close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Звіт про базове відстеження проекту регуляторного акта «Про затвердження Правил
приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Сватове»
1. Загальні відомості про регуляторний акт:
Проект рішення виконавчого комітету Сватівської міської ради «Про затвердження
Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Сватове».
2. Виконавець заходів з відстеження: МКП «Сватівський водоканал».
3. Цілі прийняття регуляторного акта:
Для запобігання порушенням у роботі очістних споруд;
підвищення ефективності роботи і безпеки їх експлуатації ;
забезпечення охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами;
упорядкування укладання договорів з підприємствами на послуги водовідведення ;
стягнення плати з підприємств за скид наднормативних забруднень стічних вод у систему
каналізації.
4. Строк виконання заходів з відстеження: станом з
5. Тип відстеження: БАЗОВЕ
6. Методи одержання результатів базового відстеження: для проведення базового
відстеження використовувався статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи
одержання таких даних: даними, на основі яких відстежується результативність
регуляторного акту, є узагальнені дані результатів аналізів відібраних проб, кількість
виявлених несанкціонованих приєднань до системи каналізації м. Сватове та здійснення
несанкціонованих скидів стічних вод.
8. Кількісні та якість значення показників результативності акта:
приведення у відповідність до діючого законодавства договірних відносин між
водоканалом та підприємствами;
дотримання установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках у
систему каналізації м. Сватове;
зменшення надходження концентрації забруднюючих речовин зі стічними водами на ОС;
виконання на вимогу водоканалу до визначеного терміну попереднього очищення
забруднених
стічних
вод
на
локальних
очисних
спорудах
з
обов’язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води
підприємства не задовольняють вимоги Правил;
зменшення скиду забруднюючих речовин у зворотних водах у річку Красная;
при порушені Правил вживання необхідних заходів для усунення порушень з боку
підприємств, а також інформування про це водоканал та органи охорони природи.
т.в.о.Директора
С.А.Шумаков
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа