close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ВІДДІЛ ОСВІТИ
КІРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДИ
НАКАЗ
12.01.2015р.
№ 11
Про
підсумки
стану
попередження правопорушень
серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів району за
2014 рік
Відповідно до п.2 ст.14 Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону
України «Про загальну середню освіту», законів України «Про охорону
дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», Указу Президента України
від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій
реалізації прав та законних інтересів дітей», на виконання плану заходів
Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень
на період до 2015 року, Комплексної програми профілактики злочинності у
місті Дніпропетровську на 2012-2015 роки, постанови міжвідомчої наради
керівників правоохоронних органів та органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування м Дніпропетровська від 11.07.2014, наказу управління освіти та
науки Дніпропетровської міської ради від 15.07.14р. № 231 «Про попередження
правопорушень серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста»,
враховуючи стан правопорушень серед учнів загальноосвітніх навчальних
закладів Кіровського району за 2014 рік (довідка додається ), з метою
комплексного підходу до вирішення питань щодо профілактики правопорушень
та інших протиправних дій дітей в учнівському середовищі,
НАКАЗУЮ:
1. Вважати стан роботи з попередження правопорушень серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів району за 2014 рік в цілому задовільним.
2. Вказати на низький рівень профілактичної роботи з запобігання
протиправних дій серед неповнолітніх адміністраціям СЗШ №№ 13,58.
3. Вказати на недостатній рівень профілактичної роботи з запобігання
самовільних залишень домівок неповнолітніми адміністраціям СЗШ № 1,37,75 .
4. Керівникам навчальних закладів:
4.1. Проаналізувати стан правопорушень серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів за 2014 рік
Січень 2015 року
4.2. Вжити скоординованих заходів щодо запобігання виникненню умов,
що сприяють вчиненню правопорушень та інших протиправних дій в
учнівському середовищі.
4.3. Забезпечити виконання вимог Кабінету Міністрів України від
12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків
шкільного віку» щодо охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними
формами навчання, зокрема, продовження навчання для здобуття повної
загальної середньої освіти випускниками 9-х класів зхагальноосвітніх
навчальних закладів, у тому числі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Травень – вересень 2015 року
4.4. Звернути увагу на посилення профілактично-виховної роботи серед
учнів, в тому числі й тих, які навчаються екстерном.
Постійно
4.5. Забезпечити участь педагогічних працівників у проведенні
Всеукраїнського рейду «Урок» з профілактики правопорушень серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, виявлення дітей, які не приступили до
навчання для здобуття загальної середньої освіти.
Постійно за окремим графіком
4.6. Сприяти організації вивчення та поширення передового педагогічного
досвіду з питань попередження правопорушень та інших протиправних дій
серед учнів, популяризації ефективних форм і методів профілактичної роботи.
Протягом навчального року
5. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на
заступника начальника відділу освіти Карімову С.Г., контроль – залишаю за
собою.
ДОВІДКА
про попередження правопорушень серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Кіровського району у 2014 році
На виконання Регіональної програми профілактики правопорушень на
2011-2015роки, Комплексної програми профілактики злочинності у
м.Дніпропетровську на 2012-2015 роки освітніми закладами та установами
міста упродовж 2014 року проведено заходи, спрямовані на запобігання
виникненню умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних
правопорушень та інших протиправних дій в учнівському середовищі.
Сформовано та оновлено банк даних дітей із сімей, які потрапили у
складні життєві обставини. У загальноосвітніх навчальних закладах на обліку
перебуває станом на 25.12.2014р. 33 сім`ї, що опинилася у складних життєвих
обставинах , в них 35 дітей із числа учнів шкіл .
Працівники закладів освіти взяли участь у 33 соціальних інспектуваннях
сімей СЖО. Таким родинам та дітям із сімей СЖО надається психологічнопедагогічна підтримка, проводиться роз’яснювальна профілактична робота.
Навчальними закладами надається профілактична, правова, соціальнореабілітаційна, консультативна допомога функціонально-неспроможнім сім’ям
(сім’ям, що оипинилися у СЖО); організовано індивідуальні і групові
консультації для дітей та батьків (адміністрація закладу, психолог).
Проводяться
Ради профілактики, батьківські збори з запрошенням
представників правоохоронних та медичних установ району, міста.
Сформовано та оновлено банк даних дітей, які перебувають на
внутрішньому шкільному обліку та потребують посиленої педагогічної уваги,
Таких учнів перебуває на внутрішньому шкільному обліку - 23 (станом на
25.12.14р. ).
З дітьми даної категорії систематично проводиться профілактична робота
із залученням до неї психологів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, управлінь-служб у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей.
З метою профілактики тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму та СНІДу
щоквартально відділами освіти, управлінням-службою у справах неповнолітніх,
кримінальною міліцією, наркологами районів проводиться сумісна звірка.
На обліку станом на 25.12.2014 перебуває 56 учнів (тютюнопаління),
вживання алкоголю - ), наркоманії – 0.
У навчальних закладах району впроваджуються превентивні проекти:
«Школа проти СНІДу» , «Рівний – рівному» , «Я – моє здоров’я – моє життя»
, «Захисти себе від ВІЛ», «Формування толерантного ставлення до ВІЛпозитивних дітей в системі шкільної та дошкільної освіти».
СЗШ №№ 58,75 входять до міської мережі «Школа сприяння та культури
здоров’я», пріоритетним напрямом діяльності яких є впровадження здоров’я
збережуючих та здоров’я зміцнюючих технологій у навчально-виховний
процес.
Згідно з планом сумісної роботи навчальних закладів з фахівцями центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться заняття з переглядом
відеоматеріалів, інтерактивні лекції тощо.
З метою забезпечення стовідсоткового охоплення дітей і підлітків
шкільного віку різними формами навчання для здобуття повної загальної
середньої освіти, відповідно до наказу управління від 28.03.2014 №109 «Про
проведення місячника дотримання законодавства про загальну середню освіту в
частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освіту», в період
з 01.04.2014 по 30.04.2014 у загальноосвітніх навчальних закладах проведено
місячник дотримання чинного законодавства в частині забезпечення
конституційного права дітей і молоді на освіту та рейди «Урок», «Діти вулиці»,
«Комп’ютерний клуб».
На кінець календарного року одна дитина відсутня без поважної причини
в закладі освіти більше 10 днів (Ковальчук А.учениця СЗШ № 1). Відповідна
інформація надана до служб району.
З метою перевірки стану виконання вимог Закону України «Про освіту» в
частині здобуття неповнолітніми загальної середньої освіти у районі здійснено
96 профілактичних заходів-рейдів спільно зі спеціалістами управління-служби
у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей.
Щомісячно аналізуються та узагальнюються списки дітей, які були
доставлені до ОВС м.Дніпропетровська. Проводиться відповідна робота щодо
з’ясування умов, що спричинили випадки правопорушень.
Аналіз стану злочинів та правопорушень за 2014 рік
Праворушення
Вид
Злочини
Кількість правопорушень, навчальний Вид
заклад
Дрібна крадіжка
(1) – СЗШ № 58
Дрібне хуліганство
(1) – СШ № 13
Саиовільно покинули
домівку
(4) – СЗШ №№ 1, 37, 75
6
Заступник начальника відділу освіти
0
0
С.Г. Карімова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа