close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
БЕСПЕРАПЫННАЯ АЛІМПІЯДА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
10-Ы КЛАС
3-і ЭТАП
1. Запішыце, якія беларускія назвы месяцаў адпавядаюць паняццям,
аформленым з дапамогай слоў, дадзеных ніжэй
Агароднік--…, бліннік--…, бярозавік--…, вясельнік--…, вясеннік--…,
мёднік--…, мясаед--…, поснік--…, спаснік--…, хлебнік--…, шчаўнік-…, ягаднік--…
( Максімальны бал—6 б. Слова—0,5 б.)
2. Колькі назоўнікаў тут запісана? Выпішыце іх і ўкажыце, якое лексічнае
значэнне яны маюць або могуць мець
Прыпынілася гаворка:
Вылезла з дупла вавёрка,
Мыш залезла ў сваю норку.
( Максімальны бал—6 б. Назоўнік—1 б.)
3. Перекладзіце словазлучэнні на беларускую мову, каб дзеяслоў не
паўтараўся
Открыть дверь--…; открыть книгу--…; открыть глаза--…;
открыть бутылку--…; открыть собрание--…
( Максімальны бал—5 б. Словазлучэнне—1 б.)
4. Пастаўце назоўнікі ў форме меснага склону
Герой, склон, рукзак, сябар, рука, сцежка, вядро, халат, гук, спадніца.
( Максімальны бал—5 б. Слова—0,5 б.)
5. Запішыце 5 фразеалагізмаў са словам язык.
( Максімальны бал—5 б. Фразеалагізм—1 б.)
Усяго 27 б.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа