close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Пам’ятка
аналізу стану фізичного розвитку дошкільників.
1. Створення умов для фізичного розвитку:
а) різноманітність обладнання спортивного майданчика, ділянки;
б) наявність стандартного й нестандартного обладнання для фізкультурних
занять;
в) створення умов для додержання режиму рухової активності в групі.
2. Аналіз рівня фізичного розвитку дітей (кількість дітей із відхиленнями від норми).
3. Аналіз стану здоров’я дітей (статистичні дані щодо захворюваності).
4. Рівень розвитку моторики в дошкільників.
5. Рівень розвитку культурно-гігієнічних навичок у дітей, їхній обсяг, стабільність
застосування.
6. Аналіз системи роботи із фізичного розвитку:
а) додержання режиму дня: відповідність часу, який відводиться в групі для
проведення занять, ігор, прогулянок, вимогам чинних занять. Форми
організації дітей під час проведення режимних процесів.
б) ранкова гімнастика, рухливі хвилинки, заняття із фізичної культури:
 оздоровлювальний характер;
 щільність (щодо занять із фізичної культури); методи, прийоми
закріплення й навчання нових рухів; якість рухів, активність дітей;
в) прогулянка:
 структура прогулянки(за часом і змістом), зв'язок із заняттями,
урахування сезону, педагогічна доцільність;
 різноманітність застосованого матеріалу;
 форми організації дітей під час прогулянки (індивідуальна,
індивідуально-групова, групова, фронтальна), прояв навичок
самоорганізації в дітей;
 рівень підготовленості вихователя до проведення прогулянки.
г) доцільність застосування системи загартовування:
 створення умов щодо проведення за гартувальних процедур;
 види загартування, які використовуються;
 організація проведення за гартувальних процедур (тривалість,
послідовність, якість виконання, самостійність дітей);
 доцільність прийомів залучення дітей до за гартувальних процедур,
розвиток позитивного ставлення до них.
д) додержання вимог щодо охорони життя й здоров’я дітей.
7. Загальні висновки. Пропозиції щодо усунення недоліків.
Пам’ятка
тематичного аналізу рівня сформованості
культурно-гігієнічних навичок у дошкільників.
1. Створення умов щодо формування й розвитку культурно-гігієнічних навичок
дошкільників:
 під час їжі – сервіровка столу (наявність серветок, столових наборів залежно
від віку дітей), розташування дітей за столами;
 під час умивання – наявність індивідуального рушника, мила, зручний доступ
до вмивальників;
 під час одягання – наявність необхідної кількості шаф у роздягальній кімнаті,
забезпечення вільного доступу до них кожній дитині.
2. Наявність систематичного й послідовного формування й розвитку культурногігієнічних навичок. Під час спостережень звертати увагу на:
 охайність їжі, а саме: уміння дітей правильно тримати ложку й хліб,
пережовувати їжу, користуватися серветкою, тихо виходити після їжі із-за
столу, дякувати, користуватися лише власним столовим набором;
 навички умивання, а саме: уміння закочувати рукава, намилювати руки до
появи піни, змивати мило, насухо витирати руки, охайно вішати рушник;
 навички одягання й роздягання, а саме: уміння розстібати ґудзики, знімати
одяг, охайно вішати його (спочатку сорочка або сукня, потім – колготки,
тапочки).
3. Урахування вікових та індивідуальних особливостей дошкільників.
4. Прийоми керівництва з боку вихователя.
5. Загальні висновки. Пропозиції щодо усунення недоліків.
Пам’ятка
тематичного аналізу стану розумового розвитку
дошкільників.
1. Розумовий розвиток дітей у повсякденному житті:
а) під час виконання дітьми різних видів доручень:
 форма повідомлення завдання вихователем, ступінь в ньому дитини
(чи зрозуміле завдання, які виникли питання);
 добір дитиною способу виконання завдання, його відповідність
умовам, раціональність;
 послідовність дій. Їхня результативність;
 доцільність використаного обладнання;
 аналіз труднощів, помилок, способи їхнього подолання;
 доцільність методів і прийомів, використаних вихователем під час
керівництва діяльністю дітей;
б) під час організації та проведення дидактичних ігор:
 доцільність прийомів залучення дітей до гри;
 спосіб пояснення педагогом змісту й правил гри;
 наявність у дітей запитань,їхній характер;
 додержання дітьми правил під час проведення гри;
 аналіз труднощів, помилок, які виникли в дітей під час гри ;
 Наявність контролю з боку вихователя.
2. Розумовий розвиток під час проведення занять:
а) додержання дидактичних принципів навчання:
 доцільність способу організації дитячого колективу;
 структура заняття (логічність, послідовність, види і зміст навчальних
завдань);
 доцільність методів та прийомів;
 аналіз наочності, способів її використання;
 аналіз діяльності дітей упродовж заняття (якість виконання завдань,
прояви самостійності, активності, інтересу, уваги);
б) формування передумов навчальної діяльності:
 наявність мотивації під час повідомлення завдання, її доцільність,
відповідність віковим особливостям;
 ефективність методів і прийомів;
 характер керівництва діяльністю дітей упродовж заняття,
відповідність змісту заняття віковим та індивідуальним
особливостям дітей;
в) рівень сформованості в дітей навчальних умінь та навичок:
 уміння слухати пояснення щодо змісту навчальних завдань;
 уміння зрозуміло й послідовно висловлювати свої думки.
3. Загальні висновки. Пропозиції щодо усунення недоліків, рекомендації.
Пам’ятка
тематичного аналізу роботи дошкільного закладу
з питань розвитку елементарних математичних
уявлень дітей.
1. Дата перевірки, ким проводилася:
а) загальні відомості про дошкільний заклад: номер, адреса, режим роботи;
б) комплектація: кількість груп, кількість дітей на період перевірки.
2. Кадри дошкільного закладу :
а) завідувач, методист – освіта стаж педагогічної та адміністративної
діяльності;
б) кількість вихователів, їхня освіта, стаж;
в) підвищення кваліфікації педагогічних кадрів(форми, терміни). Форми
методичної роботи з теми перевірки;
3. Мета та методи перевірки. Основні результати і зауваження попередньої
перевірки, якість їхнього виконання.
4. Аналіз умов роботи вихователів щодо розвитку елементарних математичних
уявлень;
а) обладнання педагогічного процесу: наявність і стан наочних посібників,
технічних засобів навчання, їхнє застосування на заняттях;
б) обладнання для самостійної діяльності дітей поза заняттям;
в) обладнання методичного кабінету з теми перевірки: наявність і рівень
методичних матеріалів, літератури з розвитку математичних уявлень у
дітей, використання цих матеріалів вихователем;
г) загальні висновки, відповідність умов роботи сучасним вимогам.
5. Планування та облік роботи. Аналіз календарних планів не менше ніж
за 1-3 місяці.
6. Аналіз методики роботи вихователів на заняттях. Організація роботи з дітьми
поза заняттям. Використання дітьми одержаних математичних знань і вмінь в
інших видах діяльності.
7. Аналіз рівня знань і вмінь дітей відповідно вимог програми, за якою працюють
вихователі груп.
8. Методична робота з колективом:
а) місце питань розвитку математичних уявлень дітей у річному плані роботи
дошкільного навчального закладу;
б) форми методичної роботи з вихователями. Відбиття цієї проблеми в
педагогічній документації ( протоколи педагогічних нарад, обговорення
відкритих занять,зошити спостереження в різних вікових групах);
прийняті рішення та рекомендації, їхня конкретність, терміни. Стан
аналізу планів освітньої роботи.
в) вплив методичної роботи на якість педагогічного процесу;
г) стан роботи щодо узагальнення та впровадження перспективного
педагогічного досвіду.
9. Загальні висновки, пропозиції щодо усунення недоліків.
Пам’ятка
тематичного аналізу стану ознайомлення з природою.
1. Створення умов щодо ознайомлення дошкільників із природою:
 доцільність добору рослин і тварин у куточку природи, відповідність
вимогам чинних програм, віковій групі;
 оцінка оснащення педагогічного процесу дидактичним матеріалом
( іграми, картинами, кресленнями);
 створення умов щодо ознайомлення дошкільників із природою на
ділянці дошкільного закладу.
2. Різноманітність форм і методів ознайомлення дітей з природою:
 оцінка праці і спостережень у куточку природи (природознавчий
зміст), доцільність форм організації дітей. Методи й форми
керівництва діяльністю дітей;
 використання дидактичних ігор природознавчого змісту (добір ігор,
особливості проведення);
 час і місце роботи з ознайомлення дітей з природою під час
проведення прогулянок;
 місце занять у системі роботи з ознайомлення дошкільників з
природою.
3. Виявлення рівня обізнаності дітей з проблеми.
4. Загальні висновки. Пропозиції щодо усунення недоліків.
Пам’ятка
тематичного аналізу рівня розвитку
зображувальної діяльності в дошкільників.
1. Особливості організації занять із малювання, ліплення за натурою:
 створення умов для проведення занять (добір матеріалу розглядання
натур, відповідність натури естетичним. Педагогічним вимогам,
віковим особливостям дітей);
 доцільність використаних прийомів керівництва розгляданням натури
на початку, упродовж, наприкінці заняття;
 оцінка активності, самостійності дітей під час роботи.
2. Особливості організації занять із малювання, аплікації, ліплення за сюжетом:
 створення умов для проведення занять;
 доцільність методів та прийомів, використаних вихователем під час
визначення змісту сюжету, добору засобів виразності, залучення дітей
до обговорення послідовності виконання завдання;
 відповідність прийомів, спрямованих на формування виразних
образів,віковим особливостям дітей;
 оцінка емоційних проявів дітей під час роботи (захоплення,
зацікавленість,прояви творчості);
 особливості оцінки дитячих робіт.
3. Особливості організації занять із зображувальної діяльності за задумом:
 створення умов для проведення заняття;
 спрямованість використаних методів і прийомів на формування в дітей
емоційного настрою, оригінальності й самостійності задуму;
 оцінка самостійності, активності, проявів творчості в дітей під час
виконання завдання;
 особливості оцінки дитячих робіт.
4. Оцінка рівня розвитку технічних навичок малювання та аплікації.
5. Загальні висновки. Пропозиції щодо усунення недоліків.
Пам’ятка
тематичного аналізу стану естетичного
розвитку дошкільників.
1. Створення умов для естетичного розвитку:
а) додержання принципів художнього оформлення приміщень:
 відповідність оформлення приміщень їхньому призначенню;
 відповідність іграшок, меблів, посуду естетичними вимогам;
 використання дитячих робіт у художньому оформленні приміщень;
 використання в педагогічному процесі художнього оформлення
приміщень.
б) оснащення педагогічного процесу:
 наявність художньої, методичної літератури, наочного матеріалу,
перспективного педагогічного досвіду з проблеми естетичного
розвитку дошкільників;
 наявність творів образотворчого мистецтва;
 наявність куточків зображувальної діяльності в групах.
2. Вивчення педагогічного процесу:
а) аналіз планування роботи із зображувальної діяльності;
б) аналіз рівня зображувальних умінь та навичок у дітей;
в) наявність проявів творчої самостійності в зображувальній діяльності;
г) наявність у дітей знань про художників, жанри мистецтв, доцільність
використання творів мистецтва під час проведення занять.
Пейзажні картини:
 відповідність картини художнім і педагогічним вимогам;
 методи та прийоми, використані вихователем для створення
емоційного настрою в дітей;
 послідовність і цілеспрямованість запитань вихователя, спрямованих
на з’ясування розуміння дітьми змісту й засобів виразності;
 прийоми активізації естетичного сприймання картини.
3. Загальні висновки. Пропозиції щодо усунення недоліків.
Пам’ятка
тематичного аналізу стану морального
розвитку дошкільників.
1. Створення умов для змістовної діяльності дітей.
2. Стиль взаємовідносин між дорослими та дітьми.
3. Аналіз методів і прийомів, які використовує вихователь з метою морально –
етичного розвитку дошкільників.
4. Формування дитячого колективу й розвиток колективізму в дітей:
а) наявність видів діяльності, які відбуваються спільно, індивідуально, їхній
зміст, кількість дітей, об’єднаних під час діяльності, характер об’єднання;
б) оцінка досвіду морально – етичного розвитку, який надають дитині різні
види діяльності . взаємовідносини дітей у спільній діяльності, їхній
прояв;
в) оцінка ролі вихователя як організатора спільної діяльності дітей,
прийоми
керівництва.
5. Вирішення завдань морально – етичного розвитку під час планування та
організації навчальної діяльності:
а) планування завдань морально – етичного розвитку під час занять;
б) які методи, прийоми використовує вихователь для формування
вихованості в дітей засвоєння норм поведінки під час занять;
в) зміст уявлень дітей про Батьківщину, працю дорослих.
6. Рівень морально – етичної вихованості дітей різних вікових груп:
а) додержання правил поведінки на заняттях і в інших видах діяльності, які
правила, традиції існують у групах;
б) характеристика змісту вихованості дітей у різних вікових групах;
в) наявність оцінно–контрольних дій дітей;
г) аналіз морально – вольової готовності дітей до навчання в школі.
7. Зв'язок дошкільного закладу із сім’єю. Форми роботи з батьками.
8. Загальні висновки. Пропозиції щодо усунення недоліків.
Пам’ятка
тематичного аналізу стану ігрової діяльності.
1. Створення умов для ігрової діяльності дітей:
 наявність ігрових куточків у групах; споруди для ігор на майданчику;
 добір та розташування іграшок та ігрових матеріалів відповідно до
вікових особливостей дітей та за видами (сюжетні, технічні, дидактичні);
 місце гри у педагогічному процесі (ігри в режимі дня, час їхнього
проведення);
 наявність нормативних документів, методичної літератури, текстів,
фотоілюстративних матеріалів, ППД із проблем ігрової діяльності в
методичному кабінеті дошкільного закладу освіти.
2. З’ясування рівня колективних взаємовідносин дітей в іграх:
 ігрові групи, їхня стійкість, характер об’єднання (ігри поруч, ігри разом,
ігри підгрупами, усією групою дітей);
 взаємовідносини дітей під час гри (уміння гратися дружно, враховувати
інтереси однолітків, самоорганізація, уміння порадитися, самостійно
вирішувати незрозумілі питання);
 рушійні ігрові інтереси дітей залежно від віку;
 прояв особистих якостей дітей – дружелюбність, гуманність,
працелюбність, активність, організаторські вміння.
3. Визначення рівня розвитку гри:
 різноманітність видів, тематика сюжетно – рольових ігор, наявність
знань за сюжетом, тривалість;
 оцінка рівня ігрових умінь та навичок.
4. Особливості керівництва творчими й дидактичними іграми в різних вікових
групах:
 визначення завдань, які вирішує вихователь під час керівництва
дитячою грою;
 методика керівництва ігровою діяльністю (попереднє керівництво
грою, спрямоване на розширення знань за сюжетом гри; характер
попередньої діяльності ; початок гри, інсценування гри, шляхи
залучення дітей до гри, підготовка до гри, розвиток сюжету, зміст
ігрових дій, емоційний стан учасників гри, роль вихователя під час гри,
прийоми прямого керівництва, закінчення гри, оцінка діяльності
дітей);
 виховне значення гри;
5. Загальні висновки. Пропозиції щодо усунення недоліків.
Пам’ятка
тематичного аналізу стану трудового виховання
дітей дошкільного віку.
1. Створення умов для організації трудової діяльності в дошкільному закладі:
 наявність куточків у групових кімнатах і на ділянці
(самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця в природі,
ручна праця);
 наявність необхідного обладнання, його розміщення;
 наявність у куточках праці виробів, виконаних руками дорослих;
 наявність у методичному кабінеті художньої, методичної літератури,
наочного матеріалу, перспективного передового досвіду з проблеми
трудового виховання дошкільників.
2. Рівень сформованості в дітей уявлень про працю дорослих, ставлення до
людей праці:
 з’ясування обізнаності дітей щодо професій дорослих;
 з’ясування відносин, мотивів участі у трудовій діяльності, а також у
сюжетно-рольових іграх.
3. Рівень трудових умінь та навичок, їхня відповідність вимогам програми:
 сформованість навичок організації праці (розподіл обов’язків, добір
необхідного обладнання, доцільність його розміщення на робочому
місці);
 сформованість навичок додержання порядку ( дбайливе ставлення до
обладнання, чистота робочого місця під час діяльності, прибирання
робочого місця);
 сформованість навичок планування роботи (добір способів виконання,
визначення трудових операцій, порядок їхнього виконання);
 сформованість моральних якостей (цілеспрямованість,
взаємодопомога).
4. Керівництво трудовою діяльністю дошкільників:
 різноманітність прийомів керівництва працею дітей ( показ,
пояснення, вправляння, допомога, вказівка, спільна з дорослим
діяльність, контроль, оцінка).
5. Планування трудової діяльності:
 частота планування різних видів праці;
 наявність роботи з батьками.
6. Загальні висновки. Пропозиції щодо усунення недоліків.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа