close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Предмет та система дисципліни “Судові та правоохоронні органи
України”.
2. Судова система за Конституцією України.
3. Судова ланка і судова інстанція.
4. Система судів загальної юрисдикції.
5. Поняття правосуддя та його основні риси.
6. Поняття та система принципів правосуддя.
7. Здійснення правосуддя виключно судом.
8. Здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом і
судом.
9. Одноособовий і колегіальний розгляд справ.
10.Система господарських судів в Україні та їх завдання.
11.Порядок формування місцевих судів в Україні.
12.Організація адміністративних судів в Україні.
13.Структура та компетенція апеляційних судів в Україні.
14.Порядок утворення та завдання апеляційних господарських судів
України.
15.Вищі спеціалізовані суди та їх правовий статус.
16.Структура Верховного Суду України.
17.Пленум Верховного Суду України, його склад та повноваження.
18.Гарантії незалежності суддів.
19.Організаційне забезпечення діяльності судів.
20.Підстави звільнення судді з займаної посади.
21.Завдання органів суддівського самоврядування в Україні.
22.Завдання Конституційного Суду України.
23.Вимоги до кандидата у судді Конституційного Суду України.
24.Склад Конституційного суду України та його повноваження.
25.Вибори Голови Конституційного Суду України та його повноваження.
26.Конституційне подання та конституційне звернення, їх характеристика.
27.Характеристика основних напрямків діяльності органів прокуратури в
Україні.
28.Принципи організації і діяльності прокуратури.
29.Гарантії незалежності органів прокуратури у здійсненні повноважень.
30.Функції прокуратури України.
31.Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів
громадянина або держави в суді.
32.Статус прокурора.
33.Система органів прокуратури України.
34.Структура Генеральної прокуратури України.
35.Структура регіональної та місцевої прокуратури.
36.Акти прокурорського реагування на порушення закону.
37.Види дисциплінарних стягнень та заохочень, що застосовуються до
працівників прокуратури.
38.Міністерство внутрішніх справ України: завдання і структура.
39.Міліція України: основні завдання і функції.
40.Характеристика структурних підрозділів міліції.
41.Права і обов’язки міліції.
42.Структура і компетенція органу внутрішніх справ обласного та
районного рівня.
43.Дисциплінарна відповідальність працівників міліції.
44.Підстави та порядок застосування фізичної сили, спеціальних засобів і
вогнепальної зброї працівниками міліції.
45.Правовий і соціальний захист працівників міліції та членів їх сімей.
46.Досудове розслідування та його форми.
47.Характеристика завдань досудового розслідування.
48.Статус слідчого та гарантії його процесуальної незалежності.
49.Поняття адвокатури в Україні.
50.Основні завдання адвокатури.
51.Принципи діяльності адвокатури.
52.Організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.
53.Порядок утворення адвокатських об'єднань.
54.Вимоги до осіб, які бажають займатися адвокатською діяльністю в
Україні.
55.Адвокатська діяльність та її види.
56.Гарантії адвокатської діяльності
57.Професійні права та обов'язки адвоката.
58.Поняття і зміст адвокатської таємниці.
59.Дисциплінарна відповідальність адвоката.
60.Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.
61.Державні нотаріальні контори в системі органів нотаріату.
62.Приватні нотаріуси в системі органів нотаріату.
63.Посадові особи, які уповноважені до вчинення окремих нотаріальних
дій.
64.Відповідальність за неналежне вчинення нотаріальних дій.
65.Нотаріальні дії та правила їх вчинення.
66.Правове регулювання діяльності Служби безпеки України.
67.Завдання і напрямки діяльності Служби безпеки України.
68.Система органів Служби безпеки України.
69.Форми міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю.
70.Основні завдання Інтерполу.
71.Система органів Інтерполу.
72.Генеральна асамблея Інтерполу та її функції.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа