close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Міністерство охорони здоров’я україни

код для вставкиСкачать
Реферати українською / Морфологія тонкої кишки при дії пестициду 2.4-д амінної солі
(дихлорфеноксиоцтової кислоти) та кадмію (автореферат)
Категорії рефератів
Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра
Помоги нашему сайту развиваться, нажми на эти баннеры.
Морфологія тонкої кишки при дії пестициду 2.4-д
амінної солі (дихлорфеноксиоцтової кислоти) та кадмію
(автореферат) / Сторінка: 1
Скачати безкоштовно цей реферат
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО ГРИЩУК Марія Іванівна УДК
611-018 + 611-013 + 616-053.2 + 612.65 + 577.95 Морфологія тонкої кишки при дії
пестициду 2.4-д амінної солі (дихлорфеноксиоцтової кислоти) та кадмію
(експериментальне дослідження) 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ на
здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Тернопіль - 2005 Дисертацією є
рукопис. Робота виконана в Івано-Франківській державній медичній академії МОЗ
України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Дєльцова Олена Іванівна,
Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри
гістології, цитології та ембріології Офіційні опоненти: Доктор біологічних наук, професор
Піскун Раїса Петрівна, Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
МОЗ України, завідувач кафедри медичної біології. доктор біологічних наук, професор
Стеченко Людмила Олександрівна, Національний медичний університет ім.
О.О.Богомольця МОЗ України, професор кафедри гістології. цитології та ембріології.
Провідна установа: Луганський державний медичний університет МОЗ України, кафедра
нормальної анатомії людини, м.Луганськ. Захист відбудеться 27 травня 2005 року о 14
годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у Тернопільському
державному медичному університеті ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України (46001,
м.Тернопіль, майдан Волі, 1). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці
Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України
(46001, м.Тернопіль, вул.Руська,12). Автореферат розісланий 12 квітня 2005 р. Вчений
секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, професор Я.Я.Боднар
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Значні темпи
індустріального розвитку та видобутку різних видів мінеральної сировини та
енергетичних ресурсів призвели до підвищення антропогенних навантажень на довкілля.
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, яка супроводжувалася
використанням все більшої кількості мінеральних добрив, пестицидів та важких металів,
зумовила майже повсюди забруднення ними грунтів, поверхневих водних ресурсів, і як
наслідок, продукції рослинництва і тваринництва. Вищевказані фактори значною мірою
вплинули на природні умови життя людей, суттєво змінили якість навколишнього
середовища з точки зору здоров’я населення. Широке застосування засобів захисту рослин
є економічною необхідністю. Майже третина врожаю зернових та інших
сільськогосподарських структур на Україні забезпечується завдяки інтегрованому
хімічному захисту рослин (В.В.Моргун, В.Ф.Логвиненко,1995). Об’єктивні медичні дані
свідчать за дедалі зростаючий вплив екологічних чинників, серед яких чільне місце
посідають пестициди, мінеральні і органічні добрива, на здоров’я населення, особливо на
захворюваність органів травлення (Н.П.Вашкулат,1998; Л.О.Стеченко,
Л.П.Пивоварова,2000; М.С.Гнатюк,2004). Серед пестицидів великих масштабів досягло
застосування арілоксиалкілкарбонових кислот, типовим представником яких є 2,4дихлорфеноксиоцтова кислота (Т.Л.Діброва і співавт.,2003). Характер ураження органів
людини пестицидами має політропний напрям і пов’язаний з їх генералізуючою дією.
Oдні пестициди викликають неблагоприємні віддалені ефекти (мутагенна, онкогенна,
тератогенна, гонадотропна та ембріологічна дія), інші – конкретну вибіркову дію
(Р.Д.Габович, С.Б.Селюченко,1995; В.А.Гапон,2000). Щодо дії окремих пестицидів у
низьких концентраціях на структуру того чи іншого органа, то проведені дослідження
наводяться в літературі в обмеженій кількості. Тому необхідно дослідити вплив низьких
доз пестицидів на стан органів, які в першу чергу стикаються з цими речовинами, тобто є
вхідними воротами для проникнення зазначених сполук з їжею. Не менш загрозливим і
шкідливим є інтенсивне забруднення довкілля сполуками важких металів, зокрема кадмію
(И.М.Трахтенберг,1997), певна кількість яких виявлена в суперфосфатах, що
використовуються в Україні (О.І.Волощенко та інші,1999). Відомо, що цей метал
накопичується в органах і тканинах, з найбільшою концентрацією в нирках, печінці,
кістках, порушуючи їх функцію. В умовах техногенного забруднення довкілля одним iз
пріоритетних напрямків екологічної морфології залишається вивчення особливостей і
механізмів комбінованої
123456…
14
Попередня | Наступна
Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфологія тонкої кишки при дії пестициду 2.4-д
амінної солі (дихлорфеноксиоцтової кислоти) та кадмію (автореферат)"
Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати
Помоги нашему сайту развиваться, нажми на эти баннеры.
Вгору
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа