close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РАДА ДИРЕКТОРІВ ТЕХНІКУМІВ І КОЛЕДЖІВ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради директорів технікумів
і коледжів Вінницької області
О.С.Домінський
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛАСНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
«ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ»
СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІКУМІВ І КОЛЕДЖІВ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
1. Мета, завдання та напрями конференції
Конференція проводиться з метою поглиблення знань із дисциплін
загальнотехнічного і спеціального технічного циклу, залучення студентів до
науково-пошукової роботи, формування у студентів вміння застосовувати
теоретичні знання в техногенному житті.
Тематичні напрямки конференції:
- технічна творчість студентів на технологічних спеціальностях ;
- технічна творчість студентів на технічних спеціальностях.
2. Керівництво проведенням конференції
Безпосереднє
керівництво
проведенням
конференції
здійснюється
оргкомітетом, створеним на засіданні обласного методичного об’єднання
викладачів загальнотехнічних дисциплін
і затвердженим рішенням Ради
директорів.
Голова – Данильченко Наталія Миколаївна – заступник директора з
навчально-методичної роботи Вінницького коледжу НУХТ.
Кожарко Анатолій Костянтинович – голова обласного методичного
об’єднання викладачів загально технічних дисциплін серед технікумів і коледжів
Вінницької області.
Заруба Валентина Павлівна – Брацлавський агроекономічний коледж
Логоша Андрій Терентійович – Немирівський коледж будівництва та
архітектури
Засідання оргкомітету відбудеться 12.02.2015р. о 14.00 год. у Вінницькому
коледжі НУХТ (м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38, тел.: (0432) 27-37-76 ).
3. Порядок проведення конференції
3.1. Конференція відбудеться 12 березня 2015 року у Вінницькому коледжі
НУХТ ( м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38 ). Початок конференції об 11.00 годині.
Заїзд учасників, реєстрація та налаштування презентаційних матеріалів – до
10.30 год.
3.2. На конференцію запрошуються викладачі та студенти технікумів і
коледжів Вінницької області. Для виступу учасникам відводиться час до 10хв.
3.3. Заявки на участь в конференції надсилати на електронну адресу:
[email protected] , моб. (067)442-97-62 до 10.02.15р.
3.4. Заявка на участь в конференції має містити: назву навчального
закладу; відомості про учасника (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), курс,
спеціальність, викладач); тематичний напрям; тему доповіді; необхідність
технічного супроводу; текст доповіді виконаний в редакторі Microsoft Word,
шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля
3(ліве), 1,5(праве), 2(верхнє,нижнє); формат А4(українською мовою). До заявки
прикріпити електронний варіант доповіді (до 5ти сторінок без презентації). В заявці
вказати, чи маєте потребу в збірнику матеріалів конференції. Вартість збірки
матеріалів конференції буде уточнена.
Учасники, які вчасно не надішлють заявку, не будуть включені до
програми конференції.
4. Витрати на проїзд учасників конференції в обидва кінці і на
харчування компенсуються кожним навчальним закладом, який направляє
студентів.
5. Оргвнесок конференції, в який входить диплом учасника, грамота для
викладача, програма конференції буде уточнений в ході її підготовки та
вноситиметься по факту одержання друкованих матеріалів.
Розроблено оргкомітетом викладачів суспільних
дисциплін серед технікумів та коледжів
Вінницької області.
Протокол №1 від 20 листопада 2014 року
Голова оргкомітету
____________ А.К. Кожарко
ЗАЯВКА
на участь у роботі конференції
«ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ»
СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІКУМІВ І КОЛЕДЖІВ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
(м. Вінниця, 12 березня 2015 р):
Прізвище, ім`я, по батькові учасника конференції
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Назва навчального закладу
___________________________________________________________________
Посада _____________________________________________________________
Курс_______________________________________________________________
Спеціальність _______________________________________________________
П І Б викладача, який підготував студента_______________________________
Тема
доповіді:____________________________________________________________
Тематичний напрям _________________________________________________
Необхідність технічного супроводу ____________________________________
Потреба в збірнику __________________________________________________
Згода про внесення оргвнеску _______________________________________________
Телефон моб. _______________________________________________________
Е-mail _____________________________________________________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа