close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Характеристика твору
Івана Карпенко-Карого "Мартин Боруля"
Ідейно-тематичний зміст
Трагікомедія«Мартин Боруля» написана в 1886 р., під час новочеркаського заслання. Цим
твором
Іван
Карпенко-Карий
сатирично викриває
тогочасні
суспільні
порядки
—
бюрократизм, судову систему, засновану на хабарництві. В основі сюжету — справжній
факт: багаторічне клопотання батька драматурга Карпа Адамовича з метою документально
відновити втрачене предками дворянство. Цікаві міркування про свого героя висловив уже на
схилі літ сам автор: «Згадую Борулю, хоч люди сміються з нього, бо їм здається, що вони не
такі чудаки, як Боруля, а коли гарненько придивитися, то й сміятися нічого: хто б не хотів
вивести своїх дітей на дворянську лінію, щоб вони не черствий кусок хліба мали?!»
Жанрові й стильові особливості
Ця позиція І. Карпенка-Карого дуже цікава, бо орієнтує читача побачити в комедійних
ситуаціях не такі вже й смішні сторони дійсності, як і в «Ревізорі» М. Гоголя: «Над чим
смієтесь? Над собою смієтесь». Саме цей гоголівський сміх крізь сльози й визначає пафос
твору І. Карпенка-Карого. Звідси й жанрова особливість цієї п’єси — трагікомедія.
Сюжет твору (своєрідна, яскраво національна версія відомої комедії Мольєра «Міщаниншляхтич») становлять гумористичні сцени з життя заможного хлібороба Мартина Борулі,
який домагається втрачених дворянських прав. Щоправда, у Мольєра моралізаторство має
абстрактно-повчальний характер, а в Карпенка-Карого воно спрямоване проти конкретних
побутових і соціальних явищ, поданих у національному художньому зрізі. У цьому, до речі,
одна із суттєвих відмінностей між творами класицизму («Міщанин-шляхтич») і реалізму
(«Мартин Боруля»).
Система дійових осіб
На відміну від Пузиря («Хазяїн»), Калитки («Сто тисяч») Мартин Боруля не труситься за
кожну копійку, не знущається з бідніших за себе, але він, як і мольєрівський Журден, у своєму
прагненні офіційно стати дворянином, по суті, утрачає здоровий глузд.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа