close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ҚММУ Ф 4/3-03/03
ҚММУ БЕ 4/03
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Анатомия кафедрасы
СИЛЛАБУС
(SYLLABUS)
«Анатомия-1» - Аnаt- 1 (2) 203 бойынша
5В130100- «Жалпы медицина» мамандығы үшін
Оқу сағатының көлемі:135( 3 кредит)
I Курс
I,ІІ Семестр
Қарағанды 2014
Силлабус Анатомия -1 пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В130100
«Жалпы медицина» мамандығы үшін «____» _____
20 ж. құрастырылған.
Силлабус кафедра отырысында қарастырылды және бекітілді
«___» _________ 20
ж . № ____ хаттамасы
Кафедра меңгерушісі:
_________________
Н.Н.Наурызов
-
Силлабустың құрылымы:
Оқытушылар туралы мәлімет:
1.Анатомия кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к. Наурызов Нурлан Ныгметұлы, медицина ғылымының
стажы – 21 жыл
Телефон: 56-72-00
Ғылыми ынтасы: «Морфология»
Ғылыми мектебі: топ.анатомиясы
Ғылыми жетекшісі: Н.Рахметов
2. Аға оқытушы – Карибжанова Роза Токетаевна, педагогикалық жұмыс мерзімі – 24 жыл.
3.Аға оқытушы–Шапатова Гульмира Букейхановна,педагогикалық жұмыс мерзімі– 23жыл.
4. Аға оқытушы - Құсайынова Бағира Сериковна, педагогикалық жұмыс мерзімі- 22 жыл
5. Аға оқытушы Агаркова Инна Андреевна, педагогикалық жұмыс мерзімі- 20 жыл.
6. Аға оқытушы Батяева Елена Хаджимурзаевна, педагогикалық жұмыс мерзімі- 8 жыл .
7. Оқытушы- Тышканбаева Айзада Канапьевна, педагогикалық жұмыс мерзімі- 22 жыл
8. Оқытушы- Тугамбаева Галина Искаковна, педагогикалық жұмыс мерзімі- 35 жыл.
9.Оқытушы -Авдонина Альбина Георгиевна , педагогикалық жұмыс мерзімі- 48 жыл
10. Оқытушы Шайкина Саягул Нурмухановна педагогикалық жұмыс мерзімі- 1 жыл .
11. Оқытушы Тулеуова Гульхан Қайырбаевна педагогикалық жұмыс мерзімі- 1 жыл .
кандидаты, педагогикалық жұмыс
Байланыс ақпараты: Кафедраның орналасқан орны- Алалыкин көшесі, 7 үй; телефон: 56-41-81 (104 ).
Пәннің саясаты: Пәннің ерекшелігі студенттердің зиянды химиялық зат болып табылатын формалинмен домдалған мәйіттік
материалмен тығыз байланыста жұмыс істеуінде. Сол себептен студенттер сабақта анатомиялық препараттармен жұмыс істеу үшін «
анатомиялық қолғаптар » қолданады. Сонымен қатар міндетті түрде жалпы қабылданған студенттердің медициналық формасы:
медициналық халат, медициналық бас киім, кезекші аяқ киім болу керек. Студенттер « анатомиялық театрда » этикалық тәртіптерді
сақтап, тірі адамның күнделікті тіршілігі үшін қажетті адам денесінің мүшелеріне және мәйітке сыйлы және ұқыпты қарау керек.
Кіріспе
Адам анатомиясы – адам организмінің құрылысы мен пішіні, шығу тегі мен дамуы туралы ғылым. Анатомия дене ағзалары мен
бөліктерін жастық, жыныстық және жеке ерекшеліктеріне байланысты пішінін, құрылысын, орналасуы мен топографиялық өзара
қатынасын жүйелі түрде зерттейді. Ол эмбриология, салыстырмалы анатомия, антропология негіздеріне сүйене отырып, қоршаған
ортаның және әлеуметтік факторлардың, еңбек пен дене шынықтырудың адам ағзаларының құрылысына әсерін қарастырады. Анатомия
медициналық білімдердің фундаментін құрайтын пән болып табылады, бұл пәнсіз студентке тәжірибелік дәрігерге қажет мамандық
клиникалық пәндерді меңгеру қиын болады.
Анатомия тек қазіргі адамның құрылысын анықтап қана қоймайды, сонымен бірге адам организмінің тарихи дамуы кезінде қалай
қалыптасқандығын зерттейді. Анатомия – 1 пәнінің бағдарламасы адам организмін құрайтын ағзалардың, мүшелер мен тіндердің
құрылысын, жеке, жыныстық және жастық ерекшеліктеріне сәйкес қазіргі дамыған микро- макроскопиялық анатомия, физиология,
биология жетістіктерін және оның пренатальды дамуын қоса, мүшелердің өзара анатомо-топографиялық қатынастарын зерттеуге
бағытталған.
Пәннің мақсаты: Студенттерді анатомиялық модельдермен ,мәйітпен жұмыс істеуге үйретіп, адам ағзасы мүшелерінің құрылысын,
олардың жасқа байланысты, жыныстық және жеке ерекшеліктерін, мүшелердің анатомо-топографиялық өзара қатынасының байланысын
оқып білу, алынған мәліметтерді клиникалық пәндерде қолдану.
.
Оқытудың міндеттері:
 Білім: Сүйектер,буындар,бұлшықеттер және
ас қорыту,тыныс алу, несеп-жыныс жүйелер мүшелерінің құрылысының
ерекшеліктерін, құрылымдық элементтерін, олардың жасқа байланысты, жыныстық ерекшеліктерін білу.
 Түсіну: Сүйектер,буындар,бұлшықеттер және ас қорыту,тыныс алу, несеп-жыныс жүйелер мүшелерінің негізгі қызметтері туралы
түсінікті қалыптастыру.
 Білімі мен түсінігін тәжірибеде қолдану: Анатомиялық модельдерден және мәйіттен тірек-қимыл аппаратының, ас қорыту,тыныс алу,
несеп-жыныс жүйелер мүшелерінің құрылысының айырмашылық-ерекшеліктері туралы дағдыларды меңгеруге үйрету.
 Пікірлер айту, идеяны бағалау және қорытындыларды қалыптастыру: тірек-қимыл аппаратының, ас қорыту,тыныс алу, несеп-жыныс
жүйелер мүшелерінің қызметтері жайында пікірін айтып,осы жүйелер мүшелерінің құрылыстарының ерекшеліктерін
бағалап,ситуациялық есептердің шешімін талдап,түсініктіме беріп, өз ойын тұжырымдау.
 Жеке түсінігі мен ептілігін жеткізу: тірек-қимыл аппаратының, ас қорыту,тыныс алу, несеп-жыныс жүйелер мүшелерінің құрылысы
және даму заңдылықтары жайында ақпарат құрастырып,олардың маңыздылығын бағалап, өз пікірін айтып,реферат, презентация,
жобалар түрінде тәжірибелік сабақтарда,студенттік үйірмелердің отырыстарында,студенттердің ғылыми конференцияларында
көрсетуді қалыптастыру.
 Өз бетімен әрі қарай оқуды жалғастыру қабілеті: алған білімдерін келесі пәндерде қолдануға қалыптастыру:патологиялық анатомия
1,патологиялық физиология-1, анатомия-2,гистология-2, физиология-2, клиникаға кіріспе, ішкі аурулар пропедевтикасы, визуальді
диагностика, жалпы хирургия.
 Оқытудың соңғы нәтижелері:
Дескрипторлар
А
сол саладағы алдыңғы
қатарлы
білім
элементтерін қосқанда,
оқыған
саласы
бойынша білімі мен
түсінігін көрсете білу
Оқытудың соңғы нәтижелері
Болашақ
мамандығына
пәннің
атқаратын
міндеттері
мен
мақсаттарына түсініктеме береді,
латын
тілінде
халықаралық
анатомиялық
номенклатураны
баяндайды,
анатомиялық
модельдерден
сүйектердің негізгі элементтерін,
ерекше
өзгешеліктерін,сүйек
байланыстарының
анатомиясын
және
биомеханикасын,
бұлшықеттердің
анатомиясын,
классификациясын, қызметін, ас
қорыту, тыныс алу, несеп-жыныс ,
нерв, сезім,
жүрек-тамырлар,
иммунды, эндокринді мүшелердің
анатомиясын атап, тауып көрсетіп,
бас,мойын
және
тұлғаның,қолаяқтың
терісіне
морфофункционалдық
сипаттама
береді.
Біліктілік
1,2,3,6
В
С
Осы
білімі
мен Анатомиялық
терминологияны
түсінігін
кәсіби меңгеріп,
деңгейде қолдана білу мәйіттен, анатомиялық модельдер
мен
ылғалды
препараттардан
сүйектердің,
сүйек
байланыстарының, бұлшықеттердің,
ас қорыту, тыныс алу, несеп-жыныс,
нерв, сезім,
жүрек-тамырлар,
иммунды,
эндокринді
жүйелер
мүшелерінің
құрылымдық
элементтерін
тауып,
ерекше
өзгешеліктерін
көрсетіп,адам
денесінің
бетінде
мүшелердің,тамырлардың,нервтердің
кескіндерін анықтап, топтық жұмыс
дағдысын меңгереді.
Дәйектемелер
Тірек-қимыл, ас қорыту,тыныс алу,
құрастыру
және несеп-жыныс,
нерв,
қаноқыған
саласындағы тамырлар,иммунды , эндокринді
проблемаларды шешу
жүйелер
мүшелерінің
құрылыстарының
ерекшеліктерін
бағалап, қызметтері жайлы пікір
айтып,ситуациялық
есептердің
шешуін
түсіндіріп
беріп,
өз
қорытындысын жасайды.
1,2,3,6
1,2,3,5,6
D
Әлеуметтік, этикалық
және
ғылыми
көзқарастарды ескере
отырып, пайымдаулар
жасауға
қажет
ақпараттарды
жинау
және
интерпретациялауды
жүзеге асыру
Ақпараттарды,
идеялар, проблемалар
және
шешімдерді
мамандарға да, маман
еместерге де хабарлау
E
Өз бетімен білім алуды
жалғастыру қабілеті
Организм
жүйелері
және
мүшелерінің құрылысы мен даму
заңдылықтары жайлы ақпаратты
құрастыруға
қабілетті,
олардың
маңыздылығын бағалап, реферат,
презентация,
жоба
құрастырып,
тәжірибелік сабақтарда, студенттік
үйірмелердің
отырыстарында,студенттердің
ғылыми
конференцияларында
талқыға салып, көпшілік алдында өз
пікірін
айтып,
ақпараттарды
талқылап,синтездеу
дағдыларын
меңгереді.
Студенттерге,оқытушыларға, өзінің
білімі
мен
біліктілігін
жеткізіп,организм жүйелерінің және
мүшелерінің құрылыстары даму
заңдылықтары
негізінде
алған
білімін студенттерге, оқытушыларға
қорытындылап жеткізіп,ақпаратпен
(оқу, анықтама, ғылыми) жұмыста
білімі мен біліктілігін жеткізе алады.
Негізігі
пәндердің оқытылуы
негізінде келесі пәндер бойынша
өз бетімен
білім алуды
жалғастыру:Анатомия
2,
гистология 2, физиология 2,
патологиялық
анатомия
1,
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,6
1,2,3,4,5,6
патологиялық
физиология
1,
клиникаға кіріспе , ішкі аурулар
пропедевтикасы,
визуальды
диагностика, жалпы хирургия.
Міндеттер тізімі: 1. Жалпы білімдарлық 2. Биомедициналық ғылымдарды бiлуі 3. Коммуникативті дағдылар 4. Үздіксіз өздігінен жетiлу
дағдылары 5. Ғылыми зерттеу дағдылары 6. Топтық жұмыстағы дағдылары 7. Кәсіпқойлық 8. Клиникалық дағдылар
Реквизитке дейінгі: Адам анатомиясы мен биология бойынша мектеп бағдарламасы
Реквизиттен кейінгі: анатомия 2, гистология 2, физиология 2, патологиялық анатомия 1, патологиялық физиология 1, клиникаға кіріспе
2, ішкі аурулар пропедевтикасы, визуальды диагностика, жалпы хирургия.
Пәннің қысқаша мазмұны
Тірек-қимыл аппараты, ас қорыту, тыныс алу, несеп-жыныс жүйелер мүшелерінің құрылыстарын,қызметтерін және олардың жеке,
жасқа және жынысқа қатысты ерекшеліктерін латын- анатомиялық глоссарийді қолдана отырып қарастырады.
Дәрістердің тақырыптық жоспары
№
№
Тақырыптың аты
Өткізу
Ұзақтығы
түрі
Кредит№1
1.
Анатомия пәні және мақсаты.Тірекқимыл
аппараттарының
жалпы
анатомиясы. Сүйек мүше ретінде.
Сүйектің құрылысы және дамуы.
Тұтас бас сүйек.
Бас сүйек
құрылысының жастық, жыныстық
және типтік ерекшеліктері
шолу
1 сағ.
2.
Сүйектер байланысы туралы түсінік.
Байланыстардың дамуы. Сүйектер
байланыстарының түрлері.
проблемалық
1 сағ.
3.
Жалпы миология. Бұлшықет мүше
ретінде. Бұлшықеттердің жіктелуі.
Бұлшықеттердің
көмекші
аппараттары.
Бұлшықеттердің
биомеханикасы.
проблемалық
1 сағ.
1.
Кредит№2
Ішкі мүшелер туралы оқуға кіріспе.
проблемалық
Асқорыту
жүйесі
мүшелері
құрылысының
және
дамуының
ерекшеліктері.
2.
Тыныс
алу
құрылысының
ерекшеліктері.
мүшелері проблемалық
дамуының
1 сағ.
3.
Нерв жүйесі туралы түсінік. Нерв проблемалық
жүйесінің жіктелуі. Қарапайым және
күрделі рефлекторлық доға. Бас миы
қыртысының түзілуі. Анализаторлар
туралы
түсінік.Вегетативті
нерв
жүйесінің жалпы морфологиясы.
1 сағ.
1.
2.
жүйесі
және
1 сағ.
Кредит№3
Ангиологияға кіріспе. Қантамырлар проблемалық
құрылысының, тармақталуының және
жіктелуінің
негізгі
принциптері.
Микроайналыстық
арна.
Коллатералды қанайналыс.
Жүректің
функциональдық проблемалық
анатомиясы, дамуы.
1 сағ.
1 сағ.
3.
Несеп
жүйесі
құрылысының
және
ерекшеліктері.
мүшелері проблемалық
дамуының
1 сағ.
4.
Әйел және ерлер жыныс мүшелерінің проблемалық
функциональдық анатомиясы және
дамуы.
1 сағ.
5.
Эндокриндік аппараттар мүшелерінің проблемалық
морфофункциональды сипаттамасы,
олардың мүшелер және организм
жүйелерінің қызметтерін реттеудегі
маңызы
1 сағ.
6.
Иммундық
жүйе
мүшелерінің проблемалық
морфофункциональдық сипаттамасы
1 сағ.
Барлығы:
12
Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары
№№
Тақырыптың аты
Өткізу түрі
Ұзақтығы
Кредит№1
1.
2.
Адам анатомиясы кафедрасында оқу семинар
үрдісін ұйымдастыру. Анатомиялық
терминология. Негізгі біліктер мен
жазықтықтар туралы түсінік. Мойын,
кеуде, бел омыртқалары. Сегізкөз,
құйымшақ. Қабырғалар мен төстің
құрылысы.
Иық белдеуі сүйектері – бұғана мен семинар
жауырының құрылысы.Қолдың еркін
бөлімінің сүйектерінің - тоқпан жіліктің,
2
2
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
білек және қол басы сүйектерінің
құрылысы.
Жамбас белдеуі сүйектері- жамбас
сүйектің
құрылысы.Аяқтың
еркін
бөлімінің
сүйектерінің
ортан
жіліктің,сирақтың
және аяқ
басы
сүйектерінің құрылысы
Бас қаңқасының
құрылысы, оның
милық және беттік бөлімдерге бөлінуі.
Маңдай, төбе,шүйде және торлы, самай
және
сына
тәрізді
сүйектердің
құрылысы. Самай сүйегінің өзектері
Бет қаңқасы бет бөлімінің сүйектері:
жоғарғы және төменгі жақтар, шықшыт,
мұрын, таңдай сүйектері, төменгі мұрын
қалқаны, кеңсірік, тіл асты және көз
жасы
сүйектері.
Бас
қаңқасының
топографиясы.
Сүйектер байланыстарының жіктелуі.
Тұлға
сүйектерінің
байланыстары.
Омыртқа жотасы . Кеуде торы. Омыртқа
жотасының басқаңқасымен байланысы.
Шықшыт буыны.
Қол сүйектерінің байланыстары.
Барлығы:
Кредит№2
Аяқ сүйектерінің байланыстары.
Ымдау және шайнау бұлшықеттері,
шандыр
қабықтар,
қызметтері.
Мойынның бұлшықеттері мен шандыр
қабықтары, қызметтері
Іштің бұлшықеттері мен шандыр
қабықтары, қызметтері. Іштің тік
бұлшықетінің
қынабы. Іштің ақ сызығы. Кіндік
сақинасы. Шап өзегі
семинар
2
семинар
2
семинар
2
семинар
1
семинар
1
12
семинар
семинар
1
2
семинар
2
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
Иық белдеуінің, иықтың, білектің және
қол
басының
бұлшықеттері
мен
шандырлар қабықтары, қызметтері.
Ас қорыту ағзаларына жалпы шолу.Ауыз
қуысы,тіл,тістер
құрылысы,
қызметтері.Cілекей бездері,
жұмсақ
таңдай,
жұтқыншақ
құрылысы,
қызметтері. Өңеш,асқазан: құрылысы,
қызметі.
Ішектер: құрылысы,қызметі.
Ұйқы
безі,
бауыр,құрылысы,
қызметтері.Іштік.
Іштіктің
құрсақ
қуысының
сәйкес
бөлімдеріндегі
жолдары.
Барлығы:
Кредит№3
Тыныс алу
ағзаларының жалпы
сипаттамасы. Сыртқы мұрын. Мұрын
қуысы. Мұрын аймағының қойнаулары.
Көмей, құрылысы, қызметтері
Кеңірдек, бронхтар,өкпелер, құрылысы,
қызметтері. Плевра (өкпеқап), құрылысы,
қызметтері.
Плевраның
қойнаулары.Көкірекаралық
Бүйректер, құрылысы, қызметтері. Несеп
шығаратын жолдардың анатомиясы:
несепағарлар,
несепқуық,
несепшығаратын
өзек
құрылысы,
қызметтері.
Ішкі
аталық
жыныс
ағзалары
(мүшелері),
құрылысы,
қызметтері.
Сыртқы
аталық
жыныс
ағзалары
(мүшелері), құрылысы, қызметтері.
Ішкі аналық жыныс ағзалары (мүшелері),
құрылысы, қызметтері. Сыртқы аналық
жыныс ағзалары (мүшелері), құрылысы,
қызметтері.
Шатаралықтың (аталық
семинар
2
TBL
2
семинар
семинар
1
2
12
семинар
2
TBL
2
семинар
2
семинар
2
семинар
1
және аналық) бұлшықеттері мен шандыр
қабықтары.
Барлығы
Барлық сағат саны
9
33
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын
жұмысының (ОСӨЖ)
тақырыптық жоспары
№
Тақырыптың аты
1.
2.
3.
Ұзақтығы
Өткізу түрі
Кредит№1
Адам анатомиясы
Тақырыпты
кафедрасында оқу үрдісін
анатомиялық
ұйымдастыру. Анатомиялық
препараттардан
терминология. Негізгі біліктер және оқытушының
мен жазықтықтар туралы
белсенді кеңесімен
түсінік. Мойын, кеуде, бел
өз бетімен оқу
омыртқалары. Сегізкөз,
құйымшақ. Қабырғалар мен
төстің құрылысы.
Иық белдеуі сүйектері – бұғана Тақырыпты
мен жауырынның
анатомиялық
құрылысы.Қолдың еркін
препараттардан
бөлімінің сүйектерінің - тоқпан және оқытушының
жіліктің, білек және қол басы
белсенді кеңесімен
сүйектерінің құрылысы.
өз бетімен оқу
Жамбас белдеуі сүйектеріТақырыпты
жамбас сүйектің
анатомиялық
құрылысы.Аяқтың еркін
препараттардан
2
2
2
4.
бөлімінің сүйектерінің - ортан
жіліктің,сирақтың және аяқ
басы сүйектерінің құрылысы
Бас қаңқасының құрылысы,
оның милық және беттік
бөлімдерге бөлінуі. Маңдай,
төбе,шүйде және торлы
сүйектердің құрылысы.
5.
Самай және сына тәрізді
сүйектерінің құрылысы. Самай
сүйегінің өзектері
6.
Бет қаңқасы бет бөлімінің
сүйектері: жоғарғы және
төменгі жақтар, шықшыт,
мұрын, таңдай сүйектері,
төменгі мұрын қалқаны,
кеңсірік, тіл асты және көз
жасы сүйектері. Бас
қаңқасының топографиясы.
Сүйектер байланыстарының
жіктелуі. Тұлға сүйектерінің
байланыстары. Омыртқа
жотасы . Кеуде торы. Омыртқа
жотасының басқаңқасымен
байланысы. Шықшыт буыны.
7.
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
Тақырыпты
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
Тақырыпты
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
Тақырыпты
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
Тақырыпты
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
2
2
2
2
8.
Қол-аяқ сүйектерінің
байланыстары.
Тақырыпты
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
Барлығы
1.
2.
3.
4.
Кредит№2
Ымдау және шайнау
Тақырыпты
бұлшықеттері, шандыр
анатомиялық
қабықтар, қызметтері.
препараттардан
Мойынның бұлшықеттері мен және оқытушының
шандыр қабықтары,
белсенді кеңесімен
қызметтері
өз бетімен оқу
Кеуденің бұлшықеттері мен
Тақырыпты
шандыр қабықтары,
анатомиялық
қызметтері. Көкет, оның
препараттардан
құрылысы, қызметтері.
және оқытушының
Арқаның бұлшықеттері мен
белсенді кеңесімен
шандыр қабықтары,
өз бетімен оқу
қызметтері.
Іштің бұлшықеттері мен
Тақырыпты
шандыр қабықтары,
анатомиялық
қызметтері. Іштің тік
препараттардан
бұлшықетінің
және оқытушының
қынабы. Іштің ақ сызығы.
белсенді кеңесімен
Кіндік сақинасы. Шап өзегі
өз бетімен оқу
Жамбас белдеуінің,санның,
Тақырыпты
сирақтың және аяқ басының
анатомиялық
1
15
2
2
2
2
бұлшықеттері мен шандыр
қабықтары, қызметтері
5.
6.
7.
8.
Остеология мен
артросиндесмология,
миология бойынша соңғы
сабақ
Ас қорыту ағзаларына жалпы
шолу.Ауыз қуысы,тіл,тістер
құрылысы, қызметтері.Cілекей
бездері, жұмсақ таңдай,
жұтқыншақ құрылысы,
қызметтері. Өңеш,асқазан:
құрылысы, қызметі.
Ішектер: құрылысы,қызметі
Ұйқы безі, бауыр,құрылысы,
қызметтері Іштік. Іштіктің
құрсақ қуысының сәйкес
бөлімдеріндегі жолдары.
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
2
Тақырыпты
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
2
Тақырыпты
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
Тақырыпты
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
2
Барлығы:
1
15
Кредит№3
1.
Тыныс алу ағзаларының
жалпы сипаттамасы. Сыртқы
мұрын. Мұрын қуысы. Мұрын
аймағының қойнаулары.
Көмей, құрылысы, қызметтері
2.
Кеңірдек, бронхтар,өкпелер,
құрылысы, қызметтері. Плевра
(өкпеқап), құрылысы,
қызметтері. Плевраның
қойнаулары Көкірекаралық.
3.
Ас қорыту,тыныс алу
жүйелерінің ағзалары бойынша
соңғы сабақ.
Бүйректер, құрылысы,
Тақырыпты
қызметтері.
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
Несеп шығаратын жолдардың
Тақырыпты
анатомиясы: несепағарлар,
анатомиялық
несепқуық, несепшығаратын
препараттардан
өзек құрылысы, қызметтері.
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
Ішкі аталық жыныс ағзалары
Тақырыпты
(мүшелері), құрылысы,
анатомиялық
4.
5.
6.
Тақырыпты
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
Тақырыпты
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
коллоквиум
2
2
2
2
2
2
қызметтері. Сыртқы аталық
жыныс ағзалары (мүшелері),
құрылысы, қызметтері.
Ішкі аналық жыныс ағзалары
(мүшелері), құрылысы,
қызметтері. Сыртқы аналық
жыныс ағзалары (мүшелері),
құрылысы, қызметтері.
Шатаралықтың (аталық және
аналық) бұлшықеттері мен
шандыр қабықтары
8.
Несеп-жыныс жүйелерінің
ағзалары бойынша соңғы
сабақ.
Барлығы
Барлық сағат саны
7.
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
Тақырыпты
анатомиялық
препараттардан
және оқытушының
белсенді кеңесімен
өз бетімен оқу
2
1
15
45
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысының(СӨЖ) тақырыптық жоспары
№
№
Тақырыптың аты
Өткізу
Ұзақтығы
түрі
Кредит№1
1.
Қаңқа сүйектерінің жастық Әдебиет және электрондық
ерекшеліктерін оқу.
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
3
2
Омыртқа жотасының иіліс Әдебиет және электрондық
саталарының
анықтығына бағдармалармен жұмыс істеу;
3
сәйкес
дене
түрлерін презентациялар дайындап
анықтау.
Омыртқа қорғау.
жотасының физиологиялық
және патологиялық иілімдері
3.
4.
5.
Аяқ күмбезі механизмы, аяқ Әдебиет және электрондық
күмбезінің
бекітушілері. бағдармалармен жұмыс істеу;
Жалпақтабан.
презентациялар дайындап
қорғау.
Шап өзегін моделдеу.
Әдебиет және электрондық
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
Сан өзегін моделдеу.
Әдебиет және электрондық
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
Барлығы
1.
Іштік.Іштік жолы
оның туындылары.
және
2.
Тоқ ішекті аш ішектен
ажырату белгілері.
3.
Бауырдың
құрылымдыққызметтік бірлігі. Бауырдың
қызметтері.
Кредит№ 2
Әдебиет және электрондық
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
Әдебиет және электрондық
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
Әдебиет және электрондық
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
3
3
3
15
3
3
3
4.
Бронхтық
альвеолярлық ағаш
5.
Іштік.Іштік жолы
оның туындылары.
қорғау.
және Әдебиет және электрондық
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
және Әдебиет және электрондық
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
Барлығы
3
3
15
1.
Бүйректің юкстамедулярлық
аппараты.
2.
Нефронның
құрылысы.
Бүйректің қызметтері.
3.
Шатаралық. Аналық және
аталық
шатаралықтардың
құрылысының
ерекшеліктері.
4.
Ішкі
аналық
мүшелерінің
құрылыстарының
ерекшеліктері.
жыныс
5.
Ішкі
аталық
мүшелерінің
жыныс
Кредит №3
Әдебиет және электрондық
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
Әдебиет және электрондық
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
Әдебиет және электрондық
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
Әдебиет және электрондық
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
Әдебиет және электрондық
3
3
3
3
3
құрылыстарының
ерекшеліктері.
бағдармалармен жұмыс істеу;
презентациялар дайындап
қорғау.
Барлығы
15
Барлық сағат саны
45
Кеңес беру уақыты: 9.00- 13.00
Сенбі сайын кеңес беру жүргізіледі.
Кафедра оқытушыларының кеңес беру кестесі.
№
Күндері
Т.Ә.Ж.
1.
01.11.2014ж.
Карибжанова Р.Т.Шапатова Г.Б.
2.
08.11.2014ж.
Тышканбаева А.К.Шайкина С.Н.
3.
15.11.2014ж.
Авдонина А.Г.Иманалиева А.
4.
22.11.2014ж.
Жетписова А.Ж.Сапиева С.Т.
5.
29.11.2014ж.
Болатбекова А.Б.Алиева М.Ж.
6.
06.12.2014ж.
Батяева Е.Х.Нуржанов Е.А.
7.
13.12.2014ж.
Тулеуова Г.К.Коржумбаева А.Ж.
8.
20.12.2014ж.
Кусаинова Б.С.Агаркова И.А.
«Анатомия » кафедрасы оқытушыларының «Анатомия - 1» пәні бойынша «Жалпы медицина» мамандығының І курс
студенттерімен жеке жұмыстарының кестесі
№
Оқытушының аты, жөні , тегі
Апта күндері
1
2
3
4
5
Авдонина А.Г.
Тышканбаева А.К.
Карибжанова Р.Т.
Кусаинова Б.С.
Шапатова Г.Б.
вторник
понедельник
вторник
четверг
среда
Жеке жұмыс
уақыты
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Агаркова И.А.
Шайкина С.Н.
Батяева Е.Х.
Тулеуова Г.К.
Коржумбаева А.Т.
Болатбекова А.Б.
Алиева М.Ж.
Сапиева С.Т.
Жетписова А.Ж.
Нуржанов Е.А.
Иманалиева А.
Аралық бақылау уақыты:
Мамандығы
Курс/
лек/топ
Жалпы
1
медицина
Жалпы
1028медицина
1032
Жалпы
1033медицина
1037
Жалпы
1038медицина
1042
Жалпы
1043медицина
1047
Жалпы
1048медицина
1053
вторник
четверг
среда
понедельник
среда
среда
пятница
вторник
понедельник
четверг
пятница
Пәні
Анатомия-1
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
Апта/күні
Анатомия-1
Аралық
бақылау№1
17.11.2014.
Аралық
бақылау№2
22.12.2014.
Анатомия-1
18.11.2014.
23.12.2014
Анатомия-1
19.11.2014.
24.12.2014
Анатомия-1
20.11.2014.
25.12.2014
Анатомия-1
21.11.2014.
22.12.2014
Уақыты
ОСӨЖ
уақытында
ОСӨЖ
уақытында
ОСӨЖ
уақытында
ОСӨЖ
уақытында
ОСӨЖ
уақытында
Қорытынды бақылау уақыты: академиялық күнтізбе және емтихан кестесіне сәйкес.
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын
жұмысына арналған тапсырмалар.
Кредит №1 бойынша тапсырмалар.
Студент оқытушының жетекшілігімен өз бетінше анатомиялық
модельдермен препараттардан
омыртқалардың,төс және
қабырғалардың ,иық белдеуінің,қол сүйектерінің,жамбас белдеуінің, аяқ сүйектерінің, бас сүйек және оның сүйектерінің негізгі
анатомиялық элементтерін, тауып, атап,көрсете білу керек. Сүйектердің байланыстарының жіктелуіне, тұлға сүйектерінің
байланыстарына,омыртқа жотасына,кеуде торына,омыртқа жотасының басқаңқасымен байланысына,шықшыт буынына, қол-аяқ
сүйектерінің байланыстарына,ымдау, шайнау,мойын,кеуде,арқа,іш,аяқ –қол бұлшықеттерінің шандырларымен қызметтеріне ,іштің
тік бұлшықетінің қынабына, шап ,сан өзектеріне сипаттама беріп, олардың негізгі анатомиялық элементтерін, тауып, атап,көрсете
білу керек.
ОСӨЖ тапсырмаларын тапсыру кестесі. Кредит №1
Тапсырманың
Тапсырма
Күндері
ОСӨЖ нөмірлері
№
1.
Остеология және
2.09-20.10.2014ж.
1,2,3,4,5,6,7,8.
артросиндесмология
2.
Миология
21.10-17.11.2014ж.
9,10,11,12,13.
Кредит №2 бойынша тапсырмалар.
Студент оқытушының жетекшілігімен өз бетінше анатомиялық модельдермен препараттардан ас қорыту жүйесі мүшелері:ауыз қуысы,
тіл, тістер, сілекей бездері, жұмсқ таңдай, жұтқыншақ,өңеш, асқазан,ішектер,ұйқы безі,бауыр,іштік;тыныс алу жүйелер мүшелері:сыртқы
мұрын,мұрын қуысы,көмей,кеңірдек, бронхылар,өкпе,өкпеқаптың негізгі анатомиялық элементтерін, тауып, атап,көрсете біліп олардың
қызметтерін,көкірекаралықтың топагафиясын оқу керек.
ОСӨЖ тапсырмаларын тапсыру кестесі. Кредит №2
Тапсырманың
Тапсырма
Күндері
ОСӨЖ нөмірлері
№
1.
Ас қорыту жүйесі
18.11-5.12.2014ж.
14,15,16.
2.
Тыныс алу жүйесі
6.12-19.12.2014ж.
17,18,19
Кредит №3 бойынша тапсырмалар.
Студент оқытушының жетекшілігімен өз бетінше анатомиялық модельдермен препараттардан несеп-жыныс жүйелер мүшелері: бүйрек,
несепағарлар, несепқуық, несепшығаратын өзек, атабез, шәует шығаратын түтік, шәует қуықшалары, шәует шылбыры,қуықасты
безі,ұма,буылтық-несеп шығаратын өзек, жыныс мүшесі,жатыр, анабез,жатыр түтігі,қынап,әйел жыныстық аймағының негізгі анатомиялық
элементтерін, атап,көрсете біліп, олардың қызметтерін, шатаралықтың (аталық және аналық) бұлшықеттері мен шандыр қабықтарын оқу
керек.
ОСӨЖ тапсырмаларын тапсыру кестесі. Кредит №3
Тапсырманың
Тапсырма
Күндері
ОСӨЖ нөмірлері
№
1.
Несеп-жыныс жүйесі
20.12.2014ж20,21,22,23,24.
02.012014ж.
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысының(СӨЖ) тапсырмалары.



Кредит№1
Студент әдебиет және электрондық бағдармалармен жұмыс істеу арқылы келесі тақырыптар бойынша рефераттар жазу керек.
Қаңқа сүйектерінің жастық ерекшеліктерін оқу.
Омыртқа жотасының иіліс саталарының анықтығына сәйкес дене түрлерін анықтау. Омыртқа жотасының физиологиялық және
патологиялық иілімдері
Аяқ күмбезі механизмы, аяқ күмбезінің бекітушілері. Жалпақтабан.
Шап өзегін моделдеу.
Сан өзегін моделдеу.





Кредит№2
Студент әдебиет және электрондық бағдармалармен жұмыс істеу арқылы келесі тақырыптар бойынша рефераттар жазу керек.
Іштік.Іштік жолы және оның туындылары.
Тоқ ішекті аш ішектен ажырату белгілері.
Бауырдың құрылымдық-қызметтік бірлігі. Бауырдың қызметтері.
Бронхтық және альвеолярлық ағаш.
Көкірекаралық. Көкірекаралықтың жіктелуі.


Кредит№3
Студент әдебиет және электрондық бағдармалармен жұмыс істеу арқылы келесі тақырыптар бойынша рефераттар жазу керек.





Бүйректің юкстамедулярлық аппараты.
Нефронның құрылысы. Бүйректің қызметтері.
Шатаралық. Аналық және аталық шатаралықтардың құрылысының ерекшеліктері.
Ішкі аналық жыныс мүшелерінің құрылыстарының ерекшеліктері.
Ішкі аталық жыныс мүшелерінің құрылыстарының ерекшеліктері.
Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Апта
СӨЖ-дің
17.10
29.10
17.10
29.10
17.10
29.10
05.11- 05.11- 20.11- 20.1119.11 19.11 05.12 05.12
20.1105.12
08.12- 08.12- 19.12- 19.1218.12 18.12 29.12
29.12
19.12- 19.1229.12
29.12
19.1229.12
тақырыб
ының №
кредит№1
№1
№2
№3
№4
№5
№1
№2
№3
№4
№5
кредит№2
№1
№2
№3
№4
№5
№1
№2
№3
№4
№5
кредит№3
№1
№2
№3
№4
№5
№1
№2
№3
№4
№5
Қазақ тілінде:
негізгі:
Рақышев, Алшынбай Адам анатомиясы : Окулық / Алшынбай Рақышев. - Алматы : Б.и.2ші кітап.2004
Ә. Б. Әубәкіров, Ф. М. Сүлейменова Адам анатомиясы. Атлас : тірек-қимыл жүйесі
(сүйектер, буындар, бұлшықеттер) /. - Астана : Сарыарқа1 том. – 2011
А.Р. Рақышев. Адам анатомиясы : Окулық / - Алматы. - ISSN 5-7404-0100-ХТ.1. түзетілген және толықтырылған 2-ші бас. - 2004, 2009.
Әубәкіров Ә. Б. Идрисов А. А. Адам анатомиясы : Атлас / [et al.] ; ред.. - Астана :
ФолиантТ.2. : Ішкі ағзалар жұйесі және эндокринді бездер. - 2008, 2010.
Идрисов. А.А. Адам анатомиясы : Атлас / ред [et al.] ; КАЗҰМҰ. - Астана : Фолиант. Т.1. :
Тірек-қимыл жүйесі(сүйектер, буындар, бұлшықеттер). – 2005
Әубәкіров А.Б Адам анатомиясы : атлас / Ә. [et al.]. - Астана : ФолиантТ. 4 : Нерв жүйесі
(нерв жүйесі, сезім ағзалары). – 2012
Әубәкіров Ә. Б. Идрисов А. А. Адам анатомиясы : Атлас / [и др.] ; ред.. - Астана :
Фолиант
Т.3. : Жүрек тамыр жүйесі (жүрек,қан тамырлар, лимфа тамырлар). - Астана : Фолиант,
2010.
Неттер, Френк Атлас анатомии человека / - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
Фрэнк Неттер Атлас анатомии человека : атлас: пер. с англ. /. - М. : Рид Элсивер, 2008.
Sobotta Т. 2 : Туловище. Внутренние органы. Нижняя конечность : 704 цв. ил., 914
рисунков + Таблицы мышц, суставов и нервов. - 2011.
Sobotta Атлас анатомии человека : в 2 т.: пер. с англ. / ред.: Р. Путц, Р. Пабст. - М. : Рид
ЭлсиверТ. 1 : Голова. Шея. Верхняя конечность : 727 цв. ил., 1070 рисунков. - 2010
қосымша:
А. Б. Аубакиров, М. К. Жаналиева Адам анатомиясы : Атлас /. - Астана : Сарыарқа, 2008.
Н. Н. Наурызов, Қ. Қ. Қайырбекова, Е. Х. Батяева Жүрек-тамыр жүйесі : оқу құралы
/ҚММУ. - Қарағанды, 2012.
Н. Н. Наурызов, Қ. Қ. Қайырбекова Асқорыту жүйесі : оқу құрал /; ҚММУ. - Қарағанды,
2012.
А. Р. Рақышев Адам анатомиясының атласы (латын, қазақ және тілдерінде) = Атлас
анатомии человека (на латинском, казахском и русском языках) /. - Алматы : Кітап
баспасыТ.3 : Жүрек-тамырлар жүйесі = Сердечно-сосудистая система. - 2006.
А. Р. Рақышев Адам анатомиясының атласы (латын, қазақ және тілдерінде) = Атлас
анатомии человека (на латинском, казахском и русском языках) /. Алматы : Кітап баспасы.
– 2006 Т.2 : Ішкі ағзалар = Внутренние органы. - 2006.
Г. Б. Шапатова, Р. Т. Карибжанова "Анатомия" пәнінен дәрістер жинағы : оқу құралы /;
КГМУ. - Қарағанды, 2010.
А. Р. Рақышев. Адам анатомиясының атласы (латын, қазақ және тілдерінде) = Атлас
анатомии человека (на латинском, казахском и русском языках) / - Алматы : Кітап
баспасы. - 2006
Т.2 : Ішкі ағзалар = Внутренние органы. - 2006.
Тебенов, М.Е., Габдуллина Г.С Ішкі мұшелердің артериялык және веналық қан тамарлары
: Оқу құралы /. - Караганда : КГМА, 2007.
А. Р. Рақышев. Адам анатомиясының атласы (латын, қазақ және тілдерінде) = Атлас
анатомии человека (на латинском, казахском и русском языках) / -Алматы : Кітап баспасы
Т.1 : Тірек және қимыл мүшелері = Органы опоры и движения. - 2006.
Мәмбетов Е. Қ. Адам көру мүшестенің анатомиясы : оқу құралы / [и др.]. - Алматы, 2005.
Оқу және оқыту әдістері:

Дәрістер:проблемалық.

Тәжірибелік сабақтар:семинар, анатомиялық модельдермен, муляждармен,
планшеттермен және ылғалды препараттармен, электрондық жүйедегі оқу
құралымен және оқулықтармен жұмыс жасау, ауызша сұрау, ситуациялық
есептерді шешу.

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын



жұмысы (ОСӨЖ): Оқытушының жетекшілігімен студенттердің аудиториядан тыс
жұмыстары. ОСӨЖ барысында оқу бағдарламасындағы күрделі сұрақтар бойынша
кеңес жүргізіледі, студенттің өзіндік жұмысты орындауын ауызша сұрау түрінде
бақылау , аралық бақылау өткізіледі.
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысы(СӨЖ) : Негізгі және қосымша
әдебиеттермен, электронды нұсқадағы әдебиеттермен жұмыс істеу; рефераттарды
және презентацияларды дайндау және қорғау.
Оқытудың белсенді әдістері: командалық бағытпен оқыту (TBL).
Оқытудың дәстүрлі әдістері: анатомиялық модельдермен, муляждармен,
планшеттермен және ылғалды препараттармен, электрондық жүйедегі оқу
құралымен және оқулықтармен жұмыс жасау,тәжірибелік сабақтардың жеке
сұрақтарын терең зерделеу, презентациялар мен рефераттар дайындау,барлық
туындаған мәселелер бойынша оқытушылармен кеңесу,тестілеу.
• Пән бойынша ағымды бақылау: тестілеу тапсырмаларын,ситуациялық есептерді
шешу, мәйіт және анатомиялық модельдерден анатомиялық құрылымдарды көрсету
арқылы ауызша сұрау, соңғы бөлімнен кейін коллоквиум.
• Пән бойынша аралық бақылау:жазбаша тестілеу.
• Пән бойынша қорытынды бақылау: емтихан.
Бағалау саясаты.
Ағымды баға тәжірибелік сабақтар,ОСӨЖ,СӨЖ тақырыптарынан тұратын кредиттер
бойынша орындалған тапсырмалар үшін қойылады №1, №2 кредиттер 2 тапсырмадан, №3
кредит 1 тапсырмадан тұрады, соңында студент 5 баға алады.
Тапсырмаларды тапсыру мерзімі:
Кредит №1келесі тапсырмалардан тұрады: «Остеология және артросиндесмология»(2.0927.10.2014ж), «Миология» (28.10-21.11.2014ж),
Кредит №2 келесі тапсырмалардан тұрады: «Ас қорыту жүйесі» (22.11-5.12.2014ж),
«Тыныс алу жүйесі» (6.12.-19.12.2014ж).
Кредит №3 келесі тапсырмадан тұрады: «Несеп-жыныс жүйесіі» (20.12.2014ж2.01.2015ж).
Төртбалдық жүйе бойынша бағаның сандық эквивалентіне сәйкес, студенттердің оқу
жетістіктерінің әріптік баға жүйесі
Әріптік жүйе
Бағаның сандық
Бағаның пайыздық
Дәстүрлі жүйе
бойынша баға
эквиваленті
көрсеткіші
бойынша баға
А
4
95-100
«Ұздік»
А-
3,67
90-94
В+
3,33
85-89
«Жақсы»
В
3,0
80-84
В-
2,67
75-79
С+
2,33
70-74
С
2,0
65-69
С-
1,67
60-64
D+
1,33
55-59
D
1,0
50-54
F
0
0-49
«Қанағаттанарлық»
«Қанағаттанарлықсыз»
Білімді бағалау белгілері**
«Өте жақсы» баға білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалдарды толық игеруін
көрсеткен және қандай да бір қателіктерге бой алдырмай дұрыс орындаған, зартханалық және
бақлау жұмыстарын уақытылы әрі дұрыс орындаған және ол бойынша есептер тапсырған, бұған
қоса өзіндік бірегей ойлау қабілеті танатқан, коллоквиумды тапсыруда қандай да бір қателіктер
жібермеген және үй тапсырмаларын орындаған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып,
пәнді оқып-үйрену барысында өздігінше қосымша ғылыми әдебиеттердлі пайдаланған,
бағдарламалық материалдары өз еркімен жүйелей білгенжағдайда қойылады.
«Жақсы» баға білім ашылуға, егер ол бағдарламалық материалдарды 75%-дан кем игермесе
және бұғанқоса жауап беру кезінде айтарлықтай қателіктер жібермеген, зертханалық және бақлау
жұмыстарын уақытылы орындаған және оны тапсыруды негізсізескертулері болмаған,
коллоквиумдар мен үй тапсырмаларын дұрыс әрі уақытында орындап негізсіз ескертулермен
тапсырған, оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді пайдаланған, ғылыми-зерттеу
жұмыстарымен айналысып, немесе негізсіз ескертулер болған және елеулі қателіктері студенттің
өздіігімен тұзетілген, бағдарламалық материалдарды оқытушының көмегімен жүйелей білген
жағдайда қойылады.
«Қанағаттанарлық» баға білім алушыға, егер ол зертханалық материалдардың кем дегенде
50% игерген, бұған қоса зертханалық және бақылау жұмыстарын, үй тапсырмаларын орындау
кезінде оқытушының көмегін қажет еткен, коллоквиум тапсыру кезінде толымсыз жауаптары
мен негізсіз ескертулері болған, зерттеу жұмыстарында бененділік көрсете алмаған, тек қана
оқытушы көрсеткен әдебиеттермен ғана шектелген, матриалдарды жүйелеуде біршама
қиыншылықтарға бой алдырған жағдайда қойылды.
«Қанағаттанарлықсыз» баға білім алушыға, егер оның бағдарламадақарастырылған негізгі
материалдары оқуда кемшіліктері білінген, пән бағдарламасының жартысынан астамын
игермеген, жауаптарында елеулі қателіктер жіберген, ағымдағы формалармен қарастырылған
жеке және ағымдағы және қорытынды бағылауларды орындамаған, бағдарламада қарастырылған
барлық негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаған жағдайда қойылады.
**ҚР БҒМ бұйрығы №152 Қосымша 1«Білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу
үрдісін ұйымдастыру ережелері»
****Ескерту: ҚР МЖМБС «ҚР білім беру жүйесі. Жоғарғы оқу орындарындағы білімді
бақылау және бағалау. Негізгі ережелер.» негіздерінде құрастырылған.

Пән бойынша интегралды бағаны толтыру және рейтингті есептеу әдістемесі
2014 жылы пән бойынша рейтингті бағалау әдістемесін және интегралды бағаны
құрастыруды студенттердің оқу үлгерімінің рейтингттік жүйесі туралы нұсқауға қарау
керек.
№1аралық бақылау бағдарламасы
Мойын, кеуде, бел омыртқаларының құрылысы. Сегізкөз, құйымшақ құрылысы.
Қабырғалар мен төстің құрылысы.Иық белдеуі сүйектері – бұғана мен жауырының
құрылысыҚолдың еркін бөлімінің сүйектерінің - тоқпан жіліктің, білек және қол басы
сүйектерінің құрылысы.Аяқ сүйектерінің - жамбас сүйектің, ортан жіліктің,сирақ және
аяқ басы сүйектерінің құрылысы Бас қаңқасының құрылысы, оның милық және беттік
бөлімдерге бөлінуі. Маңдай, төбе, шүйде және торлы сүйектердің құрылысы.
Самай және сына тәрізді сүйектерінің құрылысы. Самай сүйегінің өзектері
Бет қаңқасы бет бөлімінің сүйектері: жоғарғы және төменгі жақтар, шықшыт, мұрын,
таңдай сүйектері, төменгі мұрын қалқаны, кеңсірік, тіл асты және көз жасы сүйектері.
Бас қаңқасының топографиясы. Сүйектер байланыстарының жіктелуі.Тұлға сүйектерінің
байланыстары. Омыртқа жотасының байлааныстары
Кеуде торының құрылысы.Омыртқа жотасының басқаңқасымен байланысы.
Шықшыт буыны құрылысы мен қызметіҚол-аяқ сүйектерінің байланыстары: құрылысы
мен қызметі.Ымдау және шайнау бұлшықеттері, шандыр қабықтар, қызметтері.
Мойынның бұлшықеттері мен шандыр қабықтары, қызметтері.Кеуденің бұлшықеттері
мен шандыр қабықтары, қызметтері. Көкет, оның құрылысы, қызметтері.
Арқаның бұлшықеттері мен шандыр қабықтары, қызметтері.Іштің бұлшықеттері мен
шандыр қабықтары, қызметтері.
Іштің тік бұлшықетінің
қынабы. Іштің ақ сызығы. Кіндік сақинасы. Шап өзегі
Қол белдеуінің, иықтың, білектің және қол басының бұлшықеттері мен шандырлар
қабықтары, қызметтері.Аяқ белдеуінің санның, сирақтың және аяқ басының бұлшықеттері
мен шандыр қабықтары, қызметтері.
№2 аралық бақылау бағдарламасы
Ас қорыту ағзаларына жалпы шолу.Ауыз қуысы,тіл,тістер, жұмсақ таңдай, жұтқыншақ
құрылысы, қызметтері.Сілекей бездері құрылысы, қызметтері
Өңеш,құрылысы, қызметтері.Асқазан, құрылысы, қызметтері
Аш ішек, бөліктері, қабырғаларының құрылысы, қызметтері.Тоқ ішек, бөліктері,
қабырғаларының құрылысы, қызметтері.Ұйқы безі, құрылысы, қызметтері
Бауыр,құрылысы, қызметтері.Іштік. Іштіктің құрсақ қуысының сәйкес бөлімдеріндегі
жолдары.Тыныс алу ағзаларының жалпы сипаттамасы. Сыртқы мұрын.
Мұрын қуысы. Мұрын аймағының қойнаулары. Көмей, құрылысы, қызметтері
Кеңірдек, бронхтар, құрылысы, қызметтері Өкпелер, құрылысы, қызметтері.
Плевра (өкпеқап), құрылысы, қызметтері. Плевраның
қойнаулары.Көкірекаралық
құрылысы, жіктелуі
Қорытынды бақылау бағдарламасы:
Мойын, кеуде, бел омыртқалары. Сегізкөз, құйымшақ. Қабырғалар мен төстің құрылысы.
Иық белдеуі сүйектері – бұғана мен жауырының құрылысы.Қолдың еркін бөлімінің
сүйектерінің - тоқпан жіліктің, білек және қол басы сүйектерінің құрылысы.
Жамбас белдеуі сүйектері- жамбас сүйектің құрылысы.Аяқтың еркін бөлімінің
сүйектерінің - ортан жіліктің,сирақтың және аяқ басы сүйектерінің құрылысы.
Бас қаңқасының құрылысы, оның милық және беттік бөлімдерге бөлінуі. Маңдай,
төбе,шүйде және торлы, самай және сына тәрізді сүйектердің құрылысы. Самай сүйегінің
өзектері. Бет қаңқасы бет бөлімінің сүйектері: жоғарғы және төменгі жақтар, шықшыт,
мұрын, таңдай сүйектері, төменгі мұрын қалқаны, кеңсірік, тіл асты және көз жасы
сүйектері. Бас қаңқасының топографиясы. Сүйектер байланыстарының жіктелуі. Тұлға
сүйектерінің байланыстары. Омыртқа жотасы . Кеуде торы. Омыртқа жотасының
басқаңқасымен байланысы. Шықшыт буыны. Қол-аяқ сүйектерінің байланыстары. Ымдау
және шайнау бұлшықеттері, шандыр қабықтар, қызметтері. Мойынның бұлшықеттері мен
шандыр қабықтары, қызметтері. Кеуденің бұлшықеттері мен шандыр қабықтары,
қызметтері. Көкет, оның құрылысы, қызметтері. Арқаның бұлшықеттері мен шандыр
қабықтары, қызметтері. Іштің бұлшықеттері мен шандыр қабықтары, қызметтері. Іштің тік
бұлшықетінің қынабы. Іштің ақ сызығы. Кіндік сақинасы. Шап өзегі. Иық белдеуінің,
иықтың, білектің және қол басының бұлшықеттері мен шандырлар қабықтары,
қызметтері. Жамбас белдеуінің,санның, сирақтың және аяқ басының бұлшықеттері мен
шандыр қабықтары, қызметтері. Ас қорыту ағзаларына жалпы шолу.Ауыз
қуысы,тіл,тістер құрылысы, қызметтері.Cілекей бездері, жұмсақ таңдай, жұтқыншақ
құрылысы, қызметтері. Өңеш,асқазан: құрылысы, қызметі. Ішектер: құрылысы,қызметі.
Ұйқы безі, бауыр,құрылысы, қызметтері.Іштік. Іштіктің құрсақ қуысының сәйкес
бөлімдеріндегі жолдары. Тыныс алу ағзаларының жалпы сипаттамасы. Сыртқы мұрын.
Мұрын қуысы. Мұрын аймағының қойнаулары. Көмей, құрылысы, қызметтері Кеңірдек,
бронхтар,өкпелер, құрылысы, қызметтері. Плевра (өкпеқап), құрылысы, қызметтері.
Плевраның
қойнаулары.Көкірекаралық Бүйректер, құрылысы, қызметтері. Несеп
шығаратын жолдардың анатомиясы: несепағарлар, несепқуық, несепшығаратын өзек
құрылысы, қызметтері. Ішкі аталық жыныс ағзалары (мүшелері), құрылысы, қызметтері.
Сыртқы аталық жыныс ағзалары (мүшелері), құрылысы, қызметтері. Ішкі аналық жыныс
ағзалары (мүшелері), құрылысы, қызметтері.
Сыртқы аналық жыныс ағзалары
(мүшелері), құрылысы, қызметтері. Шатаралықтың (аталық және аналық) бұлшықеттері
мен шандыр қабықтары
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа