close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Рослинний покрив України
М. Гура, вчитель географії і біології вищої категорії, старший вчитель.
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Рожище
Конспект уроку, 8 клас
Розглянуто особливості видового складу і розміщення рослинних угрупувань
на території України, необхідність охорони рослин з використанням
міжпредметних зв’язків з літературою, біологією і елементами народознавства.
Ключові слова: рослинне угрупування, широтна зональність і висотна
поясність, ендемічні і реліктові види рослин, Червона і Зелена книги України.
М. Гура. Растительный покров Украины
Рассмотрены особенности видового состава и размещения растительных
группировок на территории Украины, необходимость охраны растений с
использованием межпредметных связей с литературой, биологией и
элементами народоведения.
Ключевые слова: растительная группировка, широтная зональность и
высотная поясность, эндемичные и реликтовые виды растений, Красная и
Зеленая книги Украины.
M. Gura. Vegetation of Ukraine
The features of the species composition and placement of plant groups in Ukraine,
the need to protect plants using interdisciplinary links with literature, biology and
ethnology elements.
Keywords: vegetable group, latitudinal zonation and altitudinal zonation, endemic
and relict species, Red and Green Book of Ukraine.
Мета: Ознайомити учнів з різноманітністю видового складу рослинного
покриву України, рослинами занесеними до Червоної книги, з’ясувати причини
широтної зональності і висотної поясності на основі раніше вивченого
матеріалу. Розкрити вплив господарської діяльності на рослинність,
необхідність її охорони.
Сприяти розвитку пізнавального інтересу школярів.
Розвивати вміння та навички групової роботи, роботи з картами, додатковою
літературою, комп’ютером.
Виховувати бережливе ставлення до довкілля, вчити основам раціонального
природокористування.
Обладнання: мультимедійна апаратура, опорні схеми, тематичні слайди,
атласи, таблиці, фізична карта України, Червона книга України, гербарії рослин,
підручники, робочі зошити.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Девіз уроку: природа – такий самий унікум, як картина Рафаеля. Знищити її
легко, відновити неможливо. ( І. Бородін )
Хід уроку
I.
Організаційний момент.
Мальовнича природа нашої Батьківщини. На її просторах шумлять ліси
Полісся і Карпат, розкинулись різнотравним килимом степи. Але всі її
компоненти взаємопов’язані між собою.
II.
Актуалізація опорних знань.
Прийом «Асоціативний кущ»
Схема №1 «Природні компоненти»
гірські
породи
тварини
рельєф
Рослини
води
клімат
грунти
Бесіда:
1. Які компоненти природи ви вже вивчили? (див. схема №1)
2. Чи існує, на вашу думку, зв’язок між цими компонентами природи?
Свою думку учні обґрунтовують за методом «прес» за схемою:
Я думаю…
Тому, що…
Наприклад…
Отже…
Вчитель: рослини – це важливий компонент природи – «найслабший»
компонент, оскільки їхнє поширення залежить від рельєфу, клімату, ґрунтів,
тощо і при зміні властивостей хоч одного з цих природних компонентів
змінюється і рослинність.
III.
Повідомлення теми і мети уроку.
І ось сьогодні на уроці ми:
o дізнаємося про різноманітність видового складу і закономірності
поширення рослинності в Україні;
o нагадаємо поняття широтна зональність і висотна поясність
рослинного покриву;
o ознайомимося з Червоною і Зеленою книгами України;
o доведемо необхідність охорони і відтворення рослин.
IV.
Вивчення нового матеріалу.
Вчитель: рослинність України різноманітна, нараховується понад 25 тис.
видів, 2 тис. з яких ростуть в Українських Карпатах, а ще 2 тис. видів – у
Криму.
Різні види рослин залежно від умов проростання об’єднуються у рослинні
угрупування, характеристику яких ми зараз розглянемо у вигляді звіту
учнів, що об’єднані у групи, які отримали заздалегідь завдання за
інструктивними картками.
По ходу звіту учні класу працюють в робочих зошитах, заповнюючи
таблицю за таким зразком:
Таблиця «Рослинні угрупування»
Рослинні
Тип рослинності
Основні види
Район
угрупування
рослин
поширення
Група І. Інструктивна картка.
1. Використовуючи карту атласу «Рослинність» і текст підручника
визначте які види лісових угрупувань є на території України?
2. Чим зумовлена видова різноманітність рослин у лісових
угрупуваннях?
3. Складіть презентацію лісових угрупувань і їх типових
представників. (див. схема №2)
Виступи учнів.
Ліс зустрів мене як друга
Тінню від дубів крислатих,
Смутком білої берези,
Що дорожчий нам за радість,
Кленів лапами густими,
Сосни гомоном одвічним,
Срібним шемранням осик.
( М. Рильський ).
Схема №2 «Типи лісових угрупувань»
Ліси
Хвойні
Світлохвойні
(переважно
сосна)
Широколистяні
(дуб, бук, граб,
липа, клен,
ліщина)
Темнохвойні
(ялина, ялиця)
Мішані (сосна,
ялина, дуб,
береза)
Сосна звичайна
Сосна звичайна росте на пісках, піщаних ґрунтах, болотах, бо має добре розвинену
стрижневу кореневу систему, що може проникати на значну глибину до води або
розташовуватися в поверхневих шарах ґрунту. Хвоя зверху випукла, знизу
жолобчаста, довжиною 5-7 см, зібрана по 2-3 у пучки на вкорочених пагонах, живе 35 років. Стовбур укритий червоновато-бурою лускуватою кіркою. Нижні гілки
поступово відмирають, що зумовлює утворення світлохвойних лісів.
Часто сосну називають перлиною лісу. Давні греки склали про неї чудову легенду.
У чарівну вродливу німфу Пітіс закохався бог північних вітрів Борей, що надумав
перенести її до своїх снігових володінь. Злякана німфа звернулася до лісового бога
Пана з благанням сховати її, і той вкрив Пітіс зеленим гіллям. Коли ж Борей почав
шукати Пітіс серед лісу, від його холодного подиху померзли трави, опало листя з
дерев, лише зачарована красуня міцно тримала свої зелені шати, але задерев’яніла від
нестерпного холоду навіки. Сльози Пітіс стали прозорою живицею.
Ялина звичайна
Ялина звичайна росте невеликими острівцями на Поліссі, поширена в Карпатах. Вона
вимоглива до вологості та родючості ґрунту,її корені розміщуються в поверхневих
шарах, тому ялини часто вивертаються з корінням під час сильного вітру. Хвоя
чотиригранна, довжиною 1-3 см, розміщена поодинці, живе 6-12 років. Стовбур
укритий сірувато-бурою кіркою. Нижні гілки ялини не відмирають і вкривають
стовбур знизу до верху, що зумовлює утворення темнохвойних лісів.
До дерев верхнього ярусу належать: дуб, граб, бук, липа, клен, береза та інші. Крім
деревного, виділяють яруси: підліска( чагарників і молодих деревець), чагарниково трав’яний і мохово - лишайниковий.
Дуб звичайний
Тополя
Верба плакуча
Серед листяних дерев типовим представником є верба. Це дерево особливо шановане
в народі. Вербу освячують у Вербну неділю, а потім несуть додому і б’ють нею
хатніх і промовляють:» Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень. Будь великий як
верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля» Свячену вербу зразу ж садили на
городі. Вважали, що коли виросте дерево. то буде воно рятівним для людини на схилі
віку.
Дерева вшановували також під час Зелених свят. В Україні за звичаєм це була
тополя. Дівчата обирали найгарнішу юнку, прибирали її квітами, стрічками, руки
прив’язували до зеленої гілки і разом з прибраною тополею ходили селом, співали
пісень, прославляли весну і вітали літо.
До рослин-символів, що поширені у цих природних умовах відноситься калина. Про
неї також існує багато легенд. Одна із них говорить:…Це було в ті часи, коли на Русь
нападали орди татарські. Одного разу в одному українському селі було весілля.
На нього прийшло багато вродливих молодих дівчат. І коли весілля було саме в
розпалі, на село напали татари. Завойовники побачили цих красунь і почали ловити їх,
щоб продати в неволю. Дівчата ж, щоб не потрапити в неволю, почали втікати на
болота і там потопилися. На тому місці, де загинули дівчата, виросли кущі з білими
квіточками і кетягами червоних терпких ягід. Це була калина. Відтоді дівочу вроду
порівнюють з калиною.
Група ІІ. Інструктивна картка:
1. Використовуючи карту атласу «Рослини» і текст підручника назвіть види
рослинних угруповань степової рослинності.
2. Чим зумовлена різноманітність степових угруповань? Чому в степу відсутня
деревна рослинність?
3. Презентуйте типових представників степової рослинності. (див. схема №3)
Виступи учнів:
Схема №3 «Рослинні угрупування степу»
Степи
Чагарникові
Полиново злакові
Лучні: рівнинні
і гірські
Напівсаванні
Різнотравно типчаково ковилові
Типчаково ковилові
Астрагал
Ковила
Полин
Шавлія
Степ схожий на барвистий яскравий килим, що постійно змінює свій колір.
Рано навесні бурий від торішньої трави, з фіолетовими плямами сон-трави.
Потім до бурого додається золотисто-жовтий відтінок горицвіту, згодом сині
квіти півників, білі анемони (вітрениці), червоні вогники півонії вузьколистої
(воронцю).А вже на зеленому фоні листя-блакитні незабудки, жовтець, срібне
пір’я ковили…
На початку літа зацвітає темно-лілова шавлія, з’являються золотисті кошики
козельців. У середині літа степові ділянки стають білими від цвітіння
конюшини гірської, таволги, ромашок, а потім синьо-ліловими-від дзвоників,
рум’янки, рожевими-від еспарцету; темно-синіми-від сокирок.
Восени пориви вітру котять по жовто-бурому степу сухі кулі перекотиполя.
На жаль сьогодні така рослинність збереглася лише у заповідниках.
Словникова робота:
Ксерофіти (від грец. xērós — «сухий» і phytón — «рослина») — рослини сухих
середовищ, здатні переносити тривалу посуху ( пирій, пісколюб).
Ефемероїди (англ. ephemeroids) — багаторічні трав'янисті рослини, з коротким
весняним циклом розвитку і літнім періоду спокою.
Ефемери — однорічні рослини, що переважно ростуть у степах та пустелях і
завершують повний цикл розвитку за дуже короткий і як правило, вологий
період року (Вероніка весняна, зірочник середній, тонконіг однорічний).
Група ІІІ. Інструктивна картка:
1.Використовуючи карту атласу «Рослинність» і текст підручника назвіть лучні
і болотні рослинні угруповання.
2.У чому особливість рослин, що поширені на луках і болотах?
Презентуйте типових представників лучно-болотної рослинності. (див. схема
№4)
Схема №4 «Рослинні угрупування на луках»
Луки
Суходільні:
костриця,
волошки, мітлиця
Заплавні: лоза,
вівсяниця,
мітлиця, лепеха
Гірські: білоус,
конюшина,
костриця
Низинні:
тимофіївка лучна,
вівсяниця, осока
Лепеха
На Зелені свята за українським звичаєм на долівку хати стелили лепеху. Цей
звичай зберігся і до нині.
Волошки
Осока
Схема №5 «Типи рослинності боліт»
Болота: 2%
території
Низинні: рогіз,
очерет, осока
Верхові: сфагнові
мохи
Перехідні: рогіз,
низькоросла верба,
вільха чорна
Вчитель: Ми розглянули характеристику основних рослинних угруповань на
рівнинній частині території України.
Проблемне питання: Чому рослинні угруповання змінюються з півночі на
південь?
Завдання: Встановити послідовність розміщення рослинних угруповань у
напрямку з півночі на південь.
1.Дубові ліси(діброви).
2.Лучні степи.
3.Полиново-злакові( південні сухі степи).
4.Мішані дубово-соснові ліси(субори).
5.Різнотравно- типчаково - ковилові степи.
6.Типчаково- ковилові степи.
Алгоритм відповіді: 4, 1, 2, 5, 6,3.
Група IV Інструктивна картка:
1.Використовуючи карту атласу «Рослинність» і текст підручника визначте яка
особливість розміщення рослинних угруповань в Карпатах і Криму?
2.У чому своєрідність видового складу рослинності Карпат і Криму?
3.Скласти схему висотної поясності Карпат і гір Криму.
4. Презентуйте типових представників рослинного світу гірських угруповань.
Бук європейський
Бук - одне з найпоширеніших дерев у карпатській флорі. Недарма одна з
географічних областей так і називається - буковина. У нього могутня, густа і
розлога крона, котра майже не пропускає світла. Росте повільно. У сприятливих
умовах дерево досягає у віці 350 років 50 м висоти і 120 см у діаметрі.
Бук є теплолюбною породою м’якого клімату. Він утворює чисті і мішані (з
грабом, смерекою, ялицею, березою) деревостани у межах висот 300-1300
м.н.р.м. Бук - тіневитривала порода, котра може знаходитись у пригніченому
стані до 50 років. У мішаних лісах бук росте у другому ярусі під шатром смерек.
Підлісок у букових лісах виражений слабо через сильне затінення. З трав
переважно поширені ті, котрі вегетують ранньою весною, до розпускання листя
на дерева. Це анемони, підсніжники, білоцвіти.
Смерека
Напевно перше, з чим асоціюються Українські Карпати - це гори, вкриті
смерековими пралісами, котрі сягають ген аж до обрію. І справді, смерека одне з найпоширеніших у Карпатах дерев, біля 40% усіх гірських лісів смерекові.
Смерека належить до могутніх і довговічних дерев. За сприятливих умов вона
досягає висоти 40-50 м. Старі велетенські екземпляри можуть мати 1.5 м в
діаметрі і вік 300 - 400 років. Для того, щоб виросло дерево висотою 35 м,
потрібно 100 років. Смерека широко використовується і для озеленення міст,
особливо її декоративні форми.
Дерево має широкопірамідальну крону, переважно без розгалужень. Кора
смереки тонка, червонувато-бурого кольору, зі смолистими виділеннями. Хвоя
- чотирикутна в перерізі, гостра. Довжина хвоїнок - до 2.5 см, вони блискучі,
темно-зеленого кольору. Хвоя росте практично по спіралі, з усіх боків гілки, що
відрізняє смереку від ялиці. Смерека - вічнозелене дерево, середній вік хвоїнок
- 7 років, після чого вони відмирають і опадають.
Словникова робота:
Ендеміки – це рослини, які поширені на певній території (дзвоники карпатські,
живокіст серцевидний).
Висотна поясність Кримських гір:
Дуб пухнастий
Росте в лісах, на узліссях, по схилах та кам'янистих місцях у Криму. Росте в нижньому або
середньому поясі Кримських гір, не піднімаючись вище 500 м над рівнем моря. Віддає
перевагу південним схилам з сухими ґрунтами і виходами вапняків. Світлолюбна,
посухостійка рослина, придатна для заліснення схилів.
Тис ягідний
Тис ягідний — вічнозелена деревовидна або кущовидна рослина, висотою від 25 до 30 м.
Період життя 700–1500 років. Кора червонувато-бура, на молодих пагонах гладка, на
грубших гілках і стовбурах лущиться від старості (відшаровується тонкими пластинками).
Деревина дуже тверда і важка, складається з тоненьких судин з спіральними
потовщеннями. Серцевинні промені складаються тільки з самої м‘якоті, смоляні ходи
відсутні.
Листкорозміщення чергове, на бокових горизонтальних гілках переходить майже в
супротивне, при цьому листя, завдяки черешкам розміщується переважно в 2 ряди.
Словникова робота:
Релікти – це види рослин, що збереглися з давніх геологічних епох (тис ягідний).
Вчитель: Під впливом господарської діяльності людини склад рослин і їх
розподіл зазнали суттєвих змін. Рослинні угруповання збереглися на ¼
території України. Природна лісистість території становить лише 15,6%. Степи
збереглися малими клаптиками в заповідниках, незручних для оранки місцях на схилах балок і річкових долини. І тому питання збереження рослин потрібно
вирішувати на державному рівні.
Група V. Інструктивна картка:
1.Які основні закони регулюють екологічні права і обов’язки громадян України?
2.Що ви знаєте про Червону і Зелену книги України?
3. Презентуйте види рослин занесених до Червоної книги України.
Для людини закон Зберегти все, що є,
І помножить стократ,
Що земля нам дає.
1994 р. - Лісовий Кодекс України.
1999 р.- Закон України «Про рослинний світ».
2002 р. – Закон «Про Червону книгу України».
Червона книга України - основний документ, в якому узагальнено матеріали
про сучасний стан рідкісних, і таких, що знаходяться під загрозою зникнення,
видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні
заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.
У 2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України. До нього занесено
826 видів рослин і грибів: судинних рослин (611), мохоподібних (46),
водоростей (60), лишайників (52), грибів (57). Кількість видів рослин у
третьому порівняно з другим виданням збільшилась на 285 видів, а у другому
порівняно з першим — на 390 видів. Таким чином, з урахуванням приблизно
однакових проміжків часу між виданнями Червоної книги України,
спостерігається певне уповільнення темпів зменшення втрати різноманіття
видів рослин і грибів України.
Перегляд відеофільму: «Рослини занесені до Червоної книги України» .
V.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:
Прийом «Незакінчене речення»:
Ліс – це природне угрупування…
Типовими видами Українських Карпат є…
Види рослин, що збереглися з минулих геологічних епох – це…
Рослини символи України – це…
Рослинні угруповання, що потребують охорони занесені до…
Ендеміки – це рослини…
Завдання:
Вибери вид рослин, який зайвий для даного угруповання :
Сосна зв. – ліщина-рогіз – конвалія –анемона.
Типчак – ковила – полин – перстач –сон-трава.
Дуб – астрагал – папороть – береза - ялина.
ПІДСУМОК УРОКУ:
Домашнє завдання:
Опрацювати параграф № 25 у підручнику.
Підготувати презентації про види тварин поширених у різних природних зонах
України.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа