close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ
24.12.2014
№ 418
Про направлення та склад команди для
участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Харківського
територіального відділення МАН України
у 2014/2015 навчальному році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 22.09.2011 № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової
майстерності», наказу Міністерства освіти і науки України від 24.03.2014 № 259
«Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України»,
наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
від 15.12.14. №527 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у
2014/2015 навчальному році» та з метою участі переможців І (міського) етапу в ІІ
(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук
України у 2014/2015 навчальному році,,
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Первомайського будинку
дитячої та юнацької творчості (Сергієнко А.В.):
2
1.1. Для участі у ІІ етапі конкурсу-захисту МАН сформувати команду із числа
учнів-переможців І етапу конкурсу-захисту МАН (додаток 1).
1.2. Забезпечити методичний супровід підготовки робіт та документації для участі
у ІІ етапі конкурсу-захисту МАН.
До 24.12.2014
2. Директорам Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості, ЗОШ І-ІІІ
ст.№ 2, ЗОШ І-ІІІ ст.№ 4, ЗОШ І-ІІІ ст.№ 5, ЗОШ І-ІІІ ст.№ 6, ЗОШ І-ІІІ ст.№ 7,
гімназії № 3, (Барабану Ю.В., Гатілову В.І., Стоцькій О.А., Спінчевській Л.Р.,
Терещенко Г.В., Сухарєвій О.С.) :
2.1. Забезпечити участь учнів-переможців І етапу конкурсу-захисту та їх
керівників у ІІ етапі конкурсу-захисту згідно з графіком (додаток 2). Для участі у
конкурсі кожного учасника забезпечити учнівським квитком або довідкою з фото
закритим на 1/3 печаткою закладу.
З 18.01.2015 по 15.02.2015
2.2. Взяти під особистий контроль підготовку учнів до написання контрольних
робіт та захисту науково-дослідницьких робіт у ІІ етапі конкурсу-захисту МАН.
2.3. Вжити необхідних заходів щодо захисту життя і здоров’я учнів, які братимуть
участь у ІІ етапі конкурсу-захисту МАН.
2.4. Покласти на керівників науково-дослідницьких робіт відповідальність за
життя і здоров’я учнів-членів МАН, своєчасне прибуття до місця проведення ІІ
етапу конкурсу та повернення до населеного пункту .
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста
міського відділу освіти Гусєву С.Ю.
Начальник відділу освіти
Т.М. Сахновська
3
Додаток 1
до наказу по відділу освіти
від 24.12.2014 № 418
Відомості про учасників ІІ етапу
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Харківського територіального відділення МАН України
та керівників, які їх супроводжують
№
з/п
Назва закладу
П.І.Б. учня
Школа
Клас
Гурток
Базова
дисципліна
Секція
Тема роботи
П.І.Б. учителя,
керівника НДР,
посада,
кв.категорія,
звання
Засоби художнього
втілення концепції
жінки у творчості
Тараса Шевченка
Гоженко Вікторія
Володимирівна,
вчитель української
мови та літератури,
перша
кваліфікаційна
категорія
Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, 1 чол.
1
Губська
Світлана
Вадимівна
ЗОШ № 7
11
Українська
мова та
література
Українська література
Відділення: Мовознавства, 1 чол.
2
Мартиненко
Карина
Володимирівна
ЗОШ № 2
11
Українська
мова
Відділення: Філософії та суспільствознавства, 2 чол.
Українська мова
Використання
Лукіна Ірина
фразеологічних
Миколаївна,
зворотів у мовленні вчитель української
вчителівПервомайсь мови та літератури,
кої загальноосвітної
вища
школи І - ІІІ ступенів
кваліфікаційна
№2
категорія
4
3
Лебединський
Олексій
4
Бишенко Юлія
Сергіївна
ЗОШ № 4
ЗОШ № 6
11
ПБДЮТ
"Юний
дослідник"
Історія
України
Філософія
Маніфістація історії
та символіка прапора
в долі українського
народу
10
ПБДЮТ
"Рідна
Слобожан
щина"
Історія
України
Теологія, релігієзнавство
та історія релігії
Історія розвитку
православного
христіанства на
Первомащині
Тригубляк Яна
Миколаївна,
вчитель історії,
спеціаліст вищої
кваліфікаційної
категорії
Сергієнко Алла
Володимирівна,
керівник
дослідницького
гуртка "Рідна
Слобожанщина",
заступник
директора з НМР
Відділення: Історії, 5 чол.
5
6
7
Тригубляк
Євгеній
Миколайович
Саленко Дар'я
Олександрівна
Волощенко
Анастасія
Дмитрівна
ЗОШ № 4
ЗОШ № 6
ЗОШ № 6
9
10Б
10А
Історія
України
Історія
України
Історія
України
Історичне краєзнавство
Славетні земляки
Первомайщини
Тригубляк Яна
Миколаївна,
вчитель історії,
спеціаліст вищої
кваліфікаційної
категорії
Всесвітня історія
Інтернаціональний
обов'язок жителів
Первомайщини в
Афганістані
Чмуж Катерина
Володимирівна,
вчитель історії,
спеціаліст
Історичне краєзнавство
Життя та смерть в
нацистських
концтаборах
(дослідження
життєвого шляху
в'язня концтабору
Берген-Бельзен
Паюка К.І.)
Працюк Анжеліка
Липівна, вчитель
історії, спеціаліст І
кваліфікаційної
категорії
5
8
9
Лавриненко
Юлия
Сергіївна
Шестакова
Аліна
ЗОШ № 2
ЗОШ № 6
11
ПБДЮТ
"Герої
рідного
краю"
10
ПБДЮТ
"Історичне
краєзнавст
во"
Історія
України
Історія
України
Історичне краєзнавство
Героїзм - як
життєвий мотив
людини
Сергієнко Алла
Володимирівна,
керівник
дослідницького
гуртка "Рідна
Слобожанщина",
заступник
директора з НМР
Історія України
Депресивний період
в історії міст
Харківської області
в умовах
незалежності
України
Чмуж Катерина
Володимирівна,
вчитель історії,
спеціаліст
Відділення: Наук про Землю, 2 чол.
10
Топільська
Єлизавета
Павлівна
Гімназія
№3
11
11
Сумець
Максим
Віталійович
ЗОШ № 7
9
Відділення: Математики, 2 чол.
ПБДЮТ
"Юний
еколог"
Географія
Геологія, геохімія та
мінералогія
Нафтогазозабезпече
нність
Первомайського
району
Географія
Географія та
ландшафтознавство
Внутрішні води
Первомайщини
Семихат Віктор
Дмитрович вчитель
географії,
спеціаліст вищої
кваліфікаційної
категорії, вчительметодист
Галицька Алла
Дмитрівна, вчитель
географії,
спеціаліст вищої
кваліфікаціїної
категорії, вчительметодист
6
12
13
14
Юр Марк
Віталійович
Коба Богдан
Сергійович
Суховський
Вадим
Олександрович
ЗОШ № 2
Гімназія
№3
Гімназія
№3
11
11
ПБДЮТ
"Математи
чні
таємниці"
11
Математика
Математика
Комплексні числа та
їх застосування
Математика
Прикладна математика
Розв'язання рівнянь з
параметрами
Прикладна математика
Дослідження
математичних
параметрів
обладнення
хлібоперакського
виробництва
Математика
Коваленко Марія
Володимирівна,
вчитель
математики, вища
кваліфікаційна
категорія, вчительметодист
Чебанова
Валентина
Вікторівна, вчитель
математики,
спеціаліст вищої
кваліфікаційної
категорії, старший
учитель
Куценко Тетяна
Володимирівна,
вчитель
математики,
спеціаліст вищої
квалійікаційної
категорії
Відділення: Фізики і астрономії, 1 чол.
15
Вовнянко
Олександр
Сергійович
ЗОШ № 7
9
Відділення: Хімії та біології, 2 чол.
Фізика
Експерименктальна
фізика
Вплив
електромагнітного
випромірювання на
живі організми
Караченцева
Наталія
Миколаїівна,
вчитель фізики,
перша
кваліфікаційна
категорія
7
16
Бугар
Анастасія
Павлівна
ЗОШ № 4
11
Біологія
Психологія
17
Ляхович
Оксана
Юріївна
ЗОШ № 7
11
Біологія
Медицина
Особистісні
особливості молодих
людей, що скоїли
злочини
Вплив вітаміну D3 на
розвиток дитини
Лузан Анна
Валентинівна,
практичний
психолог,
спеціаліст
Мокляк Надія
Анатоліївна
вчитель біології,
спеціаліст вищої
категорії, старший
учитель
Відділення: Екології та аграрних наук, 2 чол.
18
19
Пишний
Андрій
Сергійович
Єрмоленко
Анна
Станіславівна
ЗОШ № 2
ЗОШ № 6
10
10А
ПБДЮТ
"Рідна
Слобожан
щина"
Хімія
Біологія
Охорона довкілля та
раціональне
природокористування
Рекреаційні
можливості
Сиваської місцевості
Екологія
Зимова орнітофауна
урбанізованих
ландшафтів м.
Первомайський
Харківської області
Сергієнко Алла
Володимирівна,
керівник
дослідницького
гуртка "Рідна
Слобожанщина",
заступник
директора з НМР
Садченко Аліна
Ростиславівна,
вчитель біології,
екології, вища
кваліфікаційна
категорія, старший
вчитель
8
Додаток 2
до наказу по відділу освіти
від 24.12.2014 № 418
ГРАФІК
проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України у 2014/2015 навчальному році
Дата
18.01.2015
18.01.2015
18.01.2015
Виконання
контрольних робіт
(9.00-12.00)
Біологія, хімія
Українська мова
та література (крім
секцій «Педагогіка»,
«Журналістика»),
світова література,
російська мова
Англійська мова,
німецька мова,
французька мова,
китайська мова,
іспанська мова
24.01.2015
-
24.01.2015
-
Місце проведення
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Комунальний заклад
«Харківський центр
дослідницькоекспериментальної діяльності
«Будинок учителя»
Харківської обласної ради»
-
-
Захист
науково-дослідницьких робіт
(9.00-18.30)
-
Місце проведення
-
-
-
-
Наукові відділення
літературознавства, фольклористики
та мистецтвознавства; мовознавства
(секції: «Українська мова», «Ділова
українська мова», «Російська мова»)
Наукове відділення екології
та аграрних наук:
9.00-11.00
секція «Селекція та генетика»
9.00-18.30
секції «Агрономія», «Екологія»
11.30-16.00
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
-
Комунальний заклад
«Харківський центр
дослідницькоекспериментальної діяльності
«Будинок учителя»
Харківської обласної ради»
9
25.01.2015
Математика
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
31.01.2015
Географія
01.02.2015
Фізика
Комунальний заклад
«Харківська обласна станція
юних туристів» Харківської
обласної ради
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
секція «Лісознавство»
Наукове відділення мовознавства
(секції: «Англійська мова»,
«Німецька мова», «Французька
мова», «Китайська мова»,
«Іспанська мова»)
-
Наукове відділення хімії та біології
(секції: «Біологія людини»,
«Валеологія», «Загальна біологія»,
«Хімія»)
Наукове відділення наук про Землю
01.02.2015
-
-
07.02.2015
-
-
07.02.2015
-
-
07.02.2015
-
-
Наукове відділення комп’ютерних
наук
08.02.2015
-
-
Наукове відділення математики
Наукові відділення хімії та біології
(секція «Зоологія, ботаніка»),
екології та аграрних наук
(секції: «Ветеринарія та зоотехнія»,
«Охорона довкілля та раціональне
природокористування»)
Наукове відділення економіки
Комунальний заклад
«Харківський центр
дослідницькоекспериментальної діяльності
«Будинок учителя»
Харківської обласної ради»
-
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Комунальний заклад
«Харківська обласна станція
юних туристів» Харківської
обласної ради
Комунальний заклад
«Харківський центр
дослідницькоекспериментальної діяльності
«Будинок учителя»
Харківської обласної ради»
Харківський національний
економічний університет
імені Семена Кузнеця
Харківський регіональний
інститут державного
управління Національної
академії державного управління
при Президентові України
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
10
08.02.2015
-
-
14.02.2015
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
15.02.2015
Історія України,
українська мова
та література
(секції: «Педагогіка»,
«Журналістика»)
-
15.02.2015
-
-
15.02.2015
-
-
-
Наукове відділення хімії та біології
(секції: «Медицина», «Психологія»)
-
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
-
Наукове відділення фізики
і астрономії
Наукове відділення технічних наук
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний
автомобільно-дорожній
університет
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Наукові відділення філософії
та суспільствознавства; історії
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа