close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Головного управління
юстиції у Донецькій області
________________ О.І.Гаркуша
«____»__________ 2014 року
План-графік
проведення безвиїзних та виїзних перевірок щодо дотримання
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
територіальними органами міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Донецькою обласною державною адміністрацією, її
структурними підрозділами на 2015 рік
№
Завдання
Період, що Найменування
Строки
Виконавець
з/п (перелік питань) перевіряється
суб’єкта
проведення
перевірки
нормотворення перевірки
1
відсутність
(наявність)
неподання,
несвоєчасного
подання для
державної
реєстрації
нормативноправових актів,
які відповідно
до закону підлягають
державній
реєстрації,
направлення на
виконання
нормативноправових актів,
що не пройшли
державної
реєстрації та не
опубліковані в
установленому
грудень
2014 року
територіальні 12-30 січня працівники
органи
сектору
2015 року
міністерств,
державної
інших
реєстрації
центральних
нормативноорганів
правових
виконавчої
актів
влади, обласна
Головного
державна
управління
адміністрація, її
юстиції у
управління,
Донецькій
відділи, інші
області
структурні
підрозділи*
законом
порядку, а
також
надіслання для
виконання
вказівок,
роз’яснень у
будь-якій
формі, що
встановлюють
правові норми
січень
2
10-27
лютого
2015 року
2015 року
–/–
–/–
3
4
–/–
лютий
2015 року
–/–
березень
2015 року
–/–
–/–
10-31
березня
2015 року
10-30
квітня
–/–
–/–
201 року
квітень
5
–/–
2015 року
–/–
12-29
травня
2015 року
–/–
–/–
10-30
червня
2015 року
–/–
травень
6
–/–
2015 року
червень
7
–/–
2015 року
–/–
10-31
липня
2015 року
–/–
липень
8
–/–
2015 року
–/–
10-31
серпня
2015 року
–/–
–/–
10-30
вересня
2015 року
–/–
–/–
12-30
жовтня
2015 року
–/–
–/–
10-30
листопада
2015 року
–/–
–/–
10-31
грудня
2015 року
–/–
серпень
9
10
–/–
–/–
2015 року
вересень
2015 року
жовтень
11
12
–/–
–/–
2015 року
листопад
2015 року
В.о. завідувача сектору державної
реєстрації нормативно-правових актів
Головного управління юстиції у Донецькій області
П.Є.Передерієв
ПОГОДЖУЮ
Заступник начальника Головного
управління юстиції у Донецькій області
______________ А.В.Шаповалов
«____» грудня 2014 року
*Додаток до Плану-графіка проведення
безвиїзних та виїзних перевірок
ПЕРЕЛІК
суб’єктів нормотворення, нормативно-правові акти яких підлягають
державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у Донецькій області
1. Донецька обласна державна адміністрація;
2. Департамент з питань внутрішньої політики Донецької обласної державної
адміністрації;
3. Департамент охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації;
4. Управління з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи
Донецької обласної державної адміністрації;
5. Департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації;
6. Департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної
державної адміністрації;
7. Департамент агропромислового розвитку Донецької обласної державної
адміністрації;
8. Департамент соціального захисту населення Донецької обласної державної
адміністрації;
9. Департамент фінансів Донецької обласної державної адміністрації;
10.Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної
адміністрації;
11.Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин
Донецької обласної державної адміністрації;
12.Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації;
13.Управління у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної
адміністрації;
14.Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації;
15.Управління з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної
державної адміністрації;
16.Управління містобудування та архітектури Донецької обласної державної
адміністрації;
17.Управління інформаційної політики та з питань преси Донецької
облдержадміністрації;
18.Державний архів Донецької області;
19.Служба у справах дітей Донецької облдержадміністрації;
20.Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної
державної адміністрації;
21.Донецький прикордонний загін;
22.Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій
області;
23.Управління державної служби Головного управління державної служби
України в Донецькій області;
24.Головне управління юстиції у Донецькій області;
25.Управління з питань видачі документів дозвільного характеру та надання
адміністративних послуг Донецької обласної державної адміністрації;
26.Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної
адміністрації;
27.Управління господарсько-транспортного забезпечення Донецької обласної
державної адміністрації;
28.Державне підприємство «Адміністрація морських портів України».
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа