close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток 8
до Методики
АКТ
обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта незавершеного
будівництва
__________________________________________________________________________________
(назва об'єкта, адреса)
складено ___ ____________ 200_ р. ___________________________________________________.
(місце складення акта)
Ми, що нижче підписалися, __________________________________________________________
(назва державного органу приватизації)
в особі ___________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
з одного боку, і представники балансоутримувача _______________________________________
(назва)
в особі ___________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
в особі ___________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
в особі ___________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з другого боку, склали цей акт про те, що сьогодні нами проведено огляд будівельного
майданчика і визначено технічний стан розташованого на ньому об'єкта незавершеного
будівництва
__________________________________________________________________________________,
(назва об'єкта)
а також відповідність виконаних у натурі конструкцій і робіт, передбачених проектною
документацією.
При цьому встановлено: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Додаток. Виконавчі схеми окремих конструкцій і видів (у разі потреби).
Від державного органу
приватизації
_______________
_____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Від балансоутримувача
_______________
_____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
_______________
_______________
_____________________
_____________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа