close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
2014 – 2015 навчальний рік
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Теоретичний тур
9 клас
Тести групи А (1 бал)
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути тільки одна)
1. Визначте, що надає рослинній клітині жовтого забарвлення:
a) ксантофіл
б) хлорофіл
в) каротин
2. За допомогою яких органел рухається лейшманія:
а) джугитик
б) війки
в) ундулююча мембрана
3. Визначте, зі скількох шарів клітин складається тіло кишковопорожнинних:
а) з чотирьох
б) із трьох
в) із двох
4. Виберіть ознаку, характерну для червоного кісткового мозку:
а) депо вуглеводів
б) депо мінеральних
в) належить до нервової
речовин
системи
5. Яке захворювання викликається бактеріями:
а) дифтерія
б) кір
в) грип
6. Позначте сполучнотканинну навколосерцеву сумку:
а) епікард
б) перикард
в) ендокард
7. До м’язів нижньої кінцівки відносять:
а) дельтовидний
б) скроневий
в) чотириголовий
8. Виберіть кістку, яка НЕ належить до поясу нижніх кінцівок:
а) клубова
б) сіднична
в) лобкова
9. У людини з другою групою крові у плазмі знаходяться:
а) аглютиніни α і ß
б) аглютиніни α
в) аглютиніни ß
а)
продукує
адреналін
10. Виберіть твердження,
б) виділяє інсулін
що стосується
в) забезпечує газообмін
зображеної на рисунку
г) виробляє статеві клітини
структури:
г) крохмальні зерна
г) псевдоподії
г) з одного
г) кровотворний орган
г) трихінельоз
г) міокард
д) трапецієвидний
г) стегнова.
г) аглютиногени В
Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тести групи Б (3 бали)
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірними можуть бути декілька)
1. Серед перелічених органел оберіть ті, які співпдають у рослинних і тваринних клітин:
a) хромопласти
б) мітохондрії
в) рибосоми
г) лейкопласти
д) лізосоми
2. Внаслідок процесу аеробного дихання утворюються речовини:
a) CO2
б) N2
в) NO2
г) O2
д) H2O
3. До багатоклітинних водоростей відносяться:
а) хламідомонада
б) спірогира
в) фукус
г) улотрікс
д) сфагнум
4. До грибів-паразитів належать:
а) пеніцил
б) фітофтора
в) сажка
г) опеньок
д) трутовик
5. Для класу Дводольні характерні риси:
a) мичкувата
б) стрижнева
в) наявність камбію у г) сітчасте
д) паралельне або
коренева система
коренева система
провідних пучках
жилкування листя
дугове жилкування
листя
6. До анатомічної структури листка входять:
a) стовбчаста
б) губчаста
в) корок
г) продихи
д) центральна
паренхіма;
паренхіма
клітина
7. Які ознаки плодів є пристосуванням до поширення тваринами:
а) яскраве
б) невелика маса
в) дрібний розмір
г) м’ясисті покриви д) наявність
забарвлення
причіпок
8. Для хордових тварин характерні тканини:
а) сполучна
б) твірна
в) м’язова
г) нервова
д) провідна
1
2014 – 2015 навчальний рік
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
9. Оберіть ознаки, спільні для амеби та евглени:
а) одноклітинність
б) наявність
в) тип живлення
г) поділ навпіл
війок
10. Жалкі клітини кишковопорожнинних беруть участь у:
б) захопленні
в) сприйнятті
г) захисті
а) травленні
здобичі
подразнення
11. Процес газообміну у вільноіснуючих плоскіх червів відбувається за допомогою:
а) поверхні тіла
б) легень
в) зябер
г) трахей
12. Участь у творенні осадових порід беруть:
а) форамініфери
б) лейшманії
в) трипаносоми
г) плазмодії
13. Для двостулкових молюсків є характерним:
а) радіальна
а) двобічна
а) мають зовнішню
а) мають голову
симетрія
симетрія
раковину
9 клас
д) постійна форма
тіла
д) регенерації
д) не дихають
д) радіолярії
а) деякі здатні
утворювати
перлини
14. Виберіть ознаки, що супроводжують механізм вдиху:
а) опускається
б) піднімається
в) скорочуються
г) скорочуються
д) в грудній
діафрагма
діафрагма
внутрішні
зовнішні міжреберні
клітці виникає
міжреберні м’язи
м’язи
від’ємний тиск
15. Центри голоду і насичення розташовані у:
а) довгастому мозку
б) шлунку
в) проміжному мозку
г) гіпоталамусі
16. Біла речовина мозку утворена:
а) тілами нейронів
б) відростками нейронів
в) клітинами нейроглії
17. До м’язів нижньої кінцівки відносять:
а) дельтовидний
б) скроневий
в) чотириголовий
д) трапецієвидний
18. Яку кров (у разі потреби) теоретично можна переливати людям з третьою групою крові:
а) ІІ або ІІІ групи
б) І або ІІ групи
в) І або ІV групи
д) ІV або ІІ групи
г) І або ІІІ групи
19. До властивостей серцевого м’язу відносять:
а) провідність
б) збудливість
в) скоротливість
г) автоматію
20. Специфічний імунітет забезпечують:
а) шкіра
б) антитіла
в) інтерферони
г) Т-лімфоцити
д) фагоцити
Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
а
б
в
г
д
Тести В
(Завдання на встановлення відповідностей, послідовностей…
Спосіб відповіді вказаний у кожному з них)
1.
На рисунку зображені деякі представники царства Гриби.
А
Б
В
Г
2
2014 – 2015 навчальний рік
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Визначте, який з них:
1. Вживається людиною в їжу
2. Утворює цвіль
3. Використовується людиною в хлібобулочній
промисловості
4. Шкодить сільськогосподарській промисловості
9 клас
1.(1 бал)
2. (1 бал)
3. (1 бал)
4. (1 бал)
А
Б
В
Г
2. Розгляньте зображену на рисунку тварину та надайте відповіді на наступні запитання, відмітивши у
порожніх клітинках бланку правильний варіант.
(1 бал)
(1 бал)
(1 бал)
(1 бал)
1. Це представник
ряду:
А–
Чотирикрилі
Б – Лускокрилі
2. Ротовий апарат:
3. Тіло тварини має:
А – гризучий
А – головогруди, черевце
Б – сисний
В – лижучий
Б – не поділено на
сегменти
В – 4 пари кінцівок
Г – колючосисний
Г – голова, груди,
черевце
В–
Твердокрилі
Г – Одоната
4. Життєвий цикл
А – з неповним
метаморфозом
Б – з повним
метаморфозом
В – проміжний
3. Установіть відповідність між частинами скелету людини та його кістками
3.1 1 пояс верхньої кінцівки
3.2 2 верхня кінцівка
3.3 3 пояс нижньої кінцівки
3.4 4 нижня кінцівка
4.
А –А тазові кістки, крижова кістка
Б – Б плечова, ліктьова, променева кістки, кисть
В – В лопатки, ключиці
Г – Г плечова, стегнова, великогомілкова кістки
Д–
Д стегнова, малогомілкова, великогомілкова кістки, стопа
А
Б
В
Г
Д
1. (1 бал)
2. (1 бал)
3. (1 бал)
4. (1 бал)
Укажіть послідовність складових кровоносної системи, якими рухається оксигемоглобін від легеневих
пухирців до клітин тіла:
А
Б
В
Г
Д
легенева вена
аорта
капіляри альвеол
ліве передсердя
лівий шлуночок
(5 балів)
1.
2.
3.
4.
5.
А
Б
В
Г
Д
3
2014 – 2015 навчальний рік
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
9 клас
Практичний тур
Практична робота на папері № 1
Заповнити таблицю, вписати в неї літери, позначення яких будуть відповідати характерним рисам
рослин кожної із зазначених родин
Родина
Життєва
форма
(по 1 балу)
Листок
(по 1 балу)
Формула
квітки
(по 1 балу)
Суцвіття
Плід
(по 1 балу)
(по 1 балу)
Капустяні
Розові
Пасльонові
Бобові
Айстрові
Життєва форма:
а) дерева; б) кущі; в) трави.
Листки: а) прості; б) складні.
Формула квітки
а) Ч_П (5)Т(5) М 1
б) Ч 4 П 4 Т 4+2 М 1
в) Ч (5) П (5) Т 5 М 1
г) Ч (5) П 1+2+(2) Т (9)+1М 1
д) Ч 5 П 5 Т ∞ М ∞
е) Ч_П 3+3 Т 3+3 М 1
ж) Ч (5) П 3+(2) Т 10 М 1
Суцвіття
а) китиця
б) завиток
в) простий зонтик
г) волоть
д) кошик
е) головка
ж) щиток
Плід
а) коробочка
б) сім’янка
в) біб
г) яблуко
д) стручок
е) ягода
ж) кістянка
Практична робота на папері № 2
Розглянути рисунки та визначити, яким систематичним групам тварин вони належать і яку
будову мають
1
2
3
Рисунок 1 –
1. (1 бал)
2. (1 бал)
3. (1 бал)
4. (1 бал)
5. (1 бал)
Рисунок 3 –
1. (1бал)
2. (1бал)
3. (1бал)
4. (1бал)
Рисунок 2 –
1. (1 бал)
2. (1 бал)
3. (1 бал)
4. (1 бал)
5. (1 бал)
Рисунок 4 –
1. (1бал)
2. (1бал)
3. (1бал)
4. (1бал)
5. (1бал)
4
4
2014 – 2015 навчальний рік
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
9 клас
5
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа