close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
29.01.2015
№ 27
Про результати вивчення стану викладання
української мови в 3 – 4 класах
початкової школи загальноосвітніх
навчальних закладів
На виконання наказу відділу освіти Харківської районної державної
адміністрації від 14.10.2014 № 337 «Про вивчення стану викладання української
мови в 3 – 4 класах початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів»
здійснено вивчення стану викладання української мови в 3 – 4 класах таких
загальноосвітніх навчальних закладах: Височанській СЗОШ імені Героя
Радянського Союзу О.Л.Пшенички, Мереф'янському ліцеї імені Героя
Радянського Союзу В.П. Мірошниченка, Мереф‫׳‬янському медичному ліцеї,
Мереф‫׳‬янській ЗОШ № 3, Манченківській ЗОШ, Лук‫׳‬янцівській ЗОШ,
Пісочинській ЗОШ, Роганській гімназії, Русько-Тишківській ЗОШ.
За результатами вивчення стану викладання української мови в 3 – 4
класах початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів складено
відповідну аналітичну довідку (додаток) та встановлено, що українська мова в
3 – 4 класах Мереф‫׳‬янського медичного ліцею викладається на високому
науково-методичному рівні, у Мереф‫׳‬янському ліцеї імені Героя Радянського
Союзу В.П. Мірошниченка, Мереф‫׳‬янській ЗОШ №3, Манченківській ЗОШ,
Лук‫׳‬янцівській ЗОШ, Пісочинській ЗОШ, Роганській гімназії, РуськоТишківській ЗОШ – на достатньому рівні, у Височанській СЗОШ імені Героя
Радянського Союзу О.Л.Пшенички – на середньому рівні.
На підставі інформації, зазначеній в аналітичній довідці про підсумки
вивчення стану викладання української мови в 3 – 4 класах початкової школи,
2
НАКАЗУЮ:
1. Методисту ІМЦ відділу освіти Морозовій З.В:
1.1 Розглянути довідку про підсумки вивчення стану викладання
української мови в 3 – 4 класах на засіданні районного методичного об’єднання
вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.
До 13.02. 2015
2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
2.1. Розглянути довідку про підсумки вивчення стану викладання
української мови в 3 – 4 класах на засіданнях шкільних методичних об’єднань
учителів початкових класів.
До 01. 03. 2015
3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, в яких
здійснювалося вивчення стану викладання української мови у 3 – 4 класах:
3.1 Розробити заходи щодо усунення недоліків, виявлених у ході
вивчення стану викладання української мови у 3 – 4 класах.
До 01.02. 2015
3.2 Контролювати роботу вчителів початкової школи з виконання
рекомендацій, одержаних під час вивчення стану викладання української мови.
Постійно
3.3 Учителям початкових класів урізноманітнювати форми роботи, що
застосовуються на різних етапах уроків, використовувати інноваційні
технології.
До 01. 09. 2015
3.4 Забезпечити безперервність підвищення фахової компетентності та
професійної майстерності педагогічних кадрів шляхом залучення їх до різних
форм методичної роботи.
До 15.09. 2015
3.5 Контролювати роботу вчителів 3 – 4 класів з обдарованими учнями та
учнями, які потребують додаткової уваги.
Постійно
4. Директорам Русько-Тишківської ЗОШ (Сухіцькій І.М.), Лук’янцівської
ЗОШ (Уніцькій О.О.) ініціювати участь учителів початкових класів у виставціпрезентації педагогічних ідей та технологій.
До 20.12.2015
5. Директорам Манченківської ЗОШ (Дворніку О.В.), Мереф’янського
ліцею (Пановій В.Є.), Русько-Тишківської ЗОШ (Сухіцькій І.М.) заохочувати
вчителів початкової школи у професійному конкурсі «Учитель року».
До 01.10. 2017
6. Директорам Мереф’янського ліцею (Пановій В.Є.), Лук’янцівської
ЗОШ (Уніцькій О.О.), Русько-Тишківської ЗОШ (Сухіцькій І.М.) тримати на
контролі оформлення навчальних кабінетів початкової школи та наповнення їх
наочними матеріалами.
До 01.08. 2015
3
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
начальника відділу освіти Бикасову С.А.
Начальник відділу освіти
Морозова, 746-70-45
О.І. Бабельчук
4
Заступник начальника відділу освіти
С.А. Бикасова
Завідувач ІМЦ відділу освіти
Т.Ф. Пащенко
Юрист відділу освіти
П.І.Ольховський
Методист ІМЦ відділу освіти
(виконавець)
З.В. Морозова
5
З наказом від
Реуцький В.В.
Уніцька О.О.
Дворнік О.В.
Коваль В.Є.
Панова В.Є.
Галіченко Н.М.
Сасіна О.О.
Меленті В.І.
Сухіцька І.М.
№
ознайомлені:
6
Додаток
до наказу відділу освіти
Харківської районної
Державної адміністрації
___________№_______
Довідка
про підсумки вивчення стану викладання української мови
у 3 – 4 класах початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів
Згідно з наказом відділу освіти від 14.10.2014 № 337 «Про вивчення стану
викладання української мови в 3 – 4 класах початкової школи загальноосвітніх
навчальних закладів» здійснено вивчення стану викладання української мови в
3 – 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів: Височанській СЗОШ імені
Героя Радянського Союзу О.Л.Пшенички, Мереф‫׳‬янському ліцеї імені Героя
Радянського Союзу В.П.Мірошниченка, Мереф‫׳‬янському медичному ліцеї,
Мереф‫׳‬янській ЗОШ № 3, Манченківській ЗОШ, Лук‫׳‬янцівській ЗОШ,
Пісочинській ЗОШ, Роганській гімназії, Русько-Тишківській ЗОШ.
Вивчення стану викладання української мови здійснювалося за
напрямами:
- нормативне забезпечення;
- навчально-методичне забезпечення;
- робота адміністрації ЗНЗ щодо контролю за станом викладання предмета;
- кадровий склад учителів;
- навчально-виховна робота з учнями 3-4 класів;
- стан ведення вчителями шкільної документації з української мови;
- матеріально-технічне забезпечення навчального кабінету, шляхом
проведення підсумків вивчення стану викладання предмета, виконання
річного плану та навчальної програми з української мови.
За результатами вивчення стану викладання української мови в 3–4
класах встановлено.
Нормативне забезпечення
Учителі третіх класів працюють за навчальною програмою для
загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів – К.: Видавничий дім «Освіта»,
К – 2011. (Автори: Вашуленко М., Пономарьова К., Прищепа О., Мартиненко
В., Караман Н., Лунько О.); навчання учнів 4-х класів здійснюється за
програмою для середньої загальноосвітньої школи видавництва «Початкова
школа», Київ – 2006. (Автори: Вашуленко М., Ґудзик І., Пономарьова К.,
Прищепа О., Мартиненко В.).
Для
організації
навчально-виховного
процесу
у
кожному
загальноосвітньому навчальному закладі й у більшості вчителів початкових
класів є необхідні для роботи нормативні документи Міністерства освіти і
7
науки України, за винятком Височанської СЗОШ (нормативні документи в
комп’ютерному варіанті): Типові навчальні плани МОН України; Державний
стандарт початкової загальної освіти, наказ МОН України від 21.08.2013 №
1222 «Про затвердження орієнтовних вимог до оцінювання навчальних
досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»;
лист МОН України від 28.12.2014 №1/9 «Орієнтовні вимоги до ведення та
оцінювання учнівських зошитів, лист МОН України від 11.06.2014 № 1/9-303
«Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи»; Наказ
ГУОН № 526 від 05.10.2011 «Про затвердження науково-методичних
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення
сторінок класних журналів у загальноосвітніх
навчальних
закладах
Харківської області».
Навчально-методичне забезпечення викладання предмета
Наявність навчально-методичного забезпечення на уроках
№
з/п
1
2
3
4
5
ЗНЗ
Височанська С ЗОШ
імені Героя
Радянського Союзу
О.Л.Пшенички
Лук’янцівська ЗОШ
Манченківська ЗОШ
Мереф’янська ЗОШ №
3
Мереф’янський ліцей
+
Наявність
методично
ї
літератури
частково
Наявність
роздаткового
матеріалу
частково
+
+
+
частково
+
+
+
+
+
частково
частково
частково
+
частково
+
+
+
+
частково
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
частково
+
+
частково
Наявність
календарн
их планів
Наявність
поурочних
планів
+
+
+
+
Наявність
карток із
тестами
-
ім.
В.П.Мирошніченка
6
7
8
9
Мереф’янський
медичний ліцей
Пісочинська ЗОШ
Роганська гімназія
Русько-Тишківська
ЗОШ
У вчителів 3 – 4 класів наявні календарні та поурочні плани, методична
література для підготовки до уроків, тестові завдання з мови для учнів 3-х,
4-х класів, а також зошити на друкованій основі для розвитку зв’язного
мовлення. Але вчителі Дубінюк О.С., Золотарьова С.І. (Височанська СЗОШ),
Бабенко С.В., Кравцова Т.І. (Мереф’янський ліцей), Прокопенко Т.О. (РуськоТишківська ЗОШ) недостатньо використовують роздатковий матеріал та тести
на уроках мови. Готуючи до ДПА учнів 4-х класів, недостатньо застосовують
тести на уроках української мови вчителі Слатін Г.В., Чала Н.М. (Мереф’янська
8
ЗОШ № 3), Деркач Л.А., Савельєва С.М. (Лук’янцівська ЗОШ), Карсекіна Л.І.,
Панченко Н.В. (Манченківська ЗОШ).
Забезпеченість підручниками з української мови становить 100%. Учні
3 – 4 класів навчаються за підручниками з української мови різних авторів:
М.С. Вашуленка та М.Д. Захарійчука, використовують зошити з розвитку
зв’язного мовлення «Говоримо, читаємо, пишемо» (автор Будна Н.О.), зошити з
української мови «Горішок» (автор Воскресенська Н.О.), що схвалені для
навчання МОН України.
Під час вивчення стану викладання української мови в 3 – 4 класах
відвідано 22 уроки.
Кількість уроків, відвіданих методистом, та рівень їх проведення
№
з/п
Назва ЗНЗ
Кількість
відвіданих
уроків
Високий
рівень
Достатній
Середній
1.
Височанська СЗОШ імені
Героя Радянського Союзу
О.Л.Пшенички
2
1
1
2.
Лук’янцівська ЗОШ
2
1
1
3.
Манченківська ЗОШ
3
1
2
4.
Мереф’янська ЗОШ № 3
2
1
1
5.
Мереф’янський ліцей ім.
2
2
В.П.Мирошніченка
6.
Мереф’янський медичний
ліцей
4
2
2
7.
Русько - Тишківська
2
1
1
8.
Роганська гімназія
3
1
2
9.
Пісочинська ЗОШ
2
1
1
Уроки, в основному, під час вивчення предмету вчителі провели на
високому та достатньому науково-методичному рівні. Теми всіх відвіданих
уроків відповідають змісту навчальних програм та календарних планів.
Готуючись до початку уроку, тему уроку з української мови і дату проведення
вчителі записують на дошці. Не було запису теми у вчителя Дубінюк О.С.
(Височанська СЗОШ).
Учителі Рижило Л.Й. і Федоренко Т.О. (Мереф’янський медичний ліцей),
Олійник В.І. (Роганська гімназія), Репало М.В. (Манченківська ЗОШ) уроки
проводять на високому науково-методичному рівні.
9
Учителі Рижило Л.Й. і Федоренко Т.О. (Мереф’янський медичний ліцей)
вчать учнів аналізувати мовні явища і робити висновки. Для вироблення
навичок грамотного письма розробили систему вправ, що допомагає учням не
допускати помилок при написанні текстів, диктантів, творів, при списуванні
вправ та виконанні домашніх завдань.
Олійник В.І. (Роганська гімназія), Репало М.В. (Манченківська ЗОШ)
надають перевагу нетрадиційним урокам. Темп уроків високий. Учителі
навчають четвертокласників формулювати власну думку, правильно її
виражати, доводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати;
застосовують інтерактивні методи: мікрофон, мозковий штурм. На уроках
використовують наочність, технічні засоби навчання, ІКТ. Учителі Оборожна
Н.М. (Пісочинська ЗОШ), Прокопенко Н.О, Штанегей С.М. (Русько-Тишківська
ЗОШ), Чала Н.М. (Мереф’янська ЗОШ № 3), Деркач Л.А. (Лук’янцівська ЗОШ)
уроки з української мови провели на високому науково-методичному рівні. Під
час проведення уроку дотримувалися принципу науковості, створювали умови
для продуктивного, логічного мислення, розвивали творчі здібності учнів,
працювали над збагаченням мови, ефективно використовували міжпредметні
зв’язки, впроваджували сучасні форми організації різних видів діяльності,
використовували елементи інноваційних технологій, застосовували наочність,
технічні засоби навчання. Відвідані уроки свідчать про те, що вчителі
дотримуються рекомендацій МОН України, Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації.
Учителі Повелиця О.М. (Роганська гімназія), Чишко М.І. (Пісочинська
ЗОШ), Карсекіна Л.І. (Манченківська ЗОШ), Бабенко С.В. (Мереф’янський
ліцей) урок провели на достатньому науково – методичному рівні. Учні
показали на уроці вміння працювати в группах та парами. Учителі добре
володіють українською мовою, формують у дітей навички самоконтролю. Але
учителі не привчають учнів самостійно робити висновки під час відповіді на
уроці.
Учитель Дубінюк О.С. (Височанська СЗОШ) урок української мови
провела на середньому науково-методичному рівні. Поурочні плани пише
стисло; застосовує тільки одну форму роботи на уроці: виконання вправ з
підручника; не пояснює завдання як на уроці, так і під час запису домашньої
вправи. Поурочний план учителя не розкриває змісту уроку з української мови
і не допомагає в роботі. На її уроці відсутні інтерактивні форми навчання.
Учитель не використовує диференційований підхід при навчанні. Учні в
зошитах пишуть неохайно. Учитель не вимагає каліграфічного письма,
перевіряє не кожну класну і домашню роботу учня, як вимагає лист МОН
України (лист 28.12.2014 №1/9 «Орієнтовні вимоги до ведення та оцінювання
учнівських зошитів»). Учителі Золотарьова С.І. (Височанська СЗОШ),
Савєльєва С.М. (Лук′янцівська ЗОШ), Панченко Н.В.), Сушко О.М, Тригуб
О.М. (Мереф′янський медичний ліцей), Шатура Л.Ю, Кравцова Т.І.
(Мереф′янський ліцей), Слатін Г.В. (Мереф’янська ЗОШ № 3) більшість уроків
проводять на достатньому науково-методичному рівні. З метою активізації
пізнавальної діяльності учнів, підвищення інтересу до вивчення предмета
10
впроваджують сучасні форми організації різних видів діяльності: проводять
нетрадиційні уроки з використанням інноваційних технологій (урок-мандрівка,
проектний урок, урок-гра «Найрозумніший», урок-екскурсія), застосовують
різноманітну наочність (таблиці, ілюстрації, малюнки). Але недостатньо
працюють з учнями над виправленням допущених помилок при виконанні
самостійних завдань, написанні диктантів.
Учитель Слатін Г.В. (Мереф’янська ЗОШ №3) не залучає до активності
дітей на уроці, не націлює їх увагу на виконання самостійних завдань. Не
систематично перевіряє виконані класні та домашні завдання в зошитах.
Контроль за системою оцінювання знань учнів у початковій школі
здійснюється адміністраціями загальноосвітніх навчальних закладів Височанської
СЗОШ імені Героя Радянського Союзу О.Л.Пшенички, Манченківської ЗОШ,
Мереф‫׳‬янського ліцею імені Героя Радянського Союзу В.П.Мірошниченка,
Мереф‫׳‬янського медичного ліцею, Мереф‫׳‬янської ЗОШ № 3, Лук‫׳‬янцівської
ЗОШ, Пісочинської ЗОШ, Роганської гімназії, Русько -Тишківської ЗОШ
згідно з наказом МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження
орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових
дисциплін у системі загальної середньої освіти». Під час вивчення стану
викладання української мови у 3- 4 класах виявлено, що на сторінках з
української мови класного журналу кількість контрольних і перевірних робіт
співпадає з календарними планами, рекомендаціями та критеріями оцінювання
(наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних
вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у
системі загальної середньої освіти»). Учителі 3- 4 класів початкової школи
перевіряють мовленнєві вміння з чотирьох видів діяльності: аудіювання,
говоріння, читання, письма.
Робота адміністрації ЗНЗ
щодо контролю за станом викладання предмета
У ході вивчення стану викладання предмету виявлено, що у річних
планах загальноосвітніх навчальних закладів щорічно планується вивчення
української мови в початковій школі, за винятком Пісочинської ЗОШ, де
останній раз стан викладання української мови вивчався у 2011/2012
навчальному році, згідно з перспективним планом, наступне вивчення
заплановано на 2015 рік. Не кожного навчального року вивчається стан
викладання української мови в початковій школі Русько-Тишківської ЗОШ.
Терміни перевірки вивчення стану викладання української мови у 3 – 4 класах
загальноосвітніх навчальних закладах зазначено в таблиці.
№
1
Навчальні заклади освіти
Височанська СЗОШ імені Героя
номери наказів перевірки стану викладання
предмета
наказ про перевірку
підсумки наказу про
перевірку
Наказ від 01.09.2014 № 146
наказ відсутній
11
Радянського Союзу
О.Л.Пшенички
2
Лук’янцівська ЗОШ
3
4
5
Манченківська ЗОШ
Мереф’янська ЗОШ №3
Мереф’янський ліцей ім.
Наказ від 14.10.2014№
від 24.12.2013 № 128
117;
Наказ від 28.09.14 № 136
наказ відсутній
Наказ від 22.09.2014 № 125 від 28.10.2014 № 137
Наказ від 04.10.2014 № 138 від 02.11. 2014 №146
В.П.Мирошніченка
6
7
8
9
Мереф’янський медичний ліцей
Пісочинська ЗОШ
Роганська гімназія
Русько - Тишківська ЗОШ
Наказ від 28.09.2014№ 253 від 29.10. 2014 № 271
Наказ від 16.12.2011 № 152 від 26.12.2011 №171
Наказ від 10.10.2014 № 319 від 02.11.2014 №331
Наказ від 24.03.2014 № 38 від 22.04.2014 № 49
Відвідуючи уроки, керівники загальноосвітніх навчальних закладів
ставлять мету відповідно до вимог нового Державного стандарту, навчальних
програм та нормативних документів, завдань роботи школи; контролюють
виконання рекомендацій, які було надано під час вивчення стану викладання
української мови у початковій школі. Аналіз відвіданих уроків проводиться
методично грамотно, визначаються проблеми, над якими необхідно працювати
вчителю, а також даються аргументовані рекомендації для покращення роботи.
Під час наступних відвідувань уроків з української мови керівники
відслідковують усунення недоліків. Заступники директорів з навчальновиховної роботи
перевіряють стан ведення
документації з предмета,
проводять, за необхідністю, індивідуальні бесіди з учителями з питань
удосконалення навчально-виховної роботи. Результати обговорюються на
нарадах при директорові.
Кількість відвіданих уроків з української мови керівниками ЗНЗ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Назва ЗНЗ
Відвідано уроків
директором
12
школи
Височанська СЗОШ імені
Героя Радянського Союзу
О.Л.Пшенички
Манченківська ЗОШ
Мереф’янська ЗОШ № 3
Мереф’янський ліцей ім.
В.П.Мирошніченка
Мереф’янська медичний
ліцей
Лук’янцівська ЗОШ
Пісочинська ЗОШ
Русько-Тишківська ЗОШ
Роганська гімназія
-
Відвідано
уроків
заступником
директора
6
2
4
4
6
11
5
6
10
5
2
4
6
7
3
5
11
Участь учителів у методичній роботі
Методичні об’єднання вчителів початкових класів Мереф’янського
медичного ліцею, Пісочинської ЗОШ, Роганської гімназії, Русько-Тишківської
ЗОШ працюють на належному рівні.
Методичні теми, над якими працюють учителі початкової школи, в
переважній більшості актуальні, спрямовані на підвищення професійної
компетентності педагогів у сучасній школі.
Учителі Роганської гімназії, Мереф’янського медичного ліцею,
Пісочинської ЗОШ застосовують в роботі елементи інноваційних педагогічних
технологій.
Учителі Карсекіна Л.І., Панченко Н.В., Репало М.В. (Манченківська
ЗОШ), Золотарьова С.І. (Височанська СЗОШ), Лялюк О.М. (Мереф’янський
медичний ліцей), Бабенко С.В. (Мереф’янський ліцей) беруть активну участь у
засіданнях педмайстерень, шкіл ефективного передового досвіду, творчих груп.
Учителі початкових класів активно беруть участь у виставці-презентації
педагогічних ідей та технологій. Роботи Золотарьової С.І. (Височанська СЗОШ),
Репало М.В. (Манченківська ЗОШ), Олійник В.І, Романової Н.М. (Роганська
гімназія), Сушко О.М, Тригуб О.М. (Мереф′янський медичний ліцей), Бабенко
С.В., Шатури Л.Ю., (Мереф′янський ліцей), Оборожної Н.М. (Пісочинська
ЗОШ) у районному етапі виставки-презентації увійшли до десятки кращих. А
робота Романової Н.М. (Роганська гімназія) посіла ІІІ місце в обласному етапі
виставки.
У 2014 році не брали участь у районній виставці-ярмарку педагогічних
ідей та технологій учителі Лук’янцівської ЗОШ, Русько - Тишківської ЗОШ.
На засіданнях шкільних методичних об’єднань учителів початкових
класів Височанської СЗОШ, Лук’янцівської ЗОШ, Мереф’янського ліцею,
Манченківської ЗОШ не розглядаються питання стану викладання української
мови. Не вивчаєтьсяй досвід колег.
Учителі Височанської СЗОШ, Лук’янцівської ЗОШ, Роганської гімназії,
Мереф’янського медичного ліцею, Мереф’янської ЗОШ № 3, Пісочинської
ЗОШ брали участь у районному конкурсі «Учитель року - 2014». Манченко
А.М. (Пісочинська ЗОШ) посіла ІІІ місце в районному етапі конкурсу,
13
Войтенко Т.В. (Мереф’янська ЗОШ № 3) – IV місце. Активності в конкурсі не
проявляли вчителі Русько-Тишківської ЗОШ, Манченківської ЗОШ,
Мереф’янського ліцею.
Із 9 загальноосвітніх навчальних закладів, де вивчався стан викладання
української мови, тільки у Роганській гімназії учитель Романова Н.М. працює за
науково - педагогічним проектом «Росток».
У Мереф’янській ЗОШ №3 з 01.09.2014 працює молодий спеціаліст, за
яким закріплено наставника, складено спільний план роботи.
Аналіз кадрового складу вчителів 3 – 4 класів
Кількісно-якісний склад учителів 3 – 4 класів початкової школи, в
яких здійснювалося вивчення української мови, такий:
1
Височанська СЗОШ імені
Героя Радянського Союзу
О.Л.Пшенички
2
2
Лук’янцівська ЗОШ
2
3
Манченківська ЗОШ
3
4
Мереф’ янська ЗОШ
№3
2
1
5
Мереф’янський ліцей
ім. В.П.Мирошніченка
2
2
6
Мереф’янський
медичний ліцей
4
2
7
Пісочинська ЗОШ
2
1
8
Русько - Тишківська
ЗОШ
2
9
Роганська гімназія
3
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
Старши
й
учитель
Учитель методист
Мають
звання
1
1
2
Спеціал
іст
ІІ
категорія
І
категорія
Назва ЗНЗ
Вища
категорія
з/п
№
Кількість
учителів
Мають категорію
1
1
1
14
У загальноосвітніх навчальних закладах, де вивчався стан викладання
української мови, в 3 – 4 класах за фахом працюють 22 учителя. У
Манченківській ЗОШ, Мереф’янському ліцеї, Мереф’янському медичному
ліцеї, Пісочинській ЗОШ, Русько - Тишківській ЗОШ, Роганській гімназії 19
учителів мають педагогічний стаж від 12 до 47 років. У Височанській СЗОШ,
Мереф’янській ЗОШ №3, Лук’янцівській ЗОШ працюють учителі з
педагогічним стажем до п’яти років.
Молодий учитель Мереф’янської ЗОШ № 3 Слатін Г.В. – слухач
районної школи молодого вчителя, але відвідує її не систематично.
Учителі початкових класів вчасно проходять курси підвищення
кваліфікації та спецкурси при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
з різних напрямів навчання.
Рік проходження
№
Загальноосвітній
курсів
ПІБ учителя
з/п
навчальний заклад
підвищення атестації
кваліфікації
Височанська СЗОШ
Дубінюк О.С.Л.
імені Героя Радянського
1
Золотарьова С.І.
2014
2014
Союзу О.Л.Пшенички
Карсекіна Л.І.
2
Манченківська ЗОШ
3
Лук’янцівска ЗОШ
4
Роганська гімназія
Репало М.В.
Панченко Н.В.
Деркач Л. А.
Савельєва С.М
Олійник В.І.
Романова Н.М.
2012
2013
закінчення
навчання в
ВНЗ
2011
2014
2011
2011
2012
2011
2014
2013
2014
2011
2012
2011
15
Повелиця Е.М.
Чала Н.М.
5
6
Мереф’ янська ЗОШ
№3
Русько-Тишківська
ЗОШ
Слатін Г.В.
Прокопенко Н.О.
Штанегей С.М.
Бабенко С.В.
7
Мереф’янський ліцей
ім. В.П.Мирошніченка Кравцова Т.І.
8
Мереф’янський
медичний ліцей
9
Пісочинська ЗОШ
Шатура Л.Ю.
Рижило Л.Й.
Федоренко Т. О.
Сушко О.М.
Тригуб О.М.
Оборожна Н.М.
Чишко М.І.
2012
2011
2013
2014
закінчення
навчання в
ВНЗ
2011
2013
2011
2011
2013
2014
закінчення
навчання в
ВНЗ
2012
2014
2010
2013
2014
2010
2011
2013
2012
2011
2012
2011
2011
2014
2010
2012
2011
Навчально-виховна робота з учнями 3 – 4 класів
У вчителів Мереф’янського медичного ліцею, Роганської гімназії,
Лук`янцівської ЗОШ сплановано роботу з обдарованими учнями та роботу з
учнями, які потребують додаткової уваги на уроках української мови та
індивідуальних заняттях. У цих навчальних закладах є списки учнів, з якими
працюють учителі. Відсутня робота з учнями початкової школи, які потребують
посиленої уваги, у Височанській СЗОШ, Лук’янцівській ЗОШ, Манченківській
ЗОШ, Русько-Тишківській ЗОШ, Пісочинській ЗОШ.
У загальноосвітніх навчальних закладах організовано позакласну роботу
з української мови: працюють драматичний та гурток «Логоритмика»
(Мереф’янська ЗОШ № 3), гурток «Розумники та розумниці» (Мереф’янський
медичний ліцей), гурток «Українські дзвіночки» (Лук′янцівська ЗОШ);
проведено заходи, присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка,
Дню писемності (Русько - Тишківська ЗОШ), тиждень української мови, свято
українського фольклору, організовано виставку зошитів з української мови
(Лук′янцівська ЗОШ, Манченківська ЗОШ); конкурс «Мандрівка українських
казок», мовознавчий турнір «Мова наша солов’їна – чиста, мов перлина», свято
рідної мови (Мереф’янський ліцей).
Усі загальноосвітні навчальні заклади, де вивчався стан викладання
української мови, щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі знавців
16
української мови імені П.Яцика. У 2014/2015 навчальному році якісно
підготували учнів до цього конкурсу вчителі, які навчають учнів 3- х класів
Пісочинської ЗОШ (учитель Оборожна Н.М.), Мереф’янського медичного
ліцею (учитель Рижило Л.Й.), Мереф’янського ліцею (учитель Шатура Л.Ю.),
Русько – Тишківської ЗОШ (учитель Штанегей С.М.). Високі бали у
районному конкурсі набрали учні 4-х класів Мереф’янського медичного ліцею
(учитель Сушко О.М.), Манченківської ЗОШ (учитель Репало М.В.),
Мереф’янського ліцею (учитель Бабенко С.В.), Роганської гімназії (учитель
Олійник В.І.), Лук’янцівської ЗОШ ( учитель Деркач Л. А.).
Стан ведення вчителями початкової школи шкільної документації
з української мови
У ході вивчення даного питання в загальноосвітніх навчальних закладах
виявлено, що адміністрації шкіл контролюють стан викладання української
мови у початковій школі, ведення учнями та перевірку учителями робочих та
контрольних зошитів, накопиченістю та об’єктивністю виставлення оцінок.
Питання заслуховуються на засіданнях педагогічних рад.
Календарно-тематичне планування вчителів складено з урахуванням
навчальних програм.
На час вивчення стану викладання української мови, записи уроків у
класних журналах відповідали календарному плануванню, кількість проведених
контрольних робіт – обов’язковому мінімуму. Сторінки класних журналів
учителі заповнюють відповідно до науково-методичних рекомендацій щодо
оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних
журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області,
затверджених наказом Головного управління Харківської обласної державної
адміністрації від 05.10.2011 № 526.
Для виконання контрольних робіт, проведення уроків з розвитку
мовлення використовуються зошити з друкованою основою, рекомендовані
Міністерством освіти і науки України в 2014/2015 навчальному році.
Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів для уроків
української мови
Адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів приділяють належну
увагу матеріально-технічному забезпеченню навчальних кабінетів початкової
школи.
Кабінети Манченківської ЗОШ (учителі Репало М.В., Карсекіна Л.І.,
Панченко Н.В.), Пісочинської ЗОШ (учитель Оборожна Н.М.), Мереф’янського
медичного ліцею (учитель Рижило Л.Й.), Роганської гімназії (Олійник В.І.
Повелиця О.М.), Мереф’янської ЗОШ № 3 (учитель Чала Н.М.) забезпечені
наочністю з української мови для навчання учнів 3 – 4 класів: наявні таблиці,
картини, ілюстрації, різноманітні словники (орфографічні, тлумачні, антонімів
17
і синонімів, російсько-українські). Кабінети відповідають Положенню про
навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженому
наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2004 № 601.
Учителі для навчання учнів української мови мають роздатковий
матеріал. Але у Лук’янцівській ЗОШ, Русько - Тишківській ЗОШ рівень
оснащення кабінетів недостатній. У Мереф’янському ліцеї кабінет початкової
школи відсутній.
Коефіцієнт рівня стану викладання української мови в початковій
школі
За результатами вивчення стану викладання української мови у 3 – 4
класах встановлено коефіцієнт:
Височанська СЗОШ
0,71
Мереф’янська ЗОШ №3
0,8
Лук'янцівська ЗОШ
0,8
Манченківська ЗОШ
0,8
Мереф’янський ліцей
0,82
Пісочинська ЗОШ
0,82
Роганська гімназія
0,83
Русько- Тишківська ЗОШ
0,84
Мереф’янський медичний ліцей
0,93
0
Морозова, 746 70 45
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа