close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
АҢЛАТМА ЯЗУЫ
Эш программасы төп гомуми белем бирү дәүләт стандартынының федераль
компонентына нигезләнеп 7 нче класс укучыларына математика курсы өчен
төзелә. Түбәндәге документларга нигезләнә:
 7-9 нчы сыйныфлар өчен алгебра фәненнән гомуми белем
учрежденияләре өчен якынча программа нигезендә (Программы
общеобразовательных учреждений по алгебре и по геометрии для 7-9
классов, составитель Бурмистрова – Москва «Просвещение», 2009. –
с.36-40);
 “Белем турында” Рәсәй Федерациясенеӊ законы нигезендә
 2013-2014 нче уку елы өчен Иске Кормаш төп гомуми белем бирү
мәктәбенеӊ укыту планы нигезендә
Программа 7 нче сыйныфта алгебра дәреслеге өчен (авторлары: Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова., - Казан “Мәгариф”
нәшрияты”, 2011); геометрия дәреслеге өчен -Татар гомуми белем бирү
мәктәбенең 7-9 сыйныфлары өчен дәреслеге (авторлары:Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев / Казан. Мәгариф. Москва. Просвещение, 2011 ел)
туры килә һәм укучылар бу дәреслекләр белән тулысынча тәэмин ителгән.
Россия Федерациясенең гомуми белем бирү мәктәпләренең базис укыту
планы нигезендә төп белем бирү баскычында математика фәненә 875 сәгать
каралган. 7 класста математика курсын өйрәнү өчен 175 сәгать бирелә, шулардан
алгебра курсын өйрәнү өчен 122 сәгать бирелә, I чиректә атнага 5 сәгать, II, III,
IV чирекләрдә атнага 3 әр сәгать, геометрия курсын өйрәнү өчен 53 сәгать бирелә,
II, III, IV чирекләрдә атнага 2 шәр сәгать.
Мәктәптә математика фәне түбәндәге максатларны билгели:
-математик белем һәм күнекмәләр системасы белән тәэмин ителү, ягъни
аларны практик эшчәнлектә куллана алу, белемнеӊ дәвамчанлыгы;
-укучыларныӊ интеллектуаль үсешен, ягъни хәзерге җәмгыятьтә кеше
тормышы өчен кирәк булган математика эшчәнлеге белэн бәйле шәхес
сыйфатларын
формалаштыру:
уйларныӊ
төгәллеге
һәм
ачыклыгы,
фикерләүнеӊ¸интуициянеӊ, логик фикер йөртүнеӊ критиклыгы, алгоритмик
мәдәниятнеӊ элементлары, пространстволы күзаллау, авырлыкларны җиӊеп чыгу
сәләте;
Математик идеяләрне һәм методларны күзаллауны формалаштыру;
Шәхес культурасын тәрбияләү, ягъни җәмгыять үсешендә төп рольне
уйнаган кешелек культурасы өлешенә нинди караш булса, математикага да
шундый караш булырга тиеш
Математика фәнен өйрәнгәндә дәүләт стандартынына таянып түбәндәге бурычлар
һәм мәсьәләләр куела
Белем алуны дәвам итү , практик эшчәнлекне куллану өчен кирәк
булган математик белем һәм күнекмәләр системасын белү;
Логик фикер, интуиция, аң ачыклыгы һәм төгәллеге, авырлыкларны
җиңеп чыгу кебек кешегә кирәк булган иң мөһим шәхес сыйфатларын үстерү;
2
Процесслар һәм күренешләрне модельләштерү алымнары, фән һәм
техниканың математик методларын күзаллауны формалаштыру;
Җәмгыять үсеше өчен математиканың мөһимлеген аңлау, үзебезнең
һәм чит ил укымышлы математикларының эшчәнлеген, тормыш юлы белән
танышу, шәхеснең мәдәни яктан математика алымнары белән тәрбияләү.
7
класста математика курсын өйрәнүнең максатлары:

аңлатмаларны гадиләштерү, бер үзгәрешлеле сызыкча тигезләмәләрне
чишү турындагы белемнәрне гомумиләштерү

функция турындагы белемнәрне системалаштыру;

алгебраик аңлатмаларны бердәй үзгәртү күнекмәләре булдыру;

практик мәсьәләләрне математик телгә күчереп, аларны чишү
күнекмәләре булдыру.

төп геометрик төшенчәләрне кертү, аларның үзара торышын сызымда
сурәтли алу;

геометрик фигураларны танып белергә һәм рәсемдә сурәтләргә өйрәтү;

теорема, исбатлау, билге, билгеләмә, үзлек дигән төп төшенчәләрен
бирү;

өчпочмакның үзлекләрен, тигезлек билгеләрен, тамгаланышын, төп
элементларын кулланырга өйрәтү;

турыларның параллельлек бигеләрен төшендерү, аларны мәсьәләләр
чишкәндә кулланырга өйрәтү;

исбатлауга һәм исәпләүгә геометрик мәсьәләләрне чишәргә өйрәтү;

өлкәнрәк классларда геометрия курсын тагы да өйрәнү өчен әзерләү

көндәлек тормышта, башка фәннәрне өйрәнгәндә, киләчәктә белем
алуны дәвам итү өчен математик белем һәм күнекмәләр булдыру;

укучының интеллектуаль үсешен булдыру: ачык һәм төгәл фикерләргә,
интуициягә, логик фикерләргә, авырлыкларны җиңәргә өйрәтү;

күренеш һәм процессларны анализларга, аларны математик телдә
аңлатыргаөйрәтү;

үзең сайлаган җавапны алда өйрәнгәннәргә нигезләп, дәлилләп
күрсәтергә,

үз фикереңне төгәл һәм ачык итеп әйтергә өйрәнү

ниндидер предметны геометрик телдә тасвирлап күрсәтә алу;
фәнни-техник прогресс өлкәсендә математика фәненең кирәклеген һәм
мөһимлеген күрсәтү, бу фәнгә карата аңлы караш тәрбияләү.
Укыту эчтәлеге
Эш программасының якынча программа белән чагыштырганда аермалык
үзенчәлекләре:
Программага кайбер үзгәрешләр кертелгән, кайбер темаларны өйрәнүгә сәг.
саны киметелгән, яки арттырылган. Чагыштырма таблица түбәндә бирелә.
Алгебра фәне буенча
3
Бүлек
Аңлатмалар һәм аларны гадиләштерү.
Тигезләмәләр.
Функцияләр
Натураль күрсәткечле дәрәҗә
Күпбуыннар
Кыскача тапкырлау формулалары
Сызыкча тигезләмәләр системасы
Кабатлау
Йомгаклау контроль эше
Геометрия фәне буенча
Бүлек
Геометриядән башлангыч мәгълүматлар
Өчпочмаклар
Параллель турылар
Өчпочмакның яклары һәм почмаклары
арасындагы бәйләнешләр
Турыпочмаклы өчпочмаклар
Якынча
Эш
программада программасында
сәг.саны
сәг.саны
24
24
14
15
20
20
17
10
1
14
15
20
20
18
9
1
Якынча
Эш
программада программасында
сәг.саны
сәг.саны
7
7
13
13
9
9
6
6
10
10
Кабатлау
3
3
Йомгаклау тест эше
1
1
Резерв-5 сәг.
Түбәндә кертелгән үзгәрешләр программа буенча бирелгән материалны
тулысынча өйрәнергә, фән буенча укучыларның өйрәнү дәрәҗәсен күтәрергә,
һәр укучыга шәхси якын килергә мөмкинлек бирә.
Контроль эшләр өчен – 15 сәг.
Аттестация язма эшләр математик диктантлар, тестлар, үзара контроль
ярдәмендә башкарыла.
Укыту дәрәҗәсе: базалы.
Эш программасын үтәү вакыты - бер уку елы. Дәресләргә түбәндәге
технологияләрнең элементлары кулланыла: МКТ, шәхескә юнәлтелгән укыту.
Билге кую буенча норма
Математикадан язма контроль эшләр өчен түбәндәге билгеләр куела
 “5” ле билгесе куела,әгәр
- эш тулысынча башкарылса;
- логик фикерләүләрдә хаталар булмаса;
- чишелештә математик хаталар булмаса (уку материалын
белмәүчәнлек белән бәйле булмаган бер ялгышлык)
4
 “4” ле билгесе куела, әгәр
- эш тулысынча башкарыла, ләкин чишелештәге адымнар тулысынча
бирелмәгән
- 1 хата җибәрелгән, яки хисаплау нәтиҗэләрендә, рәсемнәрдә,
графикларда, сызымнарда ике-өч кимчелек булса, (алар тикшерүнеӊ төп
объектлары булып тормасалар)
 “3” ле билгесе куела, әгәр
- Бер хатадан күбрәк, ике-өч кимчелекләр мәҗбүри хисаплау
нәтиҗэләрендә, рәсемнәрдә, графикларда, сызымнарда , әмма укучы
тикшерелүче темаларда мәҗбүри
- булган күнекмәләргә ия булырга тиеш.
 “2” ле билгесе куела, әгәр
- әһәмиятле хаталар җибәрелсә, укучы төп мәҗбүри булган күнекмәләргә
ия булмаса
 «1» ле билгесе куела, әгәр
- тикшерелүче темада мәҗбүри булган белем-күнекмәләрнеӊ тулысынча
булмавы, эшнеӊ күпмедер өлеше мөстәкыйль башкарылмаса.
Укучыныӊ югары математик үсешен күрсәтүче оригиналь җавап булса,
мәсьәләнеӊ чишелеше оригиналь булса, яки катлаулы сорауга җавап бирсә,
катлаулы мәсьәләне чишсә, яки өстәмэ бирелгән эшне башкарса укытучы
билгене күтәреп куя ала.
Математикадан телдән җавап өчен түбәндәге билгеләр куела
 “5” ле билгесе куела,әгәр
- программа һәм дәреслектәге материалны тулысынча ачып бирсә;
- җавапка туры килгән рәсем, сызым, графикларны дорес башкарса;
- математик терминологияне һәм символиканы логик эзлеклелектә дөрес
кулланып материалны грамоталы телдә бирсә;
- теорияне конкрет мисаллар белән аӊлатып, аны практик мәсьәләләр
эшләгәндә куллана белсә;
- укытучы ярдәменнән башка, укучы мөстәкыйль җавап бирсә;
- алда өйрәнелгән темалардагы белемнәрен формалаштырып, җавапта аӊ
һәм күнекмәләрен дөрес кулланса;
- укучы җавап биргәндә бер-ике ялгышлык җибәрсә, укытучы искәрмэ
ясаганнан соӊ, дөрес итеп төзәтсә;
 “4” ле билгесе куела, әгәр ул “5” ле билгесенә булган таләпләрне
канәгатьләндерсэ һэм түбәндәге бер ялгышлык ясалса:
- җавапта математик эчтәлеккә бәйле булмаган кечкенә кимчелек;
- җавапныӊ төп эчтәлегендә бер-ике ялгышлык җибәрелсә, ләкин
укытучы искәрмәсеннән соӊ җинел төзәтелсә;
- укытучыныӊ икенчел сорауларына яки хисаплау нәтиҗәләрендә икедэн
күбрәк ялгышлык җибәрсә, укытучы искәрмәсеннән соӊ җиӊел төзәтелсә;
 “3” ле билгесе куела,әгәр
5
- материалныӊ эчтәлеге тулысынчча ачылмаса (эчтәлек фрагментлар
белән генә, эзлекле рәвештә ачылмаса), программа материалыныӊ
үзләштерү өчен кирәк булган күнекмәләрне кулланса;
математик
терминология
билгеләмәсендә,
сызымнарда,
хисаплауларда хаталар җибәрелсә, яки кыенлыклар килеп туса,
укытучыныӊ сорауларыннан соӊ , җиӊел генә төзәтсә;
- практик эшләрне башкарганда яӊа ситуациядә укучы теория куллана
алмаса, әмма мәҗбүри булган өлешендәге биремнәрне үтәсә;
- теоретик материалда кирәкле булган белемнәрдә төп аӊ һәм
күнекмәләрне тулысынча формалаштырмаса;
 “2” ле билгесе куела,әгәр
- Уку материалыныӊ төп эчтәлеге ачылмаса;
- Уку материалыныӊ төп өлешендә укучыныӊ белмәве
- Математик терминологиядә, рәсемнәрдә, сызымнарда, графикларда,
билгеләмәләрдә хаталар китсә, укытучыныӊ би ргән сорауларыннан
соӊ да аны төзәтэ алмаса
 “1” ле билгесе куела,әгәр
- өйрәнелүче материалдан бер сорауга да җавап бирмәсә, тулысынча
материалны белмәсэ
Тестларны бәяләү критерийлары:
Эшләнгән эш
күләме
Билге
50% тан түбән
50% - 75%
75% - 100%
100%
2
3
4
5
6
ТӨП ЭЧТӘЛЕК
Алгебра буенча
1. Аңлатмалар һәм аларны гадиләштерү. Тигезләмәләр. (24сәг.)
Санлы аңлатмалар, хәрефле аңлатмалар. Аларның рәвешен үзгәртү. Бер
үзгәрешлеле тигезләмә һәм аның тамыры, сызыкча тигезләмә. Тигезләмәләр
ярдәмендә мәсьәләләр чишү. Статистик характеристикалар
Максат: 5, 6 классларда өйрәнелгән аңлатмаларның рәвешен үзгәртү ,
тигезләмәләрне чишү турындагы белемнәрне системалаштыру.
Белергә: Нинди саннар бөтен, вакланмалы, уңай, тискәре саннар
икәнен аерырга, алар белән гамәл үзлекләрен, “санлы аңлатма”, “хәрефле
аңлатма”, “бердәйлек”, “аңлатманың кыйммәте” , мода, медиана, колач
төшенчәләрен
Эшли алырга: үзгәрешле кергән
аңлатмаларда үзгәрешленең
кыйммәте өчен аңлатманың кыйммәтен табарга, үзгәрешленең кыйммәте
өчен үзгәрешле кергән
аңлатмаларның кыйммәтен чагыштырырга,
аңлатмаларның кыйммәтен исәпләгәндә санлы аңлатмаларның үзлекләрен
куллана белергә.
2. Функцияләр (14 сәг.)
Функция, функциянең билгеләнү өлкәсе. Функция бирү ысуллары.
Функциянең графигы. У =кх+в һәм у=кх функцияләре , аларның графиклары
Максат:укучыларны функция төшенчәсе белән таныштыру, аларның
графикларын төзү күнекмәләре булдыру
Белергә: функция билгеләмәсен, аның билгеләнү өлкәсен, кыйммәтләр
өлкәсен, аргумент төшенчәсе, бәйле , бәйсез үзгәрешлеләрне аера алырга,
функцияләрнең
кайбер
төрләренең
(сызыча
функция,
туры
пропорциональлек) графикларын төзи алырга.
Эшли алырга: функция терменнарын: функциянең кыйммәте, аргумент,
функциянең графигы, функциянең билгеләнү өлкәсе, кыйммәтләр өлкәсе
төшенчәләрен дөрес куллану, функциянең графигын төзи алу, график буенча
сорауларга җавап таба белү.
3. Натураль күрсәткечле дәрәҗә ( 15 сәг.)
Натураль күрсәткечле дәрәҗә билгеләмәсе. Бербуын. у= х2 һәм у= х3
функцияләре һәм аларның графиклары.
Максат: Натураль
күнекмәләре булдыру.
күрсәткечле
дәрәҗә
белән
гамәлләр
эшләү
7
Белергә: Натураль күрсәткечле дәрәҗә билгеләмәсе, бербуын, күпбуын,
у= х2 һәм у= х3 функцияләренең үзлекләрен һәм аларның графиклары төзүне.
Эшли алырга: функциянең кыйммәте, аргумент, функциянең графигы,
функциянең билгеләнү өлкәсе, кыйммәтләр өлкәсе төшенчәләрен дөрес
куллану, у= х2 һәм у= х3 функциянең графигын төзи алу, график буенча
сорауларга җавап таба белү, натураль күрсәткечле дәрәҗә үзлекләрен
кулланып галәлләр башкарырга, натураль күрсәткечле дәрәҗәне эченә алган
аңлатмаларны гадиләштерергә, бербуынны стандарт рәвешкә китерә алырга
тиеш.
4. Күпбуыннар (20 сәг.)
Күпбуын. Күпбуыннарны кушу,
тапкырлаучыларга асы һәм аерма.
алу,
тапкырлау.Күпбуыннарны
Максат: Күпбуыннарны кушу, алу, тапкырлау,
тапкырлаучыларга таркату күнекмәләре булдыру.
күпбуыннарны
Белергә: Күпбуын билгеләмәсен, “аңлатманы гадиләштерергә”,
“тапкырлаучыларга таркатырга” дигән биремнәрне башкара алырга.
Эшли алырга: күпбуынны стандарт рәвешкә китерә алырга, бербуын һәм
күпбуыннарны кушу, алу, тапкырлау гамәлләрен башкарырга, уртак
тапкырлаучыны җәя тышына чыгару юлы белән тапкырлаучыларга тарката
белергә,күпбуынны күпбуынга тапкырлый алырга, группалау юлы белән
тапкырлаучыларга таркатырга, бердәйлекләрне исбатлый алырга.
5. Кыскача тапкырлау формулалары ( 20 сәг.)
Сумма һәм аерманың квадраты, сумма һәм аерманың тапкырчыгышы ,
кублар суммасы һәм аермасы формулалары.
Максат: кыскача тапкырлау формулаларын кулланып, бөтен
аңлатмаларны күпбуынга үзгәртү, күпбуынны тапкырлаучыларга таркату
күнекмәләре булдыру.
Белергә: Сумма һәм аерманың квадраты, сумма һәм аерманың
тапкырчыгышы , кублар суммасы һәм аермасы формулаларын,
тапкырлаучыларга таркатуның төрле ысулларын белергә.
Эшли алырга: кыскача тапкырлау формулаларын укый белергә, кыскача
тапкырлау формулаларын кулланып күпбуынны тапкырлаучыларга таркату
күнекмәләрен булдырырга, сумма һәм аерманың квадраты, сумма һәм
аерманың тапкырчыгышы , кублар суммасы һәм аермасы формулаларын
кулланып аңлатмаларны гадиләштерергә, мәсьәләләр чишкәндә бөтен
аңлатмаларны гадиләштерүне.
6. Сызыкча тигезләмәләр системасы ( 18 сәг.)
8
Ике үзгәрешлеле тигезләмәләр системасы. Ике үзгәрешлеле сызыкча
тигезләмәләр системасын чишү. Тигезләмәләр системасы ярдәмендә
мәсьәләләр чишү.
Максат: ике үзгәрешле сызыкча тигезләмәләр системасын чишү
ысуллары белән танышу. Тигезләмәләр системасын чишү һәм тигезләмәләр
системасы ярдәмендә мәсьәләләр чишү күнекмәләре булдыру.
Белергә: ике үзгәрешле сызыкча тигезләмә , ике үзгәрешле сызыкча
тигезләмәләр системасы бигеләмәләрен, ике үзгәрешле сызыкча
тигезләмәләр системасын чишү ысулларын: график, алмаштыру, кушу;
тигезләмәләр системасы ярдәмендә мәсьәләләр чишүнең практик әһәмиятен.
Эшли алырга: “ике үзгәрешле сызыкча тигезләмә”, “система”
терминнарын укытучы сөйләме аша аңлау, ике үзгәрешле сызыкча
тигезләмәләр системасын чишүнең: график, алмаштыру, кушу; ысулларын
куллана, графикларын төзи белү.
7. Кабатлау. Мәсьәләләр чишү . Йомгаклау контроль эше (10 сәг.)
7 класс алгебра курсында алынган белем һәм күнекмәләрне кабатлау ,
ныгыту, системалаштыру.
Геометрия буенча
1. Геометриядән башлангыч мәгълүматлар (7сәг.)
Гади геометрик фигуралар:нокта, туры, кисемтә, нур,почмак. Геометрик
фигураларның тигезлеге төшенчәсе.Кисемтәләрне һәм почмакларны
чагыштыру.Кисемтәне үлчәү, кисемтә озынлыгы. Чиктәш һәм вертикаль
почмаклар һәм аларның үзлекләре. Перпендикуляр турылар.
Максат: Башлангыч геометрик төшенчәләр һәм аларның үзлекләре
турындагы белемнәрне системалаштыру. Фигураларның тигезлеге
төшенчәсен бирү.
2. Өчпочмаклар ( 13 сәг.)
Өчпочмак.Өчпомакларның тигезлек билгеләре. Турыга перпендикуляр.
Өчпочмакның медианасы, биеклеге һәм бисектрисасы. Тигезьянлы өчпочмак
һәм аның үзлекләре. циркуль һәм линейка ярдәмендә гади төзүгә мәсьәләләр.
Максат:теорема төшенчәсе бирү,өйрәнелгән үзлекләргә таянып,
өчпочмак-ларның тигезлек билгеләрен исбат итү, яңа төр мәсьәлә - циркуль
һәм линейка ярдәмендә гади төзүгә мәсьәләләр.
3. Параллель турылар ( 9 сәг.)
Турыларның параллельлек билгеләре, параллель турылар аксиомасы,
параллель турыларның үзлекләре.
Максат: параллель турылар, аркылы ятучы почмаклар, тиңдәш һәм
якташ почмаклар төшенчәләре бирү, турыларның параллельлек билгеләрен,
параллель турылар аксиомасын, аларның нәтиҗәләрен кулланып мәсьәләләр
чишү күнекмәләре булдыру.
9
4. Өчпочмакның
яклары
һәм
почмаклары
арасындагы
бәйләнешләр (6 сәг.)
Өчпочмакның почмаклары суммасы, аның үзлеге, өчпочмак тигезсезлеге,
өчпочмакның яклары һәм почмаклары арасындагы бәйләнеш.
Максат: өчпочмакның почмаклары суммасы, аның үзлеге,өчпочмакның
тигезсезлеге, өчпочмакның яклары һәм почмаклары арасындагы бәйләнеш
турындагы теореманы исбатлый белергә һәм аларны кулланып, мәсьәләләр
чишү күнекмәләре булдыру
5. Турыпочмаклы өчпочмаклар (10 сәг.)
Турыпочмаклы өчпочмаклар. Турыпочмаклы өчпочмакларның кайбер
үзлекләре. Турыпочмаклы өчпочмаклы өчпомакның тигезлек билгеләре,
ноктадан турыга кадәр ераклык, өч элементы буенча өчпочмак төзү.
Максат: турыпочмаклы өчпочмаклы өчпомакның тигезлек билгеләрен
исбатлый белергә һәм аларны кулланып, мәсьәләләр чишү ; өч элементы
буенча өчпочмак төзү күнекмәләрен булдыру.
10
Укучыларны әзерләү өчен таләпләр:
Укыту нәтиҗәләре беренче чиратта эшлекле һәм шәхескә якын килү
таләбен тормышка ашыруга; укучыларның фикерләү сәләтен һәм гамәл
эшчәнлеген үзләштерергә; танып белү һәм осталыкны үзләштерергә,
көндәлек тормышта куллануга, әйләнә-тирәдә ориентлашырга ярдәм итүгә
нигезләнә.
“Белергә-аңларга” өлеше укыту белешмәләренең таләпләрен үз эченэ ала,
таләпләр үз чираттында укучыларга аңлаешлы.
“Белергә” өлеше тагы да катлаулырак эшчәнлек таләпләрен үз эченә ала,
шул исәптән иҗадилык: аңлатырга, өйрәнергә, тасвирларга, чагыштырырга,
билгеләргә, анализларга һәм бәя бирергә, мөстәкыйль рәвештә мәгълүмат
эзләргә һ.б.
“Алган белемнәрне көндәлек тормышта куллану” өлеше укыту
процесыннан чыгып, тормыш мәшәкатьләрен чишүгә кайтып кала.
7 класс математика курсын өйрәнгәннән соң белергә(аңларга) тиеш:

математик формулалар ничек кулланылуын, математик һәм практик
мәсьәләләрне арифметик юл белән һәм тигезләмә ярдәмендә чишәргә;

билгеле математик функцияләр аша чынлыктагы бәйләнешләрне бәйли
белергә, аларны охшаш мисаллар аша күрсәтә алырга.
куллана алырга

мәсьәләләрнең шарты буенча хәрефле аңлатмалар төзи алыргаһәм туры
килгән формуланы кулланып чишә алырга, аларның аерым очраклар өчен
исәпләүләр башкарырга;

натураль күрсәткечле дәрәҗәләр, күпбуыннар белән төп гамәлләр
башкарырга;

күпбуыннарны гади тапкырлаучыларга тарката алырга, гади очракларда
кыскача тапкырлау формулаларын куллана алырга;

сызыкча тигезләмәләрне, ике үзгәрешлеле сызыкча тигезләмәләр
системасын чишә алырга, аларны мәсьәләләр чишүдә куллану ;

текстлы мәсьәләләрне алгебраик метод белән , соралган җавапны
сайлап алырга ;

бирелгән формула, таблица буенча функциянең кыйммәтен табарга,
график буенча аргумент кыйммәте аша функциянең кыйммәтен, функциянең
кыйммәте буенча аргументның кыйммәтен табарга;

график буенча функциянең үзлекләрен ачыклый алырга;

өйрәнелгән функциянең үзлекләрен белергә, аларның графикларын
төзи алырга;

саннарның статистика характеристикалары: мода, медиана, колач,
арифметик урта таба белү

белергә ике нокта аша ничә туры үткәреп булуын, ике турының ничә
уртак ноктасы булырга мөкинлеген, нинди фигура кисемтә , нур, почмак дип
атала;
11

күрсәтә алырга нокта, туры, кисемтә , нур, почмак сызымда ничек
тамгалана, аларны рәсемдә сурәтли алырга, кисемтә , нур, туры, почмакларның
үзара мөмкин булган урнашу очракларын

белергә нинди фигуралар тигез фигуралар дип атала, нәрсә ул кисемтә
уртасы, почмак биссектрисасы, кисемтә почмак үлчәү берәмлекләре,
почмакларның төрләрен;

булдыра алырга кисемтәләрне һәм почмакларны чагыштырырга,
транспортир ярдәмендә почмакларны үлчәргә;

белергә чиктәш, вертикаль почмакларның, перпендикуляр турыларның
билгеләмәләрен;

булдыра алырга чиктәш, вертикаль почмакларның, перпендикуляр
турыларны сызымда сурәтли һәм мәсьәләләр чишкәндә үзлекләрен куллана
белергә;

белергә тигез өчпочмаклар, өчпочмакның медианасы, биеклеге,
биссектрисасы
билгеләмәләрен,
тигезьянлы
өчпочмакның
үзлекләрен,
өчпочмакларның тигезлек билгеләрен;

исбатлый
алырга
тигезьянлы
өчпочмакның
үзлекләрен,
өчпочмакларның тигезлек билгеләрен, аларны кулланып, мәсьәләләр чишү
күнекмәләре булдыру;

белергә әйләнә билгеләмәсен, аның элементларын;

булдыра алырга циркуль һәм линейка ярдәмендә гади төзүләр
башкарырга, мәсьәләләр чишү күнекмәләре булдыру;

белергә параллель турылар, аркылы ятучы почмаклар, тиңдәш һәм
якташ почмаклар билгеләмәләрен, турыларның параллельлек билгеләрен,
параллель турылар аксиомасын, аларның нәтиҗәләрен;

булдыра алырга рәсемдә аркылы ятучы почмаклар, тиңдәш һәм якташ
почмакларны сурәтли алырга,турыларның параллельлек билгеләрен, параллель
турыларның үзлекләрен исбатлый алырга һәм аларны кулланып, мәсьәләләр чишү
күнекмәләре булдыру;

белергә тышкы почмак, кысынкы почмаклы, турыпочмаклы, җәенке
почмаклы өчпочмаклар билгеләмәсен белергә;

булдыра алырга өчпочмакның почмаклары суммасы, аның
үзлеге,өчпочмакның тигезсезлеге, өчпочмакның яклары һәм почмаклары
арасындагы бәйләнеш турындагы теореманы исбатлый белергә һәм аларны
кулланып, мәсьәләләр чишү күнекмәләре булдыру;

белергә турыпочмаклы өчпочмаклы өчпомакның тигезлек билгеләрен;

булдыра алырга турыпочмаклы өчпочмаклы өчпомакның тигезлек
билгеләрен исбатлый белергә һәм аларны кулланып, мәсьәләләр чишү
күнекмәләре булдыру;

белергә авышма, ноктадан турыга кадәр ераклык, параллель турылар
арасындагы ераклык билгеләмәсен;

булдыра алырга перпендикуляр туры үзлеген, өч элементы буенча
өчпочмак төзү күнекмәләрен булдыру.
12
Өйрәнелгән белем һәм күнекмәләрне практик эшчәнлектә һәм көндәлек
тормышта куллану

кирәкле формулаларны белешмәлекләрдән таба алырга, формула
ярдәмендә зурлыклар арасындагы бәйләнешләрне таба алырга;

практик мәсьәләләрне модельләштерә белергә;

физик зурлыклар арасындагы бәйләнешләрне белергә, алар буенча
исәпләүләр башкарырга;

реаль зурлыклар арасындагы бәйләнешне графикта сурәтләргә.
13
ТЕМАТИК-КАЛЕНДАРЬ ПЛАН
№
Тема
I Бүлек.
Аңлатмалар. Бердәйлекләр. Тигезләмәләр.
1
п.1. Санлы аңлатмалар
2
п.2 Үзгәрешле кергән аңлатма
3
п.3. Аңлатмаларның кыйммәтләрен чагыштыру.
4
п.4. Саннар өстендә гамәл үзлекләре.
5
п. 5. Бердәйлекләр.
6
п.6. Аңлатмаларның рәвешен бердәй үзгәртү.
7
Контроль эш .Аңлатмалар. Бердәйлекләр
8
п.7.Тигезләмә һәм аның тамырлары.
9
п.8. Бер үзгәрешле кергән тигезләмә.
10
п.9. Тигезләмәләр ярдәмендә мәсьәләләр чишү.
11
Статистик характеристикалар
12
Контроль эш. Тигезләмәләр.
II Бүлек. Функцияләр.
13
п.10. Функция нәрсә ул?
14
п.11. Функциянең кыйммәтен формула буенча исәпләү
15
п.12. Функциянең графигы.
16
п.13. Сызыкча функция һәм аның графигы.
17
п.14. Туры пропорциональлек
18
Контроль эш. Функцияләр.
III Бүлек. Натураль күрсәткечле дәрәҗә
19
п.16. Натураль күрсәткечле дәрәҗә билгеләмәсе.
Дәрәҗәнең кыйммәтен микрокалькуляторда исәпләү.
20
п.17. Дәрәҗәләрне тапкырлау һәм бүлү.
21
п.18. Тапкырчыгышны һәм дәрәҗәне дәрәҗәгә күтә
рү.
22
п.19. Бербуын һәм аның стандарт рәвеше
23
24
Сәг.саны
24
2
2
2
2
1
1
1
1
3
4
4
1
14
2
2
2
4
3
1
15
2
2
4
1
п.20. Бербуыннарны тапкырлау. Бербуынны дәрәҗә- 3
гә күтәрү.
п.21. у=х2 һәм у=х3 функцияләре һәм аларның
2
14
графиклары
25
Контроль эш. Натураль күрсәткечле дәрәҗә.
1
IV. Бүлек. Күпбуыннар
20
26
п.24. Күпбуын һәм аның стандарт рәвеше.
2
27
п.25. Күпбуыннарны кушу һәм алу.
2
28
п.26. Бербуынны күпбуынга тапкырлау.
2
29
п.27. Уртак тапкырлаучыны җәя тышына чыгару.
4
30
Контроль эш.
1
Бербуын белән күпбуынның тапкырчыгышы.
31
п.28. Күпбуынны күпбуынга тапкырлау.
3
32
п.29. Күпбуынны тапкырлаучыларга группалау юлы 3
белән таркату
33
п.30. Бердәйлекләрне исбатлау.
2
34
Контроль эш. Күпбуыннарның тапкырчыгышы.
1
V. Бүлек. Кыскача тапкырлау формулалары
20
35
п.31. Ике аңлатманың суммасын һәм аермасын
3
квадратка күтәрү.
36
п.32. Сумманың квадраты һәм аерманың квадраты 2
формулала-ры ярдәмендә тапкырлаучыларга таркату.
37
п.33. Ике аңлатманың аермасын аларның суммасы 2
на тапкырлау
38
п.34. Квадратлар аермасын тапкырлаучыларга тар
1
кату
39
п.35. Кублар суммасын һәм аермасын
2
тапкырлаучыларга таркату
40
Контроль эш
1
Квадратлар аермасы. Кублар суммасы һәм аермасы
41
п.36. Бөтен аңлатманы күпбуынга үзгәртү.
4
42
п.37. Тапкырлаучыларга таркатуның төрле ысулла 4
рын куллану.
43
Контроль эш. Бөтен аңлатмаларны үзгәртү
1
VI. Бүлек. Сызыкча тигезләмәләр системасы.
18
44
п.39. Ике үзгәрешлеле сызыкча тигезләмәләр.
2
45
п.40. Ике үзгәрешлеле сызыкча тигезләмәнең графи 2
гы.
46
п.41. Ике үзгәрешлеле сызыкча тигезләмәләр
2
системалары
15
п.42. Алыштырып кую ысулы.
п.43. Кушу ысулы
п.44.Тигезләмәләр системалары ярдәмендә мәсьәлә
ләр чишү
50
Контроль эш .Сызыкча тигезләмәләр системасы.
51
Кабатлау
52
Йомгаклау контроль эше
Геометрия буенча
47
48
49
№
Тема
1 нче бүлек. Геометриядән башлангыч мәгълүматлар
4
4
3
1
9
1
Сәг.саны
7
1
Туры һәм кисемтә. Нур һәм почмак
1
2
Кисемтәләрне һәм почмакларны чагыштыру
1
3
Кисемтәләрне үлчәү
1
4
Почмакларны үлчәү
1
5
Перпендикуляр турылар
2
6
Контроль эш . Геометриядән башлангыч
мәгълүматлар
1
2 нче бүлек. Өчпочмаклар
13
7
Өчпочмаклар тигезлегенең беренче билгесе
1
8
Өчпочмакның медианалары, биссектрисалары һәм
биеклекләре
1
9
Тигезьянлы чпочмак үзлекләре
2
10
Өчпочмаклар тигезлегенең икенче, өченче
билгеләре
3
11
Әйләнә.Төзүгә мәсьәләләр чишү
5
12
Контроль эш. Өчпочмаклар
1
3нче бүлек. Параллель турылар .
13 Турыларның параллельлек билгеләре
9
4
16
14
Параллель турылар аксиомасы
4
15
Контроль эш. Параллель турылар .
1
4 нче бүлек . Өчпочмакның яклары белән почмаклары
арасындагы бәйләнешләр.
16
16
Өчпочмакның почмаклары суммасы
2
17
Өчпочмакның яклары белән почмаклары
арасындагы бәйләнешләр.
3
18
Контроль эш. Өчпочмакның яклары белән
почмаклары арасындагы бәйләнешләр
1
19
Турыпочмаклы өчпочмаклар
4
20
Өч элементы буенча өчпочмак төзү.
5
21
Контроль эш Турыпочмаклы өчпочмаклар.
1
Кабатлау. Мәсьәләләр чишү. Йомгаклау тесты
4
17
Укытучының уку –методик комплексы
 Дәреслек – геометрия 7 класс. Татар гомуми белем бирүмәктәбенең 7-9
сыйныфлары өчен дәреслек Авторлары:Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев / Казан. Мәгариф, Москва. Просвещение, 2011 ел.

Дәреслек – алгебра 7 класс. Авторлары:
Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.В.Суворова. С.А Теляковский редакциясе /
Казан. Мәгариф, Москва. Просвещение, 2011 ел.
 7 класс алгебрадан дидактик материал. Авторлары Л.И.Звавич,
Л.В.Кузнецова, С.Б. Суворова Москва . Просвещение. 2004 ел.
 Тестлар Алгебра 7 класс. Авторлары И.Л.Гусева, С.А. Пушкин.
Москва “Интелкт- Центр”, 2007 ел.
 7 класс геометриядән дидактик материал. Авторлары Л.И.Звавич,
Л.В.Кузнецова, С.Б. Суворова Москва . Просвещение. 2004 ел.
 Газета «Первое сентября» приложение «Математика» 2006-2011 годы
издания
 Математика - итоговые уроки.5-9 кл /авт-сост.О.В.Бощенко –
Волгоград: Учитель,2007
 Математика 5-11 кл: нетрадиционные формы организации
тематического контроля на уроках /авт.-сост. М.Е.Козния, О.М.
Фадеева- Волгоград: Учитель, 2007
 Звавич Л.И.. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс- М.:
Просвещение, 2011
 Контрольно-измерительные материалы. Геометрия:7 класс/сост. Н.Ф.
Гаврилова._ М.:ВАКО, 2011
Укучының уку –методик комплексы
 Дәреслек – геометрия 7 класс. Татар гомуми белем бирү мәктәбенең 7-9
сыйныфлары өчен дәреслек Авторлары:Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев / Казан. Мәгариф, Москва. Просвещение, 2011 ел.

Дәреслек – алгебра 7 класс. Авторлары:
Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.В.Суворова. С.А Теляковский редакциясе /
Казан. Мәгариф, Москва. Просвещение, 2011 ел.
18
19
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа