close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СУПЕНІВ № 8 ім. ПАНАСА МИРНОГО
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
28 листопада 2014 р.
№_____
Про стан роботи їдальні щодо
дотримання санітарних норм
Згідно з річним планом роботи школи на 2014-2015 н.р., з метою перевірки
стану роботи працівників їдальні, дотримання ними санітарно-гігієнічних норм
у листопаді 2014 р. членами бракеражної комісії та адміністрацією школи
здійснено перевірку роботи шкільної їдальні.
Встановлено, що усіма видами харчування у закладі охоплено 201 учень
(80%). Гарячим харчуванням 147 учнів (58%)
Санітарний стан харчоблоку та підсобних приміщень задовільний.
Працівники їдальні Хоменко Н.М. та Одарюк О.І. дотримуються санітарногігієнічних норм, вчасно оформляють медичні книжки (02-03.09.2014 р.),
забезпечені спецодягом. Витримуються умови зберігання чистого посуду:
стелажі для чистої посуди, харчоблок закладу забезпечений миючими та
дезінфікуючими
засобами.
Моніторинг
технологічного
обладнання
(холодильного, механічного, теплового), столового і кухонного інвентарю,
посуду виявив робочий стан обладнання та задовільний стан інвентарю.
Постачання продовольчих товарів здійснюється постачальником ТОВ
«Половки», у відповідності до проведених тендерних процедур,заключених
договорів та затверджених графіків. Відповідальність за приймання, зберігання
та видачу продуктів харчування та тари, за якість та асортимент продуктів
харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу, додержання
вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання покладена на завідуючу
харчоблоком Хоменко Н.М. та відповідальну за стан харчування Козіну І.О.
Продукти приймаються лише за наявності супровідних документів, що
підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам
державних стандартів. Випадків недоброякісності будь-якого продукту під час
перевірки не встановлено. Здійснюється облік продуктів харчування та
продовольчої сировини, дотримуються умови зберігання та терміни реалізації
продуктів харчування та продовольчої сировини. Добові проби забираються та
зберігаються згідно з вимогами.
Меню-розклад складається завідуючою виробництвом Хоменко Н.М. на
кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування, з
урахуванням примірного двотижневого меню, перевіряється лікарем та
затверджується директором закладу. Харчування різноманітне: діти отримують
рибу, м'ясо, овочі, сир твердий, ковбасні вироби, крупи, хлібобулочні вироби
2
власного виробництва. Асортимент шкільного буфету відповідає діючим
Державним санітарним правилам і нормам.
Члени бракеражної комісії здійснюють систематичний контроль за
організацією харчування у закладі, що включає перевірку санітарного стану
харчоблоку, оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої сировини
відповідно до вимог чинного законодавства, дотримання технології
приготування страв згідно технологічних карток, видачу готових страв учням,
згідно меню-розкладки, дотримання правил особистої гігієни персоналом,
перевірку наявності гнійничкових захворювань і гострих респіраторних
інфекцій у працівників харчоблоку.
У ході перевірки виявлено, що уся необхідна документація заведена.
Накладні оформлені належним чином. Ведуться журнали бракеражної комісії,
наявна книга скарг і пропозицій. Оформлено куточок з інформацією про графік
видачі їжі, графік чергових учителів у їдальні на перервах, складом
бракеражної комісії, нормами харчування та профілактичними рекомендаціями.
Правильно оформлена сертифікація отриманих продуктів, забезпечуються
необхідні умови та терміни зберігання продуктів, технологія приготування їжі.
Згідно з вимогами ведуться журнали якості сирої та готової продукції, журнал
здоров'я.
Організовано дієтичне харчування, проводиться роз’яснювальна робота
серед учнів та їх батьків про необхідність раціонального харчування дітей в
школі, щодо заборони вживання продуктів, що містять синтетичні барвники,
ароматизатори, консерванти.
Виходячи з вищезазначеного та з метою підвищення рівня організації
шкільного харчування учнів,
НАКАЗУЮ:
1. . Відповідальній за харчування Козіній І.О.:
1.1. Контролювати умови доставки продуктів харчування та продуктової
сировини до школи-інтернату.
1.2. Не допускати на харчоблок сторонніх осіб, персонал без санітарного
одягу.
1.3. Здійснювати постійний контроль за організацією повноцінного,
безпечного і якісного харчування дітей, дотримання умов і термінів зберігання
харчових продуктів, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни
працівників харчоблоків, виконання норм харчування.
2. Завідуючій виробництва Хоменко Н.М.:
2.1. При замовленні продуктів харчування дотримуватись розподілу
продуктового набору за основними групами та видами продуктів відповідно до
вимог чинного законодавства.
2.2. Надсилати щотижневе попереднє замовлення на продукти харчування
до постачальника продуктів харчування та продовольчої сировини відповідно
до примірного двотижневого меню.
3
2.3. Не замовляти, не приймати продукти, заборонені Інструкцією для
вживання в дошкільному навчальному закладі.
2.4. Щодня забезпечувати заклад достатньою кількістю кип'яченої води.
2.5. Проводити контрольну зачистку свіжих овочів у присутності медичної
сестри, результати обробки, відходи після холодної обробки або другої
термічної обробки риби, м'яса зазначати у Зошиті обліку відходів.
2.6. Відбирати проби в об'ємі порції молодшої вікової групи в чистий
посуд з кришкою до видачі їжі в присутності медичної сестри, та зберігати їх на
харчоблоці у холодильнику протягом доби.
2.7. Видавати готові страви тільки після зняття проби медичною сестрою
та з її дозволу, відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку на
групи, тільки в посуд із відповідним маркуванням.
2.8. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних
вимог під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування,
дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології приготування
їжі для дітей
2.9. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та
інвентар харчоблоку
3. Медичним працівникам школи:
3.1. Контролювати виконання норм харчування у навчальному закладі.
3.2.Аналізувати виконання затвердженого набору продуктів кожні десять
днів, протягом року з урахуванням норм заміни продуктів за енергоцінністю, за
необхідності проводити коригування харчування.
3.3. У зимовий період проводити С-вітамінізацію страв та робити
відповідний запис у Журналі обліку норм харчування та меню-розкладі.
3.4. Бути присутньою під час контрольної зачистки свіжих овочів,
результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної
обробки риби, м'яса зазначати у Зошиті обліку відходів.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника директора з
навчально-виховної роботи Козіну І.О.
Директор школи
Козіна
С.Богодиста
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа