close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
№
уро
ку
Дата
1
2
Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” (профільний рівень / А.М. Несвіт)
10 клас (I семестр)
Тема
Мовленнєві функції
Мовленнєва компетенція
Мовна компетенція
(сфери)
Говоріння
Аудіюван
Читання
Письмо
Лексика
Граматика
спілку
ня
вання
3
4
5
Introduction. My
Making
Progress in
Learning
English
*
Вивчаючи
англійську
Розповідати про шляхи
вивчення англійської мови,
спілкування з друзями
іноземною мовою та
захоплення
Making
Progress in
Learning
English
*
Активізація
граматичного
матеріалу
Обговорювати майбутнє
навчання
у 10-му класі
Friendship
Online, Why
Not?
*
Друзі по
Обговорювати стосунки у
сім’ї, спільне проведення часу,
рішення конфліктів в сім’ї
6
7
8
9
Домашнє
завдання
10
11
Family and Friends (Я, моя сім’я, друзі)
Розповісти
про способи
використання
англійської
мови на
практиці
Ex.1, p.6
Ex.3b, p.6
Обговорити
перспективи
та проблеми
розвитку
мовної
компетенції
учнів з
англійської
мови у 10-му
класі
Ex.13, p.11
Ex. 2b, p.7
Обговорити
стосунки в
сім’ї в різних
англомов
них країнах,
Ex.3, p.15
Ex.4, 5, p.8
Ex.3a, p.7
Vocabulary File Ex.5, p.8
Grammar
revision of
the previous
year,
The Gerund
Ex. 14, p.11,
скласти
речення
Ex.6, текст
“Ways to
Learn
English”, p.
9,
Ex.7, p. 10
Ex.9, 10,
p. 10-11
Vocabulary revision of
the Ex.5, p.8
Grammar
revision of
the previous
year,
The Gerund
Ex.15, p. 11,
написати
коментарій
до виразів
Ex.6, p.16,
текст
“Friendship
Online, Why
Not?”
Ex.7, p.17
Vocabulary File Ex.5,
p.16
Present
Perfect,
Present and
Past Simple
Ex. 12, p.
18, скласти
речення про
друзів
Unit
1
Інтернету,
чому б ні?
Friendship
Online, Why
Not?
*
Розвиток
навичок
говоріння
Розповідати про пошук друзів
в мережі Інтернет
Our Friends
and Their
Interests
*
Наші друзі та
їхні інтереси
Розповідати про взаємовідносини між підлітками, про їхні
захоплення та проведення
вільного часу
Our Friends
and Their
Interests
*
Способи
вираження
майбутньому
часу
Family
Matters
*
Родинні
стосунки
Розповідати про улюблені
заняття та інтереси друзів
Family
Matters
*
Обговорювати родинні
стосунки між людьми
Розповідати про проблеми
взаємовідносин між людьми
виділити
сімейні цін
ності
(моральні)
Ex. 1, p. 14
Описати
фотографії з
зображенням
родин під час
проведення
вільного часу
Ex. 2, 4, 11, p.
15-18
Обговорити
зміни в
характері
підлітка,
розповідати
про їхні
взаємовідносини
Ex. 1, 2, p. 1920
Робота в
парах.
Створення та
інсценізація
простих
діалогів.
Ex. 10, p. 24
Описувати
фотографії,
обговорювати
проблемні
запитання
Ex. 1, 2, p. 25
Обговорити
питання до
тексту “The
Ex. 6, p. 23
Ex. 6, p. 16,
текст
“Friendship
Online, Why
Not?”
Ex. 9, p. 17
Ex.8, p.17
Present
Perfect,
Present and
Past Simple
Ex. 13, p.
18,
доповнити
текст
Ex. 3, p. 2021
Ex. 8, p.
24
Vocabulary File Ex. 4, p.
21
Future
Simple (Will
and Be
Going to Do
Smth)
Ex. 12 a), p.
25, скласти
речення
Ex. 5, p. 2122,
Ex. 7, p. 23
Ex. 9, 11,
p. 24
Vocabulary File Ex. 4, p.
21
Future
Simple (Will
and Be
Going to Do
Smth)
Ex.13, p. 25,
Написати
речення про
проведення
вільного
часу
Ex. 4, p. 26,
текст “The
Person Who
Inspires Me”
Ex. 5, 6,
p. 27
Vocabulary File Ex. 3, p.
26
Present
Simple,
спеціальні
запитання
Ex. 8, p. 28,
скласти 10
речень про
характер
людини
Ex. 4, p. 26,
текст “The
Person Who
Ex. 7, p.
27
Vocabulary File Ex. 3, p.
26
Present
Simple,
спеціальні
Ex. 12, p.
29,
написати
Vocabulary File Ex. 5, p.
16
Вдосконалення
граматичних
навичок
Person Who
Inspires Me”
Ex. 9, 10, p.
28-29
Inspires Me”
One Day in My
Life
*
Один день з
мого життя
Обговорювати родинні
стосунки між людьми
Обговорити
події одного
дня у своєму
житті
Ex. 1, p. 29
Ex. 3, p. 30,
Ex. 4, p. 30
One Day in My
Life
*
Розвиток
навичок
говоріння
Розповідати про цікаві події в
житті
Ex. 5, p. 31
Life
Challenges
*
Життєвий
виклик
Life
Challenges
*
Вдосконалення
граматичних
навичок
Project Work
*
Проектна
робота
Обговорювати проблеми
молоді та способи їх
вирішення
Робота в
парах.
Відповідати
на запитання
та
обговорювати
зміст тексту
Ex. 7, 8, p. 32
Описувати
фотографії,
розповідати
про себе
Обговорювати проблеми
молоді та способи їх
вирішення
Створювати
діалоги
Ex. 5, p. 37-38
Розповідати про себе, про
проблеми взаємовідносин між
людьми
Обговорювати виконання
проектної
роботи,
відповідати
на запитання,
презентувати
створений
матеріал
Ex. 2, p. 36,
текст “What
is Lifestyle”
запитання
композицію
на тему:
“The Person
Who
Inspires Me”
Ex. 10, p.
33,
виправити
помилки,
перекласти
речення
Ex. 14, p.
34-35
Vocabulary File Ex. 4, p.
30
Окличні
речення
Past Simple,
Структура
used to
Ex. 6, p.
32
Vocabulary File Ex. 4, p.
30
Past Simple,
Структура
used to
Ex. 1b), 2b),
p.35-36
Ex. 7, p.
38-39
Vocabulary File Ex. 3, p.
36-37, Ex. 7, p. 38
Загальні та
спеціальні
запитання
Ex. 10, p.
39-40,
написати
листа
Ex. 4, p. 37,
текст
“Adolescence and
Life
Challenges”
Ex. 6, p.
38
Vocabulary File Ex. 3, p.
36-37, Ex. 7, p. 38
Загальні та
спеціальні
запитання.
Безособові
речення
Ex. 11, p.
40,
доповнити
речення
Загальні та
спеціальні
запитання
Виконати
індивідуаль
ну
проектну
роботу
p. 42
p. 41, 42
Project Work
*
Рефлексія
навчальної
діяльності
(робота з
мовним порт
фоліо)
Розповідати про себе, про
проблеми взаємовідносин між
людьми
З родиною та
друзями
Розповідати про взаємовідносини в родині та між друзями
Unit
2
Обговорювати виконання
проектної
роботи,
відповідати
на запитання,
презентувати
створений
матеріал
Створювати
діалогічні та
монологічні
вислови
Ex. 4, p. 45-46
Ex. 1, p. 4243
Ex. 6, p. 47
Designing
a Project
Revision of
the previous
lesson
Написати
композицію
Ex. C), p. 42
Ex. 2, 3,
p. 44
Revision of
the previous
lesson
Повторити
вивчений
матеріал
Sport and Leisure (Дозвілля і спорт)
Sport in a
Society
*
Спорт в
житті
суспільства
Розповідати про своє
ставлення до занять спортом
Розповісти
про своє
ставлення до
занять
спортом
Ex. 1, 3), p. 50
Sport in a
Society
*
Спорт і
дозвілля.
Види
спорту
Sports and
Yourth
*
Висловлювати власні думки
щодо ролі спорту в житті
суспільства
Описати своє
відношення
до занять
спортом,
Ex. 6, p. 53
Обговорювати проблеми
молоді, пов’зані з
необхідністю занять спортом
Розповісти
про проблеми
молоді,
Ex. 5, p. 5253
Ex. 4a), p.
57
Ex. 6, p. 58
Ex. 2, 3,
p. 50-51
Vocabulary File Ex. 4,
p. 51
Загальні та
спеціальні
запитання
Ex. 11, p.
55,
визначити
форму та
стан
дієслова
Ex. 5, p.
52,
відповіст
и на
запитання, Ex. 7,
8, p. 54
Ex. 7, 9,
p. 58
Vocabulary File Ex. 4, p.
51
Загальні та
спеціальні
запитання
Ex. 12, p.
55, скласти
й записати
речення
Vocabulary File Ex. 5,
p. 58
Present and
Past Simple
Ex. 12, p.
60,
написати
Спорт і
молодь
Sports and
Yourth
*
Ставлення
молоді до
занять
спортом
Take Care
of the
House of
You!
*
Заняття
йогою
Take Care
of the
House of
You!
*
Важливість
занять
спортом
Watching
Sport and
Sports
Competitions
*
Спортивні
змагання
Watching
Sport and
Розповідати про спортивні
змагання у школі
пов’зані з
необхідністю
занять
спортом
Ex. 3, 4b), p.
57
Ex. 1,2, p. 56
Діалогобговорен
ня досвіду
занять
спортом
Ex. 11, p. 60
речення
Ex. 6, p. 58
Ex. 8, 10,
p. 59
Vocabulary File Ex. 5, p.
58
Present and
Past Simple
Ex. 13, p.
60, скласти
розповідь
Описувати власний досвід
занять спортом, йогою
Описувати
фотографії,
пов’язані з
спортивною
діяльністю
Ex. 1, p. 61
Ex. 2, p. 61
Ex. 4, p. 62
Ex. 5, p.
63
Vocabulary File Ex. 3, p.
61
Загальні та
спеціальні
запитання
Ex.11, p. 66,
доповнити
текст
Розповідати про важливість
занять спортом
Складати
діалогічні
висловлюван
ня про
заняття
йогою
Ex. 10, p. 65
Ex. 8, p. 65
Ex. 7, p. 6364
Ex. 6, p.
63,
Ex. 9, p.
65
Vocabulary File Ex. 3, p.
61
Загальні та
спеціальні
запитання
Ex. 12, p.
66,
написати
листа
Розповідати про улюблені
види спорту та їх значення в
особистому житті
Діалогобговорен
ня досвіду
занять
спортом
Ex. 2, 6, p. 67,
69
Ex. 1, p. 67
Ex. 1, 6, p/
67, 69
Ex. 4, p.
68
Vocabulary File Ex. 5, p.
68
Загальні та
спеціальні
запитання
Ex. 10, p.
72, скласти
речення
Розповідати про улюблені
види спорту та їх значення в
Складати
монологічні
Ex. 3, p. 67
Ex. 7, p.69
Ex. 8, p.
70
Vocabulary File Ex. 5, p.
68, Ex. 8, p. 71
Загальні та
спеціальні
Ex. 12, p.
72,
Sports
Competitions
*
Улюблені
види
спорту
Olympic
Games:
Past into
Future
*
Олімпійсь
кі ігри
особистому житті
висловлюван
ня щодо гри у
футбол
Ex. 9, p. 71,
Ex. 10, p. 72
Розповідати про Олімпійські
ігри та видатних спортсменів
світу
Olympic
Games:
Past into
Future
*
Активізація
мовного та
мовленнєвого
матеріалу
Project
Work
*
Проектна
робота
Розповідати про Олімпійські
ігри та видатних спортсменів
світу
Описувати
фотографії,
складати
висловлюван
ня про
Олімпійські
ігри
Ex. 1, 2, p. 73
Описувати
фотографії,
складати
висловлюван
ня про
Олімпійські
ігри
Ex. 8a), p. 77
Ex. 13, p. 79
Project
Work
*
Рефлексія
навчальної
Розповідати про улюблені
види спорту та їх значення в
житті людини
Розповідати про улюблені
види спорту та їх значення в
житті людини
Обговорювати виконання
проектної
роботи,
відповідати
на запитання,
презентувати
створений
матеріал
Обговорювати виконання
проектної
роботи,
відповідати
Ex. 3, p. 7374
Ex. 5, p. 7475
Ex. 8b), p.
77
Ex. 6, p.76
Ex. 9, p. 77
Ex. 7, p.
76
Ex. 8, p.
77
Ex. 10, p.
78
запитання
доповнити
текст
Vocabulary File Ex. 5, p.
74
Future
Forms
Ex. 11, p.
79,
визначити
дієслівний
час
Vocabulary File Ex. 5, p.
74
Future
Forms
Ex. 15, p.
79,
доповнити
речення
Загальні та
спеціальні
запитання
Виконати
індивідуаль
ну
проектну
роботу
p. 80-81
Present and
Past Simple
Виконати
індивідуаль
ну
проектну
роботу
діяльності
(робота з
мовним
порт
фоліо)
Роль
спорту в
житті
людини
на запитання,
презентувати
створений
матеріал
Розповідати про роль та
значення занять спортом в
житті людини
Ex. 1, p. 82
Unit
3
Ex. 4, p. 8384
Ex. 2, 3,
p. 82-83
Designing
a Project
Revision of
the previous
lesson
Food (Харчування)
Eat Well,
Stay
Healthy
*
Плюси й
мінуси
використа
ння дієт
Eat Well,
Stay
Healthy
*
Улюблені
страви.
Обговорю
вати плюси й мінуси
використання дієт
Обговорити
різні види
дієт, їх
переваги та
недоліки
Ex.1, 3, p. 8889
Розповідати про улюблені
види страв та значення
утримання збалансованої
дієти в житті людини
Розповісти
про свою
улюблену
страву
Ex. 5, p. 89
Ukrainian
Cuisine
*
Українська кухня
Описувати можливості
використання сучасних
технологій приготування їжі
на Україні
Ukrainian
Cuisine
*
Вдоскона-
Описувати можливості
використання сучасних
технологій приготування їжі
на Україні
Описати
можливості
використання
сучасних
технологій
приготування
їжі
Ex. 1, 2, p. 93
Скласти та
інсценувати
діалоги про
традиційні
Ex. 2, p. 89
Ex. 2b), p.
93
Ex. 4, 7, p.
89-90
Ex. 8, p.
90
Vocabulary File Ex. 2, 6,
p. 89
Ex. 10, 11,
p. 91
Ex. 9, 10,
p. 91
Vocabulary File Ex. 2, 6,
p. 89
Revision of
the previous
lesson
Ex. 14, p.
92, скласти
речення
Vocabulary File Ex.4, 7,
p. 94, 95
Passive
Voice
Ex. 11, p.
96,
доповнити
речення
Vocabulary File Ex.4, 7,
p. 94, 95
Revision of
the previous
lesson
Passive
Ex. 12, p. 96
Ex. 3, 5, p.
93-94
Ex. 6, 8, p.
95
Ex. 9, p.
96
Ex. 13, p.
92,
доповнити
текст
українські
страви
Ex. 8b), p. 95
Ex. 10, p. 96
лення
граматичних
навичок
British
Cuisine
*
Британська кухня
Розповідати про особливості
харчування у Великобританії
British
Cuisine
*
Улюблені
страви
британців
Розповідати про улюблені
страви британців
British
Cuisine
*
Громадські місця
харчування
у
Великобри
танії
British
Cuisine
*
Культура
поведінки
в місцях
громадського
харчування
Favourite
Recipes
Розповідати про громадські
місця харчування
у Великобританії
Voice
Описувати
традиційні
страви
британців
Ex. 1, 6, p. 97,
99
Складати
висловлюван
ня,
використову
ючи модель
діалогу
Ex. 9, p. 100
Складати
висловлюван
ня про
громадські
місця
харчування
Ex. 1, 2, 3, 6,
p. 101
Ex. 3, p. 97
Розповідати про культуру
поведінки в місцях
громадського харчування
Складати та
інсценувати
короткі
діалоги
Ex. 10, p. 104
Розповідати про способи
приготування улюблених
Описувати
процеси
Ex. 2, 5, p.
97, 98
Vocabulary File Ex. 2, 4,
p. 97, 98
Present and
Future
Simple
Загальні та
спеціальні
запитання
Загальні та
спеціальні
запитання
Ex. 10, p.
100,
написати
речення
Ex. 9, p. 100
Ex. 8, p.
99
Vocabulary File Ex. 2, 4,
p. 97, 98
Ex. 11, p.
100,
доповнити
речення
Ex. 3b), p.
102
Ex. 5, p.
102-103
Ex. 3a), p.
101-102
Vocabulary File Ex. 3, 4,
p. 101-102
The Verbs
with –ing
forms
Ex. 11, p.
105,
скласти
речення
Ex. 7, p.
103-104
Ex. 8, 104
Ex. 9, p.
104
Vocabulary File Ex.3, 4,
p. 101-102
The Verbs
with –ing
forms
Ex. 12, p.
105,
написати
листа
Ex. 3, 5, p.
106, 107
Ex. 8, p.
10108
Vocabulary File Ex. 1, 4,
p. 105-106
Linking
Words:
Ex. 12, p.
110,
*
Улюблені
рецепти
страв
приготування
страв
Ex. 1, 2, p.
105
Описувати
способи
приготування
улюблених
страв
Ex. 6, 10,
11a), p. 107109
Favourite
Recipes
*
Активізація
мовного та
мовленнєвого
матеріалу
Project
Work
*
Проектна
робота
Розповідати про способи
приготування улюблених
страв
Здорова
їжа.
Повторення
вивченого
матеріалу
Розповідати про особливості
харчування у Великобританії
та на Україні
Whether
the
Weather
*
Прогноз
погоди
Описувати погодні умови
місцевості
Розповідати про способи
приготування їжі в різних
країнах
Unit
4
Ex. 9, 10, p.
108-109
Обговорювати виконання
проектної
роботи,
відповідати
на запитання,
презентувати
створений
матеріал
Ex. 1, p. 112
Ex. 4, p.
113-114
“then” and
“so”
написати
листа
Linking
Words:
“then” and
“so”
Ex. 13, p.
110,
скласти
речення
Designing
a Project
Загальні та
спеціальні
запитання
Виконати
індивідуаль
ну
проектну
роботу
Ex. 2, 3,
p. 112113
Revision of
the previous
lesson
Ex. 9, p.
108
Vocabulary File Ex. 1, 4,
p. 105-106
Nature and Weather (Природа і погода)
Описати
погодні
умови
місцевості,
Ex.1, 2, p.
118-119
Ex. 3, p. 119
Ex. 5, p. 119
Ex. 6, p.
120
Vocabulary File Ex. 9, p.
121
Revision:
Present and
Past Simple
Ex. 11, p.
121,
написати
речення
Whether
the
Weather
*
Погода на
Україні та
за
кордоном
Climate
Change
*
Вплив
погоди на
навколиш
нє
середовище
Climate
Change
*
Зміни у
кліматі
Розповідати про погоду на
Україні та за кордоном
Розповісти
про погоду на
Україні та за
кордоном
Ex. 8, 10, p.
120-121
Ex. 7b), p.
120
Ex. 8, p. 120
Описувати вплив погоди на
навколишнє середовище
Описати
вплив погоди
на
навколишнє
середовище
Ex. 1, 3a), p.
122-123
Ex. 2, 3b),
p. 122-123
Ex. 6a), p.
123-124
Описувати вплив погоди на
навколишнє середовище
Описати
вплив погоди
на
навколишнє
середовище
Ex. 11, 12, p.
127
Facing
Natural
Disasters
*
Природні
катаклізми
Facing
Natural
Disasters
*
Види
катаклізмів та
можли-
Розповідати про природні
катаклізми та особливості
їхнього впливу на нашу
планету
Розповісти
про природні
катаклізми
Ex. 2, 4, p.
129, 131
Ex. 1, p. 129
Розповідати про види
природних катаклізмів та
можливість їх прогнозування
Розповісти
про природні
катаклізми,
Ex. 7, 8, 10, p.
132-133
Ex. 9, p. 133
Vocabulary File Ex. 9, p.
121
The usage
of articles
Revision of
the previous
lesson
Ex. 12, p.
121,
описати
фотографії
Vocabulary File Ex. 5, p.
123
Загальні та
спеціальні
запитання
Ex. 13, p.
127,
скласти
речення
Vocabulary File Ex. 5, p.
123
Revision of
the previous
lesson
Ex. 14, p.
128,
доповнити
текст
Ex. 3, p.
129-131
Vocabulary File Ex. 5, p.
131
Present
Simple,
Present
Perfect
Tenses
Ex. 11, p.
133,
скласти
розповідь
Ex. 6, p.
131-132
Vocabulary File Ex. 5, p.
131
Present
Simple,
Present
Perfect
Tenses
Ex. 12, p.
133,
доповнити
текст
Ex. 6b), 7,
8, p. 124126
Ex. 9, p.
121
Ex. 6c), 9,
10, p.
124-126
вість їх
прогнозування
Environme
nt and
Sustainable
Development
*
Забруднен
ня
навколиш
нього
середовища
Environme
nt and
Sustainable
Development
*
Активізація
мовного та
мовленнєвого
матеріалу
Keep It
Clean!
*
Захист
навколиш
нього
середовища
Keep It
Clean!
*
Шляхи
запобіган-
Розповідати про забруднення
навколишнього середовища
Розповісти
про
забруднення
навколишньо
го
середовища
Ex. 1, 2, 3, p.
134-135
Ex. 4b), 5,
p. 136-137
Ex. 6, p.
137
Vocabulary File Ex. 4, p.
136
First
Conditional:
if – Present
Tense – will
(Revision)
Ex. 11, p.
139,
скласти
речення
Розповідати про забруднення
навколишнього середовища
Розповісти
про
забруднення
навколишньо
го
середовища
Ex. 10, p. 138139
Ex. 7, 8, p.
137-138
Ex. 9, p.
138
Vocabulary File Ex. 7, p.
142
First
Conditional:
if – Present
Tense – will
(Revision)
Ex. 12, p.
139,
доповнити
речення
Розповідати про захист
природи та навколишнього
середовища
Розповісти
про захист
природи та
навколишньо
го
середовища
Ex. 1, 2, 6, p.
140, 142
Розповісти
про захист
природи та
навколишньо
го
Ex. 3, p. 142
Ex. 4, p.
142
Vocabulary File Ex. 7, p.
142
Second
Conditional:
if – Past
Tense would
Ex. 11b), c),
p. 144,
написати
план
Ex. 8. P.
143
Ex. 5, p.
142
Vocabulary File Ex. 4, p.
136
Second
Conditional:
if – Past
Tense would
Ex. 12, p.
144,
написати
листа
Розповідати про захист
природи та навколишнього
середовища
Ex. 2, p. 14141
ня
природнім
стихійним
лихам
Project
Work
*
Проектна
робота
Повторення
вивченого
матеріалу
середовища,
Ex. 9, 10, 11,
p. 144
Розповідати про проблеми
захисту природи та
навколишнього середовища
Розповідати про особливості
природних умов України
Обговорювати виконання
проектної
роботи,
відповідати
на запитання,
презентувати
створений
матеріал
Designing
a Project
Revision of
the previous
lesson
Виконати
індивідуаль
ну
проектну
роботу
Revision of
the previous
lesson
Повторити
вивчений
матеріал
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа