close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
2014 -2015 навчальний рік
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Теоретичний тур
___________
8 клас
Тести групи А (1 бал)
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути тільки одна)
1. Визначте, що надає рослинній клітині жовтого забарвлення:
a) ксантофіл
б) хлорофіл
в) каротин
г) крохмальні зерна
2. Яка тканина НЕ належить до рослинних тканин:
a) сполучна
б) основна
в) провідна
г) механічна
3. Який орган належить до генеративних органів рослин:
a) пагін
б) листок
в) корінь
г) квітка
4. Визначте, де утворюються чоловічі статеві клітини квіткових рослин:
а) пиляки тичинок
б) насінні зачатки
в) маточка
г) пилкове зерно
5. Удорослих сфагнових мохів відсутні:
а) листки
б) ризоїди
в) стебло
г) хлорофіл
6. За допомогою яких органел рухається лейшманія:
а) джугитик
б) війки
в) ундулююча мембрана
г) псевдоподії
7. Визначте, зі скількох шарів клітин складається тіло кишковопорожнинних:
а) з чотирьох
б) із трьох
в) із двох
г) з одного
8. Визначте орган, за відсутністю якого котячий сисун відрізняється від білої планарії:
а) видільна система
б) кишечник
в) очі
г) нервовий вузол
9. Визначте, чим можна заразитися, уживаючи в їжу недостатньо миті овочі:
а) бичачий ціп’як
б) котячий сисун
в) лентець широкий
г) печінковий сисун
10. Яка тварина належить до класу Павукоподібні:
а) мокриця
б) кліщ
в) клоп
г) креветка
Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тести групи Б (3 бали)
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірними можуть бути декілька)
1. Серед перелічених органел оберіть ті, які співпдають у рослинних і тваринних клітин:
a) хромопласти
б) мітохондрії
в) рибосоми
г) лейкопласти
д) лізосоми
2. Внаслідок процесу аеробного дихання утворюються речовини:
a) CO2
б) N2
в) NO2
г) O2
д) H2O
3. До багатоклітинних водоростей відносяться:
а) хламідомонада
б) спірогира
в) фукус
г) улотирикс
д) сфагнум
4. У яких рослин утворюється плід ягода:
а) капуста
б) помідори
в) шипшина
г) картопля
д) малина
5. До грибів-паразитів належать:
а) пеніцил
б) фітофтора
в) сажка
г) опеньок
д) трутовик
6. Для класу Дводольні характерні риси:
a) мичкувата
б) стрижнева
в) наявність камбію у г) сітчасте
д) паралельне або
коренева система
коренева система
провідних пучках
жилкування листя
дугове жилкування
листя
7. Які рослини належать до класу Однодольні:
a) кульбаба
б) квасоля
в) конвалія
г) ковила
д) цибуля
8. До анатомічної структури листка входять:
a) стовбчаста
б) губчаста
в) корок
г) продихи
д) центральна
паренхіма;
паренхіма
клітина
9. Які ознаки плодів є пристосуванням до поширення тваринами:
а) яскраве
б) невелика маса
в) дрібний розмір
г) м’ясисті покриви д) наявність
забарвлення
причіпок
10. З перелічених грибів в медицині використовують:
а) пеніцил
б) підберезовик
в) печериці
г) мукор
д) білий гриб
1
2014 -2015 навчальний рік
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
11. Для хордових тварин характерні тканини:
а) сполучна
б) твірна
в) м’язова
___________
8 клас
г) нервова
д) провідна
12. Визначте організми, які є переносниками збудників захворювань людини:
а) вірус грипу
б) молюск
в) комар
г) блоха
ставковик
13. Оберіть ознаки, спільні для амеби та евглени:
а) одноклітинність
б) наявність
в) тип живлення
г) поділ навпіл
війок
14. Жалкі клітини кишковопорожнинних беруть участь у:
а) травленні
б) захопленні
в) сприйнятті
г) захисті
здобичі
подразнення
15. Процес газообміну у вільноіснуючих плоских червів відбувається за допомогою:
а) поверхні тіла
б) легень
в) зябер
г) трахей
16. До кільчастих червив відносяться:
а) дощовий черв’як б) медична п’явка
в) волосоголовець
г) аскарида
17. Участь у творенні осадових порід беруть:
а) форамініфери
б) лейшманії
в) трипаносоми
г) плазмодії
18. Оберіть ознаки, притаманні класу Ракоподібні:
а) дві пари вусиків
б) дихають
в) мають хітинову г) мають голову,
зябрами
кутикулу
груди та черевце
19. Для двостулкових молюсків є характерним:
а) радіальна
б) двобічна
в) мають зовнішню
г) мають голову
симетрія
симетрія
раковину
20. Вкажіть, які з організмів здатні до реактивного руху:
а) головоногі
б) черевоногі
в) двостулкові
молюски
молюски
молюски
д) аскарида
д) постійна форма
тіла
д) регенерації
д) не дихають
д) трубочник
д) радіолярії
д) дихають
легенями
д) деякі здатні
утворювати
перлини
г) птахи
д) комахи
Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
а
б
в
г
д
Тести В
(Завдання на встановлення відповідностей, послідовностей і т. п.
Спосіб відповіді вказаний у кожному з них)
1.
Розгляньте фрагмент зображеної на рисунку рослини та надайте відповіді на наступні запитання.
1.1 Це представник
родини:
А – Розові
Б – Пасльонові
В – Айстрові
Г - Лілейні
1.2 Кількість тичинок у
квітці:
А – одна
Б – три
В – чотири
Г – п’ять
1.3 Плід цієї рослини:
А – боб
Б – стручок
В – ягода
Г – зернівка
1.4 Назва зображеної
видозміни пагону:
А – столони
Б – цибулина
В – коренеплід
Г – пазушні бруньки
2
2014 -2015 навчальний рік
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
1.1 (1 бал)
___________
1.2 (1 бал)
1.3 (1 бал)
8 клас
1.4 (1 бал)
А
Б
В
Г
2. Встановіть відповідність між вказаними рослинами та назвами плодів.
боб
стручок
ягода
зернівка
сім’янка
Капуста
Горох
Пшениця
Соняшник
1 бал
1 бал
1 бал
1 бал
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3. Розгляньте уважно зображену тварину. Підтвердить або спростуйте запропоновані твердження стосовно
цієї тварини (впишіть відповідь у бланк: «+» - «так», чи «-» - «ні»)
1.
Це первиннорота тварина
2.
Це багатоклітинна тварина
3.
Для тіла тварини характерна радіальна симетрія
4.
Тварина веде прикріплений спосіб життя
5.
Ротовий отвір оточений щупальцями
6.
Порожнина тіла заповнена паренхімою
7.
На щупальцях є жалкі клітини
8.
Тварина здатна розмножуватися брунькуванням
9.
Для цієї тварини властиве статеве розмноження
10.
Ця тварина відноситься до типу Хордові
1
1 бал
2
1 бал
3
1 бал
4
1 бал
5
1 бал
6
1 бал
4. Встановіть послідовність подій життєвого циклу аскариди
А
Б
В
Г
Д
Проникнення личинки у кровоносну систему людини
Потрапляння личинки аскариди в легені
Вилуплення личинки в травній системі людини
Потрапляння личинки в серце людини
Потрапляння яєць аскариди у зовнішнє середовище
7
1 бал
8
1 бал
5 балів
1.
2.
3.
4.
5.
9
1 бал
А
Б
10
1 бал
В
Г
Д
Практичний тур
Практична робота на папері № 1
На рисунку 1 зображено мазок крові людини, що після перебування в тропічній країні потрапила
до лікарні з тяжкою лихоманкою, судомами та розладом свідомості. На рисунку 2 позначено цикл
розвитку збудника зазначеної хвороби. Заповніть таблицю, впишіть коротку відповідь.
Запитання
1
2
3
4
5
6
7
8
Назва захворювання
Збудник захворювання
Переносник захворювання
Тип, до якого відноситься збудник
Проміжний хазяїн
Остаточний хазяїн
Які клітини крові уражені хворобою
В клітинах якого органу відбувається
нестатеве розмноження збудника
Відповідь
Кількість
балів
1 бал
1 бал
1 бал
1 бал
1 бал
1 бал
1 бал
1 бал
3
2014 -2015 навчальний рік
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
___________
Рисунок 1
8 клас
Рисунок 2
Практична робота на папері № 2
Розгляньте уважно представлені типи плодів. Дайте відповіді, заповнивши таблицю.
1
2
3
2
1
3
4
4
1.
Встановіть відповідність між зображеннями плодів та формулами квітів, з яких вони утворились.
Впишіть потрібну літеру.
А. Ч0П(5)Т(5)З1
(1 бал)
2.
3.
Б. О2+(2)Т3З1
(1 бал)
В. Ч5П1+2+(2)Т(9)+1П1
(1 бал)
Впишіть назву кожного з представлених плодів.
1 (1 бал)
2 (1 бал)
3 (1 бал)
Г. Ч(5)П(5)Т(5) З1
(1 бал)
4 (1 бал)
Укажіть систематичне положення для рослини, яка утворює плоди під номером 3.
Відділ (1 бал)
Клас (1 бал)
Родина (1 бал)
Рід (1 бал)
4
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа