close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Семінарське заняття №4
Тема 4. Теорія міжнародної торгівлі
І. Теоретичні питання
1.
Меркантилізм.
2.
Теорія абсолютних переваг А.Сміта.
3.
Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо.
4.
Теорія порівняльної наділеності факторами Е.Хекшера – Б.Оліна.
Парадокс В.Леонтьєва.
5.
Теорія життєвого циклу товару.
6.
Теорія конкурентних переваг М.Портера.
ІІ. Задачі
Задача 1.
В таблиці представлено дані, які характеризують виробництво двох товарів –
автомобілів і медичного обладнання – в двох країнах – США і Японії за
показниками обсягу виробленої продукції та кількістю робочих днів,
витрачених для виробництва даного обсягу продукції.
Визначте абсолютні та порівняльні переваги США і Японії у виробництві
автомобілів і медичного обладнання.
Показники
США
Японія
види виробленої продукції
види виробленої продукції
автомобілі
медичне
обладнання
автомобілі
медичне
обладнання
Обсяг виробленої
продукції, тис. шт.
200
100
200
100
Кількість робочих днів,
витрачених для в-цтва
даного обсягу продукції
480
400
320
360
Задача 2.
Німеччина і Корея виробляють два товари - комп’ютери і ноутбуки. Витрати
праці на виробництво цих товарів в Німеччині складає 10 і 8 годин; в Кореї – 5 і
6 годин відповідно. Обидві країни мають ресурси часу в 300 тис. год.
Завдання:
1) Визначити абсолютні та порівняльні переваги країн у виробництві
цих двох товарів?
2) Визначте межі встановлення цін світового ринку на обидва
товари.
3) Оцініть виробничі можливості країн щодо цих двох товарів.
4) Якщо до спеціалізації Німеччина виробляла для власних потреб 20
тис. комп’ютерів, а Корея – 36 тис. комп’ютерів, відправляючи
решту ресурсів на виробництво ноутбуків, то які можливі обсяги
приросту світового виробництва комп’ютерів і ноутбуків в умовах
повної спеціалізації?
Задача 3 (Розподіл доходів при міжнародній торгівлі )
1) Визначте виграш для Вітчизни та Зарубіжжя від міжнародної торгівлі,
якщо ринки даних країн описуються такими параметрами:
2) у Вітчизні функція попиту D=100-20P, а функція пропозиції S=20+20P,
3) у Зарубіжжі функція попиту D*=80-20P, а функція пропозиції
S*=40+20P.
Задача 4.
З наведених в таблиці даних визначити, які з країн належать до
капіталонасичених, а які до трудонасичених, і які види товару вони повинні
експортувати та імпортувати згідно теореми Хекшера-Оліна та парадоксу
Леонтьєва.
Витрати на виготовлення
експортної продукції
Капітал
Праця
Витрати на виготовлення
імпортної продукції
Капітал
Праця
1
23
18
2
14
7
1
18
20
2
9
3
Країни
3
3
1
Країни
3
1
3
4
8
6
5
10
12
4
4
3
5
14
17
ІІІ. Теми презентацій
1. Теоретичне обґрунтування парадоксу Леонтьєва.
ІV. Теми рефератів
1. Теорії технологічного розриву.
2. Теорії міжнародної торгівлі на основі внутрішньогалузевої спеціалізації.
3. Теорії міжнародної торгівлі на основі монополістичної конкуренції.
4. Теорії міжнародної торгівлі на основі ефекту масштабу.
V. Завдання для обговорення
5.1. Теорії міжнародної торгівлі
А)
Назва теорії
Представники
Ранній меркантилізм (кінець ХV ст.)
Пізній меркантилізм (розвивалась з другої половини ХVІ ст.)
Теорія факторів виробництва
Парадокс Леонтьєва (1954 р.)
модель наукомісткої спеціалізації
теорія технологічно-го розриву
теорія життєвого циклу продукту на світовому ринку
Теорія конкурентоспроможності Майкла Портера (початок
90-х років, ХХ ст.)
Суть теорії
Б)
Назва теорії
Теорія абсолютних переваг
Теорія відносних переваг
Теорема Хекшера – Оліна
Теорема Хекшера – Оліна - Самуельсона
теорема Столпера-Самуельсона
теорема Рибчинського
концепція внутрішньогалузевої торгівлі (1961 р.)
Представники
Суть теорії
Припущення
Графічна модель
5.2. Припущення класичних теорій зовнішньої торгівлі
Теорія абсолютних Теорія відносних
переваг
переваг
Припущення стосовно факторів виробництва
Єдиний фактор виробництва (праця)
Два фактори виробництва (праця та капітал)
Фактор(и) виробництва використаний(ні) повністю
Відмінності в націленості країн факторами виробництва
Обмеженість обсягів факторів виробництва в кожній країні
Повна мобільність факторів виробництва в межах країни
Абсолютна не мобільність факторів виробництва між
країнами
Припущення стосовно характеру ринку
Дві країни
Два товари
Досконала конкуренція
Вільна торгівля
Збалансована торгівля
Транспортні витрати відсутні
Припущення стосовно характеру виробництва
Повна спеціалізація країн на одному товарі
Однакова технологія в обох країнах
Припущення стосовно характеру товарів
Один товар праценасичений, інший – капіталонасичений
Трудова теорія вартості
Повна еластичність попиту щодо ціни
Припущення стосовно інших теорій торгівлі
Смаки та уподобання споживачів однакові
Ефект масштабу відсутній
Теорія факторів
виробництва
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа