close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Програма «Іноземні мови» 2-12, 5-12 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України. Київ: Ірпінь, 2005.
Підручник Горець І.Ф., Щупак І.Г. Англійська мова: Підручник для 2 класу загальноосвіт. навч. закл.\ За ред.. Коваленко О.Я. – Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 144 с.: іл.
Номер
уроку
Дата
Підтема
Кількі
сть
годин
Фонетичний
матеріал
Граматичний
матеріал
Лексичний
Читання
Мовлення
Письмо Домашнє завдання
матеріал
Тема 1: Я, моя сім’я та друзі.
1
Знайомство,
привітання
1
[ :], [ ], [ ],
Hello! My name is... I am glad
to see you. Good morning!
Stand up! Sit down! Go! Run!
Swim! Pp.8-9
[ ],
[ ], [ ], [ ], [ ]
Hello!
morning!
name
Goodbye!
Good
My
is…
Потренуватися
у
вимові
нових звуків. Вивчити нові
слова та фрази привітань
Pp.8-9
2
Знайомство,
мої друзі.
1
What’s your name? І am…I
am glad to see you, (too). He\
She is my friend.
[w], [t]. What’s
your name?
[h], [ ]. He is
Nick. He is my
friend.
She is my friend.
What’s
your
name? I am glad
to see you, (too).
Hi! He\ She is
my friend.
Boy(s), Girl(s).
She is my friend.
Pp.14-15
Pp.14-15
I live in.... I live next door to
yours. Come in, please. One,
two, three, four, five.
I live in.... I live
next door to
yours.
P. 24
Pp. 24
Sister. Friend.
This is…
This is…
P. 12
Вивчити нове запитання
What’s
your
name?
І
відповідь на нього: І am…,
пісню «What’s your name?».
Повторити нові ЛО: He is my
friend. She is my friend.
She is Vicky.
She is my friend.
3
4
Місце
проживання.
Цифри
Знайомство.
Привітання.
Питальні речення
з дієсловами to be.
Числівники one,
two, three, four,
five.
1
1
[ ] This is Nick.
Числівник six.
Місце
проживання.
Цифри
5
Знайомство.
Привітання.
I am late.
Вивчити нові ЛО: Where do
you live? I live in.... I live
next door to yours. Come in,
please. Повторити вірш: «1,
2, 3, 4, 5».
Вивчити нові слова та фрази:
Sister. Friend. Ні! Тhіs іs…. І
аm lаtе. Принести свою
улюблену іграшку
P. 12
1
[d] – How do
you do?
Числівники
seven, eight, nine,
ten.
How are you? I am fine, thank
you. And you? I am fine,
thanks. Seven, eight, nine, ten.
How are you? I am
fine, thank you. And
you? I am fine,
Вивчити
назви
цифр.
Зробити картки з цифрами 7,
8, 9,10. Вивчити привітання:
How are you? I am fine, thank
thanks. P. 25.
6
Вітання.
Телефонна
розмова.
Цифри.
Скорочені
форми
1
How are you? I’m fine, thank
you. And you? I’m not bad,
thank you.
you. And you? I am fine,
thanks. Принести фотографії
мами, тата, брата, сестри
How are you? I’m
fine, thank you.
And you? I’m not
bad, thank you.
I am= I’m
Вивчити нові ЛО: How are
you? I’m fine, thank you. And
you? I’m not bad, thank you.
Вивчити слова пісні: «How
are you?» p. 23
P.19
P. 19
7
8
Знайомство.
Привітання.
Сім’я. Цифри
Знайомство.
Вік. Сім’я.
Цифри
This is…
1
Дієслово to be,
числівники
1
Meet my family! How do you
do. Nice to meet you. Who is
this?
This
is
my
mother\father\sister\brother.
Mr. Mrs.
Meet my family!
How do you do.
Nice to meet you.
Who is this? This
is my …
P. 12
P.12
How old are you? I am…
Who is this?
How old are you?
I am… Who is
this?
Вивчити нові ЛО: Mr., Mrs.,
Meet my family! How do you
do. Nice to meet you. Who is
this? This is my
mother\father\sister\brother.
Вивчити вірш: «I’ve got a
mother» p. 23
Повторити нові ЛО: How
old are you? I am… Who is
this? Розказати про себе за
зразком
P. 11
P. 11.
9
Знайомство.
Вік. Сім’я
1
10
Узагальнення
1
I have got…
I have got. Grandparents.
Girls, boys. Big. Good. Pp.
20-21
Підготуватися до контрольної
роботи: повторити ЛО тем
«Сім’я»,
«Цифри»,
«Вік»,
повторити улюблений вірш або
пісню з розділу Принести фото
членів родини та картки з
цифрами
I
have
got.
Grandparents.
Girls, boys. Big.
Good. Pp. 20-21
Повторити улюблений вірш
або пісню з уроків 1- 8
Тема 2: Школа
11
Шкільні речі.
Абетка.
1
Ii, Ss.
School, pencil-box,
copybook, pen, ruler
pencil,
Pp. 30-31
What is this? Pp.
30-31
P. 30
Вивчити нові ЛО: School,
pencil-box,
pencil,
ruler.
copybook, pen Прописати у
зошиті рядок великої та
маленької літер Ii, Ss
12
Шкільні речі.
1
Hh
Вказівні
займенники this,
that
Draw! Close! Give me …
Pp. 32-33
What is that? That is…
What is that? That
is… Give me
P. 33
Pp. 32-33
Вивчити нові ЛО:
Close! Gve me
Draw!
What is that?
Прописати у зошиті рядок
великої та маленької літер
Hh
13
Шкільні речі
1
14
Шкільні речі
1
15
Школа. Клас.
1
Tt
Іменники
у
множині.
Основне правило
їх
утворення
(додавання -s)
[w], Gg
Присвійні
займенники my,
his, her, our
Eraser, schoolbag, basket, OK.
Flower, desk, table, chair,
classroom,
blackboard,
bookcase.
P. 36
1
Oo, Nn
17
Школа. Клас.
1
Dd
Вивчити нові ЛО:
Eraser,
schoolbag,
basket,
OK.
Flower, desk, table, chair,
classroom, blackboard.
Прописати у зошиті рядок
великої та маленької літер
Tt. Вивчити вірш «Good-bye,
sun»
Window. Door, ceiling, wall,
floor. Where is…?
P. 38
P. 38
P. 38
Вивчити нові ЛО: Window.
Door, ceiling, wall, floor.
Where is…? Прописати у
зошиті рядок великої та
маленької літер Gg.
Teacher, new, his, her, put.
Good morning everyone!
P. 39
I am sorry. I am
late.
P. 39
Вивчити нові ЛО: classroom,
school, teacher, new, his, her,
put. Good morning everyone!
Yes, I am. This is
our classroom
I am sorry. I am late. Are you
ready? Yes, I am
Школа. Клас.
P. 36
Show me …
May I come in?
16
P. 36
May I come in?
P. 39
I am sorry. I am late. Are you
ready? Yes, I am
Дієслово To be у
3-й особі однини
у
формі
короткого
запитання
та
короткої
відповіді
Nice, new, large, light. Is our
classroom large? Yes, it is.
P. 42
Nice, new, large,
light.
Is
our
classroom large?
Yes, it is.
P. 42
Прописати у зошиті рядок
великої та маленької літер Ii,
Ss
Повні
стверджувальні
та заперечні
A school bus, pupil, flower.
Read! Write! Open!
P. 43
It is a schoolbag.
It is not a flower.
P. 43
Вивчити нові ЛО: school bus,
pupil, flower. Read! Write!
Open!Прописати у зошиті
речення з
дієсловом to be:
It is a… It is not a
18
Школа. Клас.
1
19
Школа.
Шкільні речі.
Абетка.
1
Повторити літери Ii, Ss, Hh,
Tt, Gg, Oo, Nn, Dd, Ee
20
Узагальнення
1
Повторити улюблений вірш
або пісню з уроків 11- 19
Ee
Прийменники
місця in, on,
under
рядок великої та маленької
літер Ii, Ss
Where is my schoolbag? It is
under the chair. Where is my
copybook? It is on the table.
Where is my pencil-box? It is
in the bag
P. 40
It is under the
chair. It is on the
table. It is in the
bag
P.41
Вивчити нові ЛО: It is under
the chair. It is on the table. It is
in the bag. Прописати у
зошиті рядок великої та
маленької літер Ee
Тема 3: Свята
21
Свята
1
Mm
Іменники
присвійному
відмінку
у
Happy birthday! Have a good
time! Be happy! Have fun!
P.52
Mother’s day
Mary’s birthday
Happy
birthday! P.52
Have a good time!
Be happy! Have fun!
Вивчити нові ЛО:
Happy
birthday! Have a good time!
Be happy! Have fun!
Mother’s day
Mother’s day
Mary’s birthday
Mary’s birthday.
Прописати у зошиті рядок
великої та маленької літер
Mm
22
Свята
1
Bb
Let’s.
Pp. 53-54
Форми дієслова
to be: is, are
We are happy.
Pp. 53-54
Pp. 53-54
Pp. 5354
Вивчити нові ЛО: pp. 53-54.
Pp. 5657
Вивчити нові ЛО: black,
white, red, grey, green, blue.
It is great.
23
Свята. Кольори
1
Aa
Black, white, red, grey, green,
blue.
Apple, banana, orange
Pp. 56-57
Black, white, red,
grey, green, blue.
Apple,
orange
banana,
Прописати рядок великої та
маленької літер Bb. Вивчити
вірш «Happy birthday to
you!»
Apple,
banana,
orange.
Прописати рядок великої та
маленької літер Aa
24
Свята
1
Rr
25
Свята.
1
Xx
Кольори
Модальне
дієслово can
Cake, sandwich, sweet,
lemonade, juice, coffee, tea
P. 58
Cake, sandwich,
sweet, lemonade,
juice, coffee, tea
P. 58
Вивчити нові ЛО: cake,
sandwich, sweet, lemonade,
juice, coffee, tea. Прописати
рядок великої та маленької
літер Rr
Brown, yellow, pink, purple.
P. 59
P. 59
p. 67
P.67
Brown,
pink,
purple. What is
youe
favourite
colour?
My
favourite colour
is…
Вивчити нові ЛО: Brown,
pink, purple. What is youe
favourite colour? My favourite
colour is…Прописати рядок
великої та маленької літер
Xx
What is your favourite
colour? My favourite colour
is…
P.67
26
Свята
1
CC
Let’s.
Dance! Watch TV, play, sing,
jump, run. Let’s sing
P. 60
Dance!
Watch
TV, play, sing,
jump, run. Let’s
sing
P. 60
Вивчити нові ЛО: Dance!
Watch TV, play, sing, jump,
run. Let’s sing Прописати
рядок великої та маленької
літер Cc
27
Свята
1
Vv
I like to…
Party, birthday party.
P.62
P.62
I don’t like to..
Party, birthday
party.
Вивчити нові ЛО:
birthday party.
I like to dance.
I don’t like to sing
28
29
Свята
Свята.
1
1
Ll
Yy
Sleep, read.
P.65
I like to dance.
I like to dance.
I don’t like to sing
I don’t like to sing Прописати
рядок великої та маленької
літер Vv
Sleep, read.
Make, colour.
Make, colour.
I like to play.
I like to play.
Happy New Year! Merry
Christmas! New Year tree,
Father Frost, Snowmaiden,
wonderful, happiness.
Pp. 68-69
party,
Happy New Year!
Merry Christmas!
New Year tree,
Father
Frost,
Snowmaiden,
wonderful,
happiness.
P.65
Pp. 69
Вивчити нові ЛО: Sleep, read.
Make, colour. I like to play..
Прописати рядок великої та
маленької літер Vv
Вивчити нові ЛО:
Happy
New Year! Merry Christmas!
New Year tree, Father Frost,
Snowmaiden,
wonderful,
happiness.
Повторити літери Mm, Bb,
Aa, Rr, Xx, Cc, Vv, Ll, Yy
Узагальнення
30
№
Підтеми
№
31
1.Частини тіла
1
32
2. Частини тіла
1
33
3. Частини тіла
1
34
4. Частини тіла
1
35
5. Частини тіла
1
36-37
6-7. Зовнішність
2
38
8. Зовнішність
1
39
9. Одяг
1
40
10. Одяг
1
41
11. Підсумковий урок 1
42
1. Тварини.
1
43
2. Тварини. Частини
тіла
1
44
3. Тварини. Частини
тіла
1
45
4. Тварини.
1
46
5. Тварини. Частини
тіла
1
47
6. Тварини.
1
Повторити улюблений вірш
або пісню з уроків 21- 30
1
Граматика
Фонетика
Ff
Have got
J j
Has got
Have not got\
has not got
Pp
Qq
Uu
Читання
Мовлення
II СЕМЕСТР
Тема 4: Людина (11 год)
Hair, dark, fair
Have you got…?
Yes, I have. No, I have not.
Face, ear, nose, eye, pretty
He\she\it has got…
Head, right, left, shoulder.
Mouth, cheeks, chin.
Hand, leg, foot, back
Pp.
[ɪə]- eir, [ɛə] - hair
Shoulder, cheek, chin, foot
Pp.
[a:] - ar
Tall, short, thin, thick.
Pretty, handsome.
Pp.
She is pretty. He\she is thin.
He is handsome
[ol] - all
Small, good, bad, merry.
Pp.
He is merry. It is small
[ə]- er
Skirt, blouse, T-shirt,
trousers, dress
Pp.
I have a skirt\blouse\dress
[w] – wh
[auə] – our, hour
What, where, when, who
Our, hour
Pp.
[u:] – oo
[u] – oo, or, our
Pp.
This is hand, leg, foot,
back…. I have a …..
She\he\it has….
Touch your
shoulder\hand\chin…..
Тема 5: Природа (12 год)
Snake, animal, giraffe.
Pp.
What have you got? What has
he\she\it got?
Kk
[i:] - ea
Nn
Вказівні
займенники
this-these
Лексика
Rabbit, clever, monkey, pet.
Lion, elephant, dolphin,
tiger, frog
[ǽ] – a
[əu] - ow
[o:] - or
Fast, puma, zebra, parrot
[k] - ck
Crocodile, zoo, strong,
ugly, pig, beautiful.
body, neck, tail, long\short
Rabbit, clever, monkey, pet.
Pp.
Pp.
What animals are these? They
are lions, elephants, dolphins,
tigers, frogs
Is puma fast? Yes, it is
What is this? Does zebra have
a tail?
This crocodile – these
crocodiles
Письмо
Домашнє завдання
Вивчити нові ЛО: hair, dark, fair. Прописати рядок
великої та маленької літер Ff
Вивчити нові ЛО: Face, ear, nose, eye, pretty.
Прописати рядок великої та маленької літер J j.
Вивчити вірш «In my toy box…»
Вивчити нові ЛО: head, right, left, shoulder, mouth,
cheeks, chin.
Вивчити нові ЛО: hand, leg, foot, back. Прописати рядок
великої та маленької літер P p. Прописати по рядку слів
door, floor, four, horse. Підкреслити буквосполучення
Вивчити нові ЛО: shoulder, cheek, chin, foot. Прописати
по рядку слів their, hair, eir, fair, bear. Підкреслити
буквосполучення
Вивчити нові ЛО. Прописати рядок великої та маленької
літер Q q. Прописати по рядку слів dark, party, garden.
Підкреслити буквосполучення. Підготувати слова до
диктанту
Вивчити нові ЛО. Прописати по рядку слів tall, small,
all, fall. Підкреслити буквосполучення. Підготувати
слова до диктанту
Вивчити нові ЛО. Прописати рядок великої та маленької
літер U u. Прописати по рядку слів teacher, worker, ruler.
Підкреслити буквосполучення
Прописати по рядку слів What, where, when, who.
Підкреслити буквосполучення
Повторити улюблений вірш чи пісню
Вивчити нові ЛО: snake, animal, giraffe, body, neck,
tail, long\short. Прописати рядок великої та маленької
літер K k
Вивчити нові ЛО:
rabbit, clever, monkey, pet..
Прописати по рядку слів з буквосполученням ea.
Вивчити слова пісні «Old MacDonald has a farm…»
Вивчити нові ЛО: Lion, elephant, dolphin, tiger, frog.
Прописати рядок великої та маленької літер N n.
Вивчити нові ЛО: Fast, puma, zebra, parrot Прописати по
рядку слів з буквосполученням a\ow.
Вивчити нові ЛО: body, neck, tail, long\short. Прописати
по рядку слів p буквосполученням or. Написати і
вивчити розповідь про улюблену тварину
Вивчити нові ЛО: crocodile, zoo, strong, ugly, pig,
beautiful. Вивчити слова пісні «Old MacDonald has a
zoo»Прописати по рядку слів з буквосполуч. ck
48
7. Природа
1
Cold, warm, weather
49
8. Пори року
1
Trees, flowers, river, rain,
50
9. Пори
року
1
51-52
10-11.
Погода
2
“i” у
Season, summer,
закритому
winter, autumn, spring ,
складі [i]
lightning, thunderstorm
Іменники у
[i] – y
Weather: windy, rainy, hot,
присвійному
frosty, raining, rainbow
відмінку
53
12.
Підсумковий
урок
1
54
Заняття
1
Множина
іменників
55
Заняття
1
Порядок
слiв у англ.
реченні
56
Заняття
1
57
Заняття
1
58
Хоббі
1
59
Хоббі
1
60-61
Колекції
2
62
Заняття
1
Pp.
It is sunny\hot\rainy. River is
long.
Trees, flowers, river, rain,
Pp.
Season, summer, winter,
autumn, spring , lightning,
thunderstorm
The weather is…..
Вивчити нові ЛО: Cold, warm, weather
Написати і вивчити розповідь про улюблену тварину
Вивчити нові ЛО: trees, flowers, river, rain. Вивчити
вірш «Seasons»
Вивчити нові ЛО: s eason, summer, winter, autumn,
spring. Прописати по рядку слів з “i” у закритому
складі
Вивчити нові ЛО:
Windy, rainy, hot, frosty.
Написати і вичити розповідь про улюблену пору року.
Вивчити вірш «Weather»
Повторити улюблений вірш чи пісню
Тема 4: Відпочинок і дозвілля (13 год)
63-64 Колекції
65
Тест
66 Підсумковий
урок за темою
«Відпочинок і
дозвілля»
2
1
1
[d ] – g перед
голосними: page,
gym
[j] – y на початку
слова: yes
[kw] – qu: quiet
Прийменники
місця in front of,
behind, up, down
[n] - ng
Weekends, Sunday, Monday, Pp.
Tuesday,
Wednesday,
Thursday, Friday ,Saturday
Drawing, knitting, dancing,
Pp.
listening to music, reading
books
Sports: basketball, football,
Pp.
swimming, running
To help mother about the
house, to water flowers
To sing, to draw, to dance,
to go infor sport, to play the
piano
To play with one’s friends,
to listen to music
Pp.
To collect stamps, coins,
post-cards, signs
Long, sing, spring, sting.
Today is Monday, Tuesday…
Drawing, knitting, dancing,
listening to music, reading
books
What sports do you go info? I
go info……
Pp.
I like to ….
Pp.
My favourite hobby is….
Pp.
I like to collect stamps, coins,
post-cards, signs
Pp.
Pp.
Вивчити нові ЛО:
Weekends, Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ,Saturday .
Підготувати вивчені слова до диктанту.
Вивчити нові ЛО. Підготувати вивчені слова до
диктанту. Вивчити вірш «Sports»
Вивчити нові ЛО. Написати та вивчити розповідь про
улюблене заняття на дозвіллі
Вивчити нові ЛО. Зробити до них малюнки. Знайти
слова, які б починалися з «у»
Вивчити нові ЛО. Прописати по рядку слів quiet, queer,
queen. Підкреслити буквосполучення. Підготувати
слова до диктанту
Вивчити нові ЛО. Підготувати слова до диктанту
Вивчити слова пісні «We’re on out summer holidays»
Прописати у рядку слова long, sing, spring, sting.та
підкреслити вивчені на уроці буквосполучення
Вивчити слова пісні «We’re on out summer holidays»
Повторити назви занять та хобі
Повторити улюблений вірш чи пісню
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа