close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Характеристика твору
Василя Стефаника "Камінний хрест"
Жанр: психологічна новела (студія, тобто художнє дослідження душі головного героя).
Тема: еміграція за океан галицького селянства на межі XIX й XX ст. (прощання хлібороба
Івана
Дідуха
із
сусідами
у
зв’язку
з
виїздом
до
Канади).
Головна ідея: єдність селянина з рідною землею. Герої твору: Іван Дідух, його дружина
Катерина, їхні діти, кум Михайло, селяни.
За аналогією до більшості творів В. Стефаника «Камінний хрест» названо новелою, хоча за
жанровими ознаками цей твір усе ж таки ближче до оповідання, однак сам автор визначав
розповідь про Івана Дідуха як студію, тобто художнє дослідження душевних переживань
героя.
Історія написання
«Камінний хрест» — єдиний твір Стефаника, присвячений темі еміграції. В основу новели
покладено реальний ’факт: Штефан Дідух (у творі Іван), односелець Стефаника, емігруючи до
Канади, ставить на своїй нивці кам’яний хрест (який, до речі, і донині стоїть у Русові). У
трагедії героя твору по краплі зібрано горе тисяч емігрантів, долею яких переймався
письменник. Не раз проводжаючи на Краківському вокзалі земляків у далеку Америку, він
постійно бачив опухлі від плачу очі, спечені губи, чув захриплі від стогону голоси.
Композиція
Перший розділ новели виконує функцію експозиції, вона ознайомлює читача з долею героя:
тут подано портрет Івана Дідуха й авторські екскурси в його біографію. Після десятирічної
служби у війську Іван повертається в село і стає ґаздою на залишеному в спадпіину
кам’янистому горбі. Люди пам’ятають Івана у вічній виснажливій праці на цьому горбі.
Наступні шість розділів — епізоди сповіді Дідуха про своє життя перед запрошеним на
прощальний обід селом. Одним із найяскравіших засобів індивідуалізації головного героя є
його монологи, у яких домінує образ горба, на якому Іван поставив собі й дружині хрест.
Образ хреста символізує тяжку, каторжну працю селянина, а водночас трагедію його
вимушеної розлуки з рідною землею.
Проблематика. Стильова своєрідність
Через вужчу, конкретно-історичну проблему еміграції автор розкриває у творі й значно
ширшу, вічну проблему екології буття.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа