close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Модуль 3. Променева терапія
Тестові питання
1.
A.
B. *
C.
D.
E.
2.
A.
B.
C.
D. *
E.
3.
A. *
B.
C.
D.
E.
4.
A.
B.
C. *
D.
E.
5.
A.
B. *
C.
D.
E.
6.
A.
B.
C. *
D.
E.
7.
A.
B.
C.
Назвіть причину лімфопенії, виявленої у хворого протягом першої доби:
захворюванням, не пов’язаним з опромінюванням
зовнішнім опромінюванням тулуба в дозі більше 1 Гр
зовнішнім опромінюванням тулуба в дозі менше 0,5 Гр
надходженням всередину радіонуклідів
локальним зовнішнім опромінюванням кінцівки
Після опромінювання чоловічих гонад найбільш характерними змінами є:
зниження в крові тестостерону
спадкові хвороби у дітей
водянка яєчка
гіпоспермія
порушення статевої потенції
Вірогідність виникнення гострих променевих уражень залежить від:
накопиченої поглиненої дози загального і локального опромінювання за перші дві доби
накопиченої ефективної дози за перший рік опромінювання
накопиченої ефективної дози за перші два дні опромінювань
часу опромінювання
потужності дози зовнішнього опромінювання
Шляхом безпосереднього вимірювання дозиметричними приладами можна визначити
наступну радіаційно-фізичну величину:
накопичену ефективну дозу
поглинену дозу внутрішнього опромінювання
поглинену дозу зовнішнього опромінювання
еквівалентну дозу
ефективну дозу
При виборі дозиметричного приладу для вимірювання потужності дози рентгенівського
випромінювання враховуються, головним чином, наступні параметри:
чутливість і вага приладу
енергія вимірюваного випромінювання і чутливість приладу
вага приладу
чутливість приладу
енергія вимірюваного випромінювання
Для вимірювання дози зовнішнього опромінювання використовуються наступні методи:
контроль забруднення ґрунтів населених пунктів радіонуклідами
контроль радіоактивного забруднення одягу і шкіри
індивідуальний дозиметричний контроль
вимірювання питомої активності повітря
вимірювання активності тіла людини на СІЧ
Для визначення потужності дози на робочих місцях персоналу найширше використовуються
наступні методи:
біологічний
хімічний
люмінесцентний
D.
E. *
8.
A.
B. *
C.
D.
E.
9.
A.
B.
C.
D.
E. *
10.
A. *
B.
C.
D.
E.
11.
A.
B. *
C.
D.
E.
12.
A.
B.
C.
D.
E. *
13.
A.
B. *
C.
D.
E.
14.
A.
B.
C.
фотохімічний
іонізаційний
Доза на поверхні тіла пацієнта, зверненій до джерела випромінювання, називається:
поверхнева і вихідна
поверхнева і вхідна
вихідна
вхідна
поверхнева
При проведенні рентгенологічних досліджень вихідна доза визначається наступними
параметрами:
напругою
товщиною тіла пацієнта
відстанню "джерело - шкіра"
силою струму
чутливістю приймача зображення
Вхідна доза на поверхні тіла пацієнта міняється таким чином:
збільшується пропорційно часу дослідження і силі струму і зменшується обернено
пропорційно до квадрата відстані "джерело - шкіра"
збільшується пропорційно часу дослідження, силі струму і квадрату напруги
зменшується обернено пропорційно до квадрата відстані "джерело - шкіра"
збільшується пропорційно квадрату напруги
збільшується пропорційно часу дослідження і силі струму
Для якого органу і тканин тканинні вагові множники мають найбільшу величину:
для статевих залоз, червоного кісткового мозку і печінки
для статевих залоз і червоного кісткового мозку
для печінки
для червоного кісткового мозку
для статевих залоз
При проведенні рентгенологічних досліджень ефективна доза у пацієнта формується за
рахунок:
первинного пучка рентгенівського випромінювання і випромінювання, розсіяного в тілі та н
металевих частинах штатива
первинного пучка рентгенівського випромінювання і випромінювання, розсіяного в тілі
випромінювання, розсіяного на металевих частинах штатива
випромінювання, розсіяного в тілі
первинного пучка рентгенівського випромінювання
Одиницею вимірювання еквівалентної дози в міжнародній системі одиниць є:
рентген
зіверт
рад
джоуль
грей
Поглиненій дозі 1 Грeй рентгенівського випромінювання відповідає еквівалентна доза, рівна
1000 3в
100 3в
10 Зв
D. *
E.
15.
A.
B.
C. *
D.
E.
16.
A. *
B.
C.
D.
E.
17.
A. *
B.
C.
D.
E.
18.
A.
B.
C.
D.
E. *
19.
A. *
B.
C.
D.
E.
20.
A. *
B.
C.
D.
E.
21.
A. *
B.
1 Зв
0,1 Зв
Дозиметрична величина, рівна електричному заряду, одного знаку при повному гальмуванні
електронів і позитронів, звільнених фотонами в елементарному об’ємі повітря і віднесеному
до маси цього об’єму називається:
поглинена доза
потужність дози
експозиційна доза
дозована
еквівалентна доза
Одиницею вимірювання поглиненої дози є:
Грей і рад
бер
рад
Грeй
рентген
Поглинена доза – це:
середня енергія, передана іонізуючим випромінюванням масі речовини в елементарному
об’ємі
вплив середньої ефективної дози на 1-у групу людей на число людей в даній групі
відношення приросту ефективної дози за інтервал часу до цього інтервалу часу
сума добутків еквівалентної дози в органі з урахуванням вагового коефіцієнта для даного
органу
доза, отримана за час, що пройшов після надходження радіоактивних речовин в організм
Одиницею вимірювання експозиційної дози є:
бер
рад
зіверт
грей
рентген
Назвіть властивості іонізуючих випромінювань
Всі відповіді вірні
Біологічна дія
Флуоресцуюча і фотохімічна дія
Проникаюча дія
Іонізуюча дія
В яких одиницях вимірюється поглинена доза
Гр
Ампер/кг
Беккерель
Кулон/кг
Рентген
За видом іонізуючого випромінювання, що використовується, розрізняють:
Гамма-терапію, рентгенотерапію, бета-терапію, терапію гальмівним випромінюванням
високих енергій
Терапію гальмівним випромінюванням високих енергій
C.
D.
E.
22.
A.
B.
C.
D. *
E.
23.
A.
B.
C.
D.
E. *
24.
A. *
B.
C.
D.
E.
25.
A. *
B.
C.
D.
E.
26.
A. *
B.
C.
D.
E.
27.
A.
B.
C.
D.
E. *
28.
A. *
B.
C.
D.
Бета-терапію
Рентгенотерапію
Гамма-терапію
Для аплікаційної гамма-терапії частіше використовують радіонуклід:
Цезію-137
Йоду-131
Радію-226
Кобальту-60
Фосфору-32
Для аплікаційної бета-терапії частіше використовують радіонуклід:
Цезію-137
Йоду-131
Радію-226
Кобальту-60
Фосфору-32
Рухоме опромінювання може бути:
Всі відповіді вірні
Ексцентричним
Тангенціальним
Маятниковим (секторним)
Ротаційним
Внутрішньопорожнинний спосіб опромінювання використовується при лікуванні злоякісних
пухлин:
Стравоходу, сечового міхура, шийки матки, прямої кишки
Прямої кишки
Шийки матки
Сечового міхура
Стравоходу
Аплікаційну гамма-терапію застосовують при лікуванні:
Злоякісних пухлин шкіри, злоякісних пухлин слизових оболонок, рецидивах в шкірі і
підшкірній жировій клітковині, метастазах в шкірі і підшкірній жировій клітковині
Метастазах в шкірі і підшкірній жировій клітковині
Рецидивах в шкірі і підшкірній жировій клітковині
Злоякісних пухлин слизових оболонок
Злоякісних пухлин шкіри
Аплікаційну гамма-терапію застосовують в тих випадках, коли:
Патологічний процес знаходиться на глибині до 3 мм
Патологічний процес знаходиться на глибині до 4 мм
Патологічний процес знаходиться на глибині до 1 мм
Патологічний процес знаходиться на глибині до 2 мм
Патологічний процес знаходиться на глибині більше 4 мм
Аплікаційну бета-терапію застосовують при лікуванні:
Капілярних ангіом, старечих гіперкератозів, лейкоплакії і ерозії, нейродермітів
Нейродермітів
Лейкоплакії і ерозії
Старечих гіперкератозів
E.
29.
A.
B.
C. *
D.
E.
30.
A.
B. *
C.
D.
E.
31.
A. *
B.
C.
D.
E.
32.
A. *
B.
C.
D.
E.
33.
A.
B.
C.
D.
E. *
34.
A.
B. *
C.
D.
E.
35.
A.
B. *
C.
D.
Капілярних ангіом
Аплікаційна бета-терапія застосовується при лікуванні процесів, що розповсюджуються в
поверхневих шарах шкіри і слизової оболонки:
До 10 мм
До 5 мм
До 4 мм
До 3 мм
До 2 мм
Близькофокусна рентгенотерапія показана при:
Передракових захворюваннях крові
Всі відповіді вірні
Шкірних гемангіомах
Передракових захворюваннях шкіри і слизових оболонок
Поверхнево розташованих злоякісних пухлинах шкіри і слизових оболонок
Показанням до проведення глибокої рентгенотерапії є:
Всі відповіді вірні
В тих випадках, коли лікування проводиться з паліативною метою
Непухлинні захворювання
Пухлини, що не вимагають великих доз
Більш поверхнево розташовані пухлини
Методики підведення дози до пухлини при дистанційній терапії:
Всі відповіді вірні
Багатопольність опромінювання
Опромінювання через свинцеві блоки
Опромінювання через свинцеві грати
Фракціонування дози (дрібне, середнє, велике)
При всіх методиках дальньодистанційної променевої терапії джерело іонізуючого
випромінювання розташовується від патологічного утвору на відстані:
Від 100 до 150 см
Від 40 до 100 см
Від 25 до 100 см
Від 15 до 25 см
Від 30 до 120 см
Опромінювання після операції припускає:
Інший варіант відповіді
Всі відповіді вірні
Отримати загибель пухлинних клітин в зонах регіонарного метастазування
У разі явно нерадикальної операції післяопераційне опромінювання покликане забезпечити
придушення росту залишків пухлинної тканини
Викликати загибель ракових клітин, що можливо залишилися не видаленими при операції
Мета передопераційної променевої терапії:
Зробити операцію можливою там, де розповсюдження пухлини не дозволяло її здійснити
Всі відповіді вірні
Зменшити розміри пухлини
Понизити можливість розповсюдження пухлинних клітин по організму шляхом
безпосередньої дії на оточуючі лімфошляхи
E.
36.
A. *
B.
C.
D.
E.
37.
A. *
B.
C.
D.
E.
38.
A. *
B.
C.
D.
E.
39.
A. *
B.
C.
D.
E.
40.
A. *
B.
C.
D.
E.
41.
A. *
B.
C.
D.
E.
42.
A.
B. *
Добитися загибелі або зниження життєздатності пухлинних клітин і тим самим запобігти
розвитку місцевих рецидивів після операції
Статичне опромінювання може проводитися:
Всі відповіді вірні
Через свинцеві екрануючі блоки
Через свинцеві клиноподібні фільтри
Через свинцеві грати
Відкритим полем
Фракційним опромінюванням користуються при:
Дистанційній і контактній гамма-терапії, гальмівному випромінюванні високих енергій,
аплікаційній бета- і гамма-терапії, внутрішньопорожнинній гамма-терапії
Внутрішньопорожнинній гамма-терапії
Аплікаційній бета- і гамма-терапії
Гальмівному випромінюванні високих енергій
Дистанційної і контактної гамма-терапії
Методи внутрішнього опромінювання ділять на:
Метод вибіркового накопичення ізотопу, внутрішньо тканинної, близькофокусної
рентгенотерапії, внутрішньопорожнинної гамма- і бета-терапії
Внутрішньопорожнинної гамма- і бета-терапії
Близькофокусної рентгенотерапії
Внутрішньотканинної рентгенотерапії
Метод вибіркового накопичення ізотопу
До методів зовнішнього опромінювання відносять:
Глибоку і близькодистанційну рентгенотерапію, дальньодистанційну гамма-терапію, терапію
гальмівним випромінюванням високих енергій, аплікаційну гамма- і бета-терапію
Аплікаційну гамма- і бета-терапію
Терапію гальмівним випромінюванням високих енергій
Дальньодистанційну гамма-терапію
Глибоку і близькодистанційну рентгенотерапію
До контактних методів променевої терапії відноситься:
Внутрішньо тканинна, внутрішньопорожнинна гамма-терапія, метод вибіркового накопичен
ізотопу, внутрішньопорожнинна бета-терапія
Внутрішньопорожнинна бета-терапія
Метод вибіркового накопичення ізотопу
Внутрішньопорожнинна гамма-терапія
Внутрішньотканинна
Визначте методи статичного опромінювання
Контактні, дистанційні, внутрішнього опромінювання
Внутрішньопорожнинного опромінення
Внутрішнього опромінювання
Дистанційні
Контактні
Залежно від енергії застосування частинок і фотонів методи променевої терапії ділять на:
Рентгенотерапію
Низьковольтну (в межах 50-150 кіловольт), ортовольтну (в межах 250-400 кіловольт),
високовольтну (енергія фотонів понад 1 мегаелектровольт)
C.
D.
E.
43.
A. *
B.
C.
D.
E.
44.
A. *
B.
C.
D.
E.
45.
A.
B. *
C.
D.
E.
46.
A.
B. *
C.
D.
E.
47.
A.
B.
C.
D. *
E.
48.
A.
B. *
C.
D.
E.
49.
A.
B.
C.
Високовольтну (енергія фотонів понад 1 мегаелектровольт)
Ортовольтну (в межах 250-400 кіловольт)
Низьковольтну (в межах 50-150 кіловольт)
За видом іонізуючого випромінювання, що використовується, виділяють:
Гамма-терапію, рентгенотерапію, бета-терапію, терапію гальмівним випромінюванням
високих енергій
Терапію гальмівним випромінюванням високих енергій
Бета-терапію
Рентгенотерапію
Гамма-терапію
Назвіть мету радикального лікування злоякісної пухлини:
Повного знищення пухлинних елементів в первинному вогнищі та повного знищення
пухлинних елементів в зонах можливого метастазування
Затримати ріст і розповсюдження пухлини
Продовження життя хворого
Повного знищення пухлинних елементів в зонах можливого метастазування
Повного знищення пухлинних елементів в первинному вогнищі
Лікування злоякісних пухлин може бути:
Інший варіант відповіді
Всі відповіді вірні
Симптоматичним
Паліативним
Радикальним
У випадках застосування променевої терапії лікувальний комплекс спрямований на:
Редукцію пухлини та збереження навколишніх здорових тканин
Редукцію пухлини, збереження навколишніх здорових тканин, зміцнення захисних сил
організму
Зміцнення захисних сил організму
Збереження навколишніх здорових тканин
Редукцію пухлини
Поєднана променева терапія це:
Хіміотерапія
Операція, опромінювання і хіміотерапія
Хіміотерапія і опромінювання
Дистанційне і контактне опромінювання
Комбінація хірургічного втручання і опромінювання
Назвіть методи опромінювання хворих по групах:
Порожнисті
Дистанційні, контактні та поєднані
Поєднані
Контактні
Дистанційні
Яка дія іонізуючого випромінювання лежить в основі лікування:
Фотохімічна
Флуоресціююча
Іонізуюча
D. *
E.
50.
A.
B. *
C.
D.
E.
51.
A.
B.
C. *
D.
E.
52.
A. *
B.
C.
D.
E.
53.
A. *
B.
C.
D.
E.
54.
A. *
B.
C.
D.
E.
55.
A. *
B.
C.
D.
E.
56.
A.
B.
C.
D. *
E.
Біологічна
Проникаюча
До місцевих променевих уражень не відноситься:
Атрофічний дерматит
Хронічна променева хвороба
Некроз і інфільтративно-виразковий процес слизової оболонки
Променевий фіброз шкіри і підшкірної клітковини
Променевий лімфостаз і слоновість кінцівок
До місцевих променевих уражень відноситься:
Тахікардія, задишка
Застійні зміни в малому колі кровообігу
Променевий фіброз шкіри і підшкірної клітковини
Стійкі морфологічні зміни складу крові
Хронічна променева хвороба
Визначте, що відноситься до місцевих променевих уражень
Всі відповіді вірні
Променевий лімфостаз і слоновість кінцівок
Некроз і інфільтративно-виразковий процес слизової оболонки
Променевий фіброз шкіри і підшкірної клітковини
Атрофічний або гіпертрофічний дерматит
До місцевих променевих реакцій не відноситься:
Зміни апетиту, застійні зміни в малому крузі кровообігу, тахікардія, задишка
Задишка
Тахікардія
Застійні зміни в малому крузі кровообігу
Зміни апетиту
Визначте, що відноситься до місцевих променевих реакцій
Еритема, гіперемія, вогнищевий і зливний епітеліїт, езофагіт
Езофагіт
Вогнищевий і зливний епітеліїт
Гіперемія
Еритема
Які чинники сприяють збільшенню радіотерапевтичного інтервалу?
Місцева і загальна оксигенація, збільшення вогнищевої дози, опромінювання багатьох полів
розщеплений курс променевої терапії
Розщеплений курс променевої терапії
Опромінювання багатьох полів
Збільшення вогнищевої дози
Місцева і загальна оксигенація
Визначте загальні променеві ураження:
Хронічна променева хвороба
Ларингіт
Зміни апетиту, нудота
Стійкі зміни морфологічного складу крові і систем
Пульмоніт
57.
A.
B.
C.
D.
E. *
58.
A. *
B.
C.
D.
E.
59.
A. *
B.
C.
D.
E.
60.
A.
B. *
C.
D.
E.
61.
A. *
B.
C.
D.
E.
62.
A.
B.
C. *
D.
E.
63.
A.
B. *
C.
D.
E.
64.
A. *
Визначте загальні променеві реакції:
Всі відповіді невірні
Дерматит
Цистит
Ларингіт
Зміни апетиту, нудота
До місцевих променевих реакцій в органах не відноситься:
Тахікардія, задишка
Пульмоніт
Ларингіт
Ректит
Цистит
Визначте місцеві променеві реакції в органах
Ларингіт, пульмоніт, цистит, ректит
Ректит
Цистит
Пульмоніт
Ларингіт
Назвіть абсолютні протипоказання променевої терапії при непухлинних захворюваннях:
Хронічна променева хвороба
Важкий загальний стан, зміни з боку крові (лейкопенія, анемія, тромбоцитопенія), гострі
інфекційні захворювання
Гострі інфекційні захворювання
Зміни з боку крові (лейкопенія, анемія, тромбоцитопенія)
Важкий загальний стан
Визначте відносні протипоказання променевої терапії при непухлинних захворюваннях
Всі відповіді вірні
Хронічна променева хвороба
Стійкі зміни морфологічного складу крові
Виражені і поширені запальні та інші зміни шкіри
Гострі інфекційні захворювання
Визначте біологічні методи захисту навколишніх тканин:
Всі відповіді невірні
Комбінація дозування
Певний вид іонізуючого випромінювання
Опромінювання через свинцеві блоки і грати
Фракціонування дози
Визначте біологічні методи захисту навколишніх тканин:
Комбінація дозування
Використовування розщепленого курсу променевої терапії
Певний метод променевої терапії
Опромінювання через свинцеві блоки і грати
Фракціонування дози
Визначте відносні протипоказання променевої терапії при злоякісних утвореннях
Всі відповіді вірні
B.
C.
D.
E.
65.
A.
B.
C. *
D.
E.
66.
A.
B.
C.
D. *
E.
67.
A.
B.
C.
D.
E. *
68.
A.
B.
C.
D.
E. *
69.
A.
B. *
C.
D.
E.
70.
A.
B.
C.
D.
E. *
71.
Генералізація злоякісного процесу
Гострі септичні та інфекційні захворювання
Важкі супутні захворювання серцево-судинної і дихальної систем, печінки, нирок у стадії
декомпенсації
Важкий загальний стан хворого з різким ослабленням захисних сил організму
На якій глибині створюється максимум дози при використанні гальмівного випромінювання
високих енергій?
На глибині 5 см
На глибині 30,0 см
На глибині 10,0 см
На глибині 0,5 см
На поверхні тіла людини
На якій глибині створюється максимум дози при використанні гамма-випромінювання?
На глибині 15,0 см
На глибині 10,0 см
На глибині 4,0-6,0 см
На глибині 0,5 см
На поверхні тіла людини
На якій глибині створюється максимум дози при використанні рентгенівського
випромінювання?
На глибині 30,0 см
На глибині 10,0 см
На глибині 4,0-6,0 см
На глибині 0,5 см
На поверхні тіла людини
До методів дистанційного опромінювання не відноситься:
Всі відповіді вірні
Терапія гальмівним випромінюванням високих енергій
Близькофокусний
Дальньодістанційний
Метод вибіркового накопичення ізотопу
Вкажіть методи дистанційного опромінювання
Внутрішньопорожнинна терапія
Далекодистанційний, близькофокусний, терапія гальмівним випромінюванням високих
енергій
Терапія гальмівним випромінюванням високих енергій
Близькофокусний
Далекодистанційний
До методів контактного опромінювання не відноситься:
Метод вибіркового накопичення ізотопу
Внутрішньотканинна променева терапія
Внутрішньопорожнинна терапія
Аплікаційна променева терапія
Близькофокусна терапія
Вкажіть методи контактного опромінювання
A. *
B.
C.
D.
E.
72.
A.
B.
C.
D.
E. *
73.
A.
B.
C.
D.
E. *
74.
A. *
B.
C.
D.
E.
75.
A.
B. *
C.
D.
E.
76.
A.
B. *
C.
D.
E.
77.
A.
B.
C.
D.
E. *
78.
A.
Метод вибіркового накопичення ізотопу, внутрішньотканинна променева терапія,
внутрішньопорожнинна терапія, аплікаційна променева терапія
Аплікаційна променева терапія
Внутрішньопорожнинна терапія
Внутрішньотканинна променева терапія
Метод вибіркового накопичення ізотопу
До методів внутрішнього опромінювання не відноситься:
Внутрішньотканинна, внутрішньо порожнинна терапія та метод вибіркового накопичення
ізотопу в тканинах
Метод вибіркового накопичення
Внутрішньопорожнинна терапія
Внутрішньотканинна терапія
Близькофокусна терапія
Що таке поле опромінювання?
Органи, найменш чутливі до випромінювання
Органи, найчутливіші до випромінювання
Тканини, найчутливіші до іонізуючого випромінювання
Ділянка органу, де розташовується опромінювана пухлина
Ділянка поверхні тіла хворого, через який входить промінь
Вкажіть методи внутрішнього опромінювання
Внутрішньотканинна, внутрішньопорожнинна терапія та метод вибіркового накопичення
ізотопу в тканинах
Близькофокусна терапія
Метод вибіркового накопичення ізотопу в тканинах
Внутрішньопорожнинна терапія
Внутрішньотканинна терапія
До методів зовнішнього опромінювання не відноситься:
Всі відповіді невірні
Внутрішньопорожнинна терапія
Близькофокусна терапія
Аплікаційна терапія
Дистанційна терапія
Вкажіть методи зовнішнього опромінювання
Внутрішньо порожнинна терапія
Аплікаційна, близькофокусна та дистанційна терапія
Аплікаційна терапія
Близькофокусна терапія
Дистанційна терапія
Дайте визначення методики одномоментного опромінювання
Сумарна доза підводиться безперервно протягом декількох років
Сумарна доза підводиться безперервно в перебігу декількох годин, днів
Сумарну дозу ділять на окремі фракції і підводять за тривалий проміжок часу (0,5-4,0 годин
Сумарну дозу ділять на окремі фракції і підводять за короткі проміжки часу (1-5 хв)
Всю намічену сумарну дозу підводять до пухлини за один раз за короткий проміжок часу
Дайте визначення методики безперервного опромінювання
Сумарна доза підводиться безперервно протягом декількох років
B. *
C.
D.
E.
Сумарна доза підводиться безперервно протягом декількох годин, днів
Сумарну дозу ділять на окремі фракції і підводять за тривалий проміжок часу (0,5-4,0 годин
Сумарну дозу ділять на окремі фракції і підводять за короткі проміжки часу (1-5 хв)
Всю намічену сумарну дозу підводять до пухлини за один раз за короткий проміжок часу
79.
A.
B. *
C.
D.
E.
80.
A.
B. *
C.
D.
E.
81.
A.
B. *
Вкажіть загальні променеві пошкодження
Радіоепітеліїт
Пневмосклероз
Атрофія шкіри
Гостра променева виразка
Хронічна променева хвороба
Вкажіть найбільш розповсюджену загальну променеву реакцію
Тахікардія
Лейкопенія
Індуративний набряк
Ексудативний радіодерматит
Сухий радіодерматит
Що таке променеве пошкодження?
Будь які зміни на тілі
Патологічні зміни, що виникають через тривалий проміжок часу після багатократної дії
іонізуючого випромінювання чи зміни у вигляді пневмосклерозу, променевої виразки і ін., я
виникають в різні віддалені терміни після закінчення променевої терапії
Зміни на ділянці тіла (шкірі і слизовій оболонці), які виникають відразу після однократного
або багатократного опромінювання
Зміни у вигляді пневмосклерозу, променевої виразки і ін., які виникають в різні віддалені
терміни після закінчення променевої терапії
Патологічні зміни, що виникають через тривалий проміжок часу після багатократної дії
іонізуючого випромінювання
До найбільш радіочутливих пухлин відносяться:
Остеогенна саркома
Меланома
Ретикулосаркома
Лімфосаркома
Ембріональні
Найбільшою радіорезистентністю володіють клітини:
Клітини крипт тонкого кишечника
Сполучної тканини
Клітини кришталика
Клітини пітних залоз
Ембріональні
Вкажіть клітини, що володіють найбільшою радіорезистентністю
Клітини крипт тонкого кишечника
Клітини кришталика
Клітини пітних залоз
Ембріональні
Пігментні
C.
D.
E.
82.
A.
B.
C.
D. *
E.
83.
A.
B. *
C.
D.
E.
84.
A.
B.
C.
D.
E. *
85.
A.
B.
C.
D.
E. *
86.
A. *
B.
C.
D.
E.
87.
A.
B. *
C.
D.
E.
88.
A. *
B.
C.
D.
E.
89.
A.
B.
C.
D. *
E.
90.
A.
B.
C.
D.
E. *
91.
A.
B.
C.
D.
E. *
92.
A.
Виберіть вид іонізуючих випромінювань для близькофокусної променевої терапії
Характеристичне
Гальмівне випромінювання високих енергій
Бета-випромінювання
Гамма-випромінювання
Рентгенівське
Симптоматичний курс променевого лікування переслідує мету:
Всі відповіді вірні
Інший варіант відповіді
Полегшити стан хворого
Зняти больовий синдром
Зняти важкі клінічні синдроми
Яку мету переслідує симптоматичний курс променевого лікування
Всі відповіді вірні
Зняти больовий симптом
Тимчасово повернути працездатність
Вилікувати хворого
Продовжити життя хворого
Яку мету переслідує паліативний курс променевого лікування?
Всі відповіді вірні
На якийсь термін припиняється ріст і розповсюдження пухлини
Полегшити стан хворого
Тимчасово відновити працездатність
Продовжити життя хворого
Вкажіть ритм опромінювання за методикою великого фракціонування:
Через 2-3 доби
Через 2 тижні
Через 48 годин
Через 24 години
Один раз на тиждень
Вкажіть ритм опромінювання за методикою середнього фракціонування:
Один раз в тиждень
Через 2 тижні
Через 2-3 доби
Через 48 годин
Через 24 години
Вкажіть ритм опромінювання за методикою дрібного фракціонування:
Один раз в тиждень
Через 2 тижні
Через 2-3 доби
Через 48 годин
Через 24 години
Вкажіть разову вогнищеву дозу при лікуванні злоякісних новоутворень за методикою
великого фракціонування
300-400 рад
B.
C. *
D.
E.
93.
A.
B.
C. *
D.
E.
94.
A.
B.
C.
D.
E. *
95.
A.
B.
C.
D.
E. *
96.
A.
B.
C.
D.
E. *
97.
A.
B.
C.
D.
E. *
98.
A.
B.
C. *
D.
E.
99.
50-100 рад
5,0-6,0 Гр
3,0-4,0 Гр
200-250 рад
Вкажіть разову вогнищеву дозу при лікуванні злоякісних новоутворень за методикою
середнього фракціонування
50-100 рад
5,0-6,0 Гр
3,0-4,0 Гр
500-600 рад
200-250 рад
Що таке радіотерапевтичний інтервал?
Інтервал між курсами променевої терапії
Різниця в чутливості між епітеліальними видами пухлин
Різниця в чутливості між різними видами пухлин
Різниця в чутливості пухлинних тканин і життєво важливих органів
Різниця в чутливості здорових і пухлинних клітин
До ранніх променевих реакцій відноситься:
Пневмосклероз
Оспеопороз
Остеонекроз
Променева виразка
Епітеліїт
Вкажіть ранні променеві реакції
Остеонекроз
Пневмофіброз
Променева виразка
Індуративний набряк
Еритема
Що таке променева реакція?
Всі відповіді вірні
Патологічні зміни, що розвиваються в різні віддалені терміни після закінчення променевої
терапії у вигляді бронхоектазу
Патологічні зміни, що розвиваються в різні віддалені терміни після закінчення променевої
терапії у вигляді пневмосклерозу
Патологічні зміни, що розвиваються на ділянці тіла через 6 років після багатократної дії
іонізуючого випромінювання
Зміни, що розвиваються на ділянці тіла (шкірі, слизовій оболонці) відразу після однократної
або багатократної дії випромінювання
Яка відстань „джерело-шкіра” при аплікаційній терапії?
Від 30,0 до 120,0 см
Від 5,0 до 30,0 см
Від 0,5 до 5,0 см
Від 5,0 до 10,0 см
До 0,5 см
Яка відстань „джерело-шкіра” при близькофокусній рентгенотерапії?
A.
B.
C.
D. *
E.
100.
A.
B.
C.
D.
E. *
101.
A.
B.
C.
D.
E. *
102.
A.
B.
C.
D.
E. *
103.
A.
B.
C.
D.
E. *
104.
A.
B.
C.
D.
E. *
105.
A.
B.
C.
D.
E. *
106.
Інший варіант відповіді
До 0,5 см
Від 30,0 до 120,0 см
Від 5,0 до 30,0 см
Від 0,5 до 5,0 см
Вкажіть види іонізуючих випромінювань, що використовуються для
внутрішньопорожнинного методу променевої терапії
Нейтронне
Альфа-випромінювання
Гальмівне випромінювання високих енергій
Рентгенівське
Гамма-випромінювання
Вкажіть методи променевої терапії, при яких джерело випромінювання розташовується на
відстані 60-70 см від об'єкту опромінювання
Внутрішньопорожнинний
Близькофокусний
Внутрішньотканинний
Контактний
Дальньодистанційний
Вкажіть радіорезистентні пухлини
Аденокарцинома
Лімфосаркома
Тимома
Ретикулосаркома
Меланома
Вкажіть клітини, що володіють найбільшою радіочутливістю
Клітини кісткової тканини
Лімфоїдні
М'язові
Клітини сполучної тканини
Ембріональні
При якому методі променевої терапії джерело випромінювання може обертатися навколо
пацієнта:
Терапія гальмівним випромінюванням високих енергій
Вибіркове накопичення ізотопу
Внутрішньопорожнинна бета-терапія
Близькодистанційна гамма-терапія
Дальньодистанційна гамма-терапія
Вкажіть основні принципи променевої терапії непухлинних захворювань
Одночасна дія на місцевий патологічний процес і шляхи регіонарного лімфовідтоку
Безпосередня дія тільки на патологічне вогнище
Максимальна дія на патологічне вогнище
Підведення оптимальної дози до патологічного вогнища
Використовування променевої терапії в тих випадках, коли інші методи лікування
неефективні
Основні принципи променевої терапії злоякісних пухлин
A.
B.
C. *
D.
E.
107.
A.
B. *
C.
D.
E.
108.
A. *
B.
C.
D.
E.
109.
A. *
B.
C.
D.
E.
110.
A.
B.
C. *
D.
E.
111.
A.
B.
C.
D.
E. *
112.
A.
B.
C. *
D.
E.
113.
A.
B.
Максимальна дія на оточуючі тканини
Мінімальна дія на патологічний процес
Максимальна дія на пухлину
Променева терапія застосовується в тих випадках, коли інші методи лікування неефективні
Своєчасний початок лікування при ранніх стадіях злоякісного процесу
Які методи клінічного обстеження допомагають в побудові ескізу поперечного зрізу хворого
на рівні розташування пухлини?
Ультразвукова діагностика
Рентгенологічна діагностика
Ендоскопія
Радіонуклідна діагностика
Лабораторна діагностика
В чому суть інтенсивного методу передопераційного опромінювання?
Опромінювання великими фракціями через 24 години
Опромінювання середніми фракціями через 48 годин
Опромінювання великими фракціями через 12 годин
Опромінювання середніми фракціями через 24 години
Опромінювання великими фракціями через 48 годин
Чому дорівнює сумарна вогнищева доза при передопераційній променевій терапії
30-40 Грей
1,5-20 Грей
8000-12000 Грей
6000-7000 Грей
60-70 Грей
Виберіть методики підведення дози до пухлини при дистанційній променевій терапії
Щоденний ритм
Фракціоноване опромінювання
Опромінювання через свинцеві блоки і грати
Безперервне опромінювання
Однопільне опромінювання
Виберіть методики підведення дози при близькофокусній рентгенотерапії
Дрібне фракціонування
Опромінювання через свинцеві блоки і грати
Безперервне опромінювання
Багатопільне опромінювання
Однопільне опромінювання
Що визначає величину поглиненої дози в пухлині?
Поряд розташовані органи і тканини
Вік хворого
Гістологічна структура пухлини
Локалізація пухлини
Стать хворого
В яких одиницях вимірюється поглинена доза в тілі хворого?
Кулон/кг
Беккерелях
C.
D. *
E.
114.
A.
B.
C.
D.
E. *
115.
A.
B.
C.
D. *
E.
116.
A.
B.
C. *
D.
E.
117.
A.
B.
C.
D.
E. *
118.
A.
B.
C. *
D.
E.
119.
A. *
B.
C.
D.
E.
120.
A.
B.
C.
D.
Ампер/кг
Греях
Рентгенах
Вкажіть період напіврозпаду Co-60
27 років
16 років
22,6 роки
74 дні
5,3 роки
Виберіть джерело гамма-випромінювання, що використовується для дистанційної гамматерапії
P-32
I-131
Cs-137
Co-60
Ra-226
При якому методі променевої терапії користуються шаблонами ізодозових лінійок?
Внутрішньопорожнинна бета-терапія
Глибока рентгенотерапія
Дальньодистанційна гамма-терапія
Близькофокусна рентгенотерапія
Внутрішньотканинна гамма-терапія
Яку мету переслідує радикальний курс променевої терапії?
Припинити кровотечу
Продовжити життя хворого
Зняти больові симптоми
Полегшити стан хворого
Вилікувати хворого
Вкажіть показання до аплікаційної бета-терапії
Післяопераційні ускладнення
Місцеві запальні процеси
Передракові стани шкіри і поверхнево розташована пухлина
Пухлини розташовані на глибині 1 см
Глибоко розташовані злоякісні пухлини
Вкажіть сумарну вогнищеву дозу при лікуванні місцевих запальних процесів
10-12 Гр
1,0-1,5 Гр
100-150 рад
0,4-0,5 Гр
40-50 рад
Вкажіть разову вогнищеву дозу при лікуванні злоякісних новоутворень за методикою
дрібного фракціонування
3,5-4 Гр
350-400 рад
2-2,5 Гр
200-250 рад
E. *
121.
A.
B.
C.
D. *
E.
122.
A. *
B.
C.
D.
E.
123.
A.
B.
C.
D. *
E.
124.
A.
B.
C.
D.
E. *
125.
A.
B.
C. *
D.
E.
126.
A.
B.
C.
D. *
E.
127.
A.
B.
C.
D.
E. *
128.
A.
0,5-1 Гр
Що таке поєднане лікування?
Використовування хірургічного лікування і гормонотерапії
Використовування променевої і загальнозміцнюючої терапії
Використовування променевого і гормонального лікування
Використовування двох методів променевої терапії
Використовування хірургічного і променевого лікування
Що відноситься до комплексного лікування?
Використовування променевого і гормонального лікування або хіміотерапії
Використовування променевої і загальнозміцнюючої терапії
Використовування хірургічного і гормонального лікування
Використовування двох методів променевої терапії
Використовування хірургічного і променевого лікування
Що відноситься до комбінованого лікування?
Використовування променевого і хіміотерапевтичного лікування
Використовування променевого і гормонального лікування
Використовування хірургічного і хіміотерапевтичного лікування
Використовування хірургічного і променевого лікування
Використовування двох видів променевої терапії
В яких випадках призначають розщеплений курс променевої терапії?
При збільшенні кількості лейкоцитів
При тому, що генералізує пухлинний процес
При інфаркті міокарда
При гарячкових станах
Ослабленим хворим, для зниження місцевих променевих реакцій
Що таке розщеплений курс променевої терапії?
Зміна величини разової дози в процесі лікування
Перерва курсу променевої терапії на декілька годин
Перерва курсу променевої терапії на декілька тижнів
Перерва курсу променевої терапії на 4 місяці
Перерва курсу променевої терапії на 4 дні
В яких випадках показано застосування свинцевих ґраток?
При поверхнево розташованих пухлинах
При великих розмірах пухлини
При проведенні передопераційного курсу променевої терапії
При повторних курсах променевої терапії
При малій чутливості пухлини до іонізуючого випромінювання
В яких випадках показано використовування свинцевих блоків?
Для зниження місцевих променевих реакцій
При великих розмірах пухлин
Для збільшення дози в осередку ураження
Для екранування життєво важливих органів
Для створення фігурних полів
Свинцеві блоки і грати використовують при:
Низьковольтній рентгенотерапії
B.
C.
D.
E. *
129.
A.
B.
C.
D.
E. *
130.
A.
B.
C. *
D.
E.
131.
A.
B.
C. *
D.
E.
132.
A.
B.
C. *
D.
E.
133.
A.
B.
C. *
D.
E.
134.
A.
B.
C.
D.
E. *
135.
A.
B.
C.
Альфа-терапії
Аплікаційній бета-терапії
Близькофокусній гамма-терапії
Глибокій рентгенотерапії
Вкажіть методи променевої терапії, при яких використовуються свинцеві блоки і грати
Близькофокусна гамма-терапія
Альфа-Терапія
Аплікаційна бета-терапія
Низьковольтна рентгенотерапія
Дальньодистанційна гамма-терапія
До близькофокусної рентгенотерапії не показані:
Всі відповіді невірні
Шкірні гемангіоми
Глибоко розташовані злоякісні пухлини
Передракові захворювання шкіри
Поверхнево розташовані злоякісні пухлини
При контактних методах променевої терапії застосовують:
Електрони з енергією 10-20 МЕВ
Рентгенівське
Гамма-випромінювання
Нейтронне
Гальмівне випромінювання високих енергій
Який вид іонізуючого випромінювання застосовується при контактних методах променевої
терапії?
Електрони з енергією 10-20 МЕВ
Рентгенівське
Бета-випромінювання
Нейтронне
Гальмівне випромінювання високих енергій
Що є показаннями для дистанційної гамма-терапії
Дегенеративно-дистрофічні процеси кістково-суглобового апарату
Поверхневі злоякісні пухлини
Глибоко розташовані злоякісні пухлини
Місцеві запальні процеси
Передракові процеси
Який вид іонізуючого випромінювання не застосовується при дистанційних методах
променевої терапії
Електрони з енергією 3-5 МЕВ
Рентгенівське
Гальмівне випромінювання високих енергій
Гамма-випромінювання
Бета-випромінювання
Визначте абсолютні протипоказання до променевої терапії
Інфікування злоякісної пухлини
Проростання пухлини в поряд лежачі органи і системи
Цукровий діабет
D. *
E.
136.
A.
B.
C.
D.
E. *
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Генералізація злоякісного процесу
Захворювання серцево-судинної системи
Визначте показання до променевої терапії:
Гемангіома хребта
Місцеві запальні процеси
Запальні захворювання органів дихання
Доброякісні пухлини кістково-суглобового апарату
Злоякісні пухлини
Модуль 3. Променева терапія
Тестові питання до рисунків
На рис. 14 зображені генні мутації які відносяться до:
A.
* стохастичних ефектів
B.
нестокастичних ефектів
C.
стокастичних ефектів при перевищенні порогової дози
D.
нестохастичних ефектів при перевищенні порогової дози
E.
стокастичних ефектів лише при ураженні бета-випромінювання
Зміни, показані на рис. 8 виникають при поглинутій дозі зовнішнього бета
опромінення шкіри
A.
0,5-1 Гр
B.
2-4 Гр
C.
4-6 Гр
D.
6-10 Гр
E.
* 30 Гр і більше
Прояви якої місцевої радіаційної травми зображені на рис. 16
A.
відшарування шкіри тулуба
B.
звуглення шкіри тулуба
C.
відшарування та звуглення шкіри тулуба
D.
* келоїдні рубці
E.
всі зазначені
На рис. 7 прояви місцевої радіаційної травми:
A.
звуглення шкіри нижніх кінцівок
B.
десквамація шкіри нижніх кінцівок
C.
келоїдні рубці
D.
* десквамація і звуглення шкіри нижніх кінцівок
E.
всі зазначені
Для якого ступеня променевого ураження характерні зміни на рис. 7
A.
І-го
B.
ІІ-го
C.
ІІІ-го
D.
ІІ-ІІІ-го
E.
* ІV-го
Променеві пошкодження зображені на рис. 18 характерні для дії
A.
альфа променів
B.
бета променів
C.
гама променів
D.
нейтронного випромінювання
E.
* гама і нейтронного випромінювання
Зміни шкіри спини на рис. 25 при гострому радіаційному ураженні характерні
для:
A.
гострого еритематозного дерматиту
гострого бульозного дерматиту
* некротично-виразкового дерматиту
некротичного дерматиту
інший варіант відповіді
Поглинута доза в базальному шарі шкіри при виявлених змінах на рис. 25
дорівнювала:
A.
8-12 Гр
B.
12-20 Гр
C.
* 25-30 Гр
D.
30-40 Гр
E.
понад 50 Гр
У хворого променева виразка спини (рис. 25). Який метод лікування
оптимальний в даному випадку
A.
променевий
B.
хіміотерапія
C.
консервативний (місцеве медикаментозне лікування)
D.
* хірургічний
E.
фотодинамічна терапія
У хворого променевий рак шкіри грудної клітки, рис. 24. Який гістологічний
варіант променевого раку шкіри зустрічається найчастіше?
A.
залозистий
B.
* плоскоклітинний
C.
меланома
D.
базально-клітинний
E.
перехідно-клітинний
Який вид іонізуючого випромінювання позначений цифрою 1 на рис. 28.
A.
* альфа промені
B.
бета промені
C.
ікс промені
D.
гама промені
E.
нейтронне випромінювання
Який вид іонізуючого випромінювання позначений цифрою 2 на рис. 28.
A.
альфа промені
B.
бета промені
C.
ікс промені
D.
* гама промені
E.
нейтронне випромінювання
Який вид іонізуючого випромінювання позначений цифрою 3 на рис. 28.
A.
альфа промені
B.
* бета промені
C.
ікс промені
D.
гама промені
E.
нейтронне випромінювання
Якою цифрою на рис. 28 позначений іонізуючий вид випромінювання що немає
заряду.
A.
1
B.
*2
C.
3
D.
1і3
E.
2і3
Якою цифрою на рис. 28 позначений іонізуючий вид випромінювання що має
позитивний заряд.
B.
C.
D.
E.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
A.
B.
C.
D.
E.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
*1
2
3
1і3
2і3
Якою цифрою на рис. 28 позначений іонізуючий вид випромінювання що має
негативний заряд.
A.
1
B.
2
C.
*3
D.
1і3
E.
2і3
На лівій частині рис. 27 зображена нормальна структура кісткової ткани. Які
патологічні зміни мають місце в правій частині рисунку
A.
Остеосклероз
B.
* Остеопороз
C.
Деструкція
D.
Остеомаляція
E.
Лізис
Сцинтиляційний детектор (рис.22) призначений для реєстрації
A.
альфа променів
B.
бета променів
C.
* гама променів
D.
альфа- і бета променів
E.
альфа- і гама променів
Газорозрядний детектор (рис. 23) призначений для реєстрації
A.
альфа променів
B.
* бета променів
C.
гама променів
D.
альфа- і бета променів
E.
альфа- і гaма променів
На рис. 1 зображені крововиливи в м’які тканини тулуба. Проявом якого
гематологічного симптому гострої променевої хвороби є такі зміни
A.
Анемії
B.
Лейкопенії
C.
* Тромбоцитопенії
D.
Пойкілоцитозу
E.
Анізоцитозу
На рис. 9 зображені крововиливи в м’які тканини лиця. Проявом якого
гематологічного симптому гострої променевої хвороби є такі зміни
A.
Анемії
B.
Лейкопенії
C.
* Тромбоцитопенії
D.
Пойкілоцитозу
E.
Анізоцитозу
На рис. 2 множинні крововиливи пережно на верхніх кінцівках. Проявом якого
синдрому гострої променевої хвороби є такі зміни
A.
Шкірного
B.
Судинного
C.
Орофарінгеального
D.
Інфекційного
E.
* Гематологічного
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Виявлені зміни на рис. 4 характерні для синдрому гострої променевої хвороби
A.
* Орофарінгеального
B.
Шкірного
C.
Судинного
D.
Інфекційного
E.
Гематологічного
На рис. 11 представлена мікрофотографія препарату спустошеного кісткового
мозку. Починаючи з якого періоду гострої променевої хвороби спостерігається
така картина
A.
первинної реакції
B.
латентного періоду
C.
* розпалу захворювання
D.
термінального періоду
E.
періоду відновлення
Який тип крововиливів зображено на рис. 3
A.
гематомний
B.
петихіальний
C.
змішаний
D.
* гематомно-петехіальний
E.
синцевий
На рентгенограмі органів грудної порожнини (рис. 26) мають місце ознаки
променевого пневмофіброзу. Який вид випромінювання викликає такі зміни
A.
альфа промені
B.
бета промені
C.
* гама промені
D.
ультрафіолетове випромінювання
E.
інфрачервоне випромінювання
На комп’ютерній томограмі легень (рис. 20) виражений фіброз легеневої
тканини. Назвіть вид іонізуючих випромінювань, що викликає такі зміни
A.
альфа промені
B.
бета промені
C.
* гама промені
D.
ультрафіолетове випромінювання
E.
інфрачервоне випромінювання
Під час променевої терапії у хворого з меланомою шкіри (рис. 21) виникла
променева реакція. Назвіть вид променевої реакції
A.
еритема
B.
сухий дерматит
C.
* бульозний дерматит
D.
виразковий дерматит
E.
некротичний дерматит
В мікропрепараті периферичної крові (рис. 17) відмічається різке зменшення
числа тромбоцитів. З якого періоду гострої променевої хвороби виникають такі
зміни
A.
період первинної реакції
B.
латентний період
C.
* період розпалу захворювання
D.
період відновлення
E.
термінальний період
На рис. 8 множинні крововиливи тулуба. Проявом якого синдрому гострої
променевої хвороби являються такі зміни
A.
орофарінгеального
інфекційного
* гематологічного
шкірного
судинного
Який тип крововиливів зображено на рис. 5
A.
* гематомний
B.
петехіальний
C.
змішаний
D.
гематомно-петехіальний
E.
синцевий
Який тип крововиливів зображено на рис. 6
A.
гематомний
B.
* петехіальний
C.
змішаний
D.
гематомно-петехіальний
E.
синцевий
Назвіть тип крововиливів на рис. 10
A.
гематомний
B.
петехіальний
C.
змішаний
D.
* гематомно-петехіальний
E.
синцевий
На рис. 13 зображені генні мутація, які відносяться до
A.
* стохастичних ефектів
B.
нестохастичних ефектів
C.
стохастичних ефектів при перевищенні порогової дози
D.
нестохастичних ефектів при перевищенні порогової дози
E.
стохастичних ефектів лише при ураженні бета випромінюванням
У пацієнтки (рис. 12) виявлено рак щитоподібної залози. З анамнезу відомо, що
20 років тому зазнала опромінення після аварії ЧАЕС. До яких віддвлених
наслідків радіаційних уражень відпоситься дане захворювання
A.
* стохастичних ефектів
B.
генетичних мутацій
C.
тератогенних змін
D.
нестохастичних ефектів
E.
гормональних змін
Який тип крововиливів зображено на рис. 15
A.
гематомний
B.
петехіальний
C.
змішаний
D.
* гематомно-петехіальний
E.
cинцевий
Які зміни після іонізуючого опромінення ротової порожнини зображені на рис.
19.
A.
* радіоепітеліїт
B.
стоматит
C.
парадонтоз
D.
гінгівіт
E.
карієс
B.
C.
D.
E.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа