close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ САМОКОНТРОЛЮ
1. Що є предметом вивчення історії вчень про державу і право?
2. Елементом якого світогляду була політична та правова думка у
народів давнього Сходу?
3. Згідно ідей брахманізму суспільство поділялося на 4 варни, які з них
були вільними?
4. В чому особливість буддизму?
5. Засновником даосизму був?
6. Яку форму правління відстоювало конфуціанство?
7. Яку концепцію походження держави підтримував моізм?
8. В чому особливості ідей легізму?
9. Яка доктрини державної влади бере початок розвитку в Єгипті?
10. Що було основою світогляду піфагорійців?
11. В чому особливості вчення Геракліта?
12. Демокріт одним з перших розглянув наступну ідею?
13. Які якості були притаманні софістам?
14. В чому особливість поглядів Сократа?
15. В чому сутність ідеальної держави за Платоном?
16. Погляди Арістотеля на форми держави?
17. Які ідеї про державу та право містяться у вченні Цицерона?
18. Політико-правові погляди Аврелія Августіна?
19. Які
особливості
політико-правової
думки
суспільства
Середньовіччя?
20. Види законів за вченням Фоми Аквінського.
21. Середньовічні єресі: основні постулати.
22. Головна ідея вчення Марсілія Падуанського.
23. Сутність теорії Філофея.
24. Погляди Івана Пєрєсвєтова на державу та право.
25. Державно-правові ідеї епохи Відродження.
26. Нові ідеї у роботах Н. Макіавеллі.
27. Що Жан Боден вважав фундаментальними людськими інститутами
та принципами людського співжиття?
28. Якої теорії був представником Т. Мор?
29. Як називається робота Т. Компанелли?
30. Вчення Г. Гроція про державу та право.
31. Погляди на державу та право Б. Спінози.
32. Т. Гоббс та його теорія держави та права: основні ідеї.
33. Як Т. Гоббс характеризує природу людини?
34. Сутність державно-правових ідеї Дж. Локка: основні ідеї.
35. У відповідності з ідеями Монтеск’є які існують форми держави?
36. Як Джамбаттіста Віко розглядав становлення та розвиток держави і
права?
37. Державно-правові погляди Ж. Ж. Руссо: основні ідеї.
38. В чому полягає головна мета кожного доброго законодавця, на
думку Беккаріа?
39. Правові ідеї конституціоналістів: основні теорії.
40. Жирондисти та їх погляди на державу та право.
41. Основні ідеї якобінців.
42. Хто був прихильником диктатури буржуазії в США?
43. Т. Джеферсон відстоював інтереси кого?
44. Що характерно для державно-правових поглядів І. Канта?
45. Ідеї Г. Гегеля щодо політико-правового устрою: основні положення.
46. Ліберальні погляди І. Бентама: основні ідеї.
47. Кому, на думку І. Бентама, люди зобов’язані всіма ідеями?
48. Б. Констан та особливості його принципу розподілу влади.
49. Погляди Маркса та Енгельса на державу і право: основні постулати.
50. Ленінський етап розвитку марксистського вчення.
51. Погляди Т. Шевченка.
52. Державно-правові ідеї М. Костомарова.
53. Які особливості притаманні ідеям Г. Андрузького?
54. Погляди М. Драгоманова.
55. Держава і право у поглядах І. Франка.
56. Проблеми держави і права в ідеях Лесі Українки.
57. Державно-правова ідея М. Грушевського.
58. В. Винниченко про державу і право.
59. В чому полягає сутність психологічної концепції права?
60. Соціологічна юриспруденція: основні положення.
61. Теорія держави загального благоденства: основні ідеї.
62. Нормативістська концепція права: основні ідеї.
63. Особливості позитивістської концепції права: головні положення.
64. Сутність теорії плюралістичної демократії: головні ідеї.
65. Ідеї солідаризму: загальна характеристика.
66. Теорія правової держави: оснівні положення.
67. Відроджене природнє право: головні постулати.
68. Фашистські погляди на державу і право.
69. Теорія технократії: основи буття.
70. Сутність теорії конвергенції: основні положення.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа