close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
м. Первомайський
№ 28
13.01.2015
Про підсумки роботи щодо організації
харчування дітей у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах
у 2014 році
У
2014
році
організація
харчування
дітей
у
дошкільних
та
загальноосвітніх навчальних закладах здійснювалась відповідно до вимог
чинного законодавства, рішення Первомайського міськвиконкому щодо
вартості харчування та річного плану роботи відділу дитячого харчування.
З метою контролю за організацією харчування дітей у 2014 році
спеціалістами відділу освіти проводились перевірки навчальних закладів.
Результати перевірок свідчили, що іноді спостерігались такі недоліки:
недотримання примірних меню, навіть за наявності усіх необхідних продуктів;
неохайний вигляд інструкцій щодо умов та термінів зберігання продуктів,
правил приготування та використання дезінфікуючих засобів;
температури подачі гарячих страв (менша від 50°С);
порушення
недостатня культура
обслуговування учнів (під час прийому других страв учні користуються
ложками, а не виделками);
по деяких закладах
не виключено використання
пощербленого столового посуду, розділових дошок
з пошкодженою
2
поверхнею, кухонного посуду з відбитою емаллю; не усі заклади мають
документи про безпеку на миючі та дезінфікуючі засоби.
Виробнича документація у ДНЗ та ЗНЗ ведеться переважно вірно.
В усіх ДНЗ та ЗНЗ є куточки з інформацією щодо харчування дітей.
Аналіз харчування за 2014 рік свідчить, що через недостатнє
фінансування з місцевого бюджету спостерігалось порушення принципів
раціонального харчування дітей. Середнє виконання натуральних норм учнів
1-4 класів без пільгового контингенту склало 71%, учнів пільгового
контингенту – 74%, дітей ДНЗ – 76%.
У 2014 році середня вартість харчування учнів 1-4 класів без пільгового
контингенту склала 4,10 грн.(з урахуванням доплати батьків), учнів пільгового
контингенту - 4,85 грн., дітей дошкільних навчальних закладів – 9,44 грн., що
відповідно дорівнює
62%, 75%, 79% від затвердженої
рішенням
міськвиконкому вартості харчування на 2014 рік.
Показник
охоплення
учнів
5-11
класів
організованим
гарячим
харчуванням у першому та другому півріччі 2014 року знаходився на рівні
відповідного періоду 2013 року і склав у середньому 40%. Аналіз свідчить,
що найбільша кількість учнів 5-11 класів, які споживають гарячі страви
спостерігається у гімназії № 3 - 76% (від загальної кількості учнів 5-11 класів),
найменша - у ЗОШ № 2 (20%). У гімназії № 3 гаряче харчування отримують
учні з 5 по 11 класи, у інших школах - переважно учні 5-7 класів.
Упродовж 2014 року було організовано гаряче харчування учнів груп
продовженого дня (обіди за батьківські кошти); дієтичне харчування за
рекомендаціями лікарів. Охоплення учнів 1-4 класів дієтичним харчуванням
склало 90%, учнів 5-11 класів - 65% (від кількості учнів, що потребували
дієтичного харчування). Не отримували дієтичне харчування ті учні, батьки
яких надали письмову відмову.
За відсутністю рекомендацій лікарів, дієтичне харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах у 2014 році організовано не було.
3
Закупівлі продуктів харчування здійснювались у відповідності з
вимогами Закону України «Про здійснення державних закупівель». У 2014
році було проведено 19 процедур закупівель.
Продукти вчасно надходили до закладів відділу освіти за затвердженими
з територіальним органом СЕС графіками у супроводі документів про якість
та безпеку. Постачальники продуктів харчування дотримувались відповідних
умов
поставки
товару
(доставка
продуктів,
що
швидко
псуються
спеціалізованим автотранспортом з ізотермічним кузовом або з холодильною
установкою, наявність санітарних паспортів, наявність спеціального одягу у
осіб, що доставляли товар).
В усіх загальноосвітніх навчальних закладах організовано питний режим
дітей: кип’ячена вода у їдальнях з вільним доступом до неї; у дошкільних
навчальних закладах - кип’ячена вода по групах.
З метою поліпшення умов праці у 2014 році для харчоблоків ДНЗ
придбано: 3одиниці технологічного обладнання, 8 стаціонарних електричних
водонагрівачів, 3 одиниці холодильного обладнання; для харчоблоків ЗНЗ - 1
одиницю
холодильного
обладнання,
4
стаціонарних
електричних
водонагрівачів (за рахунок спец фонду).
Залишається потреба у поновленні пекарських шаф для харчоблоків ДНЗ
та ЗНЗ.
На виконання наказу Міністерства
економіки України від 01.08.2006
№ 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», спільного наказу Міністерства
освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006
№ 298/227
«Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах» зі змінами,
Організаційно-методичних
вказівок директорам загальноосвітніх навчальних закладів стосовно харчування
учнів,
виданих
Департаментом
науки
і
освіти
Харківської
обласної
адміністрації (2013 рік), з метою покращення організації харчування дітей у
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2015 році
4
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів:
1.1 Забезпечити ведення виробничої документації з харчування чітко у
відповідності до затверджених форм.
Протягом 2015 року
1.2. Поновити на харчоблоках (де потрібно) інструкції щодо умов та термінів
зберігання продуктів, що швидко псуються, правил приготування
та
використання дезінфікуючих засобів.
До 25.01.2015
1.3. Забезпечити максимальне дотримання примірних меню. За необхідності
вносити зміни до примірних меню та повторно погоджувати з територіальним
органом Державної СЕС України.
Протягом 2015 року
1.4. Не допускати використання миючих та дезінфікуючих засобів без
документів про їх безпеку.
Протягом 2015 року
1.5. Виключити
використання пощербленого столового посуду, розділових
дошок з пошкодженою поверхнею, кухонного посуду з відбитою емаллю.
1.6 Вимагати від медичних працівників, комірників шкільних їдалень:
1.7.1 Максимального урахування принципів раціонального харчування та
сумісництва продуктів під час складання щоденних меню.
1.7.2. Посиленого контролю за дотриманням вимог питного режиму (щоденної
заміни питної води та гігієнічними умовами її зберігання), контролю за
дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил у їдальнях та
харчоблоках, технологією приготування страв із сировини, яка є уразливою
щодо мікробного оточення (м'ясо, риба, сир кисломолочний, салати)
Протягом 2015 року
5
1.7.3. Контролювати умови поставки, за яких товар надходить до кожного
конкретного закладу. Повідомляти відділ дитячого харчування про факти
порушень з боку постачальників продуктів харчування.
Протягом 2015 року
2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
2.1. Активізувати роботу з підвищення культури харчування та обслуговування
учнів:
2.1.1. Забезпечити користування учнів виделками під час прийому других
страв.
2.1.2.Вимагати від обслуговуючого персоналу шкільних їдалень дотримуватись
санітарно-гігієнічних правил щодо особистого одягу, а також щодо відпуску
штучних кулінарних виробів власного виробництва.
Протягом 2015 року
2.2. Вимагати
температурою
від
осіб,
відповідальних
за харчування,
контролю за
споживання гарячих страв групами учнів, у тому числі 1-4
класів; не допускати температуру нижчу від 60◦ С.
Протягом 2015 року
2.3. Активізувати роботу комісій з громадського контролю за організацією
харчування учнів.
Протягом 2015 року
3. Начальнику відділу дитячого харчування Митрофановій Т.Л.. забезпечити
контроль за станом організації харчування
дітей згідно з річним планом
роботи.
Протягом 2015 року
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділу
дитячого харчування Митрофанову Т.Л.
Начальник відділу освіти
Митрофанов, 3 61 72
Т.М. Сахновська
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа