close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
_____________________________
Типова форма № МШ-6
Затверджена
наказом Мінстату України
від 22 травня 1996 р. № 145
підприємство, організація
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ
Код за УКУД
Особова картка № _________
обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв
Прізвище _______________________________
Ім'я ___________ По батькові ______________
Табельний номер ________________________
Цех ________ Дільниця ___________________
Відділ
Професія _______________________________
Посада
Дата прийому на роботу __________________
Дата зміни професії (посади) ______________
Стать __________________
Ріст ___________________
Розмір:
одягу __________________
взуття __________________
головного
убору __________________
Передбачено затвердженими нормами
Найменування спецодягу,
спецвзуття та запобіжних
пристроїв
Параграф норм
Одиниця виміру
Начальник ВТБ ____________________
Бухгалтер
Інженер по охороні праці
та техніці безпеки
Начальник цеху
Кількість
Строк служби
Зворотна сторона форми № МШ-6
Видача та повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв
Спецодяг,
спецвзуття та
запобіжні
пристрої
найме- номеннування клатурний
номер
1
2
дата
кількість
3
4
Видано
%
варпритість
датності
5
6
підпис
в одержанні
дата
7
8
Повернено
кіль%
підпис
кість
придатності
робіткомірника
ника
про
про
здачу
одержання
9
10
11
12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа