close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема:Тире між підметом і присудком
Мета:поглибити знання учнів про вживання тире між підметом і присудком, розвивати
вміння і навички правильно ставити розділові знаки, обґрунтовувати їх уживання за
допомогою вивчених правил, шляхом тренувальних вправ, удосконалювати культуру
власного мовлення;за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу
прививати любов до України.
Правопис: тире між підметом і присудком.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Методи і прийоми:
 ситуативне завдання( спостереження),
 пошуково-вибіркова робота,
 творче моделювання( встановлення відповідності),
 пунктуаційний практикум,
 метод незакінчених речень,
Обладнання:підручник, таблиці,картки-індивідуального контролю , зображення місць
України, мікрофон.
Хід уроку.
І. Організаційний момент.
Вчитель. Доброго ранку! Сьогодні гарна погода, і настрій у вас, бачу, теж гарний.
Перевірте готовність робочих місць. Налаштуйтеся на серйозну роботу.( психоформула)
Люблю я свій розум,
Увагу та пам'ять.
Працює мій мозок.
І вчусь я старанно.
Сприймаю все нове
І мислю логічно.
Учителя слово
Здійсню практично.
Отож, діти, розпочнемо наш урок
ІІ. Актуалізація знань.
 Оглядова перевірка д/з
 Мікрофон
- Який розділ вивчаємо?
- Що таке синтаксис?
- Чим речення відрізняється від словосполучення?
- Що становить граматичну основу речення?
- Що таке підмет?(наприклад)
- Що таке присудок?(наприклад)
- Які є види присудка?
 Гра «Упізнай вид присудка»
Ми живемо на Україні.
Наша мова українська.
Вона прекрасна, мелодійна.
Ми тільки почали розгадувати світ.
Мої предки були не вбогі на пісні.
- Який присудок називаємо складеним іменним?
 Створення проблемної ситуації
Робота коло дошки. Визначення граматичної основи речень.
Мої предки були красиві.
Ми є українці.
Найбільше і найдорожче добро кожного народу – його мова.
Наша мова – це основа нашої багатої культури.
- Поясніть розділовий знак.
ІІІ. Оголошення теми, мети. Мотивація навчання
Вчитель:Отож, давайте, визначимо, про що будемо говорити на уроці?
Чи нова для вас ця тема?
 Чому в реченнях поставлено тире?
Я уже знаю ....
Вчитель: що ми сьогодні повинні…
Знати: в яких випадках у реченні між підметом і присудком ставиться тире;
Уміти:правильно ставити розділові знаки;
Цінувати:свою Батьківщину, рідну мову.
 Історична довідка
- Сьогодні нам важко уявити, що колись книги друкувалися без відомих усім різних
значків, які називаються розділовими знаками. Вони стали для нас настільки звичними,
що ми їх просто не помічаємо, а тому не можемо гідно оцінити. А між іншим розділові
знаки живуть своїм життям і мають свою цікаву історію. Найстарша, звичайно, крапка.
Вона зустрічається ще в пам’ятках давньоукраїнської писемності. Більшість розділових
знаків мають слов’янське походження. А от тире – французьке. Це більш пізній знак, що в
перекладі означає риска. Відомий російський мовознавець Паустовський говорив, що
«розділові знаки – це як нотні знаки. Вони міцно тримають текст і не дають йому
розсипатись». Тож давайте вияснимо, в яких випадках тире «тримає» підмет і присудок.
1. Пошуково-вибіркова робота.( 1учень коло дошки, інші – в зошитах)
 Установити відповідність. Записати речення.
 Розставити розділові знаки. Визначити граматичну основу речень.
 Пояснити вживання розділових знаків.
Україна це Дніпро
Її площа велика європейська держава
Найбільша річка в шістсот три тисячі квадратних
Україні метрів
- Тож на місці чого між підметом і присудком ставиться тире?(на місці дієслова-зв’язки)
2. Колективна робота над опрацюванням теоретичного матеріалу з підручника (ст.96)
3. Пояснювальний диктант. (робота коло дошки)
Обов’язок учня – здобувати знання. Нічим не турбуватися – значить не жити. Два на два –
чотири.
ІV. Фізкультхвилинка
Очі вліво подивились –
Там нічого не змінилось.
Вправо очі відвели –
Теж нічого не знайшли.
Знову вліво і направо –
Це не вправа, а забава!
Очі вгору, очі вниз,
Не лінуйся, посміхнись!
Ще раз вгору, знову вниз
І на цьому зупинись.
Оченятам зняли втому –
До роботи, нумо, знову.
V. Пунктуаційний практикум
1. Робота з підручником.
А) впр. 124. Переробити речення, щоб між підметом і присудком ставилося тире.
1-ше речення коло дошки
2-3 – робота по варіантах
Б) впр. 125. Розставити розділові знаки.
1-ше речення коло дошки
2-3 – робота в парах
- Поясніть правопис слова в’язниця
2. Гра «Світлофор»
1)Знайти рядок, у якому всі слова написано правильно
А)В’ячеслав, пів’яблука, медв’яний
Б)Під’їзд, дит’ясла,пів’Європи
В)Верб’я, арф’яр, торф’яний
2)Знайти рядок, у якому допущено помилку
А)цвях, свято, звязок
Б)морквяний, Святослав, безіменний
В)рюмсати, ряд, рій
3.Створення асоціацій ( творча робота диференційованого характеру)
УКРАЇНА
українська мова Тарас Шевченко Конституція
а)оформити відповідь на запитання: «Чи знаєш ти, дитино, що таке Україна?»,
використовуючи речення, у яких між підметом і присудком ставиться тире.
б)дати письмову відповідь на запитання:
- Що таке Україна?
- Яка українська мова?
- Що таке Конституція?
- Хто такий Шевченко?
4. Самостійна робота за картками індивідуального контролю
Прізвище:
Вправа 1. Поставте, де це необхідно, розділові знаки між групою підмета і групою
присудка. Підкресліть граматичну основу. Вкажіть вид присудка.
1. Увесь світ був як казка, (І. Муратов). 2. Історія це святая святих народу (О. Довженко).
3. Бути людиною Сізіфова робота (В. Стус). 4. Слово це основна найважливіша одиниця
мови 5. Час великий суддя(І. Кочерга). 6. П’ять та три вісім. 7. Молекулярна вага води
вісім¬надцять.8. Любить свій край це значить все любити (В. Сосюра).
VI. Підсумок
1.Створення проекту «Дерево рішень»
Проблема «Тире між підметом і присудком»
Шляхи : Так
Ні
• ТАКколи підмет і присудок – інфінітиви
Один головний член виражений інфінітивом, а інший – іменником у Н.в.
Підмет і присудок виражені числівниками.
Перед присудком є слова це, то, ось, значить.
2. Гра «Третє зайве»(розділові знаки відсутні)
Україна велика писанка.
Її народ козацьким був од роду.
Населення України сорок дев’ять мільйонів мешканців.
VII. Д/з
С. 96 вивчити правила, вик. впр. 130
*Письмове висловлювання на тему «Я», використовуючи речення, у яких ставимо тире
між групою підмета та групою присудка.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа