Пояснення до товарної позиції 7322:
7322
7322 11 00 00
7322 19 00 00
7322 90 00
7322 90 00 10
7322 90 00 91
7322 90 00 98
Радiатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом та їх
частини з чорних металів; нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого
повітря (включаючи пристрої, що можуть подавати свiже або кондицiйоване
повiтря), з неелектричним нагрівом, якi мають вентилятор або повiтродувку
з двигуном, та їх частини, з чорних металів:
- радiатори та їх частини:
- - з ливарного чавуну
- - iншi
- iншi:
- - нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого повітря (за винятком їх частин),
для цивільної авіації
- - інші:
- - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - інші
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Радіатори для центрального опалення, тобто прилади, призначені для обігрівання
простору, що зазвичай складаються з групи “секцій”, які містять фланцеві або ребристі труби
або порожнисті панелі, по яких циркулюють пара чи вода, що надходять від котла. Такі
радіатори можуть бути укладені в кожух з дерева або металу.
У цю групу товарів також включаються прилади, що складаються з комбінації радіатора,
крізь який проходить гаряча чи холодна вода, і ежекторних форсунок, крізь які проходить
кондиційоване повітря під тиском. Обидва пристрої змонтовані в загальному корпусі,
оснащеному решітками. Коли блок радіатора відключається, прилад працює як розподільник
кондиційованого повітря.
До цієї товарної позиції не включаються повітряні кондиціонери (товарна позиція 8415)
або електричні радіатори (товарна позиція 8516).
1617
(2) Вироби, ідентифіковані як “секції” та інші частини радіаторів.
Як частини не розглядаються такі вироби:
(а) труби і фітинги для з’єднання казанів і радіаторів центрального опалення (товарні
позиції 7303 – 7307);
(b) стояки радіаторів (товарна позиція 7325 чи 7326);
(c) паровипускні або водопровідні крани і т.п. (товарна позиція 8481).
(3) Повітронагрівачі, в яких застосовується паливо будь-якого типу (наприклад, вугілля,
рідке паливо, газ).
Ці автономні нагрівачі, стаціонарні чи пересувні, складаються переважно з камери
згоряння (з пальником) або топкової камери, теплообмінника (трубчастого блоку і т.п.), який
передає тепло, що віддається продуктами згоряння, які проходять крізь нього, повітрю, що
знаходиться уздовж його зовнішньої поверхні, та вентилятора повітродувки з приводом від
електродвигуна. Зазвичай ці нагрівачі забезпечуються трубою для відводу продуктів згоряння.
Повітронагрівачі (стаціонарні чи пересувні), які виробляють гаряче повітря для прямого
розсіювання, відрізняються від радіаторів, які мають власні нагрівальні елементи (як описано в
Поясненні до товарної позиції 7321), тим, що вони містять повітродувний пристрій (вентилятор
або повітродувку), який використовується для розподілення або спрямовування гарячого
повітря в різні зони, що повинні обігріватися.
Повітронагрівачі можуть бути оснащені різними допоміжними пристроями, наприклад,
пальниками (з їхніми паливопідкачувальними насосами), електричними вентиляторами для
подавання повітря до пальників, регулювальними або контрольними приладами (термостатами,
високотемпературними термометрами і т.п.), повітряними фільтрами і т.п.
(4) Розподільні пристрої для подавання гарячого повітря, які складаються з
повітронагрівального елемента, що зазвичай містить блок фланцевих чи ребристих труб і
електричний вентилятор, змонтовані в одному корпусі, обладнаному повітровипускними
отворами (ґрати або регульовані жалюзі).
Ці розподільні пристрої розраховані на приєднання до котла центрального опалення і
можуть бути пристосовані для встановлення на підлогу, кріплення на стіні або підвішування до
стелі, балкам, стійкам і т.п.
Деякі з цих приладів можуть бути оснащені повітроприймачами для свіжого повітря, що
дає можливість використовувати їх для розподілення свіжого повітря, коли відключається їхній
нагрівальний елемент.
Проте до цієї товарної позиції не включаються розподільні пристрої для
кондиційованого повітря, які регулюванням кімнатного термостата змішують тепле і холодне
повітря, яке подається під високим тиском, і складаються, власне кажучи, зі змішувальної
камери і двох впускних сопел, оснащених регулювальними клапанами, які керуються
пневматичним приводом; при цьому всі елементи монтуються в одному корпусі і не містять у
собі радіатора, вентилятора чи повітродувки з приводом від електродвигуна (товарна позиція
8479).
Повітронагрівачі та розподільні пристрої для подачі гарячого повітря включаються до цієї
товарної позиції незалежно від місця їхнього застосування. Тому до цієї товарної позиції
включаються повітронагрівачі для опалення приміщень і для сушіння різних матеріалів
(фуражу, зерна і т.п.) та пристрої для обігрівання транспортних засобів Розділу XVII. Проте
розподільні пристрої для подачі гарячого повітря, в яких використовується тепло, вироблене
двигуном транспортного засобу, і які повинні бути обов'язково приєднані до двигуна,
класифікуються в Розділі XVII, відповідно до Примітки 1 g) до Розділу XV і Примітці 3 до
Розділу XVII.
1618
(5) Вироби, ідентифіковані як частини повітронагрівачів або розподільних пристроїв
для подачі гарячого повітря (теплообмінники, сопла, повітроводи прямого розподілу повітря,
повітряні клапани, решітки і т.п.).
Проте такі вироби не розглядаються як частини:
(а) труби і фітинги для з’єднання казанів з деякими розподільними пристроями для
подавання гарячого повітря (товарні позиції 7303 – 7307);
(b) вентилятори (товарна позиція 8414), повітряні фільтри (товарна позиція 8421),
контрольні та автоматичні регулювальні пристрої (група 90) і т.п.
Пояснення до товарної позиції 7323:
7323
7323 10 00 00
7323 91 00 00
7323 92 00 00
7323 93 00 00
7323 94 00 00
7323 99 00 00
Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних
металів; металева “шерсть”; мочалки для чищення кухонного посуду,
подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогiчні вироби з
чорних металів:
- металева “шерсть”; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для
чищення або полірування, рукавички та аналогiчні вироби
- iншi:
- - з ливарного чавуну, неемальованi
- - з ливарного чавуну, емальованi
- - з нержавiючої сталi
- - з чорних металів (крiм ливарного чавуну), емальованi
- - iншi
(А) Столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини
До цієї групи товарів включається різноманітний асортимент виробів з чорних металів,
більш конкретно не названих в інших товарних позиціях Класифікації, які використовуються
для столових, кухонних чи інших побутових потреб; до неї включаються ті ж самі вироби,
використовувані в готелях, ресторанах, пансіонатах, лікарнях, їдальнях, казармах і т.п.
Ці вироби можуть бути з чавуну або зі сталевих листів, плит, дрібносортового прокату,
штаби, дроту, дротяної сітки, дротяної тканини і т.п. і можуть бути виготовлені будь-яким
способом (литтям, куванням, вирубуванням, штампуванням і т.п.). Вони можуть мати кришки,
ручки або інші частини чи пристосування з інших матеріалів за умови, що вони зберігають
відмітні ознаки виробів з чорних металів.
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Вироби для кухні, такі як каструлі, пароварки, що працюють під тиском варильної
камери, сковороди з кришкою для консервування і для тушіння, жароміцні каструлі, казани для
варіння риби; миски; жаровні, форми для смаження або випікання; рашпери, духовки, не
розраховані на встановлення в них нагрівальних елементів; чайники; друшляки; сковороди з
ручкою; форми для желе або кондитерських виробів; глечики для води; побутові молочні
бідони; банки і контейнери для зберігання продуктів на кухні (хлібниці, чайниці, цукорниці і
т.п.); салатниці; кухонні засоби вимірювання об’єму; стійки для тарілок, лійки.
(2) Столові вироби, такі як підноси, блюда, тарілки, глибокі тарілки для супу або овочів,
соусниці; цукорниці, масельнички; молочники або сметанники; тарілки для закусок; кавники і
кавоварки (не включаються побутові кавоварки, які мають джерела нагрівання (товарна
позиція 7321)), заварні чайники; чашки, кружки, склянки; стаканчики для яєць, чашки для
ополіскування пальців; блюда і кошики для хліба чи фруктів; підставки для чайників або
аналогічні вироби; ситечка для чаю, графинчики для олії чи оцту; підставки для ножа; відерця
для охолодження вина і т.п., підставки для винних пляшок; кільця для серветок, затискачі для
скатертини.
(3) Інші побутові вироби, такі як казани для миття посуду; сміттєві відра, ящики,
контейнери для вугілля (ящики чи відра); лейки; попільниці; грілки; кошики для пляшок;
1619
переносні сітки для чищення взуття; підставки для прасок; кошики для білизни, фруктів, овочів
і т.п.; поштові скриньки; вішалки для одягу, підставки для взуття; коробки для сніданку.
У цю групу товарів включаються також частини перерахованих вище виробів з чорних
металів, такі як кришки, ручки, держаки, відсіки для варильних камер і т.п.
(B) Металева “шерсть”; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для
чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби
Металева “шерсть” складається з дуже тонкого сплутаного дроту або смужок, зазвичай
розфасована в пакети, готові для роздрібного продажу.
Мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування,
рукавички та аналогічні вироби виготовляються з дроту, смужок, сталевої “шерсті” і т.п.,
іноді вони оснащені ручкою; за умови, що вони переважно є металевими виробами, ці товари
залишаються в цій товарній позиції незалежно від того, вплетені в них текстильні матеріали чи
ні.
Крім металевої “шерсті”, яка знаходить різноманітне застосування, ці вироби
використовуються переважно для побутових потреб (наприклад, для чищення кухонного
посуду або санітарних приладів, для полірування металевих виробів, для догляду за половими
дошками, паркетом).
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) банки, ящики та аналогічні контейнери товарної позиції 7310;
(b) печі, кухонні плити, варильні камери, каміни і т.п. товарної позиції 7321;
(c) кошики для паперів (товарна позиція 7325 або 7326 залежно від конкретного
випадку);
(d) вироби для побутових потреб, що мають відмітні ознаки інструментів, наприклад,
лопати всіх типів; штопори; тертки для сиру і т.п.; шпигувальні голки; ключі для консервних
банок; щипці для горіхів; пристрої для відкривання пляшок; щипці для завивання волосся;
праски; камінні щипці; збивачки для яєць; вафельниці; кавомолки, млини для розмелювання
перцю; м'ясорубки; соковижималки, давильця для овочів, овочем’ялки (група 82);
(e) ножові вироби та ложки, виделки, черпаки і т.п. товарних позицій 8211 – 8215;
(f) сейфи, ящики для зберігання грошей і документів (товарна позиція 8303);
(g) декоративні вироби (прикраси) (товарна позиція 8306);
(h) ваги побутові (товарна позиція 8423);
(ij) електроустаткування побутове групи 85 (зокрема, прилади і пристрої товарних
позицій 8509 та 8516);
(k) невеликі підвісні вентильовані та охолоджувані ящики чи шафи для зберігання
продуктів від комах і впливів навколишнього середовища та інші меблі групи 94;
(l) лампи та освітлювальне обладнання товарної позиції 9405;
(m) ручні сита (товарна позиція 9604), запальнички сигаретні та інші запальнички
(товарна позиція 9613), термоси та вакуумні посудини інші товарної позиції 9617.
Пояснення до товарної позиції 7324:
7324
7324 10 00
7324 10 00 10
7324 10 00 90
7324 21 00 00
7324 29 00 00
Обладнання санiтарно-технiчне та його частини з чорних металів:
- раковини та умивальники з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
- - для цивільної авіації
- - інші
- ванни:
- - з ливарного чавуну, емальованi або неемальованi
- - iншi
1620
7324 90 00
7324 90 00 10
7324 90 00 90
- iншi, включаючи частини:
- - устаткування санітарно-технічне (за винятком його частин), для цивільної
авіації
- - інші
До цієї товарної позиції входить різноманітний асортимент виробів з чорних металів,
більш конкретно не названих в інших товарних позиціях Класифікації, які застосовуються в
санітарно-технічних цілях.
Дані вироби можуть бути відлиті з чавуну або виготовлені з листів і дрібносортового
прокату, плит, штаби, дроту, дротяної сітки, дротяної тканини і т.п., з чорних металів будь-яким
способом (литтям, куванням, вирубуванням, штампуванням і т.п.). Вони можуть мати кришки,
ручки або інші частини чи пристосування з інших матеріалів за умови, що вони зберігають при
цьому відмітні ознаки виробів з чорних металів.
До цієї товарної позиції включаються ванни, біде, сидячі ванни, ванни для ніг, раковини,
умивальники, унітази зі зливним бачком; мильниці та кошички для губки; душові піддони,
гігієнічні судини, пісуари, підкладні судна, нічні горщики, туалетні піддони і зливні ємності,
оснащені чи не оснащені власними механізмами, плювальниці, тримачі для туалетного паперу.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) банки, ящики та аналогічні контейнери товарної позиції 7310;
(b) невеликі навісні медичні та туалетні шафки та інші меблі групи 94.
Пояснення до товарної позиції 7325:
7325
7325 10
7325 10 50 00
7325 10 92 00
7325 10 99 00
7325 91 00 00
7325 99
7325 99 10 00
7325 99 90 00
Інші вироби литі з чорних металів:
- з нековкого чавуну:
- - поверхневі та клапанні коробки
- - iншi:
- - - для каналiзацiйних, водостiчних та аналогічних систем
- - - iншi
- iншi:
- - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв
- - iншi:
- - - з ковкого чавуну
- - - iншi
До цієї товарної позиції включаються всі литі вироби з чорних металів, в іншому місці не
зазначені.
До цієї товарної позиції включаються оглядові трапи, ґрати, люки та аналогічні литі
вироби для каналізаційних, водопровідних та аналогічних систем; стояки гідрантів та їхні
кожухи; питні фонтанчики; стоячі поштові скриньки, стійки пожежної сигналізації, тумби і т.п.;
ринви та зливові лотки; тюбінги; кулі для застосування в млинах; металургійні ковші та тиглі,
не оснащені механічним або термічним устаткуванням; противаги; штучні квіти, листя і т.п.
(крім виробів товарної позиції 8306); сулії для ртуті.
До цієї товарної позиції не включаються виливки, які є виробами, що входять в інші
товарні позиції Класифікації (наприклад, частини машин або механічних пристроїв, які
розпізнаються), або необроблені виливки, які потребують подальшого оброблення, зберігаючи
при цьому відмітні ознаки готових виробів.
До цієї товарної позиції також не включаються:
(а) вироби описаного вище типу, одержані іншими процесами, ніж лиття (наприклад,
спіканням) (товарна позиція 7326);
(b) статуї, вази, урни і хрести, використовувані для декоративних цілей (товарна позиція
8306).
Пояснення до товарної позиції 7326:
1621
7326
7326 11 00 00
7326 19
7326 19 10 00
7326 19 90
7326 19 90 10
7326 19 90 90
7326 20 00
7326 20 00 10
7326 20 00 90
7326 90
7326 90 30 00
7326 90 40 00
7326 90 50 00
7326 90 60 00
7326 90 92 00
7326 90 94
7326 90 94 10
7326 90 94 90
7326 90 96 00
7326 90 98
7326 90 98 10
7326 90 98 90
Інші вироби з чорних металів:
- кованi або штампованi, але без подальшого оброблення:
- - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв
- - iншi:
- - - кованi
- - - інші:
- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - інші
- вироби з дроту, з чорних металів:
- - для цивільної авіації
- - інші
- iншi:
- - драбини та стрем’янки
- - пiддони та аналогiчнi платформи для переміщення товарiв
- - барабани для кабелiв, трубок та аналогiчних виробів
- - немеханiчнi вентилятори, жолоби, гаки та аналогічні вироби, якi
використовуються у будiвельнiй iндустрiї
- - iншi вироби з чорних металів:
- - - кованi
- - - штамповані:
- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - інші
- - - спеченi
- - - інші:
- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - - - інші
До цієї товарної позиції включаються всі вироби з чорних металів, одержані куванням чи
вирубування, різанням чи штампуванням, або іншими способами, такими як згинання,
складання, зварювання, обточування, вальцювання чи перфорування, крім виробів, включених
у попередні товарні позиції цієї групи або обговорених у Примітці 1 до Розділу XV, чи
включених у групу 82 або 83, або більш конкретно названих в інших товарних позиціях
Класифікації.
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Підкови; набійки для взуття, які мають чи не мають кріпильні шипи; кішки для влізання
на стовпи; вентиляційні ґрати; венеціанські штори; кріпильні кільця для шоломів і касок; сталеві
приналежності для електропроводки (наприклад, підпірки, скоби, кронштейни); приналежності
для підвішування скріплення гірлянд ізоляторів (тяги підвіски, обойми, консолі, вушка чи кільця
зі штифтовими з’єднувачами, кульові муфти, підвіски, натяжні затискачі і т.п.); некалібровані
сталеві кулі (див. Примітку 6 до групи 84); стовпи огорож, стійки тентів, кілочки для
прив'язування худоби і т.п.; кільця (обручи) для садових огорож, підпірки для дерев, гороху і т.п.;
стяжні муфти для зв'язування дротяних огорож; плитки (крім тих, що використовуються у
конструкціях та відповідають вимогам товарної позиції 7308) і ринви; стяжні кільця чи хомути
(шлангові хомути), застосовувані для кріплення гнучких труб або шлангів до твердих труб, кранів
і т.п.; підвіски, відтяжки та аналогічні підтримувальні елементи для кріплення трубопроводів
(крім затискачів та інших пристроїв, призначених для складання трубчастих елементів металевих
конструкцій, що включаються до товарної позиції 7308); мірні ємкості (крім побутових –
товарна позиція 7323); втулки; дорожні стовпчики; ковані гаки, наприклад, для кранів; карабіни
для будь-яких цілей; приставні драбини і сходи-драбини; естакади; підставки чи жеребейки (крім
формувальних цвяхів, див. товарну позицію 7317) для стрижнів ливарної форми; штучні квіти
чи листя з чорних металів (але не включаються вироби товарної позиції 8306 та біжутерія
товарної позиції 7117).
(2) Вироби з дроту, такі як сільця, пастки, мишоловки, садки для вугрів і т.п.; дротяна
обв'язка для фуражу і т.п.; ободні стрічки для шин; спарений чи подвійний дріт для ремізок
1622
текстильних машин, одержуваний спаюванням двох одинарних дротів; носові кільця для
тварин; матрацні гачки, гаки для м’яса, підвіски ринв і т.п.; кошики для паперів.
(3) Деякі коробки та ящики для інструментів, що не мають спеціальної форми чи
спеціальних пристосувань усередині для розміщення конкретних інструментів разом з їх
приладдям чи без них (див. Пояснення до товарної позиції 4202); коробки для гербаріїв та
інших колекцій, коробки для дрібничок; косметички чи пудрениці; портсигари, коробки для
тютюну і т.п., але не включаються контейнери товарної позиції 7310, побутові контейнери
(товарна позиція 7323) та декоративні вироби (прикраси) (товарна позиція 8306).
До цієї товарної позиції також включаються вакуумні чашкові тримачі (присоски), що
складаються з підствки, ручки, важеля і ґумового диска, які призначені для тимчасового
кріплення предмета (скла, зокрема) для того, щоб його можна було переміщати.
До цієї товарної позиції не включаються кування, що є виробами, які включаються в
інші товарні позиції Класифікації (наприклад, розпізнавані частини машин чи механічних
пристроїв), або необроблені кування, які потребують подальшого оброблення, однак,
зберігаючи при цьому відмітні ознаки готових виробів.
До цієї товарної позиції також не включаються:
(а) вироби товарної позиції 4202;
(b) резервуари, баки, цистерни та аналогічні контейнери товарної позиції 7309 або 7310;
(c) литі вироби з чорних металів (товарна позиція 7325);
(d) конторське чи канцелярське приладдя, наприклад, підставки для книг, чорнильниці,
підставки для ручок, бювари, пап'є і підставки для конторських печаток (товарна позиція
8304);
(e) статуї, вази, урни і хрести, використовувані для декоративних цілей (для прикрас)
(товарна позиція 8306);
(f) великі стелажі для стаціонарного встановлення в магазинах, цехах, складах і
т.п.(товарна позиція 7308) та меблі з полками товарної позиції 9403;
(g) дротяні каркаси для виробництва текстильних або паперових абажурів (товарна
позиція 9405).
Пояснення до товарних підпозицій.
7326 11 та 7326 19
Після кування або штампування вироби цих підпозицій можуть бути піддані такому
доробленню або поверхневому обробленню:
видалення задирок та інших дефектів штампування шляхом грубого очищення, кування,
обрубування чи обпилювання, усунення окалини шляхом занурення в кислоту; просте
піскоструминне оброблення; обдирання або грубе відбілювання (травлення) та інші операції,
спрямовані винятково на виявлення дефектів у металі; нанесення грубих покриттів з графіту,
олії, дьогтю, сурику чи аналогічних продуктів, призначених для захисту від корозії;
штампування, пробивання, друкування (набивання) і т.п., з простими написами, такими як
торговельні марки.
Група 74
Мідь і вироби з неї
Примітки:
1. Наведені у цій групі терміни означають:
(а) "мідь рафінована" — метал з масовою часткою міді не менш як 99,85 % або метал з
масовою часткою міді не менш як 97,5 % за умови, що вміст будь-якого з інших елементів не
1623
перевищує граничного вмісту, визначеного у таблиці:
Інші елементи
Елементи
Аg
срібло
Аs
миш'як
Сd
кадмій
Сr
хром
Мg
магній
Рb
свинець
S
сірка
Sn
олово
Те
телур
Zn
цинк
Zr
цирконій
Інші елементи (для кожного з них)
Граничний вміст, за масою, %
0,25
0,5
1,3
1,4
0,8
1,5
0,7
0,8
0,8
1,0
0,3
0,3
До
інших
елементів
належать,
наприклад,
А1,
Ве,
Со,
Fе,
Мn,
Ni, Sі.
(b) "мідні сплави" — металеві сплави, крім нерафінованої міді, в яких мідь домінує за
масою над кожним з інших елементів за умови, що:
(і) масова частка хоча б одного з інших елементів перевищує граничний вміст,
зазначений у таблиці, або
(іі) загальна масова частка інших елементів становить понад 2,5 %;
(с) "лігатури" — сплави з масовою часткою міді серед інших елементів понад 10 %, які не
піддаються деформуванню у холодному стані та використовуються переважно як домішки у
виробництві інших сплавів або як дезоксиданти чи десульфуранти, або для інших аналогічних
цілей у кольоровій металургії. Однак фосфід міді (фосфориста мідь) з масовою часткою
фосфору понад 15 % включається до товарної позиції 2848;
(d) "прутки та бруски" — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у
бунти, які мають однаковий за всією довжиною поперечний суцільний переріз у формі кругів,
овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих
правильних багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві
з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші прямолінійні, рівні за
довжиною і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або
багатокутним поперечним перерізом, можуть мати закруглені кути за всією довжиною.
Товщина таких виробів з прямокутним перерізом (включаючи вироби із "зміненим
прямокутним перерізом") перевищує одну десяту частини її ширини. Цей термін стосується
також литих або спечених виробів, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після
виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає
їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.
Литі заготовки (ваєрбарси), що були загострені або оброблені на кінцях для полегшення їх
введення в машини для подальшого оброблення, наприклад, для волочіння дроту або труб, слід
відносити до необробленої міді товарної позиції 7403;
(е) "профілі" — вироби катані, пресовані, тягнуті, ковані або одержані формуванням, які
згорнуті або не згорнуті в бунти, з однаковим за всією довжиною поперечним перерізом, і не
відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги,
труб або трубок. Цей термін стосується також виробів, литих або спечених, тих самих форм і
розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання чи зняття окалини), за
1624
умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних
позицій;
(f) "дріт" — вироби катані, тягнуті, пресовані або волочені, згорнуті у бухти, які мають
суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною у формі кругів, овалів,
прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих
багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники", дві з
протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною,
прямолінійні і паралельні). Вироби, які мають прямокутний (включаючи квадратний),
трикутний або багатокутний поперечний переріз, можуть мати кути, закруглені за всією
довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним поперечним перерізом (включаючи
"видозмінений прямокутний") перевищує одну десяту частини ширини.
(g) "плити, листи, стрічки та фольга" — плоскі вироби (крім необроблених виробів
товарної позиції 7403), згорнуті або не згорнуті у рулони, що мають суцільний поперечний
переріз прямокутний (крім квадратного), із закругленими або незакругленими кутами
(включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих
дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), з однаковою товщиною:
у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту
частини ширини,
у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів за умови,
що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.
До товарних позицій 7409 і 7410 включаються, серед інших (intеr alia), плити, листи,
стрічки та фольга, що мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини,
ромби), а також вироби перфоровані, гофровані, поліровані та вироби з покриттям за умови, що
це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних
позиціях;
(h) "труби і трубки" — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті в бунти, мають
однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за
всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати),
рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають
незмінну товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний
переріз у формі прямокутника (включаючи квадрат), рівнобічного трикутника або правильного
опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що
внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію.
Труби і трубки, що мають зазначені поперечні перерізи, можуть бути полірованими,
покритими, гнутими, з різьбою, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус
або з фланцями, манжетами чи кільцями.
Примітки до товарних підпозицій:
1. У цій групі терміни означають:
(а) "сплави на основі міді та цинку (латуні)" — сплави міді та цинку з іншими
елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, то:
цинк повинен переважати за масою кожний з цих елементів;
за наявності нікелю його масова частка не повинна перевищувати 5% (див. сплави на
основі міді, нікелю, цинку (нейзильберу);
за наявності олова його масова частка не повинна перевищувати 3% (див. сплави на основі
міді та олова (бронзи);
(b) "сплави на основі міді та олова (бронзи)" — сплави міді та олова з іншими
елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, а олово перевищує за масою кожен з
цих елементів, крім випадку, коли масова частка олова становить не менш як 3%, масова частка
цинку може бути більша, ніж масова частка олова, але не перевищувати 10%;
(с) "сплави на основі міді, нікелю та цинку (нейзильбери)" — сплави міді, нікелю та
1625
цинку з іншими елементами або без них.
Масова частка нікелю дорівнює 5 % або більше (див. сплави на основі міді та цинку
(латуні);
(d) "сплави на основі міді та нікелю" — сплави міді та нікелю з іншими елементами або
без них, але у будь-якому разі з масовою часткою цинку не більш як 1 %. Якщо присутні інші
елементи, нікель перевищує за масою кожен з цих елементів.
Загальні положення
До цієї групи включаються мідь та її сплави, а також деякі вироби з них.
Мідь одержують з різних руд (див. Пояснення до товарної позиції 2603), а також з металу,
що знаходиться в природному стані, або видобувають з відходів і брухту.
Мідь видобувають з сульфідних руд пірометалургійним переробленням. При цьому
розмелена і збагачена руда випалюється, коли потрібно видалити надлишок сірки, і потім
плавиться в печах для одержання мідного штейну.
У деяких випадках збагачена руда плавиться в завислому стані в печах з повітряним чи
кисневим дуттям (так звана “зависла плавка”) без попереднього випалювання.
Мідний штейн обробляється в конвертері для максимального видалення заліза і сірки та
одержання “чорнової міді” (названа так тому, що має шорстку поверхню). Чорнова мідь
рафінується у відбивній печі для одержання міді вогневого рафінування і, якщо потрібно, може
бути піддана надалі електролітичному рафінуванню.
Для оксидних руд, а також для деяких інших руд і шламів застосовується
гідрометалургійний процес (вилуговування) (див. Пояснення до товарної позиції 7401).
Мідь – дуже ковкий і пластичний матеріал. Після срібла вона є кращим провідником тепла
та електрики. У чистому стані вона застосовується, зокрема, у вигляді дроту для електричних
кіл, у вигляді котушок або пластин як холодильні елементи, але переважно вона
використовується для виробництва сплавів.
Відповідно до Примітки 5 до Розділу XV (див. Загальні положення до цього розділу) до
сплавів на основі міді, класифікованих разом з міддю, відносяться:
(1) “Сплави на основі міді і цинку (латуні)” (див. Примітку (1) (а) до підпозицій) з
різним співвідношенням у них міді і цинку, наприклад, звичайна латунь, використовувана для
різних цілей; латунь золотистого кольору (томпак), використовувана для виготовленні біжутерії
та галантерейних товарів.
Мідно-цинкові сплави, що містять невелику кількість інших елементів, утворюють
спеціальні латуні з характерними властивостями. Спеціальні латуні включають високоміцну
латунь (часто відому як марганцевиста бронза), використовувану в суднобудуванні, а також
свинцеву латунь, залізну латунь, алюмінієву латунь і кремнієву латунь.
(2) “Сплави на основі міді та олова (бронзи)” (див. Примітку 1 (b) до підпозицій), які іноді
містять інші елементи, що надають сплаву особливі властивості. Бронзи включають бронзу для
карбування монет; тверду бронзу для зубчастих коліс, підшипників або інших частин машин;
метал для дзвонів; бронзу для художнього лиття; свинцювату бронзу, використовувану для
підшипників; фосфористу бронзу (розкиснену бронзу), використовувану для виготовлення пружин
і тонкої металевої сітки для фільтрів, сит і т.п.
(3) “Сплави на основі міді, нікелю і цинку (нейзильбери)” (див. Примітку 1 (c) до
підпозицій) мають високу корозійну стійкість і міцність. Вони використовуються переважно в
телекомунікаційному устаткуванні (серед іншого (inter alia), у телефонному устаткуванні);
серед інших галузей застосування можна відзначити використання в частинах інструментів,
мітчиках та високоякісних металовиробах, ковзних з’єднувальних елементах, різних деталях
1626
електротехнічної промисловості, таких як клеми, пружини, з'єднувачі, штепсельні розетки і т.п.,
прикраси та архітектурні металеві деталі, а також у хімічному і харчовому устаткуванні. Деякі з
цих сплавів застосовуються також для виготовлення столових приладів і т. п.
(4)“ Сплави на основі міді і нікелю (купронікелі)” (див. Примітку 1 (d) до підпозицій)
часто містять невелику кількість алюмінію або заліза. Вони являють собою ряд сплавів, що
відрізняються корозійною стійкістю до морської води, і тому вони широко застосовуються в
морській справі або суднобудуванні, зокрема, для охолоджувачів або трубопроводів, а також
для карбування монет чи виготовлення електричних резисторів (електроопори).
(5) “Алюмінієва бронза” складається переважно із міді з алюмінієм і застосовується в тих
галузях техніки, де вимагаються високі міцністні властивості, корозійна стійкість і твердість.
(6) “Берилієва мідь” (іноді відома як берилієва бронза) складається переважно із міді з
берилієм і, завдяки її твердості, високій міцності і корозійній стійкості, використовується для
різноманітних пружин, ливарних форм для пластмас, як зварювальні електроди та для
устаткування, що не іскрить.
(7) “Мідно-кремнієвий сплав” складається переважно з міді і кремнію і відрізняється
високою міцністю та корозійною стійкістю. Використовується, зокрема, для виробництва
резервуарів, болтів і кріпильних елементів.
(8) “Хромиста мідь” переважно використовується для зварювальних електродів.
До цієї групи включаються:
(А) Штейни та інші проміжні продукти металургійного виробництва міді, а також
необроблена мідь, мідні відходи і брухт (товарні позиції 7401 – 7405).
(B) Мідні порошки і лусочки (товарна позиція 7406).
(C) Вироби, одержані переважно прокатуванням, екструзією (тисненням), волочінням або
куванням міді товарної позиції 7403 (товарні позиції 7407 – 7410).
(D) Різні вироби, описані в товарних позиціях 7411 – 7418, та інші вироби товарної позиції
7419, що охоплюють всі інші вироби з міді, крім виробів, описаних у Примітці (1) до Розділу
XV, а також включених у групу 82 або 83 чи більш конкретно названі де-небудь у Класифікації.
Продукти і вироби з міді часто піддаються різним видам оброблення для поліпшення
властивостей або зовнішнього вигляду металу і т.п. Ці види оброблення зазвичай є такими ж, що
описані в Загальних положеннях до групи 72, і не впливають на класифікацію виробів.
Класифікація багатокомпонентних виробів, особливо готових виробів, наведена в
Загальних положеннях до Розділу XV.
Пояснення до товарної позиції 7401:
7401 00 00 00
Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)
(А) Мідний штейн.
Його одержують плавленням випаленої сульфідної мідної руди для відділення сульфіду
міді від порожньої породи та інших металів, які утворюють шлак, що спливає на поверхню
штейну. Штейн складається переважно із сульфідів міді і заліза і зазвичай має вигляд чорних чи
коричневих гранул (у випадку випуску розплавленого штейну у воду) або грубої маси з
тьмяним металевим блиском.
(B) Мідь цементаційна (мідь осаджена).
Мідь цементаційна (мідь осаджена) являє собою продукт, одержаний осадженням
(цементацією), тобто шляхом додання заліза до водного розчину, одержаного вилуговуванням
деяких випалених руд чи відходів. Вона являє собою дрібний чорний порошок, що містить
1627
оксиди і нерозчинні домішки. Вона іноді застосовується в протиобростальних (захисних)
фарбах і в сільськогосподарських фунгіцидах, але частіше додається в шихту, яка
завантажується в піч для виплавки мідного штейну.
Цементаційну мідь не слід плутати з мідним порошком, що відноситься до товарної
позиції 7406, який не містить домішок.
Пояснення до товарної позиції 7402:
7402 00 00 00
Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Чорна мідь. Являє собою неочищену мідь, одержану зазвичай в шахтній печі шляхом
плавлення оксидних мідних руд або неочищеного мідного скрапу. Масова частка міді
коливається в широких межах і зазвичай складає 60 – 85 %.
(2) Чорнова мідь. Являє собою неочищену мідь, одержувану в конвертері шляхом
продування повітря крізь розплавлений мідний штейн. Під час металургійного переділу
відбувається окиснення сірки, заліза та інших домішок. Масова частка міді зазвичай складає
близько 98 %.
(3) Мідні аноди для електролітичного рафінування.
Мідь, частково рафінована повним сплавленням, відливається в аноди для подальшого
рафінування електролізом. Ці аноди зазвичай мають форму слябів (плоских заготовок) із двома
вушками для підвішування їх в електролітичній ванні. Не слід їх плутати з анодами для
нанесення гальванічного покриття міддю (товарна позиція 7419).
Пояснення до товарної позиції 7403:
7403
7403 11 00 00
7403 12 00 00
7403 13 00 00
7403 19 00 00
7403 21 00 00
7403 22 00 00
7403 29 00 00
Мідь рафінована та мідні сплави необроблені:
- мідь рафінована:
- - катоди та секції катодів
- - ваєрбарси (литі заготовки з металу для виробництва дроту)
- - білети (заготівки з металу квадратного чи круглого поперечного перерізу для
подальшої прокатки сортових профілів)
- - інші
- сплави мідні:
- - сплави на основі міді та цинку (латуні)
- - сплави на основі міді та олова (бронзи)
- - інші мідні сплави (за винятком лігатур товарної позиції 7405)
До цієї товарної позиції включаються необроблені рафінована мідь і мідні сплави, як
зазначено в Примітках 1 (а) та 1 (b) до цієї групи, відповідно.
Мідь рафіновану, з масовою часткою міді не менше 99,85 %, одержують
електролітичним рафінуванням, електролітичним видобуванням, хімічним очищенням або
вогневим (пірометалургійним) рафінуванням. Іншу рафіновану мідь (з масовою часткою міді не
менше 97,5 %) зазвичай одержують легуванням вищевказаної рафінованої міді іншими, одним
чи кількома елементами до максимального граничного вмісту, наведеного в таблиці в Примітці
1а до цієї групи.
Мідь рафінована відливається в зливки або чушки для переплавляння (наприклад, для
одержання сплаву) або в заготовки для виробництва дроту, у сляби для прокатування, у білети
(включаючи заготовки з круглим поперечним перерізом) та аналогічні форми для прокатування,
екструзії, волочіння або кування в плити, листи, штаби, дріт, труби та інші вироби.
1628
Мідь, електролітична рафінована, іноді має форму катодів, що складаються з пластин або
листів із двома вушками, за які первинні вихідні листи підвішуються в електролітичній ванні, або
(пластини чи листи) можуть мати скоби чи розрізані на секції.
Мідь рафінована може також мати форму сферичних частинок, переважно
використовуваних для легування, а іноді для розмелювання її в порошок. Проте мідні порошки і
лусочки відносяться до товарної позиції 7406.
До цієї товарної позиції включаються литі та спечені сляби, бруски, прутки, зливки і т.п.
за умови, що вони після одержання не були піддані ніякому іншому обробленню, крім зняття
задирок чи окалини (для видалення поверхневого шару, що містить велику кількість мідних
оксидів), чи обрізання, обрубання, зачищення і т.п. для видалення твердої кірки або інших
ливарних дефектів або піддавалися обробленню поверхні з однієї її сторони для огляду
(контроль якості).
Спечені вироби одержують з мідного порошку чи з порошку мідних сплавів, або з мідного
порошку, змішаного з порошками інших металів, шляхом їхнього пресування (стиску) і
спікання (нагрівання до температури нижче точки плавлення цих металів). У спеченому стані
вироби є пористими, мають малу міцність і зазвичай піддаються прокатці, екструзії, куванню і
т.п. для досягнення ними необхідної щільності. Ці прокатані та інші вироби не включаються
до цієї товарної позиції (наприклад, товарні позиції 7407, 7409).
До цієї товарної позиції також включаються ваєрбарси та білети (заготовки для
виробництва дроту і сутунки), які мають кінці, що сходяться на конус, або оброблені будь-яким
іншим способом, щоб полегшити їхнє введення в устаткування для перероблення, наприклад, у
моток дроту чи в труби.
За додержання вищезгаданих умов, що стосується оброблення виробів після їхнього
виробництва, литі прутки (стрижні, бруски) цієї товарний позиції можуть включати, зокрема:
(1) Вироби, які виготовлені литтям у спеціальні форми (так зване “лиття в кокіль”) і які
мають круглий, квадратний чи шестикутний переріз і зазвичай не перевищують в довжину 1 м.
(2) Подовжені вироби, одержані в результаті процесу безперервного лиття, за якого
розплавлений метал безперервно подається у водоохолоджувальний кристалізатор, де він
швидко твердіє.
Обидва типи виробів, “кокільні” та бруски, одержані безперервним литтям, часто
використовуються для тих самих цілей – для прокатування, витягання або екструзії прутків
(стрижнів, брусків).
Пояснення до товарної позиції 7404:
7404 00
7404 00 10 00
7404 00 91 00
7404 00 99 00
Відходи і брухт мідні:
- з міді рафінованої
- з мідних сплавів:
- - на основі міді та цинку (латуні)
- - інші
Положення Пояснень до товарної позиції 7204 стосовно відходів і брухту, поширюються з
внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) і на цю товарну позицію, крім мідної окалини і
мідних залишків, які розглядаються в товарній позиції 2620. Мідні відходи цієї товарної
позиції включають шлам, одержаний під час волочіння міді та який містить переважно мідний
порошок, змішаний з мастилом, що використовується під час волочіння.
До цієї товарної позиції не включаються зливки або аналогічні необроблені форми з
переплавлених мідних відходів і брухту (товарна позиція 7403).
Пояснення до товарної позиції 7405:
1629
7405 00 00 00
Лігатури на основі міді
Лігатури визначені в Примітці 1 (c) до цієї групи.
Лігатури, що відносяться до цієї товарної позиції, являють собою сплави з масовою
часткою міді понад 10 % з іншими елементами і які через їхній склад є занадто крихкими для
звичайного металооброблення. Вони використовуються для введення в латуні, бронзи або
алюмінієві бронзи, інші елементи з більш високою температурою плавлення, ніж у цих сплавів,
або елементи, які сильно окиснюються (тобто алюміній, кадмій, миш'як, магній) чи в елементи,
які випаровуються за температури плавлення, а також для полегшення одержання деяких
сплавів шляхом додання до них розкиснювачів, десульфураторів або аналогічних елементів
(наприклад, кальцію).
Мідь діє як розчинник або розріджувач інших елементів і повинна міститися в кількостях,
достатніх для зниження точки плавлення, стримування окиснення або сублімації лігатури.
Однак, якщо вміст міді занадто великий, метал надмірно розбавляє інші елементи, введені в
сплави. Масова частка міді в цих виробах зазвичай коливається між 30 і 90 %, але в особливих
випадках вона може бути вище чи нижче цих меж.
Отже, до цієї товарної позиції не включаються, наприклад, будь-які мідно-нікелеві
сплави, навіть якщо вони призначені для використання як лігатури, оскільки мідно-нікелеві
сплави зазвичай пластичні за будь-яких співвідношень компонентів. Інші сплави, наприклад,
мідно-марганцевисті та мідно-кремнієві, можуть бути чи не бути пластичними відповідно до
співвідношення металів, що входять до складу сплаву; у цих випадках до цієї товарної позиції
включаються лише ті сплави, які не відрізняються пластичністю.
Лігатури, що включаються до цієї товарної позиції, охоплюють сплави міді з алюмінієм,
берилієм, бором, кадмієм, хромом, залізом, магнієм, марганцем, молібденом, кремнієм, титаном
або ванадієм.
Лігатури зазвичай випускаються у формі невеликих блоків або брикетів, розділених для
зручності дроблення, у вигляді крихких стрижнів або циліндрів і мають вигляд грубих литих
виробів.
Фосфід міді (фосфориста мідь) з масовою часткою фосфору понад 15 % відноситься до
товарної позиції 2848.
Пояснення до товарної позиції 7406:
7406
7406 10 00 00
7406 20 00 00
Порошки та луска мідні:
- порошки з нешаруватою структурою
- порошки з шаруватою структурою; луска
До цієї товарної позиції включаються мідні порошки, як визначено в Примітці 8 (b) до
Розділу XV, і мідна луска, крім цементаційної (осадженої) міді, що являє собою чорний
порошок і відноситься до товарної позиції 7401. Відповідно до положень Примітки 7 до
Розділу XV до цієї товарної позиції включаються також мідні порошки, змішані з іншими
металевими порошками (наприклад, “бронзовий порошок“, що складається з простої суміші
мідного та олов'яного порошків).
Мідні порошки одержують переважно електролітичним осадженням або розпиленням
(тобто інжекцією тонкого струменя розплавленого металу в поперечний струмінь води, пари,
повітря чи інших газів, що виходять з високою швидкістю).
Крім того, на додаток до двох зазначених вище основним процесам, мідні порошки
можуть бути також одержані в менших кількостях газовим подрібнюванням
дрібнороздроблених оксидів, осаджених з розчинів, або тонким подрібнюванням твердих
шматків. Порошки з пластинчастою (шаруватою) структурою і луска зазвичай одержуються
шляхом розмелювання фольги. Пластинчастість може бути встановлена неозброєним оком або
1630
у випадку луски – крізь збільшувальне скло (лупу), але для тонких порошків потрібен
мікроскоп.
Спосіб одержання порошків визначає такі характерні параметри, як розмір частинок та
їхня форма (яка може бути більш-менш правильної, сфероїдальної, сферичної чи
пластинчастої). Порошки з пластинчастою структурою часто поліруються і можуть мати сліди
мастила або воскової субстанції (наприклад, стеаринової кислоти чи парафіну),
використовуваної під час їхнього виготовлення.
Порошки після їхнього пресування і спікання використовуються в підшипниках, втулках і
багатьох інших деталях машин. Вони також застосовуються як хімічні чи металургійні реагенти,
для усіляких видів пайки (із твердим і м'яким припоєм), для виготовлення спеціальних цементів,
для покриття неметалічних поверхонь як основи для гальваностегії і т.п. Луска використовується
переважно як металевий пігмент для виготовлення чорнила і фарб. Луска безпосередньо
застосовується як металева фарбувальна речовина шляхом її напилювання, наприклад, на
лаковану поверхню, до якої вона прилипає.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) деякі порошки або луска, використовувані для виготовлення фарб, іноді відомих як
“бронза” чи “золото”, але, які є насправді хімічними сполуками, такими як деякі солі сурми,
дисульфіди олова і т.п. (група 28 або 32, якщо вони у вигляді готових фарб);
(b) порошки або луска, одержані як фарбувальні речовини, фарби чи аналогічні вироби
(тобто приготовлені разом з іншими фарбувальними речовинами або розфасовані у вигляді
суспензій, дисперсій чи паст зі зв'язувальною речовиною або розчинником) (група 32);
(c) мідний дріб товарної позиції 7403;
(d) блискітки, нарізані з мідної фольги (товарна позиція 8308).
Пояснення до товарної позиції 7407:
7407
7407 10 00 00
7407 21
7407 21 10 00
7407 21 90 00
7407 29 00 00
Прутки, бруски та профілі мідні:
- з міді рафінованої
- з мідних сплавів:
- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні):
- - - прутки та бруски
- - - профілі
- - інші
Визначення прутків та брусків подано в Примітці 1 (d), а профілів – в Примітці 1 (e) до
цієї групи.
Вироби, описані в цій товарній позиції, зазвичай одержують прокатуванням, екструзією
або волочінням, але вони також можуть бути одержані куванням (на пресі чи молоті). Потім
вони можуть бути оброблені в холодному стані (якщо це потрібно після випалювання) шляхом
холодного волочіння, виправлення або застосування інших процесів, що забезпечують
одержання виробів високої точності. Вони також можуть бути піддані механічному
обробленню (наприклад, свердлінню, вирубанню, скручуванню чи ґофруванню) за умови, що
при цьому вони не набувають відмітних ознак виробів чи продуктів інших товарних позицій.
До цієї товарної позиції відносяться також порожнисті профілі, включаючи ребристі труби і
трубки, одержані екструзією. Проте труби і трубки, до яких ребра чи виступи прикріплені,
наприклад, зварюванням, не включаються до цієї товарної позиції і відносяться зазвичай до
товарної позиції 7419.
Прутки (стрижні, бруски), одержані литтям (включаючи так зване “кокільне” і
безперервне лиття) або спіканням, відносяться до товарної позиції 7403 за умови, що вони
після виготовлення не піддавалися іншому обробленню, крім простого зняття задирок чи
окалини. Проте, якщо на цій стадії вони були піддані іншим видам оброблення, вони
1631
відносяться до цієї товарної позиції за умови, що вони при цьому не набули відмітних ознак
виробів інших товарних позицій.
Ваєрбарси і білети (заготовки для виробництва дроту і сутунки), які мають кінці, що
сходять на конус, або оброблені будь-яким іншим способом, щоб полегшити їхнє введення в
устаткування для їхнього перероблення, наприклад, у моток дроту чи труби, відносяться, проте,
до товарної позиції 7403.
Пояснення до товарної позиції 7408:
7408
7408 11 00 00
7408 19
7408 19 10 00
7408 19 90 00
7408 21 00 00
7408 22 00 00
7408 29 00 00
Дріт мідний:
- з міді рафінованої:
- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 6 мм
- - інший:
- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 0,5 мм
- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу не більш як 0,5 мм
- з мідних сплавів:
- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні)
- - із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді,
нікелю та цинку (нейзильберу)
- - інший
Визначення дроту подане в Примітці 1 (f) до цієї групи.
Дріт одержують прокатуванням, екструзією або волочінням і зберігають у бухтах.
Положення Пояснень до товарної позиції 7407 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis)
поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) дуже тонкий стерильний бронзовий дріт, використовуваний у хірургії для накладення
швів (товарна позиція 3006);
(b) металізована нитка (товарна позиція 5605);
(c) мотузки або шнури, армовані дротом (товарна позиція 5607);
(d) скручений дріт, троси та інші вироби (товарна позиція 7413);
(e) зварювальні електроди з покриттям і т.п. (товарна позиція 8311);
(f) ізольований електричний провід і кабель (включаючи емальований провід) (товарна
позиція 8544);
(g) струни музичних інструментів (товарна позиція 9209).
Пояснення до товарної позиції 7409:
7409
7409 11 00 00
7409 19 00 00
7409 21 00 00
7409 29 00 00
7409 31 00 00
7409 39 00 00
7409 40 00 00
7409 90 00 00
Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 мм:
- з міді рафінованої:
- - у рулонах
- - інші
- із сплавів на основі міді та цинку (латуні):
- - у рулонах
- - інші
- із сплавів на основі міді та олова (бронзи):
- - у рулонах
- - інші
- із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді,
нікелю та цинку (нейзильберу)
- з інших мідних сплавів
1632
До цієї товарної позиції включаються вироби, визначені в Примітці 1 (g) до цієї групи,
коли товщина виробу перевищує 0,15 мм.
Плити та листи зазвичай одержують гарячим або холодним прокатуванням деяких виробів
товарної позиції 7403; мідні штаби (чи стрічки) можуть бути прокатані або одержані
розрізуванням листів.
Усі подібні вироби класифікуються в цій товарній позиції за умови, що після оброблення
(такого, як розрізування для одержання потрібної форми, перфорування, ґофрування, рифлення,
прорізання жолобків, полірування, покриття, карбування або заокруглення крайок) вони не
набувають відмітних ознак виробів інших товарних позицій (див. Примітку 1 (g) до цієї групи).
Гранична товщина 0,15 мм включає товщину покриття лаком і т.п.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) фольга завтовшки не більш як 0,15 мм (товарна позиція 7410);
(b) просічно-витяжний лист із міді (товарна позиція 7419);
(c) ізольована електрична штаба (товарна позиція 8544).
Пояснення до товарної позиції 7410:
7410
7410 11 00 00
7410 12 00 00
7410 21 00 00
7410 22 00 00
Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу,
картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як
0,15 мм (без урахування основи):
- без основи:
- - з міді рафінованої
- - з мідних сплавів
- на основі:
- - з міді рафінованої
- - з мідних сплавів
До цієї товарної позиції включаються вироби, визначені в Примітці 1 (g) до цієї групи,
коли їхня товщина не перевищує 0,15 мм.
Фольгу, що відноситься до цієї товарної позиції, одержують прокатуванням,
штампуванням або електролізом. Вона виготовляється у вигляді дуже тонких листів (у будьякому випадку товщина не перевищує 0,15 мм). Найтонша фольга, застосовувана для імітації
позолоти і т.п., дуже неміцна; зазвичай вона перекладається аркушами паперу і зберігається у
вигляді буклетів. Інша фольга, що використовується для виготовлення галантерейних товарів,
часто має підкладку з паперу, картону, пластмаси або аналогічного матеріалу як для зручності
зберігання чи транспортування, так і для полегшення подальшого оброблення і т.п. Фольга
розглядається в цій товарній позиції незалежно від того, чи має вона карбування, чи розрізана
вона для надання їй відповідної форми (прямокутної або іншої), чи має вона перфорацію,
покриття (із золота, срібла, лаку і т.п.) або друк.
Гранична товщина 0,15 мм включає покриття лаком і т.п., але основа з паперу і т.п. не
включається в це значення.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) фольга для тиснення, що містить мідний порошок, зв'язаний желатином, клеєм чи
аналогічною зв'язувальною речовиною, або мідь, осаджену на папір, пластмаси чи аналогічну
основу, використовувана для друкування обкладинок книг, капелюшних стрічок і т.п. (товарна
позиція 3212);
(b) Друковані етикетки (ярлики) з мідної фольги, що можуть бути ідентифіковані як
самостійні вироби, які отримані друкуванням (товарна позиція 4911);
(с) металізована нитка (товарна позиція 5605);
(d) плити, листи і стрічки товщиною понад 0,15 мм (товарна позиція 7409);
1633
(е) фольга у вигляді ялинкових прикрас (товарна позиція 9505).
Пояснення до товарної позиції 7411:
7411
7411 10
7411 10 10 00
7411 10 90 00
7411 21
7411 21 10 00
7411 21 90 00
7411 22 00 00
7411 29 00 00
Труби та трубки мідні:
- з міді рафінованої:
- - прямі
- - інші
- з мідних сплавів:
- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні):
- - - прямі
- - - інші
- - із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді,
нікелю та цинку (нейзильберу)
- - інші
Труби і трубки визначені в Примітці 1 (h) до цієї групи.
Положення Пояснень до товарних позицій 7304 – 7306 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію і методи виготовлення виробів.
Більшість мідних труб і трубок виготовляються безшовними (суцільнотягненими), але
іноді вони можуть бути виготовлені паянням або зварюванням країв смуги або іншими
способами. Безшовні труби і трубки зазвичай виготовляються прошиванням і екструзією
болванки для одержання трубної заготовки, яка піддається гарячому прокатуванню або
волочінню крізь матрицю до досягнення необхідного розміру. Іноді труби і трубки можуть бути
екструдовані до їхнього остаточного розміру без волочіння.
Мідні труби і трубки мають багато галузей застосування (наприклад, у харчовій
промисловості, у нагрівальних, холодильних, дистиляційних, рафінувальних чи парових
пристроях), а також використовуються в будівництві для подавання води чи газу.
Конденсаторні труби з мідних сплавів широко використовуються у суднобудуванні та на
силових станціях, оскільки вони дуже корозійностійкі, зокрема, до солоної води.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) порожнисті профілі, які включають ребристі труби і трубки, одержані екструзією
(товарна позиція 7407);
(b) фітинги для труб або трубок (товарна позиція 7412);
(c) труби і трубки, до яких ребра чи виступи кріпляться, наприклад, зварюванням
(переважно товарна позиція 7419);
(d) гнучкі труби (товарна позиція 8307);
(e) труби і трубки у вигляді ідентифікованих виробів інших груп, наприклад, частин
машин (Розділ XVI).
Пояснення до товарної позиції 7412:
7412
7412 10 00 00
7412 20 00 00
Фітинги мідні для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки):
- з рафінованої міді
- з мідних сплавів
Положення Пояснень до товарної позиції 7307 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) болти і гайки, використовувані для складання або кріплення труб чи трубок (товарна
позиція 7415);
1634
(b) фітинги з кранами, клапанами, вентилями і т.п. (товарна позиція 8481).
Пояснення до товарної позиції 7413:
7413 00 00 00
Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні,
електрично не ізольовані
Положення Пояснень до товарної позиції 7312 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Внаслідок чудової електропровідності, мідь зазвичай використовується для електричних
проводів і тросів (кабелів); вони відносяться до цієї товарної позиції незалежно від того, мають
вони чи не мають жилу зі сталі або з будь-якого іншого металу, за умови, що мідь перевершує
її за вагою (див. Примітку 7 до Розділу XV).
Проте до цієї товарної позиції не включаються ізольовані електричні проводи і кабелі
(товарна позиція 8544).
[7414]
Пояснення до товарної позиції 7415:
7415
7415 10 00 00
7415 21 00 00
7415 29 00 00
7415 33 00 00
7415 39 00 00
Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за винятком тих, що
включені до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби мідні або з чорних
металів з мідними головками; гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки
вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та
аналогічні вироби мідні:
- цвяхи та цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби та аналогічні вироби
- інші вироби без різьби:
- - шайби (включаючи шайби пружинисті)
- - інші
- інші вироби з різьбою:
- - гвинти; болти та гайки
- - інші
Положення Пояснень до товарних позицій 7317 і 7318 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію, крім того, що вона також містить у
собі цвяхи зі стрижнем із чорних металів, але з мідним капелюшком (переважно
використовувані для оббивання меблів або в декоративних роботах).
Підошви для взуття із шевськими цвяхами чи без них не включаються до цієї товарної
позиції (товарна позиція 7419).
Пояснення до товарної підпозиції.
7415 33
Термін “ґвинт” не поширюється на вкручувані гаки і вкручувані кільця (рим-болти); вони
відносяться до товарної підпозиції 7415 39.
[7416]
[7417]
Пояснення до товарної позиції 7418:
7418
7418 10
Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини мідні;
мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або
полірування, рукавички та аналогічні вироби мідні; обладнання санітарнотехнічне та його частини мідні:
- вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини; мочалки для
чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички
та аналогічні вироби:
1635
7418 10 10 00 - - вироби столові, кухонні для приготування або підігрівання іжі, неелектричні;
частини цих виробів
7418 10 90 00 - - інші
7418 20 00 00 - обладнання санітарно-технічне та його частини
Положення Пояснень до товарних позицій 7321, 7323 і 7324 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Ця товарна позиція включає, серед іншого, (intеr alia), мідні побутові прилади для
приготування або підігрівання їжі, наприклад, невеликі прилади, такі як бензинові, парафінові,
спиртові пічки, які звичайно використовуються для подорожей, у походах і т.п., а також для
побутових цілей. До цієї товарної позиції також включається побутові прилади, описані в
Поясненнях до товарної позиції 7322.
До цієї товарної позиції не включаються:
(a) побутові предмети, які мають відмітні ознаки робочих інструментів (група 82) (див.
Пояснення до товарної позиції 7323);
(b) паяльні лампи (товарна позиція 8205);
(c) ножові вироби і ложки, виделки, ковші і т.п. (товарні позиції 8211 – 8215);
(d) прикраси (товарна позиція 8306);
(e) машини і обладнання, що використовують нагрівання, варіння, смаження, дистиляцію і
т.п. або аналогічне лабораторне обладнання товарної позиції 8419, наприклад:
(1) водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори (для промислового та
побутового використання);
(2) кавоварки та інші спеціальні пристрої для нагрівання, варіння і т.п., які не
використовуються у побуті;
(f) побутове обладнання, що включається в групу 85 (зокрема, устаткування і вироби
товарної позиції 8509 або 8516);
(g) вироби групи 94;
(h) ручні сита (товарна позиція 9604);
(ij) сигаретні запальнички та інші запальнички (товарна позиція 9613);
(k) розпилювачі для ароматичних речовин та аналогічні розпилювачі (товарна позиція
9616).
Пояснення до товарної позиції 7419:
7419
Інші вироби мідні:
7419 10 00 00 - ланцюги та їх частини
- інші:
7419 91 00 00 - - литі, формовані, штамповані або ковані, але без подальшого оброблення
7419 99
- - інші:
7419 99 10 00 - - - тканина (включаючи безперервну стрічку), решітки та сітки з мідного дроту з
найбільшим розміром поперечного перерізу дроту не більш
як 6 мм; мідний просічно-витяжний лист
7419 99 30 00 - - - пружини мідні
7419 99 90 00 - - - інші
До цієї товарної позиції включаються усі вироби з міді, крім виробів, що описані в
попередніх товарних позиціях цієї групи або в Примітці 1 до Розділу XV, у групі 82 або 83 чи в
яких-небудь інших товарних позиціях Класифікації.
До цієї товарної позиції, зокрема, включаються:
1636
(1) Англійські шпильки та інші шпильки (крім капелюшних шпильок та інших
декоративних шпильок і креслярських кнопок) з міді, в іншому місці не зазначені.
(2) Резервуари, цистерни, посудини та аналогічні ємності з міді для зберігання і
транспортування будь-яких матеріалів будь-якого об’єму з облицюванням чи без нього або з
теплоізоляцією чи без неї, але не з'єднані з механічним чи термічним устаткуванням (див.
Пояснення до товарних позицій 7309 та 7310).
(3) Ємності для стиснутого або скрапленого газу (див. Пояснення до товарної позиції
7311).
(4) Ланцюги та їхні частини з міді (див. Пояснення до товарної позиції 7315), крім
ланцюгів, що мають відмітні ознаки біжутерії (наприклад, ланцюжки для годинників та інші
ланцюжки) (товарна позиція 7117).
(5) Вироби мідні типу перерахованих у Поясненнях до товарних позицій 7325 і 7326.
(6) Аноди для гальваностегії з міді або мідних сплавів (наприклад, латуні) (див. пункт (А)
Пояснень до товарної позиції 7508).
(7) Труби і трубки, до яких прикріплені ребра або виступи, наприклад, за допомогою
зварювання, в іншому місці не зазначені.
(8) Тканина, решітки та сітки з мідного дроту і мідний просічно-витяжний лист.
(9) Пружини, крім пружин для годинників усіх видів товарної позиції 9114.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) тканина з металевої нитки, використовувана в одязі, як декоративна меблева тканина
або для аналогічних цілей (товарна позиція 5809);
(b) готові металеві пластини з дротяної сітки, використовувані для паяння (товарна
позиція 8311);
(c) дротяна тканина, використовувана в ручних ситах або решетах (товарна позиція
9604).
Пояснення до товарної підпозиції.
7419 91
Пояснення до підпозицій 7326 11 та 7326 19 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) застосовні до цієї підпозиції. У випадку відлитих або формованих виробів сліди від
літника можуть бути видалені.
Група 75
Нікель і вироби з нього
Примітки:
1. Наведені у цій групі терміни означають:
(а) "прутки та бруски" — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у
бунти, які мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів,
овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих
правильних багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві
з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною,
прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або
багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина
таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом
перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або
спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання
чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для
виробів інших товарних позицій;
1637
(b) "профілі" — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які
згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і
не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги,
труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і
розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини),
за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних
позицій;
(с) "дріт" — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за
всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників
(включаючи квадрат), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників
(включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких
мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби,
які мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний
переріз, можуть мати кути, закруглені за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з
прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує
одну десяту частини ширини;
(d) "плити, листи, стрічки та фольга" — плоскі вироби з однаковою товщиною (крім
необроблених виробів товарної позиції 7502), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають
суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або
незакругленими кутами (включаючи "видозмінений прямокутний", дві з протилежних сторін
яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні):
у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту
частини ширини;
у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів за умови,
що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.
До товарної позиції 7506 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та
фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також
перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм
властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;
(е) "труби і трубки" — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають
однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за
всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати),
рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають
однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби з поперечним перерізом у
вигляді прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного
опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що
внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію.
Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими,
гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями,
манжетами чи кільцями.
Примітки до товарних підпозицій:
1. Наведені у цій групі терміни означають:
(а) "нікель нелегований" — метал, який містить сумарно за масою принаймні не менш як
99 % нікелю з кобальтом за умови, що:
(і) вміст кобальту за масою не перевищує 1,5 % та
(іі) вміст будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у
таблиці:
ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Елемент
Граничний вміст, за масою, %
1638
Fe
Залізо
О
Кисень
Інші елементи (для кожного з них)
0,5
0,4
0,3
(b) "нікелеві сплави" — металеві сплави, в яких вміст нікелю за масою перевищує вміст
будь-якого з інших елементів, за умови, що:
(і) вміст кобальту за масою перевищує 1,5 %;
(іі) вміст за масою принаймні одного з інших елементів перевищує граничний вміст,
наведений у таблиці; або
(ііі) загальний вміст інших елементів, крім нікелю і кобальту, за масою перевищує 1 %.
2. Незважаючи на положення до примітки 1 (с) до цієї групи, у підпозиції 7508 10 термін
"дріт" означає лише вироби незалежно від того, згорнуті вони чи не згорнуті у бухти, та з
будь-якою формою поперечного перерізу, мають найбільший розмір поперечного перерізу не
більш як 6 мм.
Загальні положення
До цієї групи включаються нікель та його сплави і деякі вироби з них.
Нікель являє собою відносно твердий сірувато-білий метал з температурою плавлення
1453 C. Він є феромагнетиком, відрізняється ковкістю, пластичністю, міцністю, а також
стійкістю до корозії та окиснення.
Нікель переважно використовується у виробництві багатьох сплавів, особливо у
виробництві легованої сталі, для покриття інших металів зазвичай методом електролітичного
осадження і як каталізатор у багатьох хімічних реакціях. Необроблений чистий нікель також
широко використовується на хімічних підприємствах. Крім того, нікель та його сплави
використовуються для карбування монет.
До цієї групи відповідно до положень Примітки 5 до Розділу XV включаються такі
основні сплави нікелю:
(1) Сплави нікель-залізо. Сюди включаються сплави, використовувані в тросах підвідних
човнів, осердях індукційних котушок, магнітних екранах і т.п., внаслідок їхньої високої
магнітної проникності та низького гістерезису.
(2) Сплави нікель-хром або нікель-хром-залізо. Сюди включаються різні промислові
сплави, які мають високу міцність і добру опірність до окиснення за високих температур, а
також стійкістю до багатьох корозійних середовищ. Ці матеріали застосовуються для
нагрівальних елементів в електронагрівальних приладах, а також для таких виробів, як муфелі і
реторти, використовувані для термооброблення сталі та інших металів, або у вигляді труб і
трубок для високотемпературних хімічних чи нафтохімічних процесів. У цю групу входять
також особливі сплави, відомі як “жароміцні сплави”, що використовуються у разі потреби
високої міцності за підвищених температур, а саме: переважно в турбінах літаків, в яких з них
виготовлені лопатки і лопаті, у камерах згоряння, у перехідних секціях і т.п. Часто ці сплави
містять молібден, вольфрам, ніобій, алюміній, титан і т.п., які підвищують міцність сплаву на
нікелевій основі.
(3) Сплави нікель-мідь. Ці сплави, які, крім корозійної стійкості, мають високу міцність,
використовуються, наприклад, для валів і кріпильних елементів пропелерів, а також у насосах,
клапанах, трубопроводах та інших видах обладнання, яке піддається дії деяких мінеральних чи
органічних кислот, лугів і солей.
До цієї групи включаються:
(А) Нікелеві штейни, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії
нікелю, необроблений нікель, відходи нікелевого виробництва і брухт (товарні позиції 7501 –
7503).
(B) Нікелеві порошки і луска (товарна позиція 7504).
1639
(C) Вироби, зазвичай одержувані прокатуванням, куванням, витяганням або екструзією
необробленого нікелю, що включається до товарної позиції 7502 (товарні позиції 7505 та 7506).
(D) Труби, трубки і фітинги (товарна позиція 7507) та аноди для гальваностегії та інші
вироби товарної позиції 7508, що містить у собі всі вироби з нікелю, крім тих, які описані в
Примітці 1 до Розділу XV або відносяться до групи 82 чи 83 або названі ще де-небудь у
Класифікації.
Продукти і вироби з нікелю можуть піддаватися різним видам оброблення для поліпшення
властивостей або зовнішнього вигляду металу і т.п. Ці види оброблення зазвичай аналогічні
тим, що описані наприкінці Загальних положень до групи 72, і не впливають на класифікацію
виробів (див., проте, спеціальний випадок анодів для гальваностегії (товарна позиція 7508)).
Класифікація багатокомпонентних виробів подана в Загальних положеннях до Розділу
XV.
Пояснення до товарної позиції 7501:
7501
7501 10 00 00
7501 20 00 00
Штейни нікелеві, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні
продукти металургії нікелю:
- штейни нікелеві
- агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю
(1) Нікелеві штейни.
Нікелевий штейн одержують у процесі перероблення (випалювання, плавлення і т.п.)
нікелевих руд. Він складається залежно від особливостей руд і процесів їхньої переробки із
сульфідів нікелю-заліза, сульфідів нікелю-заліза-міді, сульфідів нікелю або сульфідів нікелюміді.
Штейн зазвичай має форму литих чушок або слябів (часто розбитих на шматки для
полегшення навантаження або транспортування), гранул чи порошку (особливо у випадку
деяких сульфідних нікелевих штейнів).
Ці штейни використовуються для виробництва необробленого нікелю.
(2) Інші проміжні продукти металургійного виробництва нікелю.
До них відносяться:
(i) забруднені оксиди нікелю, наприклад, агломерати оксидів нікелю, оксид
нікелю в порошкоподібному стані (“зелений оксид нікелю”), одержувані шляхом
перероблення залізовмісних сульфідів нікелю чи оксидних руд. Ці забруднені оксиди
використовуються переважно для одержання легованих сталей.
Агломерати оксидів нікелю зазвичай мають вигляд порошку або грудок розміром до 50
мм;
(ii) забруднений феронікель, який внаслідок високого вмісту в ньому сірки (0,5 %
за масою або більше), фосфору та інших домішок не може бути використаний як
легуючий компонент у виробництві сталі без попереднього очищення. Очищений
феронікель використовується майже винятково в чорній металургії для виробництва
деяких спеціальних сталей; тому він як феросплав відноситься до товарної позиції 7202
відповідно до положень Примітки 1 (с) до групи 72;
(iii) нікелева шпейза, тобто грудкувата суміш арсенідів, яка не являє нині великої
комерційної цінності.
Пояснення до товарної позиції 7502:
7502
7502 10 00 00
7502 20 00 00
Нікель необроблений:
- нікель нелегований
- сплави нікелеві
1640
Необроблений нікель зазвичай має вигляд зливків, чушок, котунів, пластинок, кубиків,
брикетів, сферичних часток, катодів або інших електроосаджувальних форм. Ці первинні форми
переважно використовуються як легуючі добавки для одержання легованих сталей і сплавів
кольорових металів та у виробництві деяких хімічних речовин. Деякі форми використовуються
в титанових кошиках для нанесення нікелевого покриття або для одержання нікелевого
порошку.
Неочищений нікель зазвичай відливається в аноди для рафінування за допомогою
електролізу. Аноди, що включаються до цієї товарної позиції, зазвичай мають форму слябів
(плоских заготовок) із двома вушками для підвішування їх в електролітичній ванні. Їх не слід
плутати з анодами для гальваностегії, описаними в Поясненнях до товарної позиції 7508.
Катоди являють собою пластини, одержані електроосадженням на “вихідні листи” з
чистого нікелю, до яких прикріплені дві нікелеві петлі (вушка) для підвішування в
електролітичній ванні. Коли очищений нікель осаджується, “вихідний лист” стає складеною і
невіддільною частиною катодів.
Необрізані катоди зазвичай транспортуються без видалення цих петель, які часто мають
на зварному шві шар осадженого нікелю. Їх не слід плутати з гаками для підвішування, які
кріпляться до деяких гальванічних анодів, що використовуються для одержання нікелевих
покриттів. Необрізані катоди мають зазвичай більший розмір (приблизно 96711,25 см), ніж
гальванічні аноди у вигляді листів, ширина яких рідко перевищує 30,5 см.
Катоди, які були просто обрізані або розрізані на смуги чи невеликі прямокутні куски,
відносяться до цієї товарної позиції незалежно від їхніх розмірів чи призначення. Їх можна
відрізнити від анодів для гальваностегії, які відносяться до товарної позиції 7508, за тим, що
вони не мають гаків для підвішування або не мають пристосувань (наприклад, отворів чи
виступів) для кріплення гаків.
До цієї товарної позиції також не включаються нікелеві порошки і луска (товарна
позиція 7504).
Пояснення до товарної позиції 7503:
7503 00
7503 00 10 00
7503 00 90 00
Відходи та брухт нікелеві:
- з нікелю нелегованого
- з нікелевих сплавів
Визначення відходів і брухту, подане в положеннях Пояснень до товарної позиції 7204, з
внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюється на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) шлак, зола і нікелеві залишки (хвости) (товарна позиція 2620);
(b) зливки та аналогічні необроблені виливки нікелю, одержані переплавлянням нікелевих
відходів і брухту (товарна позиція 7502).
Пояснення до товарної позиції 7504:
7504 00 00 00
Порошки та луска нікелеві
До цієї товарної позиції включаються нікелеві порошки і луска всіх типів незалежно від
їхнього призначення. Термін “порошки” визначений у Примітці 8 (b) до Розділу XV.
Залежно від їхніх фізичних характеристик порошки і луска використовуються в
нелегованому вигляді в пластинах для нікель-кадмієвих батарей, для одержання сульфату
нікелю, хлориду нікелю та інших солей нікелю, як зв’язувальний агент для карбідів металів, для
одержання нікелевих сплавів (наприклад, легованих сталей), а також як каталізатори.
Вони також використовуються в чистому чи легованому вигляді або в суміші з
порошками інших металів (наприклад, заліза) для пресування та спікання з одержанням різних
1641
технічних виробів, наприклад, магнітів, а також для безпосереднього прокатування в листи,
смуги чи фольгу.
До цієї товарної позиції не включаються агломерати оксидів нікелю (товарна позиція
7501).
Пояснення до товарної позиції 7505:
7505
7505 11 00 00
7505 12 00 00
7505 21 00 00
7505 22 00 00
Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві:
- прутки, бруски та профілі:
- - з нікелю нелегованого
- - з нікелевих сплавів
- дріт:
- - з нікелю нелегованого
- - з нікелевих сплавів
Ці вироби, описані в Примітках 1 (а), 1 (b) і 1 (c) до цієї групи, відповідають аналогічним
виробам з міді, крім спеціально виготовлених анодів для гальваностегії (див. Пояснення до
товарної позиції 7508). Відповідно до цього виключення положення Пояснень до товарних
позицій 7407 та 7408 поширюються з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) і на цю
товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) металізована нитка (товарна позиція 5605);
(b) прутки (стрижні, бруски) або профілі, призначені для використання в конструкціях
(товарна позиція 7508);
(c) ізоляційні електричні стрижні (зазвичай називаються “шинопровід”) та проводи
(включаючи емальовані) (товарна позиція 8544).
Пояснення до товарної позиції 7506:
7506
7506 10 00 00
7506 20 00 00
Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві:
- з нікелю нелегованого
- з нікелевих сплавів
До цієї товарної позиції включаються плити, листи, стрічки (або штаби) і фольга,
описані в Примітці 1 (d) до цієї групи; ці вироби відповідають виробам з міді, описаним у
Поясненнях до товарних позицій 7409 та 7410.
Плити та листи можуть бути використані для плакування чорних металів за допомогою
зварювання, прокатування і т.п. та для конструкційних елементів устаткування, зокрема, для
хімічної промисловості.
До цієї товарної позиції не включається просічно-витяжний лист (товарна позиція
7508).
Пояснення до товарної позиції 7507:
7507
7507 11 00 00
7507 12 00 00
7507 20 00 00
Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, втулки)
нікелеві:
- труби і трубки:
- - з нікелю нелегованого
- - з нікелевих сплавів
- фітинги для труб або трубок
Визначення “труби і трубки” подано в Примітці 1 (е) до цієї групи.
Положення Пояснень до товарних позицій 7304 – 7307 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
1642
Внаслідок високої корозійної стійкості (у разі впливу кислот, пари і т.п.), труби, трубки і
фітинги з нікелю або його сплавів використовуються в апаратурі для хімічної, харчової,
паперової і ін. галузей промисловості, у виробництві парових конденсаторів, голок для ін'єкцій і
т.п.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) порожнисті профілі (товарна позиція 7505);
(b) нікелеві болти і гайки, використовувані для складання або кріплення труб, і т.п.
(товарна позиція 7508);
(c) фітинги з пробками, кранами, клапанами і т.п. (товарна позиція 8481);
(d) труби, трубки та їхні фітинги у вигляді конкретно ідентифікованих виробів, наприклад,
частин машин (Розділ ХVI).
Пояснення до товарної позиції 7508:
7508
Інші вироби нікелеві:
7508 10 00 00 - тканини, сітки та грати з нікелевого дроту
7508 90 00 00 - інші
(А) Аноди для гальваностегії, включаючи аноди, одержані електролізом
Ця група товарів охоплює аноди з чистого нікелю для електропокриття (гальваностегії)
електролітичним осадженням. Вони можуть бути литі, одержані прокатуванням, волочінням,
екструзією або можуть бути виготовлені з катодів або виробів іншої форми, одержаних
електролітичним осадженням, що включаються до товарної позиції 7502. Ці аноди можуть бути
в таких формах:
(1) У спеціальних формах (у вигляді зірок, кілець, фасонних профілів) для створення
максимальної анодної поверхні, яка підходить для виробу, що покривається, а у випадку
стрижневих анодів (зазвичай мають овальну, еліптичну, ромбовидну чи ромбоїдальну форму
поперечного перерізу) – завдовжки, що підходить для використання як анод; або
(2) У формі плит (плоских чи вигнутих), стрічок (чи штаб), листів, дисків (плоских чи
хвилястих), півсфер або куль. Для включення до цієї товарної позиції вони повинні мати
відмітні ознаки, завдяки яким вони могли б бути віднесені до анодів для гальваностегії, тобто
вони повинні мати прикріплені до них гаки для підвішування їх в електролітичній ванні або
мати пристосування для кріплення цих гаків (наприклад, різьбові елементи, отвори чи виступи).
Ці аноди зазвичай відрізняються високим ступенем чистоти. Невеликі кількості деяких
домішок можуть, проте, залишатися в них після проходження процесу виготовлення або
можуть бути додані спеціально для забезпечення, наприклад, деполяризації анодів і одержання
однакової реакції всієї поверхні анода на зовнішній вплив і щоб уникнути втрат нікелю
внаслідок утворення шламу. Ці властивості разом з ідентифікованими вище характеристиками
відрізняють аноди для гальваностегії від литих анодів для електролітичного рафінування,
описаних у Поясненнях до товарної позиції 7502, які не включаються до цієї товарної позиції.
Ці традиційні аноди для нанесення нікелевого покриття, проте, усе частіше заміняються
анодами у формі кошиків, наприклад, необроблені форми, такі як нікелеві гранули, засипані в
титанові кошики (див. Пояснення до товарної позиції 7502).
До цієї товарної позиції також не включаються такі вироби, призначені чи не призначені
для використання в гальванічному покритті нікелем або перетворення в аноди для
гальваностегії:
(а) плити (катоди), одержані просто електролізом, обрізані чи необрізані, чи розрізані на
штаби або невеликі прямокутні кусочки, але без подальшого оброблення (товарна позиція
7502);
(b) котуни необроблені (товарна позиція 7502);
1643
(c) прутки, одержані литтям, прокатуванням або екструзією без особливих вимог до
форми, довжини чи обробки, як зазначено вище (товарна позиція 7502 або 7505);
(d) плити, одержані просто прокатуванням (товарна позиція 7506).
(B) Інші
Сюди входять усі вироби з нікелю, крім виробів, включених у попередню групу товарів або в
попередні товарні позиції цієї групи, або в Примітку 1 до Розділу XV, або вироби, що входять у
групу 82 чи 83 або названі більш конкретно в іншому місці Класифікації.
Сюди входять, серед іншого (inter alia):
(1) Конструкції, такі як віконні рами, і частини конструкцій.
(2) Резервуари, цистерни та аналогічні ємності будь-якого об’єму, не з'єднані з
механічним чи термічним устаткуванням.
(3) Тканина, ґрати і сітки з нікелевого дроту та просічно-витяжний лист.
(4) Нікелеві цвяхи, кнопки, гайки, болти, ґвинти та інші вироби такого типу, що описані в
Поясненнях до товарних позицій 7317 та 7318.
(5) Пружини, крім пружин для годинників усіх видів товарної позиції 9114.
(6) Побутові і санітарно-гігієнічні прилади та їхні частини.
(7) Заготовки для монет у вигляді нікелевих дисків з піднятими краями.
(8) Нікелеві вироби, що відповідають виробам з чорних металів, описаним у Поясненнях
до товарних позицій 7325 та 7326.
Група 76
Алюміній і вироби з нього
Примітки:
1. Наведені у цій групі терміни означають:
(а) "прутки та бруски" — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у
бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів,
овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих
правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві
з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною,
прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або
багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина
таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом
перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або
спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання
крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних
для виробів інших товарних позицій;
(b) "профілі" — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які
згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і
не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги,
труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і
розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини),
за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних
позицій;
(с) "дріт" — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий
за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників
(включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників
(включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких
1644
мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби,
які мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний
переріз, можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з
прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує
одну десяту частини ширини;
(d) "плити, стрічки, листи та фольга" — плоскі вироби з однаковою товщиною (крім
необроблених виробів товарної позиції 7601), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають
суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або
незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін
яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні):
у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту
частини ширини;
у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів за умови,
що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.
До товарних позицій 7606 і 7607 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи,
стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини,
ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це
оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;
(е) "труби і трубки" — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають
однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за
всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати),
рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають
однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний
переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або
правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за
умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та
орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими,
покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою
або фланцями, манжетами чи кільцями.
Примітки до товарних підпозицій:
1. Наведені у цій групі терміни означають:
(а) "алюміній нелегований" — метал, який містить за масою не менш як 99 %
алюмінію, за умови, що вміст за масою будь-якого іншого елемента не перевищує граничних
величин, наведених у таблиці:
Інші елементи
Граничний вміст,
за масою, %
Елемент
Fе+Sі (залізо плюс кремній)
1,0
Інші елементи(1) (для кожного
з них)
0,1(2)
До інших елементів, зокрема, належать хром, мідь, магній, марганець, нікель, цинк
(Сг, Сu, Мg, Мn, Ni, Zn).
(2)
Масова частка міді понад 0,1 %, але не більш як 0,2 %, припустима за умови, що
масова частка хрому чи марганцю не перевищує 0,05 %.
(1)
1645
(b) "алюмінієві сплави"
— металеві сплави, в яких вміст алюмінію за масою
перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:
(і) вміст за масою принаймні одного з інших елементів або вміст заліза з кремнієм,
узятих разом, перевищує граничні розміри, наведені у таблиці, або
(іі) загальний вміст інших елементів перевищує за масою 1 %.
2. Незважаючи на Примітку 1 (с) до цієї групи, у товарній підпозиції 7616 91 термін
"дріт" означає лише вироби незалежно від того, згорнуті вони чи не згорнуті в бухти, та з будьякою формою поперечного перерізу, мають найбільший розмір поперечного перерізу не більш
як 6 мм.
Загальні положення
До цієї групи включаються алюміній та його сплави і деякі вироби з них.
Алюміній переважно одержують з бокситів, які являють собою гідратований оксид
алюмінію (див. Пояснення до товарної позиції 2606). Перша стадія видобування складається з
перетворення бокситів у чистий оксид алюмінію (глинозем). Для цього руда кальцинується
(випалюється) і потім обробляється гідроксидом натрію до одержання розчину алюмінату
натрію; потім проводиться фільтрація для видалення нерозчинних домішок (оксиду заліза,
кремнезему і т.п.). Після цього алюміній осаджується з розчину у вигляді гідроксиду алюмінію,
який кальцинується (випалюється) з утворенням чистого оксиду алюмінію у вигляді білого
порошку. Проте гідроксид алюмінію та оксид алюмінію включаються в групу 28.
На другій стадії метал видобувається електролітичним відновленням оксиду алюмінію,
розчиненого в розплавленому кріоліті (останній являє собою натрієво-алюмінієвий фторид, але
він діє лише як розчинник). Цей електроліз відбувається у ваннах, футерованих вуглецевими
(графітовими) блоками, які відіграють роль катода; графітові стрижні використовуються як
аноди. Алюміній осаджується на дні ванн, звідки він потім викачується. Потім він відливається
в блоки, зливки, білети, сляби, ваєрбарси (заготовки для виробництва дроту і сутунки) і т.п., що
відбувається зазвичай після рафінування. Повторюючи електроліз, можна домогтися одержання
алюмінію, майже повністю чистого.
Алюміній може також бути одержаний обробленням деяких інших руд, таких як лейцит
(подвійний силікат алюмінію та калію), шляхом переплавляння алюмінієвих відходів і брухту
або переробленням залишків (шлаку, дросу і т.п.).
Алюміній являє собою блакитно-білий метал, який відрізняється особливою легкістю. Він
дуже пластичний, легко піддається прокатуванню, волочінню, куванню, штампуванню, а також
литтю і т.п. Як і інші м'які метали, алюміній також дуже добре піддається екструзії та литтю під
тиском. У сучасній практиці він піддається пайці. Алюміній – прекрасний провідник тепла та
електрики і дуже добрий відбивач. Оскільки оксидна плівка, що природно утворюється на його
поверхні, захищає метал, її часто створюють штучно більшої товщини за допомогою
анодирування або хімічного оброблення; під час цих процесів поверхня іноді забарвлюється.
Твердість, міцність і т.п. алюмінію можуть бути значно збільшені легуванням іншими
елементами, такими як мідь, магній, кремній, цинк чи марганець. Деякі сплави можуть бути
поліпшені шляхом загартування під час старіння. Ці процеси можуть відбуватися під час
відпускання (штучному старінні).
Основні алюмінієві сплави, що класифікуються в цій групі відповідно до Примітки 5 до
Розділу XV (див. Загальні положення до Розділу XV), такі:
(1) сплави алюміній-мідь. Ці алюмінієві сплави мають низький вміст міді;
(2) сплави алюміній-цинк-мідь;
(3) сплави алюміній-кремній (наприклад, “алпакс”, “силумін”);
(4) сплави алюміній-марганець-магній;
(5) сплави алюміній-магній-кремній (наприклад, “алмелек”, “алдрей”);
1646
(6) сплави алюміній-мідь-магній-марганець (наприклад, “дюралюміній”);
(7) сплави алюміній-магній (наприклад, “магналіум”);
(8) сплави алюміній-марганець;
(9) сплави алюміній-цинк-магній.
Більшість з цих сплавів може також містити невеликі кількості заліза, нікелю, хрому і т.п.;
вони часто позначаються комерційними назвами, які змінюються залежно від країнивиробника.
Завдяки особливим властивостям алюміній та його сплави мають широке застосування: у
літако-, автомобіле- та суднобудуванні; у будівництві; у пристроях залізничної чи трамвайної
мережі; в електротехніці (наприклад, кабелі (троси)); для всіх типів контейнерів (резервуари і
цистерни всіх розмірів, бочки для транспортування, барабани і т.п.); у побутових приладах чи
кухонному обладнанні; для одержання фольги і т.п.
До цієї групи включаються:
(А) Необроблений алюміній, відходи і брухт (товарні позиції 7601 та 7602).
(B) Алюмінієві порошки і луска (товарна позиція 7603).
(C) Вироби, зазвичай одержувані прокатуванням, екструзією, волочінням або куванням
необробленого алюмінію товарної позиції 7601 (товарні позиції 7604 – 7607).
(D) Різні вироби, віднесені до товарних позицій 7608 – 7615, та інші вироби, які
включаються до товарної позиції 7616, що охоплює всі інші алюмінієві вироби, крім виробів,
включених у групу 82 або 83 чи більш конкретно розглянуті в іншому місці Класифікації.
Вироби, одержані спіканням алюмінію і глинозему, являють собою металокераміку і не
включаються в цю групу (товарна позиція 8113).
Вироби з алюмінію часто піддаються різним видам оброблення для покращення
властивостей або зовнішнього вигляду металу, для захисту від корозії і т.п. Ці види оброблення
зазвичай відповідають процесам, перерахованим наприкінці Загальних положень до групи 72, і
не впливають на класифікацію виробів.
Класифікація багатокомпонентних виробів, особливо готових виробів, подана в
Загальних положеннях до Розділу XV.
Пояснення до товарної позиції 7601:
7601
7601 10 00 00
7601 20
7601 20 10 00
7601 20 91 00
7601 20 99 00
Алюміній необроблений:
- алюміній нелегований
- сплави алюмінієві:
- - первинні
- - вторинні:
- - - у зливках або у рідкому стані
- - - інші
До цієї товарної позиції включається необроблений алюміній у рідкому стані, у блоках,
зливках, білетах, слябах, жолобчастих стрижнях, ваєрбасах чи аналогічних формах, одержаних
литтям електролітичного алюмінію або переплавлянням металевих відходів чи брухту. Ці
товари переважно призначені для прокатування, кування, волочіння, екструзії, штампування
або для переплавляння та для лиття у фасонні вироби.
До цієї товарної позиції включаються алюмінієві котуни, які переважно використовуються
в металургії (як розкиснювач, особливо у виробництві чорних металів).
Ця товарна позиція також охоплює деякі литі або спечені стержні і т.п. (див. Пояснення до
товарної позиції 7403, які з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю
товарну позицію).
1647
До цієї товарної позиції не включаються алюмінієві порошки і луска (товарна позиція
7603).
Пояснення до товарної позиції 7602:
Відходи та брухт алюмінієві:
- відходи:
7602 00 11 00 - - токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва, ошурки;
відходи листів та фольги пофарбовані, з різним покриттям або скріплені, завтовшки
(без урахування основи) не більш як 0,2 мм
7602 00 19 00 - - інші (включаючи браковані вироби)
7602 00 90 00 - брухт
7602 00
Положення, що відносяться до відходів і брухту, у Поясненнях до товарної позиції 7204 з
внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Алюмінієві відходи і брухт є важливим джерелом сировини для алюмінієвої
промисловості. Вони також використовуються в металургії як розкиснювальний або
зневуглецьовальний агент.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) шлак, дрос і т.п. від виробництва чорних металів, які містять відновлений алюміній у
вигляді силікатів (товарна позиція 2618 або 2619);
(b) зола і відходи від виробництва алюмінію (товарна позиція 2620);
(c) зливки та аналогічні необроблені форми, одержані переплавлянням алюмінієвих
відходів і брухту (товарна позиція 7601).
Пояснення до товарної позиції 7603:
7603
7603 10 00 00
7603 20 00 00
Порошки та луска алюмінієві:
- порошки з нешаруватою cтруктурою
- порошки з шаруватою cтруктурою; луска
До цієї товарної позиції включаються алюмінієві порошки, що описані в Примітці 8 (b) до
Розділу XV, і алюмінієва луска. Переважно ці вироби відповідають аналогічним виробам з міді,
і положення Пояснень до товарної позиції 7406 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis)
поширюються на цю товарну позицію. Алюмінієві порошки і луска, проте, використовуються
також у піротехніці як генератори тепла (наприклад, у термітних процесах), для захисту інших
металів від корозії (наприклад, під час алітування, цементації), у ракетному паливі та у
створенні спеціальних цементів.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) порошки або луска, призначені для використання як барвники, фарби чи аналогічні
вироби (тобто з'єднані з іншими фарбувальними речовинами, або речовинами, що постачаються
у вигляді суспензій, дисперсій чи паст зі зв'язувальною речовиною або розчинником) (група
32);
(b) алюмінієві гранули (товарна позиція 7601);
(c) блискітки, нарізані з алюмінієвої фольги (товарна позиція 8308).
Пояснення до товарної позиції 7604:
Прутки, бруски та профілі алюмінієві:
- з алюмінію нелегованого:
- - прутки та бруски
- - профілі
- з алюмінієвих сплавів:
7604 21 00 00 - - профілі порожнисті
7604 29
- - інші:
7604
7604 10
7604 10 10 00
7604 10 90 00
1648
7604 29 10 00 - - - прутки та бруски
7604 29 90 00 - - - профілі
Ці вироби, описані в Примітках 1 (а) і 1 (b) до цієї групи, відповідають аналогічним
виробам з міді. Тому положення Пояснень до товарної позиції 7407 з внесенням відповідних
змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) прутки, бруски та профілі, готові для використання в конструкціях (товарна позиція
7610);
(b) покриті зварювальні електроди і т.п. (товарна позиція 8311).
Пояснення до товарної позиції 7605:
7605
7605 11 00 00
7605 19 00 00
7605 21 00 00
7605 29 00 00
Дріт алюмінієвий:
- з алюмінію нелегованого:
- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм
- - інший
- з алюмінієвих сплавів:
- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм
- - інший
Визначення дроту подане в Примітці 1 (c) до цієї групи.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) металізована нитка (товарна позиція 5605);
(b) мотузки і шнури, армовані алюмінієвим дротом (товарна позиція 5607);
(c) скручений дріт, троси, кабелі та інші вироби товарної позиції 7614;
(d) покриті зварювальні електроди (товарна позиція 8311);
(e) ізольований електричний провід і кабель (трос) (включаючи емальований чи
анодований провід) (товарна позиція 8544);
(f) струни музичних інструментів (товарна позиція 9209).
Пояснення до товарної позиції 7606:
7606
7606 11
7606 11 10 00
7606 11 91 00
7606 11 93 00
7606 11 99 00
7606 12
7606 12 20 00
7606 12 92 00
7606 12 93 00
7606 12 99 00
7606 91 00 00
7606 92 00 00
Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм:
- прямокутної (включаючи квадратну) форми:
- - з алюмінію нелегованого:
- - - пофарбовані, лаковані або покриті пластиком
- - - інші, завтовшки:
- - - - менш як 3 мм
- - - - 3 мм або більше, але менш як 6 мм
- - - - 6 мм або більше
- - з алюмінієвих сплавів:
- - - пофарбовані, лаковані або покриті пластиком
- - - інші, завтовшки:
- - - - менш як 3 мм
- - - - 3 мм або більше, але менш як 6 мм
- - - - 6 мм або більше
- інші:
- - з алюмінію нелегованого
- - з алюмінієвих сплавів
Ці вироби, описані в Примітці 1 (d) до цієї групи, відповідають аналогічним виробам з
міді. Тому положення Пояснень до товарної позиції 7409 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включаються:
1649
(а) фольга товщиною не більше 0,2 мм (товарна позиція 7607);
(b) просічно-витяжний лист (товарна позиція 7616).
Пояснення до товарної позиції 7607:
7607
7607 11
7607 11 11 00
7607 11 19 00
7607 11 90 00
7607 19
7607 19 10 00
7607 19 90 00
7607 20
7607 20 10 00
7607 20 90 00
Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу,
картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування
основи) не більш як 0,2 мм:
- без основи:
- - катана, без подальшого оброблення:
- - - завтовшки менш як 0,021 мм:
- - - - у рулонах масою не більш як 10 кг
- - - - інша
- - - завтовшки не менш як 0,021 мм, але не більш як 0,2 мм
- - інша:
- - - завтовшки менш як 0,021 мм
- - - завтовшки 0,021 мм або більше, але не більш як 0,2 мм
- на основі:
- - завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм
- - завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або більше, але не більш як 0,2 мм
До цієї товарної позиції включаються вироби, описані в Примітці 1 (d) до цієї групи, якщо
їхня товщина не перевищує 0,2 мм.
Положення Пояснень до товарної позиції 7410, що відносяться до мідної фольги, з
внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Алюмінієва фольга використовується для виготовлення кришок для пляшок і капсул, для
упакування продуктів харчування, сигар, сигарет, тютюну і т.п. Алюмінієва фольга також
застосовується для виготовлення тонких порошків товарної позиції 7603, у ґофрованих листах
для термоізоляції, для штучного сріблення і як перев'язний матеріал у ветеринарії.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) фольга для тиснення (також відома як книжечка з фольги), яка виготовляється з
алюмінієвого порошку, агломерованого з желатином, клеєм чи іншою зв'язувальною
речовиною, або з алюмінію, осадженого на папір, пластмасу чи іншу підкладку, і
використовувана для друкування книжкових обкладинок (палітурок), капелюшних стрічок і т.п.
(товарна позиція 3212);
(b) папір і картон для виробництва пакетів для молока, фруктового соку або інших
харчових продуктів, облицьовані алюмінієвою фольгою (з боку, який надалі утворює внутрішні
поверхні пакетів), за умови, що вони зберігають основні ознаки паперу чи картону (товарна
позиція 4811);
(c) надруковані ярлики та етикетки з алюмінієвої фольги, які являють собою конкретні
друковані вироби (товарна позиція 4911);
(d) плити, листи і стрічки (чи штаби) товщиною понад 0,2 мм (товарна позиція 7606);
(e) фольга у вигляді новорічних і різдвяних ялинкових прикрас (товарна позиція 9505).
Пояснення до товарної підпозиції.
7607 11
Крім холодного або гарячого прокатування, вироби, що включаються в цю підпозицію,
можуть бути піддані таким видам оброблення:
1650
(1) Термообробленню, такому як зняття напружень або випалення. Це оброблення також
видаляє мастила, що залишилося після прокатування.
(2) Зачищенню, розрізуванню на смуги або нарізуванню на прямокутну (включаючи
квадратну) форму, тобто поділення широкої смуги на вузькі смуги.
(3) Розділенню (розкручуванню) тонких багатошарових ламінованих листів. Така операція
потрібна, коли два чи більше мотки фольги прокатуються одночасно на завершальній стадії
прокатування.
(4) Хімічному очищенню або відмиванню, яке звичайно виконуються для видалення
залишкового мастила, якщо не передбачається термооброблення.
Пояснення до товарної позиції 7608:
7608
7608 10 00 00
7608 20
7608 20 20 00
7608 20 81 00
7608 20 89 00
Труби та трубки алюмінієві:
- з алюмінію нелегованого
- з алюмінієвих сплавів:
- - зварні
- - інші:
- - - тягнуті, без подальшого оброблення
- - - інші
Примітка 1 (e) до цієї групи визначає термін “труби та трубки”.
Труби та трубки цієї товарної позиції можуть бути виготовлені в такий спосіб:
(а) екструзією порожнистих виливків або прошитих круглих болванок;
(b) зварюванням з подовжнім чи спіральним швом плоскої заготовки, яка згортається
(смуги чи листа);
(c) пресуванням, ударним видавлюванням;
(d) литтям.
Пресовані або зварені труби можуть бути піддані холодному волочінню для одержання труб з
більш тонкою стінкою, більш точними розмірами і кращою якістю поверхні.
Труби і трубки, що входять до цієї товарної позиції, використовуються в багатьох галузях,
наприклад, як трубопроводи для нафти чи води, як ізоляційні трубки для електропроводки, у
меблевому виробництві, теплообмінниках, конструкціях.
До цієї товарної позиції включаються труби і трубки незалежно від того, чи мають вони на
кінцях різьбу чи не мають, чи з'єднуються вони з муфтами, фланцями, втулками, кільцями і т.п.
чи не з'єднуються.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) порожнисті профілі (товарна позиція 7604);
(b) фітинги для труб або трубок (товарна позиція 7609);
(c) гнучкі трубопроводи (товарна позиція 8307);
(d) труби і трубки, виготовлені у вигляді конкретних ідентифікованих виробів, наприклад,
такі, які готові для використання в конструкціях (товарна позиція 7610), частинах машин або
транспортних засобах (Розділи XVI і XVII), і т.п.
Пояснення до товарної позиції 7609:
7609 00 00 00
Фітинги для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) алюмінієві
1651
Положення Пояснень до товарних позицій 7307 та 7412 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) затискачі та інші пристрої, спеціально призначені для складання частин конструкцій
(товарна позиція 7610);
(b) підвіски та кронштейни для підтримування труб; алюмінієві болти і гайки,
використовувані для складання або закріплення трубок чи труб (товарна позиція 7616);
(c) фітинги з вентилями, кранами, клапанами і т.п. (товарна позиція 8481).
Пояснення до товарної позиції 7610:
7610
7610 10 00 00
7610 90
7610 90 10 00
7610 90 90 00
Металоконструкції алюмінієві (крім збірних металоконструкцій товарної
позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, башти, решітчасті
щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для
дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі,
труби тощо, призначені для використання в металоконструкціях:
- двері, вікна та їх рами, пороги для дверей
- інші:
- - мости та секції мостів, башти та решітчасті щогли
- - інші
Положення Пояснень до товарної позиції 7308 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
У випадку алюмінію частини конструкцій іноді з'єднуються синтетичними смолами або
сполуками на ґумовій основі замість кріплення звичайними способами, такими як кріплення за
допомогою заклепок, болтів і т.п.
Через властиву легкість алюміній та його сплави використовуються іноді замість чорних
металів під час виготовлення конструкцій рам, каркасів магазинів, мостів, розсувних дверей,
електричних мереж або радіостовпів, телескопічних шахтних стійок, дверних або віконних рам,
поручнів і т.п.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) конструкції, ідентифіковані як частини виробів груп 84 – 88;
(b) плаваючі конструкції групи 89;
(c) збірні будівельні конструкції (товарна позиція 9406).
Пояснення до товарної позиції 7611:
7611 00 00 00
Резервуари, цистерни, баки та аналогічні алюмінієві ємності для різних
речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю понад 300
л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без
механічного або теплотехнічного обладнання
Положення Пояснень до товарної позиції 7309 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Унаслідок характерних алюмінію властивостей: легкості та корозійної стійкості, він може
заміняти чорні метали для виготовлення резервуарів, цистерн і т.п., особливо в хімічній
промисловості, на пивоварних, молочних і сироварних підприємствах.
1652
Проте до цієї товарної позиції не включаються контейнери, спеціально призначені та
обладнані для перевезення одним чи декількома видами транспорту (товарна позиція 8609).
Пояснення до товарної позиції 7612:
7612
7612 10 00 00
7612 90
7612 90 20 00
7612 90 90 00
Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності трубчасті, що
деформуються, і жорсткі) та аналогічні ємності для будь-яких речовин з
алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не
більш як 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без
них, без механічного або теплотехнічного обладнання:
- ємності трубчасті, що деформуються
- інші:
- - тара, що використовується для аерозолів
- - інші
Положення Пояснень до товарної позиції 7310 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Бочки і барабани алюмінієві використовуються переважно для транспортування молока,
пива, вина і т.п.; алюмінієві банки і ящики часто використовуються для упакування харчових
продуктів. До цієї товарної позиції також включені ємності жорсткі трубчасті (наприклад, для
фармацевтичних продуктів, таких як пігулки чи таблетки) і ємності
трубчасті, що
деформуються, для кремів, зубних паст і т.п.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) вироби товарної позиції 4202;
(b) барила для бісквіта, коробки для чаю, бляшані коробки для цукру та аналогічні
побутові чи кухонні коробки і ємності (товарна позиція 7615);
(c) ящики для сигарет, коробки для пудри, футляри для інструментів та аналогічні ємності
для особистого чи професійного користування (товарна позиція 7616);
(d) вироби товарної позиції 8304;
(e) декоративні коробки (товарна позиція 8306);
(f) контейнери, спеціально призначені та обладнані для перевезення одним чи декількома
видами транспорту (товарна позиція 8609);
(g) термоси та інші вакуумні посудини в комплекті з футлярами, які включаються до
товарної позиції 9617.
Пояснення до товарної позиції 7613:
7613 00 00 00
Ємності для стисненого або скрапленого газу алюмінієві
Див. Пояснення до товарної позиції 7311.
Пояснення до товарної позиції 7614:
7614
7614 10 00 00
7614 90 00 00
Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби алюмінієві,
електрично не ізольовані:
- із сталевим осердям
- інші
Положення Пояснень до товарної позиції 7312 з внесенням відповідних змін (mutatis
mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
1653
Внаслідок своєї легкості і хорошої електропровідності алюміній і сплави алюміній-магнійкремній, такі як “алмелек” та “алдрей”, часто використовуються замість міді в електропроводах
і тросах.
Алюмінієві троси можуть мати осердя зі сталі чи інших металів за умови, що алюміній за
вагою переважає над ними (див. Примітку 7 до Розділу XV).
Проте до цієї товарної позиції не включаються ізольований електричний провід і кабель
(товарна позиція 8544).
Пояснення до товарної позиції 7615:
7615
7615 10
7615 10 10 00
7615 10 90 00
7615 20 00 00
Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини алюмінієві;
мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або
полірування, рукавички та аналогічні вироби алюмінієві; обладнання
санітарно-технічне та його частини алюмінієві:
- вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини; мочалки для
чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування,
рукавички та аналогічні вироби:
- - литі
- - інші
- обладнання санітарно-технічне та його частини
До цієї товарної позиції включаються ті ж види виробів, що зазначені в Поясненнях до
товарних позицій 7323 і 7324, зокрема, кухонний посуд, санітарно-технічні і туалетні вироби,
описані в них. До цієї товарної позиції також включаються алюмінієві пристрої для
приготування або розігрівання їжі, аналогічні описаним в Поясненнях до товарної позиції 7418.
Проте до цієї товарної позиції не включаються:
(а) банки, ящики та аналогічні ємкості, які включаються до товарної позиції 7612;
(b) домашні речі, що мають відмітні ознаки інструментів (група 82) (див. Пояснення до
товарної позиції 7323);
(c) ножові вироби, ложки, ополоники, виделки та інші вироби, що включаються до
товарних позицій 8211 – 8215;
(d) прикраси (товарна позиція 8306);
(e) безінерційні водонагрівачі або теплові водяні акумулятори та інше обладнання
товарної позиції 8419;
(f) побутове електрообладнання групи 85 (зокрема, прилади та апаратура товарних
позицій 8509 та 8516);
(g) вироби групи 94;
(h) запальнички сигаретні та інші запальнички (товарна позиція 9613);
(ij) термоси та інші вакуумні посудини товарної позиції 9617.
Пояснення до товарної позиції 7616:
7616
7616 10 00 00
7616 91 00 00
7616 99
7616 99 10 00
7616 99 90 00
Інші вироби алюмінієві:
- цвяхи, кнопки, скоби (крім товарної позиції 8305), гвинти, болти, гайки, гаки
вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби та аналогічні вироби
- інші:
- - тканини, решітки, сітки та огорожі з алюмінієвого дроту
- - інші:
- - - литі
- - - інші
1654
До цієї товарної позиції включаються усі вироби з алюмінію, крім виробів, що
відносяться до попередніх товарних позицій цієї групи, виробів, описаних у Примітці 1 до
Розділу XV, виробів, включених у групу 82 чи 83, або виробів, більш конкретно розглянутих в
іншому місці Класифікації.
До цієї товарної позиції, зокрема, включаються;
(1) Цвяхи, кнопки, скоби (крім тих, які відносяться до товарної позиції 8305), ґвинти,
болти, гайки, укручувані гаки (рим-болти), заклепки, шпонки, шплінти, шайби та аналогічні
вироби, описані в Поясненнях до товарних позицій 7317 і 7318.
(2) В'язальні голки, шила, гачки для кроше, інструменти для вишивання, шпильки
англійські, інші шпильки та інші вироби, описані в Поясненнях до товарної позиції 7319.
(3) Ланцюги та їхні частини з алюмінію.
(4) Тканина, ґрати і сітки з алюмінієвого дроту та просічно-витяжний лист (див.
Пояснення до товарної позиції 7314). Просічно-витяжний лист використовується у вітринах
магазинів, для решіток гучномовців, для заглушення вибухів під час транспортування і
зберігання летких рідин і газів і т.п.
(5) Алюмінієві вироби, подібні до виробів з чорних металів, описаних у Поясненнях до
товарних позицій 7325 і 7326.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) тканина з металевої нитки, використовувана в одязі, для оббивання меблів або для
аналогічних цілей (товарна позиція 5809);
(b) дротяна тканина і т.п. у вигляді частин машин (наприклад, у сполученні з іншими
матеріалами) (група 84 або 85);
(c) дротяна тканина і т.п., використовувана в ручних ситах чи решетах (товарна позиція
9604).
Група 78
Свинець і вироби з нього
Примітки:
1. Наведені у цій групі терміни означають:
(а) "прутки та бруски" — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у
бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів,
овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих
правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві
з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною,
прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або
багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина
таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом
перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або
спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання
крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних
для виробів інших товарних позицій;
(b) "профілі" — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які
згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і
не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, фольги, труб або
трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів,
підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови,
що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;
1655
(с) "дріт" — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за
всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників
(включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників
(включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких
мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби,
які мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний
переріз, можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з
прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує
одну десяту частини ширини;
(d) "плити, листи, стрічки та фольга" — плоскі вироби (крім необроблених виробів
товарної позиції 7801), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний
(крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами
(включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму
опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною:
у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту
частини ширини;
у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови,
що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.
До товарної позиції 7804 включаються серед інших (inter alia) плити, листи, стрічки та
фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також
перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм
властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;
(е) "труби і трубки" — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають
однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за
всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати),
рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають
однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний
переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або
правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за
умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та
орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими,
покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою
або фланцями, манжетами чи кільцями.
Примітка до товарних підпозицій:
1. У цій групі термін "рафінований свинець" означає метал, який містить за масою не
менш як 99,9 % свинцю, за умови, що вміст будь-якого іншого елемента не перевищує
граничних величин, наведених у таблиці нижче:
Інші елементи
Елемент
Аg
Аs
Ві
Са
Сd
Сu
Fе
S
Sb
Sn
срібло
миш'як
вісмут
кальцій
кадмій
мідь
залізо
сірка
сурма
олово
1656
Граничний вміст,
за масою, %
0,02
0,005
0,05
0,002
0,002
0,08
0,002
0,002
0,005
0,005
Zn
цинк
Інші (наприклад Те) (для кожного з них)
0,002
0,001
Загальні положення
До цієї групи включаються свинець та його сплави і деякі вироби з них.
Свинець переважно видобувається з галеніту, природного сульфіду свинцю, який часто
містить срібло. Роздроблена руда після збагачення за допомогою флотації зазвичай піддається
випалюванню або спіканню, а потім відновлюється під час плавлення. Під час випалювання або
спікання сульфід переважно перетворюється в оксид; під час плавлення оксид відновлюється у
свинець за допомогою коксу в присутності флюсу. При цьому виходить чорновий або
нерафінований свинець, який містить ряд домішок, і часто містить срібло. Потім цей свинець,
як правило, піддається додатковому очищенню для одержання свинцю високої чистоти.
Свинець також може бути одержаний переплавлянням свинцевих відходів і брухту.
Свинець являє собою важкий блакитно-сірий метал, який відрізняється високою
пластичністю, легкоплавкістю і м'якістю (на ньому залишається слід від легкого натискання
нігтем). Він характеризується стійкістю до впливу більшості кислот (наприклад, сірчаної чи
соляної) і внаслідок цього використовується в обладнанні хімічних підприємств.
Через низьку температуру плавлення свинець легко легується іншими елементами.
Основні свинцеві сплави, які можуть включатися в цю групу відповідно до Примітки 5 до
Розділу XV (див. Загальні положення до Розділу XV), такі:
(1) Сплави свинець-олово, використовувані, наприклад, у м'яких припоях на свинцевій
основі, у свинцево-олов'яних покриттях та у вигляді фольги для упакування чаю.
(2) Сплави свинець-сурма-олово, використовувані для типографського набору та в
антифрикційних підшипниках.
(3) Сплави свинець-миш'як, використовувані для виготовлення свинцевого дробу.
(4) Сплави свинець-сурма (твердий свинець), використовувані для куль, акумуляторних
пластин і т.п.
(5) Сплави свинець-кальцій, свинець-сурма-кадмій, свинець-телур.
До цієї групи включаються:
(А) Необроблений свинець, свинцеві відходи і брухт (товарні позиції 7801 та 7802).
(B) Вироби, переважно одержувані прокатуванням або пресуванням необробленого
свинцю товарної позиції 7801 (товарні позиції 7804 та 7806); свинцеві порошки та луска
(товарна позиція 7804).
(C) Труби, трубки і фітинги (товарна позиція 7806) та вироби, що включаються до
товарної позиції 7806, яка охоплює всі інші вироби зі свинцю, крім виробів, описаних у
Примітці 1 до Розділу XV, включених у групу 82 чи 83 або згаданих більш конкретно в іншому
місці Класифікації.
Продукти і вироби зі свинцю можуть бути піддані різним видам оброблення для
покращення властивостей або зовнішнього вигляду металу і т.п. Ці види оброблення переважно
ті ж, що описані наприкінці Загальних положень до групи 72, і не впливають на класифікацію
товарів.
Класифікація багатокомпонентних виробів наведена в Загальних положеннях до Розділу
XV.
1657
Пояснення до товарної позиції 7801:
7801
7801 10 00 00
7801 91 00 00
7801 99
7801 99 10 00
7801 99 90 00
Свинець необроблений:
- свинець рафінований
- інший:
- - який містить сурму як елемент, що переважає масу інших елементів
- - інший:
- - - з вмістом за масою
0,02 % або більше срібла для рафінування (чорновий свинець або веркблей)
- - - інший
До цієї товарної позиції включений необроблений свинець різного ступеня очищення: від
чорнового сирого чи такого, що містить срібло, свинцю до свинцю, електролітично
рафінованого. Він може бути у вигляді блоків, зливків, болванок, чушок, слябів, брикетів чи
аналогічних форм або у вигляді литих стрижнів. Більшість цих форм призначено для
прокатування або екструзії, для виготовлення сплавів або для лиття фасонних виробів. До цієї
товарної позиції також включені литі аноди для електролітичного рафінування, литі стрижні,
призначені, наприклад для прокатки або волочіння, або для повторного лиття у фасонні вироби.
До цієї товарної позиції не включаються свинцеві порошки або луска (товарна позиція
7804).
Пояснення до товарної позиції 7802:
7802 00 00 00
Відходи та брухт свинцеві
Положення Пояснень до товарної позиції 7204, що відносяться до відходів і брухту, з
внесенням відповідних змін (mutatis mutandis), поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) шлак, зола і відходи від виробництва свинцю (наприклад, свинцевий штейн) (товарна
позиція 2620);
(b) зливки та аналогічні необроблені литі форми, одержані переплавлянням свинцевих
відходів і брухту (товарна позиція 7801).
[7803]
Пояснення до товарної позиції 7804:
7804
7804 11 00 00
7804 19 00 00
7804 20 00 00
Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та луска свинцеві:
- плити, листи, стрічки та фольга:
- - листи, стрічки, фольга, завтовшки не більш як 0,2 мм (без урахування основи)
- - інші
- порошки та луска
Свинцеві плити, листи, стрічки і фольга визначені в Примітці 1(d) до цієї групи.
Положення Пояснень до товарних позицій 7409 і 7410 з внесенням відповідних змін
(mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
Свинцеві плити, листи і стрічки переважно використовуються як покрівельні матеріали,
покриття в резервуарах, цистернах та іншому хімічному обладнанні, для створення захисних
екранів від рентгенівського випромінювання і т.п.
Свинцева фольга використовується переважно для упакування, зокрема, для внутрішнього
облицювання ящиків для чаю або коробок для шовкової пряжі. У деяких випадках фольга
плакується або покривається оловом чи іншими металами.
1658
До цієї товарної позиції також включаються свинцеві порошки, як визначено в примітці 8
(b) до Розділу XV, і свинцева луска. Положення Пояснень до товарної позиції 7406 з внесенням
відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включаються свинцеві порошки і луска, призначені для
використання як барвники, фарби або аналогічні вироби (наприклад, з'єднані з іншими
фарбувальними речовинами або упаковані у вигляді суспензій, дисперсій чи паст зі
зв'язувальною речовиною або розчинником) (група 32).
[7805]
Пояснення до товарної позиції 7806:
7806 00
7806 00 10 00
7806 00 80 00
Інші вироби свинцеві:
- контейнери, оснащені захисним свинцевим екраном від радіації, для
транспортування та зберігання радіоактивних речовин
- інші
До цієї товарної позиції включаються усі свинцеві вироби, не включені в попередні
товарні позиції цієї групи або в групу 82 чи 83, або не згадані більш конкретно в іншому місці
Класифікації (див. Примітку 1 до Розділу XV), незалежно від того, що ці вироби можуть бути
відлиті, пресовані, штамповані і т.п.
Сюди відносяться, зокрема, розбірні туби для упакування фарб чи інших речовин; цистерни,
резервуари, барабани та аналогічні контейнери (для кислот, радіоактивних речовин чи інших
хімікатів), не приєднані до механічного або термічного устаткування; свинцеві грузила до
рибальських сіток; тягарці для одягу, завіс і т.п.; тягарці та балансири для годинників і противаги
загального призначення (важки); мотки, бунти і троси зі свинцевого волокна чи жил (стренг),
використовувані для упакування або конопачення стиків труб; частини будівельних конструкцій;
окантовка кіля яхт, нагрудники для водолазів; аноди для гальваностегії (див. пункт (А) Пояснень
до товарної позиції 7508); свинцеві прутки, бруски, профілі і дріт зазначені у примітках 1(а), 1 (b),
1(с) до цієї групи, (крім відлитих брусків, призначених, наприклад, для прокатування або
волочіння або подальшого лиття у фасонні вироби (товарна позиція 8701) та брусків із покриттям
(товарна позиція 8311).
До цієї товарної позиції також включаються труби і трубки, зазначені у примітці 1 (е) до цієї
групи і фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки), свинцеві (крім фітингів із
вентилями, кранами, клапанами і т.п. (товарна позиція 8481, ), труби і трубки які
ідентифікуються як частини машин (Розділ XVI), та ізольовані електричні кабелі в свинцевій
оболонці (товарна позиція 8544). Ці вироби відповідають виробам з чорних металів, зазначеним
у поясненнях до товарних позицій 7304-7307.
Група 79
Цинк і вироби з нього
Примітки:
1. Наведені у цій групі терміни означають:
(а) "прутки та бруски" — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти,
що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів,
прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних
багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві з
1659
протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною,
прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або
багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина
таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом
перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих або
спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання
крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних
для виробів інших товарних позицій;
(b) "профілі" — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які
згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і
не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, фольги, труб або
трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів,
підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови,
що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;
(c) "дріт" — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за
всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників
(включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників
(включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких
мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби,
які мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний
переріз, можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з
прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує
одну десяту частини ширини;
(d) "плити, листи, стрічки та фольга" — плоскі вироби (крім необроблених виробів
товарної позиції 7901), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний
(крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами
(включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих
дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною:
у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту
частини ширини;
у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови,
що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.
До товарної позиції 7905 включаються серед інших (inter alia) плити, листи, стрічки та
фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також
перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм
властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;
(e) "труби і трубки" — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають
однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за
всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати),
рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають
однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний
переріз у формі прямокутника (включаючи квадрат), рівностороннього трикутника або
правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за
умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та
орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими,
покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою
або фланцями, манжетами чи кільцями.
Примітки до товарних підпозицій:
1. Наведені у цій групі терміни означають:
(а) "цинк нелегований" — метал, який містить за масою понад 97,5 % цинку;
1660
(b) "цинкові сплави" — металеві сплави, вміст цинку в яких за масою перевищує вміст
будь-якого з інших елементів, за умови, що загальний вміст за масою цих інших елементів
перевищує 2,5 %;
(c) "цинковий пил" — пил, одержаний конденсацією парів цинку з вмістом сферичних
частин меншого розміру, ніж частина цинкових порошків. Не менш як 80 % за масою
цинкового пилу проходить крізь сито з вічком 63 мкм. Вміст металевого цинку у пилу повинен
перевищувати 85 %.
Загальні положення
До цієї групи включаються цинк, цинкові сплави і деякі вироби з них.
Цинк одержують переважно із сульфідної руди (цинкова обманка або сфалерит), хоча
використовуються також карбонатна і силікатна руди (смітсоніт, геміморфіт та ін.) (див.
Пояснення до товарної позиції 2608).
У всіх випадках руда спочатку збагачується, а потім випалюється або кальцинується для
одержання оксиду цинку (у разі сульфідних і карбонатних руд) або безводного силікату цинку
(у разі силікатних руд). Цинк виділяють з цих речовин за допомогою термічного відновлення
або (крім силікатних руд) електролізом.
(I) Термічне відновлення здійснюється шляхом нагрівання оксиду чи силікату цинку в
присутності коксу в закритій реторті. Температура нагрівання забезпечує випаровування цинку,
який осаджується в конденсаторах, де велика частина металу збирається у вигляді технічного
цинку. Цей забруднений цинк може використовуватися безпосередньо для гальванізації або
може бути очищений різними методами.
Деяка кількість забрудненого цинку може також осаджуватися в подовженнях реторти у
вигляді дуже дрібного порошку, відомого як цинковий пил або голубий порошок.
Сучасна модифікація процесу заснована на безперервному відновленні оксиду цинку та
осадженні цинку у вертикальних ретортах. Такий процес дає дуже чистий метал, придатний для
одержання сплавів для лиття під тиском.
(II) Електроліз. Оксид цинку розчиняється в розведеній сірчаній кислоті. Одержаний
розчин сульфату цинку ретельно очищається для видалення кадмію, заліза, міді та ін. і потім
піддається електролізу для одержання особливо чистого цинку.
Цинк одержують також переплавленням цинкових відходів і брухту.
Цинк являє собою голубувато-білий метал, який за відповідної температури можна
прокочувати, волочити, штампувати, екструдувати і т.п., а також легко відливати. Він має добру
корозійну стійкість при атмосферних впливах і тому використовується в будівництві
(наприклад, для покрівлі) і для створення захисних покриттів на інших металах, особливо на
чорних металах (наприклад, за допомогою гарячого оцинкування, електроосадження,
дифузійного цинкування, фарбування або розпилення).
Цинк використовується також для одержання сплавів; багато з яких (наприклад, латунь)
містять інші метали в переважної кількості, проте, нижче наводяться основні цинкові сплави,
які відповідно до Примітки 5 до Розділу XV розглядаються в цій групі:
(1) Сплави цинк-алюміній зазвичай з домішками міді або магнію, використовують для
лиття під тиском, особливо для частин автомобілів (корпус карбюратора, решітки радіатора,
приладова дошка та ін.), для частин велосипедів (педалі, корпус динамо та ін.), для
радіодеталей, деталей холодильників і ін. Сплави цих же металів використовуються для
одержання листів, більш міцних, ніж зі звичайного цинку, пресового інструмента і як аноди для
катодного захисту (аноди, що витрачаються), використовувані для захисту трубопроводів,
конденсаторів, холодильників і т.п. від корозії.
(2) Сплави цинк-мідь (сплави для ґудзиків) для лиття, штампування та ін. Див. Примітки 1
(а) і 1(b) до товарних підпозицій стосовно відмінностей між цинком і цинковими сплавами.
1661
Ця група включає:
(А) Технічний і необроблений цинк, відходи і брухт (товарні позиції 7901 та 7902).
(B) Цинковий пил, порошки та луску (товарна позиція 7903).
(C) Вироби, що виготовляються переважно прокатуванням, волочінням або екструзією
необробленого цинку, що включаються до товарної позиції 7901 (товарні позиції 7904 та 7905).
(D) Труби, трубки і фітинги та вироби, що входять до товарної позиції 7907, яка охоплює
всі інші цинкові вироби, крім тих, які згадуються в Примітці 1 до Розділу XV або включаються
до групи 82 чи 83 або які більш конкретно розглядаються в іншому місці Класифікації.
Вироби з цинку можуть піддаватися різним видам оброблення для покращення
властивостей або зовнішнього вигляду металу та ін. Цими видами оброблення зазвичай є ті, що
описані наприкінці Загальних положень до групи 72 і не впливають на класифікацію виробів.
Класифікація багатокомпонентних виробів подана в Загальних положеннях до Розділу
XV.
Пояснення до товарної позиції 7901:
7901
7901 11 00 00
7901 12
7901 12 10 00
7901 12 30 00
7901 12 90 00
7901 20 00 00
Цинк необроблений:
- цинк нелегований:
- - з масовою часткою 99,99 % цинку або бiльше
- - з масовою часткою менш як 99,99 % цинку:
- - - з масовою часткою 99,95 % або бiльше, але менш як 99,99 % цинку
- - - з масовою часткою 98,5 % або бiльше, але менш як 99,95 % цинку
- - - з масовою часткою 97,5 % або бiльше, але менш як 98,5 % цинку
- сплави цинкові
До цієї товарної позиції включається необроблений цинк різного ступеня чистоти: від
чушок (див. Загальні положення, подані вище) до очищеного цинку в блоках, плитах, зливках,
білетах, слябах чи в інших аналогічних формах або у вигляді котунів. Продукти, розглянуті в
цій товарній позиції, зазвичай призначаються для використання під час цинкування (шляхом
занурення в гарячий розплав чи за допомогою електролітичного осадження), для одержання
сплавів, для прокатування, волочіння чи екструзії або для лиття у фасонні вироби.
До цієї товарної позиції не включаються цинковий пил, порошки та луска (товарна
позиція 7903).
Пояснення до товарної позиції 7902:
7902 00 00 00
Вiдходи та брухт цинкові
Положення Пояснень до товарної позиції 7204 стосовно відходів і брухту з внесенням
відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) шлак, зола і відходи від виробництва цинку, від процесів цинкування та ін.
(наприклад, шлами, що осаджуються під час електрогальванізації, та металеві залишки із ванни
з розплавом) (товарна позиція 2620);
(b) зливки та аналогічні необроблені форми, одержані переплавлянням цинкових відходів
і брухту (товарна позиція 7901).
Пояснення до товарної позиції 7903:
7903
7903 10 00 00
Пил, порошки та луска цинкові:
- пил цинковий
1662
7903 90 00 00
- iншi
До цієї товарної позиції включаються:
1. Цинковий пил, визначений відповідно до Примітки 1 (c) до підпозиції цієї групи,
одержується шляхом конденсації парів цинку, що виникають або безпосередньо в процесі
відновлення цинкової руди, або за рахунок випаровування матеріалів цинкових підшипників. Ці
продукти не слід плутати з колошниковим пилом, який має різні назви, наприклад, “цинковий
колошниковий пил”, “колошниковий пил оксиду цинку” чи “цинковий пил камер
пиловловлення”, який розглядається в товарній позиції 2620.
2. Цинкові порошки, визначені в Примітці 8 (b) до Розділу XV, і цинкова луска.
Положення Пояснень до товарної позиції 7406 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis)
поширюються і на цю товарну позицію.
Цинковий пил, порошки та луска використовуються переважно для покриття інших
металів шляхом дифузійного насичення (дифузійне цинкування сталі), у виробництві фарб, як
реактиви хімічного відновлення та ін.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) цинковий пил, порошки та луска, виготовлені як барвники, фарби чи аналогічні вироби
(наприклад, використовувані в сполученні з іншими фарбувальними речовинами або
речовинами, що постачаються у вигляді суспензій, дисперсій чи паст зі зв'язувальними
речовинами або розчинниками (група 32);
(b) цинкові гранули (товарна позиція 7901).
Пояснення до товарної позиції 7904:
7904 00 00 00
Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинкові
Ці продукти, визначені в Примітках 1 (а), 1 (b), 1 (c) до цієї групи, відповідають
аналогічним продуктам з міді. Положення Пояснень до товарних позицій 7407 та 7408 з
внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) тому поширюються на цю товарну позицію.
Прутки і профілі з цинку часто використовуються для виготовлення заводських
(промислових) будівельних виробів (товарна позиція 7907). Найбільш розповсюдженою
галуззю застосування цинкового дроту є використання його як джерела цинку для розпилення
металу за допомогою кисень-ацетиленового пістолета.
До цієї товарної позиції також включаються прутки для пайки або зварювання зі сплавів
на основі цинку (зазвичай одержувані екструзією) незалежно від того, розрізані вони за
довжиною чи не розрізані, за умови, що вони не покриті флюсом. Прутки з покриттям до цієї
товарної позиції не входять (товарна позиція 8311).
До цієї товарної позиції також не включаються литі прутки, призначені, наприклад, для
прокатування чи волочіння, або подальшого лиття для одержання фасонних виробів (товарна
позиція 7901).
Пояснення до товарної позиції 7905:
7905 00 00 00
Листи, пластини, стрiчки та фольга цинкові
До цієї товарної позиції включаються плити, листи, стрічки (чи штаба) і фольга,
визначення яким подано в Примітці 1 (d) до цієї групи; ці вироби відповідають мідним виробам,
описаним у Поясненнях до товарних позицій 7409 та 7410.
Цинкові плити та листи використовуються для виробництва покрівельної черепиці,
корпусів батарей сухих елементів, для фотогравірування, літографських чи інших друкарських
пластин і т.п.
1663
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) просічно-витяжний лист (товарна позиція 7907);
(b) готові друкарські пластини і т.п. товарної позиції 8442.
[7906]
Пояснення до товарної позиції 7907:
7907 00 00 00
- інші вироби з цинку
До цієї товарної позиції включаються усі вироби з цинку, крім виробів, які входять у
попередні товарні позиції цієї групи, чи виробів, зазначених у Примітці 1 до Розділу XV, або
виробів, названих чи включених в групу 82 чи 83, або більш конкретно описаних де-небудь ще
в Класифікації.
До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):
(1) Резервуари, цистерни, барабани та аналогічні ємності, не з'єднані з механічним чи
термічним устаткуванням.
(2) Трубчасті контейнери для упакування фармацевтичних товарів та ін.
(3) Тканини, ґрати і сітка з цинкового дроту та просічно-витяжний лист.
(4) Цинкові цвяхи, кнопки, гайки, болти, ґвинти та інші вироби типів, описаних у
Поясненнях до товарних позицій 7317 та 7318.
(5) Побутові чи санітарно-технічні вироби, такі, наприклад, як відра, бадді, раковини,
ванни, басейни, лейки, душові пристрої, пральні дошки і глечики. (Багато із зазначених виробів
частіше виготовляється з чорних металів з гальванічним покриттям, і тоді вони не
включаються до цієї товарної позиції – товарні позиції 7323 та 7324).
(6) Цинкові “етикетки” (на деревах, рослинах і ін.) без літер, цифр чи зображень або які
мають лише приватні випадкові відомості, властиві основній інформації, яка буде повідомлена
пізніше. “Етикетки”, що мають основну інформацію, включаються до товарної позиції 8310.
(7) Пластини трафаретів.
(8) Кріпильні підвіски черепиці та інші різноманітні цинкові вироби, що відповідають
товарам з чорних металів, перерахованим у Поясненнях до товарних позицій 7325 та 7326.
(9) Аноди для гальваностегії (див. пункт А Пояснень до товарної позиції 7508).
(10) Аноди для катодного захисту (аноди, що витрачаються,), використовувані для захисту
трубопроводів, танкерів та ін. від корозії.
(11) Водовідводи, кріплення покрівлі, рами верхнього світла, дощеприймачі, рами вікон
або дверей, балюстради, огорожі, каркаси теплиць та інші будівельні елементи заводського
виготовлення, які відповідають виробам з чорних металів, зазначеним у Поясненнях до
товарної позиції 7308.
(12) Труби і трубки, зазначені в Примітці 1 (е) до цієї групи і фітинги для труб або трубок
(наприклад, муфти, коліна, втулки), цинкові (крім порожнистих профілів (товарна позиція
7904), фітингів з вентилями, кранами, клапанами і т.п. (товарна позиція 8481) і труб і трубок,
виготовлених у вигляді виробів, які ідентифікуються як частини машин (Розділ XVI)). Ці
вироби відповідають виробам з чорних металів, зазначеним у поясненнях до товарних позицій
7304-7307.
Група 80
1664
Олово і вироби із нього
Примітки:
1. Наведені у цій групі терміни означають:
(а) "прутки та бруски" — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у
бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів,
овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих
правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві
з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною,
прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або
багатокутним поперечним перерізом, можуть мати закруглені кути за всією довжиною.
Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним
перерізом перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін стосується також виробів литих
або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім просто
обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що ця обробка не надає їм властивостей,
характерних для виробів інших товарних позицій;
(b) "профілі" — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які
згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і
не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги,
труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і
розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини),
за умови, що це обробка не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних
позицій;
(c) "дріт" — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий
за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників
(включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників
(включаючи "сплюснуті круги" і "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких
мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби,
які мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний
переріз, можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з
прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує
одну десяту частини ширини;
(d) "плити, стрічки, листи та фольга" — плоскі вироби (крім необроблених виробів
товарної позиції 8001), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний
(крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами
(включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих
дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною:
у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту
частини ширини;
у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови,
що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.
(e) "труби і трубки" — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають
однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за
всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати),
рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають
однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний
переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або
правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за
умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та
орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими,
покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою
або фланцями, манжетами чи кільцями.
1665
Примітка до товарних підпозицій:
1. Наведені у цій групі терміни означають:
(a) "олово нелеговане" — метал, який містить за масою не менш як 99 % олова, за умови,
що вміст за масою вісмуту або міді не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:
Інші елементи
Елемент
Bi
Cu
Граничний вміст, за масою, %
0,1
0,4
вісмут
мідь
(b) "олов’яні сплави" — металеві сплави, вміст олова в яких за масою перевищує вміст
будь-якого з інших елементів, за умови, що:
(і) загальний вміст за масою інших елементів перевищує 1 %; або
(іі) вміст за масою вісмуту або міді дорівнює або не менше граничних величин,
наведених у таблиці.
Загальні положення
До цієї групи включаються олово та його сплави і деякі вироби з них.
У промислових масштабах олово видобувається з оксидних руд, головним мінералом яких
є каситерит (чи олов'яний камінь). Ці руди розглядаються в товарній позиції 2609; вони можуть
залягати у вигляді жил або розсипів.
Основні етапи видобування олова такі:
(I) Збагачення руди мокрим способом або подрібненням і флотацією.
(II) Обробка оксиду олова прожарюванням, магнітною сепарацією або кислотами чи
іншими розчинниками для видалення домішок, таких як сірка, миш'як, мідь, свинець, залізо і
вольфрам.
(III) Відновлення очищеного оксиду коксом для одержання сирого (чорнового) олова.
(IV) Очищення чорнового олова за допомогою різних процесів, які дозволяють одержати
метал високої чистоти.
Олово також регенерується з відходів білої жерсті шляхом хлорування чи електролітичної
обробки, або переплавлянням олов’яних відходів і брухту. Ці процеси регенерації також дають
можливість одержати олово високої чистоти.
Чисте олово являє собою сріблисто-білий і дуже блискучий метал. Він не має високої
пластичності, але піддається деформуванню в холодному стані, легко плавиться і дуже м'який
(хоча твердіше, ніж свинець). Олово легко піддається литтю, куванню, прокатуванню або
екструзії.
Олово дуже стійке до атмосферної корозії, але піддається дії концентрованих кислот.
Олово переважно використовується для лудіння інших недорогоцінних металів, особливо
чорних металів (наприклад, для виготовлення білої жерсті, особливо для консервної
промисловості), і для створення сплавів (бронзи і т.п.). У чистому вигляді або в сплавах воно
використовується для виробництва апаратури, труб і трубопроводів для харчової
промисловості; перегінних кубів; рефрижераторів; промислових резервуарів, баків і т.п.; для
пайки у вигляді стрижнів, дроту і т.п.; у декоративних виробах і столових приладах (наприклад,
у вигляді сплаву олова зі свинцем); в іграшках; органних трубах і т.п. Воно також
використовується у вигляді фольги або гнучких труб.
Основні сплави олова, які можуть бути розглянуті в цій групі, відповідно до Примітки 5
до Розділу XV (див. Загальні положення до цього розділу) такі:
1666
(1) Сплави олово-свинець, використовувані, наприклад, як м'які припої на основі олова;
для виготовлення олов'яних виробів; у виробництві іграшок; для визначених вимірників
ємності.
(2) Сплави олово-сурма зазвичай містять мідь (наприклад, “британський метал”),
використовувані для виготовлення столових приладів, підшипників і т.п.
(3) Сплави олово-свинець-сурма, іноді містять мідь (наприклад, антифрикційні сплави на
основі олова), використовувані для виготовлення литих виробів (особливо підшипників) і для
прокладок.
(4) Сплави олово-кадмій іноді також містять цинк, використовувані як антифрикційні
метали.
До цієї групи включаються:
(А) Необроблене олово, а також олов’яні відходи і брухт (товарні позиції 8001 та 8002).
(B) Вироби, одержувані переважно прокатуванням або екструзією необробленого олова
товарної позиції 8001 (товарні позиції 8003 – 8007); олов'яні порошки і луска (товарна позиція
8007).
(C) Труби, трубки і фітинги до них та інші вироби товарної позиції 8007, яка охоплює всі
інші вироби з олова, крім виробів, описаних у Примітці 1 до Розділу XV, включених у групу 82
чи 83 або згадувані більш конкретно в іншому місці Класифікації.
Продукти і вироби з олова можуть піддаватися різним видам обробки для покращення
властивостей або зовнішнього вигляду металу. Ці види обробки описані наприкінці Загальних
положень до групи 72 і не впливають на класифікацію виробів.
Класифікація багатокомпонентних виробів наведена наприкінці Загальних положень до
Розділу XV.
Пояснення до товарної позиції 8001:
8001
8001 10 00 00
8001 20 00 00
Олово необроблене:
- олово нелеговане
- сплави олов’яні
До цієї товарної позиції включається необроблене олово в блоках, зливках, слябах,
чушках, стрижнях чи аналогічних формах, а також уламки, котуни та аналогічні продукти з
олова. Більшість продуктів, що входять до цієї товарної позиції, призначено для використання
під час виготовлення білої жерсті, для прокатування чи екструзії, для одержання сплавів або
для лиття у фасонні вироби.
До цієї товарної позиції не включаються олов'яні порошки і луска (товарна позиція
8007).
Пояснення до товарної позиції 8002:
8002 00 00 00
Вiдходи та брухт олов’яні
Положення Пояснень до товарної позиції 7204 стосовно відходів і брухту з внесенням
відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) зола і відходи від виробництва олова (товарна позиція 2620);
(b) зливки та аналогічні необроблені форми, одержані переплавлянням олов’яних відходів
і брухту (товарна позиція 8001).
Пояснення до товарної позиції 8003:
1667
8003 00 00 00
Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов’яні
Ці вироби, описані в Примітках 1 (а), 1 (b) та 1 (c) до цієї групи, відповідають аналогічним
виробам з міді. Положення Пояснень до товарної позиції 7407 або 7408 з внесенням
відповідних змін (mutatis mutandis) поширюються на цю товарну позицію.
До цієї товарної позиції також входять прутки для припою (зазвичай одержувані
екструзією), виготовлені на основі олова, незалежно від того, розрізані вони за довжиною чи не
розрізані, за умови, що вони не покриті флюсом. Прутки з покриттям не включаються до цієї
товарної позиції (товарна позиція 8311).
До цієї товарної позиції також не включаються литі прутки, призначені, наприклад, для
прокатування чи волочіння, або подальшого лиття для одержання фасонних виробів (товарна
позиція 8001).
[8004]
[8005]
[8006]
Пояснення до товарної позиції 8007:
8007 00
8007 00 10 00
8007 00 80 00
Інші вироби олов’яні:
- листи, пластини та стрiчки завтовшки більш як 0,2 мм
- інші
До цієї товарної позиції включаються усі вироби з олова, крім виробів попередніх
товарних позицій цієї групи чи описаних у Примітці 1 до Розділу XV, або виробів, названих чи
включених у групу 82 або 83, чи виробів, більш конкретно описаних в іншому місці
Класифікації.
Вона, зокрема, включає:
(1) Цистерни, резервуари, барабани та інші ємності (не приєднані до механічного чи
термічного устаткування).
(2) Ємності трубчасті, що деформуються (м’які), для упакування зубної пасти, фарб та інших
продуктів.
(3) Побутові предмети і посуд (зазвичай із сплаву олова зі свинцем), такі як глечики,
підноси (таці), тарілки, кружки, головки сифонів і кришки пивних кухлів.
(4) Вимірники ємності.
(5) Аноди для гальваностегії (див. пункт (А) Пояснень до товарної позиції 7508).
(6) Порошки (див Примітку 8 (b) до Розділу XV) і луска олов’яні.
(7) Листи, пластини і стрічки; фольга олов’яна (тиснена або ні, без основи або на
паперовій, картонній, пластмасовій або подібній основі). Ці вироби зазначені у Примітці 1 (d)
до цієї групи.
(8) Труби і трубки, зазначені у Примітці 1 (e) і фітинги для труб і трубок (наприклад,
муфти, коліна, втулки) олов’яні, (крім порожнистих профілів (товарна позиція 8003), фітингів
з вентилями, кранами, клапанами і т.п. (товарна позиція 8481) і труб і трубок, виготовлених у
вигляді виробів, які ідентифікуються як частини машин (Розділ XVI)). Ці вироби відповідають
виробам з чорних металів, зазначеним у поясненнях до товарних позицій 7304-7307.
Група 81
Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них
1668
Примітка до товарних підпозицій:
1. Примітка 1 до групи 74, яка визначає терміни "прутки та бруски", "профілі", "дріт", а
також "пластини, листи, стрічки та фольга", повністю стосується також цієї групи.
Загальні положення
До цієї групи включаються лише такі недорогоцінні метали, їхні сплави і вироби з них,
які ніде більш конкретно не розглянуті в Класифікації:
(A) Вольфрам (товарна позиція 8101), молібден (товарна позиція 8102), тантал (товарна
позиція 8103), магній (товарна позиція 8104), кобальт, включаючи кобальтові штейни та інші
проміжні продукти металургії кобальту (товарна позиція 8105), вісмут (товарна позиція 8106),
кадмій (товарна позиція 8107), титан (товарна позиція 8108), цирконій (товарна позиція 8109),
сурма (товарна позиція 8110) і марганець (товарна позиція 8111).
(B) Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій
(товарна позиція 8112).
До цієї групи включається також металокераміка (товарна позиція 8113).
Недорогоцінні метали, які не ввійшли в цю групу або в попередні групи Розділу XV,
відносяться до групи 28.
Більшість металів, що включаються в цю групу, застосовуються переважно у вигляді
сплавів або карбідів, а не у вигляді чистих металів. Ці сплави класифікуються відповідно до
положень Примітки 5 до Розділу XV; карбіди металів до цієї групи не включаються.
Класифікація багатокомпонентних товарів і, зокрема, готових виробів наведена в
Загальних положеннях до Розділу XV.
У Примітці 8 до Розділу XV визначені терміни “відходи і брухт” і “порошки”.
Пояснення до товарної позиції 8101:
8101
8101 10 00 00
8101 94 00 00
8101 96 00 00
8101 97 00 00
8101 99
8101 99 10 00
8101 99 90 00
Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт:
- порошки
- iншi:
- - вольфрам необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим
спiканням
- - дрiт
- - відходи та брухт
- - інші:
- - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини,
листи, стрiчки та фольга
- - - інші
Вольфрам одержують переважно з руд, що містять мінерали вольфраміт (вольфрамат
марганцю заліза) і шеєліт (вольфрамат кальцію). Руди переробляються в оксид, який потім
відновлюють воднем в електричній печі чи алюмінієм чи вуглецем у високотемпературному
тиглі. Одержаний у такий спосіб порошкоподібний метал пресується в блоки або прутки
(бруски), які спікаються в електричних печах в атмосфері водню. Щільні спечені прутки
(бруски) далі піддаються механічному куванню і, на кінець, їх прокатують або волочать з
одержанням листа, прутків (брусків) меншого перерізу або дроту.
Вольфрам являє собою метал сіро-сталевого кольору з високими значеннями густини і
температури плавлення. Він крихкий, твердий і має високу корозійну стійкість.
Вольфрам використовується для виготовлення ниток розжарення в електричних
освітлювальних лампочках і радіолампах; нагрівальних елементів електричних печей; анодів
1669
для
рентгенівських
трубок;
електричних
контактів;
немагнітних
пружин
в
електровимірювальній апаратурі або в годинниках; візирів у лінзах телескопів; він також
застосовується як електроди для дугового зварювання у водні і т.п.
Проте найважливішою галуззю застосування вольфраму (зазвичай у вигляді
феровольфраму, див. групу 72) є одержання спеціальних сталей. Він використовується також
для одержання карбіду вольфраму.
Основними сплавами вольфраму, які можуть включатися в цю групу відповідно до
Примітки 5 до Розділу XV, є сплави, одержані шляхом спікання. Вони включають:
(1) Сплави вольфрам-мідь (наприклад, для електричних контактів).
(2) Сплави вольфрам-нікель-мідь, використовувані для виробництва
захищають від рентгенівського випромінювання, окремих частин літаків та ін.
екранів, що
У цій товарній позиції вольфрам розглядається в таких формах:
(А) Порошки.
(B) Необроблений метал, наприклад, у вигляді блоків, зливків, спечених брусків та
прутків або у вигляді відходів і брухту (для останніх див. Пояснення до товарної позиції 7204).
(C) Оброблений метал, наприклад, прутки, одержані шляхом прокатування або
волочіння; профілі, плити та листи, стрічки або дріт.
(D) Вироби, не розглянуті в Примітці 1 до Розділу XV або не включені в групу 82 чи 83,
або більш конкретно не розглянуті в іншому місці Класифікації. Більшість виробів з вольфраму,
крім пружин, фактично включаються в Розділ XVI або XVII; наприклад, складний
електричний контакт включається в групу 85, у той час як пластини з вольфраму,
використовувані для виготовлення такого контакту, включаються до цієї товарної позиції.
До цієї товарної позиції не включається карбід вольфраму, наприклад, використовуваний
у виробництві робочих наконечників і крайок різальних інструментів або штампів. Цей карбід
класифікується в такий спосіб:
(а) незмішаний порошок у товарній позиції 2849;
(b) готові, але неспечені суміші (наприклад, суміш з карбідами молібдену чи танталу, з
наявністю чи відсутністю зв'язувальних речовин) у товарній позиції 3824;
(c) пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструмента, спечені, але не
встановлені, у товарній позиції 8209 (див. відповідні пояснення).
Пояснення до товарної позиції 8102:
8102
8102 10 00 00
8102 94 00 00
8102 95 00 00
8102 96 00 00
8102 97 00 00
8102 99 00 00
Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт:
- порошки
- iншi:
- - молiбден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим
спiканням
- - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини,
листи, стрiчки та фольга
- - дрiт
- - відходи та брухт
- - iншi
Молібден одержують переважно з молібденових руд, що містять молібденіт (сульфід
молібдену) і вульфеніт (молібдат свинцю), які збагачуються методом флотації, переробляються
в оксид і потім відновлюються до металу.
1670
Метал одержують або у компактній формі, придатної для прокатування, волочіння і т.п.,
або у вигляді порошку, який може бути спечений подібно вольфраму (див. Пояснення до
товарної позиції 8101).
Молібден у компактній формі зовні схожий на свинець, проте він надзвичайно твердий і
плавиться за високої температури. Він є ковким і корозійностійким за звичайної температури.
Молібден використовується (або у вигляді металу, або як феромолібден, група 72) для
виробництва легованих сталей. У вигляді металу молібден використовується для тримачів
ниток розжарення в електричних лампах; сіток в електронних лампах; елементів електричних
печей; випрямлячів струму та електричних контактів. Він використовується також у
стоматології та як замінник платини в ювелірній справі, оскільки не тьмяніє.
Як правило, застосовувані молібденові сплави не містять молібден у переважної
кількості і тому, відповідно до Примітки 5 до Розділу XV, вони не включаються до цієї
товарної позиції.
Оскільки металургія молібдену і вольфраму подібна, Пояснення до товарної позиції 8101
(щодо форм постачання металу і класифікації карбіду) застосовуються з внесенням відповідних
змін (mutatis mutandis) до цієї товарної позиції.
Пояснення до товарної позиції 8103:
8103
8103 20 00 00
8103 30 00 00
8103 90
8103 90 10 00
8103 90 90 00
Тантал i вироби з танталу, включаючи вiдходи та брухт:
- тантал необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим
спiканням; порошки
- вiдходи та брухт
- iншi:
- - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, дрiт,
пластини, листи, стрiчки та фольга
- - iншi
Тантал добувають переважно з руд, що містять такі мінерали, як танталіт і ніобіт
(колумбіт) (товарна позиція 2615), шляхом відновлення оксиду або шляхом електролізу
розплаву фториду калію танталу.
Тантал може бути одержаний у компактній формі або у вигляді порошку для спікання, як
вольфрам чи молібден.
Порошок танталу чорного кольору. В інших формах він білий, якщо полірований, і
блакитно-сталевого кольору, якщо не полірований. У чистому вигляді він дуже ковкий і
пластичний. Незвичайно стійкий до корозії, включаючи вплив більшості кислот.
Тантал використовується для одержання карбіду і (у вигляді феротанталу, див. групу 72)
для виробництва легованих сталей. Він використовується також для виробництва сіток та
анодів для електронних ламп, випрямлячів струму, тиглів, теплообмінників та іншої хімічної
апаратури, у прядильних машинах для екструзії хімічних волокон, для стоматологічних і
хірургічних інструментів. Крім того, він використовується для фіксування кісток і т.п. у
хірургії, а також у виробництві газовбирачів (для видалення останніх слідів газу у виробництві
радіоламп).
Танталові сплави, які можуть включатися до цієї товарної позиції відповідно до
Примітки 5 до Розділу XV, включають сплави тантал-вольфрам з високим вмістом танталу,
застосовувані, наприклад, для виробництва електронних ламп.
До цієї товарної позиції включається тантал у всіх його формах: порошок, блоки, відходи і
брухт; прутки (стрижні, бруски), дріт, волокна; листи, штаба (чи стрічка), фольга; профілі;
труби та інші вироби (наприклад, пружини і дротяна тканина), не названі ніде більш
конкретно.
1671
Класифікація карбіду танталу подібна до класифікації карбіду вольфраму (див. Пояснення
до товарної позиції 8101).
Пояснення до товарної позиції 8104:
8104
8104 11 00 00
8104 19 00 00
8104 20 00 00
8104 30 00 00
8104 90 00 00
Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт:
- магнiй необроблений:
- - з вмiстом за масою не менш як 99,8 % магнiю
- - iнший
- вiдходи та брухт
- ошурки, стружка та гранули, розсортовані за розмiрами; порошки
- iншi
Магній добувають з різної сировини, велика частина якої відноситься не до групи 26
(руди), а до групи 25 або 31, наприклад, доломіт (товарна позиція 2518), магнезит (чи
джіобертит) (товарна позиція 2519) та карналіт (товарна позиція 3104). Його добувають також з
морської води або природних розсолів (товарна позиція 2501) і з порід, які містять хлорид
магнію.
На першій стадії промислового виробництва металу хлорид магнію чи оксид магнію
(магнезія) виробляються методом, який залежить від використовуваного джерела магнію.
Надалі добування магнію зазвичай ґрунтується на одному з двох таких процесів:
(А) Електроліз розплавленого хлориду магнію в суміші з флюсами, такими як хлориди
або фториди лужних металів. Видобутий магній збирається на поверхні ванни навколо катода, а
хлор – на анодах.
(B) Термічне відновлення оксиду магнію вуглецем, феросиліцієм, карбідом кремнію,
карбідом кальцію, алюмінієм і т.п. Висока температура реакції приводить до випаровування
металу, який після швидкого охолодження конденсується в чистому вигляді.
Метал, одержаний методом електролізу, зазвичай потребує подальшого очищення.
Магній, одержаний методом термічного відновлення, зазвичай настільки чистий, що його
можна розплавити і відлити в зливки без подальшого очищення.
Магній – сріблясто-білий метал, схожий на алюміній, але світліше нього. Він дуже добре
полірується, проте у разі витримки на повітрі полірування зникає дуже швидко через утворення
оксидної плівки, яка захищає метал від корозії. Дріт, штаби (чи стрічки), фольга і порошок з
магнію активно горять сліпучим світлом і з ними слід обережно поводитися. Дрібний порошок
магнію в присутності повітря може вибухати.
Магній нелегований використовується для одержання багатьох хімічних сполук, як
розкиснювач і десульфуратор у металургії (наприклад, у виробництві заліза, міді, нікелю і
сплавів на їхній основі), у піротехніці та ін.
Чистий метал має погані механічні властивості, проте, з іншими елементами він утворює
міцні сплави, які можна прокатувати, кувати, екструдувати, відливати і тому він знаходить
широке застосування у виробництві легких металів.
Основні сплави магнію, які можуть бути віднесені до цієї групи з урахуванням Примітки
5 до Розділу XV (див. Загальні положення до цього розділу), включають:
(1) Сплави алюміній-магній або магній-алюміній-цинк, які часто містять марганець. До
їхнього числа відносяться сплави типу “електрон” чи “доу”, які являють собою сплави на основі
магнію.
(2) Сплави магній-цирконій, які часто містять добавки цинку.
(3) Сплави магній-марганець або магній-церій.
1672
Легкість, міцність і корозійна стійкість цих сплавів роблять їх придатними для
використання в авіаційній промисловості (наприклад, для корпусів двигунів, коліс,
карбюраторів, основ магнето, бензинових чи масляних баків); в автомобільній промисловості; у
будівельних конструкціях; у виробництві частин і приладдя машин та обладнання, особливо в
текстильних верстатах (шпинделі, бобіни, мотовила та ін.), для верстатного інструмента,
друкарських машинок, швейних машин, ланцюгових пилок, газонокосарок, приставних драбин
чи вантажно-розвантажувальних механізмів, а також літографських пластин та ін.
Класифікація продуктів з магнію не змінюється в результаті їхнього оброблення, такого,
як описано в Загальних положеннях до групи 72, яке спрямоване на покращення властивостей,
зовнішнього вигляду і т.п., металу.
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Необроблений магній у зливках, брусках з надрізом, слябах, прутках (стрижнях,
брусках), кубах, заготовках квадратного перерізу та аналогічних форм. Ці товари призначені
переважно для прокатування, волочіння, екструзії чи кування (штампування) або для лиття з
метою одержання фасонних виробів.
(2) Магнієві відходи і брухт. Пояснення до товарної позиції 7204 з внесенням
відповідних змін (mutatis mutandis) застосовані і до цієї товарної позиції.
Ця група товарів включає ошурки, стружку і гранули, що не були розсортовані по
розмірах. Ошурки, стружка і гранули, що були розсортовані за розмірами, описані нижче в
пункті 3.
(3) Прутки (стрижні, бруски), профілі, пластини, листи і штаби (чи стрічки), фольга,
дріт, труби і трубки, порожнисті профілі, порошки і луска, ошурки, стружка і гранули
певного розміру.
Ця група виробів включає такі комерційні види магнію:
(а) Вироби (наприклад, оброблені прутки (стрижні, бруски), профілі, дріт, пластини,
листи, штаби (чи стрічки) і фольга), одержані шляхом прокатування, волочіння, екструзії,
кування, штампування і т.п., вироби, зазначені вище в пункті 1; труби і трубки та порожнисті
профілі (див. відповідні Пояснення до товарних позицій стосовно аналогічних виробів з інших
недорогоцінних металів).
Ці вироби використовуються тоді, коли потрібен метал, легкий і міцний одночасно (див.
вище);
(b) Ошурки, стружку і гранули певного розміру, а також усі види порошків і луску.
Ці вироби використовуються в піротехніці (салюти, сигнали та ін.), як відновники в
хімічних чи металургійних процесах та ін. Ошурки, стружку і гранули спеціально виготовляють
і розсортовують, щоб вони були придатні для цих цілей.
(4) Інші вироби.
До цієї групи товарів включаються усі вироби з магнію, не включені в попередні групи
товарів, не розглянуті в примітці 1 до Розділу XV, не включені в групу 82 чи 83 або не
розглянуті більш конкретно де-небудь у Класифікації.
Оскільки магній використовується переважно в літако-, машино- і верстатобудуванні (див.
вище), велика частина виробів з нього класифікується в будь-яких інших товарних позиціях
(переважно в Розділах XVI та XVII).
Класифіковані тут вироби включають:
(а) конструкції і частини конструкцій;
(b) резервуари, цистерни та аналогічні контейнери, що не мають механічного чи
термічного обладнання, а також бочки, барабани та бідони;
(c) дротяну тканину;
1673
(d) болти, гайки, гвинти і т.п.
До цієї товарної позиції не включаються зола та відходи виробництва магнію (товарна
позиція 2620).
Пояснення до товарних підпозицій.
8104 11 та 8104 19
Ці підпозиції включають також зливки та аналогічні неооброблені виливки з
переплавлених магнієвих відходів і брухту.
Пояснення до товарної позиції 8105:
8105
8105 20 00 00
8105 30 00 00
8105 90 00 00
Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт
i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт:
- штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт
необроблений; порошки
- вiдходи та брухт
- iншi
Кобальт одержують переважно з руд, що містять гетерогеніт (гідратований оксид
кобальту), лінеїт (сульфід кобальту та нікелю) і шмальтит (арсенід кобальту). Під час плавлення
сульфідних та арсенідних руд одержують штейни та інші проміжні продукти. Після оброблення
з метою добування інших металів одержують оксид кобальту, який відновлюють вуглецем,
алюмінієм і т.п. Метал добувають також електролітичним способом і шляхом оброблення
залишків, одержаних у результаті очищення міді, нікелю, срібла та ін.
Кобальт – сріблистий, корозійностійкий метал, твердіше нікелю і має найбільші магнітні
властивості з кольорових металів.
У чистому вигляді кобальт використовується для покриття інших металів
(електролітичним осадженням), як каталізатор, як зв'язувальна речовина у виробництві
різального інструмента, на основі карбіду металу, як компонент кобальт-самарієвих магнітів
або деяких легованих сталей і т.п.
Є багато сплавів кобальту; до тих, які включаються до цієї товарної позиції відповідно
до Примітки 5 до Розділу XV, відносять:
(1) Групу сплавів кобальт-хром-вольфрам (“стеліт”) (часто містять невеликі кількості
інших елементів). Вони часто використовуються для виробництва електронних ламп та їхніх
цоколів, інструмента та ін., що пов'язано з високим опором стиранню і корозією за високих
температур.
(2) Сплави кобальт-залізо-хром, наприклад, типи з низьким коефіцієнтом термічного
розширення, і група сплавів, що мають високі феромагнітні властивості.
(3) Сплави кобальт-хром-молібден, використовувані в реактивних двигунах.
До цієї товарної позиції включаються кобальтові штейни, інші проміжні продукти
металургії кобальту і кобальт у всіх його виглядах, наприклад, зливках, катодах, гранулах,
порошках, відходах і брухті, та вироби з нього, в іншому місці конкретно не названі.
Пояснення до товарної позиції 8106:
8106 00
8106 00 10 00
8106 00 90 00
Вiсмут i вироби з вiсмуту, включаючи вiдходи та брухт:
- вiсмут необроблений; вiдходи та брухт; порошки
- iншi
Цей метал зустрічається в самородному стані, але переважно він добувається або
рафінуванням відходів виробництва свинцю, міді та ін., або шляхом добування із сульфідних чи
карбонатних руд (наприклад, бісмутиніт і вісмутит).
1674
Вісмут являє собою метал білого кольору з червонуватим відтінком, крихкий,
важкооброблюваний і який має погану провідність.
Він використовується в науково-дослідних приладах і для виготовлення хімічних сполук у
фармацевтичних цілях.
Він утворює легкоплавкі сплави (деякі плавляться за температури нижче 100 С), такі з
яких можуть включатися до цієї товарної позиції відповідно до Примітки 5 до Розділу XV:
(1) Сплави вісмут-свинець-олово (іноді з кадмієм та ін.) (наприклад, сплави Дерсета,
Ліповіта, Ньютона або Вуда), використовувані як припої, сплави для лиття, легкоплавкі
елементи для вогнегасників, кип'ятильників.
(2) Сплави вісмут-індій-свинець-олово-кадмій, використовувані в хірургії.
Пояснення до товарної позиції 8107:
8107
8107 20 00 00
8107 30 00 00
8107 90 00 00
Кадмiй i вироби з кадмiю, включаючи вiдходи та брухт:
- кадмiй необроблений; порошки
- вiдходи та брухт
- iншi
Кадмій переважно одержують з відходів, що утворилися під час виробництва цинку, міді
чи свинцю, зазвичай шляхом дистиляції або електролізу.
Зовні кадмій подібний до цинку, але м'якше за нього.
Він широко використовується для покриття інших металів (розпиленням
електроосадженням), як розкиснювач у виробництві міді, срібла, нікелю, і т.п.
або
Завдяки дуже високому коефіцієнту поглинання повільних нейтронів, він
використовується також для виробництва стрижнів мобільного контролю і керування в ядерних
реакторах.
Основні сплави кадмію, які можуть розглядатися в цій товарній позиції відповідно до
Примітки 5 до Розділу XV – це сплави кадмій-цинк, використовувані для антикорозійних
покриттів, одержуваних шляхом занурення в розплав, як припої та для паяння тугоплавким
припоєм.
Проте інші сплави, що містять ті ж самі метали (наприклад, певні підшипникові сплави),
можуть виключатися.
Пояснення до товарної позиції 8108:
8108
8108 20 00
8108 20 00 10
8108 20 00 20
8108 20 00 90
8108 30 00 00
8108 90
8108 90 30 00
8108 90 50 00
8108 90 60 00
8108 90 90 00
Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:
- титан необроблений; порошки:
- - титан губчастий
- - порошки
- - інший
- вiдходи та брухт
- iншi:
- - прутки, бруски, профiлi та дрiт
- - пластини, листи, стрiчки та фольга
- - труби і трубки
- - iншi
Титан одержують відновленням оксидів руд, що містять рутил і брукит, та з ільменіту
(титанистого залізняку). Залежно від використовуваного процесу метал може бути одержаний у
компактному вигляді, у вигляді порошку для спікання (як під час одержання вольфраму), як
феротитан (група 72) або як карбід титану.
1675
У компактному вигляді титан являє собою блискучий білий метал, у порошку він темносірий; має корозійну стійкість, твердий і крихкий, якщо не дуже чистий.
Феротитан і феросилікотитан (група 72) використовуються у виробництві сталі; метал
також легують алюмінієм, міддю, нікелем та ін.
Титан переважно використовується в авіаційній промисловості, у суднобудуванні, для
виробництва, наприклад, цистерн, мішалок, теплообмінників, насосів і вентилів та в хімічній
промисловості, для опріснення морської води та в конструкціях атомних електростанцій.
До цієї товарної позиції включається титан у всіх формах: зокрема, у вигляді губки,
зливків, порошку, анодів, прутків (стрижнів, брусків), листів і плит, відходів і брухту, а також
виробів, крім виробів, розглянутих в інших групах Класифікації (переважно в Розділі XVI або
XVII), таких як ротори вертольотів, лопатки турбін і двигунів, насоси чи вентилі.
Класифікація карбіду титана подібна до класифікації карбіду вольфраму (див. Пояснення
до товарної позиції 8101).
Пояснення до товарної позиції 8109:
8109
8109 20 00 00
8109 30 00 00
8109 90 00 00
Цирконiй i вироби з цирконiю, включаючи вiдходи та брухт:
- цирконiй необроблений; порошки
- вiдходи та брухт
- iншi
Цирконій одержують із силікатної руди, циркону, відновленням оксиду, хлориду і т.п.
або електролізом.
Він являє собою метал сріблисто-сірого кольору, ковкий і в’язкий.
Використовується в лампах фотоспалахів, для виробництва газовбирачів чи абсорбентів у
виготовленні радіоламп та ін. Фероцирконій (група 72) застосовується для виробництва сталі;
метал також легують нікелем та ін.
Цирконій, чистий або легований оловом (“циркалой”), використовується також у
виробництві оболонок для радіоактивного палива і для металоконструкцій на атомних станціях.
Цирконій-плутонієві сплави і цирконій-уранові сплави використовуються як ядерне паливо.
Для ядерних цілей цирконій повинен бути очищений від слідів гафнію.
Пояснення до товарної позиції 8110:
8110
8110 10 00 00
8110 20 00 00
8110 90 00 00
Сурма та вироби із сурми, включаючи вiдходи та брухт:
- сурма необроблена; порошки
- вiдходи та брухт
- iншi
Сурму одержують переважно із сульфідної руди, що містить стибніт:
(1) збагаченням і ліквацією для одержання так званої “сирої сурми”, яка є, фактично,
сирим сульфідом, що включається до товарної позиції 2617;
(2) плавленням для одержання сурми з домішками, відомої як неочищена сурма;
(3) подальшим плавленням для одержання після очищення металу високої чистоти, який
визначається як рафінована сурма.
Сурма являє собою глянсовий білий метал з блакитним відтінком, крихкий, який легко
перетворюється у порошок.
У чистому вигляді сурма має невелику галузь застосування. Проте у сплавах, особливо зі
свинцем і оловом, вона набуває твердості і використовується для одержання сплавів для
підшипників, сплавів для виготовлення типографського шрифту та інших ливарних сплавів,
1676
сплавів олово-свинець, британського металу (сплаву олова, міді, сурми, іноді цинку) та ін. (див.
групи 78 та 80, де ці сплави зазвичай розглядаються в зв'язку з перевагою в них свинцю чи
олова).
Пояснення до товарної позиції 8111:
8111 00
8111 00 11 00
8111 00 19 00
8111 00 90 00
Марганець та вироби з марганцю, включаючи вiдходи та брухт:
- марганець необроблений; вiдходи та брухт; порошки:
- - марганець необроблений; порошки
- - вiдходи та брухт
- iншi
Марганець одержують шляхом відновлення оксидів руд, що містять такі мінерали, як
піролюзит, брауніт і манганіт. Його одержують також електролізом.
Це метал сіро-рожевого кольору, твердий і крихкий, як такий використовується рідко.
Проте він входить до складу дзеркального чавуна, феромарганцю, силікомарганцю, а
також деяких чавунів і легованих сталей; ці продукти зазвичай включаються в групу 72, але
феромарганець і силікомарганець можуть іноді включатися до цієї товарної позиції, якщо вміст
заліза занадто малий (див. Примітку 1 (с) до групи 72). Марганець також легується міддю,
нікелем, алюмінієм та ін.
Пояснення до товарної позиції 8112:
8112
8112 12 00 00
8112 13 00 00
8112 19 00 00
8112 21
8112 21 10 00
8112 21 90 00
8112 22 00 00
8112 29 00 00
8112 51 00 00
8112 52 00 00
8112 59 00 00
8112 92
8112 92 10 00
8112 92 21 00
8112 92 31 00
8112 92 81 00
8112 92 89 00
8112 92 91 00
8112 92 95 00
8112 99
8112 99 20 00
Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй
(колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи
та брухт:
- берилiй:
- - необроблений; порошки
- - вiдходи та брухт
- - iнший
- хром:
- - необроблений; порошки:
- - - сплави, з масовою часткою нікелю
понад 10 %
- - - iнші
- - вiдходи та брухт
- - iнший
- талій:
- - необроблений; порошки
- - вiдходи та брухт
- - iнший
- інші:
- - необробленi; вiдходи та брухт; порошки:
- - - гафнiй (кельтiй)
- - - нiобiй (колумбiй); ренiй; галій; індій; ванадій; германій:
- - - - вiдходи та брухт
- - - - інші:
- - - - - ніобій (колумбій); реній
- - - - - індій
- - - - - галій
- - - - - ванадій
- - - - - германій
- - iншi:
- - - гафнiй (кельтiй); германій
1677
8112 99 30 00
8112 99 70
8112 99 70 10
8112 99 70 90
- - - нiобiй (колумбiй); ренiй
- - - галiй; iндiй; ванадій:
- - - - галій
- - - - інші
(А) Берилій
Берилій одержують майже винятково з берилу, що представляє собою подвійний силікат
берилію та алюмінію, який розглядається в товарній позиції 2617, крім випадків, коли він
існує у формі дорогоцінного каменю (наприклад, смарагда) (група 71).
Основними комерційними методами добування металу є:
(1) Високотемпературний електроліз суміші оксид фториду (фторокісі) берилію
(виробляється з руди) і фториду барію або інших фторидів. Графітовий тигель
використовується як анод, і метал збирається на залізному катоді, охолоджуваному водою.
(2) Відновлення фториду берилію магнієм.
Берилій являє собою метал сіро-сталевого кольору, дуже легкий і твердий, але
надзвичайно крихкий. Прокатувати або протягувати його можна лише в спеціальних умовах.
Чистий берилій використовується у виробництві вікон у рентгенівських трубках; як
компоненти ядерних реакторів; в аерокосмічній індустрії; у військовому виробництві; як
мішень для циклотрона; як електроди неонових ламп і т.п.; як розкиснювач у металургії.
Його застосовують також для одержання різних сплавів, наприклад, сталі (пружинна сталь
та ін.); сплаву на мідній основі (наприклад, сплав, відомий як берилієва мідь, використовувана
для виробництва пружин, деталей годинників усіх видів, інструментів та ін.) і сплавів на основі
нікелю. Ці сплави класифікуються, проте, у групі 72, 74 або 75 відповідно, оскільки вміст у них
берилію дуже невеликий.
До цієї товарної позиції включається берилій у всіх його виглядах, наприклад,
необроблений метал (блоки, гранули, кубики та ін.), продукти (прутки та бруски, дріт, листи та
ін.) та вироби. Проте товари у вигляді конкретних ідентифікованих виробів, таких як частини
машин, інструментів та ін., не включаються до цієї товарної позиції (див. зокрема групи 85
та 90).
(B) Хром
Хром добувають переважно з хроміту (хромиста залізна руда), який перетворюють у
полуторний оксид і потім відновлюють до металевого хрому.
У неполірованому вигляді хром являє собою метал сіро-сталевого кольору, а в
полірованому вигляді він білий і блискучий. Він дуже твердий і має високі антикорозійні
властивості, але не дуже ковкий і пластичний.
Чистий хром використовується як покриття для різних виробів з інших металів
(електролітичне хромування). Найчастіше його застосування (зазвичай у вигляді ферохрому,
див. групу 72) – це одержання корозійностійкої (нержавіючої) сталі. Велика частина сплавів
металу (наприклад, з нікелем чи кобальтом), проте, виключається з розгляду в цій товарній
позиції, відповідно до Примітки 5 до Розділу XV.
Ряд сплавів на основі хрому використовується у виробництві реактивних двигунів, у
захисних трубках електронагрівальних елементів та ін.
(C) Германій
Германій добувають з відходів виробництва цинку, з руди, що містить германіт (мідногерманієвий сульфід), та з пилопроводів газових заводів.
1678
Це сірувато-білий метал зі специфічними електронно-іонними властивостями, які
дозволяють використовувати германій у виробництві електронних елементів (наприклад, діодів,
транзисторів, ламп). Його використовують також у сплавах олова, алюмінію і золота.
(D) Ванадій
Ванадій зазвичай добувають з руд, що містять мінерали патроніт і карнотит, переважно
шляхом відновлення оксиду або з відходів виробництва заліза, радію чи урану. Як чистий метал
застосування його обмежено. Зазвичай одержують ферованадій (група 72) або мідно-ванадієві
лігатури (група 74); вони використовуються для легування сталі, а також сплавів міді, алюмінію
та ін.
(E) Галій
Галій одержують як побічний продукт під час добування алюмінію, цинку, міді та
германію або з пилопроводів газових заводів.
Це м'який, сірувато-білий метал з температурою плавлення близько 30 C та з високою
температурою випаровування. Він залишається рідиною в межах великого діапазону
температур і тому використовується як замінник ртуті в термометрах і в газорозрядних дугових
лампах. Його також використовують як сплав у стоматології і для сріблення спеціальних
дзеркал.
(F) Гафній
Гафній добувають з тих же руд, що і цирконій (циркон та ін.). Він має властивості,
надзвичайно схожі з властивостями цирконію.
Через його високий коефіцієнт поглинання повільних нейтронів гафній використовується,
зокрема, для стрижнів контролю і керування в ядерних реакторах.
(G) Індій
Індій добувають з відходів виробництва цинку.
Це м'який сріблистий метал, що має високі антикорозійні властивості.
Тому він використовується самостійно або з цинком та ін. для покриттів різних металів.
Він використовується також як легуючий елемент у сплавах вісмуту, свинцю чи олова
(хірургічні сплави), міді чи свинцю (підшипникові сплави), золота (ювелірне виробництво,
стоматологічні сплави та ін.).
(H) Ніобій (колумбій)
Ніобій одержують з руд, що містять ніобіт (колумбіт) і танталіт, які піддають обробленню
для одержання фториду калію ніобію (фторніобату калію). Далі метал добувають електролізом
або іншими методами.
Він сріблисто-сірий і використовується у виробництві газовбирачів (для видалення слідів
газу під час виробництва радіоламп).
Ніобій та його феросплав (група 72) використовуються також у виробництві сталей та
інших сплавів.
(IJ) Реній
Реній одержують як побічний продукт під час добування молібдену, міді та ін.
Нині він мало використовується, проте, можна припускати його застосування в
майбутньому в гальваностегії та як каталізатор.
(K) Талій
Талій добувають з відходів оброблення піритів та інших руд. Це м'який, сірувато-білий
метал, що нагадує свинець.
1679
Він використовується як легуючий елемент у сплавах свинцю (для підвищення його
температури плавлення і збільшення міцності, корозійної стійкості та ін.), а також срібла (для
запобігання потемнінню).
Пояснення до товарної позиції 8113:
8113 00
8113 00 20 00
8113 00 40 00
8113 00 90 00
Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт:
- необроблена
- вiдходи та брухт
- iнша
Металокераміка включає дві складові: керамічну (має термостійкість і високу
температуру плавлення) і металеву. Виробничий процес, використовуваний для одержання цих
виробів, а також їхні фізичні і хімічні властивості обумовлені і керамічною і металевою
складовими, тому такі матеріали називають металокерамікою.
Керамічна складова зазвичай складається з оксидів, карбідів, боридів та ін.
Металева складова являє собою метал, такий як залізо, нікель, алюміній, хром чи кобальт.
Металокераміку одержують шляхом спікання, диспергування або іншими процесами.
Найважливіші металокерамічні матеріали одержують з таких речовин:
(1) металу та оксиду, наприклад, залізо – оксид магнію; нікель – оксид магнію; хром –
оксид алюмінію; алюміній – оксид алюмінію;
(2) боридів цирконію або хрому; ці матеріали відомі як бороліти;
(3) карбідів цирконію, хрому, вольфраму та ін. з кобальтом, нікелем чи ніобієм;
(4) карбіду бору та алюмінію: вироби, плаковані алюмінієм, відомі як борна
металокераміка.
У цій товарній позиції розглядається металокераміка, необроблена або у вигляді виробів,
не зазначених в іншому місці Класифікації.
Металокераміка використовується в авіабудуванні, ядерній індустрії та у ракетній техніці.
Вона застосовується також у печах і в ряді виробів для лиття металів (наприклад, тиглі, жолоби,
трубки), у виробництві підшипників, переривників та ін.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) металокераміка, яка містить подільні чи радіоактивні речовини (товарна позиція
2844);
(b) пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструментів з
металокераміки, виготовленої на основі карбідів металів, агломерованих шляхом спікання
(товарна позиція 8209).
Група 82
Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з
недорогоцінних металів
Примітки:
1. За винятком паяльних ламп, переносних горнів, шліфувальних кругів з опорними
рамами, манікюрних та педикюрних наборів та виробів товарної позиції 8209, до цієї групи
включаються лише вироби з лезом, різальною кромкою, робочою поверхнею або іншою
робочою частиною з:
(а) недорогоцінних металів;
(b) твердих сплавів або металокераміки;
1680
(c) дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, синтетичного чи
реконструйованого), на підкладці з недорогоцінного металу, твердого сплаву або
металокераміки; або
(d) абразивних матеріалів на підкладці з недорогоцінного металу, за умови, що вироби
мають різальні зубці, канавки, борозни та аналогічні робочі частини з недорогоцінних металів,
які зберігають свої властивості та функції після нанесення абразивних матеріалів.
2.
Частини
виробів
з
недорогоцінних
металів,
включених
до
цієї групи, класифікуються разом з виробами, до яких вони належать, крім конкретно названих
елементів і держаків для ручних інструментів товарної позиції 8466. Однак частини загального
призначення, як зазначено у Примітці 2 до Розділу XV, до цієї групи не включаються.
Головки, леза і різальні пластини електричних бритв та електричних машинок для
підстригання волосся включаються до товарної позиції 8510.
3. Набори, що складаються з одного або кількох ножів товарної позиції 8211 і принаймні
рівної кількості інших виробів товарної позиції 8215, включаються до товарної позиції 8215.
Загальні положення
До цієї групи включаються деякі спеціальні види виробів з недорогоцінного металу,
інструменти, приладдя інструментів, ножові вироби, столові прибори і т.п., які не ввійшли в
попередні групи Розділу XV і не є устаткуванням чи приладами Розділу XVI (див. нижче),
приладами чи апаратурою групи 90, а також виробами товарної позиції 9603 або 9604.
До цієї групи включаються:
(А) Інструменти, які, крім визначених конкретних виробів (наприклад, полотен для
механічних пилок), є ручними (товарні позиції 8201 – 8205).
(B) Інструменти, зазначені в двох або більше товарних позиціях 8202 – 8205, подані у
вигляді наборів для роздрібного продажу (товарна позиція 8206).
(C) Змінні частини для ручного інструменту, верстатів або для ручних інструментів з
механічним приводом (товарна позиція 8207), ножі і різальні леза для машин або механічних
пристроїв (товарна позиція 8208) і пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для
інструментів (товарна позиція 8209).
(D) Вироби ножові (незалежно від того, чи призначені вони для професійного, особистого
чи побутового використання), деякі механічні побутові пристрої, ложки і виделки та аналогічні
столові і кухонні прибори (товарні позиції 8210 – 8215).
Загалом до цієї групи включаються інструменти, використання яких може здійснюватися
вручну, незалежно від того, містять вони чи не містять прості механізми, такі як зубчаста
передача, заводні ручки, плунжери, черв'ячні механізми або важелі. Проте пристрої, якщо вони
призначені для кріплення на верстаті, стіні і т.п. або якщо внаслідок своєї ваги, розміру чи
зусилля, необхідного для їхнього застосування, оснащені опорними плитами, стійками,
опорними рамами і т.п. для установлення їх на підлозі, верстаті і т.п., зазвичай включаються в
групу 84.
Отже, ручний дриль, якого робітник вільно утримує в руці без опори, є інструментом, що
включається до товарної позиції 8205, незважаючи на те, що він має звичайний механічний
привід; проте дриль, призначений для кріплення до стійки або опорної конструкції, відноситься
до товарної позиції 8459. Аналогічно ножиці-гострозубці для різання металу включаються до
товарної позиції 8203, у той час як гільйотинні ножиці, які мають стійку або опорну плиту,
відносяться до товарної позиції 8462, навіть якщо вони використовуються вручну.
Проте це правило має виключення як у той, так і в іншій бік залежно від властивостей
пристроїв. Так, лещата, шліфувальні круги з опорними рамами і переносними горнами
розглядаються окремо в товарній позиції 8205. Аналогічно деякі механічні пристрої
(кавомолки, соковижималки, м'ясорубки і т.п.) включаються до товарної позиції 8210, складену
за спеціальними критеріями (див. відповідні пояснення нижче). Проте до групи 84 окремо
включаються деякі інструменти, використання яких може здійснюватися лише вручну, такі як
1681
пристрої для розпилення рідин чи порошків (товарна позиція 8424), пневматичні інструменти
(товарна позиція 8467), канцелярські машини для скріплення скобами не пістолетного типу
(товарна позиція 8472), при цьому деякі з останніх пристроїв мають невеликі розміри, і навряд
чи можна сказати, що в них є опорна плита або опорна рама.
Інструменти, ножові вироби і т.п. зазвичай не включаються в цю групу, якщо їхнє лезо,
різальна кромка, робоча поверхня або інша робоча частина виконані не з недорогоцінного
металу, карбідів металів (див. пояснення до товарної позиції 2849) чи металокераміки (див.
пояснення до товарної позиції 8113); проте за цієї умови вони залишаються в цій групі, навіть
якщо вони мають неметалічні ручки, корпуси і т.п. такої маси, що перевищує масу металевої
робочої частини (наприклад, дерев'яний рубанок з металевим ножем).
Проте до цієї групи включаються також інструменти, робоча частина яких виготовлена з
природного, штучного або реконструйованого дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння
(наприклад, чорних алмазів), закріплених на основі з недорогоцінного металу, карбідів металів
або металокераміки; більш того в деяких випадках робоча частина може бути виготовлена з
недорогоцінного металу, з'єднаного з абразивними матеріалами або покритого ними.
Ці загальні правила мають винятки, якщо мова йде про певні вироби, названі у товарних
позиціях (наприклад, переносні горни і шліфувальні круги з опорними рамами). Більш того
далеко не всі абразивні інструменти залишаються в цій групі (див. пояснення до товарних
позицій 8202 та 8207), оскільки до товарної позиції 6804 включаються шліфувальні круги та
аналогічне устаткування (включаючи шліфувальні, точильні, полірувальні, правильні та
різальні круги, головки, диски та наконечники) з природних каменів, спечених абразивів чи
кераміки, які містять чи не містять осереддя, хвостовики, патрони, осі чи аналогічні частини,
виконані з інших матеріалів, але без опорних рам.
Змінні частини з недорогоцінного металу для ручних інструментів, для верстатів або для
ручних інструментів з механічним приводом, що не ввійшли в цю групу внаслідок того, що не
лише їхня робоча частина виготовлена з матеріалів, перерахованих у примітці 1, зазвичай
класифікуються відповідно до матеріалу, з якого виготовлена робоча частина, наприклад, з гуми
(група 40), шкіри (група 42), хутра (група 43), пробки (група 45), текстильного матеріалу (група
59), керамічних матеріалів (товарна позиція 6909). Щітки, використовувані у верстатах,
відносяться до товарної позиції 9603.
Ідентифіковані частини інструментів, ножових виробів і т.п. з недорогоцінного металу
(наприклад, рамні пилки і ножі рубанка), зазвичай відносяться до тієї ж товарної позиції, що і
вироби в комплекті. Це правило, проте, не поширюється на частини, зведені в спеціальну
товарну позицію. Ланцюги, цвяхи, болти, гайки, ґвинти, заклепки, пружини (наприклад, для
секаторів) та інші частини загального призначення, як визначено в примітці 2 до Розділу XV, не
входять до цієї групи і включаються у відповідні товарні позиції (групи 73 – 76 та 78 – 81).
Ножові та інші вироби, що включаються до товарної позиції 8208 – 8215, можуть мати
незначне оздоблення з дорогоцінного металу або металу, плакованого дорогоцінним металом
(наприклад, у вигляді монограми чи смужок); але якщо вони мають інші частини (наприклад,
ручки чи леза) з дорогоцінного металу або металу, плакованого дорогоцінним металом, або
якщо вони оброблені природними чи культивованими перлами або дорогоцінним чи
напівдорогоцінним камінням (природним, штучним чи реконструйованим) (крім тих випадків,
коли вони є робочими частинами, як зазначено вище), такі вироби включаються в групу 71).
До цієї групи не включаються:
(а) інструменти, ножиці та інші ножові вироби, що використовуються як медичні,
стоматологічні, хірургічні або ветеринарні інструменти чи пристрої (товарна позиція 9018);
(b) інструменти, що без сумніву відносяться до іграшок (група 95).
Пояснення до товарної позиції 8201:
8201
Iнструменти ручнi: лопати штиковi та совковi, кирки, мотики, сапи, вила та
1682
8201 10 00 00
8201 30 00 00
8201 40 00 00
8201 50 00 00
8201 60 00 00
8201 90 00 00
граблi; сокири, сікачі та аналогiчнi iнструменти для рубання; секатори
будь-якого типу; коси та серпи, ножi для рiзання сiна чи соломи, ножицi для
пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та iншi ручнi iнструменти, що
використовуються у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому
господарствi:
- лопати штиковi та совковi
- кирки, мотики, сапи та граблi
- сокири, сікачі та аналогічні iнструменти
- секатори та аналогічні ножиці для роботи однією рукою (включаючи ножицi
для розбирання тушки птицi)
- ножицi для пiдрiзання живоплоту, секатори та аналогічнi ножицi для роботи
двома руками
- iншi ручнi iнструменти, що використовуються в сiльському господарствi,
садiвництвi або лiсовому господарствi
До цієї товарної позиції включаються ручні інструменти, використовувані переважно в
сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві, хоча деякі інструменти можуть
бути також використані для інших цілей (наприклад, для дорожніх робіт, землекопних робіт,
гірських робіт, кар'єрних робіт, теслярських робіт чи в побуті).
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Лопати штикові та совкові, включаючи побутові совкові лопати для вугілля і
спеціальні типи лопат (наприклад, інструмент для обкопування, для туристів, солдат і т.п.).
(2) Вили.
(3) Мотики, кирки, сапи та граблі, включаючи газонні граблі, комбіновані граблікультиватори, грубери, прополювальні культиватори і культиватори.
(4) Сокири, сікачі та аналогічний інструмент для рубання, включаючи сокири для
лісорубів, ручні сокири, тесаки, сокири-колуни, тесла, пилки та різаки.
(5) Секатори та аналогічні ножиці для роботи однією рукою (включаючи ножиці для
розділення птиці). Ці інструменти зазвичай складаються з двох ручок, рухливо скріплених між
собою на відстані три чверті від їхньої довжини. Одна з цих ручок часто має на кінці вгнутий, а
інша – опуклий різальний край (“дзьоб папуги”); крім того, вони відрізняються від ножиців,
включених до товарної позиції 8213, і тим, що не мають кілець для пальців.
Ці інструменти майже завжди мають пружину, що розкриває ручки після різання, і гачок
або інше кріплення, що забезпечує можливість легко відкривати або закривати їх однією рукою.
Під час різання досить однієї руки, ці інструменти мають дуже потужну дією.
До цієї товарної позиції включаються садові секатори, ножиці для квітів або фруктів;
секатори для винограднику з вузькими клиноподібними лезами і т.п.
До цієї товарної позиції, проте, не включаються ножиці секаторного типу, що мають
секаторні леза і кільця для пальців (див. пояснення до товарної позиції 8213).
(6) Ножиці для підрізування живоплоту, секатори та аналогічні ножиці для роботи
двома руками, включаючи газонні ножиці та гілкорізи.
(7) Інші ручні інструменти, використовувані в сільському господарстві, садівництві
або лісовому господарстві. Сюди входять коси, серпи (включаючи гаки для мішків чи снопів),
подрібнювачі для сіна або соломи всіх типів; саджалки, сівалки, ямкокопачі, совки і
розсадосадильні пристрої; плодознімачі; гребені для корів, гребені для чищення коней і
шкребки для свиней; шкребки і ножі для кори; клини для деревини, устаткування лісоруба для
укладання колод (гаки, захвати, щипці, багри для колод, кантувальні гаки); пристрої для
обрізання крайок газону; ножиці для стрижки овець.
Усі ці інструменти входять до цієї товарної позиції незалежно від наявності ручок.
1683
До цієї товарної позиції також включаються ідентифіковані частини таких інструментів з
недорогоцінного металу.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) кліщі для маркування ушей овець та інших тварин (товарна позиція 8203);
(b) колуни для доріг або каменю; ковадла для виправлення клинка коси (товарна позиція
8205);
(c) ножі для обрізання дерев (товарна позиція 8211);
(d) садові катки, борони, сіно- або травокосарки та аналогічні пристрої, включаючи
пристрої, які штовхають або тягнуть вручну (група 84);
(e) колуни для льоду (товарна позиція 9506).
Пояснення до товарної позиції 8202:
8202
8202 10 00 00
8202 20 00 00
8202 31 00 00
8202 39 00 00
8202 40 00 00
8202 91 00 00
8202 99
8202 99 20 00
8202 99 80 00
Пилки ручнi; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для
поздовжнього різання, для прорізування пазів та беззубчасті полотна):
- пилки ручнi
- полотна для стрiчкових пилок
- полотна для циркулярних пилок (включаючи полотна для поздовжнього
різання або прорізування пазів):
- - з робочою частиною із сталi
- - iншi, включаючи частини
- полотна для ланцюгових пилок
- iншi полотна для пилок:
- - прямолiнiйнi полотна для пилок по металу
- - iншi:
- - - для обробки металу
- - - для обробки iнших матерiалiв
До цієї товарної позиції включаються:
(А) Ручні пилки (ножівки) для деревини, металу, каменю або інших матеріалів
професійного чи побутового призначення.
Сюди відносяться лучкові пилки, слюсарні ножівки, лобзики та інші пилки з дерев'яними
чи металевими лучками; філенчаті пилки, ножівки з обушком або дрібнозубчасті ножівки з
обушком, лобзикові пилки; поперечні пилки (зазвичай з ручками на обох кінцях); пилки у
формі ножа (склада;´ні чи несклада;´ні), використовувані садівниками або шахтарями;
спеціальні пилки для годинникарів та ювелірів; комплекти пилок; шарнірні пилки для туристів,
військових і т.п.; пилки для шпону; пилки, складені з вусикорізом, при цьому пилка в даному
пристрої є головною частиною.
(B) Полотна для пилок усіх типів, для ручних пилок і для верстатів, а також для всіх
матеріалів. Сюди входять:
(1) Полотна для стрічкових пилок чи безперервних стрічкових пилок (наприклад, для
пильних верстатів для розпилювання деревини).
(2) Полотна для циркулярних пилок (включаючи полотна для пилок подовжнього
різання або для прорізування пазів для використання на фрезерних верстатах). Останні
відрізняються від фрез відношенням товщини до діаметра, яке менше, ніж для фрез, а також
зубцями, що загострюються лише по окружності, як і в звичайних циркулярних пилок, у той час
як у фрез – частіше по всій поверхні, або мають вгнуті чи опуклі зубці.
(3) Полотна для ланцюгових пилок (у вигляді ланцюгів) для рубання лісу,
розпилювання дерев і т.п. Зубці таких полотен часто мають вставки з карбідів металів або
металокераміки.
1684
(4) Прямолінійні полотна для філенчатих пилок, шипорізних пил, слюсарних ножівок і
т.п., включаючи полотна для пилок, названих “філігранними пилками” (круглі полотна з
насічкою, як у напилка, але використовувані для розпилювання як полотнини лобзика).
(5) Прямолінійні полотна без зубців для каменерізних пилок (беззубчасті) (ковані або
оброблені механічно таким чином, щоб бути зовсім пласкими чи рифленими), за умови, що їхні
кінці мають отвори або їм надана відповідна форма для кріплення.
(6) Різальні диски, без зубів (диски тертя) для різання металів.
До цієї товарної позиції також включаються заготовки для виготовлення полотен
пилок. Такими заготовками вважаються стрічки (штаби) (незалежно від того, нарізані вони за
довжиною чи ненарізані) та диски (з центральним отвором для установлення на привідному
валу), якщо на них є зубці. Ці вироби зазвичай виготовляються з високовуглецевої сталі.
Полотна пилок можуть мати нарізані зубці або приставні зубці чи сегменти (як,
наприклад, у деяких циркулярних пилках). Зубці можуть бути виготовлені цілком з
недорогоцінного металу або з недорогоцінного металу з покриттям карбідами металів,
алмазами (зокрема, чорними) або в деяких випадках абразивними порошками. У деяких пилках
зуби можуть бути замінені алмазами або вставками з карбідів металів, розташованими по
окружності диска.
При цьому позбавлені зубців диски з абразивними покриттями по краю (наприклад, для
різання мармуру, кварцу чи скла) або з низкою вставок по окружності з абразивного матеріалу,
проте, не включаються до цієї товарної позиції (див. пояснення до товарної позиції 6804).
До цієї товарної позиції включаються частини ручних пилок з недорогоцінного металу,
подані окремо (наприклад, верстати, лучки, ручки і натяжні пристрої) та зубці і сегменти з
зубцями з недорогоцінного металу, призначені для вставляння в полотна пилок.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) троси для різання каменю (зазвичай це трижильний кручений дріт зі спеціальної сталі)
(товарна позиція 7312);
(b) прорізні ланцюгові фрези (товарна позиція 8207);
(c) ручні пилки з умонтованим мотором (товарна позиція 8467);
(d) пилки для музичних інструментів (товарна позиція 9208).
Пояснення до товарної позиції 8203:
8203
8203 10 00 00
8203 20 00 00
8203 30 00 00
8203 40 00 00
Напилки, надфілі, рашпiлi, клiщi (включаючи гострозубці), плоскогубцi,
щипцi, пiнцети, ножицi для рiзання металу, труборiзи, болторiзи,
пробiйники та аналогiчнi ручнi iнструменти:
- напилки, надфілі, рашпiлi та аналогiчнi iнструменти
- клiщi (включаючи гострозубці), плоскогубці, пiнцети, щипцi та аналогiчнi
iнструменти
- ножицi для різання металу та аналогiчнi iнструменти
- труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi iнструменти
До цієї товарної позиції включаються такі ручні інструменти:
(А) Напилки, надфілі, рашпілі та аналогічні інструменти (включаючи комбіновані
напилки-рашпілі) усіх форм (плоскі, круглі, напівкруглі, квадратні, трикутні, овальні і т.п.), усіх
розмірів, для металу, дерева чи інших матеріалів.
(B) Кліщі (включаючи гострозубці), плоскогубці, пінцети, щипці та аналогічні
інструменти, включаючи:
1685
(1) Кліщі (наприклад, пломбіри, кліщі для маркування ушей овець та інших тварин, кліщі
для газових труб, кліщі для забивання або витягання шплінтів, кліщі для пробивання і
заглушування вічок; набори кліщеподібних пилок).
(2) Кліщі (наприклад, ветеринарні та ковальські кліщі).
(3) Пінцети (наприклад, для годинникарів, квіткарів, філателістів, депіляторів).
(4) Цвяходери (щелепного типу, що працюють за принципом подвійного захоплення).
(C) Ножиці для різання металу та аналогічні інструменти, включаючи ножиці бляхаря
та інші ножиці для різання листового металу або дроту.
(D) Трубовідрізні пристрої, болторізи, пробійники та аналогічні інструменти,
включаючи:
(1) Трубовідрізні пристрої з різальними колесом, болторізні ножиці (болторізи) і
гострозубці та кліщеподібні ланцюгові різальні інструменти.
(2) Пробійники, наприклад, діркопробивний інструмент для одежних петель; перфоратори
для квитків (крім штемпелів для датування або аналогічних відмітних символів на квитках –
товарна позиція 9611); діркопробивний інструмент лимаря, діркопробивний інструмент для
матраців і т.п., для перфорування шкіри, повсті (фетру) і т.п., у вигляді щипців або
використовуваний із застосуванням молотка (але не звичайні цвяхи чи подібні пробійники).
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) пробійники і напилки (включаючи обертові напилки) для верстатів (товарна позиція
8207);
(b) пилки для нігтів, ножиці та щипці для нігтів (товарна позиція 8214);
(c) щипці для цукру (товарна позиція 8215);
(d) механічні ножиці для різання металу (товарна позиція 8462) та конторські
перфораційні машини з підставами для кріплення чи встановлення їх на столі і т.п.(товарна
позиція 8472);
(e) пристрої для штемпелювання дат або будь-яких інших символів на квитках (товарна
позиція 9611).
Пояснення до товарної позиції 8204:
8204
8204 11 00 00
8204 12 00
8204 12 00 10
8204 12 00 90
8204 20 00 00
Ключi гайковi ручнi та гайковерти (включаючи гайковi та динамометричнi
ключi, крім воротків); змiннi головки для гайкових ключiв з ручками або
без них:
- ручнi гайковi ключi та гайковерти:
- - нерозвiднi
- - розвiднi:
- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
- - - інші
- головки для гайкових ключiв з ручками або без них
До цієї товарної позиції включаються такі ручні інструменти:
(1) Ручні гайкові ключі (наприклад, з фіксованими або регульованими губками; торцеві
гайкові ключі або гайкові ключі з храповиком; гайкові ключі з колінчатою рукояткою); гайкові
ключі для велосипедів або автомобілів, для глухарів, гідрантів чи труб (включаючи ланцюгові
гайкові ключі для труб); гайкові ключі динамометричні. До цієї товарної позиції, проте, не
включаються воротки (товарна позиція 8205).
(2) Змінні головки для гайкових ключів з ручками або без них, включаючи приводи і
подовжувачів.
1686
Пояснення до товарної позиції 8205:
Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи), що в іншому місці не зазначені;
лампи паяльнi; лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя або
частин верстатiв; ковадла; горна переноснi; шліфувальні круги з опорними
рамами, ручним або ножним приводом:
8205 10 00 00 - iнструменти для свердлiння, нарiзки, внутрiшньої або зовнiшньої рiзьби
8205 20 00 00 - молотки та кувалди
8205 30 00 00 - рубанки, зубила, долота, стамески та аналогiчнi рiзальнi iнструменти для
обробки дерева
8205 40 00 00 - викрутки
- іншi iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи):
8205 51 00 00 - - iнструменти ручнi побутовi
8205 59
- - iншi:
8205 59 10 00 - - - iнструменти для каменярів, формувальникiв, цементувальникiв, штукатурiв,
бетонників i малярiв
8205 59 80
- - - інші:
8205 59 80 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
8205 59 80 90 - - - - інші
8205 60 00 00 - лампи паяльнi
8205 70 00 00 - лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти
8205 90
- інші, включаючи набори виробів з двох або більше підпозицій даної товарної
позиції:
8205 90- ковадл10 00 - горна переноснi, шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним
приводом
8205 90 90 00
- - інші
8205
До цієї товарної позиції включаються всі ручні інструменти, не включені в інші товарні
позиції цієї групи або не названі в іншому місці Класифікації (див. Загальні положення до цієї
групи), а також деякі інші інструменти або пристрої, перелічені в заголовку.
До неї входить велика кількість ручних інструментів (включаючи ті з них, що мають
прості ручні механізми, такі як заводні ручки, храповики чи зубчасті передачі). Ця група
інструментів включає:
(А) Інструменти для свердління, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби, такі
як коловороти (включаючи коловороти з храповиком), дрилі і ручні дрилі; клупи, воротки і
гвинтувальні дошки. Змінні інструменти, такі як свердла, різальні пластини, мітчики і
гвинторізні голівки для вищевказаних ручних інструментів сюди не входять – див. товарну
позицію 8207.
(B) Молотки і кувалди, такі як молотки для ковалів, казанярів, теслярів, робочих
каменярень, каменярів, склярів і мулярів, молотки для подрібнення каменю, важкі молоти,
молотки для обтісування каменю і цегли та молотки з додатковими пристроями, такими як
кирки і лапи.
(C) Рубанки, зубила, долота, стамески та аналогічні різальні інструменти для
обробки дерева, такі як рубанки і фрези всіх типів для обробки фасонних поверхонь (фуганки,
шпунтубелі, зензубелі, шерхебелі і т.п.), струганки і циклі, гравірувальні різці і струги, якими
зазвичай користаються тесляри, столяри, столяри-червонодеревці, бондарі, різьбярі по дереву і
т.п.
(D) Викрутки (включаючи викрутки з храповиком).
(E) Інструменти ручні інші (включаючи алмазні склорізи).
Ця група інструментів включає:
1687
(1) Ряд побутових приладів, включаючи інструменти з різальними лезами, крім
механічних інструментів (див. Пояснення до товарної позиції 8210), які можна віднести до
інструментів і які, відповідно, не входять до товарної позиції 7323, такі як:
Плоскі гладильні праски (газові, парафінові (гасові), деревновугільні і т.п., але не
електричні, які відносяться до товарної позиції 8516), щипці для завивання волосся; ключі для
відкривання пляшок, штопори, прості консервні ножі (включаючи ключі для відкривання
консервних банок); щипці для горіхів; кісточко-виштовхувачі для вишень (з пружиною); одежні
гачки; ріжки для взуття; сталеві та інші металеві ножеточилки; ножі і зубцюваті ножі для
кондитерських виробів; тертки для сиру і т.п.; м'ясорубки-“блискавки” (з різальними дисками);
скиборізки для сиру, скиборізки для овочів; вафельниці; збивачки для вершків або яєць,
скиборізки для яєць; фігурні ножі для масла; ніж для колення льоду; товкачки для овочів;
шпигувальні голки; коцюби, щипці, скребачки та підіймальні пристрої для кришок печей або
камінів.
(2) Інструменти годинникаря, такі як інструменти для пресування каменів, противаги,
клепальні шпильки, заводні головки, пристрої для полірування осей шарнірів, інструменти для
установлення пробок на різьбі балансу та регулювальні інструменти.
(3) Алмази для різання скла, включаючи циркульні алмази, установлені на градуйованій
шкалі (для вирізання кіл), та алмазні скрайбери для розмічування на склі. Сюди не входять
алмази, які постачаються окремо (товарна позиція 7102).
(4) Ковальські інструменти, такі як брущатки, кувальні штампи, круглі качалки,
ковальські зубила і пробійники.
(5) Інструменти для гірських робіт, дорожньо-будівельних робіт і т.п., такі як лапчасті
ломи, важелі, каменярські долота, пробійники і клини.
(6) Інструменти для мулярів, ливарів, штукатурів, малярів і т.п., такі як кельми, гладилки,
лопатки, скребачки і ножі, вирівнювальні голки і шкребки, зубцюваті ролики, склорізи з
різальними коліщатами, шпателі.
(7) Різні ручні інструменти, такі як ветеринарні криві ножі, копитні ножі, копитні кирки і
кувальні кліщі, різці і долота, пробійники; обтискачі, пробійники і штемпелі клепальника;
некліщеподібні цвяходери, бородки та інструменти для відкривання ящиків; монтування для
покришок; шевські шила (без вушка); бородки шпалерника або палітурника; паяльники і
маркувальний інструмент; скребачки по металі; набори пилок некліщеподібного типу;
вусикорізи; пробовідбирники для сиру та аналогічні інструменти; трамбівки для ущільнення
ґрунту; пристрої для виправлення шліфувальних кругів; пристрої для обшивання тари і т.п.,
крім зазначених у товарній позиції 8422 (див. відповідне Пояснення); пружинні “пістолети” для
зшивання пакетів, картону і т.п.; патронні інструменти для клепання, затикання отворів у стінах і
т.п.; трубки для склодувів; трубки для видування; банки для олив і мастильниці (включаючи
мастильниці з насосом або з черв'ячним механізмом), мастильниці для збройового змащення.
(F) Паяльні лампи (наприклад, для пайки м'яким чи тугоплавким припоєм; для зняття
фарби; для запуску напівдизельних двигунів). Ці лампи подані двома типами, обоє вони
автономні і розрізняються за видом використовуваного палива; ці лампи оснащені або
резервуаром для нафти чи іншого рідкого палива (часто з невеликим насосом), або змінним
патроном, заповненим газом. У деяких випадках на наконечник лампи встановлюється
паяльник для пайки м'яким припоєм чи таврування або інші пристрої. До цієї товарної позиції
не включаються газові зварювальні апарати (товарна позиція 8468).
(G) Лещата, затискачі та аналогічні вироби, включаючи ручні лещата, пруткові,
верстакові або настільні лещата для столярів чи теслярів, слюсарів, збройових майстрів,
годинникарів і т.п., але не включаючи лещата, що є приладдям або частиною верстатів чи
водоструминних різальних машин. Ця група виробів також включає затискачі та верстакові
фіксатори, які, подібно до лещат, використовуються як затискні пристрої (наприклад, столярні
затискачі, підлогові затискачі та затискачі, використовувані під час виготовлення інструментів).
1688
Ця група виробів включає металеві лещата з губками, покритими неметалічним
матеріалом (дерево, волокно і т.п.), що захищають виріб від пошкоджень.
До цієї товарної позиції, проте, не включаються вакуумні присоски (затискачі
всмоктувального типу), які складаються з основи, ручки і вакуумного важеля з недорогоцінного
металу, та гумових дисків, що призначені для тимчасового кріплення до предмета так, щоб цей
предмет можна було пересувати (наприклад, товарна позиція 7325, 7326 або 7616).
(Н) Кувалди; переносні горни; шліфувальні круги з опорними рамами, з ручним чи
ножним приводом.
Ця група включає:
(1) Кувалди (включаючи дворогі) усіх розмірів і призначень, наприклад, ковальські
кувалди; кувалди для годинникарів чи ювелірів; шевські колодки; ручні кувалди для
виправлення леза коси.
(2) Переносні горни, зазвичай оснащені повітродувками та іноді кувалдами; вони,
переважно, використовуються в невеликих майстернях, на малих верфях і т.п.
(3) Шліфувальні (абразивні) круги (з ручним чи ножним приводом) з дерев'яними або
іншими опорними рамами. Шліфувальні (абразивні) круги з механічним приводом
включаються в групу 84 або 85. Точильні камені та аналогічні вироби, подані окремо,
розглядаються в товарній позиції 6804.
Інструменти, які містять метал, але мають робочі частини з гуми, шкіри, фетру, повсті і
т.п., класифікуються відповідно до цих матеріалів (групи 40, 42, 59 і т.п.).
Крім перерахованих вище винятків, до цієї товарної позиції також не включаються такі:
(а) швейні голки для ручної роботи та інші вироби товарної позиції 7319;
(b) змінний інструмент, призначений для використання в ручних інструментах,
механічних чи немеханічних, у верстатах або в ручних інструментах з механічним приводом
(наприклад, наконечники для викруток та інструмента для буріння скельних порід) (товарна
позиція 8207);
(c) пристрої для розбризкування, диспергування або розпилення рідин чи порошків (навіть
якщо вони з ручним керуванням) (товарна позиція 8424);
(d) тримачі інструмента для ручних інструментів (товарна позиція 8466);
(e) інструменти ручні з пневматичним, гідравлічним або з умонтованим неелектричним
двигуном (товарна позиція 8467);
(f) маркувальні, вимірювальні, контрольні або калібрувальні інструменти (наприклад,
маркувальні шаблони та пробійники, кернери та скрайбери, кронциркулі та калібри) групи 90.
Пояснення до товарної позиції 8206:
8206 00 00 00
Iнструменти з двох або бiльше товарних позицiй 82028205 у наборах для
роздрiбної торгiвлi
До цієї товарної позиції включаються набори інструментів, які входять, принаймні, у дві
чи більше товарних позицій 8202 – 8205, за умови, що вони подані у вигляді наборів для
роздрібної торгівлі (наприклад, у пластмасовій коробці або в металевому інструментальному
ящику).
До цієї товарної позиції включаються, серед інших (inter alia):
(1) Набори інструментів для ремонту автомобілів, які включають, наприклад, набори
муфт, гайкові ключі, гайкові ключі з храповиками, викрутки, плоскогубці.
(2) Прості комбінації, такі як набори гайкових ключів і викруток.
1689
Набори, в які входять другорядні за значимістю інструменти з інших товарних позицій або
груп Класифікації, розглядаються в цій товарній позиції за умови, що такі другорядні вироби
не змінюють основної властивості наборів інструментів із двох або більше товарних позицій
8202 – 8205.
Пояснення до товарної позиції 8207:
8207
8207 13 00 00
8207 19
8207 19 10 00
8207 19 90 00
8207 20
8207 20 10 00
8207 20 90 00
8207 30
8207 30 10
8207 30 10 10
8207 30 10 90
8207 30 90 00
8207 40
8207 40 10 00
8207 40 30 00
8207 40 90 00
8207 50
8207 50 10 00
8207 50 30 00
8207 50 50 00
8207 50 60 00
8207 50 70 00
8207 50 90 00
8207 60
8207 60 10 00
8207 60 30 00
8207 60 50 00
8207 60 70 00
8207 60 90 00
8207 70
8207 70 10 00
8207 70 31 00
8207 70 37 00
Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з механiчним приводом чи без нього
або для верстатiв (наприклад, для пресування, штампування, нарiзування
рiзьби, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарної
обробки або загвинчування), включаючи фiльєри для волочiння або
пресування металу, iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв:
- iнструмент для бурiння скельних порiд або ґрунтів:
- - з робочою частиною з металокерамiки
- - iншi, включаючи частини:
- - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу
- - - iншi
- фiльєри для волочiння або екструзії металiв:
- - з робочою частиною з природного або штучного алмазу
- - з робочою частиною з iнших матерiалiв
- iнструменти для пресування, штампування або вирубування:
- - для оброблення металів:
- - - клейма змінні для клеймування труб для верстатів підкатегорії 8459 70 00 00
- - - інші
- - iншi
- iнструменти для нарiзки внутрiшньої та зовнiшньої різьби:
- - для обробки металiв:
- - - iнструменти для нарiзки внутрiшньої рiзьби
- - - iнструменти для нарiзки зовнiшньої рiзьби
- - iншi
- iнструменти для свердлiння, крiм iнструментiв для бурiння скельних порiд:
- - з робочою частиною з природного або штучного алмазу
- - з робочою частиною з iнших матерiалiв:
- - - свердла для пробивання отворiв у цеглянiй кладцi
- - - iншi:
- - - - для обробки металiв, з робочою частиною:
- - - - - з металокерамiки
- - - - - з швидкорiзальної сталi
- - - - - з iнших матерiалiв
- - - - iншi
- iнструменти для розточування та протягування:
- - з робочою частиною з природного або штучного алмазу
- - з робочою частиною з iнших матерiалiв:
- - - iнструменти для розточування:
- - - - для обробки металiв
- - - - iншi
- - - iнструменти для протягування:
- - - - для обробки металiв
- - - - iншi
- iнструменти для фрезерування:
- - для обробки металiв, з робочою частиною:
- - - з металокерамiки
- - - з iнших матерiалiв:
- - - - фрези хвостовi
- - - - iншi
1690
8207 70 90 00
8207 80
8207 80 11 00
8207 80 19 00
8207 80 90 00
8207 90
8207 90 10 00
8207 90 30 00
8207 90 50 00
8207 90 71 00
8207 90 78 00
8207 90 91 00
8207 90 99 00
- - iншi
- iнструменти для токарної обробки:
- - для обробки металiв, з робочою частиною:
- - - з металокерамiки
- - - з iнших матерiалiв
- - iншi
- iншi iнструменти змiннi:
- - з робочою частиною з природного або штучного алмазу
- - з робочою частиною з iнших матерiалiв:
- - - змінні насадки для викруток
- - - iнструменти зубонарізні
- - - iншi, з робочою частиною:
- - - - з металокерамiки:
- - - - - для обробки металiв
- - - - - iншi
- - - - з iнших матерiалiв:
- - - - - для обробки металiв
- - - - - iншi
У той час як (крім декількох винятків, таких як полотна для механічних пилок) у
попередніх товарних позиціях цієї групи розглядаються переважно ручні інструменти, готові до
застосування відразу ж після встановлення їх на тримачі, до цієї товарної позиції включається
важлива категорія інструментів, які не можна використовувати окремо і які
сконструйовані для установлення залежно від конкретного застосування на:
(А) ручних інструментах з механічним приводом чи без нього (наприклад, ручні дрилі,
коловороти і клупи);
(B) верстатах, зазначених у товарних позиціях 8457 – 8465 або в товарній позиції 8479,
відповідно до Примітки 7 до групи 84;
(C) інструментах товарної позиції 8467 для пресування, штампування, вирубування,
нарізування внутрішньої чи зовнішньої різьби, свердління, розточування, зенкування,
прошивання, фрезерування, зубонарізування, токарної обробки, відрізування, довбання або
волочіння і т.п. металів, карбідів металів, дерева, каменю, ебоніту, деяких пластмас чи інших
твердих матеріалів, або для заґвинчування.
До цієї товарної позиції також включаються інструменти, призначені для використання з
машинами для буріння скельних порід або ґрунтів, зазначеними в товарній позиції 8430.
Прес-форми, штампи, свердла та інші змінні інструменти для машин або устаткування,
крім згаданих вище, класифікуються як частини машин або устаткування, для яких вони
призначені.
Інструменти цієї товарної позиції можуть бути суцільними або складеними виробами.
Суцільні інструменти, одержані повністю з одного
виготовляються з легованої сталі або високовуглецевої сталі.
виду
матеріалу,
зазвичай
Складені інструменти складаються з однієї або більш робочих частин з недорогоцінного
металу, карбідів металів чи металокераміки, алмазу або іншого дорогоцінного чи
напівдорогоцінного каміння, або постійно закріплених на основі з недорогоцінного металу за
допомогою зварювання чи механічного кріплення, або встановлених як знімні частини. В
останньому випадку інструмент містить корпус з недорогоцінного металу та одну або більше
робочих частин (лезо, пластину, вістря), які кріпляться до корпуса за допомогою пристрою, що
складається, наприклад, із затискної скоби, затискного гвинта або шплінта зі стружколамною
кромкою, якщо це потрібно.
До цієї товарної позиції включаються, крім того, інструменти з робочою частиною з
недорогоцінного металу, оснащеною або покритою абразивними матеріалами, за умови, що ці
1691
інструменти мають різальні зубці, пази, канавки і т.п., які залишаються такими і зберігають свої
функції навіть після нанесення абразиву, тобто інструменти, що готові до роботи і без абразиву;
проте більшість абразивних інструментів до цієї товарної позиції не входять (див. Пояснення
до товарної позиції 6804).
Інструменти, розглянуті в цій товарній позиції, включають:
(1) Інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів, включаючи інструменти для
буріння гірських порід і нафтових свердловин або шурфування (зондування) (наприклад,
спіральні бури, головки бурів і бурильні молотки).
(2) Філь’єри для волочіння або екструзії металу, включаючи волочильні дошки.
(3) Інструменти для пресування, штампування або вирубування, включаючи штампи і
прес-форми для холодного штампування або пресування листового металу; кувальні штампи;
перфораційні чи вирубні штампи та штампи для верстатів.
(4) Інструменти для нарізування внутрішньої або зовнішньої різьби, такі як мітчики і
плашки, різьбові різці і ґвинтонарізні головки.
(5) Інструменти для свердління, крім інструментів для буріння скельних порід,
включаючи свердла (спіральні чи ґвинтові свердла, центрові свердла і т.п.), свердло коловорота
і т.п.
(6) Інструменти для розточування або прошивання, включаючи зенкування.
(7) Інструменти для фрезерування, наприклад, фрези (плоскі фрези, фрези зі спіральним
зубцем, фрези із шаховим розташуванням зубців чи кутові фрези); черв'ячні фрези і т.п.
(8) Інструменти для токарної обробки.
(9) Інші змінні інструменти, такі як:
(а) інструменти для заточення, стругання, нарізування канавок, притирання або
виправлення;
(b) інструменти для довбання, фрезерування або з'єднання на шипах дерева, включаючи
різальні ланцюги для довбання деревини;
(c) інструменти для змішування (перемішування), збовтування і т.п. таких матеріалів як
фарба, клей, будівельний розчин, мастика, шпаклівка і ґрунтовка;
(d) наконечники для викруток.
Волоки, токарські інструменти і т.п. включаються до цієї товарної позиції навіть у тому
випадку, якщо вони радіоактивні.
До цієї товарної позиції також не включаються:
(а) полірувальні круги та інші інструменти, робочі частини яких виготовлені з ґуми,
шкіри, фетру, повсті і т.п. і які класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони
виготовлені (групи 40, 42, 59 і т.п.);
(b) полотна пилок усіх типів (товарна позиція 8202);
(c) залізні пластини рубанків та аналогічні частини інструментів (товарна позиція 8205);
(d) ножі та різальні леза для машин або механічних пристроїв (товарна позиція 8208);
(e) пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструментів, не встановлені
на них, з металокераміки (товарна позиція 8209);
(f) філь’єри прядильно-формувальних машин для екструзії хімічних волокон (товарна
позиція 8448);
(g) пристрої для кріплення інструмента або деталей для машин чи для ручних
інструментів, а також саморозкривні головки для нарізування різьби (товарна позиція 8466);
(h) волоки для витягування скловолокна (товарна позиція 8475);
1692
(ij) щітки (металеві або неметалеві), використовувані як частини машин (товарна позиція
9603).
Пояснення до товарної позиції 8208:
8208
8208 10 00 00
8208 20 00 00
8208 30 00 00
8208 40 00 00
8208 90 00 00
Ножi та різальні леза для машин або механiчних пристроїв:
- для обробки металiв
- для обробки деревини
- для кухонних пристроїв або для машин, що використовуються у харчовiй
промисловостi
- для машин, що використовуються у сiльському господарствi, садiвництвi або
лiсовому господарствi
- iншi
До цієї товарної позиції входять невстановлені ножі або різальні леза, прямокутної,
круглої чи іншої форми для машин або механічних пристроїв. Сюди, проте, не входять різальні
леза або ножі для ручних інструментів товарних позицій 8201 – 8205 (наприклад, плоскі різці
рубанків).
До цієї товарної позиції включаються такі ножі або різальні леза:
(1) Для обробки металу:
(а) леза та ножі для установлення в інструментальні верстати, наприклад, у розвертках чи
фрезах;
(b) леза для гільйотинних ножиць чи механічних ножиць для різання листового металу,
дроту, прутків і т.п.
(2) Для обробки дерева:
(а) леза та пластини для стругальних чи аналогічних деревообробних машин;
(b) леза для фанеростругальних машин.
(3) Для кухонних приладів або для машин, застосовуваних у харчовій промисловості,
такі як леза та подрібнювачі для пристроїв чи машин, використовуваних у побуті або
м'ясниками, булочниками і т.п., (наприклад, ножі для м'ясорубок, овочерізок, хліборізок,
скиборізок для шинки чи окостів).
(4) Для машин, застосовуваних у сільському господарстві, садівництві або лісовому
господарстві, наприклад, ножі і леза для подрібнювачів коренів, соломорізок і т.п. або для
газонокосарок; леза і сегменти лез для жниварок або збиральних машин. До цієї товарної
позиції, проте, не включаються ножі для плугів або диски для борін.
(5) Для інших машин або механічних пристроїв, такі як:
(а) ножі та леза, включаючи круглі чи чашкові леза для машин, використовуваних для
розділення, підрізання або обрізання поверхні шкіри;
(b) ножі та леза для машин, призначених для різання паперу, текстильних і полімерних
матеріалів і т.п.; машин для подрібнювання тютюну і т.п.
Пояснення до товарної позиції 8209:
8209 00
8209 00 20 00
8209 00 80 00
Пластини, бруски, наконечники та аналогiчнi вироби для iнструментiв, не
встановленi на них, з металокерамiки:
- пластини змінні
- iншi
Вироби, включені до цієї товарної позиції, виготовляються зазвичай у вигляді пластин,
брусків, наконечників, прутків, кульок, кілець і т.п. і відрізняються великою твердістю, навіть у
гарячому стані, і великою жорсткістю.
1693
Завдяки своїм особливим якостям ці пластини, наконечники і т.п. приварюються,
припаюються тугоплавким припоєм або кріпляться затискними пристроями до інструментів
токарних і фрезерних верстатів, дрилям, штампам або іншому високошвидкісному різальному
інструменту, призначеному для обробки металу чи інших твердих матеріалів. Вони
включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, загострені вони чи ні, або
підготовлені іншим способом, але не входять сюди, якщо вони вже встановлені на інструменті;
у цьому випадку вони відносяться до товарних позицій для інструментів, особливо до
товарної позиції 8207.
До цієї товарної позиції також не включаються:
(а) незмішані, неспечені металеві карбіди (товарна позиція 2849);
(b) готові, але неспечені суміші металевих карбідів (товарна позиція 3824);
(c) керамічні пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструментів
(товарна позиція 6909);
(d) піскоструминні сопла та інші зносостійкі частини машин з металокераміки (група 84).
Пояснення до товарної позиції 8210:
8210 00 00 00
Пристрої ручнi механiчнi масою 10 кг або менше для приготування, обробки
або подавання харчових продуктiв чи напоїв
До цієї товарної позиції включаються неелектричні механічні пристрої, зазвичай ручні,
масою не більше 10 кг і призначені для приготування, обробки або подавання харчових
продуктів чи напоїв.
Пристрої, що включаються до цієї товарної позиції, вважаються механічними, якщо в них
є такі механізми, як заводні ручки, механізми привода, шнеки, насоси і т.п.; проте простий
важіль або плунжер сам по собі не вважається механічним пристроєм і не підлягає розгляду в
цій товарній позиції, якщо тільки цей пристрій не кріпиться до стіни або іншої поверхні чи не
має опорної пластини і т.п. для установлення на столі, на підлогу і т.п.
Отже, до цієї товарної позиції включаються пристрої, що відносилися б або до товарної
позиції 8205, або до групи 84, якби вони не задовольняли таким умовам:
(1) їхня маса 10 кг або менше;
(2) вони мають вищевказані механічні характеристики.
Нижче наводяться як приклад вироби, що входять до цієї товарної позиції за умови, що
вони задовольняють вищевказаним критеріям:
млини для кави чи спецій; подрібнювачі і м'яльниці для овочів; м'ясорубки і м’ясорізки;
пристрої для обробки м'яса; тертки для сиру і т.п.; скиборізки і ножі для овочів чи фруктів і
картоплечистки, включаючи шатківниці картоплі; скиборізки для хліба; ножі для макаронів чи
спагеті; пристрої для витягування кісточок із фруктів (крім пружинних кісточковиштовхувачів,
якими користаються лише вручну); ключі для відкривання і закривання пляшок; механічні
консервні ножі (крім простих консервних ножів товарної позиції 8205); пристрої для
консервування; збивачки для масла; морозивниці та порціонні пристрої; збивачки та змішувачі
для яєць чи майонезу; соковижималки для фруктів чи м'яса; пристрої для подрібнювання льоду.
Пояснення до товарної позиції 8211:
8211
8211 10 00 00
8211 91 00 00
8211 92 00 00
Ножi з різальним лезом, зубчасті або незубчасті (включаючи ножі для
обрізування дерев), крiм ножів товарної позицiї 8208, та леза для них:
- набори ножiв
- iншi:
- - ножi столовi з фiксованим лезом
- - iншi ножi з фiксованим лезом
1694
8211 93 00 00
8211 94 00 00
8211 95 00 00
- - ножi з нефiксованим лезом
- - леза
- - рукоятки з недорогоцiнних металiв
До цієї товарної позиції включаються ножі з лезами, зубчастими (пилкоподібними) чи ні,
крім ножів, що включаються до товарної позиції 8208, і деяких інструментів і столових
приборів, які називаються іноді “ножами”, які безпосередньо чи опосередковано згадуються в
інших товарних позиціях цієї групи (наприклад, ножі різального пристрою косарки товарної
позиції 8201 та інші вироби, виключені з цієї товарної позиції наприкінці цього Пояснення).
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Нескладані столові ножі всіх типів, включаючи ножі для розрізування м'яса або
десертні ножі. Їхні ручки і леза можуть бути суцільнометалевими, або вони можуть мати ручку
з недорогоцінного металу, дерева, рогу, пластмаси і т.п.
(2) Нескладані кухонні ножі, ножі для професійного чи іншого використання; ці ножі
зазвичай не так декоративні за своїм зовнішнім виглядом, як ножі попереднього типу. Ця
категорія включає, серед іншого (inter alia):
ножі для м'ясників; ножі для палітурників чи фахівців паперової промисловості; ножі для
дубильників, кушнірів, лимарів чи шевців з ручками або без них; ножі для розпечатання
стільників; садові ножі для обрізання гілок для садівників і т.п.; мисливські ножі, фінки; ножі
для устриць; ножі для чищення фруктів.
(3) Складані ножі усіх типів з ручками з недорогоцінного металу, дерева, рогу, пластмаси
і т.п. Ця група товарів включає, серед іншого (inter alia):
кишенькові ножі, великі кишенькові ножі, ножі для туристів і спортсменів (усі ці ножі
можуть мати кілька лез або мати такі додаткові інструменти, як штопори, шила, викрутки,
ножиці, консервні ножі і т.п.); кишенькові складані ножі для обрізання гілок, окулірування,
живцювання і т.п.
(4) Ножі з декількома змінними лезами, з ручками або без ручок.
До цієї товарної позиції також включаються полотна для виготовлення вищевказаних
ножів, які можуть бути у вигляді оброблених чи необроблених заготовок, полірованих або
повністю готових лез. Сюди також входять ручки з недорогоцінного металу для ножів цієї
товарної позиції.
На додаток до винятків, перерахованих вище, до цієї товарної позиції також не
включаються:
(а) сікачі і мачете (товарна позиція 8201);
(b) вироби різальні товарної позиції 8214;
(c) ножі для риби та масла (товарна позиція 8215).
Пояснення до товарної підпозиції.
Підпозиція 8211 10
Класифікація в підпозиції 8211 10 обмежується наборами різних ножів або наборами
різних виробів, в яких кількість ножів переважає над кількістю інших виробів.
Пояснення до товарної позиції 8212:
8212
8212 10
8212 10 10 00
8212 10 90 00
8212 20 00 00
8212 90 00 00
Бритви та леза до них (включаючи штабові заготівки для лез):
- бритви:
- - бритви безпечнi з незамiнним лезом
- - iншi
- леза для безпечних бритв, включаючи штабові заготівки для лез
- iншi частини
1695
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Небезпечні бритви, включаючи окремо представлені леза (у готовому чи в
незакінченому вигляді) і ручки з недорогоцінного металу, представлені окремо.
(2) Безпечні бритви та їхні частини і леза з недорогоцінного металу в готовому чи в
незакінченому вигляді.
(3) Пластмасові безпечні бритви, представлені разом з лезами.
До цієї товарної позиції також включаються неелектричні бритвені прибори для сухого
гоління і леза до них, різальні сітки та головки для неелектричних бритов.
Заготовки для безпечних бритвених лез також входять до цієї товарної позиції, якщо
вони мають вигляд смужок сталі, відпущених чи невідпущених, за умови, що на них є отвори
для виготовлення безпечних бритвених лез або що леза підсічені по зовнішньому краю і можуть
бути розділені невеликим натиском.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) пластмасові безпечні бритви, подані без лез (товарна позиція 3924);
(b) електробритви та головки, леза та різальні сітки таких бритов (товарна позиція 8510).
Пояснення до товарної позиції 8213:
8213 00 00 00
Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi ножицi і леза для них
Ножиці, що включаються до цієї товарної позиції, складаються з двох різальних лез, іноді
зубцюватих, які перекривають один одного і рухливо скріплених приблизно в середині ґвинтом
чи штирем. Переважно до цієї товарної позиції включаються лише такі ножиці, в яких кожна
різальна частина має на одному кінці кільце для пальця. Різальні леза можуть бути суцільними
або складатися з власне леза і ручки, скріплених між собою.
До цієї товарної позиції також включаються певні види ножиць з шарніром на одному
кінці та з одним кільцем для пальця (які використовуються переважно в текстильній
промисловості).
До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):
(1) Звичайні ножиці для побутового або канцелярського використання або для шиття і
т.п. з прямим або кривими різальними лезами.
(2) Ножиці для професійного використання, наприклад, ножиці для кравців (включаючи
ножиці для одежних петель); перукарські ножиці (включаючи філірувальні ножиці); ножиці для
оббивальників, шкіряників, для виготовлення рукавичок чи капелюхів.
(3) Манікюрні ножиці, включаючи ножиці, в яких з однієї сторони різального леза є
пилочка для нігтів.
(4) Маленькі складні ножиці, наприклад, кишенькові ножиці і ножиці для вишивання;
квіткові ножиці; виноградні ножиці; ножиці для обрізання сигар.
(5) Спеціальні ножиці, такі як ножиці для проколювання; подвійні ножиці (з чотирма
різальними лезами) для відрізання смужок тканини; ножиці для стрижки коней; ножиці для
підрізування копит; секаторні ножиці (з одним вгнутим і одним опуклим лезами), але з
властивими для ножиць кільцями для пальців (наприклад, для зрізання квітів).
До цієї товарної позиції включаються леза для ножиць у готовому чи в незакінченому
вигляді.
До цієї товарної позиції не включаються:
1696
(а) ножиці для підрізування живоплоту, стригальні машини для стрижки овець і т.п., з
лезами без кілець для пальців, а також секатори та аналогічні ножиці для роботи однією рукою
(включаючи ножиці для розділення птиці) товарної позиції 8201;
(b) спеціальні ветеринарні ножиці для підрізання копит тваринам, призначені для роботи
двома руками (товарна позиція 8205).
Пояснення до товарної позиції 8214:
Іншi вироби ножовi (наприклад, машинки для підстригання волосся,
спецiальнi ножi для м’ясникiв, рiзаки, спеціальні кухоннi ножі та сiкачi, ножi
для паперу); манiкюрнi або педикюрнi iнструменти та набори (включаючи
пилочки для нiгтiв):
8214 10 00 00 - ножi для паперу, розкривання конвертiв, пiдчищення тексту, пристрої для
заточування олiвцiв та леза для них
8214 20 00 00 - набори та iнструменти манiкюрнi або педикюрнi (включаючи пилочки для нiгтiв)
8214 90 00 00 - iншi
8214
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Ножі для паперу, розкривання конвертів, підчищення текстів, стругачки для
олівців (включаючи кишенькові) і леза до них, але не машинки для загострювання олівців
товарної позиції 8472.
(2) Манікюрні або педикюрні набори та інструменти, включаючи пилочки для нігтів
(складані чи нескладані). Такі інструменти також містять у собі інструменти для чищення
нігтів, ножички і щипчики для видалення мозолей, ножички для обрізання задирок, лопаточки
для відсунення нігтьового валика, щипчики і ножиці для нігтів.
Манікюрні або педикюрні набори зазвичай покладені в коробки, скриньки і т.п. і можуть
містити в собі ножиці, неметалічні інструменти для полірування нігтів, депіляторні пінцети і
т.п., які окремо підлягають класифікації у відповідних товарних позиціях.
(3) Машинки для стрижки волосся ручні, неелектричні.
Електричні машинки для стрижки волосся з умонтованим електродвигуном включаються
до товарної позиції 8510; механічні стригальні машини для стрижки тварин, зазвичай
встановлені на опорі та оснащені гнучкою передачею, включаються до товарної позиції 8436.
До цієї товарної позиції включаються не лише запчастини до машинок для стрижки
волосся цієї товарної позиції, але також різальні сітки та головки для механічних машинок
товарної позиції 8436.
(4) Спеціальні ножі та різаки для м'ясників або спеціальні кухонні сікачі та ножі. Ці
вироби відрізняються за формою від звичайних ножів і можуть бути призначені для
використання як однією, так і двома руками.
Пояснення до товарної позиції 8215:
8215
8215 10
8215 10 20 00
8215 10 30 00
8215 10 80 00
Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопатки для тортiв, спецiальнi ножi
для риби, масла, щипчики для цукру та аналогiчнi посуд і прибори кухоннi
або столовi:
- набори, які містять принаймні один виріб, покритий дорогоцiнним металом
гальванічним способом:
- - якi мiстять лише вироби, покритi дорогоцiнним металом гальванiчним
способом
- - iншi:
- - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi
- - - iншi
1697
8215 20
8215 20 10 00
8215 20 90 00
8215 91 00 00
8215 99
8215 99 10 00
8215 99 90 00
- iншi набори:
- - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi
- - iншi
- iншi:
- - покритi дорогоцiнним металом гальванiчним способом
- - iншi:
- - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi
- - - iншi
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Ложки всіх типів, включаючи ложечки для солі чи гірчиці.
(2) Столові виделки; обробні виделки, сервірувальні виделки, поварські виделки; виделки
для випічки; виделки для устриць; виделки для равликів; довгі виделки для підсмажування
хліба на вогні.
(3) Ополоники і шумівки з довгою ручкою (для овочів, смаження і т.п.).
(4) Лопатки для риби, випічки, полуниці (суниці), спаржі.
(5) Тупі ножі для риби та масла.
(6) Щипці для цукру усіх видів (для коління або інших цілей), щипці для випічки, щипці
для закусок, щипці для спаржі, щипці для равликів, щипці для м'яса та щипці для льоду.
(7) Інші столові прибори, такі як щипці для птиці або м'яса, а також щипці для омарів або
інших поштучних продуктів.
Ці вироби можуть бути суцільними або з кріпильними ручками з недорогоцінного металу,
дерева, пластмаси і т.п.
Відповідно до Примітки 3 до цієї групи, до цієї товарної позиції також включаються
набори, що складаються з одного або більше ножів товарної позиції 8211 і, принаймні, такої ж
кількості виробів цієї товарної позиції.
До цієї товарної позиції не включаються різаки для омарів чи птиці типу секаторів або
ножиць (товарна позиція 8201 або 8213).
Група 83
Інші вироби з недорогоцінних металів
Примітки:
1. У цій групі частини виробів з недорогоцінних металів слід класифікувати у товарних
позиціях, що відповідають виробам, до яких належать ці частини. Однак вироби з чорних
металів товарних позицій 7312, 7315, 7317, 7318 або 7320, а також аналогічні вироби з інших
недорогоцінних металів (групи 74  76 і 78  81) не повинні розглядатись як частини виробів,
включених до цієї групи.
2. У товарній позиції 8302 термін "ролики" означає ролики (включаючи, де можливо,
ролики з шинами) діаметром не більш як 75 мм або ролики (включаючи, де можливо, ролики з
шинами) діаметром понад 75 мм за умови, що ширина колеса або шини, насадженої на нього,
менша від 30 мм.
Загальні положення
Незважаючи на те, що в групах 73 – 76 та 78 – 81 вироби розглядаються відповідно до
конкретного металу, до цієї групи, як і до групи 82, відносяться деякі особливі типи товарів
незалежно від недорогоцінного металу, з якого вони виготовлені.
Переважно частини з недорогоцінного металу повинні класифікуватися разом з виробами,
до складу яких вони входять (див. Примітку 1 до цієї групи). Проте до цієї групи не
включаються пружини (навіть якщо вони зроблені спеціально для замків і т.п.), ланцюжки,
1698
троси, гайки, болти, ґвинти чи цвяхи; усі ці товари розглядаються у відповідних товарних
позиціях груп 73 – 76 та 78 – 81 (див. Примітку 2 до Розділу XV та Примітку 1 до цієї групи).
Пояснення до товарної позиції 8301:
8301
8301 10 00 00
8301 20 00
8301 20 00 10
8301 20 00 90
8301 30 00 00
8301 40
8301 40 11 00
8301 40 19 00
8301 40 90 00
8301 50 00 00
8301 60 00
8301 60 00 10
8301 60 00 90
8301 70 00 00
Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодові, електричнi або
неелектричні), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами із засувками,
об’єднанi із замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з
недорогоцiнних металiв:
- замки висячi
- замки, що використовуються у моторних транспортних засобах:
- - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - інші
- замки, що використовуються у меблях
- iншi замки:
- - замки, що використовуються для дверей будiвель:
- - - цилiндровi
- - - iншi
- - iншi замки
- засувки та рами із засувками, об’єднанi iз замками
- частини:
- - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - інші
- ключi, поданi окремо
До цієї товарної позиції включаються замикаючі пристрої, що діють за допомогою ключа
(наприклад, замки циліндрового, важільного, перекидного типу чи типу Брама) або керовані
комбінацією літер чи цифр (кодові замки).
До неї також входять електричні замки (наприклад, для вхідних дверей багатоквартирних
будинків або для дверей ліфтів). Ці замки можуть працювати, наприклад, за допомогою
введення в них магнітної картки, набору кодової комбінації на електронних кнопках або
радіохвильового сигналу.
До цієї товарної позиції тому, серед іншого (inter alia), входять:
(А) Висячі замки всіх типів для дверей, валіз, ящиків (скринь), сумок, велосипедів і т.п.,
включаючи діючі за допомогою ключа замикальні засуви.
(B) Замки для дверей або воріт, поштових скриньок, сейфів, коробок чи скриньок, меблів,
фортепіано, саквояжів, валіз, жіночих сумок, сумок для офіційних паперів і т.п.; для
автомобілів, залізничного рухомого складу, трамвайних вагонів і т.п.; для ліфтів, ставень,
засувних дверей і т.п.
(C) Запори і рамки з запорами, об'єднані з замками.
До цієї товарної позиції також включаються:
(1) Частини з недорогоцінних металів вищезгаданих виробів, які можуть бути без сумнівів
розпізнані (наприклад, корпуса, засуви, запірні планки і пази, тонкі накладки дверного замка,
лицьові пластини, борозенки на ключі і замку, механізми і циліндричні барабани-валики).
(2) Ключі з недорогоцінних металів до вищезгаданих виробів, готові чи незакінчені
(включаючи грубо відлиті, ковані або штамповані болванки (заготовки)).
До цієї товарної позиції також включаються спеціальні ключі від купе залізничних
вагонів, відмички і т.п.
До цієї товарної позиції не включаються, проте, звичайні клямки чи засуви і т.п.
(товарна позиція 8302), а також засувки і затискачі (що працюють без допомоги ключа або
кодової комбінації) для жіночих сумок, портфелів, “дипломатів” і т.п. (товарна позиція 8308).
1699
Пояснення до товарної підпозиції:
8301 30
У цю підпозицію включаються замки не лише для домашніх меблів, але і для конторських
меблів.
Пояснення до товарної позиції 8302:
8302
8302 10 00
8302 10 00 10
8302 10 00 90
8302 20 00
8302 20 00 10
8302 20 00 90
8302 30 00
8302 30 00 10
8302 30 00 90
8302 41
8302 41 10 00
8302 41 50
8302 41 50 10
8302 41 50 90
8302 41 90 00
8302 42 00
8302 42 00 10
8302 42 00 90
8302 49 00
8302 49 00 10
8302 49 00 90
8302 50 00 00
8302 60 00
8302 60 00 10
8302 60 00 90
Арматура крiплення, фурнітура та аналогічнi вироби з недорогоцiнних
металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у
кузовах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв,
скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу,
капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики
з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для
автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв:
- завіси:
- - для цивільної авіації
- - інші
- ролики:
- - для цивільної авіації
- - інші
- інша арматура кріплення, фурнітура та аналогiчнi вироби для автотранспортних
засобiв:
- - для промислового складання моторних транспортних засобів
- - інші
- інша арматура кріплення, фурнітура та аналогiчнi вироби:
- - для використання у будiвлях:
- - - для дверей
- - - для вікон:
- - - - з поворотною та поворотно-відкидною ступкою
- - - - інші
- - - інші
- - iншi, для меблiв:
- - - для цивільної авіації
- - - інші
- - інші:
- - - для цивільної авіації
- - - інші
- полицi, вiшалки, у тому числi для капелюхiв, та аналогiчнi вироби
- автоматичнi пристрої для зачинення дверей:
- - для цивільної авіації
- - інші
До цієї товарної позиції включаються допоміжна арматура та кріплення загального
призначення з недорогоцінних металів, які широко використовуються в меблях, дверях, вікнах,
кузовах і т.п. Товари в рамках таких загальних класів залишаються в цій товарній позиції,
навіть якщо вони призначені для особливого використання (наприклад, дверні ручки чи петлі
для автомобілів). Проте ця товарна позиція не охоплює товари, що утворять суттєву частину
структури виробу, такі як віконні рами або обертальні пристрої обертових крісел.
До цієї товарної позиції включаються:
(А) Петлі всіх типів (наприклад, шарнірні петлі, підвісні петлі, кутові петлі, ремінні петлі
і талі).
(B) Ролики, відповідно до визначення в Примітці 2 до цієї групи.
1700
Для включення до цієї товарної позиції ролики повинні мати арматуру з недорогоцінного
металу, проте коліщата можуть складатися з будь-якого матеріалу (крім дорогоцінного металу).
У разі, якщо ролики оснащені пневматичними шинами, діаметр ролика повинен
вимірюватися разом із шиною, надутою до нормального тиску.
Класифікація роликів у цій товарній позиції не залежить від наявності на них спиць.
Ролики, що не відповідають даним у тексті товарної позиції визначенням або Примітці 2
до цієї групи, сюди не включаються (наприклад, група 87).
(C) Кріпильна арматура, фурнітура та аналогічні вироби для транспортних засобів
(наприклад, для автомобілів, вантажівок чи автобусів), що не є частинами або приладдям
Розділу XVII. Наприклад: готові декоративні смужки і накладки (молдинги); підставки для ніг;
поручні, поруччя та ручки; фурнітура для штор (жалюзі) (штоки, кронштейни, фурнітура,
пружинні механізми і т.п.); внутрішні полки для багажу; механізми для відкривання вікон;
спеціальні попільниці; заднебортові кріплення.
(D) Кріпильна арматура, фурнітура та аналогічні вироби для будинків.
У цю групу товарів входять:
(1) Дверні запобіжні пристрої з ланцюжком, засувом і т.п.; шпінгалети або болти для
віконних рам і кріплення до них; віконні засувки та опори (підтримки); ключі для фрамуг чи
світлових люків, стійки і фурнітура; каютні гачки та вічка; гачки і кріплення для подвійних
віконних рам; гачки, засувки, фіксатори, кронштейни і кінцеві ролики для жалюзі чи штор;
пластини для поштових скриньок; дверні сигнальні молотки, вічка для спостереження і т.п.
(крім оснащених оптичними елементами).
(2) Заскочки (включаючи кульові пружинні заскочки), засуви, засувки, клямки і т.п. (крім
засувів, що відкриваються ключем, які входять до товарної позиції 8301) для дверей.
(3) Фурнітура для ковзних дверей чи вікон магазинів, гаражів, сараїв, ангарів і т.п.
(наприклад, пази і напрямники, бігунки і ролики).
(4) Пластини замкових шпар і наличники замків для дверей у будівлях.
(5) Фурнітура для фіранок, штор або портьєр (наприклад, штоки, трубки, з’єднувальні
муфти, кронштейни, зв'язування, гачки з мотузками, затискачі, пересувні (ковзні) чи бігункові
кільця, фіксатори); затискні гачки, що направляють пристрої і тримачі вузлів для шторних
мотузок і т.п.; сходова фурнітура, така як захисні пристрої для сходинок; затискачі для
сходових килимів, сходові прути, набалдашники сходового поруччя.
Штоки, трубки і прути, придатні для використання як штоки для фіранок або сходових
прутів і т.п., лише розрізані за довжиною і просвердлені, класифікуються залежно від
матеріалу, з якого вони виготовлені.
(6) Кутові кріплення, закріпні пластини, куточки і т.п. для дверей, вікон чи жалюзі.
(7) Засуви і скоби для дверей; ручки і набалдашники для дверей, включаючи ручки для
замків чи клямок.
(8) Дверні фіксатори і закриваючі пристрої для дверей (крім тих, що відносяться до
пункту (H) нижче).
(E) Кріпильна арматура, фурнітура та аналогічні вироби для меблів.
У цю групу входять:
(1) Захисні обв'язки (з одним відгалуженням або більше) для ніжок меблів і т.п.; металева
декоративна фурнітура; регулювальні пристрої для полиць книжкових шаф і т.п.; фурнітура для
буфетів, кістяків ліжок і т.п.; пластини замкових шпар.
(2) Кутові зв'язування, зміцнювальні пластини, куточки і т.п.
(3) Заскочки (включаючи кулькові пружинні заскочки), засуви, засувки, клямки і т.п.
(крім засувів, що відкриваються ключем, які входять до товарної позиції 8301).
1701
(4) Засуви і скоби для шухляд (скринь) і т.п.
(5) Ручки і кулясті ручки, включаючи ручки для замків чи клямок.
(F) (1) Фурнітура та аналогічні вироби для саквояжів, скринь, валіз або аналогічних
дорожніх товарів, наприклад, напрямні пристрої для кришок (крім засувок); ручки; захисні
куточки; стійки і бігунки для кришок; лозини для закривання плетених саквояжів; фурнітура
для складаних скринь; проте прикраси для жіночих сумок відносяться до товарної позиції
7117.
(2) Кутові зв'язування, зміцнювальні пластини, куточки і т.п. для скринь, саквояжів,
скриньок, коробок, валіз і т.п.
(3) Фурнітура та аналогічні вироби для шорної справи, такі як вудила, підгубні ремені,
сідельні луки, стремена; кільця для посторонок, упряжі та віжки; мідні деталі та інша фурнітура
для упряжі.
(4) Кріплення та аналогічні вироби для скриньок або трун.
(5) Арматура та аналогічні вироби для суден (кораблів і човнів).
(G) Полки для капелюхів, вішалки для капелюхів, консолі (фіксовані, шарнірні чи
зубцюваті і т.п.) та аналогічні вироби, такі як вішалки для пальто, рушників, кухонних
ганчірок, щіток, ключів.
Вішалки для пальто і т.п., які мають властивості предметів меблів, такі як вішалки для
пальто з полицею, розглядаються в групі 94.
(H) Автоматичні пристрої для закривання дверей, пружинного або гідравлічного типу,
для дверей, воріт і т.п.
Пояснення до товарної позиції 8303:
8303 00
8303 00 40 00
8303 00 90 00
Сейфи броньовані або армовані, включаючи дверi та секцiї для банкiвських
сховищ, шухляди, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв, та
аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв:
- сейфи броньовані або армовані, включаючи дверi та секцiї для банкiвських сховищ,
шухляди, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв
- контейнери, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв, та
аналогiчнi вироби
До цієї товарної позиції включаються контейнери і шафки (шухляди), що замикаються,
банківських сховищ, призначені для охорони цінностей, ювелірних виробів, документів і т.п.
від крадіжки і пожежі.
Вогнетривкі шафи і сейфи цієї товарної позиції є сталевими контейнерами, стіни яких
броньовані (тобто виготовлені з високоміцної легованої сталі) або складаються з листової
сталі, армованої, наприклад, залізобетоном. Вони використовуються в банках, конторах,
готелях і т.п. Оснащені дуже надійними замками і часто герметичними дверима і подвійними
стінками; проміжні простори зазвичай заповнені теплостійкими матеріалами. До цієї товарної
позиції включаються двері банківських сховищ (із дверними рамами і без них), а також сейфи
банківських сховищ, використовувані в банках, сховищах цінностей, заводах і т.п., де потрібен
великий простір для зберігання.
До цієї товарної позиції також входять металеві коробки для готівки або цінних паперів (із
внутрішніми відділеннями чи без них). Вони являють собою переносні коробки (із замком, що
діє за допомогою ключа, чи з кодовим замком), іноді з подвійними стінками, які через їхню
конструкції, складового матеріалу і т.п. гарантують відповідний захист від крадіжки і пожежі.
Шухляди для колекцій, скарбнички і т.п. також включаються до цієї товарної позиції за умови,
що вони відповідають тим же вимогам надійності; інакше вони класифікуються залежно від
металу, з якого вони виготовлені, або як іграшки.
1702
До цієї товарної позиції не включаються контейнери, спеціально призначені для опору
вогню, ударам і дробленню, стінки яких, зокрема, не мають будь-якої серйозної стійкості до їх
розкриття шляхом свердління або розрізування (товарна позиція 9403).
Пояснення до товарної позиції 8304:
8304 00 00 00
Шафи для дiлових паперiв і картотек, коробки для зберiгання печаток, лотки
і підставки для паперів та аналогiчне конторське чи канцелярське
обладнання з недорогоцiнних металiв, крiм конторських меблiв товарної
позицiї 9403
До цієї товарної позиції включаються шафи для досьє (даних), шухляди для ділових
паперів (картотеки), сортувальні коробки та аналогічне конторське устаткування,
використовуване для зберігання, систематизації або сортування кореспонденції, інформаційних
карток чи інших паперів, за умови, що це устаткування не пристосоване для розміщення на
підлозі або яким-небудь іншим способом не характеризується в примітці 2 до групи 94
(товарна позиція 9403) (див. Загальні положення до групи 94). До цієї товарної позиції також
входять лотки для сортування документів, підставки для паперів для друкарок, настільні
підставки, полки і настільне устаткування (таке як підставки для книг, пап'є, чорнильниці і
підставки для них, підставки для ручок, для зберігання печаток і промокальних паперів).
Проте до цієї товарної позиції не включаються кошики для непотрібних паперів, які
розглядаються залежно від матеріалу, з якого вони виготовлені (наприклад, у товарній позиції
7326).
Пояснення до товарної позиції 8305:
8305
8305 10 00 00
8305 20 00 00
8305 90 00 00
Фурнітура для швидкозшивачів чи папок, канцелярськi затискачi i скрiпки,
iндекснi картковi покажчики та аналогiчнi канцелярськi вироби
з недорогоцiнних металiв; скоби у блоках (наприклад, для канцелярських
потреб, оббивання, пакування) з недорогоцiнних металiв:
- фурнітура для швидкозшивачів чи папок
- скоби у блоках
- iншi, включаючи частини
До цієї товарної позиції включається фурнітура з недорогоцінних металів у вигляді
затискачів, струн, пружинних важелів, кілець, гвинтів і т.п., для швидкозшивачів або папок. До
неї також входять захисні кільця, оправи та куточки для гросбухів або інших канцелярських
книг; тут же розглядаються металеві канцелярські приладдя для скріплення разом або
штампуванням паперів (наприклад, затискачі для аркушів, затискачі для паперів,
швидкозшивачі для паперів, скріпки, ярлички-покажчики для картотеки і досьє, металеве
кріплення для досьє); скоби, з’єднані між собою, використовувані в степлерах, для
канцелярських потреб, оббивання, упакування і т.п.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) креслярські кнопки (наприклад, товарна позиція 7317 або 7415);
(b) засуви та застібки для книг, гросбухів і т.п. (товарна позиція 8301 або 8308).
Пояснення до товарної позиції 8306:
8306
8306 10 00 00
8306 21 00 00
Дзвони, гонги та аналогiчнi вироби неелектричнi з недорогоцiнних металiв;
статуетки та iншi прикраси з недорогоцiнних металiв; рами для фотокарток,
картин або аналогiчнi рами з недорогоцiнних металiв; дзеркала з недорогоцiнних
металiв:
- дзвони, гонги та аналогiчнi вироби
- статуетки та iншi прикраси:
- - покритi дорогоцiнними металами гальванiчним способом
1703
8306 29 00 00
8306 30 00 00
- - iншi
- рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами; дзеркала
(А) Дзвони, гонги та аналогічні вироби неелектричні
До цієї товарної позиції відносяться неелектричні дзвони та гонги з недорогоцінних
металів. Сюди включаються дзвони для міст відправлення церковних обрядів, шкіл,
громадських будинків, заводів, кораблів, пожежних машин і т.п.; дверні дзвіночки; дзвіночки,
що скликають до столу; ручні дзвіночки; дзвіночки для великої рогатої худоби та інших тварин;
дзвоники для велосипедів, самокатів, дзвіночки для дитячих колясок; дзвіночки для
рибальського приладдя (без встановлених на них будь-яких зовнішніх затискачів, скоб або
інших пристосувань для кріплення); дверні куранти, гонги, що скликають до столу і т.п.;
декоровані дзвіночки, такі як дзвіночки для туристських сувенірів.
До цієї товарної позиції також включаються такі металеві частини як язички, ручки і
куполи (включаючи частини, придатні як для електричних, так і для інших типів дзвоників).
Сюди також входять металеві кнопки і заводні ключі для неелектричних дверних дзвоників і
дзвіночків, що скликають до столу.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) рами для підвішування церковних дзвонів і т.п., з чорних металів (товарна позиція
7308);
(b) ручки, важелі та арматура для дверних дзвоників механічного типу (наприклад,
товарні позиції 7325, 7326);
(c) електричні дзвоники та інша сигналізаційна апаратура товарної позиції 8531;
(d) годинникові куранти та гонги (товарна позиція 9114);
(e) підбор дзвонів і гонги для музичних інструментів товарної позиції 9206 або 9207;
(f) вироби, до складу яких включені дзвіночки, наприклад, собачі нашийники (товарна
позиція 4201), деякі музичні інструменти (наприклад, бубни) (група 92), іграшки (товарна
позиція 9503), дзвіночки для рибальського приладдя, з встановленими на них зовнішніми
затискачами, скобами або іншими пристосуваннями для кріплення (товарна позиція 9507).
(B) Статуетки та інші прикраси
Ця група охоплює широкий спектр прикрас з недорогоцінних металів (як з допоміжними
неметалічними частинами, так і без них), призначених переважно для зовнішнього і
внутрішнього оздоблення, наприклад, у будинках, конторах, концертних залах, церквах,
садах.
Слід зазначити, що до цієї групи не включаються вироби, що відносяться до більш
конкретних товарних позицій Класифікації, навіть якщо за своїми властивостями або
обробленню вони підходять для прикрашування.
Сюди входять вироби, що не мають практичної цінності і які є цілком декоративними, а
також вироби, єдине корисне призначення яких полягає в тому, щоб вміщати або підтримувати
інші декоративні вироби, або підсилювати їхній декоративний ефект, наприклад:
(1) Погруддя, статуетки та інші декоративні фігури; прикраси (включаючи прикраси, що є
частинами годинників) для камінів, полиць і т.п. (зображення тварин, символічні чи алегоричні
фігури і т.п.); спортивні або художні нагороди (кубки і т.п.); настінні прикраси з арматурою для
підвішування (диски, тарілки, підноси (таці), медальйони, крім тих, які використовують для
особистого прикрашування); штучні квіти, розетки та аналогічні декоративні товари з литого чи
кованого металу (зазвичай з кованого заліза); дрібнички для полиць або домашніх виставкових
стелажів.
(2) Виробу культового користування, такі як гробниці для мощів, потири, дароносиці чи
розп'яття.
1704
(3) Настільні чаші, вази, горщики, жардиньєрки (включаючи покриті перебірчастою
емаллю).
У перелік також включаються, за зазначених нижче умов, деякі вироби таких двох
категорій, навіть якщо вони мають практичну цінність:
(А) Вироби для побутових потреб, які потенційно відносяться до конкретних товарних
позицій, які стосуються таких товарів (тобто товарні позиції 7323, 7418 та 7616), або до
товарних позицій, які стосуються “інших виробів” (наприклад, у випадку, коли мова йде,
зокрема, про товари з нікелю та олова). Ці побутові вироби зазвичай призначені переважно для
практичних потреб, і будь-яке їхнє декорування зазвичай другорядне і не зменшує їхньої
корисності. Якщо ж, таким чином, подібні декоровані вироби служать корисній меті не в
меншому ступені, ніж їхні звичайні копії, то вони класифікуються скоріше серед побутових
товарів, ніж у цій групі. Проте, якщо корисність виробу явно залежить від його оздоблення або
вигадливої властивості, він повинен класифікуватися тут, наприклад, підноси , настільки пишно
оздоблені, що їхня корисність практично зводиться до нуля; декоративні вироби, що містять
лоток або місткість, використовувані як декоративна тарілка чи попільниця, практичне
використання яких має другорядний характер; предмети зменшеного масштабу, що не мають
практичної цінності (мініатюрний кухонний посуд).
(B) Вироби, крім виробів для побутових потреб, які у противному разі відносилися б до
“кошикових” товарних позицій наприкінці кожної групи металів (наприклад, курильні набори,
коробки для коштовностей, портсигари). Ці товари включаються в цю групу, якщо вони явно
призначені переважно для декоративних цілей.
(C) Рамки для фотокарток, картин або аналогічні рамки; дзеркала
з недорогоцінних металів
До цієї групи входять виготовлені з недорогоцінних металів рамки для фотокарток,
картин, дзеркал і т.п. усіляких видів і розмірів. Вони залишаються в цій групі, якщо навіть
мають підставки чи задники з картону, дерева або іншого матеріалу. Сюди входять рамки з
простим склом, проте дзеркальне стекло з металевими рамами не включається (товарна
позиція 7009).
Репродукції і фотокартки, подані в рамках з недорогоцінних металів, також включаються
до цієї товарної позиції, якщо основні властивості виробу в цілому залежать від рамки; у
противному разі такі вироби включаються до товарної позиції 4911.
Що стосується обрамлених картин, малюнків, пастелей, колажів та аналогічних
декоративних тарілок і оригінальних гравюр, естампів і літографій, то для того, щоб вирішити,
чи розглядаються обрамлені вироби як ціле чи рамки розглядаються окремо, див. Примітку 5 до
групи 97 і Пояснення до товарних позицій 9701 та 9702.
До цієї групи товарів також включаються металеві дзеркала (крім оптичних елементів,
див. Пояснення до товарних позицій 9001 та 9002), наприклад, настінні чи кишенькові
дзеркала та дзеркала для заднього огляду, як правило, виготовлені зі сталі або зі сталі чи латуні,
покритих гальванічним способом хромом, нікелем або сріблом. Вони можуть бути обрамлені,
обладнані задником чи підставками, або постачаються разом з коробками чи лямками зі шкіри,
текстильних або інших матеріалів.
До цієї товарної позиції також не включаються:
(а) перекриття та балюстради з чорних чи інших металів (наприклад, товарна позиція
7308);
(b) ножі, ложки, виделки і т.п. (група 82);
(c) замки та їхні частини (товарна позиція 8301);
(d) кріпильна арматура і фурнітура для меблів, дверей, сходів і вікон (товарна позиція
8302);
1705
(e) інструменти та апаратура групи 90 (наприклад, барометри і термометри, навіть якщо
вони подані переважно в декоративному вигляді);
(f) часи і футляри до них, навіть якщо останні є декоративними або являють собою,
наприклад, статуетки чи аналогічні предмети, явно призначені для того, щоб бути футлярами
для годинників (група 91);
(g) вироби групи 94;
(h) іграшки та ігри (група 95);
(ij) настільні запальнички (товарна позиція 9613); розпилювачі ароматичних речовин і
аналогічні гігієнічні розпилювачі (товарна позиція 9616);
(k) твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат (група 97).
Пояснення до товарної позиції 8307:
8307
8307 10 00
8307 10 00 10
8307 10 00 90
8307 90 00
8307 90 00 10
8307 90 00 90
Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без них:
- з чорних металів:
- - оснащені фітингами, для цивільної авіації
- - інші
- з iнших недорогоцiнних металiв:
- - оснащені фітингами, для цивільної авіації
- - інші
Існують два основних типи гнучких металевих труб, які розрізняються за процесом
їхнього виготовлення:
(1) Гнучкі труби, що складаються зі спірально закручених профільованих смуг, із
закріпленими чи незакріпленими краями. Трубам цього типу може бути надана водо- чи
газонепроникність шляхом їхнього ущільнення за допомогою ґуми, азбесту, текстильного
матеріалу і т.п. Після цього вони стають придатними для використання як водонепроникний
захист для електрокабелів або гнучкі трансмісійні (передавальні) системи; пилососних труб;
трубопроводів для подавання стиснутого повітря, пари, газу, води, бензину, оливи або інших
рідин до двигунів, верстатів, насосів, трансформаторів, гідравлічних чи пневматичних приладів,
домнам і т.п. Аналогічні труби, яким не надана водонепроникність, використовуються як
трубопроводи для подавання піску, зерна, пилу, стружки і т.п., а також, у деяких випадках, для
захисту електрокабелів, інших гнучких трансмісійних труб, гумових шлангів і т.п.
(2) Гофровані гнучкі труби, одержувані, наприклад, шляхом деформації труб із гладкою
поверхнею. За своїми властивостями такі труби водо- і повітронепроникні і можуть
використовуватися без подальшої обробки для цілей, описаних у наведеному вище пункті 1.
З метою підвищення стійкості труб до зовнішнього тиску обидва типи гнучких труб
можуть бути зміцнені або оснащені одним чи декількома обплетеними рукавами, виконаними з
дроту або металевої смуги. Ці обплетення (рукава) іноді мають захисне покриття зі спірального
дроту, а також можуть покриватися полімерними матеріалами, ґумою або текстильним
матеріалом.
До цієї товарної позиції також включаються гнучкі труби, що складаються з щільно
навитого дроту (наприклад, використовувані для оболонок гнучких тросів чи тросів для
велосипедного гальма). Сюди не входять аналогічні вироби, не використовувані як труби або
трубки (наприклад, подовжувальний дріт для фіранок) (зазвичай товарна позиція 7326).
Гнучкі труби, які є короткими за довжиною і призначені для термічних або
антивібраційних цілей (відомі як термостатичні сильфони або компенсаційні шви),
залишаються в цій товарній позиції.
До цієї товарної позиції також входять труби, оснащені муфтами, з’єднувачами і т.п.
До цієї товарної позиції також не включаються:
1706
(а) ґумові шланги, які мають зовнішню металеву зміцнювальну арматуру або оснащені
нею (товарна позиція 4009);
(b) гнучкі труби, виготовлені як частини механізмів або транспортних засобів і т.п.,
наприклад, шляхом складання з іншими матеріалами (Розділи XVI та XVII).
Пояснення до товарної позиції 8308:
8308
8308 10 00 00
8308 20 00 00
8308 90 00 00
Застiбки, рами із застiбками, пряжки, пряжки-застiбки, гачки, петлi, вушка та
аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв для одягу, взуття, тентів, сумок,
дорожніх речей або інших готових виробiв; заклепки трубчастi або роздвоєнi з
недорогоцiнних металiв; намистини та блискiтки з недорогоцiнних металiв:
- гачки, петлi та вушка
- заклепки трубчастi або роздвоєнi
- iншi, включаючи частини
До цієї товарної позиції включаються:
(А) Гачки, петлі та вушка для одягу, взуття, наметів, тентів або вітрил.
(B) Трубчасті або роздвоєні заклепки всіх типів. Вони використовуються в одязі, взутті,
наметах, тентах, у дорожніх речах, шкіряних виробах, поясах і т.п.; вони також застосовуються
в інженерній справі (наприклад, у конструкціях літаків). До цієї товарної позиції також входять
глухі заклепки з руйнувальною оправкою (дорном), в яких під час клепання дорн
вставляють всередину або проти корпуса заклепки, а потім руйнують виступаючу частину
дорна і розковують кінець.
(C) Застібки, засувки і рами із застібками для жіночих сумок, гаманців, портфелів, кейсів
для ділових паперів або інших дорожніх речей, а також для книг або наручних годинників; але до
цієї товарної позиції не включаються замки (включаючи застібки, що защіпаються,) і рами з
застібками, що включають замок (товарна позиція 8301).
(D) Пряжки (з язичками чи без них) і пряжки-застібки, декоративного чи
недекоративного призначення для одягу, поясів, підтяжок, шлейок, рукавичок, взуття, гетр,
наручних годинників, ранців-рюкзаків, дорожніх речей та шкіряних виробів.
(E) Металеві намистини та блискітки, використовувані, серед іншого (inter alia), для
виробництва біжутерії або для оздоблення текстильних матеріалів, вишивки, одягу і т.п. як
правило, вони виготовлені з міді, мідних сплавів чи алюмінію (часто позолоченого чи
посрібленого) і призначені для фіксування їх за допомогою клею, пришивання і т.п. Намистини
зазвичай мають круглу чи трубчасту форму або іноді відшліфовані; блискітки, як правило,
мають правильну геометричну форму (круглу, шестикутну і т.п.), вирізують з металевої фольги
і зазвичай протикаються.
Вироби, що згадуються в пунктах (А), (С) та (D) вище, можуть містити частини зі шкіри,
текстильних чи полімерних матеріалів, дерева, рогу, кістки, ебоніту, перламутру, слонової
кістки, імітації дорогоцінних каменів і т.п. за умови, що вони зберігають відмітні ознаки
виробів з недорогоцінних металів. Вони можуть бути також прикрашені частинами з металу.
До цієї товарної позиції також не включаються:
(а) прикраси, крім пряжок, для капелюхів, жіночих сумок, туфель, поясів і т.п. (товарна
позиція 7117);
(b) металеві лусочки (групи 74 – 76, зокрема);
(c) заклепки, крім трубчастих чи роздвоєних; гачки з засувками (зазвичай групи 73 – 76);
(d) кнопки для одягу та натискні кнопки (товарна позиція 9606);
(e) застібки-блискавки та їхні частини (товарна позиція 9607).
Пояснення до товарної позиції 8309:
1707
8309
8309 10 00 00
8309 90
8309 90 10 00
8309 90 90 00
Пробки, ковпачки та кришки (включаючи корончастi пробки і ковпачки, що
загвинчуються, та пробки з пристроєм для розливання), кришки для пляшок,
заглушки нарiзнi, оболонки пробок та iнші пакувальні пристрої з
недорогоцiнних металiв:
- пробки корончастi
- iншi:
- - кришки свинцеві для закупорювання пляшок; кришки алюмінієві для
закупорювання пляшок дiаметром понад 21 мм
- - iншi
До цієї товарної позиції включається низка виробів з недорогоцінних металів (часто разом
з шайбами або іншими з’єднувальними деталями з пластмас, ґуми, пробки і т.п.),
використовуваних для закупорювання або закривання барабанів, бочок, пляшок і т.п., або для
запечатування ящиків чи інших упакувань.
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Металеві пробки, ковпачки і кришки, наприклад, корончаті пробки, ковпачки або
пломби; пробки, ковпачки та кришки гвинтового (що загвинчується), заскочного, важільного,
пружинного та іншого типів, використовувані для закупорювання або закривання пивних
пляшок, пляшок з мінеральною водою, банок з варенням, трубчастих контейнерів або
аналогічних ємкостей.
До цієї товарної позиції, проте, не включаються пружинисті важільні пробки, які
складаються переважно з пластмас, фарфору і т.п.
(2) Заглушки для металевих барабанів.
(3) Розливні, крапельні, протикрапельні пробки для пляшок з-під лікерів, олій, ліків і т.п.
(4) Відривні ковпачки молочних пляшок і т.п., складені кришки зі свинцевої чи олов'яної
фольги, використовувані в деяких пляшках для шампанського або вина.
(5) Оболонки для пробок у формі дисків і т.п., вирізані з листового металу і закріплені на
пробках для їхнього захисту.
(6) Спеціальна дротяна арматура, використовувана для захисту корок у пляшках для
шампанського і т.п.
(7) Пломби всіх типів, виготовлені, як правило, зі свинцевих чи олов'яних пластин, для
захисту решітчастих упакувань, коробок, будинків, залізничних вагонів, пересувних засобів і
т.п., включаючи гарантійні пломби.
(8) Захисні пристрої для кутів ящиків.
(9) Кріплення для упакування мішків, пакетів або аналогічних контейнерів, які
складаються з одного чи двох сталевих дротів, прокладених між двома пластмасовими або
паперовими стрічками.
(10) Кришки із проріззю, заслінкою і кільцем для відкривання із недорогоцінного металу
для банок, призначених для напоїв або продуктів.
Пояснення до товарної позиції 8310:
8310 00 00 00
Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички,
цифри, лiтери та інші символи з недорогоцiнних металiв, крiм виробiв
товарної позицiї 9405
Крім світлових покажчиків, світлових табличок з назвами та аналогічних виробів, які
мають умонтоване джерело світла, та їхніх частин, в іншому місці не зазначених, товарної
позиції 9405, до цієї товарної позиції відносяться металеві таблички з недорогоцінних металів з
1708
нанесеними на них (шляхом емалювання, лакування, друкування, гравірування, перфорації,
штампування, формування, карбування, фасонування або будь-якого іншого процесу) словами,
літерами, цифрами чи зображеннями, які повідомляють усю інформацію, потрібну для таблички
з покажчиком, назвою, рекламою, адресою чи для інших аналогічних табличок. Особливість
таких табличок полягає в тому, що вони, як правило, призначені для постійного закріплення
(наприклад, таблички – дорожні знаки, рекламні таблички, номерні знаки механізмів) або для
багаторазового використання (наприклад, жетони і бирки для гардероба).
Деякі таблички можуть бути призначені для подальшого доповнення до наявній уже на
табличці інформації за допомогою вставок (наприклад, вставка з індивідуальним серійним номером
до таблички, що несе всю необхідну інформацію про механізм). До цієї товарної позиції, проте, не
входять таблички, “етикетки”, бирки та аналогічні таблички з друкованою чи нанесеною іншим
способом інформацією випадкового характеру порівняно з основною інформацією, яка буде
доповнена рукописанням або іншим способом.
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Таблички з назвами районів, вулиць і т.п.; таблички з номерами або назвами будинків,
могил і т.п.; таблички з покажчиками для громадських служб (міліція, пожежна охорона і т.п.),
таблички, що забороняють (“не палити”, “заповідна зона” і т.п.); дороговкази або дорожні знаки
і т.п.
(2) Вивіски готелів, магазинів, заводів.
(3) Рекламні таблички з покажчиками.
(4) Таблички з адресами для будинків, дверей, поштових скриньок, транспортних засобів,
нашийників і т.п.; садові етикетки; жетони для ключів, жетони і бирки для гардероба.
(5) Аналогічні таблички та емблеми для механізмів, вимірювальних приладів, автомобілів
(наприклад, номерні знаки) і т.п.
До цієї товарної позиції також включаються окремі літери, цифри або зображення (чи їхні
набори), використовувані для складання табличок з покажчиками, як описано вище, для вітрин
магазинів, табличок з покажчиками для потягів і т.п.
Трафарети (шаблони), проте, розглядаються залежно від металу, з якого вони виготовлені.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) таблички без літер, цифр чи зображень, або такі, що несуть лише часткові випадкові
дані, властиві основний інформації, яка буде повідомлена пізніше (наприклад, товарні позиції
7325, 7326, 7616, 7907);
(b) друкарська стрічка (товарна позиція 8442); стрічка для друкарських машинок і
пластинки для адресних машин (товарна позиція 8473);
(c) сигнальні таблички, диски і семафори товарної позиції 8608.
Пояснення до товарної позиції 8311:
8311
8311 10 00
8311 10 00 10
8311 10 00 90
8311 20 00
8311 20 00 10
Дрiт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогiчнi вироби з
недорогоцiнних металiв або карбідів металiв, з покриттям або наповненням
флюсовим матеріалом, для паяння, в тому числі тугоплавким припоєм,
зварювання або осадження металiв чи карбідів металiв; дрiт і прутки із
спеченого порошку з недорогоцiнних металiв, для металiзацiї напиленням:
- електроди з покриттям для електродугового
зварювання з недорогоцiнних металів:
- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
- - інші
- дрiт електродний для електродугового зварювання з недорогоцінних металів:
- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних
засобів
1709
8311 20 00 90
8311 30 00 00
8311 90 00 00
- - інші
- прутки з покриттям та дрiт електродний, що використовуються для паяння, в
тому числі тугоплавким припоєм, або газового зварювання з недорогоцiнних
металiв
- iншi
До цієї товарної позиції включаються дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та
аналогічні вироби з недорогоцінних металів або карбідів металів, використовувані для паяння, у
тому числі тугоплавким припоєм, зварюванням або осадженням металів чи карбідів металів, за
умови, що вони з покриттям або заповненням (осереддям) з флюсових матеріалів; в останньому
випадку зовнішня частина зазвичай складається з трубки або іноді з загорненою спіраллю
стрічки. Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди і т.п., виконані з недорогоцінних металів,
без покриття чи заповнення (осереддя) з флюсових матеріалів не включаються до цієї товарної
позиції (групи 72 – 76 та 78 – 81).
Матеріали, використовувані для покриття або наповнення, є флюсами (наприклад, хлорид
цинку, хлорид амонію, бура, кварц, смола чи ланолін), які інакше довелося б додавати окремо
під час паяння, у тому числі тугоплавким припоєм, зварювання або осадження. Електроди і т.п.
можуть також містити присадний метал у порошкоподібній формі. Під час електрозварювання
покриття може також містити деякий жаростійкий матеріал (азбест і т.п.), щоб направляти
електричну дугу на зварювальну деталь.
Для дугового електрозварювання використовуються покриті електроди або дріт
електродний. Перші складаються з металевого осердя і покриття з неметалічного матеріалу, яке
може мати різну товщину і склад. Електродний дріт є виробом з порожниною, заповненою
матеріалом, аналогічним застосовуваному для покриття електродів. Такий дріт постачається в
бунтах або на котушках.
Металеві пластини, готові для паяння тугоплавким припоєм, розміщують між
з'єднувальними частинами (зазвичай з чорних металів). Вони складаються з металевої смужки,
дротяної тканини або ґрат, покритих флюсом; для використання їм може бути надана
спеціальна форма, або вони можуть мати форму смужок, придатних для розрізування, якщо це
потрібно.
До цієї товарної позиції включаються також дріт і прутки, одержувані шляхом екструзії
порошку недорогоцінного металу (зазвичай нікелю), агломерованого полімерними матеріалами
(наприклад, рідке скло або зв’язуюче), і використовувані для металізації розпиленням на різні
матеріали.
До цієї товарної позиції не включаються дріт і прутки з порожниною для припою, який,
крім флюсового матеріалу, складається зі сплаву, що містить за масою 2 % або більше будьякого дорогоцінного металу (група 71).
1710
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа