close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток 10
до Методики
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
придбаного для об'єкта незавершеного будівництва устаткування, не переданого до
монтажу, або такого, що не потребує монтажу
__________________________________________________________________________________
(місцезнаходження устаткування, назва об'єкта та організації, на балансі якої перебуває майно)
___ ____________ 200_ р.
Ми, що нижче підписалися, представники балансоутримувача
__________________________________________________________________________________
(назва)
__________________________________________________________________________________,
(посада, ініціали та прізвище)
__________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________
підтверджуємо, що нами проведено інвентаризацію устаткування, не переданого до монтажу,
або такого, що не потребує монтажу, придбаного для об'єкта незавершеного будівництва.
При цьому встановлено, що на будівельному майданчику є не передане до монтажу або таке,
що не потребує монтажу, устаткування:
№
п/п
Найменування
матеріалів
Одиниця
виміру
Кількість
Вартість за даними
балансу, гривень
одиниці усього
Примітка
Усього
Від балансоутримувача
_______________
_____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
_______________
_____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
_______________
_____________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа