close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Реферати українською / Внутрішня політика гетьмана Мазепи. Козацька старшина
(реферат)
Категорії рефератів
Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра
Помоги нашему сайту развиваться, нажми на эти баннеры.
Внутрішня політика гетьмана Мазепи. Козацька
старшина (реферат) / Сторінка: 1
Скачати безкоштовно цей реферат
Реферат на тему: Внутрішня політика гетьмана Мазепи. Козацька старшина Внутрішня
політика гетьмана Мазепи була безпосереднім продовженням політики Самойловича, але
провадилася вона іншими темпами й подекуди іншими методами. Ця політика цілком
виразно сприяла зростові козацької старшини, зміцненню її економічної бази й
соціяльного становища й перетворенню її на зверхній стан Гетьманщини, а тим самим і на
провідну верству в Козацько-Гетьманській державі. Насамперед це позначилося на
старшинському землеволодінні. Старшина запопадливо освоює ще вільні (так звані
«вільні військові») і вже не вільні (наприклад, належні до міста) землі. Процес мобілізації
землеволодіння знаходить собі завершення в концентрації маєтків в руках окремих
старшинських фамілій. Поширюється загальна площа старшинського землеволодіння, яке
поступово перетворюється із звичайного раніше володіння «до ласки войсковой» на
«зуполне» володіння (тобто повну власність). Уряд сприяє цим прагненням старшини. У
листі до царів 11 лютого 1691 р. Гетьман писав: «Бывшіи гетманы, а особно Іван
Самойлович, имЂли такое дерзновеніе, что такіе маетности (надані гетьманською владою
і стверджені царською грамотою. — О.О.) возвращали по своєму разсмотрЂнію и не
токмо по смерти таковых особ женам и дЂтям их маетностми владЂти никогда не
допускали и грамоты ваши монаршескія у них имали, по нЂкоторым и при животЂ то
чинили, что по каком-нибудь гнЂву своєму от чести отдаляючи, отдаляли и от маетности.
Однако, я... для утверженія в Малой Россіи доброго и твердого порядку... не хочу так
поступати... но паче к тому есмь желателен, что не толко старшина и полковники, и
знатные особы примноженіе такового дЂянія имЂли, но нЂкоторые и сотники из рядовых
оказавшіеся знатные войсковые товарищи получили себЂ деревни или мельницы» 39.
Логічним наслідком цього було цілковите злиття старшинського землеволодіння з
шляхетським, яке так чи інакше збереглося від польських часів. Існування нехай
порівняно нечисленних, але досить значних володінь на звичайному шляхетському праві
поруч з незрівняно більшою масою нових володінь, які хоч фактично і були в повному
розпорядженні козацької старшини, але ще не стали її повною власністю, свідчило про те,
що процес станового оформлення старшинської верстви до гетьманства Мазепи ще не був
завершений. Однак саме за часів Мазепи обидві групи землеволодіння не тільки фактично,
але й юридично зливаються в одне старшинське володіння, яке чимраз більше набуває
характеру шляхетського «вічистого» володіння. З цього погляду дуже цікавий універсал
13 вересня 1690 р. чернігівського полковника Я. Лизогуба. У цьому універсалі Лизогуб,
відкидаючи претенсії решток шляхетських фамілій на відновлення шляхетського права
власности на всі земельні володіння, які належали шляхті перед Хмельниччиною,
встановлює рівність прав на земельні володіння як для шляхти, так і для козацької
старшини. Лизогуб наказував, «жебы ровне и спокойне з шляхтою і всякіе люде, яких хто
може, кождіе... в своем ограниченію лежачіе пустуючіе кгрунта посЂдали, розробляли и
ку пожитко†своєму, без жодних заводов и турбаціи, приводили, нынЂшним... в ласти
войсковой служачим правом». Логічним висновком з цього було зрівняння в правах
шляхетського й старшинського землеволодіння, які відтоді зливаються в одну групу
нового старшинського володіння на старому шляхетському праві. Джерела
нагромадження старшинського землеволодіння в кінці XVII — на початку XVIII ст. були
різні. Спадщина, надання гетьманської (або полковницької) влади, нерідко стверджене
царською владою, «займанщина» (хутори й «слободи»), «скупля», сплати за борги або за
провини, леґації (особливо характерні
123456
Попередня | Наступна
Скачати безкоштовно цей реферат: "Внутрішня політика гетьмана Мазепи. Козацька
старшина (реферат)"
Інші реферати в категорії: Історія України
Помоги нашему сайту развиваться, нажми на эти баннеры.
Вгору
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа