close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
29.01.2015
№ 30
Про стан організації
навчання учнів за індивідуальною формою
у І семестрі 2014/2015 навчального року
Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, наказу відділу освіти від
24.04.2014 № 149 «Про порядок роботи щодо організації індивідуального
навчання учнів», плану роботи відділу освіти на 2015 рік проаналізовано стан
організації навчання учнів за індивідуальною формою та встановлено наступне.
Загальноосвітні навчальні заклади району використовують право на
індивідуальне навчання учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати
навчальний заклад.
У І семестрі 2014/2015 навчального року за індивідуальною формою
навчається 174 учня, з них за станом здоров’я – 149 осіб, у класах з кількістю
учнів менше 5-и – 25 осіб.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які мають
вади фізичного та (або) розумового розвитку, збільшена кількість годин для
організації індивідуального навчання 70 дітям-інвалідам та 10 учням, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рекомендаціями
психолого-медико-педагогічної консультації.
Результати організації індивідуального навчання учнів у І семестрі
2014/2015 навчального року узагальнені довідкою (додаток).
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1.
Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, при яких
функціонує індивідуальна форма навчання учнів:
2
1.1 Проконтролювати виконання індивідуальних навчальних планів,
програм та календарних планів навчання учнів за індивідуальною формою у
2014/2015 навчальному році.
До 01.05.2015
1.2 Здійснювати перевірку заповнення журналів індивідуального
навчання учнів.
Щомісячно
1.3 Провести роз’яснювальну роботу з батьками щодо оформлення
документів на організацію навчання учнів за індивідуальною формою на
2015/2016 навчальний рік до кінця поточного навчального року.
Протягом ІІ семестру
2014/2015 н.р.
1.4 Надати до ІМЦ відділу освіти (Чефрановій Г.А.) клопотання про
організацію індивідуального навчання учнів у 2015/2016 навчальному році,
копії заяв батьків та медичних документів, завірених директором закладу.
До 15.06.2015
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
відділу освіти Бикасову С.А.
Начальник відділу освіти
Чефранова, 746 70 45
О.І.Бабельчук
3
Додаток
до наказу відділу освіти
Харківської районної
державної адміністрації
29.01.2015 №30
Аналітична довідка
про стан організації навчання учнів за індивідуальною формою
у І семестрі 2014/2015 навчального року
Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, з метою якісної організації
навчання учнів за індивідуальною формою відділом освіти видано наказ від
24.04.2014 № 149 «Про порядок роботи щодо організації індивідуального
навчання учнів». На виконання плану роботи відділу освіти на 2015 рік
інформаційно-методичним центром відділу освіти проаналізовано стан
організації навчання учнів за індивідуальною формою і встановлено наступне.
У І семестрі 2014/2015 навчального року відбулося зменшення кількості
учнів на індивідуальній формі навчання.
Навчальні
роки
Кількість
учнів у ЗНЗ
району
2012/2013
13256
2013/2014
13202
2014/2015
13800
З них навчаються за індивідуальною
формою:
всього
за станом
у класах
здоров’я
менше 5-и
учнів
213 осіб
166 осіб
47 осіб
1,62 %
1,25 %
0,35 %
168 осіб
129 осіб
39 осіб
1,27 %
0,98 %
0,30 %
174 особи
149 осіб
25 осіб
1,27 %
1,10 %
0,20 %
Згідно з клопотаннями директорів ЗНЗ, наказами по відділу освіти від
17.07.2014 № 240 та від 29.08.2014 № 283 «Про організацію індивідуального
навчання учнів за станом здоров’я у 2014/2015 навчальному році» погоджено
організацію індивідуального навчання за станом здоров’я 134-м учням, із класів
з кількістю учнів менше 5-ти осіб – 25 учням.
У період з вересня по грудень 2014 року наказами відділу освіти
погоджено організацію індивідуального навчання ще 15-ти учням.
№
Назва загальноосвітнього навчального
Кількість учнів
з/п
закладу
1.
Будянський ліцей
1
2.
Кутузівська ЗОШ
1
3.
Мереф’янський ліцей
1
4.
Мереф’янська ЗОШ № 3
1
4
5.
Південний ліцей
6.
Пісочинська ЗОШ
7.
Покотилівська ЗОШ № 2
8.
Покотилівський ліцей «Промінь»
9.
Русько-Тишківська ЗОШ
10.
Стрілечанська ЗОШ
Всього
3
1
1
3
2
1
15
25 осіб навчаються за індивідуальною формою в класах, де кількість
учнів менше 5. Це 4 загальноосвітні навчальні заклади: Борисівська ЗОШ імені
Д.І. Яворницького (8 осіб), Кутузівська ЗОШ (2 особи), Переможанська ЗОШ
(11 осіб), Тернівська ЗОШ (4 особи).
Зі 149 школярів, які охоплені індивідуальною формою навчання за станом
здоров’я, навчальні заняття відбуваються вдома для 50 учнів; 75 учнів
приходять на заняття до ЗНЗ, для 24 учнів заняття проводяться як удома так і в
школі, коли напередодні має місце погіршення стану здоров’я дитини.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які мають
вади фізичного та (або) розумового розвитку, збільшена кількість годин для
організації індивідуального навчання 70 дітям-інвалідам та 10 учням, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рекомендаціями
психолого-медико-педагогічної консультації.
Найбільша кількість учнів, які здобувають освіту за індивідуальною
формою, навчається у Пісочинському колегіумі (16 осіб), Покотилівському
ліцеї «Промінь» (10 осіб), Південному ліцеї (9 осіб), Роганській гімназії (9 осіб),
Утківській ЗОШ (9 осіб), Височанській ЗОШ № 2 (8 осіб),
Покотилівській ЗОШ № 2 (8 осіб).
Однак для проведення аналізу даних не надали розклади занять з учнями
за індивідуальною формою на ІІ семестр 2014/2015 навчального року 5 ЗНЗ:
Борисівська ЗОШ, Будянський ліцей, Елітнянська ЗОШ, Липецька ЗОШ,
Циркунівська ЗОШ відповідно до наказів відділу освіти від 24.04.2014 № 149
(п.1.2.4) «Про порядок роботи щодо організації індивідуального навчання
учнів» і від 30.12.2014 № 415 (п.1.2) «Про стан охоплення дітей і підлітків
шкільного віку загальною середньою освітою за різними формами навчання».
Відповідно до наказу відділу освіти від 24.04.2014 № 149 керівникам
загальноосвітніх навчальних закладів, при яких організовано навчання учнів за
індивідуальною формою, по завершенню поточного навчального року провести
роз’яснювальну роботу з батьками щодо оформлення документів на
організацію навчання учнів за індивідуальною формою на наступний
навчальний рік і до 15.06.2015 надати до ІМЦ відділу освіти (Чефрановій Г.А.)
клопотання на організацію індивідуального навчання учнів у 2015/2016
навчальному році, копії заяв батьків та медичних документів, завірених
директором закладу.
Чефранова, 746 70 45
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа