close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Задания для районной олимпиады
по татарскому языку и литературе
Татар теле буенча район олимпиадасы биремнәре
(9нчы сыйныф)
1.Кайсы рәттәге барлык сүзләрнең әйтелеше белән язылышы туры килә?
а) буяу, каләм, мөлкәт, оҗмах;
ә) урман, ураза, чыбык, җитен, сүрән;
б) суккалау, вәгъдә, урам, тәүлек.
2. Кайсы рәттәге сүзләрнең барысында да бишәр аваз бар?
а) буяу, илһам, ишарә, елан, ерак;
ә) япма, япьле, төзәю, оятлы;
б) хәбәр, хәер, сөенү, сәхнә;
в) хәвеф, тоелу, сазлык, оялу.
3. Ия ул - ...
а) җөмләнең башка сүзгә буйсынмаган баш килештәге кисәге;
ә) җөмләнең баш килештәге сүз турында хәбәр итә яки үзе генә дә хәбәрлекне
белдерә ала торган баш кисәге;
б) җөмләнең бары тик хәбәренә генә буйсына торган кисәге;
в) җөмләдә исем сүз төркеме белән генә белдерелә торган кисәк.
4. Минем бүген бик җырлыйсым килә. (Г.Рәхим) Бу җөмлә...
а) бер составлы тулы җөмлә;
ә) ике составлы ким җөмлә;
б) бер составлы ким җөмлә;
в) ике составлы тулы җөмлә.
5. Яраттым мин хаклык, дөреслекне, ялган белән сүзем төрмәдем.
(Ш.Мөдәррис) Бу җөмләдәге хаклык, сүзем сүзләре җөмләнең кайсы кисәге?
а) исемнәр; ә) тәмамлыклар; б) ияләр; в) аергычлар.
6. Кайсы сүз янына – ханә компонентны өстәп булмый?
а) оста; ә) мирас; б) хисап; в) кунак.
7. Кайсы рәттәге җөмләдә тыныш билгеләре дөрес куелган?
а) Тик нигәдер бергә булганда да сине сагынып үтә гомерем.
ә) Тик, нигәдер, бергә булганда да, сине сагынып үтә гомерем.
8. Кайсы рәттә барлык сүзләр дә яңгырау тартыкларга тәмамланалар?
а) кул, имән, таҗ;
ә) бай, эшләү, көз;
б) гараж, әнкәй, Галиев;
в) карар, бал, бияләй.
9. Кайсы алынманың татарча синонимы дөрес күрсәтелмәгән?
а) мемуар – истәлек; ә) анализ – нәтиҗә;
б) темп – тизлек;
в) скульптор – сынчы.
10. Кайсы группадагы сүзләрнең берсе дә мөстәкыйль сүз төркемнәренә керми?
а) мөмкин, кеше, ал;
ә) рөхсәт, ризалык, рәхмәт;
б) кышкы, әлбәттә, тирә-юнь;
в) ихтимал, нихәл, имеш.
Задания по литературе
Татар әдәбияты буенча биремнәр ( 9нчы сыйныф)
1.Каюм Насыйринең “Әбүгалисина” әсәре геройлары ил гизәргә нинди максат
белән чыгып китәләр?
а) белем алу; ә) дөнья күрү; б) ял итү.
2. “Сүнгән йолдызлар” әсәренең авторы:
а) М. Фәйзи; ә) Г. Камал; б) К.Тинчурин.
3. Г. Тукай нинди авылда туа?
а) Кырлай; ә) Кушлавыч; б) Сасна.
4. “Туган ягымның данлы кешеләре” темасына текст языгыз (100 сүздән
артмасын).
Ответы
Җаваплар (татар теле, 9нчы сыйныф)
1. Ә
2. А
3. А
4. А
5. Ә
6. Ә
7. Ә
8. В
9. Ә
10.В
Җаваплар (татар әдәбияты, 9нчы сыйныф)
1.А
2.Б
3.Ә
Татар теле буенча район олимпиадасы биремнәре
(10-11нче сыйныфлар)
1.Ия нинди сүз төркеме белән белдерелгән?
Юраган юш килә.
а) исем белән; ә) исем фигыль белән; б) сыйфат фигыль белән.
2. Бирелгән җөмләдә өтер куелырга тиешле урыннарны күрсәтегез.
Эштән кайтышлый (1) Якуб (2) ишегалдындагы эскәмияләргә утырып (3)
бераз ял итеп (4) уйланып алырга ярата. (М. Хәсәнов)
а) 1,3,4; ә) 1,2,4; б) 2,3,4; в) 1,2,3,4.
3. Сызыкча аша язылырга тиешле сүзләрне билгеләгез.
а) биш алты, җиде сигез;
ә) куе зәңгәр, артык җитди;
б) сыек яшел, аеруча ямьле;
в) шундый зур, бик иртә.
4. Ясалгыч кушымча белән ясалган төркемне билгеләгез.
а) бәрәңге, көзгегә, җирләр;
ә) чират, чирәм, читкә;
б) укытучы, укучы, язучы;
в) табышмак, тапкыр, табышлы.
5. Рәвешләр генә булган төркемне билгеләгез.
а) атлап, атналап;
ә) килгәләп, айлап;
б) яшьләй, төлкедәй;
в) кайтып, укыгач.
6. Гомерлеккә сиңа бер киңәш бар: шырпы белән, улым, уйнама!
Бу җөмләдә иярчен җөмләнең мәгънәсе ягыннан төрен билгеләгез.
а) иярчен аныклагыч җөмлә;
ә) иярчен аергыч җөмлә;
б) иярчен сәбәп җөмлә;
в) иярчен рәвеш җөмлә.
7. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр җөмләнең кайсы кисәге икәнен
күрсәтегез.
Соңгы сорауга ныклап әзерләнә башладым. (М.Юныс)
а) кушма хәбәр;
ә) гади хәбәр;
б) хәл+хәбәр;
в) фигыль.
8. Кайсы рәттәге сүзләрнең барысында да сигезәр аваз бар?
а) юынгыч, мәгънәдәш, меңәрләп, милләтче;
ә) каенлык, мал-туар, тәрбияле, ямьлелек;
б) казылма, малайлык, шаяручан, ямаулык;
в) каклаган, мактаулы, яманлау, ямьсезлек.
9.Кайсы рәттәге җөмләдә ия тартымлы исем белән белдерелгән?
а) Аларның матурлыгы турында бер генә дә исемә килмәде.
ә) Кояш инде байтактан урман артына кереп югалган икән.
б) Бу ишегалды Кабан күленә чыга икән.
в) Әтием заводта инженер булып эшли.
10.Җыйнак җөмлә ул - ...
а) тиңдәш иярчен кисәкләре булган җөмлә;
ә) баш кисәкләрдән генә торган җөмлә;
б) баш һәм иярчен кисәкләрдән торган җөмлә;
в) иярчен кисәктән генә торган җөмлә.
Татар әдәбияты буенча район олимпиадасы биремнәре
(10-11нче сыйныфлар)
1.Г.Тукай кайсы авылны туган авылым дип саный?
а) Кырлай,
ә) Кушлавыч,
б) Сасна.
2. Профессиональ татар театрының беренче труппасы ничек аталган?
а) “Сәйяр”,
ә) “Нур”,
б) “Ширкәт”.
3. Ә.Еникинең ана белән бала арасындагы чиксез мәхәббәтне чагылдырган әсәре:
а) “Матурлык”, ә) “Кем җырлады?”, б) “Ялгыз каз”.
4. Татар әдәбиятында күренекле шәхесләргә багышланган әсәрләрне күрсәтегез.
Сезгә кайсы аеруча ошады, ни өчен? (Текст 100 сүздән артмасын).
Ответы
Җававплар (татар теле, 10-11 сыйныфлар)
1. Б
2. А
3. А
4. Б
5. Б
6. Ә
7. А
8. А
9. В
10.Ә
Җаваплар (татар әдәбияты, 10-11нче сыйныфлар)
1. А
2. А
3. А
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа