close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Теоретичний тур
Тести групи А (1 бал)
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути тільки одна)
1. Міцелій грибів складається з:
a) асків
б) гіф
в) базидій
г) конидій
2. Укажіть рослину, у маточок якої найдовші стовпчики:
a) півонія
б) півники
в) виноград
г) кукурудза
3. Назвіть рослину, у видозміненому пагоні якої є денце:
a) клен
б) пирій
в) конвалія
г) цибуля
4. Ріст, що відбувається за рахунок поділу клітин конуса наростання, називається:
а) вставним;
б) інтеркалярним;
в) бічним;
г) верхівковим.
5. Назвіть рослину, яка в процесі нестатевого розмноження утворює соруси:
а) папороть чоловіча
б) плаун
в) гінкго
г) зозулин льон
6. Для стимуляції достигання плодів томатів і цитрусових використовують:
а) ауксини;
б) гібереліни;
в) цитокініни;
г) етилен.
7. Функцією скорочувальної вакуолі в клітині найпростіших є:
а) регуляція водно-сольового
б) травлення
в) розмноження
г) захист від ворогів
балансу в клітині
8. Назвіть місце, де відбувається статевий процес у малярійного плазмодія:
а) кишечник комара
б) кров комара
в) печінка людини
г) кров людини
9. Пересування ланцетника відбувається завдяки:
а) війкам
б) щупальцям
в) рядам гребних
г) мускулатурі
пластинок
10. Укажіть, що у риб виконує функцію сприйняття напрямку та сили тиску води:
а) шкіра
б) луска
в) бічна лінія
г) грудні плавці
11. Назвіть основну функцію білків актину та міозину в організмі людини :
а) каталітична
б) скорочувальна
в) ферметативна
г) теплоізоляційна
12. Укажіть групу крові, яка містить аглютиноген А та аглютинін ß:
а) І
б) ІІ
в) ІІІ
г) ІV
13. Які клітини крові здатні до фагоцитозу:
а) лімфоцити
б) тромбоцити
в) еритроцити
г) моноцити
14. Нервова регуляція відбувається за рахунок:
а) передачі нервового імпульсу б) руху крові
в) руху лімфи
г) дії гормонів
15. Виберіть ознаку, характерну для залоз зовнішньої секреції:
а) виробляють гормони
б) мають спеціальні
в) не мають проток
г) виділяють речовини
протоки
безпосередньо в кров
16. Виберіть правильне визначення терміна «транскрипція»:
а) переписування інформації з б) транспорт
в) сполучення
г) набуття молекулою
молекули ДНК на молекулу
амінокислотних
амінокислотних
білка активного
іРНК
залишків до місця
залишків у
стану
синтезу білкової
поліпептидний ланцюг;
молекули
17. Укажіть речовину, яка в організмі людини пригнічує активність вірусів:
б) інтерферон
в) глюкоза
г) АТФ
а) гемоглобін
18. Швидкість хімічних реакцій в організмі не залежить:
б) наявності N2 в
в) температури
г) концентрації
а) наявності ферментів
атмосфері
субстратів
19. Втрата білковою молекулою своєї природної структури - це:
б) спіралізація
в) ренатурація
г) транскрипція
а) денатурація
20. Укажіть резервний полісахарид організму людини:
б) крохмаль
в) целюлоза
г) глікоген
а) хітин
Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Тести групи Б (3 бали)
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірними можуть бути декілька)
1. Назвіть ознаки комахозапильних рослин:
a) яскрава
б) дрібні квітки,
в) квітки з приємним
г) пилок сухий,
д) маточки довгі,
20
оцвітина
зібрані в суцвіття
запахом
дрібний
висунені з квіток
2. Представником родини Пасльонові є:
а) дурман
б) соя
в) гірчиця
г) тютюн
д) молочай
3. Яка тканина листка містить найбільше хлоропластів:
а) шкірка
б) стовпчастий
в) губчастий мезофіл г) судиннод) всі відповіді
мезофіл
волокнисті пучки
правильні
4. До грибів-паразитів належать:
а) сажка
б) фітофтора
в) борошниста роса
г) опеньок
д) трутовик
5. Визначте рослини, які належать до однієї родини:
а) шипшина,
б) баклажан,
в) полин, айстра,
г) черемша, персик,
д) ковила, пирій,
перстач, полуниця
горох, квасоля
волошка
тютюн
костриця
6. Для класу Дводольні характерні риси:
a) мичкувата
б) стрижнева
в) наявність камбію у г) сітчасте
д) паралельне
коренева система
коренева система
провідних пучках
жилкування листя
жилкування листя
7. До родини Бобові належать:
a) квасоля
б) акація
в) горох
г) соя
д) конюшина
8. До неклітинних форм життя належать:
a) архебактерії
б) бактеріофаги
в) еубактерії
г) віроїди
д) мікоплазми
9. Деревні породи, цінні своєю деревиною, що природно зростають в Україні (не інтродуковані):
а) тис ягідний
б) секвойя
в) дуб звичайний
г) бук лісовий
д) ясен звичайний
10. Для хордових тварин характерні тканини:
а) сполучна
б) твірна
в) м’язова
г) нервова
д) видільна
11. Визначте організми, які є переносниками збудників захворювань людини:
а) холерний вібріон б) муха це-це
в) малярійний комар
г) хатня муха
д) людська аскарида
12. Участь у творенні осадових порід беруть:
а) форамініфери
б) лейшманії
в) трипаносоми
г) плазмодії
д) радіолярії
13. Черевоногі молюски слугують проміжним хазяїном у життєвому циклі:
а) печінкового
б) бичачого ціп’яка в) ехінокока
г) стьожака
д) котячого сисуна
сисуна
широкого
14. Виберіть тварин, які здатні впадати в сплячку:
а) ведмідь
б) верблюд
в) степова черепаха
г) тюлень
д) їжак
15. До хрящових риб належать:
а) скат
б) палтус
в) камбала
г) китова акула
д) риба-місяць
16. У зв'язку з польотом у птахів сформувалися такі ознаки:
а) порожнисті
б) подвійне дихання в) у шкірі немає залоз г) чотирикамерне
д) відсутність сечового
кістки, наповнені
серце
міхура
повітрям
17. Розвиток з метаморфозом характерний для:
а) таргана
б) жаби
в) бджоли
г) ведмідя
д) качконоса
18. Гемоглобін у людини виконує функції:
а) забезпечення
б) перенесення О2
в) перенесення СО2
г) запобігання
д) підтримання рН
імунітету
крововтратам
крові
19. Оберіть кістки, які входять до поясу верхньої кінцівки:
а) лопатка
б) плечова кістка
в) тазові кістки
г) ключиця
д) фаланги пальців
20. Укажіть роль жовчного міхура:
а) у ньому
б) він накопичує
в) він здійснює
г) у ньому
д) захищає печінку від
продукується
жовч в період, коли первинне
знешкоджуються
дії гідрофобних
жовч
відсутнє
перетравлення жирів шкідливі
гепатотоксичних
травлення
продукти гниття і
жирних кислот
бродіння
21. До залоз змішаної секреції відносяться:
а) наднирники
б) яєчники
в) підшлункова залоза г) гіпофіз
д) слинні залози
22. Діафрагмальний м’яз бере участь у процесі:
а) регуляції
б) зовнішнього
в) сечовиділення
г) травлення
д) локомоції
кровообігу
дихання
23. Трахея не спадається під час дихання завдяки:
а) нервам
б) м’язам
в) хрящам
г) кісткам
д) епітелію
24. До гормонів, що синтезує гіпофіз, належать:
а) соматотропін;
б) гонадотропний
в) тіреотропний
г) вазопресин
д) окситоцин
гормон
гормон
25. Які включення можуть міститися в вакуолях та цитоплазмі вищих рослин:
в) глікогенові гранули г) жирові краплі
д) целюлозні волокна
а) крохмальні зерна б) кристали солей
26. Дволанцюгова ДНК містить 22% гуаніну. Який відсоток припадатиме на аденін:
б) 28
в) 44
г) 56
д) 72
а) 22
27. Ланцюг молекули ДНК має послідовність нуклеотидів ГТГ-ТАА-ЦГА-ЦЦА-ГАЦ. Вкажіть, яким буде
другий утворений ланцюг і як називається цей процес:
б) ЦАЦ-АТТ-ГЦТв) реплікація
а) ЦУЦ-АУУ-ГЦТГГТ-ЦТГ
ГГУ-ЦТГ
28. У рослинних клітинах ДНК міститься у:
б) хлоропластах
в) клітинному центрі
а) ядрі
29. Визначте органели клітини, які мають подвійну мембрану:
б) хлоропласти
в) ЕПС
а) рибосоми
30. До складу окремих субодиниць рибосом входять:
б) рРНК
в) білок
а) тРНК
г) транскрипція
д) трансляція
г) лізосомах
д) мітохондріях
г) мітохондрії
д) лізосоми
г) іони магнію
д) іони марганцю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
а
б
в
г
д
Тести В
(Завдання на встановлення відповідностей, послідовностей…
Спосіб відповіді вказаний у кожному з них)
1.
Розгляньте наведені на рисунку діаграми суцвіть.
1.1
1.2
1.3
1.4
Визначте, які з цих суцвіть притаманні наведеним нижче рослинам
А
1.1 (1 бал)
Б
1.2 (1 бал)
Д
Г
В
1.3 (1 бал)
1.5
1.4 (1 бал)
1.5 (1 бал)
А
Б
В
Г
Д
(4 бали)
1.
2.
А
Б
В
Г
Д
2. Визначте послідовність процесів, у результаті
яких
у
коренеплодах
цукрового
буряка
накопичуються кінцеві продукти фотосинтезу:
3.
4.
5.
А
Б
В
Г
Д
продукти фотосинтезу рухаються флоемою
3. Виберіть спільні ознаки дорослої особини окуня
відбувається фотосинтез
річкового
та пуголовка жаби озерної. Вкажіть
СО2 надходить у хлоропласти
правильний
варіант відповіді в порожньому стовбчику
коренеплід потовщується
бланку.
синтезується сахароза
1. Частина тіла
2. Органи дихання
3. Будова серця
4. Кровообіг
(1 бал)
(1 бал)
(1 бал)
(1 бал)
голова, груди, черевце
зябра
однокамерне
одне коло
голова, тулуб, хвіст
шкіра
двокамерне
два кола
голова, тулуб
легені
трикамерне
4. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями:
1. Антигени
А – порушення серцевого циклу
А
2. Антитіла
Б – чужорідні для організму хімічні
(1 бал)
речовини і живі організми
1.
3. Аритмія
В – біосинтез властивих організму
2.
органічних речовин
3.
4. Асиміляція
Г – спеціальні білки, які
4.
забезпечують гуморальний імунітет
5.
5. Афекти
5. Оберіть ознаки, які характеризують полісахариди:
1. Продукти розщеплення
2. Розчинність у воді
А – амінокислоти
А – розчинні
Б – глюкоза
Б – нерозчинні
В – гліцерин та жирні кислоти
В – малорозчинні
Б
(1 бал)
В
(1 бал)
Г
(1 бал)
3. Основна функція
А – енергетична
Б – будівельна
В – транспортна
Вписати у бланк усі варіанти правильних відповідей:
1. (1 бал)
2. (1 бал)
3. (1 бал)
А
Б
В
6. Установіть відповідність між біополімерами та речовинами, що входять до їх складу:
1. глікоген
А – глюкоза
А
Б
В
Г
Д
2. гемоглобін
Б – амінокислоти
1. (1 бал)
3. ДНК
В – рибоза
2. (1 бал)
4. РНК
Г – дезоксирибоза
3. (1 бал)
Д – гліцерин
4. (1 бал)
Практична робота на папері 1
Розглянути малюнок і визначити, що на ньому зображено. Зробити підписи кожному позначенню.
Дати відповіді на запитання
Кількість
балів
1. (2 бали) До якого типу належить тварина?
№
Цикл розвитку
2
_________________________________________
……………………………………………..
___________
1.
1
2. (2 бали) Хто є проміжним хазяїном в циклі
2.
розвитку даного паразиту?
1
____________________________
3.
1
3. (2 бали) Хто є остаточним хазяїном?
4.
1
_________________________________________
5.
1
________________
6.
1
4. (2 бали) Даний паразит є гермафродитом чи
7.
1
роздільностатевим
8.
1
організмом?________________________
___________________________________________________________________________________________
5. (2 бали) Яка порожнина тіла притаманна даній тварині? _________________________________________
Практична робота на папері 2
Розв’язати задачу
(21 бал)
Ланцюжок молекули ДНК, який кодує поліпептид, складається з 1444 нуклеотидів, містить п’ять
інтронних ділянок довжиною 100, 120, 135 і два по 150 нуклеотидів.
Визначити:
1. Скільки амінокислот містить даний білок?
2. Яку довжину має матрична (дозріла) РНК, що кодує послідовність амінокислот у білку, якщо довжина
одного нуклеотиду – 0,34 нм?
3. Яку відносну молекулярну масу мають інтронні ділянки ланцюга ДНК, якщо маса одного нуклеотиду
складає 345 дальтон?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа