close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Мета роботи: теоретично проаналізувати визначення «функція» та
«графік»,
визначити
типи
функції
та
їх
особливості
та
практично
проаналізувати можливості перетворення графіків основних функцій на
прикладах.
Тези. Поняття функції виникло в математиці порівняно недавно.
Передумови до виникнення поняття функції були створені в 30-х роках ХVII
ст., коли виникла аналітична геометрія, що характеризується, на відміну від
класичних методів геометрів Древньої Греції, а от сучасне поняття функції з
довільними областями означення і значень сформувалося, зовсім недавно, у
першій половині поточного сторіччя. Математичною функцією є правило, яке
кожному елементу з першої множини
або області визначення ставить у
відповідність один і тільки один елемент з другої множини. Часто цю другу
множину називають цільовою множиною чи образом функції чи відображення.
Найчастіше функцію задають за допомогою формули. При цьому якщо не
дано додаткових обмежень, то областю визначення функції, заданою
формулою, вважають множину усіх значень змінної, при яких ця формула має
сенс. Кожну функцію можна зобразити графічно.
Висновок. Отже, залежність змінної y від змінної х називається
функцією, якщо кожному значення х відповідає єдине значення y. Змінну х
називають незалежною змінною або аргументом, а змінну y – залежною
змінною. Значення y, що відповідає заданому значенню х, називають
значенням функції. Графіком функції f називають множину усіх точок (x; y)
координатної площини, де y = f(x), а x «пробігає» всю область визначення
функції f. За допомогою операцій перетворення графік деякої функції y=f(x)
можна перетворити у графік значно складнішої функції без жодних обчислень.
До операцій перетворення відносяться: паралельний перенос осей координат;
зміна масштабів по осям координат; зміна орієнтації осей координат;
перетворення абсолютних величин на графіку.
1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа