close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
РОЗДІЛ III
ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ
ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВІ ХАРЧОВІ ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Група 15
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти
їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або
рослинного походження
Примітки:
1. Ця група не включає:
(а) свиняче сало та жир свинячий або жир свійської птиці товарної позиції 0209;
(b) какао-масло та какао-жир товарної позиції 1804;
(c) готові харчові продукти, що мають понад 15 мас. % продуктів товарної позиції 0405 (в
основному група 21);
(d) шкварки (товарна позиція 2301) або залишки, відходи, зазначені у товарних позиціях 2304
— 2306;
(e) жирні кислоти, готовий віск, фармацевтичні засоби, фарби, лаки, мило, парфумерні,
косметичні або туалетні засоби, сульфіровані олії та інші товари розділу VI; або
(f) фактис (вулканізована рослинна олія), що виділяється з олій (товарна позиція 4002).
2. До товарної позиції 1509 не включаються олії, одержані з маслин, або оливок, шляхом
екстрагування розчинником (товарна позиція 1510).
3. До товарної позиції 1518 не включаються жири або олії чи їх фракції, денатуровані лише
простим способом, що підлягають включенню до товарних позицій, до яких належать відповідні
неденатуровані жири, олії або їх фракції.
4. Соапсток, олійний фуз і жирові залишки, стеариновий пек, гліцериновий пек та залишки
вовняного жиру (жиропоту) включаються до товарної позиції 1522.
Примітка до товарних підпозицій:
1. У товарних підпозиціях 1514 11 і 1514 19 термін “олія свиріпова або ріпакова з низьким
вмістом ерукової кислоти” означає нелетку олію, що містить менш як 2 мас. % ерукової кислоти.
Додаткові примітки:
1. У товарних підпозиціях і товарних підкатегоріях 1507 10, 1508 10, 1510 00 10 00, 1511 10,
1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11 00, 1515 50 19 00,
1515 90 21 00, 1515 90 29 00, 1515 90 40 00 — 1515 90 59 00 і 1518 00 31 00:
(а) нелеткі олії, рідкі або тверді, одержані пресуванням, вважаються “сирими”, якщо вони не
пройшли інших обробок, крім:
- декантування в межах нормального відрізку часу;
2
- центрифугування або фільтрація (за винятком будь-якого процесу фільтрації адсорбцією
або іншого фізичного чи хімічного процесу) за умови, що для відокремлення олії від її твердих
складових застосовувалася лише така механічна сила, як сила тяжіння, сила тиску або відцентрова
сила;
(b) нелеткі олії, рідкі або тверді, одержані екстракцією, вважаються “сирими”, якщо вони не
відрізняються ні за кольором, ні за запахом, ні за смаком, ні за визнаними спеціальними
аналітичними властивостями від олій і жирів, одержаних під тиском;
(c) термін “олії сирі” поширюється також на олію із сої, рафіновану гідратацією, та олію з
бавовнику, очищену від госиполу.
2. А. До товарних позицій 1509 і 1510 включаються лише олії, які одержані виключно під час
обробки маслин, або оливок, і мають такі аналітичні характеристики щодо вмісту (кількості)
жирних кислот і стеринів:
Таблиця 1
Вміст жирної кислоти у відсотках до загальної
кількості жирних кислот
Жирна кислота
Відсотковий вміст
Міристинова кислота
 0,05
Пальмітинова кислота
7,5 – 20
Пальмітолеїнова кислота
0,3 —3,5
Маргаринова кислота
 0,3
Гаптадеценова кислота
 0,3
Стеаринова кислота
0,5 – 5
Олеїнова кислота
55 – 83
Лінолева кислота
3,5 – 21
Ліноленова кислота
1
Арахінова кислота
 0,6
Ейкосенова кислота
 0,4
Бегенова кислота(1)
 0,3
Лігноцеринова кислота
 0,2
______________
(1)
 0,2 для олії товарної позиції 1509
Таблиця 2
Вміст стерину у відсотках до загальної кількості стеринів
Стерин
Відсотковий вміст
 0,5
Холестерин
Брасикастерин(1)
 0,1
Кампестерин
4
(2)
Стигмостерин
< кампестирину
Бета-ситостерин(3)
> 93
Дельта-7-стигмостерин
 0,5
_______________
(1)
 0,2 для олії товарної позиції 1510
(2)
Умова недійсна для очищеної олії першого (холодного) пресування (товарна
підкатегорія 1509 10 10 00) і для олії сирої з маслинових залишків (товарна підкатегорія
1510 00 10 00)
(3)
Дельта-5,23-стигмостадієнол+холестерин+бета-ситостерин+ситостанол+дельта-5авенастерин+ дельта-5,24-стигмостадієнол
3
До товарних позицій 1509 і 1510 не включаються оливкова олія, змінена хімічним способом
(зокрема, переетерифікована оливкова олія), і суміші оливкової олії з олією іншого походження.
B. До товарної підпозиції 1509 10 включається лише оливкова олія, яку визначено в
нижчезазначених пунктах I і II, одержано виключно з використанням механічних або інших
фізичних засобів за умов, що не призводять до погіршення якості олії, і яка не зазнала ніякої іншої
обробки, крім промивання, декантування, центрифугування або фільтрування. Олія, одержана з
маслин, або оливок, за допомогою розчинників, хімічних або біохімічних реагентів або
переетерифікацією, також як і будь-які суміші з іншими оліями, маслами, виключаються з цієї
товарної позиції.
1. Очищеною оливковою олією першого (холодного) пресування в товарній підкатегорії
1509 10 10 00 за будь-якої кислотності вважається оливкова олія з:
(а) вмістом воску не більш як 300 мг/кг;
(b) вмістом еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;
(c) вмістом насичених жирних кислот у другій позиції в тригліцеридів не більш як 1,5 %;
(d) сумарним вмістом трансолеїнових ізомерів не більш як 0,10 % і сумарним вмістом
транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,10 %;
(e) вмістом стигмостадієнів не більш як 0,50 мг/кг; та
(f) наявністю однієї або більше з таких характеристик:
1) сумарний вміст летких галогенованих розчинників не більш як 0,20 мг/кг усього і не більш
як 0,10 мг/кг кожного розчинника;
2) органолептичні характеристики, які дають змогу виявити дефекти, що перевищують
допустимі рівні.
2. У товарній підкатегорії 1509 10 90 00 термін “інша олія першого (холодного) пресування”
означає оливкову олію з такими характеристиками:
(а) вміст кислоти в перерахунку на олеїнову кислоту не більш як 2 г на 100 г;
(b) пероксидне число не більш як 20 мекв O2/кг;
(c) вміст воску не більш як 250 мг/кг;
(d) сумарний вміст летких галогенованих розчинників не більш як 0,20 мг/кг усього і не
більш як 0,10 мг/кг кожного розчинника;
(e) коефіцієнт екстинкції К270 не більш як 0,25;
(f) зміна коефіцієнта екстинкції (∆К) в області 270 нм не більш як 0,01;
(g) органолептичні характеристики, які дають змогу виявити дефекти, що перевищують
допустимі рiвнi;
(h) вміст еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;
(ij) вміст насичених жирних кислот у другій позиції в тригліцеридах не більш як 1,5 %;
(k) сумарний вміст трансолеїнових ізомерів не більш як 0,05 % і сумарний вміст
4
транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,05 %;
(l) вміст стигмостадієнів не більш як 0,15 мг/кг.
C. До товарної підкатегорії 1509 90 00 00 включається оливкова олія, що одержана в
результаті обробки олії, включеної до товарної підкатегорії 1509 10 10 00 або 1509 10 90 00,
змішана або не змішана з оливковою олією першого пресування та має такі характеристики:
(а) вміст кислоти в перерахунку на олеїнову кислоту не більш як 1 г на 100 г;
(b) вміст воску не більш як 350 мг/кг;
(c) коефіцієнт екстинкції К270 не більш як 0,90;
(d) зміна коефіцієнта екстинкції (∆К) в області 270 нм не більш як 0,15;
(e) вміст еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;
(f) вміст насичених жирних кислот у другій позиції в тригліцеридах не більш як 1,8 %;
(g) сумарний вміст трансолеїнових ізомерів не більш як 0,20 % і сумарний вміст
транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,30 %.
D. У товарній підкатегорії 1510 00 10 00 термін “олії сирі” означає олії, особливо оливкові з
маслинових або оливкових залишків, які мають такі характеристики:
(a) вміст еритродіолу та уваолу більш як 4,5 %;
(b) вміст насичених жирних кислот у другому положенні у тригліцеридах не більш як 2,2 %;
(c) сумарний вміст трансолеїнових ізомерів не більш як 0,20 % та сумарний вміст
транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,10 %;
E. Товарна підкатегорія 1510 00 90 00 включає олію, що одержана в результаті обробки олії,
включеної до товарної підкатегорії 1510 00 10 00, змішана або не змішана з оливковою олією
першого пресування, а також олію, яка не має характеристик олії, зазначених у додаткових
примітках 2 (B), 2 (C), 2 (D) до цієї групи. Олія цієї товарної підкатегорії повинна мати вміст
насичених жирних кислот у другій позиції в тригліцеридах не більш як 2,2 %, сумарний вміст
трансолеїнових ізомерів менш як 0,4 % і сумарний вміст транслінолевих+трансліноленових
ізомерів менш як 0,35 %.
3. До товарних підкатегорій 1522 00 31 00 і 1522 00 39 00 не включаються:
(а) залишки, одержані під час обробки жирових речовин, які містять олії, з йодним індексом
менш як 70 або понад 100;
(b) залишки, що утворюються під час обробки жирових речовин, які містять олії, і мають
йодний індекс понад 70 або менш як 100, пікова область якого представляє утримуваний об’єм
бета-ситостерину і становить менш як 93 % всієї площі піка стерину.
Загальні положення
(А) До цієї групи включаються:
5
(1) Жири та олії тваринного або рослинного походження, сирі, частково чи повністю
рафіновані або після обробки іншими способами (наприклад, кип’ятінням, сульфуруванням чи
гідрогенізацією).
(2) Деякі продукти, одержувані з жирів або олій, зокрема продукти їхнього розщеплення
(наприклад, сирий гліцерин).
(3) Комбіновані харчові жири та олії (наприклад, маргарин).
(4) Воски тваринного чи рослинного походження.
(5) Залишки обробки жирових речовин або восків тваринного чи рослинного походження.
До цієї групи, проте, не включаються:
(а) Сало без пісних частин, жир свинячий і жир свійської птиці, не витоплені чи не виділені
іншим способом (товарна позиція 0209).
(b) Масло вершкове та молочні жири інші (товарна позиція 0405); молочні пасти товарної
позиції 0405.
(c) Какао-масло, какао-жир (товарна позиція 1804).
(d) Шкварки (товарна позиція 2301); осад олії, залишок м’якоті маслин та інші залишки і
відходи (крім відстою) екстракції рослинних жирів або олій (товарні позиції 2304–2306).
(e) Жирні кислоти, кислотні олії після рафінування, жирні спирти, гліцерин (крім сирого
гліцерину), готові воски, лікарські засоби, фарби, лаки, мило, парфумерні, косметичні чи туалетні
засоби, сульфіровані олії або інші товари розділу VI.
(f) Фактис, одержуваний з олій або жирів (товарна позиція 4002).
Крім спермацетового жиру та джоджобової олії, жири та олії тваринного або рослинного
походження є складними ефірами гліцерину з жирними кислотами (такими як пальмітинова,
стеаринова та олеїнова).
Вони можуть бути твердими або рідкими, але всі вони легше води. За досить тривалого
зберігання на повітрі вони згіркають внаслідок гідролізу та окислювання. Під час нагрівання
розщеплюються, виділяючи їдкий запах, що подразнює. Вони нерозчинні у воді, але повністю
розчиняються в діетиловому ефірі, дисульфіді вуглецю (сірковуглеці), тетрахлориді вуглецю
(чотирихлористому вуглеці), бензолі і т.д. Рицинова олія розчиняється в спирті, але інші жири та
олії тваринного або рослинного походження розчиняються в ньому мало. Усі вони залишають на
папері стійку жирну пляму.
Складні ефіри, що входять до складу тригліцеридів, можуть розщеплятися (омилятися) під
впливом перегрітої пари, розведених кислот, ферментів або каталізаторів на гліцерин і жирні кислоти,
або під впливом лугів на гліцерин і лужні солі жирних кислот (мила).
У товарні позиції 1504 і 1506 – 1515 також включаються фракції жирів і олій, згаданих у
цих товарних позиціях, за умови, що вони не розглянуті конкретно в інших товарних позиціях
УКТЗЕД (наприклад, спермацет, товарна позиція 1521). Основними методами фракціонування є
такі:
(а) сухе фракціонування, що включає пресування, декантацію, виморожування та
фільтрацію;
6
(b) сольвентне фракціонування (поділ на фракції за допомогою селективних розчинників); і
(c) фракціонування за допомогою поверхнево-активних речовин.
Фракціонування не викликає ніяких змін у хімічній структурі олій і жирів.
Поняття “жири та олії та їх фракції, денатуровані лише простим способом”, використане в
Примітці 3 до цієї групи, стосується жирів або олії або їхніх фракцій, до яких додані денатуруючі
засоби, такі як риб’ячий жир, феноли, нафтові олії, очищений скипидар, толуол, метилсаліцилат
(винтергренова олія), розмаринова олія, щоб зробити їх непридатними для вживання в їжу. Ці
речовини додають у невеликих кількостях (зазвичай не більш як 1 %), що робить жири або олії або
їхні фракції згірклими, кислими, їдкими, гіркими. Проте слід відзначити, що Примітка 3 до цієї
групи не поширюється на денатуровані суміші чи готові продукти з жирів або олій або їхніх фракцій
(товарна позиція 1518).
За умови дотримання винятків, зазначених у Примітці 1 до цієї групи, жири та олії
тваринного або рослинного походження та їхні фракції включаються в цю групу незалежно від
того, використовуються вони як харчові продукти або для технічних чи промислових цілей
(наприклад, для виробництва мила, свічок, мастильних матеріалів, лаків чи фарб).
Воски тваринного або рослинного походження складаються переважно зі складних ефірів
деяких високомолекулярних жирних кислот (пальмітинової, церотової, мірістинової) з деякими
спиртами, крім гліцерин (цетиловим і т.д.). Вони містять деяку кількість кислот і спиртів у
вільному стані, а також небагато вуглеводнів.
Ці воски під час гідролізу не виділяють гліцерин, під час нагрівання вони не утворять їдкий
запах, властивий для жирів, і не згіркають. Воски зазвичай твердіші жирів.
(B) До товарних позицій 1507 – 1515 цієї групи включаються окремі (тобто не змішані з
жирами або оліями іншої природи) жири та жирні олії рослинного походження, зазначені в
товарних позиціях, поряд з їх фракціями, рафіновані чи нерафіновані, але без зміни їхнього
хімічного складу.
Жири та олії рослинного походження широко поширені в природі і знаходяться в клітинах
деяких частин рослин (насіннях або плодах), звідки їх добувають пресуванням або за допомогою
розчинників.
Жири та олії рослинного походження, що включаються в ці товарні позиції, є жирними,
тобто жирами та оліями, що не можуть легко дистилюватися без розщеплення, нелеткі і тому не
відганяються перегрітою парою (яка розщеплює та омилює їх).
Крім, наприклад, джоджобової олії, жири та олії рослинного походження є сумішшю
гліцеридів, але в той час як пальмітинові і стеаринові гліцериди, тверді за кімнатної температури,
переважають у твердих оліях, рідкі олії переважно складаються з гліцеридів, рідких за кімнатної
температури (гліцериди олеїнової, лінолевої, ліноленової та ін. кислот).
До цих товарних позицій включаються сирі жири та олії та їхні фракції, так само як і
рафіновані чи очищені, наприклад, освітлені, промиті, профільтровані, знебарвлені,
нейтралізовані, дезодоровані.
Побічні продукти рафінування олій, наприклад, “осади і відстій після зливу жиру”, і
соапстоки включаються до товарної позиції 1522. Кислотні олії, включені до товарної позиції
3823, одержують розщепленням неорганічною кислотою соапстоку, одержуваного в процесі
рафінування сирих олій.
7
Жири та олії, що включаються в ці товарні позиції, одержують переважно з насіння і плодів
олійних рослин товарних позицій 1201–1207, але можуть бути також одержані з рослинних
матеріалів, що включаються в інші товарні позиції (наприклад, оливкова олія, олії з кісточок і ядер
персиків, абрикосів чи слив товарної позиції 1212, мигдальна олія, олія з волоського горіха,
кедрова олія, фісташкова олія і т.п. товарної позиції 0802, олія з зародків зерна зернових культур).
До цих товарних позицій не включаються придатні чи непридатні до споживання суміші,
готові продукти або жири та олії рослинного походження хімічно модифіковані (товарна позиція
1516, 1517 або 1518, якщо вони не мають властивостей продуктів, що включаються в інші товарні
позиції, наприклад, у товарні позиції 3003, 3004, 3303–3307, 3403).
Пояснення до товарної позиції 1501:
1501
1501 10
1501 10 10 00
1501 10 90 00
1501 20
1501 20 10 00
1501 20 90 00
1501 90 00 00
Жир свинячий (включаючи лярд) і жир свiйської птицi, крiм жиру
товарної позиції 0209 або 1503:
- лярд:
- - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - iнший
- інший жир свинячий:
- - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - iнший
- інший
Жири цієї товарної позиції можуть бути одержані будь-якою обробкою, наприклад,
витоплюванням, пресуванням (тиском) або екстракцією розчинником. Найбільше часто
використовуються процеси мокрого витоплювання (парового чи низькотемпературного) і сухого
витоплювання. За сухого витоплювання частина жиру відділяється за рахунок застосування
високої температури; інша частина жиру витягається пресуванням і додається до жиру,
одержаному під час витоплювання. У деяких випадках інший жир, що знаходиться в залишках,
може бути екстрагований за допомогою розчинника.
За умови дотримання наведених вище пояснень, до цієї товарної позиції включаються:
– Лярд, їстівний білий твердий чи напівтвердий жир ніжної і густої консистенції,
одержаний з жирових тканин свиней. Залежно від методу виробництва та використаної жирової
тканини, одержують різні сорти лярду. Наприклад, харчовий свинячий жир вищих сортів
одержують, як правило, шляхом сухого витоплювання нутряного жиру черевної порожнини
свиней. Велика частина лярдів дезодорована та в деяких випадках, щоб попередити згіркання,
можуть бути додані антиокислювачі.
Лярд, що містить спеції або лаврове листя, додані в невеликих кількостях, що не змінюють
його основних властивостей, включається до цієї товарної позиції, але придатні для вживання в
їжу суміші або готові продукти, що містять лярд, не включаються (товарна позиція 1517).
– Інший свинячий жир, включаючи кістковий жир і жири, одержувані з відходів, та інший
неїстівний жир, не придатний для використання в їжу, що використовується, наприклад, в
промисловості чи для годівлі тварин
– Жир свійської птиці, включаючи кістковий жир і жири, одержувані з відходів.
Кістковий жир, одержуваний зі свіжої кісти, – це білий чи жовтуватий жир з
консистенцією і запахом топленого яловичого жиру; але з несвіжої кістки він м’який, зернистий,
грязно-жовтого чи коричневого кольору з неприємним запахом. Кістковий жир використовується
для виробництва мила або свічок та як мастильний матеріал.
8
Жири, одержувані з відходів, – це жири з туш, з відходів чи залишків переробки тварин
(обрізки язиків, шлунки, жирові обрізки та ін.) або жири, одержувані в процесі обрізання чи
очищення шкір. Вони мають такі властиві ознаки: темний колір, неприємний запах, підвищений
вміст вільних жирних кислот (пальмітинової, олеїнової та ін.), холестерину і домішок, та більш
низьку точку плавлення, ніж лярд або інші жири цієї товарної позиції. Переважно
використовуються в технічних цілях.
Ці жири можуть бути сирими або рафінованими. Рафінування досягається шляхом
нейтралізації або обробки фулеровою землею, пропущенням перегрітої пари крізь жир,
фільтрацією і т.д.
Ці продукти використовуються для приготування кормів, виготовлення мазей, мила і т.п.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) Сало без пісних частин, жир свинячий і жир свійської птиці, не витоплені або не
виділені іншим способом, товарної позиції 0209.
(b) Лярд-стеарин та лярд-ойль (товарна позиція 1503).
(c) Жири, одержувані з тварин, крім згаданих у цій товарній позиції (товарна позиція 1502,
1504 або 1506).
(d) Кістковий топлений жир (товарна позиція 1506).
(e) Замінник лярду (товарна позиція 1517).
Пояснення до товарної позиції 1502:
1502
1502 10
1502 10 10
1502 10 10 10
1502 10 10 90
1502 10 90 00
1502 90
1502 90 10 00
1502 90 90 00
Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної
позицiї 1503:
- жир топлений:
- - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування:
- - - топлені, екстраговані або пресовані для виробництва мила
- - - інші
- - інші
- інші:
- - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - інші
До цієї товарної позиції включається жир нутряний та внутрішньом’язовий великої рогатої
худоби, овець або кіз, причому жир великої рогатої худоби є найбільш цінним. Цей жир може бути
в сирому вигляді (свіжий, охолоджений чи заморожений), солоний, у розсолі, сушений, копчений
або у вигляді топленого жиру (твариний жир). Застосовуються ті ж процеси витоплювання, що і
для одержання жирів товарної позиції 1501. До цієї товарної позиції включаються також жири,
одержувані пресуванням або екстракцією за допомогою розчинників.
Олеосток (фр. рremier jus) є вищим сортом харчового топленого яловичого жиру. Це
твердий білий чи жовтуватий продукт без запаху у свіжому стані, але набуває властивого
прогірклого запаху після контакту з повітрям.
Цей жир майже цілком складається з гліцеридів олеїнової, стеаринової і пальмітинової
кислот.
9
Використовується він для приготування харчових жирів або мастильних матеріалів, для
виробництва мила чи свічок, для вичинки шкір, виробництва кормів для тварин і т.д.
До цієї товарної позиції включаються також кістковий жир та жири, одержувані з відходів
перероблення великої рогатої худоби, овець та кіз. Опис відповідних жирів у Поясненнях до
товарної позиції 1501 повністю поширюється також і на жири цієї товарної позиції.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) Олеостеарин, олео-ойль (олеомаргарин) і тваринне масло (технічний маргарин) (товарна
позиція 1503).
(b) Жири, одержувані під час перероблення коней (товарна позиція 1506).
(c) Кістковий жир та жири, одержувані з відходів перероблення тварин, крім згаданих у цій
товарній позиції (товарна позиція 1501, 1504 або 1506).
(d) Масло тваринного походження (наприклад, копитне масло та кістковий жир товарної
позиції 1506).
(e) Деякі рослинні жири, відомі як “тверді рослинні жири” (наприклад, “китайська тверда
олія” (з насінь Stillingia) і “олія борнео”) (товарна позиція 1515).
Пояснення до товарної позиції 1503:
1503 00
1503 00 11 00
1503 00 19 00
1503 00 30 00
1503 00 90 00
Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) і тваринне
масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим чином:
- лярд-стеарин і олеостеарин:
- - для промислового використання
- - інші
- масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- інші
До цієї товарної позиції включаються продукти, одержані шляхом пресування лярду (лярдстеарин і лярд-ойль) або шляхом пресування жиру (олеомаргарин (олео-ойль), тваринне масло та
олеостеарин). Під час цих процесів лярд чи жир витримують в гарячих резервуарах протягом
трьох-чотирьох днів, за цей час утворюються кристали лярд-стеарину або олеостеарину.
Одержувана в результаті зерниста маса потім пресується, щоб відокремити олію від стеаринів. Ця
обробка відрізняється від пресування під час сухого витоплювання, яке проводиться за більш
високих температур для того, щоб відокремити залишковий жир від інших матеріалів тваринного
походження, таких як білки, сполучні тканини та ін. Продукти цієї товарної позиції можуть бути
також одержані за допомогою інших методів фракціонування.
Лярд-стеарин – це твердий білий жир, що залишається після пресування лярду або іншого
топленого свинячого жиру. До цієї товарної позиції включається як харчовий, так і нехарчовий
лярд-стеарин. Харчовий лярд-стеарин іноді домішують у м’який лярд, щоб надати останньому
більш твердої консистенції (товарна позиція 1517). Нехарчовий лярд-стеарин застосовується як
мастильний матеріал або як сировина для одержання гліцерину, олеїну чи стеарину.
Лярд-ойль – це продукт, одержуваний холодним пресуванням лярду або іншого топленого
свинячого жиру. Це жовтувата рідина з легким запахом свинячого сала, приємна на смак,
застосовується в деяких промислових процесах (вироблення вовни, виробництво мила і т.п.) як
мастильний матеріал або іноді в харчових цілях.
10
Олеомаргарин (олео-ойль) – білий або жовтуватий твердий жир м’якої консистенції з
легким запахом яловичого жиру і приємним смаком. Він має кристалічну структуру, але може
стати зернистим після розкачування і вирівнювання. Складається переважно з гліцериду олеїнової
кислоти (триолеїну). Олеомаргарин використовується переважно для виробництва харчового
маргарину або замінника лярду та як мастильний матеріал.
Тваринне масло (технічний маргарин, або нехарчовий олео-ойль) – жовтувата рідина з
запахом яловичого жиру; дуже швидко стає прогірклим під час зберігання на повітрі.
Використовується для виробництва мила, а в суміші з мінеральними маслами – для виробництва
мастильних матеріалів.
Більш тверда частина, що залишається після екстракції олеомаргарину або тваринного
масла, є сумішшю, що складається переважно з гліцеридів стеаринової та пальмітинової кислот
(тристеарину і трипальмітину). Ця суміш відома як олеостеарин, або технічний стеарин
(“пресований технічний жир”), має вигляд твердих крихких коржів чи таблеток, вона білого
кольору, без запаху і смаку.
До цієї товарної позиції не включаються продукти емульговані, змішані або приготовлені
іншим способом (товарна позиція 1516, 1517 або 1518).
Пояснення до товарної позиції 1504:
1504
1504 10
1504 10 10 00
1504 10 91 00
1504 10 99 00
1504 20
1504 20 10 00
1504 20 90 00
1504 30
1504 30 10 00
1504 30 90 00
Жири і масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або
нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
- жири та їх фракцiї, з риб’ячої печiнки:
- - з вмiстом вiтамiну А не більш як 2500 МО/г
- - інші:
- - - з палтуса
- - - інші
- жири і масла та їх фракцiї, з риби, крiм жирів з печiнки:
- - тверді фракцiї
- - інші
- жири і масла та їх фракцiї, з морських ссавцiв:
- - твердi фракцiї
- - інші
До цієї товарної позиції включаються жири, масла та їхні фракції, одержувані з деяких
видів риби (тріски, палтуса, менхедена, оселедця, сардин, анчоуса, сардинели та ін.) або морських
ссавців (китів, дельфінів, тюленів та ін.). Вони виділяються з тіла або печінки риби чи морських
ссавців, а також з відходів їхнього перероблення. Зазвичай мають специфічний рибний запах і
неприємний смак, різноманітні за кольором - від жовтого до червоно-коричневого.
Печінка тріски, палтуса та іншої риби дає жири з високим змістом вітамінів та інших
органічних речовин. Тому вони широко застосовуються в медицині. Ці жири включаються до цієї
товарної позиції навіть у тому випадку, якщо вміст вітамінів у них штучно збільшено шляхом
опромінення або іншим способом, проте, якщо вони подані у вигляді лікарських засобів,
емульговані або містять інші речовини, додані з метою терапевтичного використання, вони
включаються в групу 30.
До цієї товарної позиції включається також “риб’ячий стеарин”, твердий продукт,
одержуваний шляхом пресування та декантації охолодженого риб’ячого жиру. Це жовтувата або
коричнева речовина з запахом риби, яку застосовують для виробництва дегри, мастильних
матеріалів та мила низьких сортів.
11
До цієї товарної позиції включаються також рафіновані жири та олії, одержувані з риби і
морських ссавців, але не включаються частково або повністю гідрогенізовані,
інтеретерифіковані, реерифіковані чи елаїдиновані (товарна позиція 1516).
Пояснення до товарної позиції 1505:
1505 00
1505 00 10 00
1505 00 90 00
Вовняний жир (жиропіт) і жирові речовини, отримувані з нього
(включаючи ланолін):
- вовняний жир (жиропіт), сирий
- інші
Вовняний жир (жиропіт) — це клейкий жир з неприємним запахом, що виділяється з
мильної води, в якій промивали вовну або валяли сукно. Його можна виділяти також із сальної
вовни за допомогою летких розчинників (дисульфіду вуглецю (сірковуглецю) та ін.). Вовняний
жир (жиропіт) не містить ефірів гліцерину і тому з хімічної точки зору є скоріше воском, ніж
жиром. Використовується для виробництва мастильних матеріалів та для інших промислових
цілей, але найчастіше застосовується як ланолін (його очищений продукт) або для екстракції
олеїну чи стеарину.
Ланолін, одержуваний шляхом очищення вовняного жиру (жиропоту), має консистенцію
мазі; його колір змінюється від жовто-білого до коричневого залежно від ступеня очищення, він
досить стійкий до псування на повітрі і має слабкий, властивий йому, запах. Ланолін чудово
розчиняється в киплячому спирті, але не розчиняється у воді, хоча і може поглинати велику
кількість води, перетворюючись в мазеподібну емульсію, відому як гідратований ланолін.
Безводний ланолін використовується для виробництва мастильних матеріалів,
емульгованих масел або під час апретування. Гідратований або емульгований ланолін
застосовується переважно для виробництва мазей або у косметиці.
Частково модифікований ланолін, який зберігає основні властивості ланоліну, і спирти
вовняного жиру (відомі також як ланолінові спирти – суміші холестерину, ізохолестерину та інших
вищих спиртів), також включаються до цієї товарної позиції.
До цієї товарної позиції не включаються спирти визначеного хімічного складу (зазвичай
група 29) та препарати на ланоліновій основі з добавками лікарських засобів чи ароматичних
речовин (товарна позиція 3003 або 3004 або група 33). Також не включаються ланоліни,
модифіковані хімічно настільки сильно, що вони втратили основні властивості ланоліну,
наприклад, ланолін, етоксильований у такій мірі, що став розчинним у воді (переважно товарна
позиція 3402).
Під час парової дистиляції та пресування вовняний жир розділяється на рідку і тверду
фракції та на залишок.
Рідка фракція, відома як олеїн вовняного жиру, є мутною рідиною червоно-коричневого
кольору з легким запахом вовняного жиру. Він розчиняється в спирті, діетиловому ефірі,
автомобільному бензині та ін. Використовується як текстильний мастильний матеріал в
прядильному виробництві.
Тверда фракція (стеарин вовняного жиру) – воскоподібна речовина жовтуватокоричневого кольору з сильним запахом вовняного жиру, розчиняється в киплячому спирті та
інших органічних розчинниках. Використовується для вичинки шкір, для приготування
мастильних матеріалів або адгезивних мастил, для виробництва свічок та мила.
До цієї товарної позиції не включаються залишки вовняного жиру (жиропоту) (товарна
позиція 1522).
12
Пояснення до товарної позиції 1506:
1506 00 00 00
Інші твариннi жири і масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але
без змiни їх хiмiчного складу
До цієї товарної позиції включаються всі жири та олії тваринного походження та їхні
фракції, крім тих, які входять до товарної позиції 0209 або до всіх попередніх товарних позицій
цієї групи. Тому до неї включаються всі тваринні жири, крім одержуваних зі свиней, свійської
птиці, великої рогатої худоби, овець, кіз, риби чи морських ссавців, та всі тваринні масла, крім
лярд-ойль, олеомаргарину (олео-ойль), тваринного масла (технічного маргарину), риб’ячого жиру
або жиру морських ссавців та масел, одержуваних з вовняного жиру.
Зокрема, до цієї товарної позиції включаються:
(1) Кінський жир, жир гіпопотамів, ведмедів, кролів, крабів, черепах і т.п. (включаючи
жири, одержувані з кісток, кісткового мозку або відходів перероблення цих тварин).
(2) Копитне масло та інші аналогічні жири, одержувані холодним пресуванням жиру,
одержаного під час виварювання копит чи гомілкових кісткок великої рогатої худоби, коней чи
овець.
Ці жири блідо-жовті, солодкуваті, стійкі на повітрі; використовуються як мастильний
матеріал для точних механізмів (годинників, швейних машин, зброї і т.д.).
(3) Кістковий топлений жир, добутий з кісткового жиру пресуванням або шляхом обробки
кісток гарячою водою. Це жовтувата рідина без запаху, вона стійка до згіркання.
Використовується як мастильний матеріал для точних механізмів та під час дублення шкір.
(4) Жир, який добувають з кісткового мозку. Це білий чи жовтуватий продукт,
застосовується у фармації та парфумерії.
(5) Жовтковий жир, добутий зі зварених на твердо яєчних жовтків пресуванням або
розчинниками. Це прозора золотисто-жовта або червонувата олія з запахом варених яєць.
(6) Жир з черепашачих яєць. Блідо-жовта речовина, без запаху; вживається в їжу.
(7) Жир шовкопряда добувається з ляльки шовкопряда. Червоно-коричневий жир з різко
вираженим неприємним запахом; використовується в миловарінні.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) жир свинячий чи свійської птиці (товарна позиція 0209 або 1501);
(b) жири великої рогатої худоби, овець чи кіз (товарна позиція 1502);
(c) жири з риби чи морських ссавців та їхні фракції (товарна позиція 1504);
(d) продукти, що складаються переважно з піридинових основ (відомі як масло Джеппеля,
також іноді називаний “кістковий жир”) (товарна позиція 3824).
Пояснення до товарної позиції 1507:
1507
Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх
хiмiчного складу:
13
1507 10
1507 10 10 00
1507 10 90 00
1507 90
1507 90 10 00
1507 90 90 00
- олiя сира, рафiнована гiдратацiєю або нерафiнована:
- - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - iншi
- iншi:
- - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - iншi
Соєву олію одержують з насіння сої (Glycine max), використовуючи гідравлічні або
давильні преси, чи розчинники. Це блідо-жовта нелетка олія, що висихає, яку застосовують як у
техніці, так і в харчовій промисловості, наприклад, для виготовлення маргарину, як приправу до
салатів, для виробництва мила, фарб, лаків, пластифікаторів та алкідних смол.
До цієї товарної позиції включаються також фракції соєвої олії. Проте соєвий лецитин,
одержуваний із сирої соєвої олії в процесі її рафінування, включається до товарної позиції 2923.
Пояснення до товарної підпозиції:
1507 10
Нелеткі рослинні олії, рідкі чи тверді, одержувані пресуванням, повинні розглядатися як
“сирі”, якщо вони піддавалися лише декантації, центрифугуванню або фільтрації, тобто за умови,
що для відокремлення їх від твердих частинок застосовувалася виключно механічна сила, така як
сила ваги, сила тиску чи відцентрова сила, крім адсорбційного фільтраційного процесу,
фракціонування або будь-якого іншого фізичного чи хімічного процесу. Одержана екстракцією
олія повинна розглядатися як “сира”, якщо вона не змінила кольору, запаху чи смаку в порівнянні
з відповідною олією, одержаною пресуванням.
Пояснення до товарної позиції 1508:
1508
1508 10
1508 10 10 00
1508 10 90 00
1508 90
1508 90 10 00
1508 90 90 00
Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх
хiмiчного складу:
- олiя сира:
- - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - iншi
- iншi:
- - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - iншi
Арахісова олія – це олія, що не висихає, яку одержують з насіння або “горіхів” арахісу, або
земляного горіха (Arachis hypogaea), пресуванням чи екстракцією розчинником.
Відфільтрована та рафінована олія застосовується як салатна, для приготування їжі,
виробництва маргарину. Гірші за якістю сорти йдуть на виготовлення мила та мастильних
матеріалів.
Пояснення до товарної підпозиції:
1508 10
Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.
14
Пояснення до товарної позиції 1509:
1509
1509 10
1509 10 10 00
1509 10 90 00
1509 90 00 00
Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх
хiмiчного складу:
- олiя оливкова першого (холодного) пресування:
- - очищена оливкова олiя першого (холодного) пресування
- - iнша
- iншi
Оливкову олію одержують із плодів маслинового дерева (Olea europaea L).
До цієї товарної позиції включаються:
(А) Оливкова олія першого (холодного) пресування, яку одержують з плодів
маслинового дерева винятково механічними чи іншими фізичними засобами (наприклад,
пресуванням) за умов, зокрема термічних, що не приводять до псування олії. Єдині види обробки,
що допускаються, — це промивання, декантація, центрифугування або фільтрація.
Оливкова олія першого (холодного) пресування включає:
(1) Оливкову олію першого (холодного) пресування, придатну для вживання в їжу у своєму
природному стані. Вона прозора, колір від світло-жовтого до зеленого, зі специфічним запахом і
смаком.
(2) Оливкова олія для ламп, що має або сторонній присмак або запах, або яка містить вільні
жирні кислоти (у перерахунку на олеїнову кислоту) у кількості понад 3,3 г на 100 г, або ж
характеризується обома властивостями одночасно. Освітлювальна оливкова олія використовується
для технічних цілей або, після рафінування, для вживання в їжу.
(B) Рафінована оливкова олія, яку одержують з олії першого (холодного) пресування
(дивись пункт (А) вище) різними методами рафінування, що не приводять до зміни початкової
гліцеридної структури або до інших змін структури складових жирних кислот.
Рафінована оливкова олія – це світла прозора олія без осаду та з вмістом жирних кислот (у
перерахунку на олеїнову кислоту) не більше 0,3 г на 100 г.
Вона жовтого кольору, без властивого запаху або смаку і придатна до вживання в їжу в
чистому вигляді або в суміші з олією першого (холодного) пресування.
(С) Фракції та суміші олій, описаних вище в пунктах (А) и (В).
*
*
*
Оливкову олію, першого (холодного) пресування, розглянуту в пункті (А), можна
відрізнити від олій, розглянутих у пунктах (B) і (C), у такий спосіб:
(1) Оливкова олія цієї товарної позиції вважається олією першого (холодного) пресування,
якщо її коефіцієнт екстинкції К270 (визначений за методом CAC/RM 26-1970) менше 0,25; якщо він
перевищує 0,25, то після обробки цієї олії активованим оксидом алюмінію він не повинен
перевищувати 0,11.
Олія з вмістом вільних жирних кислот (у перерахунку на олеїнову кислоту) більше 3,3 г на
100 г може, після пропущення крізь активований оксид алюмінію, мати коефіцієнт екстинкції К 270,
який перевищує 0,11. У цьому випадку, після лабораторної нейтралізації та знебарвлення, вона
повинна мати такі характеристики:
15
– коефіцієнт екстинкції К270 не більше 1,1;
– зміни коефіцієнта екстинкції, в області 270 нм, більше 0,01, але не більше 0,16
або
(2) Оливкова олія цієї товарної позиції вважається рафінованою, якщо вміст вільних жирних
кислот (у перерахунку на олеїнову кислоту) не перевищує 0,3 г на 100 г.
Відсутність реетерифікованих олій підтверджується визначенням суми вмісту
пальмітинової і стеаринової кислот у другому положенні в тригліцеридах (за методом IUPAC №
2210, видання 6, 1979). Ця сума (виражена у відсотках від суми жирних кислот у другому
положенні) повинна бути менше 1,5% для оливкової олії першого (холодного) пресування і менше
1,8 % для рафінованих оливкових олій.
Оливкову олію цієї товарної позиції можна відрізнити від оливкової олії товарної позиції
1510 за негативною реакцією Бельє.
У деяких випадках наявність залишкової оливкової олії можна встановити лише під час
дослідження тритерпенових діолів у неомиленій фракції.
До цієї товарної позиції не включаються залишкова оливкова олія та її суміші з оливковою
олією (товарна позиція 1510) або реетерифікована олія, одержувана з оливкової олії (товарна
позиція 1516).
Пояснення до товарної позиції 1510:
1510 00
1510 00 10 00
1510 00 90 00
Інші олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин або оливок, рафiнованi
або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, і сумiшi цих олiй або їх
фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509:
- олiї сирі
- інші
До цієї товарної позиції включаються олії, одержувані з маслин, або оливок, крім олій
товарної позиції 1509.
Олії цієї товарної позиції можуть бути сирими чи рафінованими, або обробленими іншими
способами, за умови, що їхня гліцеридна структура залишилася без змін.
До цієї товарної позиції включається залишкова оливкова олія, яку одержують екстракцією
розчинником залишків пресування маслин, або оливок після одержання оливкової олії товарної
позиції 1509.
Сира залишкова оливкова олія може бути перетворена в харчову методами рафінування, що
не призводять до зміни її первинної гліцеридної структури.
Одержувана в такий спосіб оливкова олія є світлою, прозорою, жовтого чи жовтокоричневого кольору, без осаду і неприємного запаху та смаку.
До цієї товарної позиції також включаються фракції та суміші олій або фракцій цієї
товарної позиції з оліями або фракціями товарної позиції 1509. Найрозповсюджена суміш
складається з рафінованої залишкової оливкової олії та оливкової олії першого (холодного)
пресування.
16
Відсутність реетерифікованих олій може бути підтверджене шляхом визначення суми
вмісту пальмітинової та стеаринової кислот у другому положенні в тригліцеридах, яка повинна
бути менше 2,2 % (дивись Пояснення до товарної позиції 1509).
Олії цієї товарної позиції можна відрізнити від олій товарної позиції 1509 за позитивною
реакцією Бельє. У деяких випадках наявність залишкової оливкової олії можна установити лише
під час дослідження тритерпенових діолів у неомиленій фракції.
До цієї товарної позиції не включається реетерифікована олія, одержувана з оливкової олії
(товарна позиція 1516).
Пояснення до товарної позиції 1511:
1511
1511 10
1511 10 10 00
1511 10 90 00
1511 90
1511 90 11 00
1511 90 19 00
1511 90 91 00
1511 90 99 00
Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх
хiмiчного складу:
- олiя сира:
- - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - iншi
- iншi:
- - твердi фракцiї:
- - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - інші
- - інші:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - інші
Пальмова олія є рослинним жиром, одержуваним з м’якоті плодів олійних пальм. Основним
джерелом є африканська олійна пальма (Elaeis guineensis), яка споконвічно росте в тропічній
Африці, але зустрічається також у Центральній Америці, Малайзії та Індонезії; інші приклади – це
Elaeis melanococca (відома також як пальма noli) та різні види пальм Acrocomia, у тому числі
парагвайська пальма (coco mbocaya), що походить з Південної Америки. Олії одержують за
допомогою екстрагування або пресування, вони можуть бути різного кольору залежно від їхнього
стану та від того, чи піддавалися вони рафінуванню. Їх можна відрізнити від пальмоядрових олій
(товарна позиція 1513), які одержують з тих самих олійних пальм, за дуже високим вмістом
пальмітинової та олеїнової кислот.
Пальмова олія використовується для виробництва мила, свічок, косметичних чи туалетних
засобів, як мастильний матеріал, для нанесення покриттів на жерсть методом гарячого занурення,
для виробництва пальмітинової кислоти і т.д. Рафінована пальмова олія використовується як
харчовий продукт, наприклад, як фритюрний жир, та для виробництва маргарину.
До цієї товарної позиції не включається пальмоядрова олія або олія з бабасу (товарна
позиція 1513).
Пояснення до товарної підпозиції:
1511 10
Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.
Пояснення до товарної позиції 1512:
1512
Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або
17
1512 11
1512 11 10 00
1512 11 91 00
1512 11 99 00
1512 19
1512 19 10 00
1512 19 90
1512 19 90 10
1512 19 90 90
1512 21
1512 21 10 00
1512 21 90 00
1512 29
1512 29 10 00
1512 29 90 00
нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
- олiї соняшникова або сафлорова та їх фракцiї:
- - олiї сирі:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - інші:
- - - - соняшникова
- - - - сафлорова
- - iншi:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - інші:
- - - - соняшникова
- - - - сафлорова
- олiя бавовняна та її фракцiї:
- - олiя сира, очищена або неочищена вiд госиполу:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - iншi
- - iншi:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - iншi
(А) Соняшникова олія.
Цю олію одержують з насіння соняшнику (Helianthus annuus), вона має світлий золотистожовтий колір. Використовується як салатна олія та для виробництва маргарину і замінників лярду.
Соняшникова олія є олією, яка до кінця не висихає, що визначає її застосування для виробництва
фарб або лаків.
(B) Сафлорова олія.
Насіння сафлору (Carthamus tinctoris), цієї важливої фарбувальної рослини, дають харчову
олію, що висихає. Вона застосовується в кулінарії та медицині, використовується для
виготовлення алкідних смол, фарб та лаків.
(C) Бавовняна олія.
Це найбільш цінна з олій, які до кінця не висихають, одержується з насіння деяких видів
роду Gossypium. Бавовняна олія широко використовується в промисловості, наприклад, для
вичинки шкір, виробництва мила, мастильних матеріалів, гліцерину, водовідштовхувальних
сумішей, та як основа для косметичних кремів. Чиста рафінована бавовняна олія цінується як
салатна або кулінарна олія, для виробництва маргарину та замінників лярду.
Пояснення до товарних підпозицій:
1512 11 і 1512 21
Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.
Пояснення до товарної позиції 1513:
1513
Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї,
рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
18
1513 11
1513 11 10 00
1513 11 91 00
1513 11 99 00
1513 19
1513 19 11 00
1513 19 19 00
1513 19 30 00
1513 19 91 00
1513 19 99 00
1513 21
1513 21 10 00
1513 21 30 00
1513 21 90 00
1513 29
1513 29 11 00
1513 29 19 00
1513 29 30 00
1513 29 50 00
1513 29 90 00
- олiя кокосова (з копри) та її фракцiї:
- - олiя сира:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - iншi:
- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - iншi
- - iншi:
- - - твердi фракцiї:
- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - iншi
- - - iншi:
- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - - iншi:
- - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - - iншi
- олiї пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї:
- - олiя сира:
- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів
харчування
- - - iншi:
- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - iншi
- - iншi:
- - - твердi фракцiї:
- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - інші
- - - iншi:
- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - - iншi:
- - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - - інші
(А) Олія кокосова (з копри).
Цю олію одержують з висушеної м’якоті або копри (як вона називається) плодів кокосової
пальми (Cocos nucifera). Свіжа м’якоть також може використовуватися. Це безбарвна чи блідожовта олія, яка не висихає, тверда за температури нижче 25C. Кокосова олія використовується
для виготовлення мила, косметичних або туалетних засобів, різного роду мастил, синтетичних
пральних порошків, мийних та чистильних засобів, а також як сировина для одержання жирних
кислот, спиртів жирного ряду та складних метилових ефірів.
Рафінована кокосова олія є їстівною і застосовується для виробництва таких харчових
продуктів як маргарин, дієтичні добавки.
(B) Олія пальмоядрова.
Цю білу олію одержують з ядра горіхів олійних пальм, переважно африканських олійних
пальм роду Elaeis guineensis, а не з м’якоті плодів (дивись Пояснення до товарної позиції 1511).
Вона широко застосовується для виробництва маргарину та в кондитерській промисловості, тому
що має приємний запах і горіховий присмак. Також використовується для виробництва гліцерину,
шампунів, мила та свічок.
19
(C) Олія бабасу.
Цю олію, яка не висихає, одержують з пальми бабасу (Orbignya martiana і O. oleifera). Її
виділяють з ядер горіхів.
Олія з бабасу застосовується в промислових цілях (наприклад, у миловарінні). У
рафінованому вигляді є замінником пальмоядрової олії в харчових продуктах.
Пояснення до товарних підпозицій:
1513 11 і 1513 21
Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.
Пояснення до товарної позиції 1514:
1514
1514 11
1514 11 10 00
1514 11 90 00
1514 19
1514 19 10 00
1514 19 90 00
1514 91
1514 91 10 00
1514 91 90 00
1514 99
1514 99 10 00
1514 99 90 00
Олiї свиріпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або
нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
- олії свиріпова або ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти та їх
фракції:
- - олiя сира:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - iнша
- - iнші:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - iнші
- інші:
- - олiя сира:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - iнша
- - iнша:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - iншi
(А) Ріпакова та свиріпова олії.
Насіння деяких видів роду Brassica, зокрема B. napus та B. rapa (чи B. campestris), дають
олії, які до кінця не висихають, що дозволяє в торгівлі відносити їх до ріпакової або свиріпової
олії.
Ці олії мають зазвичай високий вміст ерукової кислоти. До цієї товарної позиції
включаються також низькоерукова ріпакова або свиріпова олії та низькоерукова ріпакова або
свиріпова олії (які одержують з насіння спеціально виведених ліній ріпаку або свиріпи з малим
вмістом ерукової кислоти в насінні), наприклад, каналова олія, або олія з європейського ріпаку,
або “подвійне зеро”.
Вони використовуються як салатні олії, для виробництва маргарину і т.д. Їх застосовують
також для виробництва промислових продуктів, наприклад, як добавку до мастильних матеріалів.
Рафіновані олії, зазвичай називані свиріповою олією зі свиріпи, також придатні в їжу.
(B) Гірчична олія.
20
Це жирна олія, одержувана, наприклад, з таких трьох видів гірчиці: білої гірчиці (Sinapsis
alba і Brassica hirta), чорної гірчиці (Brassica nigra) чи сарептської гірчиці (Brassica juncea).
Зазвичай має високий вміст ерукової кислоти і використовується в медицині, кулінарії та
промислових продуктах.
Пояснення до товарної підпозиції:
1514 11 і 1514 91
Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.
Пояснення до товарної позиції 1515:
1515
1515 11 00 00
1515 19
1515 19 10 00
1515 19 90 00
1515 21
1515 21 10 00
1515 21 90 00
1515 29
1515 29 10 00
1515 29 90 00
1515 30
1515 30 10 00
1515 30 90 00
1515 50
1515 50 11 00
1515 50 19 00
1515 50 91 00
1515 50 99 00
1515 90
1515 90 11
1515 90 11 10
1515 90 11 90
1515 90 21 00
1515 90 29 00
1515 90 31 00
Iншi нелеткі жири і олiї рослинні (включаючи джоджобову олiю) та їх
фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
- олiя з насiння льону та її фракцiї:
- - олiя сира
- - інші:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва
продуктiв харчування
- - - iншi
- олiя з кукурудзи та її фракцiї:
- - олiя сира:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - iнша
- - iншi:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - iншi
- олiя рицинова та її фракцiї:
- - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для
виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв
- - iншi
- олiя кунжутова та її фракцiї:
- - олiя сира:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - iнша
- - iншi:
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - iншi
- iншi:
- - олiя тунгова; олiя джоджобова, ойтикова; вiск з мирта та японський віск; їх
фракції:
- - - олiя тунгова та її фракцiї
- - - інші
- - олiя з насiння тютюну та її фракцiї:
- - - олiя сира:
- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - - iнша
- - - iншi:
- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
21
1515 90 39 00
1515 90 40 00
1515 90 51 00
1515 90 59 00
1515 90 60 00
1515 90 91 00
1515 90 99 00
харчування
- - - - iншi
- - iнші олiї та їх фракцiї:
- - - олiї сирі:
- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - - iншi:
- - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - - твердi, в iншій упаковці; рiдкi
- - - iншi:
- - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв
харчування
- - - - iншi:
- - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - - твердi, в iншій упаковці; рiдкi
До цієї товарної позиції включаються окремі жири та олії, а також їхні фракції (дивись
Загальні положення до цієї групи, пункт (B), крім включених у товарні позиції 1507–1514.
Особливо важливе комерційне значення мають такі:
(1) Олія лляна, одержувана з насіння льону (Linium usitatissimum). Ця олія є однією з
найважливіших серед олій, що висихають. Колір лляної олії варіюється від жовтого до
коричнюватого. Вона має їдкий смак і запах. Окислюючись утворює щільну еластичну плівку.
Використовується переважно для виробництва фарб, лаків, просоченої олією клейонки (типу
лінолеуму), замазки, м’якого мила, друкованої фарби, алкідних смол або у фармації. Олія холодного
пресування є харчовою.
(2) Кукурудзяна олія, одержувана з зерна кукурудзи. Сира олія має широке застосування в
промисловості, наприклад, для виробництва мила, мастильних матеріалів, для вичинки шкір та ін.
Рафінована олія є харчовою і використовується в кулінарії, у хлібопеченні, у сумішах з іншими
харчовими оліями та ін. Кукурудзяна олія є олією, яка до кінця не висихає.
(3) Рицинова олія, яка витягається з насіння рицини (Ricinus communis). Це густа, зазвичай
безбарвна або злегка забарвлена олія, що не висихає, яку спочатку використовували переважно в
медицині як проносне, а зараз використовують в промисловості як пластифікатор у лаках чи
нітроцелюлозі, для виробництва двоосновних кислот, еластомерів або клеїв, поверхнево-активних
речовин, гідравлічних рідин та ін.
(4) Кунжутова олія, одержувана з насіння однолітньої трави Sesamum indicum. Це олія, що
до кінця не висихає, кращі сорти якої використовують як салатну олію, для виробництва
комбіжиру для хлібопекарської промисловості (шортенингу), маргарину та інших аналогічних
харчових продуктів та в медицині. Нижчі сорти використовуються в промисловості.
(5) Тунгова олія (китайська деревна олія), одержувана з насіння різних видів роду
Aleurites, (наприклад, A. fordii, A. montana). Вона має колір від блідо-жовтого до темнокоричневого, дуже швидко висихає і має водовідштовхувальні та консервувальні властивості.
Застосовується переважно для виробництва лаків та фарб.
(6) Олія джоджобова, часто описувана як рідкий віск, – безбарвна або жовтувата рідина без
запаху, яка складається переважно з ефірів вищих жирних спиртів, одержувана з насіння
пустельних чагарників роду Simmondsia (S. californica чи S. chinensis), використовується як
замінник спермацету, наприклад, у косметиці.
(7) Продукти, відомі як тверді рослинні жири або олії (переважно олія борнео та китайська
тверда олія), одержувані з насіння деяких олійних рослин. Олія борнео має форму коржів з
22
кристалічною чи зернистою структурою, білих зовні та зеленувато-жовтих зсередини. Китайська
рослинна олія - тверда воскоподібна речовина зеленуватого кольору з легким ароматом,
масляниста на дотик.
(8) Продукти, відомі в торгівлі як миртовий віск та японський віск, насправді є
рослинними жирами. Миртовий віск, який виділяють з ягід мирта, має вигляд твердих зеленуватожовтих воскоподібних коржів з властивим запахом, який нагадує бальзам. Японський віск – це
речовина, яку виділяють з плодів деяких різновидів китайських або японських дерев із родини
Rhus. Він має форму зеленуватих, жовтуватих чи білих воскоподібних таблеток або дисків,
кристалічних і крихтих, з легким смолистим запахом.
Пояснення до товарних підпозицій:
1515 11 і 1515 21
Дивись Пояснення до товарної підпозиції 1507 10.
Пояснення до товарної позиції 1516:
1516
1516 10
1516 10 10
1516 10 10 10
1516 10 10 90
1516 10 90
1516 10 90 10
1516 10 90 90
1516 20
1516 20 10 00
1516 20 91
1516 20 91 10
1516 20 91 20
1516 20 91 31
1516 20 91 32
1516 20 91 33
1516 20 91 90
1516 20 95 00
1516 20 96
1516 20 96 11
1516 20 96 15
1516 20 96 90
1516 20 98
1516 20 98 11
Жири, масла і олії, твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або
повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або
елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не піддані подальшiй
обробцi:
- жири і масла твариннi та їх фракцiї:
- - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:
- - - з морських ссавців
- - - інші
- - інші:
- - - з морських ссавців
- - - інші
- жири і олiї рослиннi та їх фракцiї:
- - олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий “опаловий віск”)
- - iншi:
- - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:
- - - - олія оливкова
- - - - олія пальмова
- - - - олія пальмоядрова та її фракції, рафіновані, вибілені, дезодоровані:
- - - - - олія пальмоядрова
- - - - - олеїн пальмоядровий
- - - - - стеарин пальмоядровий гідрогенізований
- - - - інші
- - - iншi:
- - - - олiї із свиріпи, ріпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре,
стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового
використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - - iншi:
- - - - - олiя арахiсова, з бавовнику, сої або соняшнику; iнша олiя з вмiстом
жирних вiльних кислот менш як 50 мас.%, за винятком олiї пальмоядрової, з
брасiї, кокоса, ріпаку, свиріпи або копайба:
- - - - - - олія пальмова:
- - - - - - - в упаковці масою нетто не більш як 20 кг
- - - - - - - інша
- - - - - - iншi
- - - - - iншi:
- - - - - - олії та їх фракції, для виготовлення харчових продуктів:
- - - - - - - олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована
23
1516 20 98 12
1516 20 98 13
1516 20 98 19
1516 20 98 21
1516 20 98 22
1516 20 98 23
1516 20 98 90
- - - - - - - олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований
- - - - - - - стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований
- - - - - - - інші
- - - - - - інші:
- - - - - - - олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована для технічного
та промислового використання
- - - - - - - олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для
технічного та промислового використання
- - - - - - - стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для
технічного та промислового використання
- - - - - - - iншi
До цієї товарної позиції включаються жири, масла і олії тваринні або рослинні, піддані
певним хімічним перетворенням, згаданим нижче, але не піддані подальшій обробці.
До цієї товарної позиції також включаються аналогічно оброблені фракції тваринних чи
рослинних жирів та олій.
(А) Гідрогенізовані жири, масла і олії.
Гідрогенізація полягає в тому, що продукт піддається впливу чистого водню за відповідних
температури і тиску, у присутності каталізатора (зазвичай це тонкоподрібнений нікель).
Гідрогенізація підвищує точку плавлення жирів і збільшує консистенцію олій, перетворюючи
ненасичені гліцериди (наприклад, олеїнової, лінолевої та ін. кислот) у насичені гліцериди з більш
високою точкою плавлення (наприклад, пальмітинової, стеаринової та ін. кислот). Ступінь
гідрогенізації і кінцева консистенція продуктів залежать від умов протікання цього процесу і від
часу обробки. До цієї товарної позиції включаються також продукти, незалежно від того, чи були
вони:
(1) Частково гідрогенізовані (навіть якщо ці продукти мають тенденцію до поділу на
пастоподібну та рідку фракції). Часткова гідрогенізація також впливає на перетворення цис-форми
ненасичених жирних кислот у транс-форму, що підвищує точку плавлення продукту.
(2) Повністю гідрогенізовані (наприклад, олії, перетворені в пастоподібні або тверді жири).
Найчастіше гідрогенізації піддають жири риби або морських ссавців та деякі рослинні олії
(бавовняну, кунжутну, арахісову, олію зі свиріпи, соєву, кукурудзяну та ін.). Повністю або
частково гідрогенізовані олії цього типу часто використовують як сировину для приготування
харчових жирів товарної позиції 1517, оскільки гідрогенізація підвищує не лише їхню
консистенцію, але і стійкість до окислювання на повітрі, поліпшує їхній смак, запах і, за рахунок
знебарвлення, зовнішній вигляд.
У цю групу продуктів входить також гідрогенізована рицинова олія, так званий "опаловий
віск".
(B) Інтеретерифіковані, реетерифіковані або елаїдинізовані жири, масла і олії.
(1) Інтеретерифіковані (або трансетерифіковані) жири, масла і олії. Консистенція жиру,
масла або олії може бути підвищена шляхом відповідного обміну радикалів жирних кислот у
тригліцеридах, що входять до складу продукту. Необхідна взаємодія та обмін складних ефірів
можна прискорити за допомогою каталізаторів.
(2) Реетерифіковані жири, масла і олії (або так звані етерифіковані жири, масла та олії) – це
тригліцериди, одержувані шляхом безпосереднього синтезу з гліцерину та суміші вільних жирних
24
кислот або кислотних олій після рафінування. Розташування радикалів жирних кислот у
тригліцеридах відрізняється від їхнього розташування в натуральних оліях.
Олії, одержувані з маслин, або оливок, що містять реетерифіковані олії, включаються до
цієї товарної позиції.
(3) Елаїдинізовані жири, масла і олії – це жири та олії, перероблені таким чином, що
ненасичені радикали жирних кислот у значній мірі перетворені з цис-форми у відповідну трансформу.
До цієї товарної позиції включаються ці продукти в тому вигляді, в якому вони описані вище,
навіть якщо вони мають властивості воску, і навіть якщо були потім дезодоровані або піддані
аналогічним процесам рафінування, незалежно від їхньої придатності чи непридатності для
безпосереднього використання як продукт харчування. Але до цієї товарної позиції не
включаються гідрогенізовані і т.п. жири, масла та олії та їхні фракції, що пройшли таку подальшу
обробку з метою перетворення в харчовий продукт, як текстурування (зміна текстури або
кристалічної структури) (товарна позиція 1517). До цієї товарної позиції також не включаються
гідрогенізовані, iнтеретерифiкованi, реетерефіковані або елаїдинiзованi жири, масла і олії або їх
фракції в тих випадках, коли більше одного виду жиру, або масла, або олії піддавались
модифікації (товарна позиція 1517 або 1518).
Пояснення до товарної позиції 1517:
1517
1517 10
1517 10 10 00
1517 10 90 00
1517 90
1517 90 10 00
1517 90 91 00
1517 90 93 00
1517 90 99
1517 90 99 11
1517 90 99 19
1517 90 99 99
Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних і рослинних
жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олій
та їх фракцiй товарної позицiї 1516:
- маргарин, за винятком рiдкого маргарину:
- - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%
- - iнший
- iншi:
- - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%
- - iншi:
- - - олiї нелеткі, рiдкі, змiшані
- - - харчові сумiшi або продукти, що використовуються для змащування
форм
- - - iншi:
- - - - для виробництва харчових продуктів:
- - - - - для додання в тісто (шортенінги), замінники, еквіваленти та аналоги
какао-масла
- - - - - інші
- - - - інші
До цієї товарної позиції включаються маргарин та інші придатні для вживання в їжу суміші
або готові продукти з тваринних та рослинних жирів, масел та олій або фракцій різних жирів,
масел чи олій цієї групи, крім харчових жирів, масел, олій та їхніх фракцій товарної позиції 1516.
Зазвичай, це рідкі або тверді суміші чи готові продукти з:
(1) різних тваринних жирів або масел або їхніх фракцій;
(2) різних рослинних жирів або олій або їхніх фракцій; або
(3) як тваринних, так і рослинних жирів, масел або олій або їхніх фракцій.
Продукти цієї товарної позиції, жири, масла або олії які могли бути попередньо
гідрогенізовані, можуть бути піддані емульгуванню (наприклад, знежиреним молоком), збиванню,
25
текстуруванню (зміні текстури або кристалічної структури) і т.п. і можуть містити добавки в
невеликих кількостях лецитину, крохмалю, харчових барвників, смакових речовин, вітамінів,
вершкового масла або інших молочних жирів (відповідно до обмежень, викладеними в Примітці
1(с) до цієї групи).
До цієї товарної позиції включаються також придатні для вживання в їжу готові продукти,
приготовлені з окремого жиру або олії (чи їхніх фракцій), гідрогенізованих чи негідрогенізованих,
які були піддані емульгуванню, збиванню, текстурованню і т.д.
Основними продуктами цієї товарної позиції є:
(А) Маргарин (крім рідкого), пластична маса, зазвичай жовтувата, одержувана з жирів або
олій тваринного чи рослинного походження, або з сумішей цих жирів чи олій. Це водно-масляна
емульсія, зазвичай приготовлена таким чином, що нагадує вершкове масло за зовнішнім виглядом,
консистенцією, кольором і т.п.
(B) Придатні для вживання в їжу суміші або готові продукти з тваринних та
рослинних жирів, масел чи олій або фракцій різних жирів, масел чи олій цієї групи, крім
харчових жирів, масел, олій або їхніх фракцій товарної позиції 1516; наприклад, замінники
лярду, рідкий маргарин та шортенінг (комбіжир для хлібопекарської промисловості) (вироблені з
текстурованих жирів або олій).
До цієї товарної позиції далі включаються придатні для вживання в їжу суміші або готові
продукти з тваринних та рослинних жирів, масел чи олій, або фракцій різних жирів, масел чи олій
цієї групи, використовувані для змащення форм.
До цієї товарної позиції не включаються окремі жири та олії, просто рафіновані, без
подальшої обробки; вони залишаються у відповідних товарних позиціях, навіть якщо розфасовані
для роздрібної торгівлі. До цієї товарної позиції також не включаються готові продукти, що
містять понад 15 мас. % вершкового масла або іншого молочного жиру (зазвичай група 21).
До цієї товарної позиції не включаються продукти, які отримують пресуванням
тваринного жиру або лярду (товарна позиція 1503), а також гідрогенізовані, iнтеретерифiкованi
або елаїдинiзованi жири, масла і олії або їх фракції в тих випадках, коли тільки один вид жиру, або
масла, або олії піддавались модифікації (товарна позиція 1516).
Пояснення до товарних під позицій:
1517 10 і 1517 90
В товарних підпозиціях 1517 10 і 1517 90 фізичні властивості маргарину повинні визначатися
за допомогою візуального огляду при температурі 100С.
Пояснення до товарної позиції 1518:
1518 00
1518 00 10 00
1518 00 31 00
Жири, масла і олії твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi,
зневодненi, сульфуровані, окислені струменем повiтря, полімеризовані
нагріванням у вакуумі чи в інертному газі або хімічно модифіковані іншим
способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або
продукти з тваринних або рослинних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних
жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в іншому місці не зазначені:
- лiноксин
- олiя нелетка, рiдка, змiшана, для технiчного або промислового використання,
крiм виробництва продуктiв харчування:
- - сира
26
- - iнша
- iншi:
1518 00 91 00 - - жири, масла і олії твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi,
зневодненi, сульфуровані, окислені струменем повiтря, полімеризовані
нагріванням у вакуумі або в інертному газі або хімічно модифіковані іншим
способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516
- - iншi:
1518 00 95 00 - - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирів, масел i олій
та їх фракцiй
1518 00 99 00 - - - iншi
1518 00 39 00
(А) Жири, масла і олії твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi,
зневодненi, сульфуровані, окислені струменем повiтря, полімеризовані нагріванням у
вакуумі чи в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, крiм продуктiв
товарної позицiї 1516
Сюди входять тваринні або рослинні жири, масла і олії та їхні фракції, піддані процесам, які
модифікують їхню хімічну структуру, поліпшуючи тим самим їхню в’язкість, здатність до
висихання (тобто властивість поглинання кисню під час витримки на повітрі та утворення
еластичної плівки), або які модифікують їхні інші властивості, за умови, що вони зберігають свою
первинну основну структуру та не зазначені в іншому місці УКТЗЕД, наприклад:
(1) Варені або окислені олії, одержувані шляхом нагрівання олій, зазвичай з добавкою
невеликих кількостей окисних агентів. Ці олії застосовуються в лакофарбовій промисловості.
(2) Окислені струменем повітря олії, частково окислені і полімеризовані олії, одержувані
шляхом продування повітря крізь олію під час нагрівання. Вони застосовуються для виробництва
ізоляційних лаків, імітації шкіри і, у суміші з мінеральними оліями, мастильних матеріалів
(компаундні олії).
Ліноксин, напівтвердий каучукоподібний продукт, що є високоокисленою лляною олією,
використовуваною для виробництва лінолеуму, також включається до цієї товарної позиції.
(3) Зневоднена (дегідратована) рицинова олія, одержувана шляхом дегідратації
рицинової олії в присутності каталізатора. Вона використовується для виготовлення фарб та лаків.
(4) Сульфуровані олії – олії, оброблені сіркою або хлоридом сірки з метою полімеризації
їхніх молекул. Олія, оброблена в такий спосіб, висихає набагато швидше та утворює плівку, що
поглинає менше води, ніж звичайна плівка олії, що висохла, та має велику механічну міцність.
Сульфуровані олії використовуються для виробництва антикорозійних фарб і лаків.
Якщо процес продовжується, то одержують твердий продукт (фактис, одержаний з олій)
(товарна позиція 4002).
(5) Олії, полімеризовані шляхом нагрівання у вакуумі або в інертному газі. Це деякі
олії (особливо лляна та тунгова), піддані полімеризації просто нагріванням, без окислювання, за
температури 250–300 С або у вакуумі, або в інертному газоподібному діоксиді вуглецю. У
результаті цього процесу одержують густі олії, зазвичай називані полімеризованими оліями, які
використовують для виробництва лаків, що утворять, зокрема, гнучку і водонепроникну плівку.
Полімеризовані олії, з яких вилучена неполімеризована частина (текові олії), та суміші
полімеризованих олій включаються до цієї товарної позиції.
(6) Інші модифіковані олії цієї товарної позиції, що включають:
27
(а) малеїнові олії, одержувані під час обробки, наприклад, соєвої олії визначеною кількістю
малеїнового ангідриду за температури 200 С і вище в присутності багатоатомного спирту в
кількості, достатній для етерифікації додаткових кислотних груп. Малеїнові олії, одержувані цим
способом, мають хороші властивості щодо висихання;
(b) олії, що висихають, (такі, як лляна), до яких під час обробки холодом додавалися
невеликі кількості речовин, що висушують, (сикативів) (наприклад, борату свинцю, нафтенату
цинку, резинату кобальту) для того, щоб поліпшити їхні властивості щодо висихання. Ці олії
використовуються замість варених олій для виготовлення лаків та фарб. Вони сильно відрізняються
від готових рідких сикативів товарної позиції 3211 (які є концентрованими розчинами сикативів) і
їх не можна плутати з цими продуктами;
(c) епоксидовані олії, одержувані під час обробки, наприклад, соєвої олії надоцтовою
кислотою, приготовленої заздалегідь або на місці за допомогою реакції між пероксидом водню та
оцтовою кислотою в присутності каталізатора. Вони використовуються як пластифікатори або
стабілізатори, наприклад, для вінілових смол;
(d) броміровані олії, використовувані як емульсійний або суспензійний стабілізувальний
агент для ефірних олій у фармацевтичній промисловості.
(B) Нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв, масел та олiй або
фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в іншому місці не зазначені.
Сюди входить, серед іншого (inter alia), олія для смаження після використання, яка містить,
наприклад, ріпакову олію, соєву олію та невелику кількість тваринного жиру, застосовувана для
виробництва кормів для тварин.
До цієї товарної позиції також включаються гідрогенізовані, iнтеретерифiкованi або
елаїдинiзованi жири, масла і олії або їх фракції в тих випадках, коли два або більше жирів, або
масел, або олій піддавались модифікації (товарна позиція 1517 або 1518).
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) жири або олії, денатуровані лише звичайним способом (дивись Примітку 3 до цієї
групи);
(b) гідрогенізовані, iнтеретерифiкованi або елаїдинiзованi жири, масла і олії або їх фракції в
тих випадках, коли тільки один вид жиру, або масла, або олії піддавались модифікації (товарна
позиція 1516);
(c) готові продукти, використовувані для годівлі тварин (товарна позиція 2309);
(d) сульфовані олії (наприклад, олії, оброблені сірчаною кислотою) (товарна позиція 3402).
[1519]
Пояснення до товарної позицї 1520:
1520 00 00 00
Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг
Сирий гліцерин являє собою продукт з чистотою менше 95 % (у перерахунку на суху
речовину). Він може бути одержаний розщепленням жирів або олій або синтетично з пропілену.
Він змінює якість залежно від способу одержання, наприклад:
28
(1) одержаний шляхом гідролізу з водою, кислотами чи лугами – солодкувата рідина
приємного запаху, за кольором від жовтуватого до коричневого;
(2) одержаний з гліцеринового лугу – блідо-жовта рідина з неприємним запахом і в’язким
смаком;
(3) одержаний із залишків миловаріння – чорнувато-жовта рідина зі солодкуватим смаком
(іноді нагадує часник, якщо погано очищений) і більш або менш неприємним запахом;
(4) одержаний шляхом каталітичного та ферментативного гідролізу – як правило, рідина з
неприємним смаком і запахом, що містить велику кількість органічних і мінеральних речовин.
Сирий гліцерин можна також одержати шляхом інтеретерифікації олій та жирів з іншими
спиртами.
До цієї товарної позиції також включаються гліцеринова вода, що є побічним продуктом
виробництва жирних кислот, та гліцериновий луг, що є побічним продуктом миловаріння.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) гліцерин з чистотою 95 % або більше (у перерахунку на суху речовину) (товарна
позиція 2905);
(b) гліцерин, приготовлений як лікарський засіб, або з добавками фармацевтичних речовин
(товарна позиція 3003 або 3004);
(c) ароматизований гліцерин або гліцерин з добавками косметичних засобів (група 33).
Пояснення до товарної позиції 1521:
1521
1521 10 00 00
1521 90
1521 90 10 00
1521 90 91 00
1521 90 99 00
Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний, воски інших комах і
спермацет, рафiнованi чи нерафiнованi або забарвлені чи незабарвлені:
- воски рослиннi
- iншi:
- - спермацет, рафiнований чи нерафiнований або забарвлений чи
незабарвлений
- - вiск бджолиний або воски iнших комах, рафiновані чи нерафiновані, забарвлені
чи незабарвлені:
- - - неочищений
- - - iнший
(I) Воски рослинні (крім тригліцеридів), рафіновані чи нерафіновані, забарвлені чи
незабарвлені.
Основні рослинні воски наступні:
(1) Карнаубський віск, що виділяють з листя пальми корифа (Corypha cerifera) або карнауби
(Copernicia cerifera). Це зеленувата, сірувата або жовтувата речовина, більш-менш масляниста,
майже кристалічної структури, дуже крихка, з приємним запахом сіна.
(2) Віск урикурі, одержуваний з листя пальми (Attalea excelsa).
29
(3) Пальмовий віск, що мимовільно виділяється в місцях зарубки листя воскової пальми
(Ceroxylon andicola), збирають його зі стовбура дерева. Він зазвичай з’являється у вигляді
пористих крихких кульок жовтувато-білого кольору.
(4) Канделільский віск, одержуваний шляхом виварення мексиканської рослини
(Euphorbia antisyhilitica чи Pedilanthus pavonis) у воді. Це тверда напівпрозора коричнева речовина.
(5) Віск цукрової тростини, що існує в природному стані на поверхні тростини та
одержуваний промисловим способом з дефекаційної піни під час виробництва цукру. У сирому
вигляді він м’який, чорнуватого кольору, із запахом, що нагадує мелясу.
(6) Бавовняний віск та лляний віск, що містяться в рослинних волокнах, звідки їх
добувають розчинниками.
(7) Віск окотила, екстрагований розчинниками з кори дерева, яке росте в Мексиці.
(8) Віск пизанг, одержуваний з пилу, що з’являється на листях деяких видів бананового
дерева.
(9) Віск еспарто, одержуваний з трави еспарто, його збирають у вигляді пилу, відкриваючи
купи сушеної трави.
До цієї товарної позиції включаються рослинні воски, сирі або рафіновані, вибілені чи
забарвлені, у вигляді коржів, паличок і т.п.
До цієї товарної позиції, проте, не включаються:
(а) олія джоджобова (товарна позиція 1515);
(b) продукти, відомі в торгівлі як миртовий віск та японський віск (товарна позиція 1515);
(c) суміші рослинних восків;
(d) рослинні воски в суміші з тваринними, мінеральними або штучними восками;
(e) рослинні воски в суміші з жирами, смолами, мінеральними або іншими речовинами
(крім фарбувальних речовин).
Ці суміші переважно включаються в групу 34 (зазвичай товарна позиція 3404 або 3405).
(II) Віск бджолиний та воски інших комах, рафіновані або нерафіновані, забарвлений
або незабарвлений.
Бджолиний віск — це речовина, з якої бджоли роблять шестикутні чарунки стільників у
вуликах. У природному стані він має гранульовану структуру, за кольором світло-жовтий,
оранжевий або іноді коричневий, з особливо приємним запахом; після відбілювання та очищення
він стає білий або блідо-жовтий, з дуже легким запахом.
Використовується бджолиний віск, серед іншого (inter alia), для виробництва свічок,
вощеної тканини або паперу, мастик, полірувальних засобів і т.п.
Найвідомішими видами воску інших комах є:
(1) Шелачний віск, одержуваний з шелаку шляхом спиртової екстракції. Має вигляд
коричневих грудок із запахом шелаку.
30
(2) Китайський віск (відомий також як віск комах або деревний віск). Він розповсюджений
переважно в Китаї, виділяється і відкладається комахами на гілках деяких видів ясена у вигляді
білуватого нальоту, який збирають та очищають (розплавляють у киплячій воді та фільтрують). Це
біла або жовтувата речовина, глянсувата, кристалічна та без смаку, з запахом, що нагадує
топлений яловичий жир.
Віск бджолиний та воски інших комах включається до цієї товарної позиції або в сирому
стані (включаючи в натуральних стільниках), або в пресованому або рафінованому, вибіленому чи
невибіленому, забарвленому чи незабарвленому вигляді.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) суміші восків комах, воски комах у суміші зі спермацетом, рослинними, мінеральними
чи штучними восками або ж воски комах у суміші з жирами, смолами, мінеральними чи іншими
речовинами (крім фарбувальних речовин); ці суміші зазвичай включаються в групу 34 (наприклад,
товарна позиція 3404 або 3405);
(b) віск у стільниках, приготовлений для бджолиних вуликів (товарна позиція 9602).
(III) Спермацет сирий, пресований чи очищений, забарвлений чи незабарвлений.
Спермацет – це воскоподібна речовина, яку екстрагують з жиру чи масла, що міститься в
порожнині черепа або в підшкірних протоках кашалотів та аналогічних китоподібних.
Сирий спермацет, що складається з однієї третини чистого спермацету і двох третин жиру,
має вигляд жовтуватих чи коричневих грудок з неприємним запахом.
Пресований спермацет одержують після екстракції всього жиру. Він має форму дрібних
твердих лусочок жовтувато-коричневого кольору і майже не залишає плям на папері.
Рафінований спермацет одержують шляхом обробки пресованого спермацету розведеною
каустичною содою. Він має вигляд чисто білих блискучих смуг з перламутровим блиском.
Спермацет використовується для виробництва деяких видів свічок, у парфумерії, у фармації
або як мастильний матеріал.
Усі зазначені вище продукти включаються до цієї товарної позиції незалежно від того,
забарвлені вони чи незабарвлені.
До цієї товарної позиції не включається жир кашалота, як сирий, так і рафінований,
відокремленний з спермацету (товарна позиція 1504).
Пояснення до товарної позиції 1522:
1522 00
1522 00 10 00
1522 00 31 00
1522 00 39 00
1522 00 91 00
Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи
рослинного походження:
- дегра
- залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного
походження:
- - що мiстять олiю з властивостями оливкової олiї:
- - - соапсток
- - - iншi
- - інші:
- - - олiйний фуз або жировi залишки, соапсток
31
1522 00 99 00
- - - iншi
(А) Дегра.
До цієї товарної позиції включається природна і штучна дегра, використовувана в шкіряній
промисловості для жирування шкіри.
Природна дегра (також відома як “ moellen ” і “ sod oil ”) – це залишок масляного дублення
замші, одержуваний шляхом пресування або екстракції розчинниками і який складається з
прогірклого риб’ячого чи китового жиру, смолистих речовин, одержаних окислюванням жиру,
води, мінеральних речовин (соди, вапна, сульфатів) разом з відходами волосу, мембран та шкіри.
Природна дегра має вигляд дуже густої пастоподібної однорідної рідини з сильним запахом
риб’ячого жиру, жовтого або темно-коричневого кольору.
Штучна дегра складається переважно з окислених емульгованих або полімеризованих
риб’ячих жирів (включаючи суміші цих жирів) у суміші з вовняним жиром, твердим яловичим
жиром, смоляними оліями і т.п., а іноді з природною дегрою. Ці суміші – густі жовті рідини
(більш рідкі, ніж природна дегра) з властивим запахом риб’ячого жиру. Вони не містять відходів
волосу, мембран чи шкіри. Відстоюючись, вони розділяються на два шари, причому шар води
утвориться внизу.
До цієї товарної позиції, проте, не включаються риб’ячі жири, що були лише окислені або
полімеризовані (товарна позиція 1518), сульфовані олії (товарна позиція 3402) та готові
продукти для жирування шкіри (товарна позиція 3403).
До цієї товарної позиції включається також дегра, одержувана внаслідок обробки замші
лужними розчинами та осадження жирних гідроксикислот сірчаною кислотою. Ці продукти
надходять у продаж у вигляді емульсій.
(B) Залишки після обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного
походження.
До цієї товарної позиції також включаються, серед іншого (inter alia):
(1) Олiйний фуз або жировi залишки. Маслянисті або слизуваті залишки очищення жирів
та олій. Вони використовуються для виробництва мила або мастильних матеріалів.
(2) Соапстоки. Побічний продукт рафінування олії, одержуваний в результаті нейтралізації
вільних жирних кислот основою (гідроксидом натрію) і, який складається з суміші сирого мила та
нейтральних жирів чи олій. Соапстоки мають пастоподібну консистенцію різного кольору
(коричнево-жовтого, білуватого, коричнево-зеленого і т.д.) залежно від сировини, з якої
добувають олію. Вони використовуються в миловарінні.
(3) Стеариновий пек, одержуваний під час дистиляції жирних кислот. Він складається з
клейкої чорнуватої маси, досить твердий, іноді еластичний, частково розчинний у
низькокиплячему петролейному ефірі. Використовується для виробництва мастик, водостійкого
картону, електричної ізоляції.
(4) Залишки дистиляції вовняного жиру (жиропоту). Вони схожі на стеариновий пек і
використовуються для тих же цілей.
(5) Гліцериновий пек. Залишковий продукт дистиляції гліцерину. Використовується для
апретування тканин та надання вологостійкості паперу.
32
(6) Відпрацьована вибільна глина, яка містить жири або воски тваринного чи
рослинного походження.
(7) Залишки фільтрації восків тваринного чи рослинного походження, що складаються
з домішок, які містять деяку кількість воску.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) шкварки, мембранні залишки, одержані з витопленого свинячого жиру або інших
тваринних жирів (товарна позиція 2301);
(b) макуха, залишкова маса та інші відходи (крім відстою) екстракції рослинних олій (товарні позиції 2304–
2306).
РОЗДІЛ IV
ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ;
АЛКОГОЛЬНІ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ОЦЕТ;
ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМІННИКИ
Примітка:
1. У цьому розділі термін “гранули” означає продукти, агломеровані або безпосередньо
пресуванням, або з доданням в’язких речовин у кількості, що не перевищує 3 мас. %.
ГРУПА 16
Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних,
молюсків або інших водяних безхребетних
Примітки:
1. До цієї групи не включаються м’ясо, м’ясні субпродукти, риба, ракоподібні, молюски та
інші водяні безхребетні, виготовлені або консервовані методами, зазначеними в групах 02, 03 або
товарній позиції 0504.
2. Готові продукти включаються до цієї групи за умови, що в них міститься понад 20 мас. %
ковбаси, м’яса, м’ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних
безхребетних чи будь-якої комбінації цих продуктів. Якщо готові продукти містять два або більше
вищеназваних продуктів, то вони класифікуються в товарних позиціях групи 16 як такі, що
відповідають компоненту, який домінує за масою. Ці положення не стосуються продуктів з
начинкою товарної позиції 1902 і готових продуктів товарної позиції 2103 або 2104.
Стосовно готових продуктів, які містять печінку, вказівки, викладені в другому реченні цієї
примітки, під час визначення товарних підпозицій товарних позицій 1601 і 1602 не
застосовуються.
Примітки до товарних підпозицій:
1. У товарній підкатегорії 1602 10 00 00 термін “гомогенізовані готові продукти” означає
продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові, тонко подрібнені та розфасовані для реалізації в
роздрібній торгівлі як продукти дитячого або дієтичного харчування в упаковках, масою нетто не
більш як 250 г. При цьому не беруться до уваги різні інгредієнти, які в разі потреби додаються до
готового продукту в невеликій кількості як приправа, консервант або з іншою метою. Ці продукти
33
можуть містити в невеликій кількості видимі оком шматочки м’яса або м’ясних субпродуктів.
Товарна підкатегорія 1602 10 00 00 займає першорядне значення в товарній позиції 1602.
2. Риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні у товарних підкатегоріях товарної
позиції 1604 або 1605 наведені під їх звичайними назвами і стосуються тих самих видів, що і
зазначені в групі 03 під тими ж назвами.
Додаткові примітки:
1. У товарних підкатегоріях 1602 31 11 00, 1602 32 11 00, 1602 39 21 00, 1602 50 10 00,
1602 90 61 00, 1602 90 72 00 і 1602 90 74 00 термін “сирі” означає продукти, що не пройшли ніякої
термічної обробки або термічна обробка яких була недостатньою для забезпечення коагуляції
білків в усьому продукті та в яких у зв’язку з цим (у разі товарних підкатегорій 1602 50 10 00, 1602
90 61 00, 1602 90 72 00 і 1602 90 74 00) на поверхні площини, що виникла внаслідок розрізу,
зробленого в найтовщій частині, є сліди рідини рожевого кольору.
2. У товарних підкатегоріях 1602 41 10 00, 1602 42 10 00 і 1602 49 11 00 — 1602 49 15 00
термін “їх відруби” стосується виключно готового або консервованого м’яса, яке може бути
ідентифіковане за розмірами і характеристиками сполучної м’язової тканини як таке, що отримано
з окостів, лопаток, філейних або шийних частин туш свійських свиней, залежно від випадку.
Загальні положення
До цієї групи включаються харчові продукти, які одержують переробленням м’яса, м’ясних
субпродуктів (наприклад, ніг, шкіри, серця, язиків, печінки, кишок, шлунків), крові, риби
(включаючи шкіру), ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних. До цієї групи
включаються також продукти, приготовлені або консервовані способами, не передбаченими в
групі 02 або 03 або товарної позиції 0504, наприклад:
(1) Продукти, приготовлені у вигляді сосисок, ковбас або аналогічних продуктів.
(2) Продукти, відварені у воді або на парі, смажені, у тому числі на грилі, печені чи
приготовлені іншим способом, крім копченої риби та копчених ракоподібних, молюсків та інших
водяних безхребетних, які можуть бути відварені перед копченням або у процесі копчення
(товарна позиція 0305, 0306, 0307, 0308), ракоподібних у раковинах, відварених на парі чи у воді
(товарна позиція 0306), борошна тонкого і грубого помелу та гранул, що отримані з приготованої
риби та приготованих ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних (відповідно
товарні позиції 0305, 0306, 0307 та 0308 відповідно).
(3) Продукти, приготовлені або консервовані у вигляді екстрактів, соків чи маринадів,
приготовлені з ікри осетрових або ікринок іншої риби, просто покриті бездріжджовим тістом чи
хлібними крихтами (обкачані в сухарях), приготовлені з трюфелями або приправами (наприклад, і
перцем і сіллю) і т.д.
(4) Продукти, одержані шляхом тонкої гомогенізації продуктів, що відносяться винятково
до цієї групи (тобто приготовлених або консервованих м’яса, м’ясних субпродуктів, крові, або
риби ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних). Ці гомогенізовані готові продукти
можуть містити невелику кількість видимих оком шматочків м’яса, риби і т.д., а також невелику
кількість інгредієнтів, що додають як приправу, консервант або інших цілей. Проте гомогенізація
сама по собі не дає підстав для включення продукту до групи 16 як готовий виріб.
Відмінності між продуктами, що включаються до групи 02 і 03, з одного боку, і
продуктами, що відносяться до групи 16, – з іншого, наведені в Загальних положеннях до груп 02 і
03.
34
До цієї групи включаються також готові харчові продукти (у тому числі так звані “готові
страви”), що складаються, наприклад, з ковбаси, м’яса, м’ясних субпродуктів, крові, риби або
ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних разом з овочами, спагеті, соусом і т.п., за
умови, що вони містять понад 20 мас. % ковбаси, м’яса, м’ясних субпродуктів, крові, риби або
ракоподібних, чи молюсків інших водяних безхребетних, або будь-яка комбінація з цих продуктів.
Якщо готовий продукт містить два чи більше продукти, згаданих вище (наприклад, і м’ясо і рибу),
він включається до товарної позиції групи 16, яка відповідає компоненту або компонентам, що
переважає або переважають за масою. В усіх таких випадках слід керуватися масою м’яса, риби і
т.п. у готовому продукті на момент його подання, а не перед його приготуванням. (Проте слід
відзначити, що фаршировані продукти товарної позиції 1902, продукти для приготування соусів і
готові соуси, смакові добавки і приправи типу описаних у товарній позиції 2103, заготовки для
супів і бульйонів, готові супи і бульйони, а також гомогенізовані складені харчові продукти типу
описаних у товарній позиції 2104 завжди включаються в ці товарні позиції).
До цієї групи також не включаються:
(а) борошно, придатне для вживання в їжу, приготовлене з м’яса чи м’ясних субпродуктів
(включаючи продукти з морських ссавців) (товарна позиція 0210) або з риби (товарна позиція
0305);
(b) борошно та гранули, непридатні для вживання в їжу, приготовлені з м’яса (включаючи
продукти з м’яса морських ссавців), або риби, ракоподібних, молюсків чи інших водяних
безхребетних (товарна позиція 2301);
(c) готові продукти на основі м’яса, м’ясних субпродуктів, риби і т.п., використовувані для
годівлі тварин (товарна позиція 2309);
(d) лікарські засоби групи 30.
Пояснення до товарної позиції 1601:
1601 00
1601 00 10 00
1601 00 91 00
1601 00 99 00
Ковбаси та аналогiчнi вироби з м’яса, м’ясних субпродуктiв чи кровi; готовi
харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв:
- з печiнки
- iншi:
- - ковбаси, сухi або пастоподібні, сирi
- - iншi
До цієї товарної позиції включаються ковбаси та аналогічні вироби, тобто готові продукти,
що складаються з дрібно нарізаних або перероблених у фарш м’яса чи м’ясних субпродуктів
(включаючи кишки і шлунки) або крові, які укладені в кишки, шлунки, міхури, шкіру або в
аналогічну оболонку (натуральну чи штучну). Деякі з цих продуктів можуть бути без оболонки,
просто спресованими в типову для ковбаси форму, тобто циліндричну або аналогічну форму з
поперечним перерізом у вигляді кола, овалу чи прямокутника (з більш-менш округленими
кутами).
Ковбаси та аналогічні вироби можуть бути сирими або вареними, у тому числі копченими, і
можуть містити добавки жиру, крохмалю, приправи, спеції і т.д. Крім того, вони можуть містити
досить великі (наприклад, величиною зі шматок, що відкушується,) шматочки м’яса або м’ясних
субпродуктів. Ковбаси та аналогічні продукти включаються до цієї товарної позиції незалежно від
того, нарізані вони чи не нарізані скибочками, розфасовані в герметичні ємності чи не
розфасовані.
До цієї товарної позиції, серед іншого(inter alia), включаються:
35
(1) Ковбаси та аналогічні вироби на основі м’яса (наприклад, франкфуртські ковбаски,
салямі);
(2) ліверні ковбаси (включаючи ковбаси з печінки свійської птиці);
(3) "чорні ковбаси-пудинги" і "білі ковбаси-пудинги";
(4) "андуілети" (ковбаса із субпродуктів у малогабаритній ковбасній оболонці), савелойська
ковбаса, болонська ковбаса та аналогічні делікатесні вироби;
(5) паштети, м’ясні паштети, заливні і рилети (дрібнорублена свинина, смажена в салі) за
умови, що вони укладені в ковбасну оболонку або спресовані в типову для ковбаси форму.
До цієї товарної позиції включаються також деякі готові харчові продукти (у тому числі так
звані "готові страви") на основі ковбаси або аналогічних продуктів (див. Загальні положення до
цієї групи, пункт 3).
До цієї товарної позиції, проте, не включаються:
(а) м’ясо, укладене в міхури, кишки або інші аналогічні оболонки (натуральні чи штучні)
без попереднього перероблення у фарш чи здрібнювання, наприклад, рулет з шинки та передній
свинячий окіст (звичайно товарна позиція 0210 або 1602);
(b) сире м’ясо рублене або перероблене у фарш, але яке не містить інших інгредієнтів,
навіть якщо воно укладене в оболонку (група 02);
(c) продукти, укладені в оболонку, звичайно не використовувану як ковбасна оболонка,
якщо вони без цієї оболонки не можуть включатися до цієї товарної позиції (звичайно товарна
позиція 1602);
(d) м’ясо свійської птиці, що пройшло теплове кулінарне оброблення і лише обвалене, типу
рулету з індика (товарна позиція 1602).
Пояснення до товарної позиції 1602:
1602
1602 10 00 00
1602 20
1602 20 10 00
1602 20 90 00
1602 31
1602 31 11 00
1602 31 19 00
1602 31 80 00
1602 32
1602 32 11 00
1602 32 19 00
1602 32 30 00
1602 32 90 00
1602 39
Іншi готовi чи консервованi продукти з м’яса, м’ясних субпродуктiв або
кровi:
- гомогенiзованi готовi продукти
- з печiнки будь-яких тварин:
- - гусячої або качиної
- - iнші
- із свiйської птицi товарної позицiї 0105:
- - з iндикiв:
- - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi:
- - - - якi мiстять виключно сире м’ясо iндиків
- - - - iншi
- - - iншi
- - з курей свійських (Gallus domesticus):
- - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi:
- - - - сирі
- - - - iнші
- - - якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м’яса чи
субпродуктiв свiйської птицi
- - - iнші
- - iншi:
36
- - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi:
1602 39 21 00 - - - - сирi
1602 39 29 00 - - - - iншi
1602 39 85 00 - - - iншi
- із свинини:
1602 41
- - окiст і його вiдруби:
1602 41 10 00 - - - свiйської свинi
1602 41 90 00 - - - iншi
1602 42
- - з лопатки та її вiдрубів:
1602 42 10 00 - - - свiйської свинi
1602 42 90 00 - - - iншi
1602 49
- - iншi, включаючи сумiшi:
- - - із свiйських свиней:
- - - - якi мiстять 80 мас.% або бiльше м’яса чи м’ясних субпродуктiв будь-якого
виду, включаючи жири будь-якого виду або походження:
1602 49 11 00 - - - - - фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи
сумiшi фiлейних частин або окостiв
1602 49 13 00 - - - - - шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових
частин
1602 49 15 00 - - - - - iншi сумiшi, що мiстять окости, лопаткові частини, філейні частини або
шийні частини та їх вiдруби
1602 49 19 00 - - - - - iншi
1602 49 30 00 - - - - якi мiстять 40 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% м’яса або м’ясних
субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або
походження
1602 49 50 00 - - - - якi мiстять менш як 40 мас.% м’яса чи м’ясних субпродуктiв будь-якого
виду, включаючи жири будь-якого виду або походження
1602 49 90 00 - - - iншi
1602 50
- з великої рогатої худоби:
1602 50 10 00 - - сирi; сумiшi м’яса або м’ясних субпродуктiв варених i м’яса або м’ясних
субпродуктiв сирих
- - iншi:
1602 50 31 00 - - - солонина (Corned beef), у герметично закритих посудинах
1602 50 95 00 - - - iншi
1602 90
- iншi, включаючи готовi продукти з крові будь-яких тварин:
1602 90 10 00 - - продукти з кровi будь-яких тварин
- - iншi:
1602 90 31 00 - - - з дичини або кролика
- - - iншi:
1602 90 51 00 - - - - якi мiстять м’ясо або м’яснi субпродукти свiйських свиней
- - - - iншi:
- - - - - якi мiстять м’ясо або субпродукти великої рогатої худоби:
1602 90 61 00 - - - - - - сирi; сумiшi м’яса або субпродуктiв варених i м’яса або субпродуктiв
сирих
1602 90 69 00 - - - - - - iншi
- - - - - iншi:
1602 90 91 00 - - - - - - з баранини
1602 90 95 00 - - - - - - з козлятини
1602 90 99 00 - - - - - - iншi
До цієї товарної позиції включаються всі готові чи консервовані продукти з м’яса, м’ясних
субпродуктів або крові, що відносяться до цієї групи, крім ковбас та аналогічних продуктів
(товарна позиція 1601), м’ясних екстрактів і м’ясних соків (товарна позиція 1603).
До цієї товарної позиції включаються:
37
(1) м’ясо або м’ясні субпродукти, відварені у воді (крім обварених чи оброблених
аналогічним способом – див. Загальні положення до групи 02), на парі, смажені, у тому числі на
грилі, печені чи приготовлені іншим способом;
(2) паштети, м’ясні паштети, заливні, рилети (дрібнорублена свинина, смажена в салі) за
умови, що вони не задовольняють вимоги, необхідні для включення до товарної позиції 1601 як
ковбаса або аналогічні продукти;
(3) м’ясо і м’ясні субпродукти, приготовлені чи консервовані іншим способом, не
передбаченим у групі 02 або товарній позиції 0504, включаючи продукти, просто покриті
недріжджовим тістом чи хлібними крихтами (обкачані в сухарях), приготовлені з трюфелями,
приправлені (наприклад, і перцем, і сіллю) або тонко гомогенізовані (див. Загальні положення до
цієї групи, пункт 4);
(4) готові продукти з крові, крім «чорної ковбаси-пудингу» і аналогічних продуктів
товарної позиції 1601;
(5) харчові готові продукти (включаючи так звані "готові страви"), що містять понад 20 мас.%
м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові (див. загальні положення до цієї групи).
До цієї товарної позиції також не включаються:
(а) макаронні вироби (равіолі і т.п.) з начинкою з м’яса чи м’ясних субпродуктів (товарна
позиція 1902);
(b) продукти для приготування соусів, готові соуси, смакові добавки і приправи змішані
(товарна позиція 2103);
(c) супи і бульйони готові та заготовки для їхнього приготування, а також гомогенізовані
складені харчові продукти (товарна позиція 2104).
Пояснення до товарної позиції 1603:
1603 00
1603 00 10 00
1603 00 80 00
Екстракти та соки з м’яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших
водяних безхребетних:
- у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг
- iншi
Екстракти цієї товарної позиції, хоча й одержані з різної сировини, мають аналогічні
фізичні властивості (зовнішній вигляд, запах, смак і т.д.) і хімічний склад.
До цієї товарної позиції включаються:
(1) М’ясні екстракти. Це концентрати, одержувані звичайно шляхом відварювання в воді
чи на парі м’яса під тиском і концентрування рідини, яка утворюється після видалення жиру, за
допомогою фільтрації чи центрифугування. Ці екстракти можуть бути в твердому або рідкому
стані залежно від ступеня концентрації.
(2) Соки з м’яса, одержувані пресуванням сирого м’яса.
(3) Екстракти з риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних.
Екстракти з риби одержують, наприклад, шляхом згущення водяних екстрактів з м’яса оселедця чи
іншої риби або виробляють з рибного борошна (у тому числі знежиреного). У процесі виробництва
всі компоненти, або їхня частина, що додають екстракту смак риби (наприклад, триметиламін у
38
випадку морської риби), можуть бути видалені, і тому такі екстракти мають властивості, близькі до
властивостей екстрактів з м’яса.
(4) Соки, одержувані пресуванням сирої риби або ракоподібних, молюсків чи інших
водяних безхребетних.
Усі ці продукти можуть містити сіль або інші речовини, додані в достатній кількості для
їхнього запобігання від псування.
Екстракти використовуються для приготування деяких харчових продуктів, таких як супи
(концентровані чи неконцентровані) та соуси. Соки використовуються переважно як дієтичні
харчові продукти.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) супи і бульйони готові та заготовки для їхнього приготування, гомогенізовані складені
харчові продукти, що містять м’ясо, рибу і т.д., екстракти (включаючи супи і бульйони у вигляді
гранул чи кубиків), які крім цих продуктів містять інші інгредієнти, такі як жири, желатин та
звичайно велику кількість солі (товарна позиція 2104);
(b) розчинні рибні продукти або продукти з морських ссавців товарної позиції 2309;
(c) лікарські засоби, в яких будь-які продукти цієї товарної позиції служать винятково як
носії для лікарських речовин (група 30);
(d) пептони і пептонати (товарна позиція 3504).
Пояснення до товарної позиції 1604:
1604
1604 11 00 00
1604 12
1604 12 10 00
1604 12 91 00
1604 12 99 00
1604 13
1604 13 11 00
1604 13 19 00
1604 13 90
1604 13 90 10
1604 13 90 90
1604 14
1604 14 11 00
1604 14 16 00
1604 14 18 00
Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших
риб:
- риба цiла або шматками, але не фарширована:
- - лосось
- - оселедцi:
- - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї,
морожене
- - - iншi:
- - - - у герметично закритих посудинах
- - - - iншi
- - сардини, сардинела, кiлька або шпроти:
- - - сардини:
- - - - в оливковiй олiї
- - - - iншi
- - - інші:
- - - - шпроти в олії
- - - - інші
- - тунець, скiпджек, або тунець смугастий, і пеламiда (Sarda spp.):
- - - тунець та скiпджек, або тунець смугастий:
- - - - в олiї
- - - - iншi:
- - - - - філе, або “балик”
- - - - - iншi
39
1604 14 90 00
1604 15
1604 15 11
1604 15 11 10
1604 15 11 20
1604 15 19
1604 15 19 10
1604 15 19 20
1604 15 90 00
1604 16 00 00
1604 17 00 00
1604 19
1604 19 10 00
1604 19 31 00
1604 19 39 00
1604 19 50 00
1604 19 91
1604 19 91 10
1604 19 91 20
1604 19 91 30
1604 19 91 40
1604 19 91 90
1604 19 92 00
1604 19 93 00
1604 19 94
1604 19 94 10
1604 19 94 20
1604 19 94 30
1604 19 94 90
1604 19 95 00
1604 19 97
1604 19 97 10
1604 19 97 20
1604 19 97 30
1604 19 97 90
1604 20
1604 20 05 00
1604 20 10 00
1604 20 30
1604 20 30 10
1604 20 30 90
1604 20 40 00
1604 20 50
1604 20 50 10
1604 20 50 20
- - - пеламiда (Sarda spp.)
- - скумбрiя:
- - - скумбрія звичайна, або європейська (Scomber scombrus), і скумбрія японська,
або східна (Scomber japonicus):
- - - - фiле:
- - - - - скумбрії виду Scomber scombrus
- - - - - скумбрії виду Scomber japonicus
- - - - iнші:
- - - - - скумбрії виду Scomber scombrus
- - - - - скумбрії виду Scomber japonicus
- - - скумбрія австралійська (Scomber australаsicus)
- - анчоуси
- - вугор
- - iнша:
- - - лососевi, крiм лосося
- - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthуnnus
(Katsuwonus) pelamis):
- - - - філе, або “балик”
- - - - iншi
- - - однокольоровий боніто (Оrcynopsis unicolor)
- - - iнша:
- - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї,
морожене:
- - - - - окуня морського золотистого (Sebastes marinus)
- - - - - червоного миня (Urophycis chuss)
- - - - - хека сріблястого (Merluccius bilinearis)
- - - - - мерлузи орегонської (Merluccius productus)
- - - - - інші
- - - - iнші:
- - - - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
- - - - - сайда (Pollachaius virens)
- - - - - мерлуза (Merluccius spp.) і морський минь Urophycis spp.):
- - - - - - мерлуза орегонська (Merluccius productus)
- - - - - - хек сріблястий (Merluccius bilinearis)
- - - - - - червоний минь (Urophycis chuss)
- - - - - - інші
- - - - - минтай (Theragra chalcogramma) i срiбляста сайда (Pollachius pollachius)
- - - - - iнші:
- - - - - - окунь морський золотистий (Sebastes marinus)
- - - - - - осетроподібні (Acipenseriformes)
- - - - - - судак (Stizostedion spp.)
- - - - - - інші
- інша риба готова або консервована:
- - готовi продукти із сурiмі
- - iншi:
- - - з лосося
- - - з лососевих, крiм лосося:
- - - - з арктичного гольця (Salvelinus alpinus)
- - - - з інших
- - - з анчоусiв
- - - із сардин, пеламiди, скумбрії звичайної, або європейської (Scomber
scombrus), скумбрії японської, або східної (Scomber japonicus), та
однокольорового боніто (Оrcynopsis unicolor):
- - - - із скумбрії звичайної, або європейської (Scomber scombrus)
- - - - із пеламiди
40
1604 20 50 30
1604 20 50 90
1604 20 70 00
1604 20 90
1604 20 90 10
1604 20 90 20
1604 20 90 90
1604 31 00 00
1604 32 00 00
- - - - з однокольорового боніто (Оrcynopsis unicolor)
- - - - з інших
- - - з тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду Euthynnus
- - - з інших риб:
- - - - з осетроподібних (Acipenseriformes)
- - - - із судака (Stizostedion spp.)
- - - - з інших риб
- ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб:
- - ікра осетрових (чорна ікра)
- - ікра інших риб
До цієї товарної позиції включаються:
(1) Риба, відварена у воді або на парі, смажена, у тому числі на грилі, печена чи
приготовлена іншим способом. Проте копчена риба, піддана тепловій обробці перед копченням
або в процесі копчення, включається до товарної позиції 0305 за умови, що вона не була
приготовлена будь-яким іншим способом.
(2) Риба, приготовлена чи консервована в оцті, олії і т.д.; маринади з риби (риба,
приготовлена у вині, оцті і т.д., з добавками спецій чи інших інгредієнтів); рибна ковбаса; рибна
паста; продукти, відомі як "паста з анчоусів" і "паста з лосося" (пасти, приготовлені з цих риб з
добавкою жиру), і т.д.
(3) Риба та її частини, приготовлені чи консервовані іншими способами, не передбаченими
в товарних позиціях 0302–0305, наприклад, рибне філе, просто покрите бездріжджовим тістом чи
хлібними крихтами (обкачане в сухарях), приготовлені молочко і печінка, тонко гомогенізована
риба (див. Загальні положення до цієї групи, пункт 4) та пастеризована чи стерилізована риба.
(4) Деякі готові харчові продукти (включаючи так звані "готові страви"), що містять рибу
(див. Загальні положення до цієї групи).
(5) Ікра осетрових (чорна ікра). Її готують з ікринок осетрових риб, які водяться в річках
декількох регіонів (Італія, Аляска, Туреччина, Іран і Росія); основними видами осетрових риб є
білуга, шип, осетер та севрюга. Ікра буває звичайно у вигляді м’якої зернистої маси, що
складається з ікринок від 2 до 4 мм у діаметрі, колір якої змінюється від сріблисто-сірого до
зеленувато-чорного; вона має найсильніший запах і злегка солона на смак. Може бути подана в
пресованому вигляді, тобто у вигляді гомогенізованої пасти, якій іноді надають форму невеликих
тонких циліндрів або упаковують у невеликі ємності.
(6) Ікру інших риб готують їх з ікринок багатьох видів риб, крім осетрових (наприклад,
лосося, коропа, щуки, тунця, кефалі, тріски, пинагору), ікринки яких промиті, очищені від
іншого біологічного матеріалу (внутрішніх тканин за допомогою яких вони прикріплюються),
солені, а іноді пресовані або висушені. Вони можуть бути також приправлені і забарвлені.
Усі ці продукти включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, упаковані вони в
герметичні місткості чи не упаковані.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) ікра риби (тобто ікра, не звільнена від плівки яєчника), приготовлена чи консервована
лише способами, передбаченими в групі 03 (група 03);
(b) екстракти та соки з риби (товарна позиція 1603);
(c) вироби з недріжджового тіста з начинкою з риби (товарна позиція 1902);
41
(d) продукти для приготування соусів та готові соуси, смакові добавки та приправи змішані
(товарна позиція 2103);
(e) супи і бульйони готові та заготовки для їхнього приготування, а також гомогенізовані
складені харчові продукти (товарна позиція 2104).
Пояснення до товарної позиції 1605:
1605
1605 10 00 00
1605 21
1605 21 10 00
1605 21 90 00
1605 29 00 00
1605 30
1605 30 10 00
1605 30 90 00
1605 40 00
1605 40 00 10
1605 40 00 90
1605 51 00 00
1605 52 00 00
1605 53
1605 53 10 00
1605 53 90 00
1605 54 00 00
1605 55 00 00
1605 56 00 00
1605 57 00 00
1605 58 00 00
1605 59 00 00
1605 61 00 00
1605 62 00 00
1605 63 00 00
1605 69 00 00
Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:
- краби
- креветки та пильчаті креветки:
- - в негерметичній упаковці:
- - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2 кг
- - - iншi
- - інші
- омари:
- - м’ясо омара пiсля термообробки, призначене для виготовлення омарового
масла або омарового паштету, пасти, супів чи соусiв
- - iншi
- інші ракоподібні:
- - криль антарктичний (Euphausia superba)
- - інші
- молюски:
- - устриці
- - гребінці, включаючи королівські гребінці
- - мідії:
- - - у герметично закритих посудинах
- - - iншi
- - каракатиці і кальмари
- - восьминоги
- - клеми, серцевидки і арки
- - морські вушка
- - равлики, крім липариса
- - інші
- інші водні безхребетні:
- - голотурії
- - морські їжаки
- - медузи
- - інші
По Група 17
Цукор і кондитерські вироби з цукру
Примітка:
1. Ця група не включає:
(а) кондитерські вироби з цукру, які містять какао (товарна позиція 1806);
(b) хімічно чисті цукри (крім цукрози, лактози, мальтози, глюкози і фруктози) та інші продукти товарної позиції
2940; або
(c) лікарські засоби або іншу продукцію групи 30.
Примітки до товарних підпозицій:
42
1. У товарних підпозиціях 1701 12 , 1701 13 та 1701 14 термін “цукор-сирець”
означає цукор, у якому вміст цукрози в сухому стані становить менш як 99,5º за показниками
поляриметра.
2. До товарної підпозиції 1701 13 включається тільки тростинний цукор, отриманий без центрифугування, з
масовою часкою цукрози в перерахунку на суху речовину, що відповідає показникам поляриметра 69º або більше, але
менш як 93º. Продукт містить тільки природні ксеноморфні мікрокристали неправильної форми, невидимі
неозброєним оком, оточені залишками меляси та іншими складовими цукрової тростини.
Додаткові примітки:
1. У товарних підкатегоріях 1701 12 10 00, 1701 12 90 00, 1701 13 10 00, 1701 13 90 00, 1701 14 10 00 та
1701 14 90 00 термін “цукор-сирець” означає цукор без ароматичних добавок, або без барвників, або без вмісту будьяких інших добавок, який містить у сухому стані менш як 99,5 мас. % цукрози, визначеної поляриметричним методом.
2. У товарній підкатегорії 1701 99 10 00 термін “білий цукор” означає цукор без ароматичних добавок, або без
барвників, або без вмісту будь-яких інших добавок, який містить у сухому стані 99,5 мас. % або більше цукрози,
визначеної поляриметричним методом.
3. У товарних підкатегоріях 1702 30 10 00, 1702 40 10 00, 1702 60 10 00 і 1702 90 30 00 термін “ізоглюкоза”
означає продукт, одержаний з глюкози або її полімерів, який містить у сухому стані не менш як 10 мас. % фруктози.
4. Термін “сироп інуліновий” означає:
(а) у товарній підкатегорії 1702 60 80 00 безпосередній продукт гідролізу інуліну або
олігофруктози, який містить у сухому стані більш як 50 мас. % фруктози у вільній формі або у
вигляді цукрози;
(b) у товарній підкатегорії 1702 90 80 00 безпосередній продукт гідролізу інуліну або олігофруктози, який
містить у сухому стані не менш як 10 мас. %, але не більше 50 мас. % фруктози у вільній формі або у вигляді цукрози.
Загальні положення
До цієї групи включаються не лише цукор як такий (тобто цукроза, лактоза, мальтоза,
глюкоза і фруктоза), але також цукровий сироп, штучний мед, карамелізований цукор, меляса,
одержувана під час екстрагування або рафінування цукру, та кондитерські вироби з цукру.
Твердий цукор і меляса цієї групи можуть містити ароматичні добавки та барвники.
До цієї групи не включаються:
(а) кондитерські вироби з цукру, що містять какао або шоколад (крім білого шоколаду) у будьякому співвідношенні, та підсолоджений какао-порошок (товарна позиція 1806);
(b) підсолоджені готові харчові продукти групи 19, 20, 21 або 22;
(c) підсолоджені корми для тварин (товарна позиція 2309);
(d) хімічно чисті цукри (крім цукрози, лактози, мальтози, глюкози і фруктози) та їх водяні
розчини (товарна позиція 2940);
(e) лікарські засоби, що містять цукор (група 30).
Пояснення до товарної позиції 1701:
1701
1701 12
1701 12 10 00
1701 12 90 00
Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв і хiмiчно чиста цукроза, у твердому
станi:
- цукор-сирець без додання ароматичних добавок або барвникiв:
- - буряковий цукор:
- - - для рафiнування
- - - iнший
43
1701 13
1701 13 10 00
1701 13 90 00
1701 14
1701 14 10 00
1701 14 90 00
1701 91 00 00
1701 99
1701 99 10 00
1701 99 90 00
- - тростинний цукор, зазначений в примітці до товарних підпозицій 2 до цієї
групи:
- - - для рафiнування
- - - iнший
- - інший тростинний цукор:
- - - для рафiнування
- - - iнший
- iнший:
- - з доданням ароматичних добавок або барвникiв
- - iнші:
- - - цукор бiлий
- - - iнші
Тростинний цукор одержують із соку, що міститься в стеблах цукрової тростини.
Буряковий цукор одержують із соку, що добувається з коренеплодів цукрового буряку.
Нерафінований тростинний чи буряковий цукор, чи цукор-сирець, буває у вигляді
кристалів та інших твердих формах коричневого кольору, обумовленого наявністю домішок.
Вміст цукрози в сухому стані складає менше 99,5º за показами поляриметра (дивись Примітку до
підпозицій 1. Зазвичай цукор-сирець переробляють у рафіновану цукрову продукцію. Проте він
може бути такого високого ступеня чистоти, що може використовуватися для харчування без
рафінування.
Рафінований тростинний чи буряковий цукор одержують шляхом подальшого оброблення
відповідного цукру-сирцю. Рафінований цукор являє собою білу кристалічну речовину, яка
надходить на ринок у вигляді продукту різного ступеня подрібнення або у формі дрібних кубиків,
голівок, брусків чи паличок, або правильно сформованих, пиляних чи колотих шматків.
Крім згаданих вище цукру-сирцю та рафінованого цукру до цієї товарної позиції
включається коричневий цукор, що складається з білого цукру, змішаного з невеликою кількістю,
наприклад, карамельного колеру або меляси, та льодяниковий цукор, що складається з великих
кристалів, утворених внаслідок повільної кристалізації концентрованого розчину цукру.
Слід відзначити, що до цієї товарної позиції включається тростинний чи буряковий цукор,
що знаходиться лише у твердому стані (включаючи цукрову пудру), у тому числі, що містить
ароматизатори чи барвники.
Цукрові сиропи з тростинного чи бурякового цукру, що складаються з водяного розчину
цукру, включаються до товарної позиції 1702, якщо вони не містять ароматизаторів чи барвників,
у противному разі вони включаються до товарної позиції 2106.
До цієї товарної позиції включається також хімічно чиста цукроза у твердому стані, яким би
не було її походження. Цукроза (крім хімічно чистої цукрози), одержана з будь-якої іншої
сировини, крім цукрової тростини чи цукрового буряку, не включається до цієї товарної позиції
(товарна позиція 1702).
Пояснення до товарних підпозицій:
1701 12, 1701 13 та 1701 14
Тростинний цукор-сирець, що надходить у торгівлю, завжди містить понад 0,1 % інвертного цукру, тоді як
його вміст у буряковому цукрі-сирці звичайно менше 0,1 %. Ці два види цукру можна відрізнити один від одного за
запахом, що утворюється під час зберігання протягом ночі розчинів відповідних зразків у закупорених місткостях.
Пояснення до товарної позиції 1702:
1702
Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому
станi; сиропи з цукрів без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний,
змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор і патока:
44
1702 11 00 00
1702 19 00 00
1702 20
1702 20 10 00
1702 20 90 00
1702 30
1702 30 10 00
1702 30 50 00
1702 30 90 00
1702 40
1702 40 10 00
1702 40 90 00
1702 50 00 00
1702 60
1702 60 10 00
1702 60 80 00
1702 60 95 00
1702 90
1702 90 10 00
1702 90 30 00
1702 90 50 00
1702 90 71 00
1702 90 75 00
1702 90 79 00
1702 90 80 00
1702 90 95 00
- лактоза та сироп лактози:
- - з вмiстом лактози 99 мас.% або бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на
суху речовину
- - iншi
- цукор і сироп кленовi:
- - кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв
- - iншi
- глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом менш як 20 мас.% фруктози в
сухому стані:
- - iзоглюкоза
- - iншi:
- - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого
- - - iншi
- глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у сухому станi не менш як 20 мас.%, але менш як 50
мас.% фруктози, крім інвертного цукру:
- - iзоглюкоза
- - iншi
- фруктоза хiмiчно чиста
- iнша фруктоза та сироп фруктози, з вмiстом у сухому станi понад 50 мас.% фруктози, крім
інвертного цукру:
- - iзоглюкоза
- - сироп інуліновий
- - iншi
- iншi, включаючи iнвертний цукор та інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у сухому стані 50
мас.% фруктози:
- - мальтоза хiмiчно чиста
- - iзоглюкоза
- - мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп
- - цукор і патока карамелiзованi:
- - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози в сухому станi
- - - iншi:
- - - - у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого
- - - - iншi
- - сироп iнулiновий
- - інші
До цієї товарної позиції включаються інші цукри у твердому стані, цукрові сиропи, а також
штучний мед і карамельний колер.
(А) Інші цукри
Сюди входять цукри, крім цукрів товарної позиції 1701 або хімічно чистих цукрів
товарної позиції 2940, у твердому стані (включаючи цукрову пудру), які містять чи не містять
ароматизувальні добавки чи барвники. Основні цукри цієї товарної позиції:
(1) Лактоза (C12H22O11), відома також як молочний цукор, зустрічається в молоці і
одержується промисловим способом з молочної сироватки. До цієї товарної позиції включається
як технічна, так і хімічно чиста лактоза. Такі продукти повинні містити понад 95 мас. % лактози в
перерахунку на суху речовину, вираженої як безводна лактоза. Перерахунок на суху речовину
потрібен, щоб виключити як вільну, так і кристалізаційну воду. Продукти, одержані з молочної
сироватки та які містять 95 мас. % або менше лактози, вираженої як безводна лактоза в
перерахунку на суху речовину, не включаються (звичайно товарна позиція 0404).
Комерційна лактоза після очищення являє собою білий солодкуватий кристалічний
порошок. Хімічно чиста лактоза, у тому числі безводна або гідратована, зустрічається у вигляді
твердих безбарвних кристалів, які поглинають запахи.
Лактоза широко застосовується разом з молоком для приготування дитячого харчування;
використовується також у кондитерської промисловості, для виготовлення джемів чи у фармації.
45
(2) Інвертний цукор, основний компонент натурального меду. Промисловим способом
його одержують шляхом гідролізу рафінованих розчинів цукрози. Складається він з рівних за
масою частин глюкози і фруктози. Може бути поданий у твердому стані або у вигляді в’язкого
сиропу (дивись пункт (В). Використовується інвертний цукор у фармації, хлібопеченні,
виготовленні фруктових пресервів, штучного меду та у пивоварній промисловості.
(3) Глюкоза, у природі зустрічається у фруктах і меді. У рівних частинах з фруктозою
глюкоза утворює інвертний цукор.
До цієї товарної позиції включаються декстроза (хімічно чиста глюкоза) і комерційна
глюкоза.
Декстроза (C6H12O6) являє собою білий кристалічний порошок. Застосовується в харчовій та
фармацевтичній промисловості.
Технічну глюкозу одержують шляхом гідролізу крохмалю кислотами і/чи ферментами.
Вона завжди містить, крім декстрози, змінну кількість ди-, три- і інших полісахаридів (мальтози,
мальтотриози і т.д.). Вміст цукру, що редукує, вираженого як декстроза в перерахунку на суху
речовину, не менше 20 %. Звичайно вона являє собою безбарвну, більш-менш в’язку рідину (сироп
глюкози, дивись пункт (B) або шматки чи брикети (глюкозні агрегати), або аморфний порошок.
Застосовується переважно в харчовій та пивоварній промисловості, для ферментації тютюну та у
фармації.
(4) Фруктоза (C6H12O6), присутня у великій кількості, разом з глюкозою, у солодких
фруктах і меді. У промисловості її одержують з технічної глюкози (наприклад, кукурудзяної
патоки), з цукрози або гідролізом інуліну – речовини, що міститься, переважно, в бульбах
жоржини та топінамбуру. Вона буває у вигляді білуватого кристалічного порошку або в’язкого
сиропу (дивись пункт (B); солодше звичайного цукру (цукрози) і особливо придатна для
діабетиків. До цієї товарної позиції включається як технічна, так і хімічно чиста фруктоза.
5. Сахарозні цукри, одержують із джерел, крім цукрового буряку і цукрової тростини.
Найважливішим є кленовий цукор, одержуваний з соку різних видів клена, переважно Acer
saccharum та Acer nigrum, які ростуть переважно в Канаді та на Північному сході США. Сік
концентрують і кристалізують у неочищеному вигляді для того, щоб зберегти деякі нецукрові
складові, що надають цукру витонченого смаку. Він надходить у продаж і у вигляді сиропу (дивись
пункт (B)). Інші цукрові сиропи (дивись пункт (B) одержують з цукрового сорго (Sorghum vulgare
var. saccharatum), плодів ріжкового дерева, деяких пальм і т.д.
(6) Мальтодекстрини (або декстримальтози), одержують тим же способом, що і технічну
глюкозу. Вони містять мальтозу та полісахариди в різних пропорціях. Проте вони менше
гідролізовані і, отже, мають більш низький вміст цукру, що редукує, ніж технічна глюкоза. До цієї
товарної позиції включаються ці продукти з вмістом цукру, що редукує, вираженого як декстроза
в перерахунку на суху речовину, понад 10 % (але менше 20 %). Продукти з вмістом цукру, що
редукує, не більше 10 % включаються до товарної позиції 3505. Мальтодекстрини звичайно
бувають у вигляді білого порошку, але в продаж надходять у вигляді сиропу (дивись пункт (B).
Вони застосовуються переважно для виробництва продуктів дитячого харчування,
низькокалорійних дієтичних продуктів, як наповнювачі для смакових добавок і харчових
барвників, та у фармацевтичній промисловості як носії.
(7) Мальтоза (C12H22O11), у промисловості одержують шляхом гідролізу крохмалю
діастазою солоду і виготовляють у вигляді білого кристалічного порошку. Вона використовується
в пивоварній промисловості. До цієї товарної позиції включається як технічна, так і хімічно чиста
мальтоза.
(B) Цукрові сиропи
46
Сюди входять сиропи всіх цукрів (включаючи сиропи лактози і водні розчини, крім водних
розчинів хімічно чистих цукрів товарної позиції 2940) за умови, що вони не містять
ароматизаторів чи барвників (дивись Пояснення до товарної позиції 2106).
Крім сиропів, згаданих вище в пункті (А) (тобто сиропу глюкози (патоки крохмальної),
сиропу фруктози, сиропу мальтодекстринів, сиропу інвертного цукру, а також сиропу цукрози), до
цієї товарної позиції включаються:
(1) Прості сиропи, одержувані шляхом розчинення у воді цукрів цієї групи.
(2) Соки та сиропи, одержувані під час екстракції цукрів з цукрового буряку, цукрової
тростини і т.д. Вони можуть містити як домішки пектин, білкові речовини, мінеральні солі і т.д.
(3) Золотий сироп, столовий або кулінарний сироп, що містить цукрозу та інвертний цукор.
Золотий сироп готують з сиропу, що залишається в процесі очищення цукру після кристалізації і
відокремлення рафінованого цукру або з тростинного чи бурякового цукру інвертуванням частини
цукрози чи доданням інвертного цукру.
(C) Штучний мед
Термін “штучний мед” означає суміші на основі цукрози, глюкози чи інвертного цукру,
звичайно з ароматичними добавками або забарвлені та оброблені таким чином, щоб імітувати
натуральний мед. Суміші натурального та штучного меду також включаються до цієї товарної
позиції.
(D) Карамельний колер
Карамельний колер являє собою речовину коричневого кольору, яка не кристалізується, з
ароматним запахом. Він буває або у вигляді більш-менш сиропоподібної рідини, або у твердому
стані, зазвичай порошкоподібному.
Його одержують з цукрів (звичайно глюкози чи цукрози) або патоки (меляси) шляхом
більш-менш тривалого нагрівання без доступу повітря за температури 120–1800C.
Залежно від виробничого процесу одержують цілий ряд продуктів, починаючи від
карамелізованого цукру (або патоки) з властивим йому досить високим (порядку 90 %) вмістом
цукру в перерахунку на суху речовину і закінчуючи “забарвленими” карамелізованими
цукрами з дуже низьким вмістом цукру.
Карамелізований цукор або патока використовуються як ароматична і смакова добавка,
зокрема, для солодких десертів чи кондитерських виробів. Забарвлені карамелізовані цукри
завдяки досить високому ступеню перетворення цукрів у меланоїдин (барвник) використовуються
як барвники, наприклад, для приготування печива, у пивоварстві та виробництві деяких
безалкогольних напоїв.
Пояснення до товарної позиції 1703:
1703
1703 10 00 00
1703 90 00 00
Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру:
- патока (меляса) з тростини
- iнша
Патоку (мелясу), що відноситься до цієї товарної позиції, одержують винятково в результаті
екстракції або рафінування цукру. Вона являє собою звичайний побічний продукт процесу
екстракції або рафінування бурякового чи тростинного цукру або виробництва фруктози з
47
кукурудзи. Це коричнева або чорнувата в’язка речовина, яка містить значну кількість цукру, що
погано кристалізується, але може бути перетворена в порошок.
Патока (меляса) з цукрового буряку сама по собі звичайно непридатна для вживання в їжу,
але деякі рафіновані види патоки з цукрової тростини і кукурудзяної патоки придатні для
вживання в їжу і надходять у продаж у вигляді патоки (меляси) або столового цукру-сиропу.
Патоку (мелясу) використовують переважно як сировину для виробництва спирту та алкогольних
напоїв шляхом дистиляції (наприклад, ром з патоки (меляси) цукрової тростини), для
приготування корму для худоби і замінників кави. Іноді її використовують також для екстракції
цукру.
Патока (меляса) цієї товарної позиції може бути знебарвленою, забарвленою або містити
ароматичні добавки.
Пояснення до товарної підпозиції:
1703 10
Патоку (мелясу) з цукрової тростини можна відрізняти від інших видів патоки (меляси)
товарної позиції 1703 за запахом та хімічним складом.
Пояснення до товарної позиції 1704:
1704
1704 10
1704 10 10 00
1704 10 90 00
1704 90
1704 90 10 00
1704 90 30 00
1704 90 51 00
1704 90 55 00
1704 90 61 00
1704 90 65 00
Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао:
- жувальнi гумки, у цукровiй оболонцi або без неї:
- - з вмiстом менш як 60 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)
- - з вмiстом 60 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)
- iншi:
- - екстракт солодки або локриці, який мiстить понад 10 мас.% цукрози, але без додання iнших
речовин
- - бiлий шоколад
- - iншi:
- - - пасти і маси, включаючи марципан, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або бiльше
- - - льодяники вiд болю у горлi і цукерки вiд кашлю
- - - драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже
- - - iншi:
- - - - кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у
виглядi кондитерських виробiв з цукру
1704 90 71 00
- - - - карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без
начинки
1704 90 75 00
- - - - ірис, цукерки та аналогічні солодощі, з вареного цукру з жировими добавками
- - - - iншi:
- - - - - одержанi в результаті пресування (у вигляді таблеток)
- - - - - iншi
1704 90 81 00
1704 90 99 00
До цієї товарної позиції включається велика частина готових виробів з цукру, що надходять
на ринок у твердому та напівтвердому вигляді, звичайно придатних для безпосереднього вживання
в їжу і сукупно названих солодощами, кондитерськими виробами або цукерками.
До неї включаються, серед іншого (inter alia):
(i) Гумі (камеді), що містять цукор (включаючи підсолоджену жувальну гумку і т.п.).
(ii) Варені цукерки (включаючи варені цукерки, що містять екстракт солодки).
(iii) Карамелі, кашу (cachous), льодяники, нуга, помадки, зацукрований мигдаль, рахатлукум.
(iv) Марципан.
48
(v) Продукти у вигляді пастилок від болю в горлі або таблеток від кашлю, які складаються
переважно з цукрів (у сполученні з іншими харчовими продуктами, такими як желатин, крохмаль
чи борошно, або без таких) та ароматичних добавок (включаючи речовини з лікарськими
властивостями, такими як бензиловий спирт, ментол, евкаліпт і толуанський бальзам). Проте
пастилки від болю і таблетки від кашлю, які містять речовини, що мають лікарські властивості,
крім ароматичних добавок, включаються до групи 30 за умови, що кількості цих речовин у
кожній пастилці чи таблетці такі, що вони можуть прийматися як терапевтичний чи
профілактичний засіб.
(vi) Білий шоколад, до складу якого входять цукор, какао-масло, сухе молоко і ароматичні і
смакові добавки, але який містить лише какао в мізерній кількості (какао-масло не розглядається
як какао).
(vii) Екстракт солодки (локриці) (брикети, блоки, плитки, пастилки і т.д.), який містить
понад 10 мас. % цукрози. Однак, будучи приготовленим як кондитерські вироби (з ароматичними
добавками чи без них), екстракт солодки (локриці) включається до цієї товарної позиції незалежно
від кількості цукру, що міститься в ньому.
(viii) Фруктові желе і фруктові пасти у вигляді кондитерських виробів з цукру.
(ix) Кондитерська маса, основу якої складає цукор і яка містить незначну кількість або
взагалі не містить жирових добавок, придатна як для безпосереднього виготовлення
кондитерських виробів з цукру цієї товарної позиції, так і для використання як начинка для
продуктів цієї чи інших товарних позицій, наприклад:
(а) помадна маса, виготовлена із цукрози, сиропу цукрози чи глюкози, або інвертного
цукрового сиропу з ароматизаторами чи без них і використовувана для виготовлення різних
помад, як начинка для цукерок і шоколаду і т.д.;
(b) нуга-паста, що являє собою збиту суміш цукру, води і колоїдних речовин (наприклад,
яєчного білка), а іноді і невеликої кількості жирів, з добавками чи без добавок горіхів,
плодів або інших придатних рослинних продуктів, яку використовують для приготування
відповідних цукерок нуги, як начинку для шоколаду і т.д.;
(c) тертий мигдаль (мигдальна маса), приготовлений переважно з мигдалю і цукру,
використовуваний переважно для виготовлення марципана.
До цієї товарної позиції не включаються:
(а) екстракт солодки (локриці) (не приготовлений у вигляді кондитерських виробів), що
містить 10 мас. % або менше цукрози (товарна позиція 1302);
(b) готові продукти з цукру, що містять какао (товарна позиція 1806). (У цій товарній
позиції какао-масло не розглядається як какао);
(c) підсолоджені готові харчові продукти, такі як овочі, плоди, шкірка плодів і т.д.,
консервовані за допомогою цукру (товарна позиція 2006), та джеми, желе плодово-ягідні і т.д.
(товарна позиція 2007);
(d) солодощі, гумі (камеді) та аналогічні вироби (зокрема, вироби для діабетиків), що
містять штучні підсолоджуючі речовини (наприклад, сорбіт) замість цукру; кондитерська маса на
основі цукру, яка містить жирові добавки у відносно великій пропорції, а іноді молоко чи горіхи,
непридатна для перетворення безпосередньо в кондитерські вироби з цукру (товарна позиція
2106);
49
(e) лікарські засоби групи 30.
яснення до товарної позиції 1604 стосуються, з відповідними змінами (mutatis mutandis), до
ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних, крім ракоподібних у панцирах,
відварених у воді або на парі (з добавкою або без добавки невеликої кількості харчових хімічних
консервантів), що включаються до товарної позиції 0306.
Готові чи консервовані продукти з ракоподібних і молюсків частіше всього містять крабів,
креветок, омарів, лангустів, раків, мідій, восьминогів, кальмарів та равликів. До інших готових чи
консервованих водяних безхребетних, що включається до цієї товарної позиції, відносяться
насамперед морські їжаки, трепанги (фр. bêches-de-mer) та медузи.
50
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа