close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток до наказу
від «01» грудня 2014 р.
№ 145
Теми магістерських робіт
слухачів 3 року заочної форми навчання
спеціальності «Управління проектами»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
П.І.Б.
магістранта
Бардін
Андрій
Олексійович
Богосьян
Андрій
Арсенійович
Борбела
Ігор
Володимирович
Бочковар
Володимир
Іванович
Гапонов
Ігор
Сергійович
Гладунова Олена
Павлівна
Проект
створення
підприємства
з виробництва біогазу в Одеській
області
Проект створення дитячо-юнацької
футбольної школи на базі школиінтернату в місті Одеса
Проект створення йога-студії в місті
Одеса
Старший викладач
Руда І.В.
Проект
створення
торгівельнорозважального виставкового центру
в місті Одеса
Проект створення юридичної компанії
в місті Херсон
Професор
Лєвін М.Г.
Проект створення спеціалізованого
лінгвістичного
центру
для
військовослужбовців
Державної
прикордонної служби України
8. Гурецький Дмитро Проект створення дитячого садку
Валентинович
в місті Одеса
9. Даниленко Сергій Проект створення автомийки в місті
Олегович
Одеса
10. Зелінський
Проект
впровадження
системи
Павло
контролю за безпекою пасажирів
Сергійович
у громадському транспорті в місті
Одеса
11. Кравченко
Проект створення Центру вибору
Юлія
професій та розвитку юнацтва в місті
Ігорівна
Одеса
12. Лисенко
Проект
реконструкції
зернового
Катерина
перевантажувального
комплексу
Вікторівна
в Іллічівському морському торговому
порту
7.
Горбань
Олена
Григорівна
Тема
Науковий керівник
магістерської роботи
Кафедра управління проектами
Проект створення малобюджетного Старший викладач
телевізійного продукту
Руда І.В.
Доцент
Сенча І.А.
Професор
Лоханова Н.О.
Старший викладач
Руда І.В.
Доцент
Вишневська В.М.
Доцент
Кривогуз Г.І.
Професор
Лоханова Н.О.
Професор
Лєвін М.Г.
Старший викладач
Пєклун К.В.
Професор
Лоханова Н.О.
13. Мальована Надія
Володимирівна
Проект
створення
парку Старший викладач
«Стамбульський» у місті Одеса
Пєклун К.В.
14. Мамонтов
Володимир
Володимирович
15. Мельник
Олег
Ігорович
16. Мельнікова Олена
Сергіївна
Проект організаційного
крюїнгової компанії
Проект створення інтернет-сервісу
торгівельного центру на базі ТОВ
«Промтоварний ринок»
Проект створення агенції з організації
весіль у місті Одеса
Доцент
Кривогуз Г.І.
17. Михайлов
Дмитро
Владиславович
18. Молчанюк
Тарас
Володимирович
19. Носко
Ольга
Олегівна
20. Паненко
Олександр
Анатолійович
21. Пірог
Анастасія
Сергіївна
22. Редько
Андрій
Анатолійович
23. Локайчук
Марина
Миколаївна
24. Сухонос
Наталя
Олександрівна
25. Тимчик
Юлія
Анатоліївна
26. Тіторенко
Олександр
Михайлович
27. Ткачук
Олександр
Миколайович
28. Цап Антон
Володимирович
Проект
створення
установи
«Енергетичне агентство» в місті
Одеса
Проект створення центру надання
побутових
послуг
алергікам
в Одеській області
Проект створення кафе здорового
харчування в місті Одеса
Професор
Безверхнюк Т.М.
розвитку Професор
Безверхнюк Т.М.
Доцент
Кривогуз Г.І.
Доцент
Вишневська В.М.
Професор
Махуренко Г.С.
Проект
створення
туристичної Доцент
дестинації в Одеській області
Сенча І.А.
Проект створення Центру раннього
розвитку в місті Южноукраїнськ
Миколаївської області
Проект створення Будинку культури
у селі Болган Піщанського району
Вінницької області
Проект
створення
квіткового
супермаркету в місті Одеса
Професор
Махуренко Г.С.
Старший викладач
Руда І.В.
Доцент
Вишневська В.М.
Проект створення компанії з надання Старший викладач
послуг по оцінюванню в місті Одеса
Оганов А.В.
Проект
створення
агентства
з
організації та проведення урочистих
подій у місті Одеса
Проект створення стрілкового клубу
«Адреналін» в місті Одеса
Доцент
Вишневська В.М.
Проект Концепції створення нового
типу поселень на прикордонних
територіях України
Проект створення «Медіа-центру»
у місті Хмельницький
Доцент
Сенча І.А.
Професор
Лоханова Н.О.
Професор
Лоханова Н.О.
2
29. Шаршаткін
Проект створення центру підвищення Старший викладач
Данило
кваліфікації фахівців систем технічної Оганов А.В.
Юрійович
безпеки в місті Одеса
Кафедра інформаційних технологій та систем управління
30. Дмитрук
Проект
створення
експрес-студії Доцент
Анна
краси в місті Нікополь
Бекетова О.А.
Юріївна
31. Мікуцький
Проект створення підприємства з Доцент
Дмитро
організації автоматизованих паркінгів Бекетова О.А.
Григорович
у місті Одеса
32. Попов Олег
Проект створення елінгу в місті Доцент
Анатолійович
Херсон
Макарова І.О.
33. Прокопенко
Тетяна
Олександрівна
34. Сальченко
Людмила
Миколаївна
35. Яковлев
Станіслав
Володимирович
Проект
створення
в місті Одеса
SPA-салону Старший викладач
Полесіна О.Г.
Проект створення дитячого кафе
в селищі Любашівка Любашівського
району Одеської області
Проект створення закладу фаст-фуду
в місті Одеса
Перший заступник директора
Доцент
Бекетова О.А.
Старший викладач
Полесіна О.Г.
М. П. Попов
3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа