close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Реферати українською / Автоматизація накладної та калькуляційного листа (курсова
робота)
Категорії рефератів
Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра
Помоги нашему сайту развиваться, нажми на эти баннеры.
Автоматизація накладної та калькуляційного листа
(курсова робота) / Сторінка: 1
Скачати безкоштовно цей реферат
Курсова робота на тему: Автоматизація накладної та калькуляційного листа ЗМІСТ:
Вступ………………………………………………………… I. Теоретична
частина…………………………………. Склад витрат виробництва... …………………..
Використання баз даних та форм для підрахунку калькуляції, та використання функцій
роботи з базами даних…………………………………… Практична
частина…………………………………… Постановка задачі та автоматизація……………
Роздрук вихідних даних………………………...
Висновок……………………………………………………. Список використаної
літератури………………………….. Вступ Становлення ринкової економіки в Україні,
поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних
економічних зв'язків, зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як
складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях.
Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані
господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним
джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються
у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для
економічного аналізу діяльності окремого підприємства, з метою одержання інформації
необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і
народного господарства в цілому. Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно
розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки
працівники управління, безпосередньо пов'язані з підприємництвом, а й зовнішні
користувачі інформації, які мають прямий фінансовий інтерес: банки — при вирішенні
питання про надання кредитів; постачальники — при укладенні договорів на поставку
товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких інтересує
рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів). Значний
інтерес облікова інформація має також для працівників податкових і фінансових служб,
органів державної статистики й управління. Підкреслюючи значення бухгалтерського
обліку в управлінні господарською діяльністю, німецький вчений-економіст І. Ф. Шерр
ще наприкінці XIX століття писав, що "Бухгалтерський облік — непогрішний суддя
минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього кожного
підприємства". Основні завдання теорії бухгалтерського обліку полягають у розробленні
загальних методологічних основ організації бухгалтерського обліку на підприємствах, в
організаціях і установах, науковому узагальненні сучасної практики організації обліку і
контролю; удосконаленні діючих і створенні нових прогресивних способів облікової
реєстрації і форм організації бухгалтерського обліку. Перехід України до ринкової
економіки, розвиток міжнародних економічних зв'язків зумовлюють необхідність
удосконалення обліку, відповідно до вимог міжнародних стандартів. Створенню
інформаційної бази для забезпечення переходу від діючої системи бухгалтерського обліку
до системи, орієнтованої на, ринкові умови господарювання, підвищенню ефективності
облікової інформації сприяє прийняття національного Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, .зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій,
Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", відповідних
положень (стандартів) з бухгалтерського обліку. І. Теоретична частина 1. Склад витрат
виробництва. Випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання прибутку від цієї
реалізації - головна мета виробничої діяльності підприємства. Характерною особливістю
виробничих процесів є формування витрат на виробництво продукції. Стан виробництва
характеризується ефективністю, ступенем використання досягнень науково-технічного
прогресу, місцем і роллю робітника у виробничому процесі. В умовах обмеженості
ресурсів і досягнення планової ефективності виникає потреба постійного порівняння
понесених витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом
інфляції, коли дані про виробничі витрати необхідно повсякденно порівнювати з
майбутніми витратами, що значною мірою залежать від впливу зовнішнього середовища.
Можливість усунення або передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх і
зовнішніх факторів з'являється завдяки раціонально організованому обліку витрат на
виробництво. У цілому, механізм господарювання підприємства
123456…
10
Попередня | Наступна
Скачати безкоштовно цей реферат: "Автоматизація накладної та калькуляційного листа
(курсова робота)"
Інші реферати в категорії: Бухгалтерський облік
Помоги нашему сайту развиваться, нажми на эти баннеры.
Вгору
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа