close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Контрольна робота 11 клас за темою « Риторика»
1 рівень
Тестування
1.Риторика зародилася: А) у Стародавньому Римі; Б) Стародавній Греції; В) Стародавньому Єгипті.
2. Синонімом до поняття «композиція виступу» є: А) елемент виступу; Б) спосіб викладу; В) план
виступу; Г) структура виступу.
3. Головна умова виразності мовлення - це :А)емоційність; Б) змістовність; В) володіння власним
голосом.
4. Враження агресивності в промові справляє: А) занадто голосний виступ; Б) довгі паузи в промові;
В) високий темп мовлення.
5.Засновником преси і журналістики вважають: А) Сократа; Б) Платона; В) Цезаря.
6. Український полеміст – це : А) Г.Сковорода; Б) І. Вишенський; В) митрополит Іларіон.
7. Парадокс – це: А) перестановка слів у реченні; Б) твердження, що розходиться з усталеними
поглядами; В) розважальний драматичний твір на побутову тему.
8. Антонімічним до терміна г і п е р б о л а є: А) метафора; Б) літота; В) епіфора.
9. Темп мовлення – це : А) тривалість звучання слів та пауз, швидкість мовлення в цілому; Б) швидке,
без підготовки створення віршів; В) підвищена схвильованість, емоційність вислову.
10. Укажіть рядок, у якому всі слова мають перший наголошений склад: А) договір, дочка, загадка; Б)
босий, ваги, вигода; В) випадок, витрата, відгомін.
11. Установіть відповідність між іншомовними словами та їх укр.відповідниками: 1.процент 2.фон
3.дискусія 4.експлуатація; А) визиск Б) відсоток В) тло Г) обговорення Д) канва.
12. Установіть відповідність між родами та жанрами красномовства: 1. Соціально-політичне 2.
Академічне 3. Судове 4. Соціально-побутове. А) тост; Б) наукова доповідь, В) дипломатична промова;
Г) захисна промова; Д) промова під час собору.
2 рівень
Виконайте синтаксичний розбір речення.
З дороги видно було, як вився у низині кривульками глибокий та каламутний Прут
(М.Коцюбинський).
3 рівень
Відредагуйте речення.
За урядовими даними, на початок року було ввезено біля 3 млн тонн імпортного зерна. Далеко за
північ, зібравши людей з виборчої дільниці і складені півтора десятка актів, вкрай вимучені ми знову
повернулися до штабу «Нашої України».Сьогодні населення міст складає 3,2 мільярди при тому, що
населення всієї планети досягло 6,5 мільярдів осіб.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа