close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЭЕШалгалт
Биологи
А хувилбар
1.Хажуугийн үндэс гэж юу вэ? / 1 оноо /
A.ишний угаас гарсан үндэс
B.гол үндэснээс салаалсан үндэс
C.нэмэлт үндэснээс салаалсан үндэс
D.ургамлын аль нэг эрхтнээс гарсан үндэс
E.сахлаг үндэснээс салаалсан үндэс
2.Байцаа цэцэгт ургамлын ямар овогт багтах вэ? / 1 оноо /
A.буурцагтан
B.үетэн
C.тоонолжтон
D.сараан
E.сарнайтан
3.Тод өнгөтэй цэцэг ихэвчлэн ямар замаар тоос хүртдэг вэ? / 1 оноо /
A.салхиар
B.шавжаар
C.зориудаар
D.хүнээр
E.аль нь ч биш
4.Доор өгөгдсөн ургамлаас шүүслэг жимстэйг нь сонгоно уу? / 1оноо /
1. тоор
2.өргөст хэмх
3. чавга
4. үхрийн нүд
5.интоор
6. лооль
A. 1,2,5
B. 2,3,6
C. 3,4,5
D. 2,4,6
E. 1, 3, 5
5.Бидний хүнсэнд хэрэглэдэг үндэсний дүрс хувирлыг сонгоно уу? / 2 оноо /
A.сонгинолог иш
B.төмсний булцуу
C.бөөрөнхий байцаа
D. цэцгийн найлзуур
E.улаан манжин
6.Нүцгэн үрт ургамлын үр хаана үүсэж хөгждөг вэ? / 2 оноо /
A.үр боловсрох оронд
B.боргоцойн дотор
C.навчинд
D.хонхорцогт
E.үрт нахианд
7. Шавжийн ялгаруулах эрхтний үүргийг юу гүйцэтгэдэг вэ? / 1 оноо/
A. Ногоон булчирхай
B. Бөөр
C. Мальпигийн гуурс
D. Элэг
E.Уушиг
8.Хулгана хүзүүний хэдэн нугаламтай вэ? / 1 оноо /
A.1
B. 2
С. 7
D. 9
E.8
9.Битүү туурайтны багын төлөөлөгчдийг нэрлэнэ үү? / 1 оноо /
1.тахь
2.тэмээ
3.буга
4.хулан
5.хар сүүлт
A.1,2,5
B. 1,3,4
C. 1,3,6
D. 1,4, 6
6.илжиг
E. 2,4,6
10.Цэцгийн бал тоосыг сорж хооллодог шавжийг нэрлэнэ үү? / 1 оноо /
1.хэдгэнэ
2.зөгий
3.цох
4.жоом
5.эрвээхэй
6.шоргоолж
A.1,2,5
B. 1,3,4
C. 1,3,6
D. 1,4, 6
11.Тарваганы үр төлийг ... гэж нэрлэдэг. / 2 оноо /
A.мөндөл
B.ногуул
C.гүен
D.янзага
E. 2,3,4
E.гөлчий
12.Сээр нуруутан амьтны зүрх нь ховдол, тосгуур гэсэн 2 үндсэн тасалгаатай
байдаг. Доор өгөгдсөн нөхцлүүдээс сүүн тэжээлтэн амьтдын зүрхний бүтцийг
тэмдэглэнэ үү? / 2 оноо /
A. 1 ховдол 2 тосгуур
B. 2 ховдол 2 тосгуур
C. 1 ховдол 1 тосгуур
D. 2 ховдол 1 тосгуур
E. 1 ховдол 3 тосгуур
13.Нэг эст амьтдын хөдөлгөөний эрхтэнцрийг зөв харгалзуулан тохируулна уу?/2 оноо/
1.амёб
а.сормуусны тусламжтайгаар
2.эвглен
b.шилбүүрийн тусламжтайгаар
3.шаахай
с.хуурамч хөл үүсгэн хөдөлдөг
A. 1b 2с 3 а
D. 1а 2 b 3 с
B. 1а 2с 3 b.
E. 1с 2b 3а
C. 1 с 2а 3 b
14.Дараахь эрхтнүүдээс аль нь ялгаруулах эрхтэн вэ? / 1 оноо /
A.зүрх
B.бөөр
C.ходоод
D.уушиг
E.дэлүү
15. Урт богино хоёр сэртэнтэй эсийг нэрлэнэ үү? /1 оноо /
A.мэдрэлийн
B.хучаас
C.холбогч
D.булчингийн
E.аль нь ч биш
16.Нойр булчирхайнаас ялгарах инсулин багасвал хүнд ямар өвчин үүсэх вэ?/1оноо /
A.аддиссоны
B.чихрийн шижин
C.сахаргүйжих
D.салст хаван
E.базед
17.Бага насны хүүхдэд D аминдэм дутагдасны улмаас… өвчин үүсдэг./ 2 оноо /
A.Рахит
B.Бери-бери
C.Чийг бам D.Тахиан сохор
E.Цусан суулга
18.Хүний зүрхний баруун ховдлоос ямар цус гарах вэ? / 2 оноо /
A.Хүчилтөрөгч бүхий артерийн цус
B. Нүүрсхүчлийн хий бүхий венийн цус
C. Хүчилтөрөгч бүхий венийн цус
D.Нүүрсхүчлийн хий бүхий артерийн цус
E. Холимог цус
19.Цусны бүтцийн элементүүдийг 1мм3 цусанд агуулагдах хэмжээгээр зөв
харгалзуулан тохируулна уу? / 3 оноо /
1.Эритроцит
a. 250 мянга
2.Лейкоцит
3.Тромбоцит
b. 5 сая
c. 6-8 мянга
A. 1 a 2 b 3 c
D. 1 a 2 c 3 b
B. 1 b 2 c 3 a
E. 1 b 2 a 3 c
C. 1 c 2 b 3 a
20.Ургамал амьтны физиологийн үйл явц хоногийн тодорхой цагт хамгийн дээд,
доод хэмжээнд хүрдэг хоногийн горимыг ... гэнэ. / 1 оноо /
A.биологийн цаг
B.фотопериодизм
C.биолюминесценци
D.экологийн нийцэл
E.оптималь хэмжээ
21.Цахлай шувууны ангаахайнууд идэш тэжээл хомсдсон үед том нь жижгийгээ
барьж идэх үзэгдлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? /1 оноо /
A. канибализм
B. сүрдүүлэх төрх
C. паразитизм
D. араатан шинж
E. айлгах үзэгдэл
22.Амьд биед онцгой ач холбогдолтой үзэгдэх гэрлийг / солонгын 7 өнгө / долгионы
уртаас хамаарч ихээс бага руу нь зөв дэс дарааллаар байрлуулна уу? / 2 оноо /
1.улаан 2.ногоон
3.шар
4.улбар шар
5.цэнхэр
6.нил ягаан
7.хөх
А.1,4,3,2,5,7,6
В.2,3,4,1,7,6,5
С.1,3,2,6,7,5,4
D.6,7,5,2,3,4,1
Е.6,5,2,7,1,4,3
23.Идэш тэжээл, орон байр зэрэг экологийн хувьд ижил шаардлагатай зүйлүүдийн
хооронд болж аль алинд нь муу нөлөө үзүүлдэг харилцааны хэлбэрийг сонгоно уу?
/ 2 оноо /
А.комменсализм
В.аменсализм
С.нейтрализм
D.конкуренци
Е.мутуализм
24.Экологийн хүчин зүйлүүдээс биотик хүчин зүйлийг сонгоно уу? / 2 оноо /
1.нарны гэрэл
2.ургамал
3.чийг тунадас
4.бичил биетэн
5.амьтан
A. 2 ба 4
B. 3 ба 5
C. 1 ба 3
D. 4 ба 6
6.хүн
E. 1 ба 4
25.Доор өгөгдсөн биоценоз дахь идэш тэжээлийн холбооноос 3-р зэргийн
консументийг олно уу? / 2 оноо /
A. могой, үнэг
B. хулгана, туулай
C. нян, хөрсний үет хөлтөн
D. өвслөг ургамал
E. бүргэд
26.Атавизмын жишээг сонгоно уу? / 1 оноо /
A. сүүлтэй хүүхэд
B. мухар олгой
C. ахар сүүл
D. хүний тагнай
E. гурав дахь зовхи
27.Ангилал зүйн нэгжийг багаас нь их рүү нь зөв дэс дарааллаар байрлуулна уу?/2 оноо/
1.анги
2.овог
3.зүйл
4.баг
5.хүрээ
6.төрөл
А.1,4,3,2,5,6
В.2,3,4,1,6,5
С.1,3,2,6,5,4
D.3, 6,2,4,1,5
Е.6,5,2,1,4,3
28.Европод том биетэй дайчин чадвартай саарал харх хот суурингаас хар хархыг
түрэн зайлуулснаас хар харх ой, хээр хөдөө тааралддаг нь амьдралын төлөөх
тэмцлийн ямар хэлбэрт орох вэ? / 2 оноо /
A. зүйлийн дотоод
B. зүйл хоорондын
C. амьгүй байгальтай тэмцэх
D. дээрхи хариултын 2 зөв
E. зөв хариулт байхгүй
29.Доорхи мэдээллүүдээс алдаатай өгөгдлийг сонгоно уу? / 2 оноо /
A. ароморфоз гэдэг нь-морфофизиологийн дэвшил юм
B. ароморфоз гэдэг нь-амьдралын бүтэц үйл ажилгааны нийтлэг дэвшил
C. идиоадаптаци гэдэг нь- морфофизиологийн дэвшил юм
D. идиоадаптаци гэдэг нь- орчны тодорхой нөхцөлд зохилдсон явцуу зохилдолгоо
E.дегенераци гэдэг нь-бие бүтэц хялбаршин энгийнших эволюци хувьсал
30.Зүйлийг хооронд нь ялган таних шалгуур шинжийг зөв тохируулан
харгалзуулна уу? / 2 оноо /
1.морфологи
a. уурагт бодисын химийн найрлагын ялгаа
2.генетик
b. бодгалийн гадаад дотоод бүтцийн төсөөт байдал
3.биохими
c. бодгалийн тодорхой хэлбэр хэмжээ бүхий хромосомын бүрдэл
A. 1 a 2 b 3 c
D. 1 b 2 c 3 a
B. 1 a 2 c 3 b
E. 1 b 2 a 3 c
31.Мөөгний эсэд юу байдаггүй вэ? / 1 оноо /
А.бөөм
В.пластид
С.вакуоль
D.хромосом
C. 1 c 2 b 3 a
Е. цитоплазм
32. Уургийн найрлаганд хэдэн амин хүчил оролцдог вэ? / 1 оноо /
А.1
В.2
С.3
D.10
Е.20
33.РНХ-ийн бүтцийн хэсгүүдийг сонгоно уу? / 2 оноо /
1.аденин
2.урацил
3. дезоксирибоз
4.фосфор хүчлийн үлдэгдэл
5.рибоз
A. 2 ,3,4
B. 2,4,5
C. 1,3, 5
D. 1,4,5
E. 1, 3,4
34.Нүүрс-усны найрлаганд ямар атомууд оролцдог вэ? / 2 оноо /
1.хүчилтөрөгчийн
2.фосфорын
3.нүүрстөрөгчийн атом
4.азотын
5.устөрөгчийн
A. 2 ,3,4
B. 1,3, 5
C. 1,4,5
D.2,4,5
E. 1, 3,5
35.ДНХ-ийн найрлаганд 30 ширхэг азотлиг суурь орсноос 10 ширхэг нь аденин бол
цитозин хэд байх вэ? / 2 оноо /
A. 30
B. 25
C. 20
D. 10
E. 5
36.Эсийн дотор агуулагдах уургийн найрлаганд ямар бүлэг атом агуулагддаг вэ?
Доорхи хариунуудаас сонгоно уу? / 2 оноо /
A. амин ба карбоксил
B. нүүрстөрөгч ба устөрөгч
C. фосфор ба натри
D. азот ба карбоксил
E. кали ба амин
37.Эсийн доторхи эрхтэнцэрүүдийг гүйцэтгэх үүргийн дагуу зөв харгалзуулан
тохируулна уу? / 2 оноо /
1.митохондри
a. генетик мэдээллийг хадгална
2.бөөм
b. эсийн амьсгалд ороцож ГФА нийлэгжүүлнэ
3.эндоплазмын тор
c. шим нэгдэл нийлэгжүүлэх, тээвэрлэх
A. 1 a 2 b 3 c
D. 1 b 2 c 3 a
B. 1 a 2 c 3 b
E. 1 b 2 a 3 c
C. 1 c 2 b 3 a
38.Дан давхраат хөврөлөөс хоёр, гурван илтэслэг давхраат болох хөврөлийн
шатыг ... гэнэ. /1 оноо /
A.бластомер
B.бластопор
C.бластул
D.гаструл
E.эктодерм
39.Мейоз хуваагдлийн үе шатуудыг зөв дэс дарааллаар байрлуулсныг сонгоно уу?/2оноо/
1.анафаз
2.интерфаз
3.профаз
4.телофаз
5.метафаз
А.5,3,4,1,2
D.3, 1, 2,5,4
В.2,3,5,1,4
Е. 2,1,4,3,5
С.1,3,4,5,2
40.Эрэгтэй хүний сперматозойд хромосомын ямар бүрдэлтэй вэ? / 2 оноо/
А. диплойд
В.гаплойд
С. триплойд
D. полиплойд
Е. автополиплойд
41. Салхиар тоос хүртдэг ургамал ямар онцлогтой вэ? / 2 оноо /
A. цэцэг нь тод өнгөтэй
B. тоос нь цавуулаг
C. содон үнэртэй
D. анхилам балтай
E. тоос нь хөнгөн, хуурай
42.Жимсний ялаа 8 хромосомтой бол биеийн эсийн диплойд бүрдэл нь хэдэн
хромосомтой вэ?/2 оноо/
A. 4
B. 8
C. 16
D. 32
E.24
43.Гэрийн ялаа 12 хромосомтой бөгөөд биеийн эс нь митоз хуваагдалд ороход
хэдэн хромосомтой ямар эс үүсэх вэ? / 2оноо /
A. 12 хромосомтой гаплойд
B. 12 хромосомтой диплойд
C. 6 хромосомтой гаплойд
D. 6 хромосомтой диплойд
E. 10 хромосомтой гаплойд
44.Амьд биеийн үржлийн хэлбэрүүдийг зөв харгалзуулан тохируулна уу? / 2 оноо /
1.хуваагдах замаар
a. мөөг
2.спор үүсгэх замаар
b. амёб, эвглен
3. нахиалах замаар
c. гидра, шүрийн полип
A. 1 a 2 b 3 c
D. 1 b 2 c 3 a
B. 1 b 2 a 3 c
E. 1 a 2 c 3 b
C. 1 c 2 b 3 a
45.Гетерозигот гөлгөр үртэй, шар өнгөтэй вандуйн генотип ямар байх вэ? / 1 оноо /
A.ААВВ
B.АаВв
C.ААвв
D.ааВВ
E.ааВв
46.Хэрвээ хромосом дэх генийн дараалал нь 1,2,3,4,5,6 байгаад гэмтсэний дараа
1,2,6,5,4,3 гэсэн дараалалтай болсон бол энэ ямар төрлийн мутацид орох вэ?
/ 2 оноо /
A.Трансверси
B.Делеци
C.Дупликаци
D.Транслокаци
E. Инверси
47. Эмэгтэй хүний биеийн хромосомын бүрдэл ямар байх вэ? /2 оноо/
A.44+ХХ
B.44+ХУ
C.22+Х
D.22+У
E.22+ХУ
48. “ АаВВ” генотиптэй вандуйн фенотип ямар байх вэ?/ 2оноо /
A.шар, гөлгөр
B.шар, үрчгэр
C.ногоон гөлгөр
D.ногоон, үрчгэр
E.зөв хариулт алга
49.Хар цагаан зүстэй хоёр хулганыг эвцэлдүүлэхэд F1-д 100% хар хулгана гарчээ.
Харин F2-д гомозигот цагаан хулгана хэдэн хувийг эзлэх вэ?/ 2 оноо /
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 85%
E.100%
50.Өгөгдлүүдээс алдаатай ойлголтыг сонгоно уу? / 2 оноо /
A. нэг хромосомд байрладаг генүүд хамт удамших үзэгдлийг Морганы хууль гэнэ.
B.хоёрдугаар үеэс шинж тэмдгийн салалт өгдөг биеийг гетерозигот гэнэ.
C. зөвхөн нэг төрлийн гаметуудыг үүсгэдэг биеийг гомозигот гэнэ.
D. бие махбодын шинж тэмдгүүдийн нийлбэрийг генотип гэнэ.
E.удамшлын мэдээллийн тодорхой хэсэгт гарсан өөрчлөлтийг мутаци гэнэ.
Биологи
Бүтээх даалгавар 2
Хоёрдугаар хэсэг
2.1 Таримал ургамлын голомт нутаг, тэр нутгаас үүссэн ургамлын нэрийг зөв
харгалзуулан тохируулж хариултын хуудасны 2.1 хэсэгт бөглөнө үү? / 6 оноо /
a. Өмнөд Азийн халуун ороны голомт нутаг
b. Баруун өмнөд Азиийн голомт нутаг
c. Газар дундын тэнгис орчмын голомт нутаг
d. Абиссиний голомт нутаг
e. Төв Америкийн голомт нутаг
f. Анд буюу Өмнөд Америк
1.төмс
2.хөвөн
3.тост ургамал
4.байцаа
5.усан үзэм
6.тутрага
2.2 Манай оронд түгээмэл тархсан шавжийн баг, төлөөлөгчдийн нэрийг зөв
харгалзуулан тохируулж хариултын хуудасны 2.2 хэсэгт бөглөнө үү? / 6 оноо /
a. шулуун далавчтан
b. хатуу далавчтан
c. хайрсан далавчтан
d. хос далавчтан
e. хальсан далавчтан
f. бүүрэг
1.зөгий
2.нохой бөөс
3.царцаа
4.халгайч эрвээхэй
5.гэрийн ялаа
6.няслуур цох
2.3 Хөхөө маалингын бүтцийн зургийг ажиглан үсгийн оронд тохирох нэрийг
харгалзуулж хариултын хуудасны 2.3 хэсэгт бөглөнө үү? / 6 оноо
1.хөл
2.үндсэнцэр
3.үрцэр
4.үрцэрт хонхорцог
5.навч
6.иш
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа