close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ УЧНІВ 1-х КЛАСІВ ГІМНАЗІЇ ЗА ПІДРУЧНИКОМ
“NEW CHALLENGES - 1”/ Michael Harris, Amanda Maris, David Mower: Pearson Education Limited, 2012
ПРИМІТКИ: SB –Student’s Book, WB – Workbook , PD – Picture Dictionary, TB – Teacher’s Book
№
уро
ку
Дата проведення
уроку
План
Фактично
ЗМІСТ УРОКУ
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Лексика
Граматика
Фонетика
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо
Домашнє
завдання
Сфери спілкування ОСОБИСТІСНА та ОСВІТНЯ. ТЕМА: Я, моя сім’я, друзі. Шкільне життя (Get Ready)
1
2
Знайомство з підручником
плани на майбутнє
Мої літні канікули.
Повторення лексикограматичного матеріалу
Країни та національності
Wordlist
с 83( A)
Шкільне життя. Вживання
дієслова «to be»
Wordlist
3
4
5
6
7
8
9
Wordlist
с 83( A)
Моя родина. Побудова
генеалогічного древа
Моя сім’я, друзі. Формування
числівників
Я, моя сім’я, друзі. Вживання
присвійних та особових
займенників
Введення та відпрацювання
лексики за темою «Порядкові
числівники, назви місяців»
Опис кабінету, де вивчаємо
англійську мову
Wordlist
с 83( A)
Записати
лексику в
словник
Повторити
граматику
Повторити
граматику
Впр 1 , с 4
Впр.3,4, с 4
Впр 1-3, с
6
Впр 1,2, с 4
Впр 10,12 с 5
Gr reference,
с. 87 «to be»
Впр.3, с 6
Впр 1-3, с 6
Повторити
граматику
Впр 1, с 8
Скласти
діалог за
темою
Складання
діалогів
WB – Впр
1-3, с.3
Впр 5, с 5
WB – Впр
4-5, с.3
Впр. 6, с 6
WB – Впр
3, с.4
Впр 3,4, с 6
Впр 1, с 6
Впр. 5, с 7
Впр 9, с 7
Впр 1-3, с 6
Впр 6, с 7
Впр 4, с 7
Впр 12-13, с 7
Впр 8,14, с
7
Gr reference,
с. 87
Впр 4, с 4
Впр 1, с 8
WB – Впр
1-2, с.4
Впр 6, с 7
WB – Впр
10-11 с.5
WB – Впр
6-9, с.5
Записати
лексику в
словник
№
уро
ку
10
11
Дата проведення
уроку
План
Фактично
ЗМІСТ УРОКУ
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Лексика
Поведінка в гімназії.
Формування множини
іменників.
Шкільне приладдя.
Прийменники місця
Моя гімназія.
12
Граматика
Впр 1, с 10
Повторити
граматику
13
Впр 12-13, с.
11
14
Шкільне життя. Наказовий
спосіб дієслів.
Впр 8, с 11
Gr reference,
с. 89
Обладнання моєї кімнати
16
17
18
19
20
Кімната мого друга. Вживання
вказівних займенників
Зовнішність. Опис фотографії.
Опис родинного фото.
Відпрацювання вживання
артиклів.
Улюблені предмети. Побудова
простих речень.
Узагальнення лексичного та
граматичного матеріалу.
Фонетика
Аудіювання
Говоріння
Впр 3, с 9
Впр 3-4, с 9
Впр 6, с 9
Впр 5, с 9
Впр 2, с 10
WB – Впр
3-5, с.7
Впр 9, с 11
Впр 5, с 10
WB – Впр
9-10, с.8
WB – Впр
7-8, с.8
Повторити
граматику
PD с 101,
Gr reference,
с. 87-89
WB –
Впр.4, с.9
Опис
кімнати
WB – Впр
5,6, с.9
Впр 5, с 12
Впр 3, с 13
Повторити
лексику
WB – Впр
1,4,6, с.7
Впр 6, с 10
Впр 8, с 11
Повторити
граматику
Gr reference,
с. 89
Gr reference,
с. 89
Впр 4, с 13
WB – Впр
12, с.5
Впр 4, с 10
WB – Впр.12, с.9
PD с 101,
Впр 1, с 13
Письмо
WB – Впр
1-3, с.6
WB –
Впр.3, с.9
Впр 4, с 12
Читання
Домашнє
завдання
Впр 9, с 9
Впр 7-8, с 9
Назви шкільних предметів.
Займенники додатку.
15
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
Впр 2, с 13
Впр 3, с 13
Впр 6, с 13
Впр 5, с 13
Складання
діалогів
,монологів
Впр 7, с 13
WB – Впр
1-3, с.10
Впр 7, с 13
WB – Впр
4-5, с.10
WB – Впр
6, с.10
Скласти
монолог
№
уро
Ку
Дата проведення
уроку
План
Фактично
ЗМІСТ УРОКУ
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Лексика
Граматика
Фонетика
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо
Домашнє
завдання
Сфери спілкування ОСОБИСТІСНА . ТЕМА: Відпочинок і дозвілля (Module 1)
21
22
Мої захоплення. Введення
лексики за темою.
Заповнення анкети «Чи
готовий ти до FACE
програми?»
Молоді та талановиті люди
23
Впр. 1
с.14
Key words
Впр 1, с 14
25
26
27
28
29
Дозвілля талановитої молоді
Вільний час та здібності
людей.
Захоплення та хобі. Вживання
модального дієслова «can».
Дозвілля. Побудова
складносурядних речень.
«Неймовірно, але правда!» –
розвиток навичок говоріння
Корисні звички для життя.
30
31
Складання анкети – вживання
спеціальних питальних слів
what, who,where, etc.
Впр .3
с.14
Впр. 2, 3
с.14
PD с 104105
PD с 104
Впр. 4,5
с.15
Впр 1, с 14
Впр. ,5
с.15
Інтереси, вільний час.
24
Впр. 2
с.14
«мої
захоплення»
WB – Впр
1,2 , с.11
WB – Впр
3 , с.11
Впр. 6
с.15
Впр. ,2,
с.16
Key words
Впр 1, с 16
Розповідь
PD с 104105
Написати
діалог
«Інтереси»
Впр. ,3
с.16
WB – Впр
4,5 , с.11
Впр. ,2, 3
с.16
WB – Впр
1 , с.12
Впр. ,5
с.17
Впр. ,4
с.17
Впр. ,6,7
с.17
WB – Впр
2,3 , с.12
Впр. ,6
с.17
Впр. ,10
с.17
Впр. ,12
с.17
WB – Впр
4,5 , с.13
PD с 104105
Timeout,
Впр.1 с. 89
Timeout, с.
89
WB – Впр
6,7 , с.13
Key words
Впр 1, с 18
Word Builder
c. 18
Впр 2, с 18
WB – Впр
8 , с.13
Впр 6, с 19
Впр 5, с 19
PD с 101
Впр. 11
с.17
Впр 1, с 18
Gr reference,
с. 89
Побудова
складносур
ядних
речень
Gr reference,
с. 90
Написати
питання
для анкети
№
уро
Ку
Дата проведення
уроку
План
Фактично
ЗМІСТ УРОКУ
Лексика
32
Норми поведінки та
спілкування
33
Вікторина «Об’єднане
Королівство Великобританії»
34
Перша зустріч. Введення
лексики за темою.
Як розпочати спілкування
35
36
37
38
39
40
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Дозвілля. Побудова питальних
речень за допомогою дієслова
«to be»
Інтерв’ю. Складання і
заповнення анкети.
Захоплення. Повторення
лексико-граматичного
матеріалу.
Види відпочинку.
Активізування вивчених
лексичних та граматичних
зворотів.
Узагальнення лексичного та
граматичного матеріалу.
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
Граматика
Фонетика
Аудіювання
Говоріння
Question
words
Впр 5, с 19
Впр 3, с 19
Впр 7 с 19
Photocopia
ble activity
8
Впр.8, с.19
Key words
Впр 3, с 20
Впр.1, с.20
Читання
WB – Впр
1 , с.14
дієслово
«to be»
запитання
Впр6, с.21
Впр1,2,
с.22
Study Help,
c. 22
Впр.3, с.90
Feedback, c.22
WB – Впр
3,4 , с.15
Впр.4, с.20
WB – Впр
5,6 , с.15
WB – Впр
7 , с.15
Впр.1, с.21
Впр.3, с.90
Впр 4,5,
с.22
Впр 3, с.22
Впр.3, с.20
Впр5, с.21
Впр.2,3 , с.21
Timeout,
Впр.3, с.90
WB – Впр
2 , с.14
Timeout,
Впр.2 с. 89
Впр.2, с.20
Key words
Впр 3, с 20
Письмо
Домашнє
завдання
WB – Впр
1-3 , с.16
WB – Впр
4 , с.17
WB –
Впр5-7,
с.17
WB – с.18
№
уро
ку
Дата проведення
уроку
План
Фактично
ЗМІСТ УРОКУ
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Лексика
Граматика
Фонетика
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо
Домашнє
завдання
Сфери спілкування ОСОБИСТІСНА . ТЕМА: Одяг, їжа, напої (Module 2)
41
Одяг, їжа, напої – введення
нових лексичних зворотів
Key words
Впр 2, с 23
42
Корисні поради – розвиток
навичок аудіювання
PD с 104105
Модний тренд – бути
здоровим.
Key words
Впр 1, с 24
43
44
45
46
47
Здоров’я та мода – розвиток
навичок читання та
аудіювання
Зовнішність.
Одяг
Напої, їжа – розвиток
лексичних навичок
Здорове харчування
49
Спорт і харчування – розвиток
навичок читання та
аудіювання.
На спортивному майданчику
Впр 9, с.25
Харчування у родині.
Впр 2, с.24
Have got/
has got (?)
PD с 103
Вживання злі
чуваних та
незлі
чуваних
some, any
WB –
Впр3-5,
с.19
PD с 104-105
Впр 3, с.24
Повторити
граматику
Впр 2, с.24
WB – Впр
3, с.20
Впр 6, с.25
WB – Впр
4-6, с.21
Впр 8, с.25,
Впр 10, с.25,
Впр 7, с.25
WB – Впр
7-8, с.21
Впр 10, с.25,
Впр 2, с.26
WB – Впр
1-3, с.22
Впр 8,9,
с.27
Впр 2, с.28
WB –
Впр1-2,
с.20
Впр 5, с.25
Впр 3, с.26
PD с 103
Впр 4, с.28
WB –
Впр1-2,
с.19
Впр4, с.24
PD с 100-101
Впр 3, с.24
Have got/
has got (+,-)
50
51
Впр4, с.24
WB – с.84
Key words
Впр 1, с 26
48
Впр1, с.24
Впр 4,5,
с.27
Впр 3, с.26
Впр 1, с.28
Key words
Впр 3, с 28
WB – Впр
4-6, с.23
WB – Впр
7-9, с.23
WB – Впр
1, с.24
Впр 3, с.28
WB – Впр
2, с.24
№
уро
ку
Дата проведення
уроку
План
Фактично
ЗМІСТ УРОКУ
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Лексика
Веселі старти
Вгадай хто - рольова гра
Фонетика
Особливості різних культур
56
57
58
59
60
Національні види спорту
Проектна робота – мій
улюблений вид спорту
Їжа, напої . Особливості
самоперевірки та
самоконтролю
Складання меню в ресторані
здорового харчування.
Узагальнення лексичного та
граматичного матеріалу.
Читання
Письмо
Впр 1, с.29
Впр 1, с.29
Впр 2, с.29
WB – Впр
3-5, с.25
Timeout,
Впр.6 с. 91
Впр 4, с.29
Впр 1, с.29
WB – Впр
7-8, с.25
Впр 1, с.30
Впр 2, с.30
WB – Впр
1-2, с.26
Впр 3, с.30
Впр 3, с.30
WB – Впр
3, с.27
Впр 4, с.31
Впр 8, с.31
Впр 4, с.31
WB – Впр
4, с.27
Впр 5, 7 с.31
Впр 9, с.31
WB – Впр
1-2, с.28
WB – Впр
3, с.28
Впр 2, с.30
PD с 103
Спорт.
Впр 6, с.31
Project
с. 31
Впр 1, с.32
Впр 4, с.32
Впр 3, с.32
Впр 2, с.32
Впр 5, с.32
Впр 6, с.32
Study Help
с. 32
Домашнє
завдання
Говоріння
Повторити
лексику
54
55
Аудіювання
Повторити
граматику
52
53
Граматика
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
Впр 3, с.32
WB – Впр
4, с.28
WB – Впр
5, с.28
Feedback, с. 32
Сфери спілкування ОСОБИСТІСНА . ТЕМА: Я, моя сім’я, друзі (Module 3)
61
62
Професії – введення нової
лексики.
Здогадайся яка професія –
розвиток навичок аудіювання.
Небезпечна робота.
63
Key words
Впр 1, с 33
Впр 3 с 33
Key words
Впр 2, с 33
Key words
Впр 1, с 34
Повторити
граматику
Впр 4 с 33
Впр 1 с 33
Впр 5 с 33
Впр 2 с 33
Впр 1, с 34
WB – Впр
1, с.29
Впр 6 с 33
WB – Впр
2-3, с.29
WB – Впр
4-5, с.29
№
уро
Ку
Дата проведення
уроку
План
Фактично
ЗМІСТ УРОКУ
Лексика
Розпорядок дня.
64
Розпорядок дня.
65
66
67
68
69
70
71
Один день з життя жокея –
ровиток навичок читання
Мої друзі – формування
стверджувальних речень в
Present Simple
Моє оточення - формування
заперечних речень в Present
Simple
Вплив інтернету – введення
нових лексичних зворотів.
Безпека в інтернеті.
Безпека в інтернеті.
73
Друзі по інтернету формування питальних речень
в Present Simple
Повсякденне життя – розвиток
навичок парної роботи.
74
Повсякденне життя – розвиток
навичок парної роботи.
75
Почуття – відпрацювання
лексики за введеною темою.
72
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Граматика
Фонетика
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо
Домашнє
завдання
Key words
Впр 1, с 34
Впр 2, с 34
WB – Впр
1-2, с.30
Key words
Впр 1, с 34
Впр 2, с 34
WB – Впр
1-2, с.30
Повторити
граматику
Впр 2, с 34
Впр 3, с 34
WB – Впр
4, с.30
формування
стверджувальн
их речень в
Present Simple
Впр 5, с 35
Впр 11-12,
с 35
WB – Впр
5, с.31
Впр 6, с 35
Впр 13-14,
с 35
Key words
Впр 1, с 36
Впр 1, с 36
Впр 2, с 36
Key words
Впр 1, с 36
Впр 3, с 36
Впр 4, с 36
WB – Впр
9, с.31
Key words
Впр 1, с 36
Впр 3, с 36
Впр 4, с 36
WB – Впр
9, с.31
Key words
Впр 1, с 34
формування
заперечних
речень в
Present Simple
формування
питальних
речень в
Present Simple
Впр 8, с 35
Впр 15, с
35
WB – Впр
6, с.31
WB – Впр
7-8, с.31
Впр 5, с 37
Впр 6, с 37
WB – Впр
1-2, с.32
PD с 107
Впр 8, с 37
Впр 9, 10,
с 37
WB – Впр
3-4, с.32
PD с 107
Впр 8, с 37
Впр 9, 10,
с 37
WB – Впр
3-4, с.32
Впр 1, 6 с 38
Впр 1, с 38
WB – Впр
5, с.32
Впр 7, с 37
Key words
Впр 2, с 38
Впр 2, с 38
76
Почуття – відпрацювання
лексики за введеною темою.
Прогулянка до парку пригод.
77
78
79
80
Вільний час. Побудова речень
із преференціями love, hate,
don’t mind.
Вільний час. Побудова речень
із преференціями love, hate,
don’t mind.
Узагальнення лексичного та
граматичного матеріалу
Контроль аудіювання
81
Контроль письма
82
Контроль говоріння
83
Контроль читання
84
85
Підсумковий урок за
вивченимим темами
Key words
Впр 2, с 38
Впр 2, с 38
Key words
Впр 2, с 38
WB – Впр
5, с.32
Впр 1, 6 с 38
Впр 1, с 38
Впр 4, с 38
Впр 3, с 38
Впр 5, с 38
WB – Впр
6-7, с.33
Впр 1-2, с
39
Повторити
граматику
Впр 4, с 38
Впр 1-3, с
39
Впр 5, с 38
WB – Впр
8-9, с.33
Впр 1-2, с
39
Повторити
граматику
Впр 4, с 38
Впр 1-3, с
39
Впр 5, с 38
WB – Впр
8-9, с.33
Повторити
лексику
WB – с.34
Повторити
лексику
Повторити
граматику
WB – с.35
Повторити
лексику
Повторити
граматику
WB – Впр
1-2, с.36
Повторити
лексику
Повторити
граматику
WB – Впр
3, с.36
Повторити
лексику
Повторити
граматику
WB – Впр
3, с.36
Повторити
лексику
Повторити
граматику
WB – Впр
5 с.36
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа